Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 maja 2002
"Dzień Samorządu" ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 29 czerwca 2000 r. z okazji 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego (MP 2000.19.404). 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej - wybory samorządowe do rad gmin i miast.

24 maja 2002
W Kutnie rozpoczyna się trzydniowa "Biesiada Samorządowa" po patronatem honorowym Ministra SWiA. W programie m. in.: konwersatorium samorządowe, warsztaty "samorząd-media-promocja", prezentacje kilkunastu gmin i powiatów. Organizatorzy: Fundacja "Dobro Lokalne" oraz Urząd Miejski i Starostwo w Kutnie.

22 maja 2002
Sejm uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w obu turach tegorocznych wyborów samorządowych. Wniosek aby po pierwszej turze nie dającej rozstrzygnięcia w drugiej turze wyboru dokonywała Rada Gminy został odrzucony. Ustawa trafi teraz do Senatu.

11 maja 2002
Powołany przez Prezydenta RP zespół przygotowuje projekt ustawy o referendum europejskim, która ma przesądzić o formie i zasadach wypowiedzi obywateli w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

9 maja 2002
W dniu Europy w stacjach radiowych i telewizyjnych (spoty edukacyjne, telegazeta) oraz w internecie na stronach (http://www.infoeuropa.gov.pl) i sieci telefonicznej (infolinia 0-800 387672 czyli 0-800 EUROPA, w godz. 8-20) ruszyła rządowa kampania "Unia bez tajemnic". II jej etap w 2003 r. odbędzie się pod hasłem "Polska w Unii bez tajemnic". Dzień wcześniej akcję sprzeciwu wobec wejścia Polski do UE podjęli członkowie Ligi Polskich Rodzin.

8 maja 2002
Ministerstwo Gospodarki podało, że w niedługim czasie Gminy otrzymają podręcznik zasad przygotowywania wniosków o unijne pieniądze. Ministerstwo wspiera też prowadzony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej program szkolenia tzw. trenerów - osoby, które będą uczyć innych, jak przygotować dobry wniosek. W każdej gminie ma być co najmniej dwóch takich trenerów.

1 maja 2002
Weszły w życie: ustawa z 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. 2002.41.365) i 36 rozporządzeń zmieniających przepisy wykonawcze (Dz.U. 2002.43.cały). Po likwidacji GUC obowiązuje struktura: minister finansów, dyrektor izby celnej (izb jest 17), naczelnik urzędu celnego (urzędów jest 65). W ramach urzędów działają - jak dotychczas - placówki celne: graniczne i wewnętrzne.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba