Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Czwartek 30.06.2016
 
 KRONIKA 2016  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
24 czerwca 2016
Brexit - rozwód (?) po 43 latach partnerskiego związku UK z UE
Z partyjnego egoizmu brytyjskiego premiera zrodził się pomysł referendum. Wczoraj przewaga 0,2% unijnej populacji osobistymi decyzjami sprawiła kłopot 500 milionom w 27 krajach, ale chyba większy samym sobie. Nie chcieli i nie chcą tego zwolennicy europejskiej integracji po obu stronach kanału, rozumiejący i ceniący mądry projekt zastępujący konfrontację współpracą. Zawdzięczamy mu najdłuższy czas bez wojny w Europie. Fundusze i strefa Schengen to dodatek, a nie główny walor Unii. Jej fundamentem jest współodpowiedzialność za pokój, w miejsce narodowych egoizmów i wizji szaleńców. Brytyjczycy od 1961 roku zabiegali o wejście do ówczesnej EWG, bezpośredniej poprzedniczki Unii Europejskiej. Kilkakrotnie wetowała Francja. Nie bez racji argumentując o nieprzystawaniu gospodarki brytyjskiej do wspólnotowej. Kontynent zgodził się na przyjęcie Wyspy dopiero w roku 1973. Jest członkiem na specjalnych zasadach, z kluczem uzyskanych ulg i przywilejów. Teraz zapragnęła opuścić unię. Z tego tytułu też będzie chciała sporo ugrać, wyjść i nie wyjść. Referendum do tego nie wystarczy, najpierw musi być decyzja brytyjskiego Parlamentu, a następnie oficjalne wystąpienie rządu Zjednoczonego Królestwa do odpowiednich instancji UE. Jeżeli tak się stanie to pomimo skurczenia się unijnego rynku i osłabienia politycznej roli UE, a głównie wyłomu w zwartości krajów europejskich dla zachowania wielorakiego bezpieczeństwa, trzeba Wielkiej Brytanii umożliwić "exit" bez zbędnej zwłoki. Niedawno wybrany przez nas strategiczny sojusznik w Unii żegna resztę. Daliśmy przykład strategii z wyjątkowo krótkim horyzontem. Nadto w obranym niefortunnie bocznym nurcie wydatnie popsuliśmy w ostatnich miesiącach nasze kontakty wewnątrzunijne. Lokuje to nas dzisiaj daleko od wpływowych członków w UE. Jak na wynik referendum zareaguje Unia i ścisłe unijne centrum - zobaczymy, jak zareaguje brytyjski parlament - zobaczymy, jak sami Anglicy gdy ochłoną, jak Szkoci, jak Irlandczycy (północni), jak Walijczycy, jak Londyńczycy - też niebawem zobaczymy. A jak młodzi mieszkańcy Wyspy gdy dowiedzą się o co chodziło?. Stare przysłowie mówi: nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Oby ten wstrząs zdecydowanie umocnił i usprawnił Unię. Leży to w żywotnym interesie Polski.
21 czerwca 2016
Zachodniopomorski Sejmik w sądowym sporze z Wojewodą
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego Piotra Jani z 1 czerwca br., stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/265/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z 28 kwietnia 2016 r., w sprawie respektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Uchwałę przyjęli radni województwa podczas XIII Sesji Sejmiku. Zdaniem marszałka Olgierda Geblewicza: Sejmik ma prawo do wypowiedzi w każdej sprawie, którą uważa za istotną. Podejmując stanowisko o respektowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie zmieniono prawa, lecz wyrażono opinię w sprawach istotnych dla każdego obywatela. Próba ograniczania wypowiadania własnego zdania jest próbą bez precedensu. To niedopuszczalna ingerencja w suwerenność samorządu województwa. Radni Przyjmując wniesienie skargi radni uzasadniali, że sejmik województwa zajmuje stanowiska istotne nie tylko dla regionu, ale także przejawia troskę, obawę, niepokój czy solidarność w każdej innej sprawie. Ma również uprawnienie do wyrażania opinii i podejmowania apeli we wszystkich istotnych kwestiach, bez ograniczeń jedynie do zadań samorządu województwa.
16 czerwca 2016
Desant służb specjalnych w 16 urzędach marszałkowskich
Dzisiaj funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do wszystkich 16 urzędów marszałkowskich w Polsce. Mają sprawdzić jak samorządy wojewódzkie wydawały unijne fundusze w latach 2007-13, tzn. w czasie poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Tak jak było w poprzednich kadencjach, również dzisiaj PiS nie ma władzy w sejmikach (poza Podkarpaciem). Stały nadzór finansowy sprawują Regionalne Izby Obrachunkowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, planowe kontrole przeprowadza NIK. Jednoczesne, równoległe - mające trwać trzy miesiące - wizyty służb zaistniały po raz pierwszy w historii samorządnych województw.
13 czerwca 2016
Kolejny raz mała frekwencja przekreśliła referendum w JST
Według Miejskiej Komisji ds. Referendum w Kielcach w sprawie odwołania prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego przed końcem kadencji - jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Aby było ważne (niezależnie od wyniku) powinno głosować blisko 40 tys. kielczan, wczoraj głosowało nie całe 28 tys. Uprawnionych do głosowania było 157 744 osoby. Wojciecha Lubawskiego wybierano na prezydenta miasta w kolejnych wyborach samorządowych od 2002 r. Wcześniej był wojewodą świętokrzyskim. Za powód zbyt małego zainteresowania referendum wskazuje się najczęściej brak kontrkandydata na urząd prezydenta Kielc.
10 czerwca 2016
Piękny Rewal z długiem spłacanym do połowy XXI wieku
W zachodniopomorskiem parabanki zdobywały klientów także wśród samorządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 24 września 2015 r.22 stycznia 2016 r.). Gmina Rewal ostro przeholowała. Ma 140 mln zł długu. Bańka zadłużenia pękła po latach zachwytów nad szybko rozwijającą się nadmorską gminą. Wzór przestał być zalecany do naśladowania. Miejscowy Wojewoda skierował do premiera wniosek o odwołanie ze stanowiska wójta Roberta Skraburskiego, będącego na tym urzędzie od 2006 r.
8 czerwca 2016
Zrównoważony rozwój miast - najlepsi w połowie wymagań
Fundacja Schumana ogłosiła ranking i raport Zrównoważony rozwój miast, w którym zestawiono wszystkie 66 polskich miast na prawach powiatu. Ranking uwzględnia takie obszary funkcjonowania jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka - cztery kategorie równowagi decydujące o jakości życia. Rozwój zrównoważony jest najważniejszym alternatywnym (wobec utożsamianego wyłącznie ze wzrostem gospodarczym) modelem rozwoju. W pierwszej dziesiątce "zrównoważonych" znalazły się: Warszawa (lider - 534 punkty na 1000 możliwych), Sopot (532), Bielsko Biała (525), Gdańsk (524), Kraków (520), Poznań (500), Koszalin (492), Wrocław (488), Bydgoszcz (488) oraz Gdynia (476 punktów). Drugą dziesiątkę otwierają Tychy (474) najwyżej sklasyfikowane spośród miast Górnego Śląska. Według ONZ zrównoważony rozwój to taki, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń, nie pozbawiając tej możliwości pokoleń przyszłych. Definicja nadmiernie pojemna i enigmatyczna. źródłem postulowanego modelu rozwoju jest przede wszystkim wzrost zainteresowania problemami ochrony środowiska. W tym miejscu można przytoczyć inny raport - Światowej Organizacji Zdrowia WHO, mówiący o jednym tylko rodzaju zanieczyszczeń - zanieczyszczeniu powietrza. W tej "konkurencji" spośród 153 polskich miast, w których są zainstalowane urządzania monitorujące, tylko jedno - Inowrocław - spełnia zalecenia WHO, a 33 znalazły się w czołówce najbardziej dotkniętych smogiem miast w Unii Europejskiej, wśród nich m.in.: Kraków, miasta Górnego Śląska, Bielsko Biała. O zrozumieniu zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, kuracjuszy i turystów przez niektórych samorządowców dobitnie świadczą wnioski o uwolnienie ich terenu od monitoringu! Polska zmorą jest brak dotychczas (aż trudno w to uwierzyć) normy na paliwa węglowe i standardy węglowych pieców.
6 czerwca 2016
336 mln zł na dofinansowanie w 2016 r. zadań drogowych JST
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zakończyło rozdział środków dostępnych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych w 2016 r. na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych: powiatowych i wojewódzkich oraz krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach tych miast. Infrastruktura drogowa gminna nie uzyskała w tym roku dofinansowania. Kolejny nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 1-15 września 2016 r. Szczegóły dostępne będą na stronach urzędów wojewódzkich. Informacje dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w Załączniku do obowiązującej Uchwały poprzedniej Rady Ministrów z 8 września 2015 r. Na ten rok rozdysponowano 336 mln zł. Z zapisanych w Programie na cztery lata (2016-2019) czterech miliardów złotych - to 8,4% pełnej kwoty. Dofinansowanie przypadło 169 jednostkom samorządu terytorialnego w tym: 12 samorządom wojewódzkim (27,3 mln zł), 119 powiatom (120,6 mln zł), 38 miastom na prawach powiatów (165,1 mln zł) plus dla Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych (23 mln zł). Poziom dofinansowania z rezerwy to 50% wartości zadania.
4 czerwca 2016
Święto wolności i solidarności, obywateli "wspólnego sortu"
4 czerwca 1989 r. rozpoczął się czas wielkiej zmiany, dźwigania Polski ku wolności, państwa trzymanego przez 44 lata na sowieckiej uwięzi, bankruta tonącego w długach i inflacji, a zarazem Polski bogatej solidarnością milionów Polaków. Dzięki tej bezcennej wartości nie tylko wyprowadziliśmy nasz kraj z zapaści, ale osiągnęliśmy podziwiany postęp, pozycję wzorca transformacji ustrojowej, kraju, który zdobył zaufanie europejskich partnerów jako odpowiedzialny politycznie i respektujący zbiór wspólnie przyjętych zasad. Umiejętnie zbudowaliśmy filary niepodległości i bezpieczeństwa: za prezydentury Lecha Wałęsy z Polski zostały wyprowadzone wojska rosyjskie (17.09.1993), za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego staliśmy się członkiem NATO (12.03.1999) i Unii Europejskiej (01.05.2004). Wspomnienie udanych lat nijak nie przystaje do dnia dzisiejszego, do Polski podzielonej, zawracanej, tracącej zaufanie; władzy walczącej z konstytucją i demokracją, używającej - propagowanego przez głównego nauczyciela - języka poniżania i nienawiści wobec tych, którzy sprzeciwiają się niszczeniu państwa prawnego i miejsca Polski we wspólnocie europejskiej. Dzisiaj jest to święto Polaków mających nadzieję. Nie z takiej szkody wychodziliśmy. Wyjdziemy i teraz.
3 czerwca 2016
500+ na sfinansowanie 500+, zapowiedź ekstra obligacji
Ministerstwo Finansów ma wyemitować po wakacjach obligacje dla osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+, którzy chcieliby część lub całość świadczenia ulokować w długoterminowych papierach wartościowych. Zapowiadane jest oprocentowanie wyższe niż w przypadku innych obligacji detalicznych. Emisja ma być zachętą do oszczędzania, na przykład na sfinansowanie w przyszłości wykształcenia dzieci; także sposobem na powrót wypłaconych pieniędzy do budżetu. Obligacje wraz z obiecanymi odsetkami - czyli cały zaciągnięty u rodziców nieletnich dzieci dług - trzeba będzie po iluś latach oddać, ale to już będzie problem innego budżetu i raczej innego rządu. Jeżeli obligacje "500+" będą wprowadzone na giełdę, osoby decydujące się na ich zakup będą mogły obserwować jak i kiedy zyskują bądź tracą na wartości; będą mogły też sprzedać je w każdej chwili na parkiecie innym uczestnikom rynku po cenie (zależnej od popytu) ustalonej podczas konkretnej sesji.
1 czerwca 2016
Po kolejnym tygodniu bez postępu, opinia KE trafiła do Warszawy
Komisja Europejska przyjęła i przekazała polskiemu rządowi opinię o praworządności w Polsce. Jest ona wyraźnie krytyczna. Rząd ma dwa tygodnie na odpowiedź. Prowadzone kontakty wynikają ze wszczętej w styczniu przez KE procedury ochrony praworządności wobec Polski. Zob. Diariusz REGIOsetu z 13 i 20 stycznia 2016 r.
30 maja 2016
Z woli partyjnego wodza, Konstytucja w poniewierce
Szukanie rozwiązania sporu prawnego na drodze politycznej to dążenie do porzucenia meritum dla wydumanego kompromisu, do zastąpienia ducha i litery prawa partyjną dyscypliną. Z taką sytuacją mamy do czynienia od kilku miesięcy (zob. Kalendarium). Sytuację mającą zastopować działanie Trybunału Konstytucyjnego partia PiS wpisała do swojego planu politycznego wiele lat temu. Realizację zaczętą w 2007 r. odnowiono po wygraniu podwójnych wyborów w roku 2015 (zob. Początek "dobrej zmiany"). Gwałtem (późnym wieczorem i nocą na kilkanaście godzin przed spodziewanym wyrokiem TK ustalającym liczbę miejsc do obsadzenia) wybrano trzech sędziów Trybunału ponad konstytucyjną normę piętnastu. Wywołanie kryzysu powiodło się. Najnowsza propozycja "wyjścia" z tej sytuacji (również niezgodna z Konstytucją) mówi o obsadzaniu dotąd wybranymi sędziami miejsc zwalnianych kolejno przez kończących kadencję: w grudniu 2016, w czerwcu 2017 i w maju 2019 r. Ale to rozciągnięte na trzy lata "rozwiązanie" ma dotyczyć sędziów wybranych legalnie 8 października 2015 r., których kadencja biegnie od 7 listopada ub.r., i od których Prezydent dotąd nie chce odebrać ślubowania, nie zaś sędziów wybranych 2 grudnia 2015 r. ponad limit, którym nie określono daty rozpoczęcia kadencji (MP 2015.1182, 1183 i 1184).
27 maja 2016
Po raz pierwszy od 2009 r. stopa bezrobocia dla kraju 9,5%
Rekordowy - jak dotąd - był wynik z października 2008 r.: 8,8%. Najniższe rejestrowane przez Powiatowe Urzędy Pracy bezrobocie w końcu kwietnia br. odnotowano w Poznaniu (2,4%) i powiecie poznańskim (2,8%), w powiecie kępińskim (2,6%), w Sopocie (3,3%), w Warszawie (3,4%), we Wrocławiu (3,5%) i powiecie wrocławskim (3,4%), w powiatach bieruńsko-lędzińskim (3,5%) i wolsztyńskim (3,6%). Pierwszą dziesiątkę zamykają Katowice (3,7%). W dwudziestu pięciu powiatach udział zarejestrowanych bezrobotnych do ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym przekracza 20%, w tym w ośmiu powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, po cztery w zachodniopomorskiem, kujawsko-pomorskiem i mazowieckiem, trzy w dolnośląskiem. Najwyższy wskaźnik (30,01%) odnotowano w powiecie szydłowieckim. Zob. więcej.
25 maja 2016
Inspekcja Drogowa nakłania gminy do niegospodarności
Główny Inspektorat Transportu Drogowego chce przejąć od gmin fotoradary straży miejskich wyłączone z użycia 1 stycznia br. Przejąć w prezencie, dodatkowo przerobione na koszt gminy tak, aby były dostosowane do systemu informatycznego Inspekcji Drogowej. Tę oryginalną propozycją GITD otrzymali niektórzy burmistrzowie i wójtowie. Nie ma w niej ani słowa o zakupie fotoradarów będących majątkiem zapisanym na koncie gminy, ani o dzieleniu się z gminami wpływami z mandatów. Po prostu: dajcie kilkaset tysięcy złotych i zapłaćcie za dostosowanie. Dobre!
23 maja 2016
Zwiększa się otwartość Polaków w stosunku do uchodźców
Ponad połowa badanych przez CBOS Polaków (55%) jest zdecydowanie przeciwna przyjmowaniu uchodźców. To nieco mniej niż przed miesiącem. 30% respondentów wyraża umiarkowane poparcie dla przyjęcia do kraju jakiejś liczby uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, spośród tych którzy już znajdują się w innych krajach UE. Występuje korelacja między stosunkiem do przyjmowania uchodźców a identyfikowaniem się z daną opcją polityczną (partyjną). Respondenci, wśród których przeważają przeciwnicy przyjmowania, to wyborcy preferujący ugrupowania KorWin, PiS, Kukiz'15, PSL, SLD - głównie mieszkańcy wsi. Z kolei przewaga zwolenników przyjmowania występuje wśród wyborców Nowoczesnej, Razem oraz Platformy Obywatelskiej - mieszkających w miastach. Część polityków ostrzega przed mającycm grozić nam terroryzmem, kryminalnym zachowaniem przybyszów oraz przywleczeniem przez nich różnych chorób. Akcentują przy tym, że owe czychające niebezpieczeństwa wynikają z faktu, że wśród uchodźców dominują wyznawcy islamu. Warto przypomnieć, że w niedalekiej przeszłości zagrożenie miało wręcz odwroty kierunek. W Europie, w 1995 r., w bośniackiej Srebrenicy, chrześcijanie dokonali ludobójstwa na muzułmanach. W pięć dni w masowych egzekucjach rozstrzelano ponad osiem tysiący muzułmańskich cywilów - mężczyzn i chłopców. Działo się to na oczach kontyngentu wojsk w błękitnych hełmach Narodów Zjednoczonych. Ta masakra dołączyła do najczarniejszych kart historii Europy XX wieku.
20 maja 2016
Polska Racja Stanu w krzywym zwierciadle PiS
Premier rządu PiS przeczytała w Sejmie mowę nienawiści do wszystkich (z wyjątkiem swoich). Język eskalujący słowa poniżania był obliczony na zburzenie szansy jakiegokolwiek porozumienia z kimkolwiek. Ta wykrzyczana mowa miała dodatkowo zaognić sytuację wewnętrzną. Z innej perspektywy - godziła w Polską Rację Stanu. Separowanie Polski od Unii Europejskiej zagraża naszemu bezpieczeństwu. Związanie państw członkowskich zasadami i warunkami przyjmowanymi przy akcesji i ich przestrzeganie jest źródłem stabilności i pokoju w całym obszarze UE. Oparcie jakie Polska ma w Unii ściśle wiąże się z naszym oparciem w NATO. Samotnej suwerenności tragicznie doświadczyliśmy wcale nie tak dawno. Rządzącym politykom - zwłaszcza ich guru - wydaje się, że niekwestionowane wygranie wyborów oznacza oddania im Polski na własność.
18 maja 2016
Polskie finanse publiczne i sektor bankowy w raporcie MFW
Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał dorocznego przeglądu polskiej gospodarki. Stan wyjściowy, wypracowany w poprzednich latach, stwarza stabilne podstawy wzrostu w wielu dziedzinach. Niepokoją natomiast zapowiadane od wyborów: obniżenie wieku emerytalnego w istniejącej i prognozowanej sytuacji demograficznej oraz przewalutowanie kredytów frankowych. Ich realizacja zagrozi finansom publicznym, może zdestabilizować sektor bankowy, w tym ograniczyć akcję kredytową. To niektóre czynniki wewnętrzne. Wśród zewnętrznych czynników ryzyka stojących przed polska gospodarką raport wymienia spowolnienie na rynkach wschodzących wraz z niestabilnością na rynkach finansowych i przeciągającą się stagnację w strefie euro. Czynniki wewnętrzne z uwzględnieniem zewnętrznych pogorszyły oceny inwestorów, co zwykle przekłada się na obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego.
16 maja 2016
Warszawa pobudza reformatorów mapy administracyjnej kraju
W Sejmie powstał zespół ds. zbadania skutków odłączenia Warszawy od Mazowsza. Tworzą go posłowie PiS. O rozłączenie statystyczne obu wymienionych podmiotów wystąpiono już do Komisji Europejskiej (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r. Takie spowoduje inny rozdział środków unijnych. Teraz wraca się do pomysłu rozłączenia także administracyjnego. Gdyby takie uchwalono musiałyby się odbyć w tych nowych dwóch jednostkach samorządu terytorialnego w takcie bieżącej kadencji wybory nowych władz samorządowych.
13 maja 2016
Samorządowcy organizują ogólnopolską debatę oświatową
Wszystkie ogólnopolskie organizacje, tworzące stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego postanowiły zorganizować 2 czerwca br. w Warszawie w hotelu Gromada Lotnisko Ogólnopolską Samorządową Debatę Oświatową. Zapowiadane jest przedstawienie w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu, warunków jakie muszą być spełnione, aby samorządy mogły skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe. Mają być także zaproponowane konkretne zmiany w ustawach oświatowych. Zgłoszenie udziału.
12 maja 2016
Duma z europejskiej Polski, wstyd za rządy PiS
Mija pół roku jak kraj dotknęły rządy w stylu wschodnim, niezdolne pogodzić się z zachodnim systemem trójpodziału władzy. Za kilka dni minie też rok od wyboru kandydata partii PiS Andrzeja Dudy na Prezydenta RP (dwa dni po wyborze formalnie wystąpił z partii, urząd objął 6 sierpnia ub.r.) Trwa czas prowadzonej z niezwykłym uporem skoordynowanej akcji parlamentu, rządu i prezydenta zmierzającej do objęcia własną kontrolą władzy sądowniczej, czyli odwrócenia demokratycznego porządku w państwie. Pierwsze wystąpienia sejmowe zmierzające w tym kierunku miały miejsce w 2007 r. Kontrolowanie władzy sądowniczej, w tym legalności wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przez władze wykonawcze nie znajduje oparcia w żadnym z obowiązujących przepisów prawa i w sposób bezceremonialny lekceważy zasadę podziału i równowagi władz, które wynikają wprost z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej. Wśród wielu toczących się spraw nie ma innej o tak fundamentalnym znaczeniu.
11 maja 2016
RPO o lekcjach etyki i religii mniejszości wyznaniowych
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do nauczania religii lub etyki dla wszystkich uczniów. Zdaniem Rzecznika szkoły rzadko informują rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania lekcji religii mniejszości wyznaniowych i lekcji etyki na życzenie. Rzecznik optuje za wprowadzeniem takiego obowiązku, nałożonego na dyrektorów, oraz postuluje prowadzenie kampanii informacyjnych na temat zasad organizowania lekcji religii i etyki, w tym o nauczaniu religii mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Poprawa w tym zakresie jest nie wystarczająca. Istotne jest również, aby szkoły wykazywały większą inicjatywę w organizowaniu lekcji religii lub etyki, a nie tylko obarczały tym zadaniem zainteresowanych rodziców i uczniów. Konieczne są także usprawnienia organizacyjne, tak aby uczniowie nie byli zniechęcani do zajęć np. trudnym dojazdem czy dodatkowym czasem oczekiwania na lekcje. Obowiązek organizowania lekcji etyki powinien wynikać z ustawy o systemie oświaty, a nie wyłącznie z przepisów rozporządzenia. Takie rozwiązanie zwiększyłoby ochronę prawną osób doświadczających dyskryminacji ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd. Ponadto zdaniem Rzecznika statystyki powinny zostać uzupełnione o liczbę uczniów w szkole uczestniczących w lekcjach etyki lub danej religii. Pozwoli to oszacować rzeczywisty dostęp do nauczania etyki i religii mniejszości narodowych. Obecnie gromadzone informacje dotyczą tylko liczby szkół, w których prowadzone są lekcje etyki i lekcje religii.
9 maja 2016
Dzień Europy - dzień idei pokoju i rozwijanej wspólnoty państw
Rocznica podpisania w 1950 r. historycznej Deklaracji Schumana. Ówczesny francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali - podstawowych składników zaopatrzenia przemysłów zbrojeniowych. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano rok później. W macu 1957 r. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali rozszerzono, powstała Europejska Wspólnotę Gospodarczą. Plan Schumana przechodził dalsze etapy rozwoju. Jest uważany za kamień węgielny dzisiejszej Unii Europejskiej.
8 maja 2016
Dwa...trzy pokolenia Polaków cieszą się życiem w pokoju
Tego dnia wieczorem w 1945 roku w Berlinie skapitulowały Niemcy, odpowiedzialne za hekatombę II Wojny Światowej. 71 lat Polska i Polacy szczęśliwie nie doświadczają wojny. Ale wojny toczą się niemal bez przerwy, tylko "gdzieś" - bliżej (Bałkany, Ukraina) czy dalej (Bliski Wschód, Azja, Afryka). Okropności wojny, tragedie ludzkie, ucieczki przed śmiercią dostrzegamy coraz bardziej chłodno, stępia się współczucie, chrześcijańskie powinności zastępuje niechęć do dzielenia się tym czym możemy - miejscem bez wojny na doczekanie przez uchodźców czasu pokoju w ich własnej ojczyźnie. My - jak pokazują sondaże i jak ogłaszają podporządkowani ich wynikom politycy - trwale opieramy się przed uczestniczeniem w takim nakazie człowieczeństwa. Empatia "nie dotyka" tych, którzy nie mieli okazji troszczyć się o własne zagrożone dzieci, a teraz straszą uchodźcami najgłośniej. Od "naszej" wojny upłynęło tyle lat, że już niewielu pamięta tamte tułaczki Polaków. Warto je sobie przypomnieć, warto też aby katolicy zauważali głos papieża Franciszka.
7 maja 2016
Największy marsz Suwerena od czasu odzyskania wolności
Polacy, mieszkańcy wielu miejscowości z całego kraju, razem z warszawiakami - ludzie równi, otwarci, uśmiechnięci - manifestowali swoje przywiązanie do wartości budujących demokrację, do przestrzegania prawa, do przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zarazem wyrażali zdecydowany sprzeciw wobec łamaniu ładu konstytucyjnego państwa, dążeniu rządzących do jedynowładztwa, osłabiania bezpieczeństwa kraju działaniami mającymi izolować Polskę od wspólnoty krajów europejskich. Nie ma zgody na partię zamiast państwa, na poniżanie i obelgi zamiast szacunku, na rządy siły zamiast niekłamanego dialogu.
5 maja 2016
Ku uwadze starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Już po raz siódmy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, ogłasza Ogólnopolski Konkurs GRUNT na MEDAL 2016 W akcji tej promowane są tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Patronat sprawuje Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia przyjmują do 20 maja 2016 r. regionalne Centra Obsługi Inwestora - Partnerzy PAIiIZ. Wszelkich informacji udzielają: Marzanna Siudym: tel: +48 223349812, marzanna.pochodyla@paiz.gov.pl oraz Rafał Szymaniak: tel: +48 223349915, rafal.szymaniak@paiz.gov.pl
3 maja 2016
Święto konstytucji w czasie jej łamania przez nowe władze
225 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej przez Sejm Czteroletni, zwany także Wielkim, obradujący w latach 1788-1792. "Konstytucja 3 Maja", nowatorska i reformatorska na ówczesne czasy, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.) Niestety siłami obcymi i własnymi została 23 listopada 1793 roku uchylona przez kolejny Sejm, który uznał ten Wielki za niebyły. Dwa lata później Polska zniknęła z mapy Europy. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 r., oficjalnie zniesione w 1951 r., ponownie przywrócone w 1990 r. Od tego czasu po raz pierwszy przypada ono w roku bezprzykładnego lekceważenia obowiązującej Konstytucji RP po społu przez polski parlament (nie uznawanie niekonstytucyjności ustaw), rząd (nie publikowanie powszechnie obowiązujących wyroków Trybunału) i prezydenta (selekcjonowanie sędziów TK). Zobacz Początek "Dobrej zmiany". Modne dziś pojęcie imposybilizm rządzący pozbawiają znaczenia pozytywnego, jednej z głównych funkcji każdej efektywnej konstytucji, funkcji, która nie pozwala władzy ustawodawczej i wykonawczej na działania sprzeczne z regułami proceduralnymi, kompetencyjnymi i treściowymi jakie wyznacza prawo w budowanym od 26 lat polskim państwie prawnym. Przedstawiają je w potrzebnym władzy dążącej do jedynowładztwa znaczeniu negatywnym - "niemożności" realizacji wszystkiego co się zamierza, także wbrew obowiązującej Konstytucji, na wierność której przysięgał prezydent i każdy poseł - wielu zwracało się o pomoc w tym do Boga. Mimo tego nowej władzy obce jest respektowanie ustawy zasadniczej, w której są umocowane bezpośrednio takie instytucje jak: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich. Nastał nieświąteczny czas dla Konstytucji Rzeczypospolitej. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 31 grudnia 2015 r.
R E K L A M Y

Czysty węgiel z nieba
W Y S Z U K I W A R K A