Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Łódź

Województwo: Łódzkie    

Czwartek 13.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź
tel. 42-2535600
fax: 42-2535722
Część m. Łodzi - Bałuty (cz. wsch.).
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   18101013710000422223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   21101013710000422221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   68101013710000422222000000
inne podatki:
   12101013710000422227000000

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

ul. Św. Teresy 105
91-222 Łódź
tel. 42-2534000
fax: 42-2534250
Część m. Łodzi - Bałuty (cz. zach.).
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   85101013710000552223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   88101013710000552221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   38101013710000552222000000
inne podatki:
   79101013710000552227000000

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

ul. Wróblewskiego 10
93-578 Łódź
tel. 42-2588100
fax: 42-2588105
Część m. Łodzi - Górna (cz. zach.).
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   33101013710000842223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   36101013710000842221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   83101013710000842222000000
inne podatki:
   27101013710000842227000000

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna

ul. Wróblewskiego 10 A
93-578 Łódź
tel. 42-2588200
fax: 42-2588283
Część m. Łodzi - Górna (cz. wsch.).
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   88101013710011112223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   91101013710011112221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   41101013710011112222000000
inne podatki:
   82101013710011112227000000

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

ul. 6 Sierpnia 84/86
90-646 Łódź
tel. 42-6344208
fax: 42-6344307
Część m. Łodzi - Polesie.
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   63101013710000712223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   66101013710000712221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   16101013710000712222000000
inne podatki:
   57101013710000712227000000

Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

ul. Dowborczyków 9/11
90-019 Łódź
tel. 42-2530600
fax: 42-2530701
Część m. Łodzi - Śródmieście.
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   55101013710000682223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   58101013710000682221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   08101013710000682222000000
inne podatki:
   49101013710000682227000000

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew

ul. Papiernicza 7
92-312 Łódź
tel. 42-6428881
fax: 42-6492590
Część m. Łodzi - Widzew.
Bank: NBP O/O Łódź
pod. doch. od osób fizycznych:
   03101013710000972223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   06101013710000972221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   53101013710000972222000000
inne podatki:
   94101013710000972227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A