Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Świętokrzyskie

Ośr. adm.: KIELCE    

Wtorek 17.07.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Świętokrzyski

ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
tel. 41-3490900
fax: 41-3328402
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 41-3680278
fax: 41-3444392
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Bodzentyńska 44 A
25-308 Kielce
tel. 41-3430038 w.25
fax: 41-3430038 w.25
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Bodzentyńska 44 A
25-308 Kielce
tel. 41-3430038 w.29
fax: 41-3430038
internet: e-mail   www

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 41-3444392
fax: 41-3444392
internet: e-mail   www

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421956
fax: 41-3421986
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Departament Funduszy Strukturalnych

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421762
fax: 41-3625599
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421036 i 37
fax: 41-3421038
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Punkt Informacyjny Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421617
fax: 41-3421837
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. św. Leonarda 7
25-311 Kielce
tel. 41-3661512
fax: 41-3660905
internet: e-mail   www

Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

ul. Witosa 86
25-561 Kielce
tel. 41-3641641
fax: 41-
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A