Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
Środa 26.04.2017
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015

Nowe władze 2015. Początek "dobrej zmiany"

Wybory zdecydowanie wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyła większość w Sejmie VIII kadencji dzięki przepisom obowiązującej ordynacji wyborczej. Pozwoliły one dodać do rzeczywistego poparcia wyborców "uzysk przeliczeniowy" z metody d'Hondta. PiS zwiększyła w ten sposób zakres sejmowej władzy o kilkanaście punktów procentowych. Ta rekordowa premia techniczna zamieniła 37% uzyskanych głosów na 51% obsadzonych w Sejmie mandatów. Aby głosami swoich wyborców uzyskać bezwzględną większość w ławach poselskich trzeba by było zgromadzić w urnie ponad 2 miliony 200 tysięcy głosów więcej. W tym roku tyle "głosów" podarowały PiS partie, które do parlamentu nie weszły. Fakt, że ponad 62% Polaków biorących udział w wyborach nie oddało głosu na PiS nie ma teraz większego znaczenia. Również w Senacie PiS ma większość.
     Po ośmiu latach rządzenia koalicji PO-PSL, partia Platforma Obywatelska przeszła do opozycji. W dziesięcioleciu 2005-2015 Prawo i Sprawiedliwość tworzyła rząd koalicyjny z Samobroną i Ligą Polskich Rodzin w latach 2005-2007. W połowie kadencji Sejm zdecydował o samorozwiązaniu. W nowych wyborach w 2007 r. PiS straciła władzę. Teraz będzie rządzić i ponosić odpowiedzialność samodzielnie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 27 i 29 października 2015 r.

WYBRANI na POSŁÓW VIII kadencji (2015-2019)

WYBRANI na SENATORÓW IX kadencji (2015-2019)

Kilka porównań wyborczych z dekady 2005-2015
dane w kolejności: mandaty, poparcie, liczba głosów, relacja wyników z wyborów bieżących do poprzednich

ROK 2015
   głosowało 15 597 073 wyborców (2015/2011 - 108,5%), frekwencja 50,92%
   głosów nieważnych 2,53% (394 664)
   Nieobecne ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Palikota
   Nowe ugrupowania: Kukiz'15 oraz Nowoczesna Ryszarda Petru
   Nie głosowało 14 937 875 uprawnionych

PO
138
(-69)
24,09%
3 661 474

PiS
235
(+78)
37,58%
5 711 687

Kukiz'15
42

8,81%
1 339 094

PSL
16
(-12)
5,13%
779 875
Mniejszość
Niemiecka
1

bez progu
9623
Nowoczesna
R. Petru
28

7,60%
1 155 370
2015/2011
65,0%
głosów
2015/2011
133%
głosów
 
 
 
2015/2011
64,9%
głosów
 
 
 
 
 
 

Ewa
Kopacz

230 894
Jarosław
Kaczyński

202 424
Paweł
Kukiz

76 675
Janusz
Piechociński

8005
 
 
 
Ryszard
Petru

129 088
2015/2011
---

2015/2011
100%
głosów
 
 
 
2015/2011
---

 
 
 
 
 
 

Udział głosów na KW, które nie przekroczyły progu wyborczego - 16,79%,
ta pula wprowadza korektę (w górę/w dół) liczby mandatów dla KW nad progiem

ROK 2011
   głosowało 14 369 503 wyborców (2011/2007 - 87%), frekwencja 48,82%
   głosów nieważnych 4,52% (680 524)
   Nowe ugrupowanie Ruch Palikota
   Nie głosowało 16 393 428 uprawnionych

PO
207
(-2)
39,18%
5 629 773

PiS
157
(-9)
29,89%
4 295 016

SLD
27

8,24%
1 184 303

PSL
28
(-3)
8,36%
1 201 628
Mniejszość
Niemiecka
1

bez progu
28 014
Ruch
Palikota
40

10,02%
1 439 490
2011/2007
84,9%
głosów
2011/2007
82,8%
głosów
 
 
 
2011/2007
83,6%
głosów
 
 
 
 
 
 

Donald
Tusk

374 920
Jarosław
Kaczyński

202 297
Grzegorz
Napieralski

23 940
Waldemar
Pawlak

24 491
 
 
 
Janusz
Palikot

94 811
2011/2007
70,2%
głosów
2011/2007
73,9%
głosów
 
 
 
2011/2007
99,4%
głosów
 
 
 
 
 
 

Udział głosów na KW, które nie przekroczyły progu wyborczego - 4,31%,
ta pula wprowadza korektę (w górę/w dół) liczby mandatów dla KW nad progiem

ROK 2007
   głosowało 16 495 045 wyborców (2007/2005 - 134,5%), frekwencja 53,88%
   głosów nieważnych 2,04% (335 532)
   Nieobecne ugrupowania: Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona
   Nie głosowało 14 120 426 uprawnionych

PO
209
(+76)
41,51%
6 701 010

PiS
166
(+11)
32,11%
5 183 477
Lewica
i Demokraci
53

13,15%
2 122 981

PSL
31
(+6)
8,91%
1 437 638
Mniejszość
Niemiecka
1

bez progu
32 462

 
 
 
 
2007/2005
235%
głosów
2007/2005
163%
głosów
 
 
 
2007/2005
175%
głosów
 
 
 
 
 
 

Donald
Tusk

534 241
głosów
Jarosław
Kaczyński

273 684
głosy
Wojciech
Olejniczak

51 805
głosów
Waldemar
Pawlak

24 638
głosów
 
 
 

 
 
 
 
2007/2005
674%
głosów
2007/2005
160%
głosów
2007/2005
165%
głosów
2007/2005
187%
głosów
 
 
 
 
 
 

Udział głosów na KW, które nie przekroczyły progu wyborczego - 4,32%,
ta pula wprowadza korektę (w górę/w dół) liczby mandatów dla KW nad progiem

ROK 2005
   głosowało 12 263 640 wyborców, frekwencja 40,57%
   głosów nieważnych 3,60% (440 227)
   Nowe ugrupowanie Samoobrona
   Nie głosowało 17 964 706 uprawnionych

PO
133

24,14%
2 849 259

PiS
155

26,99%
3 185 714

SLD
55

11,31%
1 335 257

PSL
25

6,96%
821 656
Mniejszość
Niemiecka
2

bez progu
34 469
Samo-
obrona
56
LPR
34


Donald
Tusk

79 237
głosów
Jarosław
Kaczyński

171 129
głosów
Wojciech
Olejniczak

31 471
głosów
Waldemar
Pawlak

13 202
głosów
 
 
 

 
 
 
 

Udział głosów na KW, które nie przekroczyły progu wyborczego - 11,22%,
ta pula wprowadza korektę (w górę/w dół) liczby mandatów dla KW nad progiem

REGIOset, 2015.10.29.

P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

A R C H I W U M
R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A