Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 26.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 maja 2002
"Dzień Samorządu" ustanowiony uchwałą Sejmu RP z 29 czerwca 2000 r. z okazji 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego (MP 2000.19.404). 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej - wybory samorządowe do rad gmin i miast.

24 maja 2002
W Kutnie rozpoczyna się trzydniowa "Biesiada Samorządowa" po patronatem honorowym Ministra SWiA. W programie m. in.: konwersatorium samorządowe, warsztaty "samorząd-media-promocja", prezentacje kilkunastu gmin i powiatów. Organizatorzy: Fundacja "Dobro Lokalne" oraz Urząd Miejski i Starostwo w Kutnie.

22 maja 2002
Sejm uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w obu turach tegorocznych wyborów samorządowych. Wniosek aby po pierwszej turze nie dającej rozstrzygnięcia w drugiej turze wyboru dokonywała Rada Gminy został odrzucony. Ustawa trafi teraz do Senatu.

11 maja 2002
Powołany przez Prezydenta RP zespół przygotowuje projekt ustawy o referendum europejskim, która ma przesądzić o formie i zasadach wypowiedzi obywateli w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

9 maja 2002
W dniu Europy w stacjach radiowych i telewizyjnych (spoty edukacyjne, telegazeta) oraz w internecie na stronach (http://www.infoeuropa.gov.pl) i sieci telefonicznej (infolinia 0-800 387672 czyli 0-800 EUROPA, w godz. 8-20) ruszyła rządowa kampania "Unia bez tajemnic". II jej etap w 2003 r. odbędzie się pod hasłem "Polska w Unii bez tajemnic". Dzień wcześniej akcję sprzeciwu wobec wejścia Polski do UE podjęli członkowie Ligi Polskich Rodzin.

8 maja 2002
Ministerstwo Gospodarki podało, że w niedługim czasie Gminy otrzymają podręcznik zasad przygotowywania wniosków o unijne pieniądze. Ministerstwo wspiera też prowadzony przez Fundację Edukacji Ekonomicznej program szkolenia tzw. trenerów - osoby, które będą uczyć innych, jak przygotować dobry wniosek. W każdej gminie ma być co najmniej dwóch takich trenerów.

1 maja 2002
Weszły w życie: ustawa z 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. 2002.41.365) i 36 rozporządzeń zmieniających przepisy wykonawcze (Dz.U. 2002.43.cały). Po likwidacji GUC obowiązuje struktura: minister finansów, dyrektor izby celnej (izb jest 17), naczelnik urzędu celnego (urzędów jest 65). W ramach urzędów działają - jak dotychczas - placówki celne: graniczne i wewnętrzne.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A