Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

23 grudnia 2002
Od 6 stycznia do 5 marca 2003 r. przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej będą mogli składać w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe wnioski o wsparcie finansowe z programu SAPARD w zakresie przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych (zob. też skrypt AS).

20 grudnia 2002
W Sejmie odbyła się debata nad wynegocjowanymi tydzień wcześniej w Kopenhadze warunkami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warunki te zdecydowanie poparły: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska i Unia Pracy, wstrzemięźliwego poparcia udzieliło Polskie Stronnictwo Ludowe, za niesatysfakcjonujące ale bez sprzeciwu uznało je Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowany sprzeciw wyraziły: Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona. Z sondaży wynika, że rezultaty negocjacji mają większe poparcie w społeczeństwie niż wśród posłów.

13 grudnia 2002
Dziesięć państw zakończyło negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Uzgadnianie polskich i unijnych warunków toczyło się do ostatniej chwili na "szczycie" w Kopenhadze. Po osiągnięciu porozumienia Premier polskiego Rządu złożył podpis pod dokumentem otwierającym drogę do przygotowania Traktatu między Polską a Unią i jej piętnastoma dzisiejszymi członkami.

12 grudnia 2002
W stolicy Danii Kopenhadze rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone zakończeniu negocjacji z dziesięcioma państwami kandydującymi do Unii. Spośród kandydatów głównie Polska będzie uzgadniać kilka nadal otwartych kwestii dotyczących szczegółowych warunków naszego przystąpienia do wspólnoty.

10 grudnia 2002
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi, które udzielają dotacji małym i średnim przedsiębiorstwom, na kwoty stanowiące łącznie 99,9% (129,9 mln euro) funduszy przeznaczonych dla Polski w ramach programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Z podanej kwoty 40% już wykorzystano. Umowy z przedsiębiorcami na pozostałe środki muszą zostać podpisane do listopada 2003 r. Więcej inf. w internecie.

9 grudnia 2002
Prezydent RP podpisał ustawę z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ten akt prawny zaostrza przepisy antykorupcyjne wobec osób sprawujących funkcje publiczne w organach samorządu; wprowadza jawność oświadczeń majątkowych radnych rad wszystkich szczebli.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba