Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WNIOSEK o REFERENDUM ODRZUCONY w SENACIE

25 lipca 2018 r. Senat sprzeciwił się organizacji lansowanego przez Prezydenta Dudę od piętnastu miesięcy Referendum konsultacyjnego ws. Konstytucji. Ten flagowy pomysł Głowy Państwa zyskał w Senacie tylko 10 głosów poparcia. Aby zarządzić takie referendum musi być zgoda Senatu - poparcie ponad połowy senatorów.

PREZYDENT WYBRAŁ 10 PYTAŃ REFERENDALNYCH

20 lipca 2018 r. Prezydent Duda przedstawił i uzasadnił wybór dziesięciu pytań, które tego samego dnia przesłał do Marszałka Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji w dniach 10 i 11 listopada 2018 r. - w stulecie odzyskania przez Polskę państwowości i suwerenności.

PYTANIA REFERENDALNE
    1. Czy jest Pani/Pan za:
a. uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
b. uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.?
c. pozostawieniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?
    2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?
TAK - NIE
    3. Czy jest Pani/Pan za:
a. systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta?
b. systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe?
c. utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?
    4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
a. w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)?
b. w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)?
c. przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)?
    5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?
TAK - NIE
    6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?
TAK - NIE
    7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
TAK - NIE
    8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?
TAK - NIE
    9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?
TAK - NIE
    10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
TAK - NIE

REGIOset, 2018.07.20

PIERWSZA ODSŁOWA PYTAŃ PREZYDENTA

Prezydent uważa, że potrzeba dyskusji nad nową ustawą zasadniczą wynika z wielu zawodów, jakie obecna Konstytucja sprawiła polskiemu społeczeństwu. Trudno się z tym zgodzić. Wydaje się, że jeżeli obecna Konstytucja RP sprawiła komuś zawód - to obecnej wszechwładzy, a nie społeczeństwu. Zresztą ta władza wyspecjalizowała się w ignorowaniu przepisów ustawy zasadniczej. Ponadto - zdaniem Prezydenta - "wiek" jej już sędziwy, obowiązuje od 17 października 1997 r. Konstytucja RP, na którą składał przysięgę Andrzej Duda, jako jedyna w całej historii Polski (od 3 maja 1791 r.) poparta była w ogólnokrajowym referendum i jako jedyna w historii wolnej i suwerennej Polski służy Obywatelom i Państwu od prawie 20 lat - to dowód jakości, a nie zużycia. Wszystkie poprzednie konstytucje Rzeczypospolitej miały znacznie krótszy żywot.

Kierując się swoimi racjami Prezydent ponad rok temu zgłosił inicjatywę zorganizowania referendum konstytucyjnego (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Po wielomiesięcznych przemyśleniach Prezydenta, urzędników Kancelarii, sztabu doradców i odbyciu różnych spotkań "góra urodziła mysz" (zob. Diariusz REGIOsetu z 13 czerwca 2018 r.)

Lista Prezydenckich pytań referendalnych:

    1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?; b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
    2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?
    3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?
    4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
    5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?
    6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
    7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
    8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
    9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?
    10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
    11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
    12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
    13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
    14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
    15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

REGIOset, 2018.06.13


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba