Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
••• 28 października odbędzie się w Warszawie XII Kongres Obywatelski. Dowiedz się więcej o Kongresie ••• W połowie września mieszkańcy zniszczonych nawałnicą domostw nadal czekają na pomoc pozwalającą w znośnych warunkach przeżyć zbliżające się chłody i mrozy ••• Nawałnica, która przetoczyła się w nocy z 10 na 11 sierpnia nad obszarem ponad stu gmin w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim wyrządziła olbrzymie zniszczenia lasów, zabudowań, dróg i upraw. Tysiace rodzin doznało szkód w dobytku domowym i gospodarskim ••• Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny (Solidarna Polska) brutalnie zaatakował Prezydenta RP na łamach prorządowego tygodnika. Premier (PiS) milczy. Rzecznik PiS: nie ma żadnego konfliktu między PiS a Solidarną Polską ••• Prezydent RP Andrzej Duda zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz podpisał ustawę prawo o ustroju sądów powszechnych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Kolejne referendum z prezydenckiego rękawa. Tym razem Głowa Państwa w ramach pedagogiki niechęci do bliźnich w potrzebie pragnie zapytać Polaków co myślą o przyjmowaniu uchodźców. Akcja ta ma być czasowo skojarzona z kampanią przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Polityczna hipokryzja do kwadratu ••• W Katowicach odbył się Kongres Prawników Polskich. 1400 sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w obronie zagrożonej praworządności w Rzeczypospolitej ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej - unii pokoju, współpracy i równania w górę ••• Według PiS gmina Warszawa - jako jedyna w Polsce - miałaby być pozbawiona prawa wyboru włodarza miasta. Ponieważ kilka razy mieszkańcy stolicy "źle" wybierali to teraz już wybierać nie będą. Na razie - po kilku miesiącach - ten projekt wycofano z Sejmu ••• Strażnik konstytucji i zwierzchnik sił zbrojnych - cichy w Pałacu, głośny na powiatowych wiecach ••• Donald Tusk pozostaje przewodniczącym Rady Europejskiej do końca 2019 roku. W upartej kampanii rządu polskiego przeciw Polakowi, odrzuconej przez wszystkie inne państwa (27:1), Polska - z poręki PiS - doznała kolejnej szkody ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Nie damy rady - tak premier Beata Szydło tłumaczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie odstąpienie od podwyższenia kwoty wolnej od podatku w obiecanym zakresie. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie trzeba w takie tłumaczenie wierzyć ••• MEN przyjmuje wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli ••• "Janosik" zostaje do 2019 roku bez zapowiadanych zmian ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• W Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie poważnie zagrożonego trójpodziału władzy ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 21.10.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
12 października 2017
Obrońców na Zwolenników Pokoju - nowe tabliczki na murach
Ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016.744) ogłoszona 1 czerwca 2016 r., znowelizowana ustawą z 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017.1389) ogłoszoną 20 lipca 2017 r. - w obu vacatio legis to trzy miesiące od daty ogłoszenia - zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego, związki JST oraz związki metropolitalne do zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Jak się okazuje liczy się nie tylko nazwa, ale także intencja i uzasadnienie nadania nazwy. Są bowiem nazwy nie siejące na pierwszy rzut oka zgorszenia, np. ulice: Konstytucji, Przyjaźni, Obrońców, Wyzwolenia, itp. Dopiero uzasadnienia ówczesnych wniosków i decyzji wywołują zgrozę, podają - jakiej konstytucji, przyjaźni z kim, obrońców czego, jakiego wyzwolenia. Ma z tym problem między innymi Rada Piekar Śląskich. W Warszawie Plac Konstytucji (wiadomo której, datowanej ozdobnie na chodnikach - te bierutowskie daty też do skucia), chyba zmieni nazwę na Nowej Konstytucji, bo obowiązująca ustawa zasadnicza została zakwalifikowana do "dobrej zmiany". Czy można zatem uchwalić jedynie nowe uzasadnienie, poprawnie wybierając przyjaciół i obrońców, jeżeli sam samotny rzeczownik źle się kojarzy? Pomoc w materii zmian oferuje IPN.
10 października 2017
Wzrost zadłużenia Polski w 2017 r. szacowany jest na 33 mld zł
Jak podaje Forum Obywatelskiego Rozwoju najnowsza aktualizacja Licznika Długu Publicznego (długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych - stanowiącego jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht) uwzględnia opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane o zadłużeniu na koniec czerwca 2017 r. Natomiast prognozę zadłużenia i prognozę kursów walutowych oparto na projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok z sierpnia 2017 r. # Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1016,8 mld zł na koniec czerwca 2017 do 1039,4 mld zł na koniec grudnia 2017 roku. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 15 września 2017 r. (4,28 PLN/EUR). # Dług przeliczony na 1 mieszkańca rośnie z 26 780 zł na koniec czerwca 2017 do 27 375 zł na koniec grudnia 2017 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski uznano ludność rezydującą, która wedle danych GUS wynosi niecałe 38 mln osób. # W roku 2016 dług EPD zwiększył się o 86 miliardów 706 milionów złotych, osiągając 31 grudnia stan: 1 biliona 6 miliardów 282 milonów złotych. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 lipca 2017 r. - wtedy wskazanie licznika przed aktualizacją.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
8 października 2017
Dialog obywatelski: Europa w moim regionie, w moim mieście
Jutro rozpoczyna się w Brukseli XV Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS. Potrwa do 12 października. Uczestnicy to w większości urzędnicy szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, także eksperci i pracownicy naukowi. W trakcie Tygodnia przedstawiciele samorządów wezmą udział w seminariach i dyskusjach dotyczących m.in. gospodarki, rynku pracy i unijnej polityki spójności. Imprezy organizowane są równolegle w kilkunastu krajach UE, m.in. w Polsce. Podczas Tygodnia przedstawiony będzie stan Unii z perspektywy regionów i miast. W spotkaniu tym weźmie udział Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Ma być zawiązana koalicji na rzecz silnej polityki spójności po 2020 roku. Organizatorzy, Komitet Regionów UE (KR) oraz Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) zachęcają wszystkie związki regionalne do zorganizowania wydarzenia lokalnego w ramach inicjatywy "Europa w moim regionie, Europa w moim mieście". Wydarzenie takie powinno odbyć się do końca tego roku z udziałem członka Europejskiego Komitetu Regionów. Celem jest wysłuchanie obywateli, a następnie przedstawienie bezpośredniego sprawozdania z dyskusji. Wiecej informacji.
6 października 2017
NIK wnioskuje zmianę rządowych zadań zleconych na własne JST
NIK ogłosiła wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2015-2017 w Ministerstwie Finansów, w trzech urzędach wojewódzkich i w dwunastu jednostkach samorządu terytorialnego. Celem była ocena funkcjonowania systemu dotowania zadań zleconych. Stwierdzono, że przekazywanie dotacji o charakterze transferowym, dominujących kwotowo w systemie dotacyjnym, przebiegało na ogół we właściwy sposób; kontrolowane samorządy otrzymywały pełne środki na dokonywanie wypłat na rzecz uprawnionych podmiotów. Natomiast w zakresie finansowania wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki samorządowe w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - system dotacyjny działał nieprawidłowo. Wynikało to przede wszystkim z obowiązywania niespójnych oraz niejasnych regulacji, dotyczących zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji. Analiza zebranych danych skłoniła NIK do przekazania Radzie Ministrów wniosku o przekształcenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie NIK realizacja tego wniosku nie prowadziłaby do rozszerzenia zakresu zadań samorządu terytorialnego, tylko do zmiany charakteru czynności już wykonywanych przez JST. Więcej informacji.
4 października 2017
Unia to nie tylko pieniądze, to wspólnota, nie sobiepaństwo
Wczoraj podpisano w Ministerstwie rozwoju umowy na unijne dofinansowanie w łącznej wysokości 4,9 mld zł następujących przedsięwzięć transportowych: dalszej budowy II linii metra w Warszawie, przebudowy transportu szynowego w Bydgoszczy i zakupu elektrycznych autobusów dla Jaworzna. Podana kwota dofinansuje wymienione inwestycje na poziomie powyżej 55%. Dofinansowania warszawskiego metra z UE przekroczyło 16,5 mld zł. Zapowiedziane i zaawansowane są przygotowania do modernizacji kolejnych fragmentów linii kolejowych oraz inwestycje drogowe, w tym z zakresu niskoemisyjnego transportu publicznego w Warszawie, Krajkowie, Poznaniu i innych miastach. "Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" to największy program finansowany z Funduszy Europejskich w Polsce i innych krajach UE. Jego celem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Główne obszary, na które przekazywane są środki w ramach programu, to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
2 października 2017
Łatwiejszy dojazd do pracy z obu stron Wisły, atrakcja dla turystów
W Urzędzie Marszałkowskim województwa Kujawsko-PomorskiegoToruniu przedstawiciele samorządu województwa, gmin Solec KujawskiZławieś Wielka oraz powiatów bydgoskiegotoruńskiego podpisali w końcu września porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Przeprawa promowa ma skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80 i poprawić wzajemny dostęp mieszkańców obu gmin do miejsc pracy, zwłaszcza z gminy Zławieś Wielka do soleckiego parku przemysłowego. Przyspoży też atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Pierwsze kursy promu są planowane za rok. Więcej informacji.
30 września 2017
Wypłaty z 500+ cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem
Trudno aby było inaczej, gdy otrzymuje się dodatkowe pieniądze bez dodatkowego wysiłku. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od kwietnia do grudnia 2016 roku świadczeniem wychowawczym objęto 3 miliony 800 tysięcy dzieci do 18 roku życia w całej Polsce, w tym: 1,36 mln mieszkających na wsi; 1,48 mln - w miastach. W podanym okresie w ramach programu "500+" rozdysponowano 17 miliardów złotych z budżetu państwa. W roku bieżącym spożytkowano na ten cel już blisko 16 mld zł. Wsparcie finansowe otrzymuje co miesiąc 2,62 mln rodzin: bez kryterium dochodowości - na drugie i kolejne dzieci, z zastosowaniem takiego kryterium - także na dziecko pierwsze. W rodzinach wielodzietnych wypłacane świadczenie sięga nawet 6000 zł miesięcznie. Aktualnie udział dzieci, na które jest wypłacane świadczenie wychowawcze wśród wszystkich dzieci niepełnoletnich wynosi 57,3%. W gminach wiejskich wskaźnik ten sięga 65%, w gminach miejsko-wiejskich - 59%, w gminach miejskich - 51%. Więcej informacji na stronie www.program500olus.pl
28 września 2017
Wójt gminy Rewal odwołany przez Prezes Rady Ministrów
W uzasadnieniu odwołania podano naruszanie przez wójta przepisów prawa oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w parabankach. Zadłużenie gminy przekracza 130 mln zł. Zdaniem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: gmina Rewal ma szanse na wyjście z długów przy racjonalnym planie naprawczym i dużej dyscyplinie finansowej. Trudno jednak sobie wyobrazić, że z długów wyciągnie gminę ta sama osoba, która ją tak znacznie zadłużyła, naruszając jednocześnie cały szereg przepisów prawa. Odwołany wójt, Robert Skraburski, może w czasie 30 dni zaskarżyć decyzję o odwołaniu. Jego wcześniejsze wyjaśnienia złej sytuacji finansów gminy i uwikłania jej w kredyty w parabankach podają, że jest to efekt kilkuletnich inwestycji i spadku sprzedaży mienia komunalnego. Dochodzenie prowadzi prokuratura. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 czerwca 2016 r.
27 września 2017
Po Koszalinie - Częstochowa poznaje retorykę kampanijną
W kampanii wyborczej w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadała powiększenia w tej kadencji parlamentarnej liczby województw o trzy, w tym powołania województwa częstochowskiego. Jak się okazuje była to obietnica na potrzeby wyborów. Zapytana o to Pani Premier stwierdziła, że rząd nie przewiduje w tej chwili zmian, jeśli chodzi o liczbę województw. Częstochowa bez osobnego województwa nie ucierpi, jeśli samorządowcy skoncentrują się na sprawach mieszkańców, a nie będą zajmowali się polityką. A jeżeli warunek nie zajmowania się w Częstochowie polityką nie będzie - w ocenie rządu - spełniony - to czy ucierpi? Nie tak daleko były w przeszłości miasta, które ucierpiały za politykę. Osobną sprawą jest rzeczowa ocena dążeń samorządowców spod Jasnej Góry.
