Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information


 
Gmina Michałów
Powiat: Pińczowski   Województwo: Świętokrzyskie
Niedziela 23.09.2018
Warto zrozumieć
 
 
 WYBORY SAMORZĄDOWE 
 
 
To najbardziej skomplikowane wybory:
w kilkunastu tysiącach obwodowych komisji wyborczych wybieranych będzie blisko pięćdziesiąt tysięcy radnych do 2807 rad wszystkich szczebli samorządów oraz 1548 wójtów, 822 burmistrzów i 107 prezydentów miast.
Ważność (lub nieważność) wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.

W 2018 r. sporo po nowemu:
czteroletnią kadencję samorządów wydłużono do lat pięciu,
podwojono liczbę komisji obwodowych, inna na czas głosowania, inna na czas liczenia głosów i ustalania wyników,
obowiązuje nowa "rewolucyjna" definicja znaku „x”, nie dwie a co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki, linii może być zatem więcej (nie ma ograniczeń),
karta do głosowania - kartą na notatki, w kratce lub poza nią, mogą być dopisywane dodatkowo numery list i nazwy lub nazwiska, albo poczynione inne znaki; dotąd taki głos był nie ważny, teraz będzie ważny,
   Wg Państwowe Komisji Wyborczej zmiany te mogą powodować wątpliwości u wyborców, w jaki sposób oddać ważny głos, a przede wszystkim wątpliwości obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie co do ważności głosu oddanego przez wyborcę w sposób odbiegający od znaków najczęściej spotykanych w dotychczasowych wyborach.
ograniczono możliwości wyboru, dotąd komitet mógł zgłosić dwa razy więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia, teraz nie dwa razy tylko o dwie osoby wiecej,
ograniczono możliwość głosowania korespondencyjnego do osób o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności.

 DWA DNI
KIEDY TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY


skorzystaj, nie rezygnuj,
następna okazja za pięć lat


21 października 2018 r.
(niedziela niehandlowa)
wybory radnych sejmików województw,
rad powiatów, gmin, dzielnic w gminach
oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

4 listopada 2018 r.
(niedziela handlowa)
II tura wyborów wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, wszędzie tam gdzie
rozstrzygnięcie nie zapadło w I turze

Wybieraj
kandydatów mądrych, uczciwych, zdolnych działać, znających teren,
potrzeby i postawy mieszkańców.
Nie uwiązanych instrukcjami
z odległej partyjnej centrali
czy rozpolitykowanej ambony.