Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Gliwice

Województwo: Śląskie    

Niedziela 22.07.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
tel. 32-3396600
fax: 32-3396666
Część płd. m. Gliwic.
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   29101012123055122223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   32101012123055122221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   79101012123055122222000000
inne podatki:
   23101012123055122227000000

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach

ul. Młodego Hutnika 2
44-100 Gliwice
tel. 32-2704560
fax: 32-2704017
Część płn. m. Gliwic.
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   69101012123185252223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   72101012123185252221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   22101012123185252222000000
inne podatki:
   63101012123185252227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A