Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza: POLSCE - przyjaznej otwartości, POLAKOM - odrodzenia braterstwa, POLKOM - wyzwolonej równości - na ten Nowy Rok! ••• 20 grudnia Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podjął decyzję o podpisaniu uchwalonych w grudniu przez Sejm i Senat ustaw: o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Za drzwiami zamkniętymi dla wiedzy obywateli - Prezydent RP z prezesem partii PiS ugadują treść szczególnie ważnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 24.01.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 lutego 2002
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucja przyznanie Polskiemu Związkowi Działkowców przez ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. 1995.99.486) roszczenia o nieodpłatne ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących mienie jednostek samorządu terytorialnego. Wyrok jest ostateczny.

18 lutego 2002
Wybory radnych samorządów gmin, powiatów i województw odbędą się jesienią 2002. Liczba radnych zmniejszy się o ok. 23%. Głosy mają być liczone metoda d’Hondta bardziej korzystną dla dużych ugrupowań. Ustawa w podpisie u prezydenta. Trwają prace legislacyjne nad ustawą o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

16 lutego 2002
Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stolica będzie jedną gminą i miastem na prawach powiatu (przestanie istnieć powiat warszawski). Granice miasta nie ulegają zmianie. Obecne gminy warszawskie (z wyjątkiem likwidowanej gminy Centrum) staną się dzielnicami, razem z dzielnicami gminy Centrum - będzie ich 17. Gminy Wesoła i Sulejówek włączone 1 stycznia br. do powiatu warszawskiego wrócą do powiatu mińskiego. Ustawę przesłano do Senatu. Jest zapowiedź oprotestowania jej w Trybunale Konstytucyjnym.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A