Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 17.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2010   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2010 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 stycznia 2010
Obowiązkowe udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest niezgodne z konstytucją. Przepis ten we wskazanym zakresie traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 9/08) przepisy o przekształcaniu oraz o udzielaniu bonifikat są zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zawarte w nich kryteria udzielania bonifikat (odpowiedni dochód lub data nabycia prawa użytkowania wieczystego) przyczyniają się do realizacji celu ustawy, mają charakter racjonalny i znajdują uzasadnienie w wartościach konstytucyjnych. Sprzeczne z konstytucją jest natomiast to, że zaskarżone bonifikaty mają charakter obowiązkowy. Wnioski do TK zgłosiły Rady: Miasta Józefowa, Miasta Rudy Śląskiej oraz Miejska w Radkowie.

27 stycznia 2010
Drugie w Polsce (po Warszawie) biuro Parlamentu Europejskiego ma być we Wrocławiu - tak głosowali polscy europosłowie mając do wyboru: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Wybór ten podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

26 stycznia 2010
Według raportu ABW dbałość o bezpieczeństwo witryn internetowych polskich urzędów jest zdecydowanie nie wystarczająca. Odpowiedzialni pracownicy często nie aktualizują oprogramowania zabezpieczającego, miesiącami, a niekiedy przez lata, nie reagują na informacje o zagrożeniach. W ostatnim czasie wynikające z tego problemy miały m.in. urzędy gminy Bielsk Podlaski oraz miasta Tarnowskich Gór.

25 stycznia 2010
W związku z przygotowywaną reformą finansów publicznych oraz z likwidacją od przyszłego roku w samorządach gospodarstw pomocniczych i części zakładów budżetowych Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie z 29 czerwca 2006 roku (Dz.U. 2006.116.783). Zmienione przepisy będą w wielu miejscach powtórzeniem dotychczasowych; z nowego rozporządzenia zniknie jednak rozdział poświęcony sposobowi prowadzenia gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych. Nie będzie także oddzielnej części dotyczącej trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

22 stycznia 2010
Ostra zima i stara infrastruktura przesyłowa to główne przyczyny licznych awarii pozbawiających od kilkunastu już dni dostawy energii elektrycznej wielu tysięcy odbiorców: gospodarstw domowych, gospodarstw hodowlanych, placówek handlowych, przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Na obszarze pięciu województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego cały czas brygady energetyków, także strażaków, wojska i policji, naprawiają zerwane linie energetyczne, usuwają obciążone śniegiem konary drzew, organizują zaopatrzenie ludności w wodę, zapewniają bezpieczeństwo. Sytuacja poprawia się, ale dość wolno.

20 stycznia 2010
Dziesięć równorzędnych nominacji do tytułu "Wójta roku" w konkursie organizowanym po raz dziewiąty przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A.: Adam Iwanek - 1, gmina Rajcza; Andrzej Kaszubski - 2, gmina Kobylanka; Marek Klara - 3, gmina Miejsce Piastowe; Iwona Agnieszka Łebek - 4, gmina Długołęka; Jarosław Pietrzak - 5, gmina Dobrzyca; Krzysztof Słonina - 6, gmina Kije; Anna Sobczuk-Jodłowska - 7, gmina Ustka; Bronisław Węglewski - 8, gmina Buczek; Barbara Zając - 9, gmina Pokój; Józef Zajkowski - 10, gmina Sokoły. O zdobyciu tytułu "Wójta roku 2009" zadecydują SMSy wysyłane do 10 lutego br. na nr 7120 o treści zawierającej wyłącznie numer podany wyżej po nazwisku. Koszt jednego głosu 1,22 zł brutto. Uroczyste ogłoszenie wyników 13 lutego br. podczas gali w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

18 stycznia 2010
Miejska Komisja Wyborcza w Łodzi podała oficjalne wyniki wczorajszego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego: w referendum wzięło udział 133 714 osób (frekwencja 22,2%, wystarczaj?ca do ważno?ci wyników), za odwołaniem głosowało 127 874 mieszkańców (ponad 96% bior?cych udział w referendum), przeciw 4951. Jerzy Kropiwnicki był prezydentem Łodzi od 2002 r. Po pozytywnie ocenianej pierwszej kadencji ? teraz zarzucano Prezydentowi: zlekceważenie szansy (złe wypełnienie przez urz?d wniosku do FIFA) jak? dałaby kwalifikacja Łodzi na miasto mistrzostw EURO 2012, dworski styl rz?dzenia, spędzanie większo?ci czasu na podróżach po ?wiecie bez efektów dla miasta, unikanie kontaktów z mieszkańcami. Wymagany do ważno?ci próg frekwencji zachęcał popieraj?cych Prezydenta polityków opozycji do namawiania uprawnionych wyborców do absencji przy urnach. Gdybym był łodzianinem, nie wybrałbym się na to referendum - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwo?ci na pocz?tku stycznia. To prawda, że nie wzięcie udziału w referendum chroni wystawion? osobę bardziej niż oddany głos przeciw odwołaniu. Obecnie Prezydenta zast?pi komisarz, wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Więcej informacji o referendum lokalnym.

15 stycznia 2010
Samorządy nie będą dodatkowo ograniczane w swobodzie decydowania o komercyjnym wykorzystaniu herbów. Takiej odpowiedzi udzielił przedstawiciel MSWiA na interpelacje poselską wskazującą, że umieszczanie herbu miasta, gminy, powiatu czy województwa na produktach przeznaczonych do obrotu handlowego lub zamieszczanie go w znaku towarowym lub usługowym powinno być weryfikowane na podstawie szczegółowo opisanych kryteriów. MSWiA uważa, że wymóg uzyskania zgody organu jednostki samorządu terytorialnego na wykorzystywanie herbów do celów komercyjnych wynikający pośrednio z art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2003.119.1117), który stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia w przypadku braku zgody odpowiedniego organu - jest wystarczający.

13 stycznia 2010
Według relacjonowanego przez Gazetę Wyborczą badania sopockiej pracowni PBS GDA, w którym wzięło udział ponad 16 tys. osób z 32 polskich miast, wyniki wskazują na przeważające pozytywne oceny warunków życia w miastach, takież postrzeganie ich władz samorządowych, wyraźne odnotowywanie zmian na lepsze. Gdynia, Wrocław, Toruń, Zielona Góra - stanowią czołówkę, tam żyje się najlepiej, Warszawa plasuje się w środku listy (stolica musi pełnić wiele dodatkowych funkcji, nie zawsze wygodnych dla mieszkańców), najniższe oceny za warunki życia w swoich miastach wystawili mieszkańcy Łodzi, Szczecina, Częstochowy, Radomia i Ostrowca Świętokrzyskiego.

11 stycznia 2010
W końcu ubiegłego tygodnia Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, m.in. rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy, m.in. o sądy administracyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, ujednolica podstawy prawne dotyczące zarządzania dokumentami elektronicznymi, sankcjonuje prawnie działanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ustala, że podstawową formą identyfikacji użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne jest kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany ePUAP, czyli darmowe narzędzie umożliwiające obywatelom wnoszenie podań, odwołań i skarg oraz korzystanie z usług udostępnianych przez administrację publiczną bez konieczności posiadania kwalifikowanego certyfikatu - wystarczy login i hasło systemu ePUAP. Nowelizacja wprowadza też odpowiednie zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

8 stycznia 2010
Według ogłoszonego ostatnio raportu MSWiA pt. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, ponad połowa populacji Polaków w wieku 45-54 lat nigdy nie skorzystała z Internetu; z siecią nie miała również do czynienia większość rolników, emerytów i rencistów oraz osób między 55 a 64 rokiem życia, w przypadku osób mających powyżej 65 lat to ponad 90% mieszkańców naszego kraju. Dane te wskazują na potrzebne kierunki i profile programów edukacyjnych, alfabetyzacji cyfrowej, fachowego wsparcia w ramach miejsc publicznego dostępu do Internetu. Niezadowalający stan umiejętności obywateli ma wiele przyczyn, m.in. brak pewnej presji, która wynikałaby z szerokiej oferty sieciowych usług administracji. Jednak oferta ta jest daleko w tyle za standardami unijnymi. Wskaźnik dostępności 20 podstawowych usług administracji publicznej dla UE-27 wynosił w 2007 r. ponad 59%, u nas 25%. Należy przy tym dodać, że odsetek osób regularnie używających Internetu w innych celach niż załatwiania spraw urzędowych rośnie wyraźnie szybciej.

