Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza: POLSCE - przyjaznej otwartości, POLAKOM - odrodzenia braterstwa, POLKOM - wyzwolonej równości - na ten Nowy Rok! ••• 20 grudnia Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podjął decyzję o podpisaniu uchwalonych w grudniu przez Sejm i Senat ustaw: o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Za drzwiami zamkniętymi dla wiedzy obywateli - Prezydent RP z prezesem partii PiS ugadują treść szczególnie ważnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 16.01.2018
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
12 stycznia 2018
Sejm przyjął ustawę budżetową; została przekazana do Senatu
Budżet na rok 2018 zbudowano na założeniach: wzrost PKB o 3,8%, średnioroczna inflacja 2,3%, nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3%, wzrost spożycia prywatnego o 5,9%, spadek bezrobocia do 6,4%. Tegoroczne dochody państwa mają wynieść 355,7 mld zł, taka ich wartość pozwoli pokryć ok. 90% wydatków, zaplanowanych na 397,2 mld zł. Budżet ma być zrównoważony (deficyt 41,5 mld zł) powiększeniem długu. Według oceny Ministerstwa Finansów deficyt za rok budżetowy 2017 nie powinien przekroczyć 30 mld zł (planowano na wyrost 59,3 mld zł).
11 stycznia 2018
Dług publiczny szybko rośnie; budżet z roku na rok z deficytem
Według licznika Forum Obywatelskiego Rozwoju zadłużenie państwa polskiego (wartość długu EDP - sektora instytucji rządowych i samorządowych) wzrosło przez rok 2017 o blisko 35 miliardów złotych. Na każdego mieszkańca kraju przypada ponad 27 tys. zł długu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
9 stycznia 2018
Polityka spójności powinna nadal poprawiać życie obywateli
Europejski Komitet Regionów zorganizował konferencję poświęconą regułom tworzenia wieloletnich ram finansowych UE po roku 2020. Projekt kolejnego budżetu wspólnoty ma być przedstawiony w maju br. Podczas obrad Przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz wyraził obawy miast i regionów dotyczące ewentualnych cięć środków na politykę spójności, która jest głównym narzędziem inwestycyjnym Europy oraz przestrzegał przed niebezpieczeństwem scentralizowanej i podzielonej Europy ignorującej aspekt terytorialny. Wyraźnie podkreślił: dzięki reformom z 2014 r. polityka spójności jest innowacyjnym narzędziem, które przynosi wyniki w zakresie najważniejszych wyzwań obecnych czasów: zatrudnienia, konkurencyjności, zmiany klimatu, polityki energetycznej i internetu szerokopasmowego. Polityka spójności to inwestycja w obywateli. Jej ograniczanie zagroziłoby projektowi integracji europejskiej, pogłębiając podziały między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, a także społecznościami miejskimi i wiejskimi. Jeżeli większość obywateli postrzega ożywienie gospodarcze wyłącznie przez pryzmat doniesień medialnych i danych statystycznych, a nie dostrzega go w swym życiu codziennym, ich frustracja doprowadzi do nowej fali populizmu i nacjonalizmu. By zachęcić do silniejszej polityki spójności po 2020 r., Komitet Regionów wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance - oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności musi być nadal filarem przyszłości Unii Europejskiej. Od czasu jego nawiązania w październiku 2017 r. sojusz przyciąga każdego dnia nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.
5 stycznia 2018
Nowe mazurskie inwestycje z unijnym dofinansowaniem 68%
Samorządowe "Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" otrzymało 71 mln zł unijnego dofinansowania na remont i przebudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury na mazurskich szlakach wodnych, w tym udrożnienia szlaku wodnego na Kanale Giżyckim obejmujące remont (pochodzącej z 1879 roku) śluzy Guzianki I pomiędzy Jeziorem Bełdany i Jeziorem Guzianka Mała oraz budowy w jej pobliżu nowej śluzy Guzianki II. Przebudowane mają być również nabrzeża jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów Pisy. Wartość tych projektów to blisko 56 mln zł, unijne dofinansowanie ? 40 mln zł. Kolejną inwestycją gotową do realizacji jest ?Mazurska Pętla Rowerowa? ? trakty: północno-wschodni, zachodni i północny. Wartość blisko 49 mln zł, unijne dofinansowanie - 31,1 mln zł. Stowarzyszenie, które powstało w 2014 r., skupia 12 gmin: Giżycko (miasto), Giżycko, Mikołajki, Miłki, Mrągowo (miasto), Mrągowo, Orzysz, Pisz, Pozezdrze, Ruciane-Nida, RynWęgorzewo oraz dwa powiaty: giżyckipiski.
3 stycznia 2018
Z Nowym Rokiem: pełny pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie
Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały uchwalone 8 grudnia 2017 r. dwie pozostałe ustawy - z pakietu dotyczącego zmian w sądownictwie - zgłoszone przez Prezydenta, "kontrasygnowane" przez prezesa PiS po uzgodnieniu zmian w czasie kilku wizyt w Belwederze, ze zmianami wniesionymi przez posłów partii rządzącej, po odrzuceniu wszystkich zmian proponowanych przez pozostałe ugrupowania: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018.3) oraz o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018.5). Zwykłymi ustawami wyłączono z Konstytucji RP kolejny artykuł - tym razem dziesiąty. Jest to możliwe tylko przy braku skutecznej kontroli konstytucyjności uchwalanych ustaw. Zob. Diariusz REGIOsetu 2017 z 24 i 25 lipca, 25 września oraz 16 i 21 grudnia.
2 stycznia 2018
W końcu siedem nowych miast. Chełmiec poczeka do roku 2019
30 grudnia 2017 r. ogłoszono, a następnego dnia weszło w życie, rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie z 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin Dz.U. 2017.2493. Od wczoraj do grona miast dołączyły: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice oraz Wiślica. Mamy w Polsce 930 miast. W projekcie (zob. Diariusz REGIOsetu z 8 grudnia 2017 r.) wskazywano także na przesunięcie o rok nadania praw miejskich miejscowości Józefów nad Wisłą. Z tego przesunięcia zrezygnowano.
1 stycznia 2018
Bułgaria objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
Po Estonii - w pierwszym półroczu 2018 - prezydencję sprawować będzie Bułgaria, która jest członkiem UE od 1 stycznia 2007 r. Najważniejsze tematy na pierwsze półrocze 2018 r. Zob. też Pierwsza polska prezydencja.
30 grudnia 2017
Wielkość subwencji oświatowej ogranicza możliwości samorządów
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oczekuje na spotkanie z Premierem i przedyskutowanie skutków reformy likwidującej gimnazja, finansowania oświaty oraz zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r., w tym dotyczących zmian pragmatyki zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy. Ponadto ZNP podnosi m.in. sprawy: # nierównoważenia coraz większych obciążeń nauczycieli obowiązkami, odpowiednim do tego wzrostem wynagrodzeń, # zmniejszania się w roku 2018 nakładów na oświatę w stosunku do Produktu Krajowego Brutto, w porównaniu do roku 2017, # wzrostu subwencji oświatowej w 2018 r. tylko o 1 promil, co ogranicza możliwości samorządów w realizacji wszystkich zadań oświatowych. Czy i kiedy dojdzie do takiego spotkania jeszcze nie wiadomo.
28 grudnia 2017
Nie zmienia się kwota bazowa; w 2018 r. progi bez zmiany
W projekcie budżetu państwa na rok 2018 pozostawiono na niezmienionym poziomie kwotę bazową stanowiącą podstawą obliczania wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Tak jak w tym roku, będzie ona wynosić 1 789,42 zł. Maksymalna kwota wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami i dodatkami pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty powiatu i marszałka województwa - nie będzie mogła być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł. Decyzję o wynagrodzeniu na tych stanowiskach podejmuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa na podstawie widełek podanych w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych.
23 grudnia 2017
Prace przy Kodeksie wyborczym wracają z Senatu do Sejmu
Senat przyjął zmiany w Kodeksie wyborczym autorstwa posłów PiS, wraz z poprawkami zgłoszonych przez senatorów PiS. Wszystkie propozycje zmian zgłoszone wcześniej przez posłów spoza PiS, a teraz przez senatorów spoza PiS - zostały odrzucone. Senackie zmiany wymagają odniesienia się do nich przez Sejm. Te zmiany to nieco skorygowana pozycja Państwowej Komisji Wyborczej w procesie powoływania komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego, PKW będzie mogła np. zgłosić ministrowi spraw wewnętrznych wniosek o odwołanie szefa KBW, bezskuteczny jeżeli minister nie wyrazi na to zgody, przywrócenie - ale tylko dla osób niepełnosprawnych - możliwość głosowania korespondencyjnego. Pozostałe uchwalone w Sejmie zostawiono, wraz z dziwaczną definicją znaku. Dotąd miał on ściśle określona formę "x" i zakreślona mogła być tylko jedna kratka na karcie do głosowania, co jednoznacznie wskazywało decyzję wyborcy. Uchwalona obecnie dowolność formy, dopuszczenie skreśleń i poprawek w różnych kratkach budzą poważne wątpliwości co do prawidłowego ustalenia wyników wyborów. Zob. Diariusz REGIOsetu z 15 grudnia 2017 r.
