Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 16.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2002
Weszły w życie trzy rozporządzenia RM wprowadzające od 1 stycznia 2003 r. zmiany w granicach i statusie niektórych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2002.93.821-823, 826). Dwie gminy zmieniają umiejscowienie powiatowe w ramach swojego województwa: Tarczyn z pow. grójeckiego do piaseczyńskiego, miasto na prawach powiatu Wałbrzych utraci ten status i połączy się z powiatem wałbrzyskim, a gmina Szerzyny umiejscowienie wojewódzkie (z podkarpackiego do małopolskiego). Liczba miast powiększy się do 884.

29 czerwca 2002
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała wczoraj od Komisji Europejskiej pełną akredytację agencji płatniczej unijnego programu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich SAPARD. Program ustanowiony w 1999 r. służy krajom kandydującym do UE. Polska przygotowywała się do przyjęcia tej pomocy dłużej niż zakładano.

28 czerwca 2002
Weszło w życie Rozporządzenie RM, które zmieniło Program wsparcia rozwoju regionalnego na lata 2001-2002 i zastąpiło go Programem na lata 2001-2003. Rozporządzenie zawiera nowe załączniki (Dz.U. 2002.73.666).

27 czerwca 2002
Konferencja Regionalna w Warszawie organizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ambasadę Królestwa Danii. Temat: Polityka regionalna - szanse i zagrożenia w regionach wokół wielkich aglomeracji miejskich. Więcej inf. w internecie.

24 czerwca 2002
Trybunał Konstytucyjny uznał, że tryb wprowadzenia przez Senat do samorządowej ordynacji wyborczej zmiany dotyczącej metody liczenia głosów (zastąpienie metody Saint Lague a metodą d Hondta - zob. inf. z 31.03) naruszył konstytucję. Ordynacja pozbawiona tej regulacji nie pozwala przeprowadzić wyborów. Aby mogły się odbyć w pierwszej połowie października znowelizowana ordynacja musi wejść w życie na początku sierpnia.

21 czerwca 2002
Sejm uchwalił nowelizację podpisanej 6 kwietnia br. przez prezydenta RP ustawy o ustroju m. st. Warszawy. W myśl noweli po tegorocznych wyborach samorządowych gmina Wesoła ma być dzielnicą gminy Warszawa, a nie powrócić do powiatu mińskiego. Ustawa o zmianie ustawy trafi teraz do Senatu.

21 czerwca 2002
Konferencja Regionalna w Szczecinie organizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ambasadę Królestwa Danii. Temat: Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy wspólnotowych wspierające rozwój obszarów wiejskich. Więcej inf. w internecie.

20 czerwca 2002
Weszło w życie rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2002.67.619) określające standardy stron www oficjalnego informatora urzędowego, który będzie udostępniany w internecie w kilku etapach, pierwszy zakończy się 1 stycznia 2003 r. a ostatni dwa lata później. Adres: http://www.bip.gov.pl.

13-14 czerwca 2002
XV Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków w Poznaniu. Tematyka: finanse samorządów, przygotowanie gmin, powiatów i województw do absorpcji środków UE, przeciwdziałanie recentralizacji państwa, problemy ustrojowe samorządu, bezpieczeństwo lokalne.

13 czerwca 2002
Sąd Najwyższy wydał wyrok wskazujący na prawo gminy do ustalania na jej terenie godzin otwierania i zamykania sklepów, zakładów gastronomicznych i usługowych w ramach stanowienia przepisów miejscowych. Wskazał przy tym, że nałożony ustawą o samorządzie gminnym obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty nie narusza zasady swobody gospodarczej.

10 czerwca 2002
Polska zamknęła 24 (transport) i 25 (rybołówstwo) rozdział w negocjacjach z Unią Europejską. Nadał dyskutujemy i uzgadniamy rozdziały: "Wymiar sprawiedliwoci i sprawy wewnętrzne", "Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych", "Rolnictwo" oraz "Finanse i budżet".

6-7 czerwca 2002
Konferencja w Olsztynie podsumowująca pomoc UE z programu ISPA w zakresie ochrony środowiska. Reprezentanci Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Olsztyna, Szczecina, Torunia i Wrocławia - miast korzystających z tej pomocy - przedstawili analizę wydatków i wnioski o dalszą pomoc, m.in. na "Program poprawy jakości wody".

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A