6 stycznia 2010
W bieżącym roku Polacy co najmniej dwukrotnie będą uczestniczyć w wyborach: między 19 września a 3 października (przedział czasu proponowany przez Państwową Komisje Wyborczą) do urn trafią głosy na kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP (kadencja 5-letnia). Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu w drodze postanowienia. Biegnąca kadencja głowy Państwa kończy się 23 grudnia br. Następnie - między 14 listopada a 9 stycznia 2011 - odbędą się wybory radnych do samorządów wszystkich szczebli oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na kadencję 4-letnią. Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, łącznie z wyborami do rad gmin. Mandaty radnych funkcjonujących dziś w samorządach wygasną 12 listopada 2010 r. Od tego dnia władzą samorządową w gminie pozostanie wójt (burmistrz, prezydent miasta), który będzie pełnił swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Nowi radni przystąpią do wykonywania uzyskanych mandatów po złożeniu ślubowania.

5 stycznia 2010
W Rankingu Powiatów i Gmin w 2009 roku, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich, tytuł SUPER POWIAT zdobyły powiaty: Kielecki - starosta Zenon Janus, Słupski - starosta Sławomir Ziemianowicz, Bielski - starosta Andrzej Płonka, Wolsztyński - starosta Ryszard Kurp i Pilski - starosta Tomasz Bugajski oraz miasta na prawach powoiatów: Nowy Sącz - prezydent Ryszard Nowak, Słupsk - prezydent Maciej Kobyliński, Legnica - prezydent Tadeusz Krzakowski, a tytuł SUPER GMINA: Polanica-Zdrój - burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki i Sochaczew - burmistrz Bogumił Zbigniew Czubacki. Honorowe tytuły "Dobry Polski Samorząd 2010" zdobyły: powiat kielecki, miasto na prawach powiatu Kraków, gmina miejska Brodnica oraz gmina wiejska Kobylnica. Wiecej informacji na stronie ZPP. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się 8 marca br. w Poznaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

4 stycznia 2010
Zbliża się inauguracja cyklu konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez wrocławską Fabrykę Idei. 14 stycznia 2010 r. w stolicy dolnego śląska odbędą się pierwsze wykłady, prelekcji i warsztaty poświęcone tematyce: jak skutecznie budować wizerunek miasta, gminy, regionu w kontekście komunikacji i promocji skierowanej do inwestorów, mieszkańców i turystów. Konferencja jest skierowana do kadry zarządzającej, urzędników, pracowników gmin, miast, powiatów, a także pracowników biur promocji. Kolejne konferencje w maju wrześniu i grudniu br. Wiecej informacji.

2 stycznia 2010
Od wczoraj na mapie administracyjnej Polski zaszło sporo zmian: 28 gmin zmieniło swoje granice, powstała nowa gmina - z części obszaru gminy miejsko-wiejskiej Dukla utworzona została gmina wiejska Jaśliska, sześć wsi gminnych uzyskało status miasta: Kołaczyce, Łaszczów, Przecław, Radłów, Szepietowo, oraz Tychowo (Dz.U. 2009.120.1000). Ponadto z dniem 1 stycznia 2010 r. ustalonych zostało 39 nowych nazw miejscowości, zmieniono nazwy 110 innych, a 214 zostało zniesionych (Dz.U. 2009.220.1730).

1 stycznia 2010
Hiszpania przejęła od Szwecji przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jest to pierwsza prezydencja po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Od tej pory w sprawnym organizowaniu prac UE będą współdziałać (bądź rywalizować) stały przewodniczący Rady (kadencja 2,5-letnia) Herman Van Rompuy i jej przewodniczący rotacyjny (kadencja 6-miesięczna) - od dzisiaj premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero. Celem podstawowym najbliższych miesięcy w zarządzaniu Unią jest zadbanie aby na jej mapie nie tylko Polsce był przypisany antykryzysowy kolor zielony. Przed prezydencją Polski w drugiej połowie przyszłego roku, nowy lizboński szlak przewodnictwa Radzie przetrą jeszcze Belgia i Węgry.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba