Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
••• Prezydent RP Andrzej Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz podpisał ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych ••• Po roku 2020 mniejsza pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Kolejne referendum z prezydenckiego rękawa. Tym razem Głowa Państwa w ramach pedagogiki nienawiści pragnie zapytać Polaków co myślą o przyjmowaniu uchodźców. Akcja ta ma być czasowo skojarzona z kampanią przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Polityczna hipokryzja do kwadratu ••• W Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich. 1400 sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w obronie zagrożonej praworządności w Rzeczypospolitej ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej - unii pokoju, współpracy i równania w górę ••• Według PiS gmina Warszawa - jako jedyna w Polsce - miałaby być pozbawiona prawa wyboru włodarza miasta. Ponieważ kilka razy mieszkańcy stolicy "źle" wybierali to teraz już wybierać nie będą. Na razie - po kilku miesiącach - ten projekt wycofano z Sejmu ••• Strażnik konstytucji i zwierzchnik sił zbrojnych - cichy w Pałacu, głośny na powiatowych wiecach ••• Donald Tusk pozostaje przewodniczącym Rady Europejskiej do końca 2019 roku. W upartej kampanii rządu polskiego przeciw Polakowi, odrzuconej przez wszystkie inne państwa (27:1), Polska - z poręki PiS - doznała kolejnej szkody ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Nie damy rady - tak premier Beata Szydło tłumaczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie odstąpienie od podwyższenia kwoty wolnej od podatku w obiecanym zakresie. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie trzeba w takie tłumaczenie wierzyć ••• MEN przyjmuje wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli ••• "Janosik" zostaje do 2019 roku bez zapowiadanych zmian ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• W Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie poważnie zagrożonego trójpodziału władzy ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 27.07.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
25 lipca 2017
Totalna nowelizacja prawa o sądach powszechnych - podpisana
Prezydent po zawetowaniu wczoraj dwóch ustaw: o KRS i SN, zaakceptował swoim podpisem trzecią: o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491). Dwie pierwsze - poza niezgodnością z konstytucją w wielu miejscach - miały regulować status, strukturę i obsadę szczególnie ważnych instytucji dla ustroju sądownictwa, z działaniem tej trzeciej spotka się każdy obywatel przy kontakcie z wymiarem sprawiedliwości, z sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, z rozstrzygnięciem jego sprawy z zakresu prawa cywilnego, pracy, karnego, rodzinnego itp. Podpisana ustawa, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, sankcjonuje pełne władztwo Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego nad działalnością sądów powszechnych. Poza zwierzchnictwem nad wszystkimi prokuratorami, będzie odtąd służbowym zwierzchnikiem wszystkich osób kierujących merytorycznie, organizacyjnie i administracyjnie sądami powszechnymi. Od niedawna minister powołuje i odwołuje dyrektorów sądów (zaniechano procedury konkursowej). Wcześniej ruchy na tym stanowisku, przełożonego pracowników niebędących sędziami, było w gestii prezesa sądu. Teraz minister i nadprokurator będzie też powoływał i odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów, czyli zwierzchników służbowych sędziów. Ponadto ustawa zawiera wiele szczegółowych regulacji pozwalających obsadzać stanowiska i organizować pracę sądów i sędziów według wytycznych politycznej dyspozytorni. Zawetowane ustawy o KRS i SN miały dyscyplinarnie uzależnić od warszawskiej centrali wszystkich prawników - także adwokatów i radców prawnych. Na razie (?) te zawody pozostają w stanie dotychczasowym, wciąż nie objęte tak daleko idącą "opieką" władzy wykonawczej.
24 lipca 2017
Prezydent zdecydował się na zawetowanie ustaw: o KRS i SN
W wygłoszonym przed południem orędziu Prezydent RP Andrzej Duda oznajmił, że zwróci do Sejmu (zawetuje) ustawy: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423) oraz o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727). W uzasadnieniu podkreślił niedopuszczalne tworzenie prawa w tak istotnym zakresie bez konsultacji (jest to ów tryb pisanych poza Sejmem "poselskich" projektów ustaw), nawet bez umożliwienia zaopiniowania projektu przez prezydenta, zwrócił też uwagę na niespotykane dotąd tak dalekie uprawnienia do ingerowania przez prokuratora generalnego w funkcjonowanie kluczowych instytucji sądowniczych. Prezydent nie wspomniał przy tym o niekonstytucyjności wielu przepisów w przedłożonych mu ustawach (tego mógłby nie dostrzec zapytany nowy Trybunał Konstytucyjny); nie wypowiedział się też co zamierza uczynić z ustawą o ustroju sądów powszechnych. Zob. Diariusz REGIOsetu z 13 lipca 2017 r. Ciekawe co przyniosą dalsze walki pod PISowskim dywanem?
22 lipca 2017
Kolejne czarne dni w mrocznym polskim dwuleciu władzy PiS
Były brawa na stojąco, wierni podchodzili z gratulacjami do prezesa - tym razem uśmiechniętego. Sejm uchwalał kolejne ustawy (zwane reformą) likwidujące władzę sądowniczą. Po przegłosowaniu przedwczoraj w Sejmie trzeciej z nich - ustawy o Sądzie Najwyższym, której przepisy mają przełożenie na wiele innych ustaw (np. o Naczelnym i wojewódzkich sądach administracyjnych), na jej przejście w Senacie, w założonym z góry tempie, koniecznie bez jakichkolwiek poprawek, pozostały godziny - dzienne i nocne. Bez poprawek - aby ustawa nie musiała wrócić do Sejmu (nie chodzi o meritum, ale o odwleczeniem terminu zamknięcia sprawy na Wiejskiej), bez poprawek - nawet tak oczywistych jak dwie różne normy w tej samej sprawie w dwóch różnych paragrafach omawianej ustawy, których legislacyjną poprawność uzasadniali (w sposób kompromitujący prawnika), bądź przechodzili nad tym do porządku dziennego, wiceminister i minister sprawiedliwości. Trójpodział władzy ma być zastąpiony tryptykiem ustaw: o KRS, o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym. Wielokrotne deptanie przy tym ubezwłasnowolnionej Konstytucji RP nie ma żadnego znaczenia dla "dobrej zmiany". Polki i Polacy ruszyli na liczne demonstracje sprzeciwu wobec niszczycielskiej parlamentarnej dyktatury. Odbywają się w wielu miastach i miasteczkach, największe, cykliczne, przed Sejmem, siedzibą Sądu Najwyższego i Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Wypowiedzi przedstawicieli rządu o demonstracjach cechuje pogarda dla Suwerena.
18 lipca 2017
Miasta wojewódzkie z dobrą marką - ranking Premium Brand 2017
Zrealizowane po raz drugi w Polsce badanie reputacji miast wojewódzkich wskazało ośrodki cieszące się najlepszą opinią wśród Polaków. W rankingu prym wiedzie Kraków (73 pkt.), drugą pozycję ex aequo zajmują Gdańsk (72 pkt.) i Wrocław (72 pkt.). Warszawa uplasowała się na piątym miejscu (68 pkt.), za Poznaniem (71 pkt.) i Szczecinem (69 pkt.). Stolica była zarazem miastem najczęściej odwiedzanym w ostatnim roku i rekomendowanym przez Polaków. Respondenci oceniali miasta wojewódzkie w pięciu kluczowych wymiarach: # poziom zaufania do danego miasta, # możliwość polecenia go znajomym, # towarzyszącą mu atmosferę medialną, # zaangażowanie społeczne i # warunki pracy w danym mieście. Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Miasto Wojewódzkie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Więcej informacji na stronie Fundacji Premium Brand.
15 lipca 2017
Turyści nie chcą płacić za smog. Brudne powietrze nie na sprzedaż
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie nieuprawnionego pobierania przez Urząd Miasta Zakopanego opłaty miejscowej w sytuacji zanieczyszczenia powietrza przekraczającego dopuszczalne normy. Skargę wniósł turysta, który odwiedził Zakopane w 2015 roku i uiścił opłatę miejscową. Na rzecz skarżącego zasądzono zwrot pobranej opłaty. Urząd został też obciążony kosztami sądowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 roku samorządy mogą pobierać opłaty miejscowe lub klimatyczne jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki. Rozporządzenie określa m.in. normy zanieczyszczenia powietrza. Urząd Miasta Zakopanego pobiera opłatę miejscową od turystów za każdy dzień pobytu pod Tatrami w wysokości 2 zł. Do kasy Zakopanego rocznie wpływa z tego tytułu około 2,7 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny. Gdy się uprawomocni, każdy turysta dysponujący pokwitowaniem uiszczenia opłaty miejscowej, będzie mógł się ubiegać o zwrot opłaty w zakopiańskim Urzędzie Miasta gdy powietrze przekroczy normy zanieczyszczenia. Przedstawiciel Urzędu zapowiedział, że miasto Zakopane wystąpi do NSA ze skargą na wyrok sądu krakowskiego. Analogiczna sprawa pobierania opłaty miejscowej przez Urząd Miasta Wisły toczyła się w 2015 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Uchwałę Rady Miasta z 2008 roku zaskarżył wówczas turysta z Rybnika. W listopadzie 2015 roku WSA orzekł, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza opłatę pobierano tam niezgodnie z prawem. Miasto odstąpiło od zaskarżenia tego wyroku do NSA, uznając jego formalną zasadność i przyjmując go do realizacji.
13 lipca 2017
Władza wykonawcza zamiast sądowniczej. Koniec trójpodziału!
Sejm uchwalił ustawy: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423) oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491). Przejął je Senat. Te dwie ustawy oraz wprowadzony na stronie internetowej Sejmu wczoraj po godz. 23 poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727) - rugują sądownictwo jako odrębną władzę, zamykają definitywnie czas Polski jako państwa prawa, respektującego do ostatnich wyborów trójpodział władzy, demokratyczny standard checks and balances. Projekty poselskie (w odróżnieniu od rządowych) są zwolnione z obowiązku konsultacji społecznych, z czego skrzętnie korzysta partia władzy. Projekt ustawy o SN tej samej nocy został skierowany do pierwszego czytania. Pakiet wprowadza pełną wymianę osób: mandaty wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 5 noweli o KRS); z dniem następującym po dniu wejścia w życie ustawy o SN w stan spoczynku przechodzą sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem tych wskazanych według własnego uznania przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego (art. 87 projektu ustawy o SN). W ręce Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego złożone jest też prawo określanie, w drodze rozporządzenia, regulaminu Sądu Najwyższego (art. 3 projektu ustawy o SN). Ten sam minister i prokurator uzyskuje prawo powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych (art. 23-27 noweli o ustroju sądów powszechnych). W tej kadrowej legislacji sądownictwa, wyjątkowe, decyzyjne miejsce zajmuje zatem przedstawiciel prokuratorskiej władzy wykonawczej. Nowy skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa, złożonej na korzyść władzy wykonawczej z dwu odrębnych Zgromadzeń (art. 1 noweli o KRS), wybiorą zdyscyplinowani posłowie jednopartyjnej większości. O tym kto może kandydować zdecyduje marszałek Sejmu (art. 1 noweli). Tak wybrana KRS będzie z kolei przedstawiać Prezydentowi kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego (art. 23 ustawy o SN). Projekt ustawy o SN szczegółowo opisuje zakres działania tylko jednej z trzech nowych izb - Izby Dyscyplinarnej, wysoko usytuowanej organizacyjnie i wynagrodzeniowo (jej sędziowie mają mieć 40-procentowy dodatek). Izba ta ma rozpatrywać postępowania dyscyplinarne wobec członków wszystkich korporacji i zawodów prawniczych w kraju. Szczególne usytuowanie w procesie tego postępowania zyskuje rzecznik dyscyplinarny Ministerstwa Sprawiedliwości. Dwie pozostałe izby "wywróconego" SN to: Prawa publicznego i Prawa prywatnego. Jeżeli ustawa w tym kształcie wejdzie w życie Sądowi Najwyższemu pozostanie tylko nazwa, tak jak się stało z Trybunałem Konstytucyjnym. Obywatel, suweren, zostaje postawiony wobec sprawiedliwości dyktowanej siłą państwa, a nie siłą prawa. W którym cywilizowanym kraju jednym artykułem w jednym dniu można usunąć z urzędu wszystkich sędziów Sądu Najwyższego? To, że minister-prokurator (sic!) któregoś z nich zostawi nie ma tu żadnego znaczenia. Sekwencja takich działań legislacyjnych dotyczących podstawowych instytucji ustrojowych państwa i bezpieczeństwa obywateli - zasługuje na wielostronne zdecydowane zakwestionowanie.
12 lipca 2017
Prezydent zawetował nowelę o RIO jako zbyt ingerującą w prace JST
Prezydent odmówił podpisania ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (druk sejmowy nr 1409.) Wskazał przy tym na zapisaną w ustawie nadmierną ingerencję w działalność samorządu przez: # możliwość natychmiastowego odwołania przez premiera wójta, burmistrza, prezydenta miasta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa oraz zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powołanie zarządu komisarycznego na dwa lata, # możliwość badania nie tylko jak dotąd, legalność wydatków, ale też gospodarność, przy czym kryterium "gospodarności" nie zostało zdefiniowane, co sprawia, że celem nadzoru będzie także "zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób preferowany przez organy sprawujące nadzór", # zniesienie procedury konkursowej przy wyłanianiu prezesów i członków kolegiów izb, przyznanie premierowi swobody powoływania i odwoływania prezesów izb i za ich pośrednictwem pozostałych członków kolegiów oraz zniesienie zasady parytetu samorządu terytorialnego w wyłanianiu członków kolegium izby. Ustawa wraca do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 3/5 pełnej izby to 276 posłów, ta liczba zmienia się w zależności od frekwencji na sali. Być może będzie zarządzone takie głosowanie albo powstanie nowa ustawa zawierająca jakieś zmiany w stosunku do zawetowanej. Zob. Diariusz REGIOsetu z 9 czerwca 2017 r.
11 lipca 2017
Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest 15 obiektów z Polski
W Krakowie zakończyły się obrady 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pod ochroną tej organizacji znalazło się 21 nowych miejsc, w tym z Polski - zabytkowe tereny po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku w Tarnowskich Górach. Dołączyły one do wcześniej wpisanych na listę: historycznego centrum Krakowa, Królewskich Kopalni Soli w Wieliczce i Bochni, Obozów zagłady w Auschwitz-Birkenau, Puszczy Białowieskiej z Białowieskim Parkiem Narodowym, historycznego centrum Warszawy, Starego Miasta w Zamościu, średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia, Zamku Krzyżackiego w Malborku, Kalwaria Zebrzydowskiej, Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, drewnianych kościołów Małopolski i Podkarpacia, Parku Mużakowskiego, Hali Stulecia we Wrocławiu oraz drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat. W części obrad dotyczących oceny stanu zachowania 99 obiektów, które są na Liście Światowego Dziedzictwa i sposobu zarządzania nimi, odbyła się też dyskusja dotycząca Puszczy Białowieskiej. Komitet powtórzył swój wniosek, aby Polska utrzymała "ciągłość i integralność chronionego starodrzewu w Puszczy Białowieskiej" i wezwał do "natychmiastowego zaprzestania wycinki i pozyskiwania drewna w starej części lasu". W związku z tym Polska i Białoruś mają przyjąć kolejną misję ekspertów UNESCO z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i Centrum Światowego Dziedzictwa tak aby do grudnia 2018 r. przygotowany został raportu o stanie zachowania puszczy. Zob. Diariusz REGIOsetu z 17 czerwca 2017 r.
10 lipca 2017
Kolejny kwartał - dług publiczny większy o kolejne 20 miliardów
Pożyczamy pieniądze, aby dodać także tym, którzy ich nie potrzebują. Oddawać będą wszyscy, najliczniej ci potrzebujący wsparcia, a nie spłacania długu zaciągniętego dla zamożnych. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r. oraz 11 kwietnia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
7 lipca 2017
Od stycznia ma przybyć 7 miast. Cztery odzyskają prawa miejskie
Według opublikowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 r. status miasta mają uzyskać miejscowości: Chełmiec, Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice oraz Wiślica. Liczba miast w Polsce powiększy się do 930. Józefów, Łagów, Radoszyce i Wiślica odzyskują prawa miejskie; utraciły je w latach 1868-1870 w wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym. Rozporządzenie wprowadza też od nowego roku zmianę nazwy gminy Słupia na Słupia Konecka, zmiany siedziby gminy Biała - z Białej na Białą Drugą oraz gminy Pruszcz Gdański - z Pruszcza na Juszkowo. Ponadto wprowadza się zmiany granic kilkunastu gmin. Szczegóły w projekcie rozporządzenia.
5 lipca 2017
Odpady przypisane do kolorów. Co wrzucamy, czego nie wrzucamy?
Od pięciu dni we wszystkich gminach obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na cztery frakcje: . Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje do recyklingu. Papier - pojemnik/worek niebieski - wrzucamy: # opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), # katalogi, ulotki, prospekty, # gazety i czasopisma, # papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, # zeszyty i książki, # papier pakowy, # torby i worki papierowe; NIE wrzucamy: # ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, # papieru lakierowanego i powleczonego folią, # papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, # kartonów po mleku i napojach, # papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, # tapet, # pieluch jednorazowych i podpasek, # zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, # ubrań. Szkło - pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - zielony) - wrzucamy: # butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), # szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców); NIE wrzucamy: # ceramiki, # doniczek, # porcelany, # fajansu, # kryształów, # szkła okularowego, # szkła żaroodpornego, # zniczy z zawartością wosku, # żarówek i świetlówek, #  reflektorów, # opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, # luster, # szyb okiennych i zbrojonych, #  monitorów i lamp telewizyjnych, # termometrów i strzykawek. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty - wrzucamy: # odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, # nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, # plastikowe opakowania po produktach spożywczych, # opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), # opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., # plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, # aluminiowe puszki po napojach i sokach, # puszki po konserwach, # folię aluminiową, # metale kolorowe, #  kapsle, zakrętki od słoików, # zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców); NIE wrzucamy: # butelek i pojemników z zawartością, # opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, # opakowań po olejach silnikowych, # części samochodowych, # zużytych baterii i akumulatorów, # puszek i pojemników po farbach i lakierach, # zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy - wrzucamy: # odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), # gałęzie drzew i krzewów, # skoszoną trawę, liście, kwiaty, # trociny i korę drzew, # resztki jedzenia; NIE wrzucamy: # kości zwierząt, # odchodów zwierząt, # popiołu z węgla kamiennego, # leków, # drewna impregnowanego, # płyt wiórowych i MDF, # ziemi i kamieni, # innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). Odpady zmieszane - pojemnik/worek czarny - wrzucamy: wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Elektrośmieci i inne odpady problemowe (w tym niebezpieczne), do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD oddaje się w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę. Informację o nich gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej
3 lipca 2017
Metropolie za współdziałaniem w sprawie migracji i integracji
Prezydenci jedenastu miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia - podpisali deklarację o współdziałaniu miast sygnatariuszy w dziedzinie migracji. Podpisu pod deklaracją nie złożył tylko prezydent Katowic - dwunastego członka UMP. Z inicjatywy prezydenta Gdańska powstanie zespół roboczy Unii Metropolii Polskich ds. migracji i integracji. Powołanie zespołu mieści się w działaniach UMP zmierzających do sformułowania i wdrożenia w kraju polityki osiedleńczej. Prace te zainaugurowała konferencja "Jak zatrzymać młodych w Polsce" zorganizowana przez UMP 30 marca 2016 r.
1 lipca 2017
W drugiej połowie roku prezydencję Unii sprawuje Estonia
Wczoraj Estonia przejęła od Malty prezydencję w Unii Europejskiej. Tallin najdłużej czekał na swoją kolej z dziesiątki państw przyjętych do wspólnoty w 2004 r. Polska sprawowała prezydencję w drugiej połowie 2011 roku. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lipca 2011 r. oraz 8, 15 i 30 grudnia 2011 r. Następna polska prezydencja jest zaplanowana w pierwszym półroczu 2025.
30 czerwca 2017
Nastroje społeczne w II kwartale: polityka, gospodarka, dom, praca
Najnowszy Newsletter CBOS (nr 25/2017) prezentuje bilans nastrojów społecznych w miesiącach kwiecień-czerwiec. Badanymi wskaźnikami są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz kondycji zakładów pracy respondentów. W drugim kwartale 2017 roku można mówić o niewielkiej poprawie ocen sytuacji politycznej w stosunku do pierwszego kwartału. Również prognozy rozwoju sytuacji politycznej w Polsce okazały się w ostatnich trzech miesiącach nieco lepsze niż na początku roku. Nadal jednak średnie w tym zakresie przyjmują wartości ujemne, co oznacza nieznaczną przewagę pesymizmu nad optymizmem. Z kolei oceny i prognozy sytuacji gospodarczej od wielu miesięcy przyjmują wartości dodatnie. Ponadto w ostatnim kwartale zarówno oceny, jak i prognozy w tym wymiarze systematycznie się poprawiały. O nieznacznym trendzie spadkowym w porównaniu z poprzednim kwartałem można mówić w odniesieniu do ocen warunków materialnych gospodarstw domowych. Z kolei prognozy w tym zakresie utrzymują się od sześciu miesięcy na zbliżonym poziomie, zdecydowanie bliższym zera niż w przypadku ocen, co oznacza, że respondenci spodziewają się raczej utrzymania status quo niż poprawy sytuacji materialnej swoich gospodarstw. W miarę stabilne i porównywalne z rejestrowanymi w pierwszym kwartale 2017 roku okazały się w ostatnich trzech miesiącach oceny i prognozy sytuacji w zakładach pracy respondentów. Niezmiennie większość pracujących pozytywnie ocenia sytuację firm, w których jest zatrudniona, i raczej nie przewiduje, by w ciągu najbliższego roku sytuacja ta miała się istotnie zmienić. Prezentowane dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia" realizowanych w drugim kwartale 2017 roku.
28 czerwca 2017
Korporacje JST wnoszą o zbadanie konstytucyjności ustawy o RIO
Do przygotowanego przez prezesa Związku Miast Polskich pisma do prezydenta, na którego podpis czeka nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych - dołączyli szefowie pozostałych korporacji samorządowych reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Województw RP. Podkreślaja w nim m.in.: [...] Nie ulega wątpliwości, że ustawa znacząco wykracza poza postanowienie art. 171 Konstytucji. W tej sytuacji - nawiązując do kierunkowych wniosków z naszego spotkania z Panem w dniu 23 maja br. - Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do Pana Prezydenta, jako kluczowego uczestnika procesu legislacyjnego, o skierowanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją (w trybie art. 122 ust. 3 Ustawy Zasadniczej). Zob. też Diariusz REGIOsetu z 9 czerwca 2017 r.
24 czerwca 2017
Partyjne bloki w samorządach przenoszą do JST sejmowe waśnie
Tak jak zapowiadano (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 maja 2017 r.) - Samorządowy Ruch "Bezpartyjni" złożył w Sejmie projekt ustawy "Stop partiom w samorządach", pozbawiający partie polityczne możliwości tworzenia komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i miast. Zdaniem skupionych w Ruchu samorządowców partie polityczne mają obecnie ewidentne preferencje w rejestracji komitetów, w  prowadzeniu oraz finansowaniu kampanii wyborczych. Zrównanie wszystkich mieszkańców kraju w prawach i warunkach, które pozwalają startować w wyborach samorządowych zmierza ku naprawie stanu rzeczy, ku wyeliminowaniu niesłusznych przywilejów nadanych partiom, ku zmianom na korzyść mieszkańców, na korzyść suwerena. Projekt nie oznacza jakichkolwiek utrudnień w wysuwaniu przez partie polityczne kandydatów do samorządów. Ma to następować w ramach komitetu wyborczego wyborców, a nie komitetu wyborczego partii. Trwa zbieranie 100 tys. podpisów, aby projekt trafił pod obrady parlamentu.
21 czerwca 2017
Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Ostrzeżenia Komitetu Regionów UE
Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Komitetu Regionów, rekomendowała Komitetowi swoja opinię na temat wspólnej polityki rolnej po 2020 r. W skrócie: zaapelowała o sprawiedliwą, zrównoważoną i solidarną politykę rolną, nie destabilizującą gospodarek rolnych państw trzecich, opartą na budżecie wspólnej polityki rolnej stanowiącym taką samą jak dotąd część budżetu UE. Ostrzeżono przy tym, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii grozi redukcją pieniędzy na Wspólną Politykę Rolną (WPR). W dokumencie wskazano, że przydział płatności bezpośrednich na hektar bez ograniczeń doprowadził do koncentracji gruntów rolnych, a tym samym dotacji. W wyniku tego podział wsparcia jest nadal bardzo nierównomierny między gospodarstwami i między państwami członkowskimi. Ponadto Unia jako największy importer i eksporter żywności na świecie, zwiększyła swoją zależność od państw trzecich i prowadzi politykę handlową sprzeczną z celami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nadto eksport nadwyżek produkcji z Unii (np. mleka w proszku, kurcząt itp.) po cenach niższych od europejskich kosztów produkcji ogranicza zdolności produkcyjne krajów rozwijających się i przyczynia się do emigracji ich ludności. Z ułomności WPR wynikają różne niedobre i rozległe przełożenia. Polityka rolna wymaga reformy wspólnotowej, wychodzącej poza interesy poszczególnych państw członkowskich.
19 czerwca 2017
Małopolska w groźnych pyłach. Wiele gmin bez czystego powietrza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie powołany m.in. do działań kontrolnych i egzekwowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska na obszarze Małopolski przeprowadził kontrolę realizacji przez gminy przyjętego na lata 2013-2015 regionalnego programu ochrony powietrza. W regionie tym poza mieszkańcami przebywają też - nawet liczniej niż miejscowi - turyści wabieni nie tylko widokiem krajobrazu (często zamglonego brudnymi pyłami) ale też nadzieją czystego oddechu górskim powietrzem. Po kontroli WIOŚ okazało się, że z 47 sprawdzonych gmin (1/4 gmin w województwie), aż w 32 władze samorządowe dotąd nie podjęły jego wdrożenia. Brak reakcji na spalanie w piecach nie kwalifikujących się do tego sortymentów węgla oraz śmieci, w piecach - które też powinny być wymienione - okazał się niemal powszechny. Na liście outsiderów znalazły się: Andrychów, Chełmiec, Chrzanów, Czarny Dunajec, Dobczyce, Grybów, Jabłonka, Jordanów, Kamionka Wielka, Limanowa, Liszki, Łapsze Niżne, Nawojowa, Nowy Targ, Nowy Targ, Pleśna, Podegrodzie, Poronin, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Skała, Spytkowice, Stary Sącz, Sułoszowa, Szczucin, Tarnów, Tomice, Tuchów, Wojnicz, Wolbrom, Zakopane, Zielonki.
17 czerwca 2017
Kraków - miejscem znaczącego wydarzenia dla światowej kultury
Od 2 do 12 lipca br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO - wyspecjalizowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Spodziewany jest udział ok. 3 tys. gości z ponad 190 krajów. Będzie to jedno z największych u nas wydarzeń międzynarodowych w ostatnich latach. Krakowskie Stare Miasto i Kopalnia Soli w Wieliczce figurują na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od początku powstania listy w 1978 r. Podczas zbliżajacej się 41. sesji rozpatrzonych zostanie 35 kolejnych miejsc nominowanych do wpisu na Listę. Tegoroczne nominacje obejmują siedem miejsc przyrodniczych, jedno mieszane (przyrodniczo-kulturowe) i 26 miejsc kulturowych. Wśród nich jest nasza Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Przeprowadzony też zostanie przegląd stanu zachowania wytypowanych 99 obiektów Światowego Dziedzictwa i 55 obiektów będących w zagrożeniu. Więcej informacji. Obecny Minister Środowiska szykuje osobliwy wniosek o obniżenie rangi przyrodniczej Puszczy Białowieskiej wpisanej na listę UNESCO w 1979 r. Ochronę rozszerzono w 1992 r. nad częścią leżącą na terenie Białorusi, w 2014 r. - nad częścią polską. Minister uznał że wpis Puszczy na listę dziedzictwa przyrodniczego ludzkości, a nie na - słabiej chronionego - dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego był bezprawny. Istnieje podejrzenie, że sprawa trafi do "Trybunału Konstytucyjnego", który z pewnością zajmie obiektywne stanowisko i usunie wszelkie wątpliwości. Po syceniu się władzą nad państwem i suwerenem, "dobra zmiana" sięga po najcenniejsze dobra narodowej przyrody.
15 czerwca 2017
Nieprzyjęcie uchodźców; KE wszczęła procedurę naruszania prawa
Komisja Europejska będąc strażnikiem traktatów UE monitoruje i egzekwować stosowanie prawa europejskiego. W tym działaniu dysponuje narzędziem jakim jest procedura o naruszenie prawa. Korzystając z niego, KE poinformowała, że formalnie wszczyna procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, w związku z niewywiązywaniem się przez te państwa członkowskie z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Kraje te mają miesiąc na wystosowanie odpowiedzi do KE. Komisja wskazuje, że mimo ponawianych wezwań dotąd nie wywiązały się one z podjętych zobowiązań wobec Grecji, Włoch i pozostałych państw członkowskich. Polski rząd we wrześniu 2015 r. zgodził się na przyjęcie 5 182 uchodźców z krajów objętych wojną bądź prześladowaniami (chodzi o Syrię, Irak, Erytreę), w tym 3901 osób przebywających na terenie Grecji oraz 1207 na terenie Włoch. W styczniu 2016 nowy polski rząd zadeklarował, że przyjmie na początek 100 uchodźców z Grecji i Włoch. I co? I nic, a nawet więcej - oficjalnie oświadczył, że mie przyjmie nikogo. Od momentu rozpoczęcia relokacji także Węgry nie podjęły żadnych działań, Czechy nie dokonały żadnej relokacji od sierpnia 2016 roku i od ponad roku nie podjęły żadnych nowych zobowiązań. Procedura naruszenia prawa unijnego jest kilku etapowa. Może zakończyć się dotkliwym, rozstrzygającym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Pierwsze reakcje polskich władz są dosyć osobliwe: wicepremier Gowin: mamy prawo bronić się przed zagładą (bez komentarza), minister Waszczykowski: przyjęliśmy już milion uchodźców z Ukrainy. Akurat z Ukrainy przyjeżdżają ludzie do pracy i nauki, także turyści, nie są to uchodźcy. Dotąd przyjeżdżali na podstawie wiz, bez jakiegokolwiek innego ich przyjmowania, przyjeżdżali w ramach normalnego ruchu granicznego. Od 11 czerwca br. mogą przez 90 dni przebywać bez wiz w całej strefie Schengen. Obecne polskie władze omija poczucie solidarności z ludźmi uciekającymi przed wojną i śmiercią oraz poczucie solidarności z krajami UE, na terenie których zgromadzili się uchodźcy. Każdą rozmowę z jakimkolwiek przedstawicielem ekipy rządzącej w Polsce - ten sprowadza do tematu imigrantów ekonomicznych, aby nawet mimochodem nie wspomnieć o uchodźcach, aby nie odnieść się do kwestii odciążenia obozów greckich i włoskich. A nasza opozycja, zalękniona mentalnością wyborców, drżącym głosem wspomina o możliwym przyjęciu stu matek z dziećmi (sic!).
13 czerwca 2017
Łódź, Buenos Aires i Minneapolis rywalizują o organizację EXPO 2022
Rzeczpospolita Polska ubiega się o organizację EXPO 2022 w Łodzi, Międzynarodowej Wystawy, której tematem będzie rewitalizacja miast - globalne wyzwanie i warunek dalszego rozwoju aglomeracji na całym świecie. Reprezentanci miast z Polski, Argentyny i Stanów Zjednoczonych przywieźli na 161. sesję Międzynarodowego Biura Wystaw w  siedzibie OECD w Paryżu dwa rodzaje prezentacji - kompaktową i bardziej obszerną. Zamiarem rządu i łódzkiego samorządu jest zlokalizowanie miejsca wystawy nie poza miastem, a w jego wielkomiejskim obszarze na powierzchni ok. 27 ha. Planuje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Z obiektów uzupełniających tylko ok.&nbswp;p1/3 ma mieć charakter tymczasowy, wzniesiona jedynie na potrzeby Expo. Ostateczne głosowanie w sprawie prawa do organizacji Expo 2022 odbędzie się w listopadzie br. Więcej informacji.
11 czerwca 2017
Ludność Polski maleje. Niewielki dodatni przyrost tylko na wsiach
Według danych GUS - 2016 był piątym rokiem charakteryzującym się spadkiem liczby ludności Polski. Dzisiaj jest nas niespełna 38,5 mln. Z jednej strony maleje liczba zgonów, z drugiej znacznie bardziej maleje liczba urodzeń. Bilans daje przyrost ujemny. Wciąż też ileś osób wyjeżdża z Polski na stałe. W 2000 r. przyrost naturalny był bliski zero promili, dziesięć lat wcześniej wynosił 4‰. Starzejemy się i jest nas coraz mniej. W miastach współczynnik przyrostu naturalnego jest ujemny (-0,5‰), na obszarach wiejskich - dodatni (+0,3‰). W rozkładzie wojewódzkim największy wzrost mieszkańców odnotowało mazowieckie - głównie z powodu migracji wewnętrznej, a na skutek przyrostu naturalnego - pomorskie, małopolskie i wielkopolskie. Województwa o najszybciej malejącej liczbie ludności to: świętokrzyskie, łódzkie, opolskie i lubelskie. Polska pod względem liczby ludności zajmuje 34 miejsce wśród krajów świata i na 6 wśród krajów Unii Europejskiej. Należymy do średnio zaludnionych państw europejskich: 123 osoby na 1 km2, przy czym w miastach jest to 1060 osób, na obszarach wiejskich 53.
9 czerwca 2017
Regionalne Izby Obrachunkowe oddawane w ręce władzy centralnej
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1409). Nowelizacja nadaje dodatkowe kompetencje kontrolne RIO: przy kontroli gospodarki finansowej samorządów do kryterium legalności dodaje się kryteria gospodarności i rzetelności, umożliwiające znaczną swobodę interpretacyjną, np. w zależności od potrzeb politycznych danej opcji. Wprowadza się rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięć nadzorczych w sytuacji braku skuteczności organów samorządowych w wykonywaniu zadań publicznych (ustanowienie zarządu komisarycznego). Gdy każdego prezydenta miasta, burmistrza czy wójta można za "niegospodarność" zastąpić z dnia na dzień swoim komisarzem, zbędne stają się inne chwyty, np. limit dwóch kadencji na takim urzędzie. Wygaszenie składów kolegiów RIO w czasie od dwóch do czterech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (wchodzi po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, niektóre przepisy wcześniej). Kolejna nowość to zmiana zasad przeprowadzania konkursów na prezesów izb. Konkurs ogłasza premier, kandydować mogą także osoby spoza izby, w komisji konkursowej przewagę mają przedstawiciele władzy centralnej, prezesa powołuje premier. Ponadto według nowych przepisów premier jest zwolniony z obowiązku zasięgania opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. zasięgu terytorialnego działania izb, ich siedzib, organizacji, liczby członków kolegium. Tak "dobra zmiana" wkracza na kolejne pole demokracji, na pole samorządności - istotną wartość wolnej Polski, trudną do uznania przez partyjnych zaborców. Uchwalona ustawa będzie przedmiotem obrad Senatu na posiedzeniu w dniach 21-22 czerwca br. Innym kierunkiem rządzenia samorządnością jest redukowanie kompetencji JST. Resort infrastruktury i budownictwa rozważa np. wprowadzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, odbierając ten nadzór powiatom.
7 czerwca 2017
Brawo Gdynia! Pierwsze miasto z ISO 37120 w Europie Wschodniej
Kanadyjska organizacja World Council on City Data nadała Gdyni certyfikat ISO 37120, który otrzymują miasta o zrównoważonym rozwoju społecznym, o wysokich wartościach wielu wskaźników monitorujących poziom usług miejskich i jakości życia. Lista wskaźników branych pod uwagę przez WCCD sięga stu w ramach siedemnastu obszernych grup zagadnień: ekonomii, finansów, edukacji, energii, środowiska, bezpieczeństwa, ochrony, reagowania kryzysowego, zarządzania, zdrowia, rekreacji, zagospodarowania odpadów, ścieków, wody i kanalizacji, telekomunikacji i innowacja, transportu, urbanistyki. W zależności od tego, ile wskaźników w mieście może zostać zmierzonych, certyfikacja odbywa się na pięciu poziomach: aspirującym (30 do 45 wskaźników), brązowym (46 do 59), srebrnym (60 do 75), złotym (76 do 90) i platynowym 91 do 100). Gdynia swą obecność w gronie miast certyfikowanych przez WCCD rozpoczęła od poziomu aspirującego. Jej certyfikat ma numer 2017-A-0058. Samorząd miasta szykuje się do wejścia na poziom złoty. Od 2014 roku certyfikat ISO 37120 uzyskały w organizacji z Toronto 43 miasta na świecie, niektóre kilkakrotnie, np. Amsterdam i Boston - trzykrotnie, Buenos Aires, Guadalajara, Londyn - dwukrotnie. Jak Gdynia plasuje się na tle pozostałych miast w rankingu WCCD można porównać na stronie z pełnym serwisem danych. W marcu tego roku na Szczycie Globalnych Miast WCCD w Dubaju przyjęto Deklarację: Inteligentne miasta - miasta zrównoważonego rozwoju. W agendzie na rok 2030 znalazło się zobowiązanie do kontynuowania działań umacniających miasta: # jako ośrodki o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości życia wszystkim mieszkańcom, zachęcające do różnorodności we współdziałaniu oraz do pielęgnowania kultury akceptacji, # jako najważniejsze z uczestników krajowego, inteligentnego programu rozwoju, # jako centra osiągania zrównoważonego rozwoju na skalę światową w odniesieniu do krytycznie ważnych celów dla całej planety, przyjętych we wrześniu 2015 przez ONZ.
6 czerwca 2017
Kolejne gminy przeciw manipulacji z samorządem m.st. Warszawy
W gminie Ożarowie Mazowieckim przy frekwencji 35,67%, na pytanie: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby miasto st. Warszawa, jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki? 95,6% głosujących (6039 mieszkańców) odpowiedziało "Nie". Tylko 279 osób było za tym aby Ożarów wszedł w skład metropolii warszawskiej. Jeszcze wyższa frekwencja była w Podkowie Leśnej (42,3%), wyższy był tam także odsetek zwolenników utrzymania samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi - 98,28% oddających głos. W referendum wzięło udział 1356 osób spośród 3206 uprawnionych do głosowania. Na drugie pytanie: Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządami Warszawy i otaczających ją gmin? - 95,69% głosujących odpowiedziało "Tak". Natomiast w trzecim zorganizowanym w niedziele referendum - w gminie Wieliszew - wzięło udział mniej niż 30% uprawnionych (25,04%), dlatego jest ono nieważne. W Ożarowie Mazowieckim i Wieliszewie referenda odbyły się z inicjatywy radnych, w Podkowie Leśnej - na wniosek mieszkańców. Przedwyborcze kombinacje partii rządzącej, mające na celu osłabienie głosów mieszkańców Warszawy przy wyborze samorządu miasta, na razie spełzły na niczym. Po 29 kwietnia br. - kiedy to wycofany został z Sejmu projekt posłów PiS ustawy o stołecznej metropolii - część gmin odwołała uchwały o organizacji referendum, inne utrzymały takie postanowienia, dając mieszkańcom możliwość wyrażenie poglądu.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A