25 września 2017
Jestem przeciw, a nawet za - "ból głowy" Pana Prezydenta
Pan Prezydent poświęcił pół dnia na przymierzanie - w kilku różnych krokach - swoich propozycji ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i o Sądzie Najwyższym do..., trudno ustalić do czego. Jedno należy odnotować z uznaniem - dotrzymał obiecanego dwumiesięcznego terminu pokazania swoich wersji, po zawetowaniu w lipcu br. ustaw uchwalonych przez Sejm i Senat (zob. Diariusz REGIOsetu z 24 lipca 2017 r.) Zwraca przy tym uwagę oryginalny "patent legislacyjny": zamiast projekty ustaw dostosować do przepisów konstytucji, Prezydent zgłosił propozycję dostosowania konstytucji do projektów ustaw.
23 września 2017
Partnerska i wspólna Polska szanujących się obywateli - kiedy?
Za pięć tygodni (28 października) w Politechnice Warszawskiej spotkają się uczestnicy XII Kongresu Obywatelskiego. Obrady toczyć się będą pod hasłem przewodnim: Partnerska i wspólna Polska - Szacunek, Uczciwość, Współpraca. Jak poprzednio - organizatorem jest gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zachęcamy do uczestnictwa. Zobacz też: o Kongresach w REGIOsecie.
21 września 2017
Dwie dekady wzrostu; Polacy zadowoleni z poziomu życia
Według badania CBOS zrealizowanego w sierpniu br. wzrasta zadowolenie Polaków z sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Przez ostatnie 24 lata odsetek respondentów zadowolonych z własnego poziomu życia zwiększył się z 3% do 26%. Jednocześnie zmniejszył się w tym okresie z 51% do 18% odsetek żyjących - w swojej ocenie - skromnie lub biednie. Zmalał też z 49% do 29% udział osób obawiających się biedy. Respondenci deklarujący że ich gospodarstwo domowe posiada pewne oszczędności pieniężne to 49%, niemal tyle samo (51%) twierdzi, że nie ma takiego zabezpieczenia. W czasie ostatniego dziesięciolecia odsetek osób, które posiadają oszczędności wzrósł ponad dwukrotnie - z 23% do 49%. Wyniki badań pokazują, że wraz z poprawą sytuacji finansowej Polaków upowszechnia się zwyczaj odkładania części funduszy, by zabezpieczyć się na bliską lub dalszą przyszłość. (CBOS News - Newsletter 33/2017)
18 września 2017
Działania rządu na rzecz uszczelnień w podatku VAT
Jak podaje Ministerstwo Finansów przez siedem miesięcy tego roku do budżetu wpłynęło z tytułu podatku VAT należnego 139,7 mld zł, to o 10 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Mniej więcej odpowiada to wzrostowi sprzedaży detalicznej. Czynnikiem decydującym o uszczelnianiu jest niższy poziom zwrotów podatku VAT naliczonego. Odnotowany tu wynik pozytywny odzwierciedla też przesunięcia w terminie zwrotów. Wiele wskazuje na to, że uszczelnianie przynosi pierwsze efekty. Miarodajne informacje o ich skali będą znane po podsumowaniu całego roku. Uszczelnianie systemu VAT dokłada się do odnotowanej na koniec sierpnia br. nadwyżki w budżecie państwa - sięga ona 5 mld zł. Deficyt budżetowy na koniec roku może być o kilkanaście miliardów złotych niższy od planowanego, jeżeli tylko w czwartym kwartale nie skumulują się duże wydatki.
15 września 2017
Bez 900 doradców i asystentów w administracji samorządowej
Sejm uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. W noweli usunięto obowiązujące dotąd regulacje pozwalające wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom powiatów i marszałkom województw zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów w urzędzie gminy, starostwie czy urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji. Teraz pracownicy samorządowi będą mogli być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych - kierowniczych, pomocniczych i obsługi. Umowy z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami wygasną z mocy prawa po upływie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy; wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie trafiła do Senatu.
13 września 2017
MSWiA ma własną intepretację mocy orzeczeń Trybunału
Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała informacji przygotowanej przez Departament Administracji Publicznej MSWiA na temat utworzenia gmin Szczawa i Grabówka (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r. oraz 8 grudnia 2015 r.), w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia 2015 r., które uchyliło decyzję o powstaniu obu gmin (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 czerwca 2017 r.) Z przedstawionej informacji MSWiA: Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie, że orzeczenia stwierdzające niekonstytucyjność nie prowadzą do odtworzenia, czyli przywrócenia do systemu prawa uchwalonych wcześniej regulacji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stwierdził nieważności rozporządzenia, lecz je uchylił. W planie rządu i ministerstwa nie ma prac związanych z powołaniem z urzędu gminy Grabówka. W trakcie dyskusji sprzeciw wobec stanowiska rządu wyrazili członkowie klubów PO i Nowoczesna.
12 września 2017
Kongres Miast Polskich i Kongres Polityki Miejskiej w Krakowie
16 i 17 października br. w Centrum ICE w Krakowie odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który zainauguruje obrady I Kongresu Polityki Miejskiej. Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP. Na Kongres zapraszani są: # prezydenci i burmistrzowie miast, miejscy pracownicy samorządowi i miejskich podmiotów komunalnych; # przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast; # przedstawiciele organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast. Kongres Miast Polskich organizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udziela też Urząd Miasta Krakowa. Udział w Kongresie jest bezpłatny - uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu. Więcej informacji.
10 września 2017
Aktualny urzędowy wykaz gmin i powiatów w województwach
W Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. Wykaz aktualizuje się w przypadku dokonania zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia jednostek. Opublikowane obwieszczenie uwzględnia zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym wprowadzone w latach 2010-2017 przez siedem rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tymi przepisami Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, a także ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.
8 września 2017
Za rok wybory samorządowe: wójtów i radnych rad i sejmików
Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że podejmowanie w okresie poprzedzającym zarządzenie wyborów działań promujących przyszłych kandydatów jest niezgodne z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej. Działania takie naruszają zasadę równości kandydatów i komitetów wyborczych, są sprzeczne z zasadami dobrze pojmowanej kultury politycznej i są powszechnie odbierane jako obejście prawa nie tylko przez osoby promujące się w ten sposób, ale także przez organizacje, z którymi osoby te są formalnie związane. Zgodnie z  Kodeksem wyborczym kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów. Osoba kandydująca może rozpocząć swoją kampanię od dnia przyjęcia przez organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komisja informuje, że otrzymuje informacje o publikowaniu sondaży, akcjach plakatowych i innych działaniach promocyjnych osób, które chcą startować w przyszłorocznych wyborach samorządowych. PKW zaznacza, że przedwczesne rozpoczęcie kampanii wyborczej może zostać uznane za naruszenie zasad finansowania kampanii i w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz odpowiedzialności karnej.
6 września 2017
Więcej dodatków funkcyjnych kwotowych, a nie procentowych
Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym zasady wynagradzania pracowników samorządowych aktualny system procentowego ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania zostanie od 1 stycznia 2018 r. zastąpiony systemem kwotowym. W efekcie, mimo wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, kwoty dodatku funkcyjnego pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nowelizowane przepisy dotyczą: wicemarszałków województw oraz pozostałych członków zarządu województwa (jeżeli statut województwa tak stanowi), wicestarostowie oraz pozostali członkowie zarządu powiatu (jeżeli statut powiatu tak stanowi), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbnicy gmin, powiatów oraz województwa. Zmiana nie obejmie większości osób zatrudnionych na podstawie wyboru: marszałków województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ani członków zarządu warszawskich dzielnic, ponieważ tym stanowiskom już obecnie przypisane są konkretne kwoty.
4 września 2017
Polacy tracą rok powszechnego wykształcenia ogólnego
Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Wygaszanie gimnazjów, ideologicznie sprofilowane podstawy programowe, zminimalizowane wychowanie obywatelskie, problemy zawodowe nauczycieli i wiele zwolnień - tak startuje "reforma". Było dziewięć lat powszechnego wykształcenia ogólnego, będzie osiem. Nauczanie ma być przepojone treściami patriotycznymi (w rozumieniu narodowego Prawa i narodowej Sprawiedliwości), zanikają pojęcia: społeczeństwo, obywatele - jest naród i są Polacy. Każdy inny to obcy. System oświaty od przedszkola ma formować nowego człowieka - "homo hermeticus", patriotę, zamkniętego, na swoim. Wszystko co godne musi być narodowe, inne - to gorsze. Gubi się wszelkie proporcje. Zmiany w systemie oświaty dają efekty - lub je zabierają - po latach. Reformę gimnazjalną z 1999 roku potwierdziły bardzo dobre wyniki polskich uczniów w konfrontacji z rówieśnikami z innych krajów. Na kolejne porównania przyjdzie poczekać - z wielka obawą. Tak jak w sądownictwie stanowione "reformy" mogą ratować sędziowie, tak w oświacie - nauczyciele. Na nich spoczywa ogromny trud ochrony dzieci i młodzieży przed ograniczeniami w poznaniu i rozumieniu różnorodności świata, różnych aspektów historii, różnych kultur, różnych narodów, różnych religii, a także wskazaniu obowiązków obywatelskich oraz nauczenia samodzielnego analizowania, wnioskowania i tworzenia.
1 września 2017
78 lat temu runęła cywilizacja. Wojna niesie zagładę cywilów
Przypomnienie września 1939. W Europie rozpoczęła się druga Wielka Wojna. Niemcy napadły na Polskę, zaraz po nich na Polskę napadli Sowieci. Nie cały rok później Niemcy zaatakowały Francję, w kolejnym roku Sowietów. Utworzyło się kilka frontów. Nastał kilkuletni czas cierpienia i śmierci milionów cywilnych mieszkańców na całym kontynencie. Szczególne nasilenie zbrodni wojennych dotknęło Polaków i Żydów, zwłaszcza polskich. Ludzie ginęli głównie w wyniku zaplanowanej eksterminacji. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Bełżec, Sobibór - to miejsca niemieckich nazistowskich obozów śmierci na polskich terenach okryte największym piętnem ludobójstwa. Od grudnia 1941 roku II Wojna Światowa nasiliła się także na Dalekim Wschodzie i Pacyfiku. Szczęściem większości dzisiejszych mieszkańców terenów objętych ówczesnym nazistowskim piekłem jest to, że nawet jeden dzień ich życia nie toczył się w czasie wojny. Znają ją z książek, filmów i rekonstrukcji. Tak musi pozostać. Mogą to zapewnić dobre relacje z sąsiadami oraz umiejętne i odpowiedzialne umocowanie Polski w Unii Europejskiej. Na pewno nie zapewni tego antypolski kurs na samotną suwerenność. Z taką sytuacją Polska miała okazję zmierzyć się już nie raz, ostatnio w 1939 roku. Mieli nam pomóc Anglicy, w końcu my pomogliśmy Anglikom, a oni oddali nas Rosjanom. Każda wojna jest bezapelacyjnym złem, wyzwala u ludzi gatunkowy zasób agresji. Nie wolno pokazywać wojny jako zdarzenia niosącego czyjkolwiek sukces. Każda jest klęską Człowieka. Zawsze wymaga potępienia.
31 sierpnia 2017
Uczczenie zwycięstwa Sierpnia 80 to też "zgromadzenie cykliczne"
37. rocznica zakończenia strajków w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju i narodzin wielkiego ruchu społecznego "Solidarność" pod przywództwem Lecha Wałęsy. Był dzisiaj pierwszy na Placu Solidarności, złożył rano kwiaty pod gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, później uczestniczył w mszy w kościele św. Brygidy. Nie wiele zostało z tamtej jedności i z tamtej "Solidarności". Niemal co parę godzin zjawiały się gremia zaznaczające swoją obecnością w różnych miejscach, pod różnymi pomnikami na Wybrzeżu, swój dzisiejszy punkt widzenie na tamte wydarzenia, na podział zasług, na wolność, o którą walczyli Polacy - zjednoczeni, nie podzieleni. Wojewoda zmienił decyzję prezydenta Gdańska i przydzielił organizacji, która ma nazwę "Solidarność", pierwszeństwo do urządzania pod pamiętnym pomnikiem przez trzy lata (cyklicznie) obchodów gdańskiego Sierpnia. Inni mają szukać miejsca gdzie indziej. Ponowne zjednoczenie jest nam potrzebna jak woda i powietrze, puki jeszcze Polska może odzyskać zdobyte w Sierpniu 1980 r. wartości.
29 sierpnia 2017
Obowiązek meldunkowy zostaje, wszyscy cudzoziemcy z PERSELem
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, uchylający przepisy znoszące obowiązek meldunkowy. Będzie nadal istniał po 1 stycznia 2018 r. Usługa meldowania będzie realizowana przez urzędy także droga elektroniczną, dostępna dla każdej osoby posiadającej profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Projekt przewiduje m.in. gromadzenie w centralnym rejestrze PESEL informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju. Dotychczas nie było to powszechnie obowiązujące. Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie nadawany przy zameldowaniu na czas powyżej trzech miesięcy.
27 sierpnia 2017
Rozszerzenie wykazu gmin poszkodowanych w nawałnicy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane następne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. To nosi datę 24 sierpnia br. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 18 sierpnia 2017 r.) Rozporządzenie dodaje do wcześniej ogłoszonych 101 gmin, kolejne 76, na terenie których uszkodzone lub zniszczone zostały obiekty budowlane: 26 gmin z województwa mazowieckiego, 21 z pomorskiego, 11 z łódzkiego, 9 z wielkopolskiego, 7 z kujawsko-pomorskiego i 2 gminy z woj. dolnośląskiego.
25 sierpnia 2017
20 lat przejściowej konstytucji; nowa ma być na dziesieciolecia
Nie mając do wyboru lepszej konstytucji Prezydent RP Andrzej Duda składał 6 sierpnia 2015 r. przysięgę na taka jak była, taką jaka także dzisiaj obowiązuje w Polsce. Nie jest jednak z niej (konstytucji) zadowolony; nazywa ją przejściową i mniejszościową; nie raz wykazał jak ją poważa. W maju Prezydent zgłosił propozycję zorganizowania referendum konstytucyjnego w trybie art. 125 Konstytucji RP (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Wstępny termin odbycia referendum to 11 listopada 2018 r. - data setnej rocznicy odzyskania przez Polskę państwowości, a ze spraw bieżących - data wyborów samorządowych na kadencję 2018-2022. Teraz rozpoczyna się kampania przedreferendalna. Na pierwszą konferencję z udziałem Prezydenta wybrano Gdańsk. Odbyła się dzisiaj w Sali BHP Stoczni, tej samej, w której 31 sierpnia 1980 r. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa, późniejszy wieloletni przewodniczący dziesięciomilionowego ruchu społecznego Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i Prezydent RP - podpisał ze stroną rządową gdańskie porozumienie, wówczas prowadzące do odzyskania niepodległości i wolności. Prezydent Duda po dwóch latach swojego urzędowania opowiada się za zmianą ustawy zasadniczej. Chce aby Polacy wypowiedzieli się w ogólnokrajowym referendum na przykład: czy chcą systemu prezydenckiego czy parlamentarno-gabinetowego, czy świadczenie 500+ ma być umocowane w konstytucji, czy edukacja ma być bezpłatna, gwarantowana przez państwo, jak ma być finansowana służba zdrowia, ilu powinno być posłów, a ilu senatorów. Prezydent nie wspomina o spytaniu społeczeństwa czy i jak umocować w konstytucji ściślejszą integrację Polski w ramach Unii Europejskiej. Od lat badania wykazują, że jest to ważny temat dla większości polskiego społeczeństwa (zob. m.in. Diariusz REGIOsetu z 21 sierpnia 2017 r. czy z 1 maja 2016 r.) Dlaczego Prezydent pomija to trwałe dążenie Suwerena, pozytywnie oceniającego działania UE? Wszystkie kwestie - podobno - będą (te które będą) zawarte w dziesięciu prostych, zrozumiałych pytaniach. Tyle i tylko tyle o Konstytucji Rzeczpospolitej. W tych referendalno-konstytucyjnych dążeniach nie bieże sie pod uwagę czasu, w jakim ma być rozważany tak ważny temat jak kształt konstytucji państwa polskiego. Przez dwa lata znacznie spotęgowano podział polskiego społeczeństwa, dokładano wielu starań aby jedni buczeli na drugich, aby uciąć jakikolwiek dialog, aby poniżyć tych, który nie przyklaskują różnym działaniom władzy. Butny taran władzy selekcjonował obywateli. W obowiązującej narracji Polacy to albo patrioci, albo zdrajcy. Sam Prezydent wyróżniał jednych: w Polsce, to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. My! (Otwock, 8.03.2016) i poniżał drugich: nie zatrzymamy się, nie zatrzyma nas żaden jazgot (Żagań, 30.01.2017), a szef partii trzymającej władzę zasłynął z wypowiedzi: Niesłychanie aktywny jest najgorszy sort Polaków, mają w sobie gen zdrady (Warszawa, 13.12.2015), także o zdradzieckich mordach opozycji (posiedzenie plenarne Sejmu, 18/19.07.2017). W takim czasie, bez zadbania o zaufanie do władzy, nie tylko swoich żarliwych zwolenników, ale również Polaków mających inną wizję przyszłości Ojczyzny - dąży się bezwzględnie do załatwienia kolejnej "swojej" sprawy.
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A