Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Lubuskie

Ośr. adm.: ZIELONA GÓRA    

Wtorek 23.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Lubuski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95-7115245
fax: 95-7115301
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Lubuski

al. Zjednoczenia 104
65-120 Zielona Góra
tel. 68-3292799
fax: 68-4519449
internet: e-mail   www

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Chopina 11/13
65-001 Zielona Góra
tel. 68-3270504
fax: 68-253888
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Centrum Przedsiebiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

ul. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra
tel. 68-3287348
fax: 68-3287836
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68-4565252
fax: 68-4565236
internet: e-mail   www

Lubuski Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Niecała 2 F
65-245 Zielona Góra
tel. 68-3258012
fax: 68-3258012
internet: e-mail   www

Lubuski Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. 68-4565604 i 56
fax: 68-3270111
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
tel. 68-4532637
fax: 68-4532637
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68-4565200
fax: 68-4565296
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68-4565227 i 94
fax: 68-
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Lubuski Regionalny Program Operacyjny

ul. Kożuchowskiej 15 A
65-364 Zielona Góra
tel. 68-4565333
fax: 68-4565344
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Kożuchowska 4
65-364 Zielona Góra
tel. 68-3206417
fax: 68-3206417
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A