Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
Środa 26.04.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
21 kwietnia 2017
Blisko milion obywateli nie chce oświatowego zamieszania
Przedstawiciele Komitetu Referendalnego - zawiązanego wobec forsowanych przez rząd w bezzasadnie szybkim tempie radykalnych zmian w systemie oświaty - złożyli u marszałka Sejmu 910 558 podpisów osób opowiadających się za przeprowadzeniem w tej sprawie o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowego referendum (art. 125 Konstytucji RP). Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zbiórkę podpisów rozpoczęto 1 lutego br. (zob. Diariusz REGIOsetu z 5 i 9 stycznia 2017 r.) Szkoły objęte zmianami są powiązane z jednostkami samorządu terytorialnego. Według art. 170 Konstytucji RP Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty... Wspólnotę związaną z dana szkołą tworzą wszyscy mieszkańcy gminy, miasta czy powiatu, w tym rodzice uczniów wciąganych w chaotyczną "reformę", w zmianę dla szybkiej zmiany. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niestety takie inicjatywy obywatelskie nie miały dotąd szczęścia w osiąganiu celów w parlamencie. Niemal identyczną liczbę podpisów złożyli w czerwcu 2013 r. u marszałka Sejmu inicjatorzy akcji "Ratujmy Maluchy" - przeciw obowiązkowi szkolnemu dla sześciolatków. Obie izby odniosły się wówczas negatywnie do tego głosu obywateli.
19 kwietnia 2017
Zbrojny tragiczny sprzeciw zagładzie narodu żydowskiego
74 lata temu bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim.
.
Powstanie rozpoczęło się wraz w przystąpieniem okupanta do akcji kończącej likwidację warszawskiego getta. Trwało 27 dni. Bojownicy zdając sobie sprawę z układu sił, zdecydowali się na śmierć w walce, wystąpili z bronią w ręku wobec niemieckiego ludobójstwa. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 19 kwietnia 2016 r.
14 kwietnia 2017 r.
Suweren chce referendów, nie wystarczą pozorne konsultacje
Rady kilkunastu gmin i miast wymienionych w poselskim projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy 1259) podjęły lub przygotowują uchwały o przeprowadzeniu referendum wśród swoich mieszkańców z pytaniem: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządowa objęła (tutaj wymieniana jest nazwa gminy/miasta)? W odbytym już ważnym referendum w Legionowie 94,27% głosujących sprzeciwiło się aby metropolia objęła ich miasto (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 marca 2017 r.). Rządząca partia większość ustaw wprowadza pod obrady Sejmu jako projekty grupy posłów (PiS), bo te - w odróżnieniu od projektów rządowych - nie podlegają konsultacjom społecznym. Pod naciskiem opinii publicznej zarządzono jednak konsultacje; mają trwać do 23 kwietnia br. W międzyczasie kolejne samorządy podejmują uchwały o organizacji referendów na swoim terenie. Głosowania odbędą się m.in. w Błoniu, Konstancinie-Jeziornej, Michałowicach, Nieporęcie, Starych Babicach, Wieliszewie. "Dobra zmiana" często odwołuje się do woli Suwerena, czy uszanuje wyniki przeprowadzonych w marcu, maju, czerwcu i później referendów? Natomiast skarga Rady Warszawy na decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały ws. przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców stolicy, postanowiona 14 marca br. i złożona - zgodnie z procedurą - u wojewody, który ma 30 dni na przekazanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ? dotąd do sądu nie wpłynęła. Władza robi co może, a nawet więcej, aby niepokornym warszawiakom pokazać się z "jak najlepszej strony" (zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 marca 2017 r.). Warto zaznaczyć, że czym innym, niż projektowana metropolitalna jednostka samorządowa m.st. Warszawa, jest powołane z inicjatywy samorządów, działające od 2000 r. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, które dobrowolnie zrzesza wiele gmin okołowarszawskich w tym: Celestynów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Józefów, Lesznowola, Mińsk Mazowiecki, Nieporęt, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn, Stare Babice, Żyrardów. Ostatnio przystąpił do niej Brwinów, który w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy również zamierza przeprowadzić referendum.
11 kwietnia 2017
Przez trzy miesiące dług publiczny wzrósł o 20 miliardów
Tak powiększa się rachunek pieniędzy pożyczonych, które Polacy będą musieli oddać swoim wierzycielom. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
W grudniu 2007 r. dług publiczny wynosił 527 mld zł, w grudniu 2015 r. - 886 mld zł. Przez osiem lat stan zmienił się o 359 mld zł. Do tego trzeba dodać 114 mld zł z przeniesienia w I kw. 2014 r. części środków zgromadzonych w OFE. Średniomiesięczny wzrost długu w latach 2008-2015 wynosił ok. 5 mld zł.
10 kwietnia 2017
Rocznica smoleńskiej katastrofy prezydenckiego samolotu
Siedem lat temu podczas próby lądowania w niepozwalających na to warunkach atmosferycznych i parametrach lotu rozbił się Tupolew 154M z 96 osobami na pokładzie. W tej tragicznej katastrofie lotniczej zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie, wśród nich urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński, ostatni prezydent RP na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski, członkowie rodzin oficerów zamordowanych w 1940 r. w Katyniu, udający się na obchody 70 rocznicy tego mordu oraz wysocy wojskowi, urzędnicy państwowi i duchowni. (Diariusz REGIOsetu z kwietnia 2010 r.).
7 kwietnia 2017
Świadczenie wychowawcze 500+ ogranicza biedę wśród dzieci
Po roku wypłacania świadczenia 500+ zbierane są oceny i opinie, analizowane doświadczenia i skutki uboczne, szykowane korekty. Świadczenie jest wypłacane na 3,78 mln dzieci, nie jest ono wliczane do dochodu rodziny w zeznaniu podatkowym, nie powoduje utraty innych świadczeń (zob. Diariusz REGIOsetu z 12 lutego 2016 r.) Nie ulega wątpliwości, że: # program doraźnie wspiera rodziny, zwłaszcza wielodzietne, # wpłynął na zdecydowane zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci, # także na ograniczenie nierówności społecznych, pomimo wypłacania go również rodzicom dobrze sytuowanym, nie potrzebującym takiego wsparcia, # zainicjował dyskusję nt. polityki rodzinnej w Polsce. Z odnotowanych skutków ubocznych wynika: # wzrost zainteresowania rodziców wycofywaniem swoich dzieci z domów dziecka, # dostosowywanie (obniżanie) zarobków w strefach bliskich kryterium uprawniającego do świadczenia, # odstępowanie od pracy matek na niskopłatnych stanowiskach, którym świadczenie rekompensuje utracony zarobek. Z wielu analiz wynikają pozytywne rezultaty programu, choć uzyskiwane znacznym obciążeniem dla finansów publicznych. Roczny koszt programu to ok. 23 mld zł. Program nadal popiera prawie 80% ankietowanych przez CBOS, 52% respondentów ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny jako dobrą bądź bardzo dobrą (CBOS News 11/2017).
5 kwietnia 2017
Metropolie czas zacząć: ustawa dotycząca śląskiej - podpisana
Prezydent RP podpisał ustawę z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim; wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Utworzenie związku nastąpi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Rada Miasta Katowice ma przygotować wniosek w tej sprawie. Obszar przyszłego związku metropolitalnego zamieszkiwać będzie co najmniej dwa miliony mieszkańców. Radni Katowic mają zwrócić się do rad 40 gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami (także miasta Katowic) w sprawie wejścia ich gminy w skład związku. Na konsultacje, które ma zakończyć odpowiednia uchwała rady danej gminy, przewidziano około czterech tygodni. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia "Silesia" powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.
2 kwietnia 2017
Konstytucja RP ma 20 lat; sprawdzona w normalnych czasach
2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W głosowaniu oddano 451 głosów ZA, 40 - przeciw, sześć osób wstrzymało się od głosu. Następnie Konstytucja została przedstawiona społeczeństwu, które w ogólnonarodowym referendum 25 maja tegoż roku opowiedziało się za jej przyjęciem. Frekwencja w referendum wyniosła 42,86%. Przyjęcie Konstytucji poparło 52,71% głosujących. Ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał jej tekst 16 lipca i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. 16 lipca 1997 roku ukazał się Dziennik Ustaw Nr 78 z tekstem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Weszła w życie trzy miesiące później 17 października 1997 r. Od tego czasu służy Polsce i Polakom. Pod jej prawem weszliśmy do NATO oraz do Unii Europejskiej. Do niedawna nie było wątpliwości, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym. Zagrożenie dla tej wartości i wielu innych zapisanych w Konstytucji RP rozwija się od jesieni 2015 r. Część z nich już podeptano. Wystarczył rok "dobrej zmiany" aby Konstytucję uczynić bezbronną po "wkroczeniu" władzy do Trybunału Konstytucyjnego. Zawrót w głowach wygranych kilkanaście miesięcy temu polityków zatacza coraz szersze kręgi. Nie mając wymaganej większości w parlamencie do zmiany Konstytucji wybrali drogę bezkarnego ignorowania zawartych w niej przepisów, nie stosowania się do nich osób na konstytucyjnych urzędach i w instytucjach; procedurę parlamentarną zmian w konstytucji uruchomili w dwa miesiące po przejęciu rządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 grudnia 2015 r. Niestety, są gotowi pójść dalej, o czym stanowczo zapewnia ich guru. Wcześniejsze pomysły z tego źródła wskazuje ogłoszony, a następnie schowany projekt. Na kartach naszej historii mamy przykłady nadużywania władzy wobec Konstytucji (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2016 r.) Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu na jesieni 2019 r., wybory prezydenta RP - latem 2020 r.
30 marca 2017
Przedwyborczych manipulacji wokół Warszawy ciąg dalszy
Partyjne zadbanie o władztwo nad Warszawą (zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.) przybiera na sile. Obszar przyszłej metropolii powiększono jeszcze o trzy gminy: Leszno, Podkowę LeśnąŻabią Wolę. W poselskim projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy 1259) Warszawa licząca 1750 tys. mieszkańców staje się gminą miejską z burmistrzem, a nie prezydentem jako zarządem, nie nazywa się już miastem stołecznym, nie ma uprawnień powiatu, warszawiacy tracą prawo samodzielnego wyboru owego burmistrza, w jego wyborze będą jedynie współuczestniczyć z mieszkańcami 35 innych gmin, przy czym każda z nich poza głosowaniem na burmistrza gminy miejskiej Warszawy samodzielnie wybierze swojego wójta, burmistrza bądź prezydenta. Zastosowano następujący chwyt: miastem stołecznym Warszawą będzie obszar metropolitalny składający się z 36 gmin z prezydentem tego nowego miasta stołecznego. Prezydenta wybierać będą mieszkańcy obszaru metropolitalnego, będzie on jednocześnie (unia personalna) burmistrzem gminy miejskiej Warszawy, pozostającej w granicach dzisiejszych 18 dzielnic. Taki szyty grubymi nićmi zabieg ma ułatwić partii trzymającej władzę w kraju, posiąść ją także w Warszawie, bowiem w większości gmin otaczających stolicę PiS ma wielu zwolenników, a w samej Warszawie przegrywa. Ciekawe czy miejskość obszaru metropolitalnego zamieni dwanaście gmin wiejskich w miejskie, czy taka zmiana dotknie też obszary wiejskie w jedenastu gminach miejsko-wiejskich? Warszawa w Żabiej Woli, w Wieliszewie, w Nieporęcie..., większa część Zalewu Zegrzyńskiego ma być w stolicy. Osiedlający się tam miłośnicy sielskości chcieli uciec z Warszawy, nie udało się. Rada gminy miejskiej Warszawy ulegnie redukcji z 60 radnych dzisiaj do 31 po zmianie. Nie wiadomo jak będzie wybierana. Natomiast Rada metropolii nazywanej miastem stołecznym Warszawą ma być wybierana wg klucza: po jednym radnym z każdej dzielnicy Warszawy oraz po jednym radnym z każdej z pozostałych gmin. Tak 1750 tys. mieszkańców Warszawy będzie reprezentowanych przez 18 radnych (jeden radny na 95 tys. mieszk.), a liczące łącznie 880 tys. mieszkańców grupa 35 gmin - przez 35 radnych (jeden radny na 25 tys. mieszk.) Oto szyta grubymi nićmi manipulacja przedwyborcza. Trzeba dodać, że nie ma ona nic wspólnego z dokonanym już i zaakceptowanym przez Komisję Europejską podziałem Mazowsza na dwa obszary statystyczne (zob. Diariusz REGIOsetu z 30 listopada 2016 r..) Obecna Rada Warszawy stara się o przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców stolicy. Wojewoda unieważnia podjętą w tej sprawie uchwałę. Sprawa jest w Sądzie Administracyjnym. Ustawa o nowym ustroju Warszawy może być w każdej chwili uchwalona, każdej nocy podpisana. Takie działania są znane. Wspominanie o konsultacjach, gdy projekt jest skierowany do pierwszego czytania odwraca uwagę od sedna sprawy. Jedyną powszechną formą wypowiedzi mieszkańców jest referendum. Takie odbyło się w wytypowanej do składu metropolii gminie Legionowo (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 marca. Warszawiacy nie raz już wybierali niezgodnie z oczekiwaniom obecnej wszechwładzy, dlatego znaczenie ich głosów oraz reprezentujących ich radnych trzeba zminimalizować, a miastu obniżyć rangę.
29 marca 2017
Pierwszy taki dzień w 60-letniej historii wspólnot europejskich
Po 44 latach członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej z jej masztu przed wspólnotowymi instytucjami zdjęto flagę z krzyżem świętego Jerzego. Brexit stał się nieodwołalny. Wielka Brytania uruchomiła artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego mówiący, że każde Państwo Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Od dzisiaj Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego Państwa. Pozostały dwa lata na rozliczenie prawne i finansowe Wielkiej Brytanii z Unią. Szkoda, że jest nas mniej. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 24 czerwca 2016 r.) Do wczoraj w Unii było 28 państw; pamiętamy niedawne głosowanie - 27:1 (zob. Diariusz REGIOsetu z 9 marca 2017 r.)
27 marca 2017
Mieszkańcy Legionowa powiedzieli NIE dla wyborczej gry ich gminą
W niedzielnym referendum w Legionowie 17 tys. 793 mieszkańców, czyli 94,27% głosujących sprzeciwiło się włączeniu ich gminy do zaprezentowanej przez PiS koncepcji metropolii warszawskiej (zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.). ZA - było niecałe dwa tysiące osób (5,73%). Frekwencja 46,72%, do ważności referendum wymagane było 30%. Rada Warszawy stara się o przeprowadzenie analogicznego referendum wśród mieszkańców Warszawy (zob. Diariusz REGIOsetu z 11 i 27 lutego oraz z 13 marca 2017 r.).
25 marca 2017
W 60-lecie z brytyjskiego wirażu na kontynentalną prostą?
W 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą - poprzedniczkę dzisiejszej Unii Europejskiej - w tym samym miejscu spotkali się przywódcy 27 krajów członkowskich UE oraz szefowie unijnych instytucji. Po wygłoszonym przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska przemówieniu - wszyscy złożyli podpisy pod wspólną Deklarację Rzymską. Z okazji tej rocznicy w wielu miastach europejskich, w tym w miastach polskich, odbyły się marsze dla Europy. Największy odbył się w Warszawie pod hasłem "Kocham Cię Europo". Uczestnicy dali wyraz satysfakcji z przynależności Polski do UE i oczekiwania na kontynuację i pogłębianie związków we wspólnocie. Mocno przypomnieli, że chcą współtworzyć Europę i nie pozwolą się z niej wyprowadzić! Podczas wszystkich marszy odegrany i odśpiewany był hymn Polski oraz - przyjęty przez Radę Europy i Unię Europejską - hymn Europy: "Oda do radości".

We love EU
Warszawski marsz przeszedł Traktem Królewskim, z Placu na Rozdrożu na Plac Zamkowy.   Fot. REGIOset
22 marca 2017
Najlepsze dotąd lata 2004-2015 - dla kłamców to ruina i dziadostwo
W latach 2004-2015 Polska osiągnęła największy skumulowany wzrost PKB wśród państw członkowskich UE; w tym czasie polska gospodarka urosła o prawie 59%, w całej unii było to 14,8%. Czytaj więcej.
20 marca 2017
ZNP zebrał już 500 tys. podpisów o referendum ws. zmian w oświacie
Tak Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz współdziałająca z nim w tej akcji Partia Zieloni szacują pierwsze wyniki. Wszystkie zebrane podpisy zostaną policzone pod koniec marca. Akcja referendalna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ludzie bardzo chętnie podpisują się, ponieważ wszyscy mają świadomość, że edukacja w Polsce potrzebuje reformy i zmian, ale nie mogą być one wprowadzane w sposób tak chaotyczny i prowadzić do dewastacji edukacji, nie mogą być podporządkowane doraźnym interesom polityków, a nie potrzebom dzieci i rodziców. Szkoła ma być dla dzieci, a nie dla państwa, czy partii.
17 marca 2017
Spektakularny zjazd w obronie samorządności terytorialnej
W czwartek na obradach Forum Samorządowego spotkało się w Warszawie prawie 1600 przedstawicieli władz lokalnych. Organizatorami były: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Dyskusja toczyła się wokół narastającego sprzeciwu wobec zmian przygotowywanych i zapowiadanych przez władze centralne, a dotykających samorządy, m.in. pomysły ograniczenia kadencyjności, odbieranie kompetencji, dążenie do centralizacji państwa, dyskredytowanie środowiska samorządowego. Każde z osobna i wszystkie razem uderzają w podstawowe zasady konstytucyjne. Nie mają racjonalnego uzasadnienia. Dodatkowo, odbywają się wtedy, gdy to, jak działa samorząd nie budzi sprzeciwu mieszkańców. Potwierdzają to np. dane dotyczące zaufania obywateli do samorządów. Uczestnicy Forum przyjęli Kartę Samorządności. Domagają się w niej od stanowiących prawo i rządzących jego przestrzegania oraz szanowania konstytucyjnych zasad ustroju państwa polskiego. Uczestnicy Forum podpisali także apel w obronie samorządności terytorialnej w Polsce. Wyrażają w nim zdecydowany sprzeciw wobec postępującego pod rządami Prawa i Sprawiedliwości pozbawiania samorządu terytorialnego możliwości - zagwarantowanego w Konstytucji RP - rzeczywistego uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Działania te pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i prowadzą do pozbawienia członków społeczności lokalnych przysługujących im praw. Powołany został także Samorządowy Komitet Protestacyjny, który ma monitorować to, co dzieje się w sprawach samorządowych, a gdy trzeba inicjować działania, organizować protesty, koordynować działania na wszystkich szczeblach.
15 marca 2017
Ruch Samorządowy "Bezpartyjni" ma wystawić listy w wyborach 2018
Samorządowcy obradujący wczoraj na konferencji w Warszawie powołali Ruch Samorządowy "Bezpartyjni". W grupie inicjatywnej znalazło się 60 radnych różnych szczebli, burmistrzów i prezydentów miast. Przedstawiciele samorządów z dziewięciu województw potwierdzili chęć dołączenia do Ruchu. W najbliższych wyborach samorządowych Ruch "Bezpartyjni" zamierza wystawić wspólne lity kandydatów do rad i na zarządców gmin oraz miast. Zdaniem prezydenta Szczecina Piotra Krzystka polscy samorządowcy mają doświadczenie, mają zaufanie mieszkańców, powołany do życia Ruch może wieść sporo świeżości do polskiej sceny politycznej. Z kolei prezydent Lubina Robert Raczyński (niedawny animator wprowadzenia do polityki Pawła Kukiza) ma przedstawić założenia Ruchu na najbliższej konferencji organizowanej przez korporacje samorządowe (zob. Diariusz REGIOsetu z 10 marca 2017 r.)
13 marca 2017
Forum polityki regionalnej, relacje z władzą, nauką, biznesem
III Europejski Kongres Samorządów, zwołany do Krakowa w dniach 27 i 28 marca br., ma wypracowaną już formę wymiany poglądów podczas spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych osiągnęła poziom wywierający istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu. Zróżnicowany program Kongresu zebrano w sześciu nurtach tematycznych: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto. Rejestracja.
11 marca 2017
Korporacje JST bronią zasad samorządności wg konstytucji RP
16 marca br. w Warszawie (Hotel Sangate - dawniej Gromada-Lotnisko, ul. 17 stycznia 32) odbędzie się Forum Samorządowe, które organizowane jest wspólnie przez wszystkie korporacje samorządowe. Podczas spotkania planowana jest otwarta debata w obronie konstytucyjnych zasad samorządności, zostaną omówione opinie, propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych. Korporacje samorządowe oraz samorządy poszczególnych szczebli proponują różne działania - od podjęcia stanowisk Zgromadzeń Ogólnych poszczególnych Związków czy przyjmowanie Karty Samorządności przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw, po zorganizowanie w maju tzw. Wiosny Samorządu. Zaproszenie z programem, karta wstępu, formularz zgłoszeniowy oraz Karta Samorządności zamieszczona zostały w załącznikach do strony Forum samorządowe.
10 marca 2017
Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwały ws. referendum
Wojewoda uznał, że uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie organizowania referendów nt. zmiany granic gmin są niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o referendum lokalnym. Natomiast w ocenie wojewody uchwała Rady Miasta Legionowa (dotycząca tego samego, ale nie wymieniająca expressis verbis zmiany granic - jest zgodna z prawem i nie została uchylona. W uzasadnieniu wojewoda wskazał, że referendum lokalne dotyczące utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców (grupa co najmniej 15 mieszkańców). W jego ocenie niedopuszczalne jest przeprowadzenie takiego referendum na wniosek rady gminy (z takim wnioskiem wystąpiła Rada m.st. Warszawy oraz Rada Miasta Podkowa Leśna). Obydwa samorządy powołały się wyłącznie na przepisy ustawy o referendum lokalnym, a pominęły zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Rada Warszawy zamierza zaskarżyć decyzje wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 i 3 lutego 2017 r.
9 marca 2017
Dyktat Warszawy nie dla Brukseli, Pragi, Bratysławy, Budapesztu ...
Donald Tusk pozostanie przewodniczącym Rady Europejskiej przez następne dwa i pół roku. Za przedłużeniem kadencji b. polskiego premiera opowiedziało się 27 państw członkowskich UE. Przeciwna była tylko Polska. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Decyzja rządu polskiego, kraju z którego pochodzi dotychczasowy i ponownie wybrany Przewodniczący, podyktowana obsesją i fobią personalną, to niespotykany w dotychczasowej historii UE precedens. W Warszawie ogłoszono sukces... kompromitacji; na lotnisku urządzono spektakl radosnego powitania powracającej z Brukseli "zwyciężczyni" Beaty Szydło. Rządzący lepiej się czują w rzeczywistości alternatywnej: "Jacek Saryusz-Wolski zajął bliskie czoła drugie miejsce, a Donald Tusk był drugi od końca. Europę rzuciliśmy na kolana". Sukcesem jest natomiast dalsze sprawowanie tej ważnej w UE funkcji przez polskiego polityka, doświadczonego i odpowiedzialnego, mądrego i opanowanego. Tak uważają wszyscy, z wyjątkiem rządu PiS i osób uzależnionych od tej partii.
8 marca 2017
Potrzeba partnerstwa miast, instytucji, państw i obywateli UE
Burmistrzowie i zastępcy burmistrzów reprezentujący 34 europejskie miasta omawiali wczoraj - na spotkaniu w Brukseli grupy EUROCITIES w Komitecie Regionów UE - sposoby odwrócenia obecnych tendencji populistycznych i eurosceptycznych w Europie. Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula zapowiedział, że w 2017 r. członkowie KR zorganizują debaty w 75 miastach i regionach w ramach inicjatywy "Rozważania nad Europą". W ocenie przedstawicieli władz głównych miast europejskich odnowiona Europa potrzebuje rzeczywistego szerokiego wielostronnego partnerstwa jako skutecznego sposobu na zmniejszenie dystansu między wspólną Europą i jej obywatelami. Zabierający głos prezydent Gdańska Paweł Adamowicz stwierdził m.in. Chcemy kreować obywatela, który jest świadomy swoich praw, ale też obowiązków. Powinien być w stanie podejmować racjonalne decyzje, a nie dawać się omamiać populistycznym obietnicom. Ma wpływ na otaczające go środowisko, które również dzięki niemu będzie otoczeniem bez przemocy, populizmu, eurosceptycyzmu. Walka z populizmem powinna należeć do obowiązków władz samorządowych.
7 marca 2017
Granica 100 milionów na Orkiestrę Owsiaka - przekroczona!
Podczas jubileuszowego 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano łącznie 105,6 mln złotych, o ponad 30 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W tym roku zbierano pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Wynik Finału dowodzi, że pomimo zniechęcającej kampanii światopoglądowo-partyjnej, potrafimy być razem w sprawie dalekiej od polityki, powszechnie uznawanej za słuszną, pożyteczną, wolną od jakiejkolwiek ideologii.
6 marca 2017
Takie Rzeczypospolite będą jakie jej młodzieży poglądy?
Z informacji prasowej po najnowszym badaniu Instytutu Spraw Publicznych i Kantar Public wynika, że polska młodzież (15-24 lata) wyraźnie częściej określa swoje poglądy jako prawicowe niż jako lewicowe. Tym nie mniej młode Polki i młodzi Polacy wyraźnie dystansują się od wszystkich istniejących ugrupowań politycznych. W tym kontekście ujawnia się wyjątkowo niskie poparcie oraz bardzo wysoka niechęć, do partii obecnie rządzącej krajem. Młodzi najczęściej deklarują poparcie dla partii, które określają się jako anty-systemowe, są zdecydowanie kontra partiom zgranych już polityków. Znaczna część grupy objętej badaniem uzyska prawa wyborcze w czasie najbliższych dwóch, trzech lat. Oni będą mieli istotny wpływ na wyniki głosowania, w takim zakresie jaki wszystkim wyborcom pozostawi rządząca partia, zmieniająca pod siebie ordynację, manipulująca granicami okręgów wyborczych, wybierająca przed wyborami kandydatów i ich usytuowanie na listach. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 500 mieszkańców Polski w wieku 15-24 lata. Próba została przygotowana na podstawie oficjalnych statystyk UE (Eurostat).
3 marca 2017
Długie partyjne ręce wyciągnięte po samorządy terytorialne
Wczoraj w sali kolumnowej Sejmu odbyła się debata z tematem przewodnim: "Zapowiadane zmiany w kodeksie wyborczym oraz planowane reformy w samorządach lokalnych" zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 października 2013 r. Wzięli w niej udział samorządowcy z ponad stu miast i gmin oraz politycy PO, PSL i Nowoczesnej. Z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Od pewnego czasu zapowiadana jest mimochodem przez czołowych polityków PiS reforma samorządowa, o której zarządzający gminami, powiatami czy województwami dowiadują się z mediów. Nie są prowadzone z nimi konsultacje. W zasadzie to standard trwającej "dobrej zmiany". Do praktyki hybrydowych rewolucjonistów weszło już na stałe rozpowszechnianie przez pewien czas nieoficjalnych informacji w jakiejś sprawie a następnie błyskawiczne przeprowadzanie przez Sejm ustaw zgłoszonych przez "grupę posłów". Tego obawiają się ludzie reprezentujący społeczności lokalne. W dyskusji jednoznacznie skrytykowano ujawniane kierunki zmian w samorządach, ograniczenie ich kompetencji, dostosowywanie prawa wyborczego do potrzeb partii trzymającej władzę. Uczestniczący w debacie Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, uznał za niekonstytucyjne ograniczenie kręgu osób, które mogą startować w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podkreślił też wagę wspólnej reprezentacji na wszystkich szczeblach samorządu. Dzisiaj Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP skupiają tylko niewielką część miast i gmin. Czas wymaga konsolidacji samorządów i wzmocnienia ich związków.
28 lutego 2017
Jest ustawa o budowie przekopu przez Mierzeje Wiślaną
Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ustawa m.in. upraszcza postępowanie przy udzielaniu zezwoleń na realizację inwestycji, reguluje nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości na terenie inwestycji, ustala kwestie odszkodowań. Budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną ma uczynić Elbląg portem z dostępem do Bałtyku bez korzystania z przejścia przez cieśninę Pilawską leżącą na terenie Rosji (obwód kaliningradzki). O możliwościach przeładunkowych Elbląga decydować będzie głębokość toru wodnego; warunkuje ona tonaż jednostek mogących zawijać do portu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 17 czerwca 2013 r.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

A R C H I W U M
R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A