Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 grudnia 2010
Kończy się rok ogłoszony przez Senat Rokiem Demokracji Lokalnej z okazji przypadającego dwudziestolecia powrotu (po długiej przerwie) do ustawowego uznania samorządu terytorialnego jako ważnego podmiotu życia publicznego w Polsce. Nowe zastępy wybranych samorządowców (choć w znacznym stopniu składające się z osób z poprzedniej kadencji) rozpoczęły działalność w końcu listopada i w grudniu. Wcześniej - po katastrofie lotniczej na lotnisku w Smoleńsku, w której zginęło 96 osób - krewnych ofiar zbrodni katyńskiej oraz czołowych osobistości polskiego życia publicznego z urzędującym prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i ostatnim prezydentem RP na wychodźctwie Ryszardem Kaczorowskim - Polacy wybrali Bronisława Komorowskiego na najwyższy urząd w państwie. Tuż po wyborze Prezydent RP powołał Forum Debaty Publicznej, które optuje za wprowadzeniem większościowej ordynacji w wyborach samorządowych. Prace parlamentu zmierzają w tym samym kierunku. Oznacza to, że za cztery lata niemal wszyscy radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych. Złym wyróżnikiem tego roku była także nawracająca powódź, która dotknęła kilkaset gmin i uruchomiła nadzwyczajne działania samorządów. W biurach jesiennego spisu rolnego zaangażowanych było wielu lokalnych urzędników; dotąd czekają na obiecane nagrody. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła m.in. nowy wskaźnik zadłużania samorządów oraz wymogła na samorządach likwidację gospodarstw pomocniczych i części zakładów budżetowych. W połowie roku rozgorzała też dyskusja o tzw. janosikowym, będąca w istocie walką samorządów z samorządami, z rządem w tle. Rok 2011 - rok wielu niepewności - ma oznaczać dla samorządów lokalnych pozyskanie o ok. 3,5% więcej pieniędzy niż w 2010 z podatku dochodowego od osób fizycznych, z rządowych subwencji i dotacji (łącznie ponad 95 mld zł). O 5,5% mają wzrosnąć rządowe subwencje, o 5% odpisy z PIT. Nie są to wzrosty wystarczające, ale "tak krawiec kraje jak materii staje".

29 grudnia 2010
Do przegłosowanych przez Sejm ustaw: "Kodeks wyborczy" oraz "Przepisy wprowadzające kodeks wyborczy" - Senat wprowadził 328 poprawek. Do zasadniczych należą: głosowanie większościowe we wszystkich gminach, za wyjątkiem miast na prawach powiatów (Sejm był za wyłączeniem z takiego głosowania wszystkich gmin o liczbie mieszkańców większej niż 40 tysięcy), sesje rad samorządów wszystkich szczebli z punktem porządku dziennego dotyczącym składania ślubowania przez radnych oraz ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma zwoływać miejscowy komisarz wyborczy, a nie przewodniczący danej rady w poprzedniej kadencji (ma to zapobiec zdarzającym się kłopotom organizacyjnym). Wobec wszystkich propozycji Senatu posłowie zajmą stanowisko na początku nowego roku. Proces legislacyjny zakończy się na biurku Prezydenta RP.

27 grudnia 2010
Według danych MSWiA przynajmniej jedną usługę z listy dostępnych w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zainstalowało: 400 urzędów gminnych, 81 starostw powiatowych i jeden urzęd marszałkowski (razem 17% urzędów JST). Najczęściej jest to ograniczone do założenia skrzynki podawczej ePUAP z możliwością złożenia uniwersalnego pisma ogólnego. m zainstalowano co najmniej jedną usługę z listy dostępnych w ramach platformy. To bardzo skromny rezultat zakończonego w 2008 r. budowania ePUAP, platformy będącej głównym przedsięwzięciem wpisanym do Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Powtarza się opinia, że największym problemem hamującym wdrażanie ePUAP i innych projektów informatycznych jest niekompetencja informatyczna pracowników i kadry kierowniczej w jednostkach administracji. Podaną wyżej informacje należy uzupełnić stwierdzeniem, że część urzędów korzysta z rozwiązań elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie umów z firmami zewnętrznymi (poza MSWiA). Od stycznia platforma będzie miała nową odsłonę - ePUAP 2. Zmienią się także adresy udostępnianych przez urzędy usług. Aby usprawnić przejście stare adresy aplikacji będą przekierowywały do usług w nowym interfejsie użytkownika. Oznacza to, że nie będą potrzebne zmiany adresów usług podawanych obecnie na stronach urzędów czy stronach podmiotowych BIP.

22 grudnia 2010
Rok 2011 będzie trzecim rokiem funkcjonowania rządowego programu dotacji dla samorządów na drogi lokalne, tzw. "schetynówki". W latach 2009-2010 dofinansowanie z budżetu państwa pozwoliło na wybudowanie, wyremontowanie lub przebudowę blisko 5,7 tys. km dróg lokalnych, w tym ponad 2,4 tys. km dróg gminnych i ponad 3,2 tys. km - powiatowych; o 2 tys. km więcej niż pierwotnie zakładano. Z programu tego skorzystało dotąd 1116 gmin (zrealizowały łącznie 1438 inwestycji) oraz 342 powiaty i miasta na prawach powiatów (774 inwestycje). Na rok 2011 szef resortu MSWiA zatwierdził dotacje na "schetynówki" w całym kraju w wysokości ok. 1 mld zł. Dzięki temu będzie możłiwe zmodernizowanie lub wybudowania nastepnych ponad 2 tys. km dróg lokalnych.

20 grudnia 2010
W dziesięciu ostatnich gminach wybrano wczoraj wójtów i burmistrzów: w Janowcu (woj. lubelskie) - ponownie na wójta Tadeusz KOCONIA, w Jasionówce (woj. podlaskie) - na wójta Jacka KOCHAŃSKIEGO, w Jerzmanowicach-Przegini (woj. małopolskie) - ponownie na wójta Adama PIAŚNIKA, w Jeziorach Wielkich (woj. kujawsko-pomorskie) - na wójta Zbysława WOŹNIAKOWSKIEGO, w Lichnowych (woj. pomorskie) - na wójta Jana MICHALSKIEGO, w Marianowie (woj. zachodniopomorskie) - ponownie na wójta Elżbietę RINK, w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) - na burmistrza Olgierda DĄBROWSKIEGO, w Piechowicach (woj. dolnośląskie) - na burmistrza Witolda RUDOLFA, w Rajgrodzie (woj. podlaskie) - ponownie na burmistrza Czesława KARPIŃSKIEGO, w Wiżajnach (woj. podlaskie) - ponownie na wójta Józefa LASKOWSKIEGO. Tym samym zakończone zostały tegoroczne wybory samorządowe. Lista wszystkich wybranych na kadencję 2010-2014 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pełne zestawienie danych wg. PKW.

18 grudnia 2010
Na dwudniowym szczycie UE w Brukseli przywódcy 27 państw członkowskich uzgodnili utworzenie stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Czy pozwoli on na szybką pomoc krajom strefy euro, które znalazły się w kryzysowej sytuacji finansowej (ostatnio Grecja, Irlandia) - pokaże praktyka. Utworzenie mechanizmu wymaga zmiany traktatu lizbońskiego, który obowiązuje niecały rok. Jak widać lizbońska wizja przyszłości UE okazała się krótka i dziurawa. Nowy projekt wkracza w obszar suwerenności państw członkowskich. Zdecydowany postęp unijnej integracji - uważany za podstawowy warunek rozwiązania wielu problemów - może tego wymagać.

17 grudnia 2010
Sejm RP uchwalił budżet na 2011 r. Maksymalny deficyt zaplanowano na 40,2 mld zł, o 12 mld zł mniej niż w ustawie budżetowej na 2010 r. W stosunku do planu budżetu na rok bieżący przyszłoroczne wydatki państwa mają wynieść 313,5 mld zł (o 12,5 mld zł więcej), a dochody 273,3 mld zł (o 24 mld zł wiecej). Na drodze legislacyjnej ustawy budżetowej są jeszcze Senat i Prezydent RP (ta jedna ustawa nie może być zawetowana).

16 grudnia 2010
Wczoraj Parlament Europejski przyjął przygotowany przez KE budżet Unii Europejskiej na 2011 r. Wcześniej zaakceptowała go Rada Europejska. Tym samym zażegnana została groźba rozpoczęcia nowego roku z prowizorium budżetowym. Wydatki Wspólnoty mają wynieść 126,5 mld euro, czyli o 2,91% więcej niż w 2010 roku. Jest to pierwszy budżet UE, przyjęty na mocy traktatu lizbońskiego, który m.in. uczynił Radę i Parlament równorzędnymi partnerami w procedurze przyjmowania budżetu. Pomimo osiągniętych uzgodnień formuje się jednak grupa dużych państw unijnych opowiadających się za zamrożeniem budżetu UE w następnej siedmioletniej perspektywie finansowej (2013-2020). Dla Polski jest to niedobry prognostyk.

15 grudnia 2010
Czworo samorządowców ubiegłej kadencji złożyło ślubowanie i zasiadło w ławach poselskich Sejmu na miejscach, które opuścili posłowie wybrani ostatnio do samorządów lokalnych. Osobami tej roszady są: poseł Łukasz Borowiak z PO (b. radny w radzie miasta Leszna) zajął miejsce b. posła Jarosława Urbaniaka wybranego na prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, poseł John A. Godson z PO (rodowity Nigeryjczyk, b. radny w radzie miasta Łodzi) - zastąpił w Sejmie b. posłankę Hannę Zdanowską, wybraną na prezydenta Łodzi, posłanka Beata Rusinowska z PO (b. radna w radzie powiatu żyrardowskiego) zajęła miejsce zwolnione przez b. posła Andrzeja Nowakowskiego, którego wybrano na prezydenta Płocka oraz posłanka Dorota Rutkowska z PO (b. wiceprezydent Skierniewic) zastąpiła b. posła Włodzimierza Kulę (PO), obecnie radnego w sejmiku woj. łódzkiego. Wraz z już wymienionymi ślubowanie złożyli również: Klaudiusz Balcerzak z PO, zastąpił b. posła Marka Cebulę - nowego burmistrza Krosna Odrzańskiego, Henryk Młynarczyk z PiS (był posłem Samobrony w Sejmie V kadencji), teraz wypełnił mandat zwolniony przez b. posła Wojciecha Żukowskiego, wybranego na burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, Halina Olendzka z PiS (była posłanką PiS w Sejmie V kadencji) - zastąpiła b. posła Bartłomieja Dorywalskiego, sprawującego dziś urząd burmistrza Włoszczowy (mandat poselski sprawował kilka miesięcy - od maja br.; wszedł do Sejmu gdy w katastrofie smoleńskiej zginął poseł PiS Przemysław Gosiewski) oraz Leszek Redzimski z PO, na miejscu b. posła Witolda Namyślaka wybranego na burmistrza Lęborka. Spośród 55 parlamentarzystów startujących w wyborach samorządowych, wybranych zostało czternastu. Sześciu pozostałych to byli posłowie: Zdzisław Czucha (PO) wybrany na burmistrza Kościerzyny, Witold Kochan (PO) - na burmistrza Gorlic, Krzysztof Matyjaszkiewicz (SLD) - na prezydenta Częstochowy, Janusz Mikulicz (PO) - na radnego w sejmiku woj. dolnośląskiego, Marcin Zawiła (PO) - na prezydenta Jeleniej Góry oraz były już senator Piotr Głowski (PO) wybrany na prezydenta Piły. Zgodnie z ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu, w momencie wyboru posła lub senatora na prezydenta miasta, burmistrza, wójta lub radnego - po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów - automatycznie traci on mandat parlamentarny. Opuszczony mandat poselski obejmuje osoba, która w wyborach do Sejmu startowała z tej samej listy i otrzymała kolejno najwięcej głosów. Wcześniej musi jednak wyrazić zgodę na przejęcie mandatu. Brak takiej zgody oznacza możliwość wejścia do parlamentu kolejnej osoby z największą liczbą głosów uzyskanych w wyborach z 2007 r. W przypadku opuszczonego mandatu senatora, konieczne są wybory uzupełniające. Tak będzie w okręgu wyborczym nr 37 w Pile.

14 grudnia 2010
W związku z tegorocznymi wyborami samorządowymi, jednorazowo, ostateczny termin podjęcia uchwał budżetowych przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw został przesunięty z 31 stycznia na 28 lutego 2011 r. Podstawą tej zmiany jest art. 42 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, przyjętej przez parlament 26 listopada i podpisanej wczoraj przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

13 grudnia 2010
Minister Rolnictwa ogłosił listę 81 instytucji finansowych, które będą udzielać zabezpieczeń dla beneficjentów ubiegających się o zaliczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Możliwość taka dotyczy siedmiu działań: (1) modernizacja gospodarstw rolnych, (2) zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, (3) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, (4) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, (5) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań pn. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz tzw. małych projektów, (6) wdrażanie projektów współpracy, (7) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

10 grudnia 2010
Od nowego roku będzie ponad 230 zmian nazw miejscowości na mapie Polski. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera załączniki specyfikujące 35 przypadków nadania nowej nazwy, 91 - zmiany nazwy oraz 107 - zniesienia nazwy. Wszelkie zmiany mają na celu porządkowanie nazw, niosą ze soba jednak nie małe koszty, np. konieczność wymiany obowiązujących obecnie wzorów dowodów osobistych, a także wykonanie nowych szyldów, pieczęci, druków, tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych oraz przeprowadzenie zmian w dokumentacji geodezyjnej. Średnia wycena tych prac dla gminy to ok. 70 tys. zł.

8 grudnia 2010
W przeprowadzonych dotąd w 2469 gminach wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zwracają uwagę stosunkowo niewielkie zmiany personalne na tych stanowiskach. Na kolejną kadencję zostało wybranych: 1182 wójtów urzędujących w latach 2006-2010 (zmiany na tym urzędzie tylko w jednej czwartej gmin wiejskich), 566 burmistrzów (nowi burmistrzowie w mniej niż 30% gmin wiejsko-miejskich i miejskich), 86 prezydentów miast (tutaj zmiany najmniejsze - nowi prezydenci będą zarządzać w 21 większych miastach - to niecałe 20% stanu). Czy świadczy to o pozytywnej ocenie pracy 1834 szefów gmin, czy o ogólnym zadowoleniu mieszkańców z dbałości samorządu o istotne sprawy lokalne, czy może o braku mocnych kontrkandydatów potrafiących przekonać do siebie wyborców? Zapewne każda z tych przyczyn, a także inne, złożyły się na tegoroczny wyborczy rezultat. Z komitetów wyborczych partyjnych największy sukces w obu turach odnotowało PSL - na czele gmin stanie 280 jego kandydatów, 89 z KW PO, 68 z KW PiS i 30 z KW SLD. W innym przekroju: panie zostały wybrane na 146 wójtów, 73 burmistrzów i 7 prezydentów miast. Te statystyki ulegną niewielkiej zmianie 19 grudnia, po niedokończonych jeszcze wyborach w dziesięciu gminach.

6 grudnia 2010
We wczorajszym ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast frekwencja wyniosła 35,31% (dwa tygodnie wcześniej - 47,32%). W obu turach wybrano 2469 osób, które staną na czele władz samorządowych podstawowego szczebla - przez najbliższe cztery lata będą zarządzać gminami i miastami. Oficjalne wyniki zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 235 poz. 1521. Termin II tury wyborów w dziesięciu gminach przesunięto o 14 dni, z uwagi na konieczność wprowadzenia na listy nowych kandydatów po rezygnacji poprzednio uprawnionych (zob. info poniżej z 3 grudnia). Łącznie wybrano dotychczas 1569 wójtów, 793 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. Wybrani wójtowie gmin: Czyżew, Gościno, Nowe Brzesko, PruchnikWolbórz przywitają Nowy 2011 Rok jako burmistrzowie, bowiem miejscowości, w których mają siedzibę ich urzędy uzyskają 1 stycznia status miasta. Dla ilustracji kilka danych po analizie wyników dotyczących 68 dużych miast (65 miast na prawach powiatów plus nie mające takiego statusu trzy byłe miasta wojewódzkie - Ciechanów, Piła i Wałbrzych), w których mieszka 1/3 ludności Polski: 31 prezydentów wybrano w pierwszej turze, 37 - w drugiej; 63 stanowiska prezydentów obejmują mężczyźni, 5 - kobiety (w Chełmie, Łodzi, Rudzie Śląskiej, Warszawie i Zabrzu); w 36 dużych miastach wygrali kandydaci komitetów lokalnych (w tym w 26 - mający własne komitety imienne), w 19 - kandydaci z komitetów Platformy Obywatelskiej, w dziewięciu z KW "Sojusz Lewicy Demokratycznej" oraz w czterech z KW "Prawo i Sprawiedliwość" (w Nowym Saczu, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach). Rekordowe poparcie w I turze uzyskali: Wojciech SZCZUREK (Gdynia) - 87.39%, Piotr PRZYTOCKI (Krosno) - 76.62%, Jacek KRYWULT (Bielsko-Biała) - 75.71%, Małgorzata MAŃKA-SZULIK (Zabrze) - 75.68%, Rafał DUTKIEWICZ (Wrocław) - 71.67% oraz Czesław RENKIEWICZ (Suwałki) - 71.29%. Jedenaście kolejnych osób z analizowanej grupy uzyskało poparcie powyżej 60%. Większość prezydentów (51 na 68) pozostała na swoich stanowiskach na kolejną kadencję. Legitymacja poselska czy senatorska 55 kandydatów na samorządowców okazała się słabym atutem, 41 z nich te wybory przegrało (spektakularna była porażka posła Mirosława Sekuły z PO w Zabrzu - w I turze uzyskał poparcie 13,54%); teraz niechciani w samorządach wracają do parlamentu. Na czternastu zwolnionych na Wiejskiej miejscach zasiądą: w ławach PO - 10 nowych posłów i jeden senator, w ławach PiS dwóch nowych posłów, w ławach SLD - jeden nowy poseł. Aktualizowana lista wybranych szefów gmin.

5 grudnia 2010
W środę 8 grudnia w Warszawie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Jagiellońska 26), odbędzie się seminarium z cyklu "Innowacje bliżej nas". Warszawa jest piętnastym miastem wojewódzkim, w którym seminarium takie organizuje Fundacja Innowacji i Rozwoju. Cykl zakończy 10 grudnia br. seminarium w Olsztynie. Adresatami są przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu oraz innych zainteresowani. Udział w seminarium jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Program i formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji. Fundacja zapowiada ogłoszenie 16 bm. wyników ogólnopolskiej edycji 2010 konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju".

4 grudnia 2010
Sejm jednogłośnie uchwalił wczoraj ustawy: "Kodeks Wyborczy" oraz "Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy". Mają one zastąpić dotychczasowe ustawy regulujące wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta RP, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory organów samorządu terytorialnego. Uchwalona ustawy została skierowana do Senatu. Po przeszło półtorarocznych pracach nadzwyczajnej komisji sejmowej przyjęto ujednolicone i zebrane w jeden akt prawny wszystkie odrębne ordynacje wyborcze oraz wprowadzono wiele nowych przepisów: m.in. możliwość dwudniowego głosowania, jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu oraz w wyborach samorządowych w gminach do 40 tys. mieszkańców, ułatwienie (a niekiedy wręcz umożliwienie) udziału w głosowaniu osób niepełnosprawnych, dopuszczenie do rejestracji przez PKW list kandydatów, na których figuruje nie mniej niż 1/3 kobiet bądź mężczyzn. Kodeks wyborczy - po zakończeniu procesu legislacyjnego (Senat, Prezydent RP) ma obowiązywać od lutego 2011 r.

3 grudnia 2010
W niedzielę ponowne głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 728 a nie w 738 gminach i miastach (w tylu nie wybrano zarządcy 21 listopada). W związku z rezygnacją kilku kandydatów mających prawo ubiegania się o urząd w II turze - w dziesięciu gminach głosowanie odbędzie się nie 5 a 19 grudnia br. W tym dodatkowym terminie wójtów wybiorą mieszkańcy: Janowca (woj. lubelskie), Jasionówki (woj. podlaskie), Jerzmanowic-Przegini (woj. małopolskie), Jezior Wielkich (woj. kujawsko-pomorskie), Lichnowów (woj. pomorskie), Marianowa (woj. zachodniopomorskie) i Wiżajn (woj. podlaskie), a burmistrzów mieszkańcy: Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie), Piechowic (woj. dolnośląskie) oraz Rajgrodu (woj. podlaskie). Na miejsca zwolnione wchodzą kandydaci z kolejnych pozycji o mniejszym poparciu uzyskanym w I turze. Gdy zostaje tylko jeden kandydat - karta wyborcza zawiera jego nazwisko i pola oznaczone "tak" oraz "nie", podobnie gdy przed 19 grudnia jeden z dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, wówczas głosowanie przeprowadza się tylko na jednego kandydata, natomiast gdy obaj kandydaci zrezygnują, lub nie mogą kandydowac z innych przyczyn, albo jedyny kandydat nie uzyska przewagi ważnych głosów "tak" - wójta/burmistrza wybiera rada gminy/miasta.

2 grudnia 2010
W z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, obradował wczoraj zespół "Samorząd Terytorialny dla Polski", działający w ramach Forum Debaty Publicznej przy prezydencie. Jednym z głównych punktów omawianych propozycji ma być zapis o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach radnych do rad gmin i powiatów, także do sejmików wojewódzkich. W tym kontekście dyskutowano również o rezygnacji z drugiej tury w wyborach samorządowych. Zespół ma przedstawić w niedługim czasie propozycje ustawowe zmierzające do pogłębienia reformy samorządu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba