Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 22.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
WNIOSEK o REFERENDUM ODRZUCONY w SENACIE

25 lipca 2018 r. Senat sprzeciwił się organizacji lansowanego przez Prezydenta Dudę od piętnastu miesięcy Referendum konsultacyjnego ws. Konstytucji. Ten flagowy pomysł Głowy Państwa zyskał w Senacie tylko 10 głosów poparcia. Aby zarządzić takie referendum musi być zgoda Senatu - poparcie ponad połowy senatorów.

PREZYDENT WYBRAŁ 10 PYTAŃ REFERENDALNYCH

20 lipca 2018 r. Prezydent Duda przedstawił i uzasadnił wybór dziesięciu pytań, które tego samego dnia przesłał do Marszałka Senatu z wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji w dniach 10 i 11 listopada 2018 r. - w stulecie odzyskania przez Polskę państwowości i suwerenności.

PYTANIA REFERENDALNE
    1. Czy jest Pani/Pan za:
a. uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
b. uchwaleniem zmian w obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.?
c. pozostawieniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. bez zmian?
    2. Czy jest Pani/Pan za unormowaniem w Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej 1 000 000 obywateli, oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania?
TAK - NIE
    3. Czy jest Pani/Pan za:
a. systemem prezydenckim, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta?
b. systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem Prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe?
c. utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?
    4. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP:
a. w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy)?
b. w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny)?
c. przy połączeniu obu tych metod (system mieszany)?
    5. Czy jest Pani/Pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsamości Narodu Polskiego?
TAK - NIE
    6. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności Państwa oraz nadrzędności Konstytucji RP?
TAK - NIE
    7. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
TAK - NIE
    8. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny (takich jak świadczenia z programu 500+) oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?
TAK - NIE
    9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony: pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)?
TAK - NIE
    10. Czy jest Pani/Pan za uregulowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?
TAK - NIE

REGIOset, 2018.07.20

PIERWSZA ODSŁOWA PYTAŃ PREZYDENTA

Prezydent uważa, że potrzeba dyskusji nad nową ustawą zasadniczą wynika z wielu zawodów, jakie obecna Konstytucja sprawiła polskiemu społeczeństwu. Trudno się z tym zgodzić. Wydaje się, że jeżeli obecna Konstytucja RP sprawiła komuś zawód - to obecnej wszechwładzy, a nie społeczeństwu. Zresztą ta władza wyspecjalizowała się w ignorowaniu przepisów ustawy zasadniczej. Ponadto - zdaniem Prezydenta - "wiek" jej już sędziwy, obowiązuje od 17 października 1997 r. Konstytucja RP, na którą składał przysięgę Andrzej Duda, jako jedyna w całej historii Polski (od 3 maja 1791 r.) poparta była w ogólnokrajowym referendum i jako jedyna w historii wolnej i suwerennej Polski służy Obywatelom i Państwu od prawie 20 lat - to dowód jakości, a nie zużycia. Wszystkie poprzednie konstytucje Rzeczypospolitej miały znacznie krótszy żywot.

Kierując się swoimi racjami Prezydent ponad rok temu zgłosił inicjatywę zorganizowania referendum konstytucyjnego (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Po wielomiesięcznych przemyśleniach Prezydenta, urzędników Kancelarii, sztabu doradców i odbyciu różnych spotkań "góra urodziła mysz" (zob. Diariusz REGIOsetu z 13 czerwca 2018 r.)

Lista Prezydenckich pytań referendalnych:

    1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?; b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
    2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?
    3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?
    4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
    5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia "500+")?
    6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
    7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
    8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
    9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?
    10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
    11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
    12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
    13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?
    14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
    15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

REGIOset, 2018.06.13


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba