Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2010
Dzisiaj w Monitorze Polskim (MP 2010.88.1030) ogłoszony został komunikat o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych 21 listopada 2010 r. Według stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z 25 i 29 listopada br. ślubowanie wybranych w I turze szefów gmin/miast powinno się odbyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, tzn. nie później niż 6 grudnia br. W poprzednich wyborach samorządowych PKW miała inne zdanie (komunikat z 20 listopada 2006 r.), stwierdzając wówczas, że termin 7 dni na złożenie ślubowania rozpoczyna się od dnia ogłoszenia uzupełnienia do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), które będą przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2006 r., a zatem nie później jak w czasie 7 dni po ogłoszeniu wyników głosowania w II turze wyborów. Obecnie PKW zauważa, że wolą ustawodawcy było jak najszybsze objęcie urzędu przez osobę mającą mandat społeczności lokalnej do sprawowania władzy wykonawczej w danej gminie. Nie ma zatem uzasadnienia aby w sytuacji, gdy wyniki wyborów zostały ogłoszone przez właściwy organ w dzienniku urzędowym, osoby, które uzyskały mandat wójta (burmistrza, prezydenta miasta) musiały czekać na jego objęcie na ogłoszenie wyników wyborów rozstrzyganych w ponownym głosowaniu, czyli o około 14 dni dłużej niż zakładał ustawodawca.

27 listopada 2010
Ukazał się Dziennik Ustaw nr 217, w którym opublikowana została ustawa z 24 września br. o ewidencji ludności (pozycja 1427). Reguluje ona m.in. sprawy istniejącego obecnie obowiązku meldunkowego, znosząc go (art. 74-76) od dnia 1 stycznia 2014 r. Występujące w przepisach prawa "zameldowanie na pobyt stały" lub "zameldowanie na pobyt czasowy" zostanie zastąpione określonym w Kodeksie cywilnym (Dz.U. 1964.16.93 ze zm.) "miejscem zamieszkania" (rozdz. II, art. 25-28). W dowodach osobistych zniknie rybryka "adres zameldowania"; zmiana miejsca zamieszkania nie będzie wymagała wymiany dowodu. Każdy obywatel będzie musiał w terminie 30  dni od przybycia na nowe miejsce złożyć w organie gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wypełniony odpowiedni formularz zgłoszeniowy (wzory i sposoby wypełniania ma określić minister spraw wewnętrznych w rozporządzeniu). Wbrew pozorom to duża zmiana pociągająca za sobą wiele innych, np. związanych ze sporządzaniem list wyborców, kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, spełniania obowiązku podatkowego. Władze samorządowe od dawna postulowały rozliczanie się z fiskusem w miejscu faktycznego zamieszkania, a nie formalnego zameldowania. Teraz do osiągnięcia tego celu z każdym dniem bliżej.

26 listopada 2010
Po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, co nastąpiło 25 listopada br (Dz.U. 2010.222.1454), przewodniczący rad (sejmików) poprzedniej kadencji mają 7 dni na zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej rady - tzn. do czwartku 2 grudnia. Nie wykonanie tego obowiązku w wyznaczonym czasie przenosi zadanie na miejscowego komisarza wyborczego, który wyznacza datę pierwszego spotkania radnych na dzień przypadający w ciągu 21 dni następujących po 25 listopada. Pierwszą sesję nowej rady prowadzi, do czasu wyboru przewodniczącego rady, najstarszy wiekiem radny nowej kadencji spośród obecnych. Porządek pierwszej sesji powinien obejmować także ślubowanie członków rady, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także powołanie komisji. Natomiast 1741 szefów gmin wybranych w I turze powinno złożyć ślubowanie na sesji rady gminy/miasta zwołanej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia - tym razem w Monitorze Polskim - oddzielnego komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych 21 listopada.

24 listopada 2010
PKW obwieściła zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju. Wybory przeprowadzono do 2827 rad wszystkich szczebli, z czego: do 2478 rad gmin i miast, do Rady m.st. Warszawy i 18 rad dzielnic Warszawy, do 314 rad powiatów oraz do 16 sejmików województw. Wybierano i wybrano łącznie 46 809 radnych, z tego: 32 280 radnych w gminach do 20 tys. mieszk., 5568 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszk., 1641 radnych w miastach na prawach powiatu, 60 radnych Rady m.st. Warszawy, 409 radnych rad dzielnic Warszawy, 6290 radnych rad powiatów, 561 radnych sejmików województw. Najwięcej mandatów zdobyły lokalne komitety wyborcze, a z komitetów zawiązanych przez partie polityczne KW Platformy Obywatelskiej; dobry wynik osiągnął też KW Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ważnym wyróżnikiem tych wyborów są bardzo dobre wyniki niepartyjnych komitetów prezydentów kilku dużych miast (Wrocław, Gdynia, Katowice, Rzeszów).

23 listopada 2010
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła komunikat o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Wybierano łącznie 2 479 szefów gmin i miast spośród 7 775 zgłoszonych kandydatów, w tym w 302 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. Ważne głosy oddało 14 482 676 wyborców, to jest 47,32% uprawnionych do głosowania. Wybrano 1 571 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, 137 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszk. oraz 33 prezydentów w miastach na prawach powiatu. W 738 gminach i miastach 5 grudnia odbędzie się II tura wyborów gdyż żaden z kandydatów nie otrzymał tam więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Ponowne głosowanie zostanie zorganizowane w 581 gminach liczących do 20 tys. mieszk., w 125 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszk. oraz w 32 miastach na prawach powiatu, w tym w sześciu miastach wojewódzkich: w Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu i Szczecinie. Zobacz listę.

22 listopada 2010
Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania ustalone przez PKW dzisiaj o godz. 12:00. Frekwencja: w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 47,16%; w wyborach do rad gmin - 47,23%; w wyborach do rad powiatów - 49,40%; w wyborach do sejmików województw - 46,32%. Wybory prezydentów: Białystok - Tadeusz TRUSKOLASKI (PO) 68,53% głosów; Bydgoszcz - Rafał BRUSKI (PO) 43,29%, Konstanty DOMBROWICZ (własny komitet) 29,97%; Gdańsk - Paweł ADAMOWICZ (PO) 53,74%; Gorzów Wlkp. - Tadeusz JĘDRZEJCZAK (własny komitet) 57,74%; Katowice - Piotr USZOK (własny komitet) 51,61%; Kielce - Wojciech LUBAWSKI (własny komitet) 58,66%; Kraków - Jacek MAJCHROWSKI (własny komitet) 40,78%, Stanisław KRACIK (PO) 33,69%; Lublin - Lech SPRAWKA (PiS) 31,87%, Krzysztof ŻAK (PO) 31,15%; Łódź - Hanna ZDANOWSKA (PO) 34,05%, Dariusz JOŃSKI (SLD) 24,01%; Olsztyn - Czesław MAŁKOWSKI (własny komitet) 38,66%, Piotr GRZYMOWICZ (własny komitet) 36,32%; Opole - Ryszard ZEMBACZYŃSKI (PO) 43,15%, Tomasz GARBOWSKI (SLD) 21,13%; Poznań - Ryszard GROBELNY (własny komitet) 49,52%, Grzegorz GANOWICZ (PO) 21,53%; Rzeszów - Tadeusz FERENC (własny komitet) 53,25%; Szczecin - Piotr KRZYSTEK (własny komitet) 26,55%, Arkadiusz LITWIŃSKI (PO) 21,25%; Toruń - Michał ZALESKI (własny komitet) 65,59%; Warszawa - Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ (PO) 52,55%; Wrocław - Rafał DUTKIEWICZ (własny komitet) 71,67%; Zielona Góra - Janusz KUBICKI (SLD) 64,87% głosów.

21 listopada 2010
Z komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej: wstępne wyniki dotyczące frekwencji w dzisiejszych wyborach samorządowych według stanu na godz. 19.00 (trzy godziny przed zamknięciem lokali wyborczych) - frekwencja zbiorcza dla całego kraju - 43,23%; frekwencja w województwach i miastach wojewódzkich - (1) dolnośląskie 40,07%; m. Wrocław 30,51%; (2) kujawsko-pomorskie 41,17%; m. Bydgoszcz 34,93%; m. Toruń 35,46%; (3) lubelskie 46,35%; m. Lublin 34,69%; (4) lubuskie 42,24%; m Gorzów Wielkopolski 33,72%; m. Zielona Góra 39,59%; (5) łódzkie 42,4%; m. Łódź 30,46%; (6) małopolskie 45,41%; m. Kraków 40,44%; (7) mazowieckie 45,88%; m. st. Warszawa 42%; (8) opolskie 37,79%; m. Opole 32,92; (9) podkarpackie 47,54%; m. Rzeszów 44,77%; (10) podlaskie 44,62%; m. Białystok 37,79%; (11) pomorskie 41,66%; m. Gdańsk 33,54%; (12) śląskie 39,15%; m. Katowice 34,78%; (13) świętokrzyskie 50,1%; m. Kielce 39,47%; (14) warmińsko-mazurskie 44,07%; m. Olsztyn 40,61%, (15) wielkopolskie 42,75%; m. Poznań 33,51%; (16)&snbp;zachodniopomorskie 41,93%; m. Szczecin 32,71%.

20 listopada 2010
Na wczorajszej konferencji prasowej w GUS przedstawione zostały pierwsze dane po przeprowadzonym we wrześniu i październiku powszechnym spisie rolnym. Zebrano łącznie 1 820 tysięcy wypełnionych formularzy spisowych zawierających m.in. informacje o powierzchni gruntów, zasiewach, pogłowiu zwierząt, posiadanych maszynach i strukturze dochodów oraz uzyskiwanych dotacjach przez mieszkańców wsi. Z trzech oferowanych metod pozyskania danych tylko 2% zapewnił samospis internetowy, 4% wywiady telefoniczne i 94% wywiady przeprowadzone przez rachmistrzów. Ta mało nowoczesna struktura znalazła odbicie w wyższych niż przewiodywano kosztach przeprowadzenia spisu. W podanej wyżej liczbie formularzy - 1 686 tys. dotyczy gospodarstwa o areale powyżej 1 ha; taki stan figuruje też w rejestrach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługującej system unijnych dopłat dla rolników. Wynika z tego, że spośród 2,7 mln wiejskich gospodarstw działalność rolniczą prowadzi mniej niż 2/3. Opracowanie wyników tegorocznego spisu, który przeprowadziły wszystkie kraje członkowskie UE, zajmie kilka miesięcy. Będzie to materiał pozwalający zweryfikować wiele obiegowych poglądów, a jednocześnie ustalić statystycznie efekty działania unijnej polityki rolnej i programu rozwoju obszarów wiejskich w naszym kraju.

19 listopada 2010
W niedzielę na blisko dziesięciu tysiącach wersji kart wyborczych znajdą się nazwiska prawie 262 tysięcy kandydatów na samorządowców wszystkich szczebli i funkcji zarządczych w gminach. Są to najbardziej skomplikowane wybory. Komitety Wyborcze partii reprezentowanych w parlamencie zarejestrowały ponad 103 tysiące kandydatów na radnych, w tym: PiS - 31 077 osób (największe nasycenie w woj. podkarpackim - jeden kandydat tej partii na radnego przypada tam na 662 wyborców, najmniejsze w woj. śląskim - jeden na 1499 wyborców), PO - 28 648 (w woj. warmińsko-mazurskim - jeden kandydat PO na 758 wyborców, w woj. śląskim - na 1474 wyborców), PSL - 24 805 (w woj. lubelskim jeden kandydat na 586 wyborców, w woj. pomorskim - na 5149 wyborców), SLD - 19 116 (w woj. świętokrzyskim jeden kandydat na 856 wyborców, w woj. podkarpackim - na 3425 wyborców). Komitety partii będących poaza parlamentem i koalicji zarejestrowały 6238 kandydatów, a komitety lokalne (te bez partyjnej pieczęci) - ponad 144 tysiące kandydatów na radnych. Liczba wyborców przekracza 30,6 mln osób. Liczbę głosujących poznamy na początku przyszłego tygodnia. Wizualizacja wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

18 listopada 2010
Wbrew powszechnej wiedzy 21 listopada i 5 grudnia br. to nie jedyne terminy wyborów samorządowych. Te dwie daty zostały ustalone decyzją Prezydenta Państwa. W miastach gdzie samorząd ma dodatkowy szczebel - dzielnice, termin wyboru radnych dzielnic ustala Rada Miasta. Zwykle te terminy pokrywają się z ogólnopolską datą wyboru radnych wyższych szczebli. Jest jednak wyjątek. Rada Miasta Krakowa uchwaliła, że wybory do rad dzielnic tego wspaniałego grodu odbędą się dopiero po Nowym Roku - 9 stycznia, a nie 21 listopada br. Po raz pierwszy wybory radnych dzielnicowych zostały odseparowane od wyborów prezydenta, radnych miasta i radnych sejmiku wojewódzkiego. Uchwała Rady Krakowa w tej sprawie (nr CIX/1490/10 z 22 września 2010 r.) nie zawiera uzasadnienia. O słuszności tej decyzji przesądzi w drugą niedzielę roku 2011 frekwencja wyborcza. Można przypuszczać, że nie będzie ona wysoka.

16 listopada 2010
Negocjacje między Parlamentem Europejskim a rządami UE w sprawie kolejnego unijnego budżetu z bieżącej perspektywy finansowej 2007-2013, dotyczącego roku 2011 - zostały zerwane. O północy minął ostateczny termin osiągnięcia porozumienia. Zablokowały je kraje: Holandia, Szwecja, Wielka Brytania. Proponowany wcześniej przez PE budżet na poziomie 130,5 mld euro został przed tygodniem w wyniku konsultacji ograniczony do 126,5 mld euro (wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2010). Oryginalną propozycją Parlamentu był związany z tym europodatek, z którego tworzona byłaby pula dochodów własnych UE. W ten sposób budżet mógłby być choć w części uniezależniony od narodowych składek państw członkowskich. Traktat Lizboński znacznie wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy delegacje rządowe stanęły w zgoła nowej sytuacji. Nie wykazały się jednak stosownym przygotowaniem do obowiązujących od prawie roku regulacji traktatowych. Swoisty kryzys budżetowy może przerodzić się w kryzys polityczny w unijnym gronie, może być złym prognostykiem dla rozstrzygnięć w dyskusji nad perspektywą finnasową UE na lata 2014-2020. Po dzisiejszym fiasku negocjacji rok 2011 Unia Europejska rozpocznie z niekorzystnym dla beneficjentów funduszy unijnych prowizorium budżetowym. Do przyjęcia nowego budżetu, co może sporo potrwać, w każdym miesiącu 2011 roku wydatki z unijnej kasy nie będą mogły przekroczyć 1/12 budżetu 2010 r. (wynosi on 123 mld euro). Takie równe porcjowanie grozi opóźnieniami w niektórych rozliczeniach z Unią, w tym może byc przyczyną opóźnienia wypłat należnych w pierwszym kwartale naszym rolnikom.

15 listopada 2010
Centrum Badania Opinii Społecznej ogłosiło porównawcze dane dotyczące wyborów samorządowych oraz ogólnego stosunku Polaków do znaczenia ich uprawnień wyborczych. Od 1992 r. pięciokrotnie wzrosła liczba obywateli deklarujących poczucie wpływu na sprawy państwa, a czterokrotnie zwiększył się odsetek osób przekonanych o swoim wpływie na sprawy lokalne. Obecnie już ponad połowa badanych sądzi, że sytuacja w ich mieście czy gminie w jakimś stopniu zależy do nich. O sukcesie samorządności w Polsce może świadczyć również fakt, że obecnie - według badanych - to na samorządzie gminnym częściej niż na innych ośrodkach administracyjnych spoczywa odpowiedzialność za większość spraw lokalnych, niezależnie od ich rangi. W tym kontekście wybory samorządowe są postrzegane jako najbardziej znaczące spośród czterech rodzajów powszechnych głosowań odbywających się w naszym kraju. Udział w zbliżających się wyborach zapowiada 71% respondentów, co oczywiście nie oznacza frekwencji w dniu 21 bm. W roku 2006 udział w wyborach samorządowych deklarowało 63% wówczas badanych, głosowało 46%; w roku 2002 - deklarowało 64%, głosowało 44%. Paradoksalnie pomimo dużego zainteresowania, tegoroczni wyborcy wydają się gorzej przygotowani do wyborów. Słabiej są zorientowani co do kandydatów i mniej zdecydowani w swoich preferencjach. Jednocześnie większość badanych pozytywnie ocenia efekty czteroletniej działalności swoich samorządowców i raczej nie ma zastrzeżeń do sposobu gospodarowania przez nich lokalnym budżetem. Czy potwierdzą to wyniki głosowania w najbliższą niedzielę?

13 listopada 2010
Prezydent Bronisław Komorowski zainaugurował wczoraj swoje inicjatywy ustawodawcze - po stu dniach piastowania urzędu Głowy Państwa skierował do Sejmu pierwszy projekt ustawy: zmiany w Konstytucji RP wiążące się z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Podstawowe propozycje zawarte w projekcie to: 1) uregulowania dotyczące Narodowego Banku Polskiego - jego organizacji (w tym likwidacji Rady Polityki Pieniężnej), roli i niezależności oraz przynależności do Europejskiego Systemu Banków Centralnych - które umożliwią w  przyszłości wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty euro; 2) dodanie rozdziału "Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej" określającego w szczególności: a) aksjologiczne podstawy członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, b) zasady dalszego przekazywania kompetencji na rzecz Unii Europejskiej, c) status obywateli Unii Europejskiej, d) zapewnienie skuteczności prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym, e) podstawowe zasady przyjmowania stanowiska Polski w instytucjach Unii oraz wykonywania tego prawa przez polskie organy władzy publicznej, f) procedurę ewentualnego wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej. Projekt z uzasadnieniem jest dostępny w serwisie www.prezydent.pl.

12 listopada 2010
Krajowe punkty kontaktowe unijnych programów: ESPON (sieć obserwacyjna rozwoju terytorialnego i spójności terytorialnej), URBACT (sieć współpracy miast europejskich) oraz INTERREG IVC (program współpracy międzyregionalnej) - organizują 7 grudnia br. w Warszawie, w Bibliotece Uniwersyteckiej, konferencję "Rozwój terytorialny oparty na wiedzy", kanwą której są odniesione do Polski wyniki badań i analiz wymienionych trzech programów. Przegląd zgromadzonej wiedzy ma ułatwić poszukiwanie skutecznych narzędzi zarządzania rozwojem terytorialnym w Polsce, pokazać użyteczne rekomendacje i rozwiązania przydatne zarówno praktykom planowania przestrzennego, samorządom, instytucjom odpowiedzialnym za rozwój regionalny, jak też środowiskom naukowców i ekspertów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja do 30 listopada. Kontakt: tel. 22 5520748, e-mail: seminaria@espon.pl. Zobacz także informację.

11 listopada 2010
Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania w 1918 r. przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, utraconego całkowicie wraz z dokonaniem przez Austrię, Prusy i Rosję III pełnego rozbioru naszego terytorium w 1795 r. W latach niemieckiej okupacji i od 1945 do 1988 r. święto to nie było oficjalnie obchodzone; w 1989 r. obchodzono je po raz trzeci od czasu ustanowienia w 1937 r. Nieoficjalnie liczne grupy społeczne świętowały ten dzień rokrocznie. Wybór dzisiejszej daty jest dość arbitralny, bowiem faktów historycznych związanych z powrotem państwa polskiego na mapę Europy było na jesieni 1918 roku kilka: 7 października niepodległość Polski ogłosiła Rada Regencyjna, pierwszy quasi wolny rząd polski z Józefem Świeżyńskim jako premierem Rada Regencyjna powołała 25 października, kilkanaście dni później z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego. Natomiast 11 listopada tamtego roku Rada Regencyjna - już bez okupacyjnego nadzoru po kapitulacji Niemiec i jednoczesnym zakończeniu I Wojny Światowej - przekazała władzę wojskową (będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przybył do Warszawy po wyjściu z więzienia w Magdeburgu. Józef Piłsudski został wówczas Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.

10 listopada 2010
Skupiający posłów i senatorów Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, ogólnopolskie stowarzyszenia samorządowe i czasopismo "Wspólnota" ogłosiły konkurs "Samorząd przyjazny seniorom". Po niedawnym rozstrzygnięciu tytułowym hasłem konkursu wyróżniono piętnaście samorządów różnych szczebli: dwa samorządy województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, samorząd powiatu gostyńskiego, pięć samorządów miast na prawach powiatów: Lublin, Piekary Śląskie, Poznań, Ruda Śląska, Tychy oraz siedem samorządów gmin: Bogatynia, Chodzież, Czeladź, Giżycko, Śliwice, Śrem, Września.

8 listopada 2010
Według danych PKW w 420 gminach (w 991 okręgach wyborczych) na radnych zgłoszono liczbę kandydatów mniejszą lub równą liczbie mandatów do obsadzenia. Tam uznane będzie przeprowadzenie wyborów bez głosowania. Wszyscy kandydaci po złożeniu ślubowania zostaną radnymi. Najwięcej okręgów, w których nie będzie głosowania jest w województwach mazowieckim (174) i podlaskim (133), najmniej w zachodniopomorskim i lubuskim (po 18). W sumie dotyczy to ponad tysiąca osób (ok. 2% mandatów). Podobnie było w wyborach samorządowych w 2006 r., jednak w tym roku ogólna liczba kandydatów w stosunku do poprzednich wyborów samorządowych zmalała o 18%.

6 listopada 2010
Ostatnie dni przygotowywania przez zarządy JST uchwał budżetowych na rok 2011. Termin przekazania projektów radzie i regionalnej izbie obrachunkowej upływa 15 listopada. Tryb prac nad projektem budżetu powinien być uregulowany w uchwale organu stanowiącego, podjętej na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych. Minimalna szczegółowość uchwały budżetowej powinna być zgodna z art. 235 i 236 ww. ustawy lub z uchwałą proceduralną - jeżeli określa ona większą szczegółowość. W tym roku po raz pierwszy wraz z projektem uchwały budżetowej należy przedłożyć radzie i RIO do zaopiniowania wieloletnią prognozę finansową. Wzór ustalania prognozy został przygotowany także w systemie Besti@.

4 listopada 2010
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, wspólnie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii przystąpił do realizacji projektu, którego celem jest wykonanie wstępnej oceny zagrożenia powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Określenie obszarów, które mogą zostać zalane wodą wskutek powodzi lub przerwania obwałowań, pozwoli na ograniczenie zagospodarowania tych obszarów, zmniejszenie zagrożenie dla życia mieszkańców i redukcję strat. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego wykonuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poprzez swoje Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Uczestniczą w tym gminy, które otrzymują przesyłki z mapą w skali 1:50000 i ankietą. Samorządy gminne proszone są wypełnienie ankiety i zaznaczenie na mapie rejonów zagrożenia powodzią, które zdarzyły się w przeszłości. Aktywność gmin w tym zakresie będzie świadectwem odpowiedzialności władz lokalnych i ich dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców.

3 listopada 2010
Rząd przyjął wczoraj przedłożone przez ministra finansów założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany mają się przyczynić do redukcji - jeżeli nie likwidacji - barier prawnych w skutecznym dochodzeniu należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Uszczuplenie dochodów samorządów z tytułu niezapłaconych podatków od czynności cywilnopracnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych - są znaczne. Zgodnie z założeniami ustawa na m.in. rozszerzyć zakres uprawnień organów egzekucyjnych do stosowania zabezpieczenia do tych składników majątkowych dłużnika, z których możliwe jest prowadzenie egzekucji. Uprawnienia takie otrzymają wszystkie organy egzekucyjne. Organy nadzoru będą mogły wstrzymać z urzędu - bez konieczności uzgadniania tego z wierzycielem - postępowanie egzekucyjne lub czynności egzekucyjne w przypadku innych należności pieniężnych niż pozostające we właściwości urzędów skarbowych. Do projektu ustawy zostaną także włączone procedury umożliwiające skierowanie egzekucji do majątku wspólnego małżonków w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do "zobowiązanego" i zapewnieniające jego małżonkowi prawo obrony przed prowadzeniem egzekucji z majątku stanowiącego wspólność małżeńską.

1 listopada 2010
Na wszystkich cmentarzach w kraju oraz za granicą w miejscach pamięci naznaczonych śmiercią Polaków - zapłonęły tysiące zniczy. Odwiedzamy groby bliskich i znajomych. Tegoroczne Święto Zmarłych przypomina także o kwietniowej katastrofie w Smoleńsku, o poległych naszych żołnierzach w Afganistanie, o ofiarach katastrof w górnictwie, o tragicznych wydarzeniach sprzed niewielu dni w Łodzi, o wypadkach drogowych w kraju i pod Berlinem oraz o innych zmarłych znanych nam z zasług, twórczości, osiągnięć na różnych polach.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba