Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.

 
Gmina Siennica Różana
Powiat: Krasnostawski   Województwo: Lubelskie
Piątek 19.07.2024
Warto zrozumieć
 
 TO JEST MIEJSCE NA WIZYTÓWKĘ WASZEJ GMINY 
2014 - ROK WYBORÓW - ROK pokazania dorobku - ROK prezentacji planów
W listopadzie tego roku odbędą się wybory samorządowe, w wyniku których zostaną wybrani
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz radni w gminach, powiatach i województwach.
Zwięzłe wskazanie najważniejszych dokonań urzędujących władz samorządowych w Waszej gminie
oraz plany i zamierzenia na nową kadencję - po wyborach - powinny być jak najszerzej znane.
Dlatego oferujemy utworzenie w tym miejscu, w Waszej witrynie w REGIOsecie, nowej zakładki
 W I Z Y T Ó W K A   2 0 1 4 
z prezentacją, w zwartej formie, tego co już zostało zrobione i dobrze służy mieszkańcom
oraz głównych zamierzeń, które powinny angażować miejscowe władze i lokalną społeczność.
Chętnie pomagamy w zredagowaniu wizytówki z nadesłanych materiałów.
        • Więcej informacji • Zamówienie     


Portal REGIOset.pl 2001-2014 © edytor serwis. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone


2001strona główna portalu...2018
© edytor serwis sp. z o.o.
Wszelkie prawa
zastrzeżone