Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 17.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 maja 2002
"Dzień Samorządu" ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 29 czerwca 2000 r. z okazji 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego (MP 2000.19.404). 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej - wybory samorządowe do rad gmin i miast.

24 maja 2002
W Kutnie rozpoczyna się trzydniowa "Biesiada Samorządowa" po patronatem honorowym Ministra SWiA. W programie m. in.: konwersatorium samorządowe, warsztaty "samorząd-media-promocja", prezentacje kilkunastu gmin i powiatów. Organizatorzy: Fundacja "Dobro Lokalne" oraz Urząd Miejski i Starostwo w Kutnie.

22 maja 2002
Sejm uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w obu turach tegorocznych wyborów samorządowych. Wniosek aby po pierwszej turze nie dającej rozstrzygnięcia w drugiej turze wyboru dokonywała Rada Gminy został odrzucony. Ustawa trafi teraz do Senatu.

11 maja 2002
Powołany przez Prezydenta RP zespół przygotowuje projekt ustawy o referendum europejskim, która ma przesądzić o formie i zasadach wypowiedzi obywateli w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

9 maja 2002
W dniu Europy w stacjach radiowych i telewizyjnych (spoty edukacyjne, telegazeta) oraz w internecie na stronach (http://www.infoeuropa.gov.pl) i sieci telefonicznej (infolinia 0-800 387672 czyli 0-800 EUROPA, w godz. 8-20) ruszyła rządowa kampania "Unia bez tajemnic". II jej etap w 2003 r. odbędzie się pod hasłem "Polska w Unii bez tajemnic". Dzień wcześniej akcję sprzeciwu wobec wejścia Polski do UE podjęli członkowie Ligi Polskich Rodzin.

8 maja 2002
Ministerstwo Gospodarki podało, że w niedługim czasie Gminy otrzymają podręcznik zasad przygotowywania wniosków o unijne pieniądze. Ministerstwo wspiera też prowadzony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej program szkolenia tzw. trenerów - osoby, które będą uczyć innych, jak przygotować dobry wniosek. W każdej gminie ma być co najmniej dwóch takich trenerów.

1 maja 2002
Weszły w życie: ustawa z 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. 2002.41.365) i 36 rozporządzeń zmieniających przepisy wykonawcze (Dz.U. 2002.43.cały). Po likwidacji GUC obowiązuje struktura: minister finansów, dyrektor izby celnej (izb jest 17), naczelnik urzędu celnego (urzędów jest 65). W ramach urzędów działają - jak dotychczas - placówki celne: graniczne i wewnętrzne.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba