Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 23.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 lipca 2002
Polska zamknęła 26 obszar "Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne" w negocjacjach z UE, dotyczący m.in. przygotowania najdłuższej zewnętrznej granicy w rozszerzonej Unii (1200 km). Przed nami zamknięcie obszarów: "Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych", "Rolnictwo" oraz "Finanse i budżet". 26 obszarów zamknęły też Węgry, o jeden mniej Czechy, o jeden więcej Łotwa i Słowacja, o dwa więcej Cypr, Estonia, Litwa i Słowenia.

17 lipca 2002
Pierwszy dzień składania wniosków w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową z unijnego programu SAPARD: na rozwój i poprawę infrastruktury na wsi (do 16 września br.), na przetwórstwo i marketing artykułów rolnych i rybnych (do 16 października br.), na inwestycje w gospodarstwach rolnych (do wyczerpania środków). Zakończenie inwestycji i złożenie kompletu dokumentów - do 10 sierpnia 2003 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że z programu SAPARD skorzysta ok. 600 zakładów przemysłu rolno-spożywczego, ok. 17 tys. rolników oraz wiele samorządów gminnych (gminy z obszarami wiejskimi i gminy miejskie liczące do 7 tys. mieszkańców) oraz powiatowych (dotyczy dróg powiatowych na obszarach wiejskich). Wykorzystanie oferowanych pieniędzy unijnych i własnych w ramach tego programu przyspieszy budowę i modernizację wiejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci, sieci energetycznych i dróg. Bezpłatna infolinia 0-800 380084. Zobacz też skrypty nr 1 ,2 i 3 AS w REGIOsecie.


16 lipca 2002
Za trzy miesiace - 16 października - Komisja Europejska ma przedstawić końcowy raport o stanie przygotowania państw-kandydatów do wejścia do Unii Europejskiej oraz rekomendacje dla państw-członków w sprawie przyjęcia poszczególnych kandydatów (w tym Polski) w ramach planowanego dużego rozszerzenia UE. Jak dotąd nasza pozycja i zaawansowanie w negocjacjach pozwalają liczyć na rekomendacje pozytywną.

5 lipca 2002
Prezydent RP podpisał ustawę z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst podpisanej ustawy - zob. Akty prawne). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a artykuły o zmianach w przepisach obowiązujących - w dniu najbliższych wyborów samorządowych.

3 lipca 2002
Na łamach dziennika "Rzeczpospolita" (nr 153) ogłoszono wyniki piątego rankingu inwestorów samorządowych "Złota Setka". Liderzy: wielkopolska gmina Tarnowo Podgórne (1) - 6657 zł/mieszk. (nakłady 1999-2001), Kołbaskowo (3) - 66,7% wydatków na inwestycje, Bogatynia (15) - supermiasteczko, Świętochłowice - supermiasto, na szczycie zachodniopomorskie - poza Kołbaskowem - Rewal (4), Dobra Szczecińska (9) i Mielno (10).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A