Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Świętokrzyskie

Ośr. adm.: KIELCE    

Piątek 27.01.2023
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Świętokrzyski

ul. Warszawska 430
25-414 Kielce
tel. 41-3490900
fax: 41-3328402
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 41-3680278
fax: 41-3444392
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Bodzentyńska 44 A
25-308 Kielce
tel. 41-3430038 w.25
fax: 41-3430038 w.25
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Bodzentyńska 44 A
25-308 Kielce
tel. 41-3430038 w.29
fax: 41-3430038
internet: e-mail   www

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 41-3444392
fax: 41-3444392
internet: e-mail   www

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421956
fax: 41-3421986
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Departament Funduszy Strukturalnych

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421762
fax: 41-3625599
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421036 i 37
fax: 41-3421038
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; Punkt Informacyjny Świętokrzyskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. 41-3421617
fax: 41-3421837
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. św. Leonarda 7
25-311 Kielce
tel. 41-3661512
fax: 41-3660905
internet: e-mail   www

Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

ul. Witosa 86
25-561 Kielce
tel. 41-3641641
fax: 41-
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y