Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 21.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

23 grudnia 2002
Od 6 stycznia do 5 marca 2003 r. przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej będą mogli składać w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe wnioski o wsparcie finansowe z programu SAPARD w zakresie przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych (zob. też skrypt AS).

20 grudnia 2002
W Sejmie odbyła się debata nad wynegocjowanymi tydzień wcześniej w Kopenhadze warunkami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warunki te zdecydowanie poparły: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska i Unia Pracy, wstrzemięźliwego poparcia udzieliło Polskie Stronnictwo Ludowe, za niesatysfakcjonujące ale bez sprzeciwu uznało je Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowany sprzeciw wyraziły: Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona. Z sondaży wynika, że rezultaty negocjacji mają większe poparcie w społeczeństwie niż wśród posłów.

13 grudnia 2002
Dziesięć państw zakończyło negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Uzgadnianie polskich i unijnych warunków toczyło się do ostatniej chwili na "szczycie" w Kopenhadze. Po osiągnięciu porozumienia Premier polskiego Rządu złożył podpis pod dokumentem otwierającym drogę do przygotowania Traktatu między Polską a Unią i jej piętnastoma dzisiejszymi członkami.

12 grudnia 2002
W stolicy Danii Kopenhadze rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej poświęcone zakończeniu negocjacji z dziesięcioma państwami kandydującymi do Unii. Spośród kandydatów głównie Polska będzie uzgadniać kilka nadal otwartych kwestii dotyczących szczegółowych warunków naszego przystąpienia do wspólnoty.

10 grudnia 2002
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła umowy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi, które udzielają dotacji małym i średnim przedsiębiorstwom, na kwoty stanowiące łącznie 99,9% (129,9 mln euro) funduszy przeznaczonych dla Polski w ramach programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Z podanej kwoty 40% już wykorzystano. Umowy z przedsiębiorcami na pozostałe środki muszą zostać podpisane do listopada 2003 r. Więcej inf. w internecie.

9 grudnia 2002
Prezydent RP podpisał ustawę z 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ten akt prawny zaostrza przepisy antykorupcyjne wobec osób sprawujących funkcje publiczne w organach samorządu; wprowadza jawność oświadczeń majątkowych radnych rad wszystkich szczebli.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A