Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 17.07.2024
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
17 stycznia 2019
Aleksandra Dulkiewicz komisarzem w Gdańsku
Pierwsza zastępca prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przyjęła przekazaną Jej propozycję premiera objęcia stanowiska komisarza miasta, do czasu przyspieszonych wyborów następcy tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza.
16 stycznia 2019
Pamięć prezydenta Gdańska uczczona w Sejmie bez kilku osób
Sejm rozpoczął dzisiejsze plenarne posiedzenie od przypomnienia drogi samorządowej Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, zmarłego w poniedziałek po ciosach nożownika. Następnie posłowie uczcili pamięć Prezydenta Gdańska minutą ciszy. Na sali obrad nie było w tym czasie m.in. posłów: Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Mazurek i Ryszarda Terleckiego. Zdaniem Beaty Mazurek ich nieobecność to czysty przypadek. W takiej "czystości" tkwimy od pewnego czasu.
15 stycznia 2019
Silna solidarność potrzebna jest zawsze i gdziekolwiek jesteśmy
Po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, samorzutnie daje o sobie znać solidarność miast. Oby promieniowała jak najszerzej na tereny pozamiejskie.
14 stycznia 2019   Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska nie żyje
Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty
Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta - Pawła Adamowicza.
Cześć pamięci wybitnego, wzorowego samorządowca.
Kiedy wreszcie przyjdzie otrzeźwienie, że Polską i Polakami nie można grać. Nie pierwszy raz doprowadziło to do tragedii. Kiedy wreszcie większość zwykłych Polaków zdobędzie taką siłę i przekonanie, aby zdecydowanie powiedzieć NIE politykom niezdolnym do porzucenia obsesyjnego niszczenia więzi społecznych, rujnowania podstaw państwa prawa, pogardy dla mających odmienne poglądy na dobro wspólnej Ojczyzny.
12 stycznia 2019
Wzrost długu Polski zwalnia. Więcej pożyczają Polacy (obligacje)
Według Ministerstwa Finansów dług publiczny (EDP) Polski wyniósł na koniec III kwartału ub.r: 1 028 008 mln zł. Rok wcześniej było to 1 003 410 mln zł. Korzystnie zmienia się udział długu wewnętrznego w stosunku do długu zagranicznego.
10 stycznia 2019
Różnica udziałów regionów w krajowym PKB sięga 8-krotności
Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. w pięciu ? spośród 17 polskich regionów - wytworzono 55,6% wartości produktu krajowego brutto, który wyniósł wówczas prawie 2 biliony zł. Tę piątkę tworzą regiony: warszawski stołeczny (17,2%), śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski. Region mazowiecki (pozawarszawski) ma udział ponad trzykrotnie mniejszy od stołecznego. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku w skali całego kraju wynosiła 51,7 tys. zł; od 35,6 tys. zł w regionie lubelskim do 113,3 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym. Listę regionów z najmniejszymi udziałami zamykają: warmińsko-mazurski, świętokrzyski, podlaski, lubuski i opolski (2,1%) ? łączny udział tej piątki w tworzeniu PKB w 2017 r. to 11,4%. Rok 2017 był pierwszym rokiem po wprowadzeniu rozporządzeniem Komisji Europejskiej podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne (regiony). (zob. Diariusz REGIOsetu z 30 listopada 2016 r.)
5 stycznia 2019
26 maja br. w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego
Z ogólnej liczby 705 miejsc w PE - Polsce przypadają do obsadzenia 52. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku sytuacja jest szczególna z uwagi na przygotowywane wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. Po Brexicie zwolnią się 73 miejsca, z tego 27 miejsc ma zostać rozdzielonych pomiędzy pozostałe państwa członkowskie, a 46 zostać jako rezerwa przydatna w nowych sytuacjach (np. kolejne rozszerzenie wspólnoty). Zgodnie z obowiązującą zasadą degresywnej proporcjonalności - minimalna liczba miejsc w PE przypadających państwu członkowskiemu to 6, a maksymalna - 96.
2 stycznia 2019
Rumunia przejęła od Austrii prezydencję w Radzie UE
W tym szczególnym półroczu, w którym upływa termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wyjścia dotąd nie uzgodnionego ostatecznie, niełatwe zadanie przypadło Rumunii. Jeżeli do 28 marca br. wszystkie strony nie przyjmą wspólnej umowy "rozwodowej" - parlamenty brytyjski i unijny oraz każde z 27 państw-członków UE, "brexit" dokona się bez pożądanych regulacji. Pozostało niespełna trzy miesiące; przypadają na pierwszą połowę rumuńskiej prezydencji.
1 stycznia 2019
Przesłanie pierwszej "Solidarności" w rocznicę odzyskania wolności
Po roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległej państwowości, wkraczamy w 30 rok odzyskanej wolności - Polski bez cenzury, z wolnymi wyborami, z gospodarką, w której pieniądze pochodzą z przedsiębiorczej aktywności, a nie tylko z drukarni, Polski zdolnej do wyjątkowej solidarności, pozwalającej odzyskać wolność na drodze wyłącznie pokojowej, Polski aspirującej i zdolnej wejść do zorganizowanej wspólnoty krajów europejskich. Pamiętajmy o tym, aby nic z tego znowu nie stracić, aby kampanijne myślenie polityków z czteroletnim horyzontem nie "spaliło" mostów mądrze budowanych od czerwca 1989 roku. Rok 30-lecia to nie tylko podsumowanie tego co za nami, to przede wszystkim wielka mobilizacja na rzecz dobrego wyboru bliskiej i dalszej przyszłości. Takie też było przesłanie jakie Polacy i świat usłyszeli z Gdańska w 1980 roku.
16 października 2018
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - znowu z rekordową zbiórką
126 milionów złotych - tyle zebrano w tym roku; od 1993 r. - ponad 951 milionów. 27. Finał WOŚP odbędzie się 13 stycznia 2019 r., a jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Temat przyszłorocznego Finału: POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE.
14 października 2018
Prezydenta na urzędzie znasz z działania, kandydata z obietnic
Za tydzień bardzo ważne wybory - wybory samorządowe. Pierwsze wybory od października 2015 r., pierwsze od przejęcia władzy przez ekipę "dobrej zmiany", pierwsze po trzyletnich doświadczeniach z wizją i realizacją ustroju naszego państwa według jednopartyjnej większości parlamentarnej. Samorządy to istota wolności i demokracji. Nie przypadkowo jedną z pierwszych ustaw uchwalonych na początku transformacji była ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. Statusu władz regionalnych i lokalnych na wszystkich szczeblach trzeba bronić przed zagrożeniami, trzeba go umacniać. Na czele samorządów powinni stać ludzie samodzielni, nie zniewoleni instrukcjami z Warszawy, czy z pośrednich delegatur partyjnych. W sejmikach województw, radach powiatów, gmin, miast i dzielnic - zasiadać radni mający własne poglądy, nie czekający na wytyczne z jakiejś centrali. Warto to wszystko przemyśleć na spokojnie przed udaniem się do lokalu wyborczego. I duża i mała Ojczyzna to dziedzictwo wielu pokoleń, a nie własność paru osób.
12 października 2018
Kongres Obywatelski 2018 - pobudzające forum dyskusji
XIII Kongres Obywatelski odbędzie się 20 października 2018 r. w warszawskim "Centrum Nauki Kopernik", Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Wstęp wolny, wymagana jest rejestracja. Hasło przewodnie Kongresu: Siła lokalności - siła Polski. Zob. też Kolejny mądry Kongres.
14 sierpnia 2018
Pierwszy raz na 5-letnią kadencję - wybory samorządowe 2018
Prezes Rady Ministrów podał datę wyborów samorządowych na kadencję 2018-2023. Odbędą się one 21 października br. (niedziela, niehandlowa) - wtedy będą wybierani radni do sejmików województw, rad powiatów, rad gmin i dzielnic w gminach oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast; II turę wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wszędzie tam gdzie rozstrzygnięcie nie zapadło w pierwszym terminie - wyznaczono na 4  listopada br. Wybory samorządowe są najbardziej skomplikowane: sto kilkadziesiąt tysięcy kandydatów zgłaszanych przez blisko dziesięć tysięcy komitetów wyborczych, do obsadzenia jest kilkadziesiąt tysięcy mandatów w 2809 jednostkach samorządu terytorialnego. Tegoroczne będą też pierwszym od wyborów parlamentarnych w 2015 roku probierzem stosunku wyborców do realizowanego od trzech lat programu przebudowy naszego państwa i jego instytucji przez partię "dobrej zmiany". Uprawnionych do głosowania będzie ponad 30 milionów osób. Zob. Kalendarz wyborczy.
11 sierpnia 2018
Samorządy nie były zachwycone tym ruchem w ich dochodach
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalona 20 lipca br. przez Sejm, którą wczoraj podpisał prezydent RP, wejdzie w życie po 30 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na jej podstawie z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, dotyczy to ok. 2,5 miliona właścicieli mieszkań na terenie całego kraju, mających obecnie prawo użytkowania wieczystego gruntu, a nie prawo własności gruntu przypisanego do ich własnego mieszkania, czy domu. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r. Grunty podlegające ustawie są obecnie we władaniu albo gmin, albo Skarbu Państwa. Należy się spodziewać dużego ruchu podwyżkowego, zwanego aktualizacją wysokości tej opłaty, po wyborach samorządowych a przed końcem bieżącego roku. W przypadku gruntów Skarbu Państwa ustawa przewiduje duże bonifikaty przy jednorazowym wniesieniu opłaty za cały wymagany okres, w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Płacona rokrocznie na rzecz gminy opłata za przekształcenie, nie będzie mogła być aktualizowana częściej niż co trzy lata, i tylko o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości (ewentualnie wskaźnik inflacji). Zob. tekst ustawy uchwalony przez Sejm, przyjęty przez Senat bez poprawek, podpisany przez Prezydenta.
6 sierpnia 2018
Doktor prawa Andrzej Duda od trzech lat urzęduje w Pałacu
Nie mieliśmy jeszcze takiego prezydenta, o takim stosunku do obowiązującej Konstytucji. Jeszcze dwa lata takiej prezydentury. Zob. Diariusz REGIOsetu z 6 sierpnia 2015 r. i z 6 sierpnia 2016 r.
3 sierpnia 2018
Pytania Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości UE
Polski Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pięć pytań prejudycjalnych (o wykładnię prawa unijnego) dotyczących zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sprawy mają znaczenie ogólnopaństwowe, ogólnospołeczne, dotyczą każdego obywatela, każdego samorządu, każdego przedsiębiorcy, każdego.
     # Pierwsze pytanie dotyczy zasady nieusuwalności sędziów regulowanej przez traktaty unijne (art. 19 ust. 1 Traktatu UE, tj. zasady skutecznej ochrony sądowej; art. 2 Traktatu UE dotyczący zasad państwa prawa) oraz Kartę Praw Podstawowych (art. 47). Zdaniem Sądu Najwyższego (SN) stosowanie nowych przepisów o obniżonym wieku przechodzenia w stan spoczynku do orzekających sędziów oraz przenoszenia ich w stan spoczynku wbrew ich woli stoi w sprzeczności z prawem UE.
     # Drugie pytanie dotyczy zgody organu władzy wykonawczej na dalsze orzekania sędziów powyżej 65. roku życia. SN pyta o wykładnię prawa unijnego, czy niezawisłości sędziego nie narusza uzależnienie jego orzekania od decyzji władzy wykonawczej (prezydenta);
     # Trzecie pytanie dotyczy zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy poprosił o potwierdzenie wykładni dokonanej w orzeczeniu w sprawie C-286/12 Komisja przeciwko Węgrom. TSUE orzekł wtedy, że obligatoryjne przeniesienie w stan spoczynku sędziów, prokuratorów i notariuszy z chwilą ukończenia 62. roku życia nie jest zgodne z przepisami dyrektywy 200/78/WE.
     # Czwarte pytanie to prośba do TSUE o doprecyzowanie, w jaki sposób Sąd Najwyższy powinien realizować unijną dyrektywę o zakazie dyskryminacji ze względu na wiek. SN pyta Trybunał, czy sędzia który ukończył 65. rok życia może dalej orzekać, mimo negatywnej decyzji prezydenta wydanej na podstawie znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym. SN stoi na stanowisku, że może odmówić stosowania przepisów niezgodnych z dyrektywą.
     # Piąte pytanie dotyczy możliwości zastosowania środka zabezpieczającego w postaci zawieszenia stosowania prawa krajowego, wobec którego istnieje podejrzenie, że jest niezgodne z prawem unijnym. Chodzi o trzy przepisy znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym: art. 111 par. 1 i par. 1a, art. 37 oraz art. 39.
Zdaniem Kancelarii Prezydenta RP działania Sądu Najwyższego są pozbawione podstawy prawnej i nie wywierają żadnych skutków prawnych. Nie ma w polskim prawie takiej instytucji jak zawieszenie stosowania przepisów przez Sąd Najwyższy.
1 sierpnia 2018
Zatrzymując się o godzinie "W" oddamy hołd Powstańcom
Pamięć o bohaterskich młodych Polakach, którzy 74 lata temu podjęli heroiczną walkę z barbarzyńskim okupantem, przybiera szczególnie uroczyste formy co roku 1 sierpnia. Walczącym żołnierzom AK nie były potrzebne gry polityczne naczelnych dowódców, oni walczyli o honor i wolność Polski, oddawali życie w boju nierównym moralnie i militarnie z regularną zbrodniczą armią niemieckiego najeźdźcy. Wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego oddajemy hołd, bezwzględnie szanując - w ciszy i spokoju - Ich Czyn niezwykły. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 sierpnia 2017 r.
     # W przeddzień rocznicy, na uroczystej sesji Rady Warszawy na Zamku Królewskim, godności Honorowych Obywatelek Warszawy przyjęły dwie uczestniczki Powstania: Pani Anna Jakubowska (91), pseudonim "Paulinka", sanitariuszka i łączniczka w grupach szturmowych przekształconych w batalion "Zośka" Armii Krajowej, uczestniczka walk na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie, odznaczona Krzyżem Walecznych, która mimo sędziwego wieku od zawsze poświęca wiele uwagi ochronie niepodległego bytu państwa polskiego oraz Pani Anna Przedpełska-Trzeciakowska (91), pseudonim "Grodzka", przez cały czas Powstaniu niosąca niestrudzenie pomoc wszelaką rannym żołnierzom AK w jednym ze szpitali w Śródmieściu Południowym, najpierw na ulicy Piusa, później - z konieczności - przeniesionym na Kruczą. Nadane tytuły obu weterankom Powstania to szczególnie podniosły akcent stołecznego samorządu w rocznicę tego wielkiego patriotycznego zrywu.
27 lipca 2018
Jest komplet! I rząd, i prawo, i sprawiedliwość pod nadzorem partii
Ta partia może wszystko, w sejmie uchwala to co chce, w trybie jaki sama wybiera. Najczęściej do laski marszałkowskiej projekty rządowe przynosi wytypowana grupa posłów jako swoje; w takim trybie nie obowiązuje przeprowadzenie konsultacji, do minimum ograniczona jest debata, cały proces legislacyjny można przeprowadzić w kilkanaście dziennych i nocnych godzin (nie brak przykładów). Rząd i Prezydent - czyli władza wykonawcza - z tego samego politycznego matecznika. Władza sądownicza - wzięta, od Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Najwyższego. Tak cała władza w rękach jednego szefa. Trójpodział czeka na "lepszą zmianę" w obywatelskiej zamrażarce. Przejęcie Sądu Najwyższego domknęło "dobrą zmianę". To grono prawników m.in. decyduje o ważności wyników wyborów, I Prezes Sądu Najwyższego m.in. przewodniczy posiedzeniom Trybunału Stanu. Dla oczekujących na bezkarność nie jest bez znaczenia, kto będzie tam zasiadał. Prezydent położył swój podpis pod piątą już nowelizacją ustawy o sądach. Każdą tworzono niechlujnie. Będzie szósta.
26 lipca 2018
Na 92 senatorów głosujących - 10 za prezydenckim referendum
Senat odesłał do kosza piętnastomiesięczną robotę Kancelarii Prezydenta nad projektem referendum konsultacyjnego ws. konstytucji. Tylko 10 głosów ZA, a jednocześnie aż 62 senatorów NIE było PRZECIW - czyli większość (różnica to wstrzymujący się). Taką wymyślono figurę głosowania. Można akcentować co kto lubi. 13 czerwca br. Prezydent Duda przedstawił 15 pytań, po niewielkiej selekcji, a raczej po ich przeformułowaniu - w wystąpieniu do Senatu o aprobatę przeprowadzenia referendum znalazło się dziesięć pytań. Przeszły do historii. Zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.
22 lipca 2018
Partia władzy zmienia ordynację do Parlamentu Europejskiego
Po przegłosowanej dziś kolejnej nowelizacji Kodeksu Wyborczego istotnej zmianie uległ sposób przeprowadzenia wyborów do PE. Dotyczy to głównie zasady podziału mandatów i ich obsadzania. W najbliższych wyborach do PE (maj 2019 r.) oddane głosy w danym okręgu mają być tam przeliczone i tam przydzielone mandaty, tym kandydatom, którzy uzyskali od trzech do sześciu (zależnie od okręgu) najlepszych wyników w głosowaniu. Przy takich przepisach szansa na mandat europosła dla kandydata z poparciem mniejszej partii bądź komitetu lokalnego jest minimalna. Według publikowanych obliczeń dla nich próg wyborczy sięga 20%. Duża partia chce mieć jeszcze więcej, najlepiej wszystko. Liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach ustali w drodze uchwały Państwowa Komisja Wyborcza.
20 lipca 2018
Zadłużenie rośnie; to zmartwienie następnej władzy i wnuków
Według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie państwa polskiego (wartość długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych) wzrosło przez pierwsze półrocze roku 2018 o ponad 28 miliardów złotych. Dzisiaj przekracza 1 bilion i 63 miliardy.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
2 lipca 2018
Wszczęcie I etapu procedury o naruszeniu przez Polskę prawa UE
Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE, wysyłając do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. Ustawa ta m.in. obniża wiek emerytalny sędziów z 70 do 65 lat, co grozi automatycznym przejściem w stan spoczynku 27 sędziom SN spośród 72 - czyli więcej niż co trzeciemu. Obecni sędziowie mogą zadeklarować Prezydentowi RP chęć dalszego zajmowania stanowiska. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu. Nie ma też możliwości przeprowadzenia kontroli sądowej takiej decyzji Głowy Państwa. Usunięcie w stan spoczynku ma objąć także Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, której sześcioletnią kadencję określa Konstytucja RP (art. 183 ust. 3). Kadencja ta upływa 30 kwietnia 2020 roku. Konstytucja nie przewiduje skrócenia ustawą zwykłą kadencji urzędującego Pierwszego Prezesa SN. Rząd polski ma 30 dni na odniesienie się do dzisiejszej notyfikacji. Czytaj też: Informacja KE oraz Etapy postępowania.
1 lipca 2018
Po Bułgarii Austria ma prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
Traktat Lizboński wprowadził praktykę bliższej niż poprzednio współpracy pomiędzy trzema państwami członkowskimi pełniącymi kolejno funkcję Prezydencji. Współpraca ta ma zapewnić stabilizację polityczno-programową, a wraz z nią ciągłość prac instytucji unijnych. Ponadto, zabezpiecza przed forsowaniem swoich własnych interesów przez państwo aktualnie sprawujące Prezydencję, interesów często niezgodnych z ogólnym interesem wspólnotowym. Prezydencja trwa sześć miesięcy. Austrię 1 stycznia 2019 r. zmieni Rumunia, tę - w drugim półroczu - Finlandia.
19 czerwca 2018
Mieszkańcy gminy Baranów nie chcą lotniska i warunków rozliczeń
W referendum zarządzonym przez Radę Gminy Baranów w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego na blisko połowie powierzchni gminy - mieszkańcy odpowiadali na dwa pytania o następującej treści, z dwoma wariantami odpowiedzi (TAK lub NIE): 1. Czy jesteś za lokalizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszarze gminy Baranów? 2. Czy zgadzasz się na warunki rozliczeń zaproponowane przez Rząd RP mieszkańcom gminy Baranów w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego? W referendum wzięło udział 47% uprawnionych i zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 15 września 2000 (wymóg wzięcia udziału w referendum przez co najmniej 30% uprawnionych do głosowania) było ono ważne. Mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie ich gminy oraz przeciwko zaproponowanym przez rząd warunkom rozliczeń. Na pierwsze pytanie oddano 1877 głosów ważnych, w tym było 322 odpowiedzi TAK i 1555 NIE (odpowiednio 17,2% i 82,8%). Na drugie pytanie oddano 1864 głosów ważnych,w tym 113 głosujących odpowiedziało TAK i 1751 NIE (odpowiednio 6,1% i 93,9%). Zob. Diariusz REGIOsetu z 19 kwietnia 2018 r.
13 czerwca 2018
Prezydent brnie w referendum. Czy Senat Go z tego wyzwoli?
Konstytucja to trudny akt nawet dla prawnika, nawet z doktoratem, nawet na wysokim stanowisku. A co dopiero dla osób bez takich tytułów i takich stanowisk. Dowiódł tego Pan Prezydent Duda ogłaszając 15 pytań (do wyboru), które zarekomendował wczoraj, jako nadające się do lansowanego od kilkunastu miesięcy przez Głowę Państwa referendum (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Większością pytań Andrzej Duda odwraca uwagę ich adresatów od znaczenia i roli ustrojowej tego jedynego w swoim rodzaju aktu. Zamiast wyjaśniać i upowszechniać fundamentalne znaczenie Konstytucji - ustawy ZASAD, a nie SZCZEGÓŁÓW, utrwala przekonanie, że Konstytucja może "świadczyć usługi" na życzenie danego obozu politycznego, czego jaskrawie dowodzi praktyka ostatnich dwu i pół lat. Prezydent ubolewa, że Konstytucja nie obroniła Polaków przed podwyższeniem przez parlament wieku emerytalnego. Panie Prezydencie zarzutów jest znacznie wiecej: nie obroniła Polaków przed alkoholizmem, przed niskim przyrostem naturalnym, przed wysoko nagradzanymi niszczycielskimi działaniami rządu. Prawdziwy problem tkwi w tym że nikt, z mających władzę, tej Konstytucji ani nie stszegł (choć przysięgał), ani nie bronił, ani nie szanował. Jeżeli już chcieć z dobrej Konstytucji zrobić lepszą to zamiast populistycznego błądzenia po manowcach należało zauważyć potrzebę zadania na przykład takich pytań: czy jesteś aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wchodziły w życie z dniem ich ogłoszenia przez ten Trybunał?, albo czy jesteś za tym aby Prezydent - przy spełnieniu określonych warunków - mógł odmówić nominacji ministrów rządu? (a nie tylko mieć prawo uścisku ich dłoni), albo czy jesteś za podniesieniem wyłącznie do rangi konstytucyjnej ograniczeń kompetencji samorządu terytorialnego? Kwestia nienaruszalności zwykłymi ustawami zapisów Konstytucji i jej nadrzędności - jest oczywista, trudno więc o to pytać. Oczywista... ale nie dla wszystkich. Świadczą o tym na przykład: blokowanie publikacji wyroków TK, pominięcie ustaleń konstytucyjnych przy zmianach w KRS, skracanie kadencji sędziów SN. "Dzieło" Prezydenta musi uzyskać aprobatę Senatu. Jeżeli tak się stanie, referendum może się odbyć na jesieni. Andrzej Duda proponuje dwudniowe - 10 i 11 listopada br.

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba