Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2014  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2014 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

28 kwietnia 2014
Numery list komitetów wyborczych rozlosowane przez PKW
Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała numery list zarejestrowanych we wszystkich 13 okręgach wyborczych: 1 - KW Solidarna Polska, 2 - KWW Ruch Narodowy, 3 - KKW SLD-UP, 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość, 5 - KKW Europa Plus Twój Ruch, 6 - KW Polska Razem Jarosława Gowina, 7 - KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, 8 - KW Platforma Obywatelska RP, 9 - KW PSL, 10 - KW Demokracja Bezpośrednia, 11 - KW Samoobrona, 12 - KW Partia Zieloni. Na 130 zgłoszonych listach jest 559 kobiet i 721 mężczyzn (na jedno miejsce kandyduje 25 osób). Według analizy Instytutu Spraw Publicznych ten 44% bezwzględny udział kobiet oznacza ich 29% udział na tzw. "miejscach biorących" - dających szansę bycia wybraną. Z obsady 51 mandatów przypadających Polsce w obecnej kadencji, tylko dziesięć osób nie kandyduje ponownie.

26 kwietnia 2014
Do końca miesiąca nie tylko PIT, także oświadczenia majątkowe
Za cztery dni upływa ustawowy termin przekazania oświadczeń majątkowych przez samorządowców wg stanu z dnia 31 grudnia 2013 r. wraz z deklaracją PIT za rok ubiegły (ustawy o samorządzie: gminnym, - art. 24h, powiatowym - art. 25c, województwa - art. 27c). Obowiązek ten dotyczy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców, sekretarzy i skarbników wszystkich jednostek samorządu, a także na członkach zarządów powiatów, województw, zarządów spółek komunalnych, kierowników jednostek organizacyjnych (np. placówek oświatowych) oraz osób, które wydają decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta), starosty i marszałka województwa. W roku wyborów samorządowych oświadczenia takie będą składane jeszcze dwukrotnie ? na koniec bieżącej kadencji oraz na początku kadencji następnej. Zob. pomoc.

23 kwietnia 2014
Zadyszka w wędrówce pieniędzy na zadania wyborcze gmin
Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało, że do 25 kwietnia br. pieniądze na zadania wyborcze gmin będą w delegaturach terenowych PKW. Tego samego dnia mają być przekazane do gmin. Wystąpiło opóźnienie, ponieważ według zatwierdzonego harmonogramu do 25 kwietnia gminy powinny opublikować obwieszczenia informujące o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, a pieniądze powinny dostać z wyprzedzeniem.

18 kwietnia 2014
Udział w PIT - gminy 5,8 mld, powiaty ziemskie i grodzkie 1,6 mld
Ministerstwo Finansów ogłosiło kwoty subwencji ogólnej (części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej), które w pierwszym kwartale 2014 r. trafiły na rachunki JST oraz przypisane im dochody z tytułu udziału w podatku PIT płaconym na ich terenie. Z 38,6 mld zł całorocznej subwencji oświatowej do powiatów (ziemskich i grodzkich) od stycznia do marca trafiło 5,6 mld zł, do gmin - 9,2 mld zł, analogicznie 270 mln zł (powiaty) i 113 mln zł (gminy) z części równoważącej oraz analogicznie 389 mln zł i 1,5 mld zł - z części wyrównawczej. W tym samym czasie dochody powiatów z PIT wyniosły 1,6 mld zł, a dochody gmin - 5,8 mld zł. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa.

17 kwietnia 2014
Rząd zbilasował schetynówki - 2,2 tys. km w latach 2012-2013
Rada Ministrów przyjęła informację ministra administracji i cyfryzacji o realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych: Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w latach 2012-2013. W okresie tym podjętych zostało blisko 1,1 tys. przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych o ogólnej wartości 1,7 mld zł dotyczących modernizacji prawie 2,2 tys. km dróg. Program zainicjowany w 2008 r. jest nadal realizowany. W pięcioleciu przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane przez samorządy objęły dotąd 4,4 tys. km dróg gminnych i prawie 6 tys. km dróg powiatowych. Całkowita wartość robót wyniosła 7,8 mld zł. Z zaoferowanego wsparcia skorzystało ponad 1,7 tys. gmin i powiatów (62% ogółu lokalnych wspólnot samorządowych). Pod koniec marca Rada Ministrów podjęła decyzję o zwiększeniu wydatków budżetu państwa na realizację tegorocznej edycji programu z 250 mln zł do 700 mln zł oraz utrzymaniu planowanego dofinansowania zadań samorządowych w 2015 r. na poziomie 1 mld zł.

16 kwietnia 2014
Na podręczniki pierwszoklasistów rodzice nie wydadzą 120 mln zł
Rada Ministrów przyjęła duży projekt nowelizacji ustawy o oświacie, która zakłada m.in. finansowanie tworzenia i produkcji podręczników z budżetu centralnego. Podręczniki docelowo będą wieloletnie, mają być własnością szkoły, która będzie je wypożyczać uczniom. Od roku szkolnego 2014/2015 rodzice dzieci rozpoczynających naukę szkolną nie wydadzą ani złotówki na podręczniki (złożymy się na to wszyscy w ramach solidaryzmu płacąc podatki). Projekt obliguje resort edukacji do wyposażenia uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz do zapewnienia dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. W kolejnych latach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych budżet państwa ma przeznaczyć: w 2015 r. - 290 mln zł, w 2016 r. - 317 mln zł, w 2017 r. - 357 mln zł. Podręczniki do klasy pierwszej, do edukacji wczesnoszkolnej, to ponad 120 mln zł w 2014 r.

