Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
••• Kolejne referendum z prezydenckiego rękawa. Tym razem Głowa Państwa w ramach pedagogiki nienawiści pragnie zapytać Polaków co myślą o przyjmowaniu uchodźców. Akcja ta ma być czasowo skojarzony z kampanią przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Ważniejsze jest chyba inne pytanie - dlaczego Polskę opuściła Opatrzność? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję większości społeczeństwa w zakresie prawa konstytucyjnego ••• W Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich. 1400 sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w obronie zagrożonej praworządności w Rzeczypospolitej ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej - unii pokoju, współpracy i równania w górę ••• Według PiS gmina Warszawa - jako jedyna w Polsce - miałaby być pozbawiona prawa wyboru włodarza miasta. Ponieważ kilka razy mieszkańcy stolicy "źle" wybierali to teraz już wybierać nie będą. Na razie - po kilku miesiącach - ten projekt wycofano z Sejmu ••• Strażnik konstytucji i zwierzchnik sił zbrojnych - cichy w Pałacu, głośny na powiatowych wiecach ••• Donald Tusk pozostaje przewodniczącym Rady Europejskiej do końca 2019 roku. W upartej kampanii rządu polskiego przeciw Polakowi, odrzuconej przez wszystkie inne państwa (27:1), Polska - z poręki PiS - doznała kolejnej szkody ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Nie damy rady - tak premier Beata Szydło tłumaczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie odstąpienie od podwyższenia kwoty wolnej od podatku w obiecanym zakresie. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie trzeba w takie tłumaczenie wierzyć ••• MEN przyjmuje wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli ••• "Janosik" zostaje do 2019 roku bez zapowiadanych zmian ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• W Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie poważnie zagrożonego trójpodziału władzy ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 22.06.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
19 czerwca 2017
Małopolska w groźnych pyłach. Wiele gmin bez czystego powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie powołany m.in. do działań kontrolnych i egzekwowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska na obszarze Małopolski przeprowadził kontrolę realizacji przez gminy przyjętego na lata 2013-2015 regionalnego programu ochrony powietrza. W regionie tym poza mieszkańcami przebywają też - nawet liczniej niż miejscowi - turyści wabieni nie tylko widokiem krajobrazu (często zamglonego brudnymi pyłami) ale też nadzieją czystego oddechu górskim powietrzem. Po kontroli WIOŚ okazało się, że z 47 sprawdzonych gmin (1/4 gmin w województwie), aż w 32 władze samorządowe dotąd nie podjęły jego wdrożenia. Brak reakcji na spalanie w piecach nie kwalifikujących się do tego sortymentów węgla oraz śmieci, w piecach - które też powinny być wymienione - okazał się niemal powszechny. Na liście outsiderów znalazły się: Andrychów, Chełmiec, Chrzanów, Czarny Dunajec, Dobczyce, Grybów, Jabłonka, Jordanów, Kamionka Wielka, Limanowa, Liszki, Łapsze Niżne, Nawojowa, Nowy Targ, Nowy Targ, Pleśna, Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Skała, Spytkowice, Stary Sącz, Sułoszowa, Szczucin, Tarnów, Tomice, Tuchów, Wojnicz, Wolbrom, Zakopane, Zielonki.
17 czerwca 2017
Kraków - miejscem znaczącego wydarzenia dla światowej kultury
Od 2 do 12 lipca br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO - wyspecjalizowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Spodziewany jest udział ok. 3 tys. gości z ponad 190 krajów. Będzie to jedno z największych u nas wydarzeń międzynarodowych w ostatnich latach. Krakowskie Stare Miasto i Kopalnia Soli w Wieliczce figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od początku powstania listy w 1978 r. Podczas zbliżajacej się 41. sesji rozpatrzonych zostanie 35 kolejnych miejsc nominowanych do wpisu na Listę. Tegoroczne nominacje obejmują siedem miejsc przyrodniczych, jedno mieszane (przyrodniczo-kulturowe) i 26 miejsc kulturowych. Wśród nich jest nasza Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Przeprowadzony też zostanie przegląd stanu zachowania wytypowanych 99 obiektów Światowego Dziedzictwa i 55 obiektów będących w zagrożeniu. Więcej informacji.
15 czerwca 2017
Nieprzyjęcie uchodźców; KE wszczęła procedurę naruszania prawa
Komisja Europejska będąc strażnikiem traktatów UE monitoruje i egzekwować stosowanie prawa europejskiego. W tym działaniu dysponuje narzędziem jakim jest procedura o naruszenie prawa. Korzystając z niego, KE poinformowała, że formalnie wszczyna procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, w związku z niewywiązywaniem się przez te państwa członkowskie z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Kraje te mają miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE. Komisja wskazuje, że mimo ponawianych wezwań dotąd nie wywiązały się one z podjętych zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich. Polski rząd we wrześniu 2015 r. zgodził się na przyjęcie 5 182 uchodźców z krajów objętych wojną bądź prześladowaniami (chodzi o Syrię, Erytreę i Jemen), w tym 3901 osób przebywających na terenie Grecji oraz 1207 na terenie Włoch. W styczniu 2016 nowy polski rząd zadeklarował, że przyjmie na początek 100 uchodźców z Grecji i Włoch. I co? I nic, a nawet więcej - oficjalnie oświadczył, że mie przyjmie nikogo. Od momentu rozpoczęcia relokacji także Węgry nie podjęły żadnych działań, Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 roku i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań. Procedura naruszenia prawa unijnego jest kilku etapowa. Może zakończyć się dotkliwym, rozstrzygającym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pierwsze reakcje polskich władz są dosyć osobliwe: wicepremier Gowin: mamy prawo bronić się przed zagładą (bez komentarza), minister Waszczykowski: przyjęliśmy już milion uchodźców z Ukrainy. Akurat z Ukrainy przyjeżdżają ludzie do pracy i nauki, także turyści, nie są to uchodźcy. Dotąd przyjeżdżali na podstawie wiz, bez jakiegokolwiek innego ich przyjmowania, przyjeżdżali w ramach normalnego ruchu granicznego. Od 11 czerwca br. mogą przez 90 dni przebywać bez wiz w całej strefie Schengen.
13 czerwca 2017
Łódź, Buenos Aires i Minneapolis rywalizują o organizację EXPO 2022
Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację EXPO 2022 w Łodzi, Międzynarodowej Wystawy, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie. Reprezentanci miast z Polski, Argentyny i Stanów Zjednoczonych przywieźli na 161. sesję Międzynarodowego Biura Wystaw w  siedzibie OECD w Paryżu dwa rodzaje prezentacji - kompaktową i bardziej obszerną. Zamiarem rządu i łódzkiego samorządu jest zlokalizowanie miejsca wystawy nie poza miastem, a w jego wielkomiejskim obszarze na powierzchni ok. 27 ha. Planuje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Z obiektów uzupełniających tylko ok.&nbswp;p1/3 ma mieć charakter tymczasowy, wzniesiona jedynie na potrzeby Expo. Ostateczne głosowanie w sprawie prawa do organizacji Expo 2022 odbędzie się w listopadzie br. Więcej informacji.
11 czerwca 2017
Ludność Polski maleje. Niewielki dodatni przyrost tylko na wsiach
Według danych GUS - 2016 był piątym rokiem charakteryzującym się spadkiem liczby ludności Polski. Dzisiaj jest nas niespełna 38,5 mln. Z jednej strony maleje liczba zgonów, z drugiej znacznie bardziej maleje liczba urodzeń. Bilans daje przyrost ujemny. Wciąż też ileś osób wyjeżdża z Polski na stałe. W 2000 r. przyrost naturalny był bliski zero promili, dziesięć lat wcześniej wynosił 4‰. Starzejemy się i jest nas coraz mniej. W miastach współczynnik przyrostu naturalnego jest ujemny (-0,5‰), na obszarach wiejskich ? dodatni (+0,3‰). W rozkładzie wojewódzkim największy wzrost mieszkańców odnotowało mazowieckie - głównie z powodu migracji wewnętrznej, a na skutek przyrostu naturalnego - pomorskie, małopolskie i wielkopolskie. Województwa o najszybciej malejącej liczbie ludności to: świętokrzyskie, łódzkie, opolskie i lubelskie. Polska pod względem liczby ludności zajmuje 34 miejsce wśród krajów świata i na 6 wśród krajów Unii Europejskiej. Należymy do średnio zaludnionych państw europejskich: 123 osoby na 1 km2, przy czym w miastach jest to 1060 osób, na obszarach wiejskich 53.
9 czerwca 2017
Regionalne Izby Obrachunkowe oddane w ręce władzy centralnej
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1409). Nowelizacja nadaje dodatkowe kompetencje kontrolne RIO: przy kontroli gospodarki finansowej samorządów do kryterium legalności dodaje się kryteria gospodarności i rzetelności, umożliwiające znaczną swobodę interpretacyjną, np. w zależności od potrzeb politycznych danej opcji. Wprowadza się rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięć nadzorczych w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego). Gdy każdego prezydenta miasta, burmistrza czy wójta można za "niegospodarność" zastąpić z dnia na dzień swoim komisarzem, zbędne stają się inne chwyty, np. limit dwóch kadencji na takim urzędzie. Kolejna nowość to zmiana zasad przeprowadzania konkursów na prezesów izb. Konkurs ogłasza premier, kandydować mogą także osoby spoza izby, w komisji konkursowej przewagę mają przedstawiciele władzy centralnej, prezesa powołuje premier. Ponadto według nowych przepisów premier jest zwolniony z obowiązku zasięgania opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. zasięgu terytorialnego działania izb, ich siedzib, organizacji, liczby członków kolegium. Tak "dobra zmiana" wkracza na kolejne pole demokracji, na pole samorządnoci - istotną wartość wolnej Polski, trudną do uznania przez partyjnych zaborców. Uchwalona ustawa będzie przedmiotem obrad Senatu na posiedzeniu w dniach 21-22 czerwca br. Innym kierunkiem rządzenia samorządnością jest redukowanie kompetencji JST. Resort infrastruktury i budownictwa rozważa np. wprowadzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, odbierając ten nadzór powiatom.
7 czerwca 2017
Brawo Gdynia! Pierwsze miasto z ISO 37120 w Europie Wschodniej
Kanadyjska organizacja World Council on City Data nadała Gdyni certyfikat ISO 37120, który otrzymują miasta o zrównoważonym rozwoju społecznym, o wysokich wartościach wielu wskaźników monitorujących poziom usług miejskich i jakości życia. Lista wskaźników branych pod uwagę przez WCCD sięga stu w ramach siedemnastu obszernych grup zagadnień: ekonomii, finansów, edukacji, energii, środowiska, bezpieczeństwa, ochrony, reagowania kryzysowego, zarządzania, zdrowia, rekreacji, zagospodarowania odpadów, ścieków, wody i kanalizacji, telekomunikacji i innowacja, transportu, urbanistyki. W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na pięciu poziomach: aspirującym (30 do 45 wskaźników), brązowym (46 do 59), srebrnym (60 do 75), złotym (76 do 90) i platynowym 91 do 100). Gdynia swą obecność w gronie miast certyfikowanych przez WCCD rozpoczęła od poziomu aspirującego. Jej certyfikat ma numer 2017-A-0058. Samorząd miasta szykuje się do wejścia na poziom złoty. Od 2014 roku certyfikat ISO 37120 uzyskały w organizacji z Toronto 43 miasta na świecie, niektóre kilkakrotnie, np. Amsterdam i Boston - trzykrotnie, Buenos Aires, Guadalajara, Londyn - dwukrotnie. Jak Gdynia plasuje się na tle pozostałych miast w rankingu WCCD można porównać na stronie z pełnym serwisem danych. W marcu tego roku na Szczycie Globalnych Miast WCCD w Dubaju przyjęto Deklarację: Inteligentne miasta - miasta zrównoważonego rozwoju. W agendzie na rok 2030 znalazło się zobowiązanie do kontynuowania działań umacniających miasta: # jako ośrodki o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości życia wszystkim mieszkańcom, zachęcające do różnorodności we współdziałaniu oraz do pielęgnowania kultury akceptacji, # jako najważniejsze z uczestników krajowego, inteligentnego programu rozwoju, # jako centra osiągania zrównoważonego rozwoju na skalę światową w odniesieniu do krytycznie ważnych celów dla całej planety, przyjętych we wrześniu 2015 przez ONZ.
6 czerwca 2017
Kolejne gminy przeciw manipulacji z samorządem m.st. Warszawy
W gminie Ożarowie Mazowieckim przy frekwencji 35,67%, na pytanie: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki? 95,6% głosujących (6039 mieszkańców) odpowiedziało "Nie". Tylko 279 osób było za tym aby Ożarów wszedł w skład metropolii warszawskiej. Jeszcze wyższa frekwencja była w Podkowie Leśnej (42,3%), wyższy był tam także odsetek zwolenników utrzymania samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi - 98,28% oddających głos. W referendum wzięło udział 1356 osób spośród 3206 uprawnionych do głosowania. Na drugie pytanie: Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin? - 95,69% głosujących odpowiedziało "Tak". Natomiast w trzecim zorganizowanym w niedziele referendum - w gminie Wieliszew - wzięło udział mniej niż 30% uprawnionych (25,04%), dlatego jest ono nieważne. W Ożarowie Mazowieckim i Wieliszewie referenda odbyły się z inicjatywy radnych, w Podkowie Leśnej - na wniosek mieszkańców. Przedwyborcze kombinacje partii rządzącej, mające na celu osłabienie głosów mieszkańców Warszawy przy wyborze samorządu miasta, na razie spełzły na niczym. Po 29 kwietnia br. - kiedy to wycofany został z Sejmu projekt posłów PiS ustawy o stołecznej metropolii - część gmin odwołała uchwały o organizacji referendum, inne utrzymały takie postanowienia, dając mieszkańcom możliwość wyrażenie poglądu.
4 czerwca 2017   .RP
Solidarność obywateli zawsze potrzebna, zawsze bezcenna
Jak co roku - od 28 lat - świętujemy pokojowe wychodzenia Polski z komunizmu, czas wielkiego ruchu społecznego Solidarność, któremu przewodniczył Lech Wałęsa, czas czerwcowego głosowania, czas utworzenia pierwszego rządu z niekomunistycznym premierem Tadeuszem Mazowieckim, choć jeszcze (ale już nie na długo) z komunistami w tym gabinecie oraz w tzw. kontraktowym Sejmie. Natomiast w wolnych wyborach do Senatu tylko jedno miejsce pozostało wtedy nie obsadzone przez ludzi tamtej Solidarności. Wreszcie wyprowadzenie z Polski w 1993 r. wojsk rosyjskich, mocno tu zasiedzianych (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 września 2016 r.) Niestety solidarność szybko się skończyła. Pozostały waśnie o to kto wtedy był ważniejszy i bardziej zasłużony dla sprawy. Dzisiejsza władza chętnie przemeblowałaby tę listę dostosowując skład i kolejność według własnych potrzeb, a nie ówczesnych faktów.
2 czerwca 2017
Gminy Szczawa i Grabówka na huśtawce prawa "dobrej zmiany"
"Naprawiony" przez PiS Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz.U. 2015.2312) jest niezgodne z art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 4a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446, 1579 i 1948; 2017.730). Rozporządzenie zaskarżyła w marcu do TK grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Wskazywali oni, że zarówno powołanie gminy, zmiana jej granic, czy likwidacja, są oddzielnymi decyzjami administracyjnymi, w określonej procedurze i każda z takich decyzji wymaga przeprowadzenia odrębnych konsultacji z mieszkańcami. Wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji dotyczących wydania rozporządzenia o utworzeniu gmin Szczawa i Grabówka nie usprawiedliwia tego, że Rada Ministrów nie skonsultowała uchylenia tego rozporządzenia z mieszkańcami. TK orzekał w składzie: Michał Warciński, Zbigniew Jędrzejewski i Mariusz Muszyński. Ostatni z wymienionych został wybrany do TK na miejsce wcześniej prawomocnie zajęte. Zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r., 16 i 23 września 2015 r., 8 grudnia 2015 r.
31 maja 2017
Karta Samorządności już przyjęta w niemal połowie lubuskich gmin
Jak podało Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego - rady 36 tamtejszych gmin przyjęły uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Rady przyjęły postulaty zawarte w Karcie Samorządności - dokumencie będącym manifestem wzywającym do poszanowania zasad samorządności (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r.) Sprzeciw nie dotyczy reformy znoszącej niedogodności funkcjonalne, która musi być w pełni skonsultowana ze społeczeństwem i całym środowiskiem samorządowym. W uchwałach rad zwraca się uwagę na pojawiające się w przestrzeni publicznej zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym prawie wyborczym, zmian godzących w prawa obywateli.
29 maja 2017
Pomimo wycofania projektu mieszkańcy chcieli wyrazić zdanie
Referendum w sprawie ewentualnej przynależności gminy Konstancin-Jeziorna do metropolii warszawskiej nie uzyskało frekwencji wymaganej do jego ważności - stawienia się przy urnach 30% uprawnionych. Zabrakło 132 głosujących. 5670 mieszkańców oddało 5619 głosów ważnych. Z tej liczby 5447 (96,9%) wyrażało sprzeciw wobec takiej przynależności ich gminy. Za przynależnością Konstancina-Jezorny do metropolii warszawskiej oddano 172 głosy. Uprawnione do udziału w referendum były 19 332 osoby.
27 maja 2017
Komitety wyborcze wyborców nie chcą być dalej dyskryminowane
Ruch Samorządowy "Bezpartyjni" (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 marca 2017 r.) podejmuje walkę o prawo i sprawiedliwość, o stosowanie w życiu art. 32 Konstytucji RP - mówiącego, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z tym "Ruch" postuluje zmianę w Kodeksie wyborczym eliminującą w wyborach samorządowych do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - możliwość rejestrowania komitetów wyborczych partii politycznych. Nie oznacza to odebrania partiom politycznym prawa zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych, a jedynie naprawę obecnego stanu przepisów, które dyskryminują komitety wyborcze wyborców oraz stawiają na pozycji uprzywilejowanej partie polityczne. Przedstawiciele "Ruchu" podkreślają, że ugrupowania polityczne dominują nad lokalnymi komitetami wyborczymi m.in. w kwestii losowania list wyborczych czy dostępu do mediów. Kampanie komitetów partyjnych dotują podatnicy, a kandydaci bezpartyjni sami muszą znaleźć pieniądze na dotarcie do wyborców. Rozpoczęto zbiórkę podpisów na rzecz przedłożenia marszałkowi Sejmu obywatelskiego projektu ustawy zmieniającego kodeks wyborczy, zapewniającego stawanie do wyborów na równych zasadach komitetom wyborczym wyborców i partiom politycznym. Ruch Samorządowy "Bezpartyjni" zrzesza obecnie 150 samorządów w dziewięciu województwach; dziesiąte (łódzkie) szykuje się do inauguracji grupy JST ze swojego terenu. W siedmiu regionach funkcjonują już stowarzyszenia lub konfederacje z pełną autonomią.
26 maja 2017
WSA oddalił skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
W wyroku z 25 maja br. (sygn. akt II SA/Wa 613/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, podzielając zarzut Wojewody Mazowieckiego co do niejasnego i nieprecyzyjnego sformułowania pytania referendalnego w Uchwale Rady m.st. Warszawy XLII/1056/2017 z 6 lutego br., w kontekście projektowanej regulacji [zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.], która nie przewiduje zmian granic gminy m.st. Warszawy. Zdaniem Sądu, z pytania referendalnego ujętego w zaskarżonej uchwale w żaden sposób nie wynika, że ma ono związek z ideą metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Wręcz odwrotnie może ono sugerować, że jego intencją było pytanie o zmianę granic miasta stołecznego Warszawy nie zaś pytanie o zmianę ustroju. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 marca 2017 r.
25 maja 2017
Szefowie korporacji samorządowych u Prezydenta Andrzeja Dudy
Samorządowcy stojący na czele kilku organizacji: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP zostali przyjęci w Pałacu przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Goście odnieśli wrażenie, że Prezydent popiera ideę samorządności, że przyjął przedstawione argumenty dotyczące oceny aktualnej sytuacji oraz nie negował sensu istnienia i działalności Samorządowego Komitetu Protestacyjnego (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r.) Ustalono, że przy urzędzie prezydenta powstanie zespół, z udziałem organizacji samorządowych, który zajmie się całościowym przeglądem regulacji prawnych dotyczących działalności samorządu terytorialnego i zaproponuje ewentualne zmiany.
24 maja 2017
W 2020 roku dopełni się kadencja Andrzeja Dudy Prezydenta RP
Mijają dwa lata od wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta w III Rzeczypospolitej; do 5 sierpnia 2015 r. był prezydentem-elektem. W dorobku Głowy Państwa jest dużo "dobrej zmiany", m.in. brak respektu dla Ustawy zasadniczej będącej pod Jego strażą, aktywny udział w "rozbrajaniu" państwa prawa i demontażu konstytucyjnego trójpodziału władzy, ingerowanie w czynności procesowe sądu, ułaskawianie skazanych nieuprawomocnionymi wyrokami* (postanowiłem uwolnić po prostu wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. - wypowiedź z 18 listopada 2015 r. świadcząca o przekonaniu, że władza wykonawcza może wkraczać w sferę władzy sądowniczej), selekcjonowanie składu Trybunału Konstytucyjnego, pospieszne odbieranie w nocy z 2 na 3 grudnia 2015 r., ślubowania od wybranych na sędziów TK, z pełną wiedzą, że za kilka godzin Trybunał wyda wyrok nt. ważność wyboru sędziów 8 października tegoż roku, odmowa (bez uzasadnienia) powołania na sędziów kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa (organ konstytucyjny), przekonywanie swoich zwolenników o ich wyższości nad pozostałymi Polakami: Prezydent 8 marca 2016 r. do zgromadzonych w parku miejskim w Otwocku: w Polsce, to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. My! - zakrzyknął, przekonywanie swoich do pogardy dla opozycji: Prezydent 30 stycznia 2017 roku w Pałacu Książęcym w Żaganiu: Ten program [PiS] będzie zrealizowany z żelazną konsekwencją i nie zostanie zatrzymany przez żaden jazgot, przez żadne demonstracje... Zwraca tu uwagę mocna prezydencka bezpartyjność oraz jasny stosunek do ponad połowy Polaków. Jak to możliwe aby przez kilkanaście miesięcy obecnej prezydentury powszechne kojarzenie Polski z etosem ruchu "Solidarność", z pokojowym pozbyciem się komuny, z dobrym członkostwem w Unii, z uchronieniem kraju od recesji w latach światowego kryzysu - ustąpiło miejsca takim wyróżnikom jak prowincjonalna polityka zewnętrzna, niszcząca praworządność polityka wewnętrzna, osłabienie siły dowódczej armii, obłudne szermowanie hasłem bezpieczeństwa dla wywoływania lęków i ksenofobicznych postaw obywateli, także wbrew stanowisku Kościoła. Niestety wiemy co na to Głowa Państwa - jest dobrze, dobrze jest - jak w refrenie piosenki. Asystentura w dziele niszczenia instytucji państwa trwa. W Rzeczypospolitej wszystkich Polaków - Prezydent w dzisiejszym orędziu wezwał obywateli, pierwszej i dalszych kategorii: Wspólnie stwórzmy naszą nową Konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Nie tłumaczy przy tym dlaczego obowiązująca Konstytucja RP - potwierdzona w ogólnokrajowym referendum - nie jest dla Polski. Głowa Państwa chce rozpisania referendum: jak zastąpić Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - Konstytucją dla Polski. Taki zabieg z pewnością zakończy się kolejnym partyjnym "sukcesem". Pozwoli mało zorientowanym w materii konstytucyjnej respondentom udzielić rzeczowych odpowiedzi. Na dodatek Prezydent chce niepoważnym referendum podważyć powagę setnej rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości w listopadzie 1918 r.
     * 31 maja 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził: Prawo łaski może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. (Sygn. I KZP 4/17).
21 maja 2017
Niezależne sądy, niezawiśli sędziowie ostoją praw obywatelskich
Sędziowie, adwokaci i radcowie prawni z całego kraju, prezesi instytucji konstytucyjnych i stowarzyszeń prawniczych, parlamentarzyści krajowi i europejscy zebrani na Kongresie Prawników Polskich w Międzynarodowym Centrum Kultury w Katowicach kolejny raz stanęli w obronie praworządności w Rzeczypospolitej. Tysiąc czterystu uczestników dyskutowało o niezależności polskich sądów i niezawisłości polskich sędziów wobec politycznego zawłaszczania instytucji konstytucyjnych i personalnego podporządkowania sądownictwa powszechnego władzy wykonawczej i ustawodawczej, wbrew przepisom ustawy zasadniczej. W wystąpieniach ministerialnych skrzętnie omijano istotę sprawy, krążono naokoło; zgłoszono na przykład zupełnie nie istotną korektę w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, utrzymującą wyłącznie w rękach polityków decyzje kto ma w niej uczestniczyć. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do Kongresu zawarł osobliwą figurę retoryczną: Sędzia nie powinien recenzować działalność innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Stosując się do tego pouczenia sędziowie widząc niczym niepohamowaną szkodę wyrządzaną państwu polskiemu powinni milczeć albo wypowiadać się jedynie o pogodzie. Kongres powołał Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, której opinie będą przekazywane władzy i upubliczniane.
18 maja 2017
Dobre wyniki w dobrym czasie koniunktury na wielu rynkach
Wstępne szacunki GUS dotyczące I kwartału 2017 r. wskazują na ożywienie polskiej gospodarki (wzrost PKB o 4%) w stosunku do I kwartału 2016 r. (wówczas 2,9%). Wcześniej po wzroście 4,6% w IV kwartale 2015 r. gospodarka wyraźnie wyhamowała. Pod koniec maja GUS ma podać strukturę składników tego wzrostu, w jakim stopniu przyczyniły się do tego inwestycje, rachunek handlu zagranicznego, konsumpcja, zapasy. Oceniając sytuację gospodarczą Polski Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu w 2017 r. z 3,2% do 3,5%. Zdaniem KE polskie PKB będzie rosnąć szybciej za sprawą odbicia w inwestycjach i znacznego wzrostu prywatnej konsumpcji. Szacunek PKB Polski na 2017 rok z 2,9% rok do roku do 3,2% podniosła również Agencja ratingowa Moody's. W jej ocenie wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna. Wskaźnik bezrobocia dla kraju też jest pomyślny - wynosi 7,7%, przy rozpiętości od niewiele ponad 2% w Poznaniu do ponad 25% w powiecie szydłowieckim. Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego jest obecnie w większości województw, większości powiatów i w większości miast na prawach powiatów - jednocyfrowa.
17 maja 2017
...a na Śląsku 41 miast i gmin nie stroni od metropolii
Konsultowani mieszkańcy 41 gmin oddali 12 500 opinii, w tym 90% z tej puli opowiedziało się za utworzeniem metropolii. Ci udzielili odpowiedzi TAK na pytanie: Czy jest Pani/Pan za wejściem swojego miasta/gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim? Głosować można było listownie, mailowo, na stronach urzędów niektórych JST, wrzucając ankietę do specjalnych skrzynek w urzędach gmin, domach kultury, bibliotekach bądź oddając wypełniony formularz ankieterom. Wynik uznano za wystarczający do postawienia sprawy na radach gmin i podjęcia stosownych uchwał. Zgodnie z treścią cytowanej ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców. Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. pięcioprocentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.
16 maja 2017
Nieporęt też nie chce być w metropolitarnej Warszawie
W niedzielnym, ważnym (frekwencja 39,5%), referendum w gminie Nieporęt 4173 mieszkańców zagłosowało przeciw objęcia ich gminy samorządową jednostką metropolitalną m.st. Warszawą (96,09% głosujących). Za wejściem do metropolii oddało głos 170 osób. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia27 marca 2017 r.
14 maja 2017
W którym dniu odbędą się wybory samorządowe w 2018 roku?
Według Kodeksu Wyborczego wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad (art. 371 par. 1). Dla wyborów samorządowych w 2018 r. tą datą jest 11 listopada. Jest to dzień Narodowego Święta Niepodległości, które w roku przyszłym ma szczególne znaczenie - będzie obchodzone w stulecie odzyskania przez Polskę państwowości, a zarazem niepodległości. Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że wybory samorządowe w 2018 roku nie powinny być przeprowadzone 11 listopada. W związku z tym w ocenie PKW wymagana byłaby taka zmiana Kodeksu wyborczego, by organ zarządzający wybory samorządowe - czyli Prezes Rady Ministrów - miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo. Dzień 11 listopada 2018 r. zgłosił też Prezydent Andrzej Duda na przeprowadzenie referendum zwanego najpierw konstytucyjnym, później konsultacyjnym w sprawie zmiany konstytucji. PKW jest gotowa przeprowadzić jednego dnia referendum ogólnokrajowe i wybory samorządowe, jeśli taka będzie wola zarządzających te działania organów - Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, ale jako odrębne głosowania. W świetle obowiązującego prawa połączenie w jednym akcie wyborczym referendum ogólnokrajowego i  wyborów samorządowych jest niemożliwe. Komisja w piśmie do Prezydenta RP zwróciła uwagę, iż przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory samorządowe może nastręczać liczne problemy, m.in. konieczność zatrudnienia około pół miliona osób w odrębnych komisjach wyborczych i referendalnych oraz zakup dodatkowych urn do przeprowadzenia referendum.
12 maja 2017
Przeciw zawłaszczaniu samorządu przez administrację rządową
Wczoraj posłowie Parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności (zob. Diariusz REGIOsetu z 13 lutego 2017 r.) przyjęli dokument skierowany do premier Beaty Szydło, w których domagają się zaprzestania przez rząd wszelkich prac zmierzających do centralizacji państwa - wbrew zasadzie pomocniczości, a także przedstawienia kompleksowej informacji o miejscu samorządu terytorialnego w pożądanym przez rząd RP ustroju państwa. Ponadto wskazano, że Jednostka samorządu terytorialnego to ogół mieszkańców danego obszaru, którzy samodzielnie zarządzają dotyczącymi ich sprawami publicznymi. Pozbawianie takich wspólnot możliwości wykonywania zadań i przenoszenie ich w domenę administracji rządowej jest oczywistym złamaniem podstaw naszego państwa zawartych w Konstytucji RP oraz sprzecznym z prawem Unii Europejskiej. Zob. Dezyderaty uchwalone przez Zespół.
11 maja 2017
Plan inwestycyjny dla Europy, w tym dla polskich samorządów
Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przygotowały Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany Planem Junckera. Podstawę finansową Planu stanowi Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS, European Fund for Strategic Investment). Wdrożenie Planu ma pobudzić inwestycje w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach - szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowane maja być projekty uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne z polityka Unii Europejskiej - w takich obszarach jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy, poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej. Musza być też zgodne z zasada dodatkowości, tzn. że ich realizacja bez wsparcia EFIS nie byłaby możliwa, przynajmniej w określonym czasie lub pożądanej skali. Nie istnieją ograniczenia co do wielkości projektów. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. samorządy. Wśród 15 projektów z Polski zatwierdzonych już przez Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania z EFIS, pięć to projekty samorządowe. Trzy z nich mają podpisane umowy: Trasa Łagiewnicka w Krakowie, projekt budowy szpitala wojewódzkiego w Toruniu oraz projekt budowy mieszkań komunalnych w Poznaniu. Więcej informacji.
10 maja 2017
Polska z rekomendacjami po ocenie w Radzie Praw Człowieka ONZ
W Genewie polska delegacja przedstawiła raport w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w kraju członkowskim ONZ. Wynikało z niego, że prawa człowieka są przestrzegane, i takie jest dążenie władz państwowych. Swoje raporty przygotowały również organizacje pozarządowe. W debacie na forum Rady, liczącej 47 państw, delegacje z różnych stron zgłosiły wiele rekomendacji (nie są one wiążące) dla Polski. Wskazywano m.in. na kwestie nie uwzględnione w rządowym raporcie, a mające ścisły związek z przestrzeganiem praw człowieka, w tym na kryzys konstytucyjny, zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, oficjalnie dyskutowany zamiar wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, na ograniczony katalog przestępstw z nienawiści. Po sesjach Parlamentu Europejskiego, działaniach Komisji Europejskiej i Rady Europy - stanem przestrzegania praworządności w Polsce zaniepokoiła się agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych.
9 maja 2017
Dzień Europy - święto wspólnego budowania bezpieczeństwa
Co roku przypominamy jak powojenna Europa opowiedziała się za pokojem przez współpracę, przez upowszechnianie wspólnych idei, przez uwalnianie granic, przez pomoc prowadzącą do wyrównywania warunków życia społeczeństw powiązanych Unią. Mija czas pewnego przesilenia (Brexit, populizm w kilku krajach UE), który wymusi odnowienie zasad dobrowolnego wchodzenia w pogłębioną wspólnotę ze zdecydowanie ściślejszym dotrzymywaniem europejskich wartości. Zob. Diariusz REGIOsetu z 25 marca 2017 r. oraz przemówienie Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, podczas otwarcia spotkania w Rzymie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów inaugurujących europejską wspólnotę.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A