Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 maja 2017
Karta Samorządności już przyjęta w niemal połowie lubuskich gmin
Jak podało Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego - rady 36 tamtejszych gmin przyjęły uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Rady przyjęły postulaty zawarte w Karcie Samorządności - dokumencie będącym manifestem wzywającym do poszanowania zasad samorządności (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r.) Sprzeciw nie dotyczy reformy znoszącej niedogodności funkcjonalne, która musi być w pełni skonsultowana ze społeczeństwem i całym środowiskiem samorządowym. W uchwałach rad zwraca się uwagę na pojawiające się w przestrzeni publicznej zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym prawie wyborczym, zmian godzących w prawa obywateli.

29 maja 2017
Pomimo wycofania projektu mieszkańcy chcieli wyrazić zdanie
Referendum w sprawie ewentualnej przynależności gminy Konstancin-Jeziorna do metropolii warszawskiej nie uzyskało frekwencji wymaganej do jego ważności - stawienia się przy urnach 30% uprawnionych. Zabrakło 132 głosujących. 5670 mieszkańców oddało 5619 głosów ważnych. Z tej liczby 5447 (96,9%) wyrażało sprzeciw wobec takiej przynależności ich gminy. Za przynależnością Konstancina-Jezorny do metropolii warszawskiej oddano 172 głosy. Uprawnione do udziału w referendum były 19 332 osoby.

27 maja 2017
Komitety wyborcze wyborców nie chcą być dalej dyskryminowane
Ruch Samorządowy "Bezpartyjni" (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 marca 2017 r.) podejmuje walkę o prawo i sprawiedliwość, o stosowanie w życiu art. 32 Konstytucji RP - mówiącego, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z tym "Ruch" postuluje zmianę w Kodeksie wyborczym eliminującą w wyborach samorządowych do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - możliwość rejestrowania komitetów wyborczych partii politycznych. Nie oznacza to odebrania partiom politycznym prawa zgłaszania kandydatów w wyborach samorządowych, a jedynie naprawę obecnego stanu przepisów, które dyskryminują komitety wyborcze wyborców oraz stawiają na pozycji uprzywilejowanej partie polityczne. Przedstawiciele "Ruchu" podkreślają, że ugrupowania polityczne dominują nad lokalnymi komitetami wyborczymi m.in. w kwestii losowania list wyborczych czy dostępu do mediów. Kampanie komitetów partyjnych dotują podatnicy, a kandydaci bezpartyjni sami muszą znaleźć pieniądze na dotarcie do wyborców. Rozpoczęto zbiórkę podpisów na rzecz przedłożenia marszałkowi Sejmu obywatelskiego projektu ustawy zmieniającego kodeks wyborczy, zapewniającego stawanie do wyborów na równych zasadach komitetom wyborczym wyborców i partiom politycznym. Ruch Samorządowy "Bezpartyjni" zrzesza obecnie 150 samorządów w dziewięciu województwach; dziesiąte (łódzkie) szykuje się do inauguracji grupy JST ze swojego terenu. W siedmiu regionach funkcjonują już stowarzyszenia lub konfederacje z pełną autonomią.

26 maja 2017
WSA oddalił skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
W wyroku z 25 maja br. (sygn. akt II SA/Wa 613/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, podzielając zarzut Wojewody Mazowieckiego co do niejasnego i nieprecyzyjnego sformułowania pytania referendalnego w Uchwale Rady m.st. Warszawy XLII/1056/2017 z 6 lutego br., w kontekście projektowanej regulacji [zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.], która nie przewiduje zmian granic gminy m.st. Warszawy. Zdaniem Sądu, z pytania referendalnego ujętego w zaskarżonej uchwale w żaden sposób nie wynika, że ma ono związek z ideą metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego. Wręcz odwrotnie może ono sugerować, że jego intencją było pytanie o zmianę granic miasta stołecznego Warszawy nie zaś pytanie o zmianę ustroju. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 marca 2017 r.

25 maja 2017
Szefowie korporacji samorządowych u Prezydenta Andrzeja Dudy
Samorządowcy stojący na czele kilku organizacji: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP zostali przyjęci w Pałacu przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Goście odnieśli wrażenie, że Prezydent popiera ideę samorządności, że przyjął przedstawione argumenty dotyczące oceny aktualnej sytuacji oraz nie negował sensu istnienia i działalności Samorządowego Komitetu Protestacyjnego (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r.) Ustalono, że przy urzędzie prezydenta powstanie zespół, z udziałem organizacji samorządowych, który zajmie się całościowym przeglądem regulacji prawnych dotyczących działalności samorządu terytorialnego i zaproponuje ewentualne zmiany.

24 maja 2017
W 2020 roku dopełni się kadencja Andrzeja Dudy Prezydenta RP
Mijają dwa lata od wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta w III Rzeczypospolitej; do 5 sierpnia 2015 r. był prezydentem-elektem. W dorobku Głowy Państwa jest dużo "dobrej zmiany", m.in. brak respektu dla Ustawy zasadniczej będącej pod Jego strażą, aktywny udział w "rozbrajaniu" państwa prawa i demontażu konstytucyjnego trójpodziału władzy, ingerowanie w czynności procesowe sądu, ułaskawianie skazanych nieuprawomocnionymi wyrokami* (postanowiłem uwolnić po prostu wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. - wypowiedź z 18 listopada 2015 r. świadcząca o przekonaniu, że władza wykonawcza może wkraczać w sferę władzy sądowniczej), selekcjonowanie składu Trybunału Konstytucyjnego, pospieszne odbieranie w nocy z 2 na 3 grudnia 2015 r., ślubowania od wybranych na sędziów TK, z pełną wiedzą, że za kilka godzin Trybunał wyda wyrok nt. ważność wyboru sędziów 8 października tegoż roku, odmowa (bez uzasadnienia) powołania na sędziów kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa (organ konstytucyjny), przekonywanie swoich zwolenników o ich wyższości nad pozostałymi Polakami: Prezydent 8 marca 2016 r. do zgromadzonych w parku miejskim w Otwocku: w Polsce, to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. My! - zakrzyknął, przekonywanie swoich do pogardy dla opozycji: Prezydent 30 stycznia 2017 roku w Pałacu Książęcym w Żaganiu: Ten program [PiS] będzie zrealizowany z żelazną konsekwencją i nie zostanie zatrzymany przez żaden jazgot, przez żadne demonstracje... Zwraca tu uwagę mocna prezydencka bezpartyjność oraz jasny stosunek do ponad połowy Polaków. Jak to możliwe aby przez kilkanaście miesięcy obecnej prezydentury powszechne kojarzenie Polski z etosem ruchu "Solidarność", z pokojowym pozbyciem się komuny, z dobrym członkostwem w Unii, z uchronieniem kraju od recesji w latach światowego kryzysu - ustąpiło miejsca takim wyróżnikom jak prowincjonalna polityka zewnętrzna, niszcząca praworządność polityka wewnętrzna, osłabienie siły dowódczej armii, obłudne szermowanie hasłem bezpieczeństwa dla wywoływania lęków i ksenofobicznych postaw obywateli, także wbrew stanowisku Kościoła. Niestety wiemy co na to Głowa Państwa - jest dobrze, dobrze jest - jak w refrenie piosenki. Asystentura w dziele niszczenia instytucji państwa trwa. W Rzeczypospolitej wszystkich Polaków - Prezydent w dzisiejszym orędziu wezwał obywateli, pierwszej i dalszych kategorii: Wspólnie stwórzmy naszą nową Konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Nie tłumaczy przy tym dlaczego obowiązująca Konstytucja RP - potwierdzona w ogólnokrajowym referendum - nie jest dla Polski. Głowa Państwa chce rozpisania referendum: jak zastąpić Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - Konstytucją dla Polski. Taki zabieg z pewnością zakończy się kolejnym partyjnym "sukcesem". Pozwoli mało zorientowanym w materii konstytucyjnej respondentom udzielić rzeczowych odpowiedzi. Na dodatek Prezydent chce niepoważnym referendum podważyć powagę setnej rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości w listopadzie 1918 r.
     * 31 maja 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził: Prawo łaski może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. (Sygn. I KZP 4/17).

21 maja 2017
Niezależne sądy, niezawiśli sędziowie ostoją praw obywatelskich
Sędziowie, adwokaci i radcowie prawni z całego kraju, prezesi instytucji konstytucyjnych i stowarzyszeń prawniczych, parlamentarzyści krajowi i europejscy zebrani na Kongresie Prawników Polskich w Międzynarodowym Centrum Kultury w Katowicach kolejny raz stanęli w obronie praworządności w Rzeczypospolitej. Tysiąc czterystu uczestników dyskutowało o niezależności polskich sądów i niezawisłości polskich sędziów wobec politycznego zawłaszczania instytucji konstytucyjnych i personalnego podporządkowania sądownictwa powszechnego władzy wykonawczej i ustawodawczej, wbrew przepisom ustawy zasadniczej. W wystąpieniach ministerialnych skrzętnie omijano istotę sprawy, krążono naokoło; zgłoszono na przykład zupełnie nie istotną korektę w projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, utrzymującą wyłącznie w rękach polityków decyzje kto ma w niej uczestniczyć. Prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do Kongresu zawarł osobliwą figurę retoryczną: Sędzia nie powinien recenzować działalność innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej. Stosując się do tego pouczenia sędziowie widząc niczym niepohamowaną szkodę wyrządzaną państwu polskiemu powinni milczeć albo wypowiadać się jedynie o pogodzie. Kongres powołał Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, której opinie będą przekazywane władzy i upubliczniane.

18 maja 2017
Dobre wyniki w dobrym czasie koniunktury na wielu rynkach
Wstępne szacunki GUS dotyczące I kwartału 2017 r. wskazują na ożywienie polskiej gospodarki (wzrost PKB o 4%) w stosunku do I kwartału 2016 r. (wówczas 2,9%). Wcześniej po wzroście 4,6% w IV kwartale 2015 r. gospodarka wyraźnie wyhamowała. Pod koniec maja GUS ma podać strukturę składników tego wzrostu, w jakim stopniu przyczyniły się do tego inwestycje, rachunek handlu zagranicznego, konsumpcja, zapasy. Oceniając sytuację gospodarczą Polski Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu w 2017 r. z 3,2% do 3,5%. Zdaniem KE polskie PKB będzie rosnąć szybciej za sprawą odbicia w inwestycjach i znacznego wzrostu prywatnej konsumpcji. Szacunek PKB Polski na 2017 rok z 2,9% rok do roku do 3,2% podniosła również Agencja ratingowa Moody's. W jej ocenie wzrostowi gospodarczemu w Polsce sprzyjać będzie rosnąca konsumpcja prywatna. Wskaźnik bezrobocia dla kraju też jest pomyślny - wynosi 7,7%, przy rozpiętości od niewiele ponad 2% w Poznaniu do ponad 25% w powiecie szydłowieckim. Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego jest obecnie w większości województw, większości powiatów i w większości miast na prawach powiatów - jednocyfrowa.

17 maja 2017
...a na Śląsku mieszkańcy 41 gmin nie stronią od metropolii
Konsultowani mieszkańcy 41 gmin oddali 12 500 opinii, w tym 90% z tej puli opowiedziało się za utworzeniem metropolii. Ci udzielili odpowiedzi TAK na pytanie: Czy jest Pani/Pan za wejściem swojego miasta/gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim? Głosować można było listownie, mailowo, na stronach urzędów niektórych JST, wrzucając ankietę do specjalnych skrzynek w urzędach gmin, domach kultury, bibliotekach bądź oddając wypełniony formularz ankieterom. Wynik uznano za wystarczający do postawienia sprawy na radach gmin i podjęcia stosownych uchwał. Zgodnie z treścią cytowanej ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców. Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. pięcioprocentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

16 maja 2017
Nieporęt też nie chce być w metropolitarnej Warszawie
W niedzielnym, ważnym (frekwencja 39,5%), referendum w gminie Nieporęt 4173 mieszkańców zagłosowało przeciw objęcia ich gminy samorządową jednostką metropolitalną m.st. Warszawą (96,09% głosujących). Za wejściem do metropolii oddało głos 170 osób. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia27 marca 2017 r.

14 maja 2017
W którym dniu odbędą się wybory samorządowe w 2018 roku?
Według Kodeksu Wyborczego wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad (art. 371 par. 1). Dla wyborów samorządowych w 2018 r. tą datą jest 11 listopada. Jest to dzień Narodowego Święta Niepodległości, które w roku przyszłym ma szczególne znaczenie - będzie obchodzone w stulecie odzyskania przez Polskę państwowości, a zarazem niepodległości. Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że wybory samorządowe w 2018 roku nie powinny być przeprowadzone 11 listopada. W związku z tym w ocenie PKW wymagana byłaby taka zmiana Kodeksu wyborczego, by organ zarządzający wybory samorządowe - czyli Prezes Rady Ministrów - miał możliwość pewnej dowolności określenia terminu wyborów w granicach ustalonych ustawowo. Dzień 11 listopada 2018 r. zgłosił też Prezydent Andrzej Duda na przeprowadzenie referendum zwanego najpierw konstytucyjnym, później konsultacyjnym w sprawie zmiany konstytucji. PKW jest gotowa przeprowadzić jednego dnia referendum ogólnokrajowe i wybory samorządowe, jeśli taka będzie wola zarządzających te działania organów - Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, ale jako odrębne głosowania. W świetle obowiązującego prawa połączenie w jednym akcie wyborczym referendum ogólnokrajowego i  wyborów samorządowych jest niemożliwe. Komisja w piśmie do Prezydenta RP zwróciła uwagę, iż przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory samorządowe może nastręczać liczne problemy, m.in. konieczność zatrudnienia około pół miliona osób w odrębnych komisjach wyborczych i referendalnych oraz zakup dodatkowych urn do przeprowadzenia referendum.

12 maja 2017
Przeciw zawłaszczaniu samorządu przez administrację rządową
Wczoraj posłowie Parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności (zob. Diariusz REGIOsetu z 13 lutego 2017 r.) przyjęli dokument skierowany do premier Beaty Szydło, w których domagają się zaprzestania przez rząd wszelkich prac zmierzających do centralizacji państwa - wbrew zasadzie pomocniczości, a także przedstawienia kompleksowej informacji o miejscu samorządu terytorialnego w pożądanym przez rząd RP ustroju państwa. Ponadto wskazano, że Jednostka samorządu terytorialnego to ogół mieszkańców danego obszaru, którzy samodzielnie zarządzają dotyczącymi ich sprawami publicznymi. Pozbawianie takich wspólnot możliwości wykonywania zadań i przenoszenie ich w domenę administracji rządowej jest oczywistym złamaniem podstaw naszego państwa zawartych w Konstytucji RP oraz sprzecznym z prawem Unii Europejskiej. Zob. Dezyderaty uchwalone przez Zespół.

11 maja 2017
Plan inwestycyjny dla Europy, w tym dla polskich samorządów
Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przygotowały Plan Inwestycyjny dla Europy, zwany Planem Junckera. Podstawę finansową Planu stanowi Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS, European Fund for Strategic Investment). Wdrożenie Planu ma pobudzić inwestycje w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach - szeroko rozumianej infrastrukturze i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowane maja być projekty uzasadnione z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, a także zgodne z polityka Unii Europejskiej - w takich obszarach jak ochrona środowiska, rozwój infrastruktury, tworzenie miejsc pracy, poprawa konkurencyjności gospodarki europejskiej. Musza być też zgodne z zasada dodatkowości, tzn. że ich realizacja bez wsparcia EFIS nie byłaby możliwa, przynajmniej w określonym czasie lub pożądanej skali. Nie istnieją ograniczenia co do wielkości projektów. O wsparcie mogą się ubiegać m.in. samorządy. Wśród 15 projektów z Polski zatwierdzonych już przez Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania z EFIS, pięć to projekty samorządowe. Trzy z nich mają podpisane umowy: Trasa Łagiewnicka w Krakowie, projekt budowy szpitala wojewódzkiego w Toruniu oraz projekt budowy mieszkań komunalnych w Poznaniu. Więcej informacji.

10 maja 2017
Polska z rekomendacjami po ocenie w Radzie Praw Człowieka ONZ
W Genewie polska delegacja przedstawiła raport w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka w kraju członkowskim ONZ. Wynikało z niego, że prawa człowieka są przestrzegane, i takie jest dążenie władz państwowych. Swoje raporty przygotowały również organizacje pozarządowe. W debacie na forum Rady, liczącej 47 państw, delegacje z różnych stron zgłosiły wiele rekomendacji (nie są one wiążące) dla Polski. Wskazywano m.in. na kwestie nie uwzględnione w rządowym raporcie, a mające ścisły związek z przestrzeganiem praw człowieka, w tym na kryzys konstytucyjny, zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, oficjalnie dyskutowany zamiar wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, na ograniczony katalog przestępstw z nienawiści. Po sesjach Parlamentu Europejskiego, działaniach Komisji Europejskiej i Rady Europy - stanem przestrzegania praworządności w Polsce zaniepokoiła się agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych.

9 maja 2017
Dzień Europy - święto wspólnego budowania bezpieczeństwa
Co roku przypominamy jak powojenna Europa opowiedziała się za pokojem przez współpracę, przez upowszechnianie wspólnych idei, przez uwalnianie granic, przez pomoc prowadzącą do wyrównywania warunków życia społeczeństw powiązanych Unią. Mija czas pewnego przesilenia (Brexit, populizm w kilku krajach UE), który wymusi odnowienie zasad dobrowolnego wchodzenia w pogłębioną wspólnotę ze zdecydowanie ściślejszym dotrzymywaniem europejskich wartości. Zob. Diariusz REGIOsetu z 25 marca 2017 r. oraz przemówienie Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, podczas otwarcia spotkania w Rzymie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów inaugurujących europejską wspólnotę.

8 maja 2017
Od 1945 roku żyjemy w pokoju. To wciąż mało. Oby tak zawsze
Mijają 72 lata od zakończenia II Wojny Światowej i pogrzebania III Rzeszy Niemieckiej. Kapitulację podpisywano najpierw w Reims (północno-wschodnia Francja), a następnie w Berlinie - tę drugą 8 maja 1945 r. o godz. 23:01. Ten sam czas był w Warszawie. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 8 maja 20168 maja 2015). Po ogromie strat ludzkich istnień, strat materialnych i moralnych Europa i Świat z wielkim trudem wydobywały się z traumy ludobójstwa i totalnego zniszczenia. Całe zło tamtego czasu przypomina otwarte miesiąc temu w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, a w nim wystawa główna - według autorskiej koncepcji programowej prof. Pawła Machcewicza i zespołu współpracowników, składająca się z trzech bloków narracyjnych: "Droga do wojny", "Groza wojny" oraz "Długi cień wojny". Ekspozycja przedstawia polskie doświadczenie wojny, wpisane w szerszy kontekst europejski i światowy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem wielu wybitnych znawców tematu i muzealników. Nie podoba się natomiast obecnemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który - bez poświęcenia czasu na odwiedzenie Muzeum - odwołał ze stanowiska wspomnianego twórcę ekspozycji, zarazem dyrektora, w kilka dni po inauguracji, wieńczącej osiem lat Jego owocnej pracy.

6 maja 2017
Część Mazowsza charakteryzuje poziom rozwoju Polski wschodniej
Jak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rozwoju - po podziale Mazowsza na dwie jednostki statystyczne (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego oraz 30 listopada 2017 r.) PKB na mieszkańca Warszawy i okolicznych powiatów przekroczy 147% średniej unijnej. Natomiast pozostała część Mazowsza, z PKB na głowę wynoszącym ok. 60% tej średniej znajdzie się wśród najsłabszych gospodarczo regionów UE. Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji NUTS, które zakłada nowy podział na jednostki statystyczne wejdzie w życie za osiem miesięcy. Do tego czasu będą musiały być przeliczone wskaźniki dla wszystkich 277 regionów w zbiorze NUTS 2. Wówczas podane wyżej dla obu mazowieckich jednostek statystycznych będą doprecyzowane. Z informacji Eurostatu wynika, że w okresie 2008-2014 Mazowsze było najszybciej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca i jednocześnie najbogatszym polskim regionem (109% średniej unijnej). Dla porównania oba regiony stołeczne naszych południowych sąsiadów plasowały się w 2015 r. znacznie wyżej: Bratysława ze wskaźnikiem PKB per capita równym 188% średniej unijnej, a Praga - 178%.

4 maja 2017
Panie Prezydencie wpierw respekt dla obowiązującej Konstytucji RP
Prezydent Andrzej Duda przemawiając w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgłosił inicjatywę zorganizowania referendum, w którym obywatele mieliby się wypowiedzieć w sprawie przyszłości ustrojowej państwa, w tym w sprawie uchwalenia nowej Konstytucji Rzeczypospolitej. Obowiązująca Konstytucja RP z 1997 r. w art. 235 stanowi: Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiany dotyczące kompetencji Sejmu i Senatu, prezydenta, rządu, sądów i trybunałów, finansów publicznych nie podlegają woli wyrażonej w referendum. Propozycja Prezydenta wprowadza obywateli w błąd, sugerując, że mają możliwość skutecznego opowiedzenia się za zmianą obecnej Konstytucji na nową - w ciemno, bo tej nowej nikt im nie zaprezentował, a może to być jedynie albo projekt pochodzący z wymienionych w art. 235 źródeł, albo konstytucja już uchwaloną przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Mowa o zmianie konstytucji nie jest wiarygodna w sytuacji wielokrotnego nie dotrzymywania wierności postanowieniom obecnej ustawy zasadniczej obowiązującej wszystkich obywateli. 6 sierpnia 2015 roku Andrzej Duda złożył przysięgę: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Widząc jak jest traktowana Konstytucja RP - Bóg najwyraźniej odmówił pomocy. Może zamiast wiecowych zachęt do demokracji ludowej, zaangażowałby się Pan - Panie Prezydencie - w szeroką popularyzację w każdej gminie znaczenia ustawy zasadniczej dla praworządności w państwie, w wyjaśnianie jej podstawowych treści - takich ustrojowych filarów jak trójpodziału władzy, funkcje konstytucyjnych instytucji, decentralizacja władzy publicznej, rola Prezydenta jako strażnika najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polski, konsekwencje nie stosowania się do postanowień konstytucji i wiele innych istotnych, ujętych tam treści. Upowszechnianie głębszej wiedzy o konstytucji mogłoby przynieść trwałe korzyści, znacznie więcej warte niż doraźne hasła polityczne.

3 maja 2017
Spóźniony zryw sejmowy Polaków - Konstytucja z 3 maja 1791 r.
Przed 226-laty obóz reformatorski - wykorzystując, za zgodą króla, nieobecność wielu posłów - przedłożył Sejmowi Wielkiemu Ustawę Rządową, którą nazywamy Konstytucją 3 Maja. Był to wyjątkowy, pionierski akt wolnościowy powstały w tej części Europy. Wprowadzał trójpodział władzy, pojęcia narodu i obywateli, ograniczał dominującą pozycję szlachty, przywracał dziedziczny tron, znosił liberum veto. Niestety los Rzeczpospolitej, targanej wewnętrznymi walkami bez końca, ze skłóconą i sprzedajną magnaterią, zmierzał już nieuchronnie ku najgorszemu, dając marne świadectwo dbałości o Ojczyznę. Światłe zapisy przetrwały - raczej na piśmie niż w praktyce - nieco ponad dwa lata. Na długo pozostały jednak swoistym przewodnikiem w dążeniu Polaków do nowoczesnej państwowości. Lata 1792, 1793 i 1795 to daty trzech rozbiorów zakończonych utratą władania całością polskich ziem. Zagarnęły je Rosja, Prusy i Austria. Na mapę Europy Polska wróciła dopiero w roku 1918. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.2016 r.)

2 maja 2017
Dzień Flagi Rzeczypospolitej - jednego z symboli państwowych
Barwy biała i czerwona zostały przyjęte przez szlachtę jako narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r. w rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej.
.
Prawnie uregulował tę kwestię Sejm Królestwa Polskiego uchwałą z 7 lutego 1831 r.; królestwa z królem - carem Rosji. Do symboli państwa należą też nasze godło i hymn. W heraldyce kolor biały oznacza czystość i prawość, a czerwony - ogień i krew, odwagę i waleczność. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 2 maja 2016 r.


1 maja 2017
Od 1 maja 2004 r. w wielonarodowej Unii Europejskiej
Trzynaście lat temu na unijny maszt została podniesiona w Dublinie nasza narodowa flaga. Polska znalazła się we wspólnocie z 24 (wówczas) krajami respektującymi wartości europejskie - poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości. Ich treści rozwinięte są w Karcie Praw Podstawowych. Celem Unii jest przede wszystkim Europa wolna od wojen, utrzymująca swe kulturowe, religijne i humanistyczne dziedzictwo w pokoju i rozwoju. Dzisiaj jesteśmy w przejściowym okresie dążeń niektórych ugrupowań politycznych (w Polsce i poza Polską) do zahamowania integracji europejskiej, do przeciwstawienia się dzieleniu własnym z innymi w ramach ponadnarodowej organizacji. Dla niektórych bezpieczeństwo w przenikającej się, zwartej grupie jest mniej ważne niż "mocarstwowe" ambicje jednostek bez pokrycia w rzeczywistości. Wystarczy choć trochę znać historię Europy gdy była nie powiązanym szerzej zbiorem państw narodowych - aby wiedzieć o ciągnących się przez długie lata wojnach, o sojuszach zawiązywanych w celu wzmocnienia kolejnej zbrojnej napaści, dokonującej zaboru cudzych ziem i eksterminacji mieszkającej tam ludności. Każdy kto propaguje zerwanie trwałych więzów gwarantujących bezpieczeństwo i tożsamość - jest kimś skrajnie niebezpiecznym dla własnego narodu. Europa państw narodowych z zamkniętymi granicami, kierujących się wyłącznie własnymi interesami nie miała w swych dziejach ponad 70 lat bez wojny. Według danych z Newslettera CBOS nr 17/2017 - w ocenie 32% respondentów rządząca w Polsce partia dąży do ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej; 20% sądzi, że celem PiS jest zachowanie obecnego stanu integracji; 17% uważa, że rządząca partia dąży do wyjścia Polski z UE, mimo zapewnień jej polityków; 12% dostrzega w działaniach PiS chęć pogłębienia integracji państw członkowskich; 5% jest zdania, że PiS dąży do powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej niż pozostałe. Dane pochodzą z badania "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowanego w dniach 30 marca-6 kwietnia 2017 roku.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba