Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 16.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 lutego 2002
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucja przyznanie Polskiemu Związkowi Działkowców przez ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. 1995.99.486) roszczenia o nieodpłatne ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących mienie jednostek samorządu terytorialnego. Wyrok jest ostateczny.

18 lutego 2002
Wybory radnych samorządów gmin, powiatów i województw odbędą się jesienią 2002. Liczba radnych zmniejszy się o ok. 23%. Głosy mają być liczone metoda d’Hondta bardziej korzystną dla dużych ugrupowań. Ustawa w podpisie u prezydenta. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

16 lutego 2002
Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stolica będzie jedną gminą i miastem na prawach powiatu (przestanie istnieć powiat warszawski). Granice miasta nie ulegają zmianie. Obecne gminy warszawskie (z wyjątkiem likwidowanej gminy Centrum) staną się dzielnicami, razem z dzielnicami gminy Centrum - będzie ich 17. Gminy Wesoła i Sulejówek włączone 1 stycznia br. do powiatu warszawskiego wrócą do powiatu mińskiego. Ustawę przesłano do Senatu. Jest zapowiedź oprotestowania jej w Trybunale Konstytucyjnym.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A