Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 16.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 lutego 2002
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucja przyznanie Polskiemu Związkowi Działkowców przez ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. 1995.99.486) roszczenia o nieodpłatne ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących mienie jednostek samorządu terytorialnego. Wyrok jest ostateczny.

18 lutego 2002
Wybory radnych samorządów gmin, powiatów i województw odbędą się jesienią 2002. Liczba radnych zmniejszy się o ok. 23%. Głosy mają być liczone metoda d’Hondta bardziej korzystną dla dużych ugrupowań. Ustawa w podpisie u prezydenta. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

16 lutego 2002
Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stolica będzie jedną gminą i miastem na prawach powiatu (przestanie istnieć powiat warszawski). Granice miasta nie ulegają zmianie. Obecne gminy warszawskie (z wyjątkiem likwidowanej gminy Centrum) staną się dzielnicami, razem z dzielnicami gminy Centrum - będzie ich 17. Gminy Wesoła i Sulejówek włączone 1 stycznia br. do powiatu warszawskiego wrócą do powiatu mińskiego. Ustawę przesłano do Senatu. Jest zapowiedź oprotestowania jej w Trybunale Konstytucyjnym.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A