Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2002
Weszły w życie trzy rozporządzenia RM wprowadzające od 1 stycznia 2003 r. zmiany w granicach i statusie niektórych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2002.93.821-823, 826). Dwie gminy zmieniają umiejscowienie powiatowe w ramach swojego województwa: Tarczyn z pow. grójeckiego do piaseczyńskiego, miasto na prawach powiatu Wałbrzych utraci ten status i połączy się z powiatem wałbrzyskim, a gmina Szerzyny umiejscowienie wojewódzkie (z podkarpackiego do małopolskiego). Liczba miast powiększy się do 884.

29 czerwca 2002
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała wczoraj od Komisji Europejskiej pełną akredytację agencji płatniczej unijnego programu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich SAPARD. Program ustanowiony w 1999 r. służy krajom kandydującym do UE. Polska przygotowywała się do przyjęcia tej pomocy dłużej niż zakładano.

28 czerwca 2002
Weszło w życie Rozporządzenie RM, które zmieniło Program wsparcia rozwoju regionalnego na lata 2001-2002 i zastąpiło go Programem na lata 2001-2003. Rozporządzenie zawiera nowe załączniki (Dz.U. 2002.73.666).

27 czerwca 2002
Konferencja Regionalna w Warszawie organizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ambasadę Królestwa Danii. Temat: Polityka regionalna - szanse i zagrożenia w regionach wokół wielkich aglomeracji miejskich. Więcej inf. w internecie.

24 czerwca 2002
Trybunał Konstytucyjny uznał, że tryb wprowadzenia przez Senat do samorządowej ordynacji wyborczej zmiany dotyczącej metody liczenia głosów (zastąpienie metody Saint Lague a metodą d Hondta - zob. inf. z 31.03) naruszył konstytucję. Ordynacja pozbawiona tej regulacji nie pozwala przeprowadzić wyborów. Aby mogły się odbyć w pierwszej połowie października znowelizowana ordynacja musi wejść w życie na początku sierpnia.

21 czerwca 2002
Sejm uchwalił nowelizację podpisanej 6 kwietnia br. przez prezydenta RP ustawy o ustroju m. st. Warszawy. W myśl noweli po tegorocznych wyborach samorządowych gmina Wesoła ma być dzielnicą gminy Warszawa, a nie powrócić do powiatu mińskiego. Ustawa o zmianie ustawy trafi teraz do Senatu.

21 czerwca 2002
Konferencja Regionalna w Szczecinie organizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ambasadę Królestwa Danii. Temat: Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy wspólnotowych wspierające rozwój obszarów wiejskich. Więcej inf. w internecie.

20 czerwca 2002
Weszło w życie rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2002.67.619) określające standardy stron www oficjalnego informatora urzędowego, który będzie udostępniany w internecie w kilku etapach, pierwszy zakończy się 1 stycznia 2003 r. a ostatni dwa lata później. Adres: http://www.bip.gov.pl.

13-14 czerwca 2002
XV Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków w Poznaniu. Tematyka: finanse samorządów, przygotowanie gmin, powiatów i województw do absorpcji środków UE, przeciwdziałanie recentralizacji państwa, problemy ustrojowe samorządu, bezpieczeństwo lokalne.

13 czerwca 2002
Sąd Najwyższy wydał wyrok wskazujący na prawo gminy do ustalania na jej terenie godzin otwierania i zamykania sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych w ramach stanowienia przepisów miejscowych. Wskazał przy tym, że nałożony ustawą o samorządzie gminnym obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty nie narusza zasady swobody gospodarczej.

10 czerwca 2002
Polska zamknęła 24 (transport) i 25 (rybołówstwo) rozdział w negocjacjach z Unią Europejską. Nadał dyskutujemy i uzgadniamy rozdziały: "Wymiar sprawiedliwoci i sprawy wewnętrzne", "Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych", "Rolnictwo" oraz "Finanse i budżet".

6-7 czerwca 2002
Konferencja w Olsztynie podsumowująca pomoc UE z programu ISPA w zakresie ochrony środowiska. Reprezentanci Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Torunia i Wrocławia - miast korzystających z tej pomocy - przedstawili analizę wydatków i wnioski o dalszą pomoc, m.in. na "Program poprawy jakości wody".

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A