13 kwietnia 2014
Warszawskie metro od września połączy Środmieście i Pragę
Niebawem rozpoczyną się techniczne jazdy pociągów na II linii metra w Warszawie, która poprowadzona jest poniżej I linii - wspólna stacja przesiadkowa to Świętokrzyska, w jej okolicy został też zbudowany tunel łącznikowy między obu liniami. Na siedmiokilometrowym placu budowy pracuje ok. 3 tys. osób. Na stacjach (od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego) prowadzone są roboty wykończeniowe. Najgłębiej położona jest stacja Nowy Świat-Uniwersytet znajdująca się ponad 27 metrów pod ziemią. Tak duże zagłębienie wynika z konieczności poprowadzenia linii dalej na wschód pod skarpą wiślaną i Wisłą. Tunel łączący stacje Powiśle oraz Stadion został wydrążony ok. 8 m pod dniem Wisły. Ta oczekiwana inwestycja za 4 mld zł ma być oddana do użytku na jesieni tego roku. Wraz z tym ruszą na obu końcach prace z wydłużeniem tej linii - po prawej stronie rzeki do Bródna, później do Białołęki, po lewej - na Wolę, później do Bemowa. Na pierwsze przedłużenia jest już zapewnione współfinansowanie z UE.

9 kwietnia 2014
Bydgoszcz i Toruń w jednych ZIT - pogodzeni do następnego razu
Zaproszenie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz prezydentów Bydgoszczy Rafała Bruskiego i Torunia Michała Zaleskiego do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej dopomogło w zażegnaniu sporu w sprawie zasad funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w województwie kujawsko-pomorskim. Po warszawskim spotkaniu projekt porozumienia radni Torunia przyjęli stosunkiem głosów 18:4, a radni Bydgoszczy - 14:13 (jeden z radnych wstrzymał się od głosu). ZIT to nowe narzędzie wspierania przedsięwzięć środkami z Unii Europejskiej, które ma wzmocnić będące liderami rozwoju aglomeracje miejskie. Wczoraj w Ostromecku k. Bydgoszczy pod uzgodnionym dokumentem podpisy złożyli przedstawiciele 25 samorządów - miast, gmin i powiatów. Region nie straci dodatkowych 154 mln euro z unijnej kasy.

7 kwietnia 2914
Środki na edukację w ocenie gmin i w statystyce unijnej
Z subwencji oświatowej do gmin trafi w tym roku ponad 24 mld zł, do powiatów - 14 mld zł. Subwencja jest naliczana wg algorytmu uwzględniającego zarówno liczbę nauczycieli, jak i uczniów. Do określenia dokładnej wielkości stawki bazowej (tzw. ucznia przeliczeniowego) dla danej gminy Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje tzw. metryczkę subwencji na dany rok. Wynikające ze takich przeliczeń środki nie wystarczają wielu samorządom, zwłaszcza w trudnym okresie spadku liczby uczniów. Łącznie edukacja w Polsce jest finansowana na poziomie 5,46% PKB, to więcej niż przeliczona średnia dla 28 krajów UE (5,26%). W Niemczech jest to 4,34% PKB, we Włoszech 4,15%, ale we Francji 6,14%, a w Szwecji 6,82% PKB. Dane te trzeba jeszcze odnieść do wielkości bezwzględnej PKB w poszczególnych krajach oraz do liczby edukowanej ludności, choć zawsze należy mieć na uwadze, że "wedle stawu grobla".

5 kwietnia 2014
Co drugi kandydat do Parlamentu w Strasburgu - samorządowcem
Do Parlamentu Europejskiego wybiera się 74 czynnych radnych wszystkich szczebli, trzech marszałków województw: lubelskiego, mazowieckiegowielkopolskiego, pięciu starostów powiatów: gnieźnieńskiego, jasielskiego, leszczyńskiego, limanowskiego, lipnowskiego, dwóch burmistrzów: Grodziska MazowieckiegoGubina oraz dwóch wójtów gmin: ŁubiankaProstki. Ponadto kilkunastu wicemarszałków województw i blisko 50 osób - pracowników administracji samorządowej.

2 kwietnia 2014
W samorządach terytorialnych szybko wzmaga się korupcja
Na wczorajszym posiedzenia Rada Ministrów podjęła przedłożoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych uchwałę w sprawie "Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019". Głównym celem programu jest zarówno zwalczanie tej patologii w Polsce przez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej. Do obszarów najbardziej zagrożonych korupcją zaliczone zostały m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Z raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego za 2013 r. wynika że liczba zgłoszeń dotyczących administracji samorządowej i sektora gospodarczego wzrosła aż o 60% w stosunku do roku 2012. CBA prowadziło w ubiegłym roku 469 postępowań przygotowawczych w tym obszarze, zarzuty usłyszało w sumie ponad pół tysiąca osób. Zdaniem RM działania korupcyjne w administracji państwowej i samorządowej wynikają m.in. z niejasności procedur, nieprawidłowości w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, dążeniu interesantów do skrócenia przewlekłości załatwienia spraw, wydawania decyzji niekorzystnych dla interesu społecznego. Zachowania korupcyjne pojawiają się w każdej dziedzinie życia społecznego, szczególnie tam, gdzie od decyzji pojedynczych osób zależy pozytywne lub negatywne załatwienie sprawy. Utrwalone w świadomości społecznej stereotypy zachowań korupcyjnych są czynnikiem, który niszczy struktury państwowe. W dokumencie opisano szczegółowo sposoby i metody działania podejmowane w celu zwalczania korupcji na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. Przegląd kontroli przeprowadzonych w JST przez NIK w latach 2011-2013 w dokumencie Ważniejsze nieprawidłowości i dobre praktyki.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba