Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 lutego 2002
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucja przyznanie Polskiemu Związkowi Działkowców przez ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. 1995.99.486) roszczenia o nieodpłatne ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących mienie jednostek samorządu terytorialnego. Wyrok jest ostateczny.

18 lutego 2002
Wybory radnych samorządów gmin, powiatów i województw odbędą się jesienią 2002. Liczba radnych zmniejszy się o ok. 23%. Głosy mają być liczone metoda d’Hondta bardziej korzystną dla dużych ugrupowań. Ustawa w podpisie u prezydenta. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

16 lutego 2002
Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stolica będzie jedną gminą i miastem na prawach powiatu (przestanie istnieć powiat warszawski). Granice miasta nie ulegają zmianie. Obecne gminy warszawskie (z wyjątkiem likwidowanej gminy Centrum) staną się dzielnicami, razem z dzielnicami gminy Centrum - będzie ich 17. Gminy Wesoła i Sulejówek włączone 1 stycznia br. do powiatu warszawskiego wrócą do powiatu mińskiego. Ustawę przesłano do Senatu. Jest zapowiedź oprotestowania jej w Trybunale Konstytucyjnym.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba