Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015

Nowe władze 2015. Początek "dobrej zmiany"

Wybory zdecydowanie wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyła większość (51,08%) mandatów w Sejmie VIII kadencji dzięki przepisom obowiązującej ordynacji wyborczej; od wyborców dostała bowiem poparcie 37,58%. Do rzeczywistego poparcia wyborców dodano rekordową "premię techniczną" wspartą jeszcze metodą przeliczeniową d'Hondta. Aby głosami swoich wyborców uzyskać bezwzględną większość w ławach poselskich trzeba by było zgromadzić w urnie ponad 2 miliony 200 tysięcy głosów więcej. W tym roku tyle "głosów" podarowały PiS partie, które do parlamentu nie weszły (głównie lewicowe). Fakt, że ponad 62% Polaków biorących udział w wyborach nie oddało głosu na PiS nie ma teraz większego znaczenia. Również w Senacie PiS ma większość.
     Po ośmiu latach rządzenia koalicji PO-PSL, partia Platforma Obywatelska przeszła do opozycji. W dziesięcioleciu 2005-2015 Prawo i Sprawiedliwość tworzyła rząd koalicyjny z Samobroną i Ligą Polskich Rodzin w latach 2005-2007. W połowie kadencji Sejm zdecydował o samorozwiązaniu. W nowych wyborach w 2007 r. PiS straciła władzę. Teraz będzie rządzić i ponosić odpowiedzialność samodzielnie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 27 i 29 października 2015 r.

WYBRANI na POSŁÓW VIII kadencji (2015-2019)

WYBRANI na SENATORÓW IX kadencji (2015-2019)

Kilka porównań wyborczych z lat 2001-2015
dane w kolejności: mandaty, poparcie, liczba głosów, relacja wyników z wyborów bieżących do poprzednich

ROK 2015
   głosowało 15 597 073 wyborców (2015/2011 - 108,5%), frekwencja 50,92%
   głosów nieważnych 2,53% (394 664)
   Nieobecne ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Ruch Palikota
   Nowe ugrupowania: Kukiz'15 oraz Nowoczesna Ryszarda Petru
   Nie głosowało 14 937 875 uprawnionych

PO
138
(-69)
24,09%
3 661 474

PiS
235
(+78)
37,58%
5 711 687

Kukiz'15
42

8,81%
1 339 094

PSL
16
(-12)
5,13%
779 875
Nowoczesna
R. Petru
28

7,60%
1 155 370

 
 
 
 
2015/2011
65,0%
głosów
2015/2011
133%
głosów
 
 
 
2015/2011
64,9%
głosów
 
 
 
 
 
 

Ewa
Kopacz

230 894
Jarosław
Kaczyński

202 424
Paweł
Kukiz

76 675
Janusz
Piechociński

8005
Ryszard
Petru

129 088
 
 
 
 
 
 
2015/2011
100%
głosów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mniejszość Niemiecka - 1 mandat, bez progu, 9623 głosy

Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 2 619 134 głosy (16,79%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie.

ROK 2011
   głosowało 14 369 503 wyborców (2011/2007 - 87%), frekwencja 48,82%
   głosów nieważnych 4,52% (680 524)
   Nowe ugrupowanie Ruch Palikota
   Nie głosowało 16 393 428 uprawnionych

PO
207
(-2)
39,18%
5 629 773

PiS
157
(-9)
29,89%
4 295 016

SLD
27

8,24%
1 184 303

PSL
28
(-3)
8,36%
1 201 628
Ruch
Palikota
40

10,02%
1 439 490

 
 
 
 
2011/2007
84,9%
głosów
2011/2007
82,8%
głosów
 
 
 
2011/2007
83,6%
głosów
 
 
 
 
 
 

Donald
Tusk

374 920
Jarosław
Kaczyński

202 297
Grzegorz
Napieralski

23 940
Waldemar
Pawlak

24 491
Janusz
Palikot

94 811
 
 
 
2011/2007
70,2%
głosów
2011/2007
73,9%
głosów
 
 
 
2011/2007
99,4%
głosów
 
 
 
 
 
 

Mniejszość Niemiecka - 1 mandat, bez progu, 28 014 głosów

Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 648 907 głosów (4,31%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie.

ROK 2007
   głosowało 16 495 045 wyborców (2007/2005 - 134,5%), frekwencja 53,88%
   głosów nieważnych 2,04% (335 532)
   Nieobecne ugrupowania: Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona
   Nie głosowało 14 120 426 uprawnionych

PO
209
(+76)
41,51%
6 701 010

PiS
166
(+11)
32,11%
5 183 477
Lewica
i Demokraci
53

13,15%
2 122 981

PSL
31
(+6)
8,91%
1 437 638

 
 
 
 

 
 
 
 
2007/2005
235%
głosów
2007/2005
163%
głosów
 
 
 
2007/2005
175%
głosów
 
 
 
 
 
 

Donald
Tusk

534 241
głosów
Jarosław
Kaczyński

273 684
głosy
Wojciech
Olejniczak

51 805
głosów
Waldemar
Pawlak

24 638
głosów
 
 
 
 
 
 
 
 
2007/2005
674%
głosów
2007/2005
160%
głosów
2007/2005
165%
głosów
2007/2005
187%
głosów
 
 
 
 
 
 

Mniejszość Niemiecka - 1 mandat, bez progu, 32 462 głosy

Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 710 558 głosów (4,22%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie.

ROK 2005
   głosowało 12 263 640 wyborców, frekwencja 40,57%
   głosów nieważnych 3,60% (440 227)
   Nie głosowało 17 964 706 uprawnionych

PO
133
(+68)
24,14%
2 849 259

PiS
155
(+111)
26,99%
3 185 714

SLD
55

11,31%
1 335 257

PSL
25
(-17)
6,96%
821 656
Samo-
obrona
56
(+3)
11,41%
1 347 355

LPR
34
(-4)
7,97%
940 762
2005/2001
173%
głosów
2005/2001
258%
głosów
 
 
 
2005/2001
70%
głosów
2005/2001
101%
głosów
2005/2001
92%
głosów

Donald
Tusk

79 237
głosów
Jarosław
Kaczyński

171 129
głosów
Wojciech
Olejniczak

31 471
głosów
Waldemar
Pawlak

13 202
głosów
Andrzej
Lepper

33 535
głosów
Marek
Kotlinowski

9421
głosów
2005/2001
141%
głosów
2005/2001
119%
głosów
 
 
 
2005/2001
76%
głosów
2005/2001
75%
głosów
2005/2001
42%
głosów

Mniejszość Niemiecka - 2 mandaty, bez progu, 34 469 głosów

Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 1 372 041 głosów (11,22%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie.

ROK 2001
   głosowało 13 591 681 wyborców, frekwencja 46,29%
   głosów nieważnych 3,99% (541 483)
   Nie głosowało 15 772 774 uprawnionych

PO
65

12,68%
1 651 099

PiS
44

9,50%
1 236 787

SLD-UP
216

41,04%
5 342 519

PSL
42

8,98%
1 168 659
Samo-obrona
53

10,20%
1 327 624

LPR
38

7,87%
1 025 148

Donald
Tusk

56 048
głosów
Jarosław
Kaczyński

144 343
głosów
Leszek
Miller

145 637
głosów
Waldemar
Pawlak

17 279
głosów
Andrzej
Lepper

44 814
głosów
Marek
Kotlinowski

22 571
głosów
 
 
 
 

Mniejszość Niemiecka - 2 mandaty, bez progu, 47 230 głosów

Na listy Komitetów Wyborczych, które nie przekroczyły wymaganego progu (nie weszły do Sejmu) oddano łącznie 1 320 458 głosów (9,73%). Ta pula służy do korygowania (w górę lub w dół) liczby mandatów obsadzanych przez KW, które uczestniczą w podziale miejsc w Izbie.

REGIOset, 2015.10.29.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba