Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
••• W połowie września mieszkańcy zniszczonych nawałnicą domostw nadal czekają na pomoc pozwalającą w znośnych warunkach przeżyć zbliżające się chłody i mrozy ••• Nawałnica, która przetoczyła się w nocy z 10 na 11 sierpnia nad obszarem ponad stu gmin w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim wyrządziła olbrzymie zniszczenia lasów, zabudowań, dróg i upraw. Tysiace rodzin doznało szkód w dobytku domowym i gospodarskim ••• Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny (Solidarna Polska) brutalnie zaatakował Prezydenta RP na łamach prorządowego tygodnika. Premier (PiS) milczy. Rzecznik PiS: nie ma żadnego konfliktu między PiS a Solidarną Polską ••• Prezydent RP Andrzej Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz podpisał ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Kolejne referendum z prezydenckiego rękawa. Tym razem Głowa Państwa w ramach pedagogiki niechęci do bliźnich w potrzebie pragnie zapytać Polaków co myślą o przyjmowaniu uchodźców. Akcja ta ma być czasowo skojarzona z kampanią przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Polityczna hipokryzja do kwadratu ••• W Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich. 1400 sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w obronie zagrożonej praworządności w Rzeczypospolitej ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej - unii pokoju, współpracy i równania w górę ••• Według PiS gmina Warszawa - jako jedyna w Polsce - miałaby być pozbawiona prawa wyboru włodarza miasta. Ponieważ kilka razy mieszkańcy stolicy "źle" wybierali to teraz już wybierać nie będą. Na razie - po kilku miesiącach - ten projekt wycofano z Sejmu ••• Strażnik konstytucji i zwierzchnik sił zbrojnych - cichy w Pałacu, głośny na powiatowych wiecach ••• Donald Tusk pozostaje przewodniczącym Rady Europejskiej do końca 2019 roku. W upartej kampanii rządu polskiego przeciw Polakowi, odrzuconej przez wszystkie inne państwa (27:1), Polska - z poręki PiS - doznała kolejnej szkody ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Nie damy rady - tak premier Beata Szydło tłumaczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie odstąpienie od podwyższenia kwoty wolnej od podatku w obiecanym zakresie. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie trzeba w takie tłumaczenie wierzyć ••• MEN przyjmuje wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli ••• "Janosik" zostaje do 2019 roku bez zapowiadanych zmian ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• W Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie poważnie zagrożonego trójpodziału władzy ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 23.09.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
23 września 2017
Partnerska i wspólna Polska szanujących się obywateli
Za pięć tygodni (28 października) w Politechnice Warszawskiej spotkają się uczestnicy XII Kongresu Obywatelskiego. Obrady toczyć się będą pod hasłem przewodnim: Partnerska i wspólna Polska - Szacunek, Uczciwość, Współpraca. Jak poprzednio - organizatorem jest gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zachęcamy do uczestnictwa. Zobacz też: o Kongresach w REGIOsecie.
21 września 2017
Dwie dekady wzrostu; Polacy zadowoleni z poziomu życia
Według badania CBOS zrealizowanego w sierpniu br. wzrasta zadowolenie Polaków z sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Przez ostatnie 24 lata odsetek respondentów zadowolonych z własnego poziomu życia zwiększył się z 3% do 26%. Jednocześnie zmniejszył się w tym okresie z 51% do 18% odsetek żyjących - w swojej ocenie - skromnie lub biednie. Zmalał też z 49% do 29% udział osób obawiających się biedy. Respondenci deklarujący że ich gospodarstwo domowe posiada pewne oszczędności pieniężne to 49%, niemal tyle samo (51%) twierdzi, że nie ma takiego zabezpieczenia. W czasie ostatniego dziesięciolecia odsetek osób, które posiadają oszczędności wzrósł ponad dwukrotnie - z 23% do 49%. Wyniki badań pokazują, że wraz z poprawą sytuacji finansowej Polaków upowszechnia się zwyczaj odkładania części funduszy, by zabezpieczyć się na bliską lub dalszą przyszłość. (CBOS News - Newsletter 33/2017)
18 września 2017
Działania rządu na rzecz uszczelnień w podatku VAT
Jak podaje Ministerstwo Finansów przez siedem miesięcy tego roku do budżetu wpłynęło z tytułu podatku VAT należnego 139,7 mld zł, to o 10 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Mniej więcej odpowiada to wzrostowi sprzedaży detalicznej. Czynnikiem decydującym o uszczelnianiu jest niższy poziom zwrotów podatku VAT naliczonego. Odnotowany tu wynik pozytywny odzwierciedla też przesunięcia w terminie zwrotów. Wiele wskazuje na to, że uszczelnianie przynosi pierwsze efekty. Miarodajne informacje o ich skali będą znane po podsumowaniu całego roku. Uszczelnianie systemu VAT dokłada się do odnotowanej na koniec sierpnia br. nadwyżki w budżecie państwa - sięga ona 5 mld zł. Deficyt budżetowy na koniec roku może być o kilkanaście miliardów złotych niższy od planowanego, jeżeli tylko w czwartym kwartale nie skumulują się duże wydatki.
15 września 2017
900 doradców i asystentów w administracji samorządowej
Sejm uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. W noweli usunięto obowiązujące dotąd regulacje pozwalające wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom powiatów i marszałkom województw zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów w urzędzie gminy, starostwie czy urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji. Teraz pracownicy samorządowi będą mogli być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych - kierowniczych, pomocniczych i obsługi. Umowy z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami wygasną z mocy prawa po upływie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy; wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie trafiła do Senatu.
13 września 2017
MSWiA ma własną intepretację mocy orzeczeń Trybunału
Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała informacji przygotowanej przez Departament Administracji Publicznej MSWiA na temat utworzenia gmin Szczawa i Grabówka (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r. oraz 8 grudnia 2015 r.), w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia 2015 r., które uchyliło decyzję o powstaniu obu gmin (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 czerwca 2017 r.) Z przedstawionej informacji MSWiA: Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie, że orzeczenia stwierdzające niekonstytucyjność nie prowadzą do odtworzenia, czyli przywrócenia do systemu prawa uchwalonych wcześniej regulacji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stwierdził nieważności rozporządzenia, lecz je uchylił. W planie rządu i ministerstwa nie ma prac związanych z powołaniem z urzędu gminy Grabówka. W trakcie dyskusji sprzeciw wobec stanowiska rządu wyrazili członkowie klubów PO i Nowoczesna.
12 września 2017
Kongres Miast Polskich i Kongres Polityki Miejskiej w Krakowie
16 i 17 października br. w Centrum ICE w Krakowie odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który zainauguruje obrady I Kongresu Polityki Miejskiej. Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP. Na Kongres zapraszani są: # prezydenci i burmistrzowie miast, miejscy pracownicy samorządowi i miejskich podmiotów komunalnych; # przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast; # przedstawiciele organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast. Kongres Miast Polskich organizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udziela też Urząd Miasta Krakowa. Udział w Kongresie jest bezpłatny - uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu. Więcej informacji.
10 września 2017
Aktualny urzędowy wykaz gmin i powiatów w województwach
W Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. Wykaz aktualizuje się w przypadku dokonania zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia jednostek. Opublikowane obwieszczenie uwzględnia zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym wprowadzone w latach 2010-2017 przez siedem rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tymi przepisami Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, a także ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.
8 września 2017
Za rok wybory samorządowe: wójtów i radnych rad i sejmików
Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że podejmowanie w okresie poprzedzającym zarządzenie wyborów działań promujących przyszłych kandydatów jest niezgodne z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej. Działania takie naruszają zasadę równości kandydatów i komitetów wyborczych, są sprzeczne z zasadami dobrze pojmowanej kultury politycznej i są powszechnie odbierane jako obejście prawa nie tylko przez osoby promujące się w ten sposób, ale także przez organizacje, z którymi osoby te są formalnie związane. Zgodnie z  Kodeksem wyborczym kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów. Osoba kandydująca może rozpocząć swoją kampanię od dnia przyjęcia przez organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komisja informuje, że otrzymuje informacje o publikowaniu sondaży, akcjach plakatowych i innych działaniach promocyjnych osób, które chcą startować w przyszłorocznych wyborach samorządowych. PKW zaznacza, że przedwczesne rozpoczęcie kampanii wyborczej może zostać uznane za naruszenie zasad finansowania kampanii i w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz odpowiedzialności karnej.
6 września 2017
Więcej dodatków funkcyjnych kwotowych, a nie procentowych
Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym zasady wynagradzania pracowników samorządowych aktualny system procentowego ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania zostanie od 1 stycznia 2018 r. zastąpiony systemem kwotowym. W efekcie, mimo wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, kwoty dodatku funkcyjnego pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nowelizowane przepisy dotyczą: wicemarszałków województw oraz pozostałych członków zarządu województwa (jeżeli statut województwa tak stanowi), wicestarostowie oraz pozostali członkowie zarządu powiatu (jeżeli statut powiatu tak stanowi), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbnicy gmin, powiatów oraz województwa. Zmiana nie obejmie większości osób zatrudnionych na podstawie wyboru: marszałków województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ani członków zarządu warszawskich dzielnic, ponieważ tym stanowiskom już obecnie przypisane są konkretne kwoty.
4 września 2017
Polacy tracą rok powszechnego wykształcenia ogólnego
Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Wygaszanie gimnazjów, ideologicznie sprofilowane podstawy programowe, zminimalizowane wychowanie obywatelskie, problemy zawodowe nauczycieli i wiele zwolnień - tak startuje "reforma". Było dziewięć lat powszechnego wykształcenia ogólnego, będzie osiem. Nauczanie ma być przepojone treściami patriotycznymi (w rozumieniu narodowego Prawa i narodowej Sprawiedliwości), zanikają pojęcia: społeczeństwo, obywatele - jest naród i są Polacy. Każdy inny to obcy. System oświaty od przedszkola ma formować nowego człowieka - "homo hermeticus", patriotę, zamkniętego, na swoim. Wszystko co godne musi być narodowe, inne - to gorsze. Gubi się wszelkie proporcje. Zmiany w systemie oświaty dają efekty - lub je zabierają - po latach. Reformę gimnazjalną z 1999 roku potwierdziły bardzo dobre wyniki polskich uczniów w konfrontacji z rówieśnikami z innych krajów. Na kolejne porównania przyjdzie poczekać - z wielka obawą. Tak jak w sądownictwie stanowione "reformy" mogą ratować sędziowie, tak w oświacie - nauczyciele. Na nich spoczywa ogromny trud ochrony dzieci i młodzieży przed ograniczeniami w poznaniu i rozumieniu różnorodności świata, różnych aspektów historii, różnych kultur, różnych narodów, różnych religii, a także wskazaniu obowiązków obywatelskich oraz nauczenia samodzielnego analizowania, wnioskowania i tworzenia.
1 września 2017
78 lat temu runęła cywilizacja. Wojna niesie zagładę cywilów
Przypomnienie września 1939. W Europie rozpoczęła się druga Wielka Wojna. Niemcy napadły na Polskę, zaraz po nich na Polskę napadli Sowieci. Nie cały rok później Niemcy zaatakowały Francję, w kolejnym roku Sowietów. Utworzyło się kilka frontów. Nastał kilkuletni czas cierpienia i śmierci milionów cywilnych mieszkańców na całym kontynencie. Szczególne nasilenie zbrodni wojennych dotknęło Polaków i Żydów, zwłaszcza polskich. Ludzie ginęli głównie w wyniku zaplanowanej eksterminacji. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Bełżec, Sobibór - to miejsca niemieckich nazistowskich obozów śmierci na polskich terenach okryte największym piętnem ludobójstwa. Od grudnia 1941 roku II Wojna Światowa nasiliła się także na Dalekim Wschodzie i Pacyfiku. Szczęściem większości dzisiejszych mieszkańców terenów objętych ówczesnym nazistowskim piekłem jest to, że nawet jeden dzień ich życia nie toczył się w czasie wojny. Znają ją z książek, filmów i rekonstrukcji. Tak musi pozostać. Mogą to zapewnić dobre relacje z sąsiadami oraz umiejętne i odpowiedzialne umocowanie Polski w Unii Europejskiej. Na pewno nie zapewni tego antypolski kurs na samotną suwerenność. Z taką sytuacją Polska miała okazję zmierzyć się już nie raz, ostatnio w 1939 roku. Mieli nam pomóc Anglicy, w końcu my pomogliśmy Anglikom, a oni oddali nas Rosjanom.
31 sierpnia 2017
Uczczenie zwycięstwa Sierpnia 80 to też "zgromadzenie cykliczne"
37. rocznica zakończenia strajków w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju i narodzin wielkiego ruchu społecznego "Solidarność" pod przywództwem Lecha Wałęsy. Był dzisiaj pierwszy na Placu Solidarności, złożył rano kwiaty pod gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, później uczestniczył w mszy w kościele św. Brygidy. Nie wiele zostało z tamtej jedności i z tamtej "Solidarności". Niemal co parę godzin zjawiały się gremia zaznaczające swoją obecnością w różnych miejscach, pod różnymi pomnikami na Wybrzeżu, swój dzisiejszy punkt widzenie na tamte wydarzenia, na podział zasług, na wolność, o którą walczyli Polacy - zjednoczeni, nie podzieleni. Wojewoda zmienił decyzję prezydenta Gdańska i przydzielił organizacji, która ma nazwę "Solidarność", pierwszeństwo do urządzania pod pamiętnym pomnikiem przez trzy lata (cyklicznie) obchodów gdańskiego Sierpnia. Inni mają szukać miejsca gdzie indziej. Ponowne zjednoczenie jest nam potrzebna jak woda i powietrze, puki jeszcze Polska może odzyskać zdobyte w Sierpniu 1980 r. wartości.
29 sierpnia 2017
Obowiązek meldunkowy zostaje, wszyscy cudzoziemcy z PERSELem
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, uchylający przepisy znoszące obowiązek meldunkowy. Będzie nadal istniał po 1 stycznia 2018 r. Usługa meldowania będzie realizowana przez urzędy także droga elektroniczną, dostępna dla każdej osoby posiadającej profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Projekt przewiduje m.in. gromadzenie w centralnym rejestrze PESEL informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju. Dotychczas nie było to powszechnie obowiązujące. Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie nadawany przy zameldowaniu na czas powyżej trzech miesięcy.
27 sierpnia 2017
Rozszerzenie wykazu gmin poszkodowanych w nawałnicy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane następne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. To nosi datę 24 sierpnia br. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 18 sierpnia 2017 r.) Rozporządzenie dodaje do wcześniej ogłoszonych 101 gmin, kolejne 76, na terenie których uszkodzone lub zniszczone zostały obiekty budowlane: 26 gmin z województwa mazowieckiego, 21 z pomorskiego, 11 z łódzkiego, 9 z wielkopolskiego, 7 z kujawsko-pomorskiego i 2 gminy z woj. dolnośląskiego.
25 sierpnia 2017
20 lat przejściowej konstytucji; nowa ma być na dziesieciolecia
Nie mając do wyboru lepszej konstytucji Prezydent RP Andrzej Duda składał 6 sierpnia 2015 r. przysięgę na taka jak była, taką jaka także dzisiaj obowiązuje w Polsce. Nie jest jednak z niej (konstytucji) zadowolony; nazywa ją przejściową i mniejszościową; nie raz wykazał jak ją poważa. W maju Prezydent zgłosił propozycję zorganizowania referendum konstytucyjnego w trybie art. 125 Konstytucji RP (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Wstępny termin odbycia referendum to 11 listopada 2018 r. - data setnej rocznicy odzyskania przez Polskę państwowości, a ze spraw bieżących - data wyborów samorządowych na kadencję 2018-2022. Teraz rozpoczyna się kampania przedreferendalna. Na pierwszą konferencję z udziałem Prezydenta wybrano Gdańsk. Odbyła się dzisiaj w Sali BHP Stoczni, tej samej, w której 31 sierpnia 1980 r. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa, późniejszy wieloletni przewodniczący dziesięciomilionowego ruchu społecznego Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i Prezydent RP - podpisał ze stroną rządową gdańskie porozumienie, wówczas prowadzące do odzyskania niepodległości i wolności. Prezydent Duda po dwóch latach swojego urzędowania opowiada się za zmianą ustawy zasadniczej. Chce aby Polacy wypowiedzieli się w ogólnokrajowym referendum na przykład: czy chcą systemu prezydenckiego czy parlamentarno-gabinetowego, czy świadczenie 500+ ma być umocowane w konstytucji, czy edukacja ma być bezpłatna, gwarantowana przez państwo, jak ma być finansowana służba zdrowia, ilu powinno być posłów, a ilu senatorów. Prezydent nie wspomina o spytaniu społeczeństwa czy i jak umocować w konstytucji ściślejszą integrację Polski w ramach Unii Europejskiej. Od lat badania wykazują, że jest to ważny temat dla większości polskiego społeczeństwa (zob. m.in. Diariusz REGIOsetu z 21 sierpnia 2017 r. czy z 1 maja 2016 r.) Dlaczego Prezydent pomija to trwałe dążenie Suwerena, pozytywnie oceniającego działania UE? Wszystkie kwestie - podobno - będą (te które będą) zawarte w dziesięciu prostych, zrozumiałych pytaniach. Tyle i tylko tyle o Konstytucji Rzeczpospolitej. W tych referendalno-konstytucyjnych dążeniach nie bieże sie pod uwagę czasu, w jakim ma być rozważany tak ważny temat jak kształt konstytucji państwa polskiego. Przez dwa lata znacznie spotęgowano podział polskiego społeczeństwa, dokładano wielu starań aby jedni buczeli na drugich, aby uciąć jakikolwiek dialog, aby poniżyć tych, który nie przyklaskują różnym działaniom władzy. Butny taran władzy selekcjonował obywateli. W obowiązującej narracji Polacy to albo patrioci, albo zdrajcy. Sam Prezydent wyróżniał jednych: w Polsce, to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. My! (Otwock, 8.03.2016) i poniżał drugich: nie zatrzymamy się, nie zatrzyma nas żaden jazgot (Żagań, 30.01.2017), a szef partii trzymającej władzę zasłynął z wypowiedzi: Niesłychanie aktywny jest najgorszy sort Polaków, mają w sobie gen zdrady (Warszawa, 13.12.2015), także o zdradzieckich mordach opozycji (posiedzenie plenarne Sejmu, 18/19.07.2017). W takim czasie, bez zadbania o zaufanie do władzy, nie tylko swoich żarliwych zwolenników, ale również Polaków mających inną wizję przyszłości Ojczyzny - dąży się bezwzględnie do załatwienia kolejnej "swojej" sprawy.
24 sierpnia 2017
Dla 2018 r. Kbk wzrasta o 700 zł - ważne dla gmin z sołectwami
Ministerstwo Finansów podało, że średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2018 rok wyniesie 3.831,28 zł/mieszk. (na rok 2017 wynosi 3.133,03 zł/mieszk.) Wskaźnik ten ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim. Gminy, w których średnia kwota bazowa tej JST jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40% wskazanych wydatków. Natomiast te, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa od Kbk otrzymają refundację w wysokości 30% lub 20%.
21 sierpnia 2017
Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie swoich krajów w UE
Z badania CBOS przeprowadzonego tego lata w krajach Grupy Wyszehradzkiej - Polacy są najbardziej prounijnym społeczeństwem, najczęściej i najsilniej popierającym członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej (ogółem 88%, w tym 52% zdecydowanie, 36% - raczej popiera). Obecność w UE popiera także większość badanych z pozostałych państw regionu ? ponad cztery piąte Węgrów (82%, w tym zdecydowanie 30%), niemal trzy czwarte Słowaków (74%, w tym zdecydowanie także 30%) i ponad połowa Czechów (56%, w tym 18% popiera zdecydowanie). Spośród czterech badanych społeczeństw Polacy są jedynym, w którym wyraźną przewagę mają zwolennicy ścisłej integracji ? 58%. Za przynależnością do państw luźniej ze sobą współpracujących opowiada się 51% Słowaków i 42% Czechów. Na Węgrzech grupy zwolenników i przeciwników ścisłej integracji są mniej więcej równoliczne (nieco ponad 40%). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnych próbach (983-1020 osób) metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W Czechach próba obejmowała osoby 15+, w pozostałych krajach ? pełnoletnie. (Newsletter CBOS News 29/2017)
18 sierpnia 2017
Uproszczone procedury odbudowy zniszczeń po ostatniej nawałnicy
W Dzienniku Ustaw opublikowano z datą 17 sierpnia 2017 r. Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Weszło w życie w dniu dzisiejszym. Ogłoszone przepisy będą stosowane przez 24 miesiące. W załączniku podano wykaz obejmujący 101 poszkodowanych gmin: 28 z woj. kujawsko-pomorskiego, 10 z woj. pomorskiego oraz 63 gminy z woj. wielkopolskiego. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się do premier Beaty Szydło, o pilne przeanalizowanie i uzupełnienie listy gmin, do których stosuje się uproszczone procedury odbudowy po ostatniej nawałnicy. Chodzi przede wszystkim o gminy wiejskie: Kościerzyna, Sierakowice, SulęczynoStudzienice. Nie zostały uwzględnione w wykazie załączonym do rozporządzenia.
15 sierpnia 2017
Armia Rzeczypospolitej w szyku paradnym w swoje święto
Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę przesilenia walk w obronie Ojczyzny toczonych na przedpolach Warszawy z armią bolszewicką w 1920 r. W II Rzeczypospolitej w tym dniu było Święto Żołnierza. W PRL na Dzień Wojska Polskiego wybrano 12 października - rocznicę bitwy pod Lenino, od której rozpoczęli swój szlak bojowy żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Pierwotną datę Święta przywrócono w 1992 r. We wszystkich kościołach polowych w Polsce odprawiono uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały; w Warszawie miała miejsce defilada wojsk lądowych i powietrznych, którą chętnie oglądali mieszkańcy stolicy.
14 sierpnia 2017
Obóz harcerzy z łódzkiego ZHR w oku czwartkowej nawałnicy
W namiocie, na który powaliły się drzewa zginęły dwie harcerki. Leśny obóz harcerski zlokalizowany był w osadzie Suszek położonej na zachodnim skraju gminy Czersk, w granicach Leśnictwa Jakubowo (Nadleśnictwo Rytel). W takich samych okolicznościach poniosły śmierć dwie inne osoby - turyści przebywający z namiotem w Borach Tucholskich. Jest wielu rannych. Nawałnica nie ominęła też lasów Nadleśnictw Czersk i Lipusz oraz innych na 300-kilometrowej drodze szalejącego żywiołu. Według wstępnych szacunków powalonych i zniszczonych zostało ponad 30 tys. ha lasu. Najwięcej szkód zostało wyrządzonych w Borach Tucholskich (w woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim), jednym z największych kompleksów lasów sosnowych w Polsce. Straty w drzewostanie zgłosiła większość nadleśnictw z rejonowych dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu. Rezultatem powalonych w korycie Brdy drzew jest dodatkowo zagrożenie powodziowe. Aby zabiec wylaniu pilnego udrożnienia wymaga Wielki Kanał Brdy oraz bieg samej rzeki w miejscowości Rytel (gmina Czersk). Olbrzymie straty dotknęły też gminy BrusyChojnice. Natomiast w województwie wielkopolskim najsilniej skutki nawałnicy odczuli mieszkańcy gmin: wiejskiej Gnieznomiejskiej Gniezno oraz Czerniejewo. W działania pomocowe na terenach dotkniętych klęską zaangażowane są straż pożarna, służby leśne, służby energetyczne, licznie przybyli wolontariusze i - oczywiście - mieszkańcy. Pomimo wciąż braku wojska z ciężkim sprzętem - miejscowi i przybyli, własnymi siłami i społeczną solidarnością, ze wsparciem wielu bliższych i dalszych samorządów oraz prywatnych przedsiębiorców, kolejną dobę ofiarnie pracują w miejscach największych zniszczeń i zagrożeń. Rząd, wypowiedziami swych wojewodów, nie kwalifikuje nawałnicy tak wielkich rozmiarów jako klęski żywiołowej. Pomoc dla poszkodowanych, na przykład w odbudowie tysięcy zniszczonych domów, można kierować m.in. na wyodrębnione konto Polskiego Czerwonego Krzyża: PCK PL 11 1160 2202 0000 0003 0286 5549, dogodnie za pośrednictwem portalu zrzutka.pl albo na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem WICHURA lub wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
12 sierpnia 2017
Nawałnica o rzadkim nasileniu i rozmiarze na pomorzu i kujawach
Nad wielu gminami kilkunastu powiatów w trzech województwach, na obszarze rozciągniętym od gminy Parchowo na Pomorzu do gminy Krobia w Wielkopolsce, w nocy z 10/11 sierpnia przetoczyła się kilkugodzinna gwałtowana nawałnica o prędkości wiatru dochodzącej do 150 km/h i niespotykanej liczbie wyładowań atmosferycznych w jednostce czasu. Są ofiary śmiertelne i ogromne straty materialne w lasach, w zabudowaniach, w dobytku domowym i gospodarskim, w infrastrukturze i uprawach. Największe w powiecie chojnickim.
11 sierpnia 2017
Koniec obniżek. Za sprawą inflacji wzrosną podatki i opłaty lokalne
Minister rozwoju i finansów ogłosił w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. Górne stawki wzrastają o 1,9%.
9 sierpnia 2017
Gmina Ostrowice do zniesienia za sprawą długu bez bankructwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji popiera propozycję wojewody zachodniopomorskiego zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej do obszaru gminy Drawsko Pomorskie. Decyzja jest związana z zadłużeniem gminy sięgającym 35 mln zł. Sytuacja finansowa Ostrowic nie rokuje żadnej nadziei i szansy na samodzielne istnienie tej gminy. MSWIA wystąpiło do obu gmin o przedstawienie opinii w tej sprawie i przedłożenie jej ministerstwu w terminie do trzech miesięcy. Przed zniesieniem i włączeniem muszą być wskazane instrumenty finansowe umożliwiające gminie przejmującej spłatę długu bez obciążania nim mieszkańców. Taka sytuacja pojawia się w kraju po raz pierwszy. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2016 r. oraz 24 września 2015 r.
7 sierpnia 2017
W tym roku do gmin ma trafić 33,4 mld zł z PIT ich mieszkańców
Ministerstwo Finansów ogłosiło, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wyniesie 37,98%, będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego.
5 sierpnia 2017
Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" - nowy podmiot
Głęboka nowelizacja ustawy Prawo wodne została podpisana przez Prezydenta RP. Wprowadzane regulacje dokonują zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi. Powstanie państwowa osoba prawna "Wody Polskie". Nowa ustawa zawiera m.in. regulacje dotyczące spółek wodnych i związków wałowych. Samorządom umożliwi się partycypację w kosztach inwestycji prowadzonych na wodach będących własnością Skarbu Państwa oraz w kosztach utrzymywania tych wód. Nowy podmiot ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Według Ministerstwa Środowiska wprowadzenie nowego Prawa wodnego nie przewiduje skokowych podwyżek opłat za pobór wody dla mieszkańców. Mają pozostać na niezmienionym poziomie do 2019 r. Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność to będą one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno-ekonomicznych. Nowe prawo wprowadza natomiast nową opłatę stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Zwiększonymi opłatami za korzystanie z wody mają zostać objęci po roku 2018 m.in. branża energetyczna, rolnicy posiadające duże gospodarstwa, hodowcy ryb, producenci napojów oraz inni przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Nieprzyjęcie nowego Prawa wodnego mogłoby skutkować utratą możliwości korzystania z funduszy unijnych na gospodarkę wodną i regionalne programy operacyjne dla poszczególnych województw.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A