Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 23.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 maja 2002
"Dzień Samorządu" ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 29 czerwca 2000 r. z okazji 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego (MP 2000.19.404). 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej - wybory samorządowe do rad gmin i miast.

24 maja 2002
W Kutnie rozpoczyna się trzydniowa "Biesiada Samorządowa" po patronatem honorowym Ministra SWiA. W programie m. in.: konwersatorium samorządowe, warsztaty "samorząd-media-promocja", prezentacje kilkunastu gmin i powiatów. Organizatorzy: Fundacja "Dobro Lokalne" oraz Urząd Miejski i Starostwo w Kutnie.

22 maja 2002
Sejm uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w obu turach tegorocznych wyborów samorządowych. Wniosek aby po pierwszej turze nie dającej rozstrzygnięcia w drugiej turze wyboru dokonywała Rada Gminy został odrzucony. Ustawa trafi teraz do Senatu.

11 maja 2002
Powołany przez Prezydenta RP zespół przygotowuje projekt ustawy o referendum europejskim, która ma przesądzić o formie i zasadach wypowiedzi obywateli w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

9 maja 2002
W dniu Europy w stacjach radiowych i telewizyjnych (spoty edukacyjne, telegazeta) oraz w internecie na stronach (http://www.infoeuropa.gov.pl) i sieci telefonicznej (infolinia 0-800 387672 czyli 0-800 EUROPA, w godz. 8-20) ruszyła rządowa kampania "Unia bez tajemnic". II jej etap w 2003 r. odbędzie się pod hasłem "Polska w Unii bez tajemnic". Dzień wcześniej akcję sprzeciwu wobec wejścia Polski do UE podjęli członkowie Ligi Polskich Rodzin.

8 maja 2002
Ministerstwo Gospodarki podało, że w niedługim czasie Gminy otrzymają podręcznik zasad przygotowywania wniosków o unijne pieniądze. Ministerstwo wspiera też prowadzony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej program szkolenia tzw. trenerów - osoby, które będą uczyć innych, jak przygotować dobry wniosek. W każdej gminie ma być co najmniej dwóch takich trenerów.

1 maja 2002
Weszły w życie: ustawa z 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. 2002.41.365) i 36 rozporządzeń zmieniających przepisy wykonawcze (Dz.U. 2002.43.cały). Po likwidacji GUC obowiązuje struktura: minister finansów, dyrektor izby celnej (izb jest 17), naczelnik urzędu celnego (urzędów jest 65). W ramach urzędów działają - jak dotychczas - placówki celne: graniczne i wewnętrzne.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A