22 grudnia 2017
Sondaż CBOS: co Polacy myślą o zmianach w prawie wyborczym
Z sondażu przeprowadzonego w dniach 1-7 grudnia br. na liczącej 925 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców (dotyczy ponad 250 większych gmin) sprzeciwia się 38% respondentów, 29% popiera, powoływaniu dwóch komisji wyborczych w każdym lokalu wyborczym ? przeciw było 45% ankietowanych, za - 37%. Uczestnicy sondażu udzielali poparcia głównie # wprowadzeniu przezroczystych urn wyborczych - 59% za, zdecydowanie za 22%, przeciw 24%, # rejestracji obrazu w lokalach wyborczych - 52% za, zdecydowanie za 18%, przeciw 36%, # ograniczeniu do dwóch liczy kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 51% za, zdecydowanie za 20%, przeciw 38%.
21 grudnia 2017
Żegnamy trójpodział władzy. Prezydent Niezłomny złożył podpis
Bezbronna Konstytucja Rzeczypospolitej pokonana po raz kolejny. Program partii - programem sądów! Przepisy Ustawy zasadniczej nic nie znaczą, nie stanowią jakiejkolwiek przeszkody dla partyjnych większystów karnie głosujących w obu izbach parlamentu. Wczoraj Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawami: o SN oraz o zmianie ustawy o KRS; teraz czekają na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Wprowadza m.in. nową izbę - izbę dyscyplinarną oraz instytucję skargi nadzwyczajnej wobec prawomocnych wyroków, rozpatrywanej z udziałem ławników. Sędzia Sądu Najwyższego będzie przenoszony w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia (dotąd z ukończeniem 70. roku życia). Przepis ten ma dotyczyć także Pierwszego Prezesa SN, pomimo trwajacej kadencji jednoznacznie określonej w Konstytucji. Zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - artykułu wprowadzającego prawo przerwania biegnącej kadencji członka KRS wybranego na podstawie przepisów dotychczasowych (żaden obecny członek KRS nie mógł być wybrany inaczej). Oto kolejny akt pełzającej pozakonstytucyjnej zmiany ustroju państwa polskiego. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 6 sierpnia 2015 r. oraz 25 września25 października 2017 r.
20 grudnia 2017
Debata o stanie praworządności przeniesiona na forum Rady UE
Zdaniem Komisji Europejskiej ocena stanu praworządności w Polsce oraz wyczerpanie możliwości nakłonienia obecnych władz w Warszawie do dialogu, upoważniają do przeniesienia sprawy na wyższy szczebel - na forum Rady Unii Europejskiej, do Rady ds. Ogólnych (GAC). Taką decyzję podjęto dzisiaj. W skład GAC wchodzą wszyscy ministrowie spraw zagranicznych. Przewodniczy kraj sprawujący aktualnie Prezydencję. Od 1 stycznia 2018 r. ta rola przypadnie Bułgarii. Oznacza to zastosowanie art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Rada UE po wysłuchaniu stanowiska polskiego rządu, może skierować do niego zalecenia. Gdy ewentualnie stwierdzi, że nadal istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości, na których opiera się Unia: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości - może uznać za konieczne kolejne podniesienie szczebla dyskusji. Wówczas - po udzieleniu zgody Parlamentu Europejskiego - sprawa trafi do Rady Europejskiej, na posiedzenie przywódców państw członkowskich. W Komisji Europejskiej oraz w Radzie Unii Europejskiej decyzje zapadają większością głosów, w Radzie Europejskiej do podjęcia decyzji potrzebna jest jednomyślność. Polska ma teraz trzy miesiące na przedstawienie swojego stanowiska Radzie UE. Szkoda, że do tego doszło.
16 grudnia 2017
Ostatnie pięć minut niezależnych sądów i niezawisłych sędziów?
Wczoraj wieczorem Senat przyjął bez poprawek ustawy: o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa. Odrzucone zostały wszystkie zmiany proponowane przez senatorów opozycji, podobnie jak wcześniej w Sejmie potraktowano zmiany proponowane przez posłów opozycji. Obie ustawy, uchwalone przez parlamentarzystów partii władzy, zostały przesłane do podpisu do strażnika Konstytucji RP - prezydenta Andrzeja Dudy. Do Głowy Państwa trafiły i trafiają dalej liczne apele instytucji, organizacji i Obywateli aby nie rujnować w Polsce sądownictwa.
15 grudnia 2017
Ordynacja wyborcza - raz tak, raz inaczej. Tempo bez powagi
Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych. Projekt - jak wiele innych - pod kloszem zgłoszenia poselskiego, nie został poddany konsultacjom, których wymaga zgłoszenie rządowe. Posłowie PiS w tempie uchwalania ustawy o nadaniu właściwego imienia jakiejś uczelni, przenicowali kodeks wyborczy. Najpierw przedstawili wszystko po nowemu, później sami wycofali się z wielu wcześniej głęboko umotywowanych propozycji. Zamieszali, przemieszali, zostawili chaos, w tak fundamentalnej ustawie. Do wyborów samorządowych, najtrudniejszych do sprawnego przeprowadzenia, pozostało mniej niż rok. Mają je przeprowadzić nowi ludzie, kandydatom na komisarzy wyborczych obniżono wymogi kompetencyjne, komisarzy ma być stu (nie 400 jak zgłoszono w projekcie, i nie 49 jak jest obecnie), ostateczny głos w ich powołaniu ma mieć minister Administracji i Spraw Wewnętrznych. Z wprowadzanych zmian: kadencja samorządów ma być wydłużona z czterech do pięciu lat, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ograniczać będzie wybór na nie więcej niż dwie kadencje, liczone od wyborów 2018, jednomandatowe okręgi wyborcze będą w gminach do 20 tys. mieszkańców (w wyborach samorządowych 2014 r. były we wszystkich gminach, z wyjątkiem 66 miast na prawach powiatu), Państwowa Komisja Wyborcza składająca się obecnie z dziewięciu sędziów - po trzech delegowanych przez Trybunał Konstytucyjnych (w składzie TK z 2014 r.), Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy - ma mieć wygaszoną kadencję po wyborach parlamentarnych 2019 r. Nowa PKW ma się składać z siedmiu członków powoływanych przez Sejm (ciało polityczne) oraz po jednym delegowanym przez TK oraz NSA. Nie przewidziano takiego prawa dla Sądu Najwyższego. Osobną osobliwością jest kuriozalna definicja znaku "x" na karcie wyborczej. Teraz czas dla Senatu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada i 5 grudnia 2017 r.
11 grudnia 2017
Droga do specjalnego RPO dla południowej części Dolnego Śląska
Na spotkaniu we Wleniu niemal stu samorządowców z terenu byłych województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego podpisało Deklarację Sudecką, bardzo ważny dokument dla tej części Dolnego Śląska. Pomysłodawcą porozumienia i wspólnego działania jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Deklaracja Sudecka jest podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego, otwierającego możliwość dalszego pozyskiwania środków rządowych i europejskich dla tej części województwa. Pomiędzy południem, a północą Dolnego Śląska różnica w PKB na głowę mieszkańca różni się dwukrotnie. Pomimo tego, Dolny Śląsk jako całość, jeden z niewielu regionów Polski, przekroczył próg 75% średniego europejskiego PKB. To wyklucza całe województwo z partycypowania w środkach z Europejskiego Programu Spójności. Powstanie Subregionu Sudeckiego pozwoli na rozdzielenie Aglomeracji Wrocławskiej oraz miedziowego zagłębia legnicko-lubińskiego od pozostającego w tyle południa województwa. Wskazanie potrzeb gmin o PKB niższym od średniej wojewódzkiej, zebranych we wspólnym programie może być szansą na bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz ścieżką do pozyskania niezbędnych do tego funduszy. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 15 lutego oraz 30 listopada 2016 r.
8 grudnia 2017
Od stycznia nie osiem, a sześć nowych miast na mapie Polski
W przedłożonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie rozporządzenia przesunięto o rok termin wejścia w życie regulacji nadających status miasta miejscowościom: Chełmiec oraz Józefów nad Wisłą. W następstwie tej modyfikacji odroczeniu ulegną także przepisy ustalające granice tych miast. Przesunięcie terminu ma umożliwić wszystkim zainteresowanym ponowną analizę zasadności nadania wymienionym miejscowościom nowego statusu i rzetelne skonsultowanie tych spraw z mieszkańcami. Zob. Diariusz REGIOsetu z 7 lipca 2017 r.
5 grudnia 2017
Iks, hasztag, gwiazdka, siódemka, znaki mat-fiz, esy-floresy
Państwowa Komisja Wyborcza odnosząc się do nowej definicji znaku "x" na karcie do głosowania, która brzmi: co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki, przyjętej przez sejmową komisję nadzwyczajną, zajmującą się zmianami w Kodeksie wyborczym, zdecydowanie opowiedziała się za pozostawieniem definicji dotychczasowej, zgodnie z którą "x" to dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. Zdaniem PKW zmiana definicji znaku "x" będzie przedmiotem wielu wątpliwości i rozbieżności podczas ustalania wyników głosowania, nie pozwoli na jednoznaczną kwalifikację głosów. Forsowanie zmian prowadzi do uniemożliwienia prawidłowego przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. Czy wywrócenie ordynacji i manipulowanie czystością skreśleń na kartach wyborczych może w czymś dopomóc?
2 grudnia 2017
Samorządowe wysłuchanie obywatelskie ws. zmiany ordynacji
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Warszawski, Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" - zapraszają do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym przedłożonego w sejmie poselskiwgo projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego (poselskim, a nie rządowym; taki nazwany jest zwolniony z obowiązku konsultacji). Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Szczegóły w zaproszeniu.
1 grudnia 2017
Znamienna decyzja: PKW opuszcza obrady komisji sejmowej
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wojciech Hermeliński, zdecydował o nieuczestniczeniu przedstawicieli PKW w dalszych pracach nad zmianami w Kodeksie wyborczym. Decyzja wynika wprost ze sprzeciwu wobec powtarzających się podczas prac komisji Sejmowej oskarżeń o fałszowanie wyborów, kierowanych pod adresem Komisji i Krajowego Biura Wyborczego. Oskarżenia te - tolerowane przez większość członków komisji - nie mają żadnego pokrycia w dowodach. Należy dodać, że według PKW uchwalenie zmian w kształcie proponowanym przez PiS może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie przyszłorocznych wyborów samorządowych. Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 listopada 2017 r.
29 listopada 2017
Dobre odwrócenie wyniku podaje zbiorczy budżet samorządów
Według danych ze sprawozdań jakie napłynęły do Ministerstwa Finansów, budżety jednostek samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2017 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 14,74 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 16,72 mld zł. W czasie dziewięciu miesięcy dochody jst ogółem wyniosły 171,64 mld zł (73,9% planu), wydatki ogółem - 156,90 mld zł, a zadłużenie 66,15 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem wzrosły o 7,2%, wydatki o 11,2%, natomiast zadłużenie zmniejszyło się o 2,8%.
27 listopada 2017
Kończy się rok rzeki Wisły; 2018 samorządowym rokiem Odry
Po wspólnym posiedzeniu we Wrocławiu sejmikowych komisji zajmujących się sprawami rzeki Odry z województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego - sprawa weszła na wyższy szczebel samorządowy. Sejmik Województwa Śląskiego zdecydował, że 2018 r. będzie w tym regionie obchodzony m.in. jako "Rok Odry - Rzeki Pozytywnej Energii". Podczas posiedzenia radnych przedstawiono referaty dotyczące m.in. poprawy jakości wód rzeki Odry, jej wykorzystania turystycznego, zagadnień ochrony przed powodzią i suszą, a także spodziewanych efektów planowanej modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Samorządy województw "odrzańskich" planują na rok przyszły wiele inicjatyw gospodarczych, ekologicznych i turystycznych związanych z bogactwem niesionym przez tę wielką rzekę. Warto przypomnieć, że Odra była wykorzystywana do celów transportowych już od wczesnego średniowiecza, a wybudowane w XVII i XVIII w. kanały Odra-Sprewa i Odra-Hawela włączyły dorzecze Odry do systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Śląska.
24 listopada 2017
Hara-kiri kodeksu wyborczego; samorządy tracą uprawnienia
W Sejmie ruszyły prace nad zmianami w Kodeksie wyborczym oraz w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli. Rozpatrywane są projekty poselskie (czyli zwolnione z przeprowadzenia konsultacji) z klubu PiS oraz klubu Kukiz'15. Obszerny projekt PiS wprowadza zasadnicze zmiany w ustawach: o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 ze zm.), o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016.814 ze zm.), o samorządzie województwa (Dz.U. 2016.486 ze zm.) oraz Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011.21.112 ze zm.) - to druk sejmowy 2001, a znacznie szczuplejszy projekt z klubu Kukiz'15 dotyczy zmiany ustawy Kodeks Wyborczy oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy 2023. Oba projekty skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Projekt posłów Kukiz'15 koncentruje się na rozszerzenia jednomandatowych okręgów wyborczych na wybory do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu, oraz do sejmików województw, czyli tam, gdzie dotychczas obowiązuje ordynacja proporcjonalna, natomiast projekt posłów PiS likwiduje jednomandatowe okręgi wyborcze zapisane w obowiązującym kodeksie przy wyborach do rad gmin nie będących miastami na prawach powiatu. Ponadto według projektu PiS odbiera się organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego kompetencje do wydawania decyzji w zakresie tworzenia, zmiany granic i liczby mandatów w okręgach wyborczych w wyborach samorządowych, nadając te uprawnienia wojewódzkim komisarzom wyborczym powoływanym przez PKW na obszar województwa. Zdecydowanemu zwiększeniu ma ulec liczba okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Powoływani mają być również powiatowi komisarze wyborczy. Jedni i drudzy w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie; o połowę wcześniej PKW ma powołać nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast Państwową Komisję Wyborczą składającą się dotychczas z trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, trzech sędziów Sądu Najwyższego oraz trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ma zastąpić nowa PKW składająca się z jednego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednego sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz siedmiu osób wskazanych przez Sejm, tzn. posłów uzależnionych politycznie (wobec tej siódemki przewidziano wiele zwolnień z obowiązku posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego). Nowością jest też to, że kandydat na radnego do rady dowolnej gminy czy powiatu w danym województwie nie będzie musiał mieszkać w owej gminie czy powiecie - wystarczy, że będzie mieszkał w tym województwa (np. mieszkaniec Kozienic kandydatem na radnego w Przasnyszu). Z kolei kandydatem na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być osoba, która została wybrana dwukrotnie na tę funkcję w wyborach powszechnych. Oryginalny w projekcie PiS jest również zapis jak rozumie się znak "x", który na karcie do głosowania stawia wyborca, otóż: rozumie się przez to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki, zatem może być tych linii np. siedem, tylko co najmniej dwie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Proponowane zmiany w Kodeksie wyborczym jednoznacznie negatywnie ocenił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński, jeszcze niezależny i niezawisły sędzia z wieloletnim doświadczeniem w Trybunale Konstytucyjnym; od grudnia 2014 r. na obecnym stanowisku w PKW. Jego kompetentna opinia nie zrobiła na posłach partii władzy większego wrażenia. Owładnięci jakąś diabelską zmową, gotowi są łamać wszelkie prawo z konstytucją włącznie, której przestrzeganie ślubowali prosząc o pomoc Boga.
20 listopada 2017
Skrócony spis "dobrych zmian" w Polsce w latach 2015-2017
Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. (Prywatny tweet w języku polskim wieloletniego premiera polskiego rządu Donalda Tuska z 19 listopada. @donaldtusk)
16 listopada 2017
Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. sytuacji w Polsce
W Parlamencie Europejskim po raz kolejny dyskutowano o zagrożeniu praworządności i demokracji w Polsce. Po raz kolejny też polskie władze uznały, że krytyka rządu, to krytyka Polski i Polaków! Rząd na kadencję przyrównuje się do Narodu na zawsze - znaj proporcje mocium pani. Nie pierwsze to mylenie pojęć i ich znaczeń. Słuszna czy niesłuszna, powierzchowna czy pogłębiona - krytyka bieżących działań rządu w gronie współczłonków Unii wymaga rzeczowej dyskusji, a nie przedszkolnych dąsów. Wyjść z sali każdy potrafi, dyskutować na temat - to wyższa umiejętność. Na zakończenie sesji 438 europosłów (ponad dwie trzecie głosujących) przyjęło rezolucję, która w p.16 stwierdza, że obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE; zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE; Artykuł 7 przewiduje możliwość zawieszenia niektórych praw wynikających ze stosowania Traktatów dla danego Państwa Członkowskiego, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu tego Państwa Członkowskiego w Radzie. Nie licząc Polski, za odrzuceniem rezolucji głosowały większością swoich obecnych deputowanych jedynie Chorwacja (6 przeciw, 5 za), Węgry (14 przeciw, 6 za) i Wielka Brytania (36 przeciw, 28 za). Eurodeputowani z pozostałych 24 państw UE poparli rezolucję, albo pełnym składem obecnych (7 państw), albo większością swojej delegacji.
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A