Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
••• Prezydent Duda proponuje referendum, w którym biorący udział mieliby wypowiedzieć się w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chceliby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie - pomysł iście szatański ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty pokoju i rozwoju ••• Według PiS gmina Warszawa - jako jedyna w Polsce - ma być pozbawiona prawa wyboru włodarza miasta. Ponieważ kilka razy mieszkańcy stolicy "źle" wybierali to teraz już wybierać nie będą. Na razie - po kilku miesiącach - ten projekt wycofano z Sejmu ••• Strażnik konstytucji i zwierzchnik sił zbrojnych - cichy w Pałacu, głośny na powiatowych wiecach ••• Donośny głos Prezydenta Dudy na poligonie w Żaganiu: Ten program [PiS] nie zostanie zatrzymany przez żaden jazgot, przez żadne demonstracje. Zwraca uwagę mocna prezydencka bezpartyjność oraz jasny stosunek do opozycji i ponad połowy Polaków ••• Donald Tusk pozostaje przewodniczącym Rady Europejskiej do końca 2019 roku. W upartej kampanii rządu polskiego przeciw Polakowi, odrzuconej przez wszystkie inne państwa (27:1), Polska - z poręki PiS - doznała kolejnej szkody ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej - unii pokoju, współpracy i równania w górę ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Nie damy rady - tak premier Beata Szydło tłumaczyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie odstąpienie od podwyższenia kwoty wolnej od podatku w obiecanym zakresie. Prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie trzeba w takie tłumaczenie wierzyć ••• MEN przyjmuje wnioski o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli ••• "Janosik" zostaje do 2019 roku bez zapowiadanych zmian ••• Obarczony istotnymi wadami prawnymi skład Trybunału Konstytucyjnego traci na znaczeniu ••• W Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów w obronie poważnie zagrożonego trójpodziału władzy ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl ••• Dowiedz się więcej o energetyce jądrowej ze strony www.poznajatom.pl ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Piątek 26.05.2017
Warto zrozumieć
 
 KRONIKA 2017  •  Aktualności  •  ARCHIWUM 
24 maja 2017
Za trzy lata dopełni się kadencja Andrzeja Dudy Prezydenta RP
Od dwóch lat w III Rzeczypospolitej prezydentem jest Andrzej Duda; do 5 sierpnia 2015 r. był prezydentem-elektem. W dorobku Głowy Państwa jest dużo "dobrej zmiany", m.in. brak respektu dla Ustawy zasadniczej będącej pod Jego strażą, aktywny udział w "rozbrajaniu" konstytucyjnego trójpodziału władzy, pogrzebanie Trybunału Konstytucyjnego w nocy z 2 na 3 grudnia 2015 r., na kilka godzin przed wyrokiem TK rozstrzygającym ważność wyboru sędziów 8 października tegoż roku, odmowa (bez uzasadnienia) powołania na sędziów kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa (organ konstytucyjny), przekonywanie swoich zwolenników o ich wyższości nad pozostałymi Polakami: Prezydent 8 marca 2016 r. do zgromadzonych w parku miejskim w Otwocku: w Polsce, to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. My! - zakrzyknął, przekonywanie ich do pogardy dla opozycji: Prezydent 30 stycznia 2017 roku w Pałacu Książęcym w Żaganiu: Ten program będzie zrealizowany z żelazną konsekwencją i nie zostanie zatrzymany przez żaden jazgot, przez żadne demonstracje nie zostanie zatrzymany. Ostatnio Prezydent - Rzeczypospolitej wszystkich Polaków - chce spytać obywateli pierwszej i kolejnych kategorii, o kierunki zmian nierespektowanej przez władze Konstytucji. Na dodatek chce niepoważnym referendum w tej sprawie podważyć powagę setnej rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości w listopadzie 1918 r.
21 maja 2017
Niezależne sądy, niezawiśli sędziowie ostoją praw obywatelskich
Sędziowie, adwokaci i radcowie prawni z całego kraju, prezesi instytucji konstytucyjnych i stowarzyszeń prawniczych, parlamentarzyści krajowi i europejscy zebrani na Kongresie Prawników Polskich w Międzynarodowym Centrum Kultury w Katowicach kolejny raz stanęli w obronie praworządności w Rzeczypospolitej. Tysiąc czterystu uczestników dyskutowało o niezależności polskich sądów i niezawisłości polskich sędziów wobec politycznego zawłaszczania instytucji konstytucyjnych i personalnego podporządkowania sądownictwa powszechnego władzy wykonawczej i ustawodawczej, wbrew przepisom ustawy zasadniczej. W wystąpieniach ministerialnych skrzętnie omijano istotę sprawy, krążono naokoło; zgłoszono na przykład zupełnie nie istotną korektę w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, utrzymującą wyłącznie w rękach polityków decyzje kto ma w niej uczestniczyć. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do Kongresu zawarł osobliwą figurę retoryczną: Sędzia nie powinien recenzować działalność innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Stosując się do tego pouczenia sędziowie widząc niczym niepohamowaną szkodę wyrządzaną państwu polskiemu powinni milczeć albo wypowiadać się jedynie o pogodzie. Kongres powołał Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, której opinie będą przekazywane władzy i upubliczniane.
17 maja 2017
Dobre wyniki w dobrym czasie koniunktury na wielu rynkach
Wstępne szacunki GUS dotyczące I kwartału 2017 r. wskazują na ożywienie polskiej gospodarki (wzrost PKB o 4%) w stosunku do I kwartału 2016 r. (wówczas 2,9%). Wcześniej po wzroście 4,6% w IV kwartale 2015 r. gospodarka wyraźnie wyhamowała. Pod koniec maja GUS ma podać strukturę składników tego wzrostu, w jakim stopniu przyczyniły się do tego inwestycje, rachunek handlu zagranicznego, konsumpcja, zapasy. Oceniając sytuację gospodarczą Polski Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu w 2017 r. z 3,2% do 3,5%. Zdaniem KE polskie PKB będzie rosnąć szybciej za sprawą odbicia w inwestycjach i znacznego wzrostu prywatnej konsumpcji. Szacunek PKB Polski na 2017 rok z 2,9% rok do roku do 3,2% podniosła również Agencja ratingowa Moody's. W jej ocenie wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna. Wskaźnik bezrobocia dla kraju też jest pomyślny - wynosi 7,7%, przy rozpiętości od niewiele ponad 2% w Poznaniu do ponad 25% w powiecie szydłowieckim. Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego jest obecnie w większości województw, większości powiatów i w większości miast na prawach powiatów - jednocyfrowa.
16 maja 2017
Mieszkańcy Nieporętu też nie chcą do metropolitarnej Warszawie
W niedzielnym, ważnym (frekwencja 39,5%), referendum w gminie Nieporęt 4173 mieszkańców zagłosowało przeciw objęcia ich gminy samorządową jednostką metropolitalną m.st. Warszawą (96,09% głosujących). Za wejściem do metropolii oddało głos 170 osób. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia27 marca 2017 r.
12 maja 2017 r.
Przeciw zawłaszczaniu samorządu przez administrację rządową
Wczoraj posłowie Parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności (zob. Diariusz REGIOsetu z 13 lutego 2017 r.) przyjęli dokument skierowany do premier Beaty Szydło, w których domagają się zaprzestania przez rząd wszelkich prac zmierzających do centralizacji państwa - wbrew zasadzie pomocniczości, a także przedstawienia kompleksowej informacji o miejscu samorządu terytorialnego w pożądanym przez rząd RP ustroju państwa. Ponadto wskazano, że Jednostka samorządu terytorialnego to ogół mieszkańców danego obszaru, którzy samodzielnie zarządzają dotyczącymi ich sprawami publicznymi. Pozbawianie takich wspólnot możliwości wykonywania zadań i przenoszenie ich w domenę administracji rządowej jest oczywistym złamaniem podstaw naszego państwa zawartych w Konstytucji RP oraz sprzecznym z prawem Unii Europejskiej. Zob. Dezyderaty uchwalone przez Zespół.
10 maja 2017
Polska z rekomendacjami po ocenie przez Radę Praw Człowieka ONZ
W Genewie polska delegacja przedstawiła raport w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w kraju członkowskim ONZ. Wynikało z niego, że prawa człowieka są przestrzegane, i takie jest dążenie władz państwowych. Swoje raporty przygotowały również organizacje pozarządowe. W debacie na forum Rady, liczącej 47 państw, delegacje z różnych stron zgłosiły wiele rekomendacji (nie są one wiążące) dla Polski. Wskazywano m.in. na kwestie nie uwzględnione w rządowym raporcie, a mające ścisły związek z przestrzeganiem praw człowieka, w tym na kryzys konstytucyjny, zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, oficjalnie dyskutowany zamiar wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, na ograniczony katalog przestępstw z nienawiści. Po sesjach Parlamentu Europejskiego, działaniach Komisji Europejskiej i Rady Europy - stanem przestrzegania praworządności w Polsce zaniepokoiła się agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych.
8 maja 2017
Od 1945 roku żyjemy w pokoju. To wciąż mało. Oby tak zawsze
Mijają 72 lata od zakończenia II Wojny Światowej i pogrzebania III Rzeszy Niemieckiej. Kapitulację podpisywano najpierw w Reims (północno-wschodnia Francja), a następnie w Berlinie - tę drugą 8 maja 1945 r. o godz. 23:01. Ten sam czas był w Warszawie. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 8 maja 20168 maja 2015). Po ogromie strat ludzkich istnień, strat materialnych i moralnych Europa i Świat z wielkim trudem wydobywały się z traumy ludobójstwa i totalnego zniszczenia. Całe zło tamtego czasu przypomina otwarte miesiąc temu w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, a w nim wystawa główna - według autorskiej koncepcji programowej prof. Pawła Machcewicza i zespołu współpracowników, składająca się z trzech bloków narracyjnych: "Droga do wojny", "Groza wojny" oraz "Długi cień wojny". Ekspozycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane w szerszy kontekst europejski i światowy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wielu wybitnych znawców tematu i muzealników. Nie podoba się natomiast obecnemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który - bez poświęcenia czasu na odwiedzenie Muzeum - odwołał ze stanowiska wspomnianego twórcę ekspozycji, zarazem dyrektora, w kilka dni po inauguracji, wieńczącej osiem lat Jego owocnej pracy.
4 maja 2017
Panie Prezydencie wpierw respekt dla obowiązującej Konstytucji RP
Prezydent Andrzej Duda przemawiając w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgłosił inicjatywę zorganizowania referendum, w którym obywatele mieliby się wypowiedzieć w sprawie przyszłości ustrojowej państwa, w tym w sprawie uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej. Obowiązująca Konstytucja RP z 1997 r. w art. 235 stanowi: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiany dotyczące kompetencji Sejmu i Senatu, prezydenta, rządu, sądów i trybunałów, finansów publicznych nie podlegają woli wyrażonej w referendum. Propozycja Prezydenta wprowadza obywateli w błąd, sugerując, że mają możliwość skutecznego opowiedzenia się za zmianą obecnej Konstytucji na nową - w ciemno, bo tej nowej nikt im nie zaprezentował, a może to być jedynie albo projekt pochodzący z wymienionych w art. 235 źródeł, albo konstytucja już uchwaloną przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Mowa o zmianie konstytucji nie jest wiarygodna w sytuacji wielokrotnego nie dotrzymywania wierności postanowieniom obecnej ustawy zasadniczej obowiązującej wszystkich obywateli. 6 sierpnia 2015 roku Andrzej Duda złożył przysięgę: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Widząc jak jest traktowana Konstytucja RP - Bóg najwyraźniej odmówił pomocy. Może zamiast wiecowych zachęt do demokracji ludowej, zaangażowałby się Pan - Panie Prezydencie - w szeroką popularyzację w każdej gminie znaczenia ustawy zasadniczej dla praworządności w państwie, w wyjaśnianie jej podstawowych treści - takich ustrojowych filarów jak trójpodziału władzy, funkcje konstytucyjnych instytucji, decentralizacja władzy publicznej, rola Prezydenta jako strażnika najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polski, konsekwencje nie stosowania się do postanowień konstytucji i wiele innych istotnych, ujętych tam treści. Upowszechnianie głębszej wiedzy o konstytucji mogłoby przynieść trwałe korzyści, znacznie więcej warte niż doraźne hasła polityczne.
3 maja 2017
Spóźniony zryw sejmowy Polaków - Konstytucja z 3 maja 1791 r.
Przed 226-laty obóz reformatorski - wykorzystując, za zgodą króla, nieobecność wielu posłów - przedłożył Sejmowi Wielkiemu Ustawę Rządową, którą nazywamy Konstytucją 3 Maja. Był to wyjątkowy, pionierski akt wolnościowy powstały w tej części Europy. Wprowadzał trójpodział władzy, pojęcia narodu i obywateli, ograniczał dominującą pozycję szlachty, przywracał dziedziczny tron, znosił liberum veto. Niestety los Rzeczpospolitej, targanej wewnętrznymi walkami bez końca, ze skłóconą i sprzedajną magnaterią, zmierzał już ku najgorszemu. Światłe zapisy przetrwały - raczej na piśmie niż w praktyce - nieco ponad dwa lata. Na długo pozostały jednak swoistym wyznaniem wiary Polaków we własną, nowoczesną państwowość. Lata 1792, 1793 i 1795 to daty trzech rozbiorów zakończonych utratą władania całością polskich ziem. Zagarnęły je Rosja, Prusy i Austria. Na mapę Europy Polska wróciła dopiero w roku 1918. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.2016 r.)
2 maja 2017
Dzień Flagi Rzeczypospolitej - jednego z symboli państwowych
Barwy biała i czerwona zostały przyjęte przez szlachtę jako narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r. w rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej.
.
Prawnie uregulował tę kwestię Sejm Królestwa Polskiego uchwałą z 7 lutego 1831 r.; królestwa z królem - carem Rosji. Do symboli państwa należą też nasze godło i hymn. W heraldyce kolor biały oznacza czystość i prawość, a czerwony - ogień i krew, odwagę i waleczność. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 2 maja 2016 r.
1 maja 2017
Od 1 maja 2004 r. w wielonarodowej Unii Europejskiej
Trzynaście lat temu na unijny maszt została podniesiona w Dublinie nasza narodowa flaga. Polska znalazła się we wspólnocie z 24 (wówczas) krajami respektującymi wartości europejskie - poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości. Ich treści rozwinięte są w Karcie Praw Podstawowych. Celem Unii jest przede wszystkim Europa wolna od wojen, utrzymująca swe kulturowe, religijne i humanistyczne dziedzictwo w pokoju i rozwoju. Dzisiaj jesteśmy w przejściowym okresie dążeń niektórych ugrupowań politycznych (w Polsce i poza Polską) do zahamowania integracji europejskiej, do przeciwstawienia się dzieleniu własnym z innymi w ramach ponadnarodowej organizacji. Dla niektórych bezpieczeństwo w przenikającej się, zwartej grupie jest mniej ważne niż "mocarstwowe" ambicje jednostek bez pokrycia w rzeczywistości. Wystarczy choć trochę znać historię Europy gdy była nie powiązanym szerzej zbiorem państw narodowych - aby wiedzieć o ciągnących się przez długie lata wojnach, o sojuszach zawiązywanych w celu wzmocnienia kolejnej zbrojnej napaści, dokonującej zaboru cudzych ziem i eksterminacji mieszkającej tam ludności. Każdy kto propaguje zerwanie trwałych więzów gwarantujących bezpieczeństwo i tożsamość - jest kimś skrajnie niebezpiecznym dla własnego narodu. Europa państw narodowych z zamkniętymi granicami, kierujących się wyłącznie własnymi interesami nie miała w swych dziejach ponad 70 lat bez wojny. Według danych z Newslettera CBOS nr 17/2017 - w ocenie 32% respondentów rządząca w Polsce partia dąży do ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej; 20% sądzi, że celem PiS jest zachowanie obecnego stanu integracji; 17% uważa, że rządząca partia dąży do wyjścia Polski z UE, mimo zapewnień jej polityków; 12% dostrzega w działaniach PiS chęć pogłębienia integracji państw członkowskich; 5% jest zdania, że PiS dąży do powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe. Dane pochodzą z badania "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowanego w dniach 30 marca-6 kwietnia 2017 roku.
29 kwietnia 2017
Sprawa osobliwej metropolii odłożona do nowego pomysłu
Druk sejmowy 1259 z poselskim projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy został wczoraj wycofany. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia 2017 r.30 marca 2017 r. Z pewnością część gmin odwoła uchwalone referenda, jako obecnie bezprzedmiotowe.
27 kwietnia 2017
Manifest Podlaski - przeciw marginalizacji samorządu
250 samorządowców z całego regionu uczestniczących wczoraj w Forum Samorządowym Województwa Podlaskiego pn. "Nic o Nas bez nas" jednogłośnie przyjęło Manifest Podlaski, w którym jednoznacznie stwierdzono m.in.: Dzisiaj już wyraźnie widzimy, że działania rządu premier Beaty Szydło prowadzą do marginalizacji samorządu w Polsce. I dalej: Władza obawia się głosu mieszkańców, dlatego próbuje narzucić swoje partyjne reguły gry - bez konsultacji, w chaosie informacyjnym i legislacyjnym. Autonomiczny i kreatywny samorząd chce wtłoczyć w ramy partyjnego myślenia. Planowane zmiany w ordynacji samorządowej znacznie zmniejszą skuteczność działania lokalnych wspólnot, a poprzez sztuczne ograniczenie konkurencji wyborczej, ograniczą wpływ mieszkańców na wybór władz lokalnych. Forum zorganizował "Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny" powołany 16 bm. przez przedstawicieli: Związku Województw RP w osobie marszałka województwa podlaskiego, Unii Metropolii Polskich - prezydenta Białegostoku, Związku Miast RP - prezydenta Suwałk, Związku Powiatów RP - starostę siemiatyckiego, Związku Gmin Wiejskich RP - wójta Korycina. Podlaski komitet to regionalna inicjatywa, związana z ogólnopolskim Samorządowym Komitetem Protestacyjnym, który kilka tygodni temu został powołany podczas Forum Samorządowego w Warszawie (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r.)
26 kwietnia 2017 ,
Marsz przeciw zagrożonej samorządności terytorialnej
Samorządowy Komitet Protestacyjny uformowany podczas marcowego Forum Samorządowego w Warszawie (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r. ) zaprasza samorządowców na "Marsz Wolności", który jest wspólnym przedsięwzięciem wielu środowisk samorządów, nauczycieli, rodziców, środowisk sędziowskich, stronnictw i ugrupowań politycznych występujących w obronie przyjętej Karty Samorządności i ruchów obywatelskich. Marsz ma zaprezentować sprzeciw samorządowców wobec recentralizacji państwa. Odbędzie się 6 maja w Warszawie. Rozpocznie się o godz. 13 pod Urzędem m.st. Warszawy na Placu Bankowym, a zakończy się ok. godz. 15 na Placu Konstytucji.
25 kwietnia 2017
Przed wyborami samorządy pod gradem "dobrych pomysłów"
Jednym ze składników "czyszczenia" samorządność jest przed najbliższymi wyborami samorządowymi liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch, co na dodatek miałoby działać wstecz. Taka "czystka" dotyczyłaby - średnio 64% szefów JST sprawujących dzisiaj swój urząd (od 54% w woj. podlaskim do 71% w kujawsko-pomorskim), tzn. 1584 osób. Tylko 894 osoby z wszystkich 2478 szefów gmin mogłyby ubiegać się o reelekcję. Odrębne - choć skojarzone - sprawy to kwestionowane prawo formowania wyborczych komitetów obywatelskich oraz manipulacje granicami okręgów wyborczych.
23 kwietnia 2017
Kluby Obywatelskie - droga do znajomości treści, nie tylko haseł
Już w większości powiatów działają Kluby Obywatelskie. Przybywają kolejne. Na otwartych spotkaniach kompetentne osoby reprezentujące różne dziedziny: wiedzę o prawie, państwie, gospodarce, nauce, technice, kulturze - debatują z mieszkańcami, poruszając najważniejsze aktualnie sprawy dla wspólnot lokalnych, jak i dla całego kraju. Relacje z wybranych spotkań na stronach Instytutu Obywatelskiego. Znajdź swój klub.
21 kwietnia 2017
Blisko milion obywateli nie chce oświatowego zamieszania
Przedstawiciele Komitetu Referendalnego - zawiązanego wobec forsowanych przez rząd w bezzasadnie szybkim tempie radykalnych zmian w systemie oświaty - złożyli u marszałka Sejmu 910 558 podpisów osób opowiadających się za przeprowadzeniem w tej sprawie o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowego referendum (art. 125 Konstytucji RP). Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zbiórkę podpisów rozpoczęto 1 lutego br. (zob. Diariusz REGIOsetu z 5 i 9 stycznia 2017 r.) Szkoły objęte zmianami są powiązane z jednostkami samorządu terytorialnego. Według art. 170 Konstytucji RP Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty... Wspólnotę związaną z dana szkołą tworzą wszyscy mieszkańcy gminy, miasta czy powiatu, w tym rodzice uczniów wciąganych w chaotyczną "reformę", w zmianę dla szybkiej zmiany. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niestety takie inicjatywy obywatelskie nie miały dotąd szczęścia w osiąganiu celów w parlamencie. Niemal identyczną liczbę podpisów złożyli w czerwcu 2013 r. u marszałka Sejmu inicjatorzy akcji "Ratujmy Maluchy" - przeciw obowiązkowi szkolnemu dla sześciolatków. Obie izby odniosły się wówczas negatywnie do tego głosu obywateli.
19 kwietnia 2017
Zbrojny tragiczny sprzeciw zagładzie narodu żydowskiego
74 lata temu bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim.
.
Powstanie rozpoczęło się wraz w przystąpieniem okupanta do akcji kończącej likwidację warszawskiego getta. Trwało 27 dni. Bojownicy zdając sobie sprawę z układu sił, zdecydowali się na śmierć w walce, wystąpili z bronią w ręku wobec niemieckiego ludobójstwa. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 19 kwietnia 2016 r.
14 kwietnia 2017 r.
Suweren chce referendów, nie wystarczą pozorne konsultacje
Rady kilkunastu gmin i miast wymienionych w poselskim projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy 1259) podjęły lub przygotowują uchwały o przeprowadzeniu referendum wśród swoich mieszkańców z pytaniem: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządowa objęła (tutaj wymieniana jest nazwa gminy/miasta)? W odbytym już ważnym referendum w Legionowie 94,27% głosujących sprzeciwiło się aby metropolia objęła ich miasto (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 marca 2017 r.). Rządząca partia większość ustaw wprowadza pod obrady Sejmu jako projekty grupy posłów (PiS), bo te - w odróżnieniu od projektów rządowych - nie podlegają konsultacjom społecznym. Pod naciskiem opinii publicznej zarządzono jednak konsultacje; mają trwać do 23 kwietnia br. W międzyczasie kolejne samorządy podejmują uchwały o organizacji referendów na swoim terenie. Głosowania odbędą się m.in. w Błoniu, Konstancinie-Jeziornej, Michałowicach, Nieporęcie, Starych Babicach, Wieliszewie. "Dobra zmiana" często odwołuje się do woli Suwerena, czy uszanuje wyniki przeprowadzonych w marcu, maju, czerwcu i później referendów? Natomiast skarga Rady Warszawy na decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały ws. przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców stolicy, postanowiona 14 marca br. i złożona - zgodnie z procedurą - u wojewody, który ma 30 dni na przekazanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ? dotąd do sądu nie wpłynęła. Władza robi co może, a nawet więcej, aby niepokornym warszawiakom pokazać się z "jak najlepszej strony" (zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 marca 2017 r.). Warto zaznaczyć, że czym innym, niż projektowana metropolitalna jednostka samorządowa m.st. Warszawa, jest powołane z inicjatywy samorządów, działające od 2000 r. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, które dobrowolnie zrzesza wiele gmin okołowarszawskich w tym: Celestynów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Józefów, Lesznowola, Mińsk Mazowiecki, Nieporęt, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn, Stare Babice, Żyrardów. Ostatnio przystąpił do niej Brwinów, który w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy również zamierza przeprowadzić referendum.
11 kwietnia 2017
Przez trzy miesiące dług publiczny wzrósł o 20 miliardów
Tak powiększa się rachunek pieniędzy pożyczonych, które Polacy będą musieli oddać swoim wierzycielom. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
W grudniu 2007 r. dług publiczny wynosił 527 mld zł, w grudniu 2015 r. - 886 mld zł. Przez osiem lat stan zmienił się o 359 mld zł. Do tego trzeba dodać 114 mld zł z przeniesienia w I kw. 2014 r. części środków zgromadzonych w OFE. Średniomiesięczny wzrost długu w latach 2008-2015 wynosił ok. 5 mld zł.
10 kwietnia 2017
Rocznica mordu NKWD i wypadku lotniczego na smoleńskiej ziemi
77 lat temu, wiosną 1940 roku na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich rozstrzelano ponad dwadzieścia tysięcy obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji. Miejscem największej kaźni był Katyń pod Smoleńskiem, inne miejsca tego mordu to Miednoje koło Tweru, Piatichatki na przedmieściu Charkowa, Bykownia koło Kijowa, Kuropaty na Białorusi. W 2010 r. podczas próby lądowania - w niepozwalających na to warunkach atmosferycznych i parametrach lotu - rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku Tupolew 154M z delegacją udającą się na rocznicowe obchody do Katynia. W tej katastrofie lotniczej zginęli wszyscy obecni na pokładzie, wśród nich urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński, w latach 2002-2005 prezydent m.st. Warszawy. (Diariusz REGIOsetu z kwietnia 2010 r.).
7 kwietnia 2017
Świadczenie wychowawcze 500+ ogranicza biedę wśród dzieci
Po roku wypłacania świadczenia 500+ zbierane są oceny i opinie, analizowane doświadczenia i skutki uboczne, szykowane korekty. Świadczenie jest wypłacane na 3,78 mln dzieci, nie jest ono wliczane do dochodu rodziny w zeznaniu podatkowym, nie powoduje utraty innych świadczeń (zob. Diariusz REGIOsetu z 12 lutego 2016 r.) Nie ulega wątpliwości, że: # program doraźnie wspiera rodziny, zwłaszcza wielodzietne, # wpłynął na zdecydowane zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci, # także na ograniczenie nierówności społecznych, pomimo wypłacania go również rodzicom dobrze sytuowanym, nie potrzebującym takiego wsparcia, # zainicjował dyskusję nt. polityki rodzinnej w Polsce. Z odnotowanych skutków ubocznych wynika: # wzrost zainteresowania rodziców wycofywaniem swoich dzieci z domów dziecka, # dostosowywanie (obniżanie) zarobków w strefach bliskich kryterium uprawniającego do świadczenia, # odstępowanie od pracy matek na niskopłatnych stanowiskach, którym świadczenie rekompensuje utracony zarobek. Z wielu analiz wynikają pozytywne rezultaty programu, choć uzyskiwane znacznym obciążeniem dla finansów publicznych. Roczny koszt programu to ok. 23 mld zł. Program nadal popiera prawie 80% ankietowanych przez CBOS, 52% respondentów ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny jako dobrą bądź bardzo dobrą (CBOS News 11/2017).
5 kwietnia 2017
Metropolie czas zacząć: ustawa dotycząca śląskiej - podpisana
Prezydent RP podpisał ustawę z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim; wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Utworzenie związku nastąpi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Rada Miasta Katowice ma przygotować wniosek w tej sprawie. Obszar przyszłego związku metropolitalnego zamieszkiwać będzie co najmniej dwa miliony mieszkańców. Radni Katowic mają zwrócić się do rad 40 gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami (także miasta Katowic) w sprawie wejścia ich gminy w skład związku. Na konsultacje, które ma zakończyć odpowiednia uchwała rady danej gminy, przewidziano około czterech tygodni. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia "Silesia" powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.
2 kwietnia 2017
Konstytucja RP ma 20 lat; sprawdzona w normalnych czasach
2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W głosowaniu oddano 451 głosów ZA, 40 - przeciw, sześć osób wstrzymało się od głosu. Następnie Konstytucja została przedstawiona społeczeństwu, które w ogólnonarodowym referendum 25 maja tegoż roku opowiedziało się za jej przyjęciem. Frekwencja w referendum wyniosła 42,86%. Przyjęcie Konstytucji poparło 52,71% głosujących. Ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał jej tekst 16 lipca i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. 16 lipca 1997 roku ukazał się Dziennik Ustaw Nr 78 z tekstem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Weszła w życie trzy miesiące później 17 października 1997 r. Od tego czasu służy Polsce i Polakom. Pod jej prawem weszliśmy do NATO oraz do Unii Europejskiej. Do niedawna nie było wątpliwości, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym. Zagrożenie dla tej wartości i wielu innych zapisanych w Konstytucji RP rozwija się od jesieni 2015 r. Część z nich już podeptano. Wystarczył rok "dobrej zmiany" aby Konstytucję uczynić bezbronną po "wkroczeniu" władzy do Trybunału Konstytucyjnego. Zawrót w głowach wygranych kilkanaście miesięcy temu polityków zatacza coraz szersze kręgi. Nie mając wymaganej większości w parlamencie do zmiany Konstytucji wybrali drogę bezkarnego ignorowania zawartych w niej przepisów, nie stosowania się do nich osób na konstytucyjnych urzędach i w instytucjach; procedurę parlamentarną zmian w konstytucji uruchomili w dwa miesiące po przejęciu rządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 grudnia 2015 r. Niestety, są gotowi pójść dalej, o czym stanowczo zapewnia ich guru. Wcześniejsze pomysły z tego źródła wskazuje ogłoszony, a następnie schowany projekt. Na kartach naszej historii mamy przykłady nadużywania władzy wobec Konstytucji (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2016 r.) Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu na jesieni 2019 r., wybory prezydenta RP - latem 2020 r.
30 marca 2017
Przedwyborczych manipulacji wokół Warszawy ciąg dalszy
Partyjne zadbanie o władztwo nad Warszawą (zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.) przybiera na sile. Obszar przyszłej metropolii powiększono jeszcze o trzy gminy: Leszno, Podkowę LeśnąŻabią Wolę. W poselskim projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy 1259) Warszawa licząca 1750 tys. mieszkańców staje się gminą miejską z burmistrzem, a nie prezydentem jako zarządem, nie nazywa się już miastem stołecznym, nie ma uprawnień powiatu, warszawiacy tracą prawo samodzielnego wyboru owego burmistrza, w jego wyborze będą jedynie współuczestniczyć z mieszkańcami 35 innych gmin, przy czym każda z nich poza głosowaniem na burmistrza gminy miejskiej Warszawy samodzielnie wybierze swojego wójta, burmistrza bądź prezydenta. Zastosowano następujący chwyt: miastem stołecznym Warszawą będzie obszar metropolitalny składający się z 36 gmin z prezydentem tego nowego miasta stołecznego. Prezydenta wybierać będą mieszkańcy obszaru metropolitalnego, będzie on jednocześnie (unia personalna) burmistrzem gminy miejskiej Warszawy, pozostającej w granicach dzisiejszych 18 dzielnic. Taki szyty grubymi nićmi zabieg ma ułatwić partii trzymającej władzę w kraju, posiąść ją także w Warszawie, bowiem w większości gmin otaczających stolicę PiS ma wielu zwolenników, a w samej Warszawie przegrywa. Ciekawe czy miejskość obszaru metropolitalnego zamieni dwanaście gmin wiejskich w miejskie, czy taka zmiana dotknie też obszary wiejskie w jedenastu gminach miejsko-wiejskich? Warszawa w Żabiej Woli, w Wieliszewie, w Nieporęcie..., większa część Zalewu Zegrzyńskiego ma być w stolicy. Osiedlający się tam miłośnicy sielskości chcieli uciec z Warszawy, nie udało się. Rada gminy miejskiej Warszawy ulegnie redukcji z 60 radnych dzisiaj do 31 po zmianie. Nie wiadomo jak będzie wybierana. Natomiast Rada metropolii nazywanej miastem stołecznym Warszawą ma być wybierana wg klucza: po jednym radnym z każdej dzielnicy Warszawy oraz po jednym radnym z każdej z pozostałych gmin. Tak 1750 tys. mieszkańców Warszawy będzie reprezentowanych przez 18 radnych (jeden radny na 95 tys. mieszk.), a liczące łącznie 880 tys. mieszkańców grupa 35 gmin - przez 35 radnych (jeden radny na 25 tys. mieszk.) Oto szyta grubymi nićmi manipulacja przedwyborcza. Trzeba dodać, że nie ma ona nic wspólnego z dokonanym już i zaakceptowanym przez Komisję Europejską podziałem Mazowsza na dwa obszary statystyczne (zob. Diariusz REGIOsetu z 30 listopada 2016 r..) Obecna Rada Warszawy stara się o przeprowadzenie referendum wśród mieszkańców stolicy. Wojewoda unieważnia podjętą w tej sprawie uchwałę. Sprawa jest w Sądzie Administracyjnym. Ustawa o nowym ustroju Warszawy może być w każdej chwili uchwalona, każdej nocy podpisana. Takie działania są znane. Wspominanie o konsultacjach, gdy projekt jest skierowany do pierwszego czytania odwraca uwagę od sedna sprawy. Jedyną powszechną formą wypowiedzi mieszkańców jest referendum. Takie odbyło się w wytypowanej do składu metropolii gminie Legionowo (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 marca. Warszawiacy nie raz już wybierali niezgodnie z oczekiwaniom obecnej wszechwładzy, dlatego znaczenie ich głosów oraz reprezentujących ich radnych trzeba zminimalizować, a miastu obniżyć rangę.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A