Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2011
Urzędy samorządów lokalnych przechowują liczne dane wymagające odpowiedniej ochrony. Szczególnym świadectwem potwierdzającym gwarancję pełnej ich prywatności jest certyfikat ISO/IEC 27001:2005. W Polsce liczba systemów opartych na tej normie standaryzującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji jest wciąż niewielka. Wymagane tym certyfikatem procedury są w pełni stosowane w ośrodkach Data Center providera home.pl. Przechowywane tam dane - co również ma znaczenie - pozostają na terenie Polski.

26 listopada 2011
Wójtowie i burmistrzowie przeznaczyli w 2010 r. na fundusz sołecki ponad 196 mln zł. Sołectwa wykorzystały 177 mln zł. Gminy otrzymały refundację kwot wydanych na ten cel od 10 do 30%. Wykorzystanie tych śodków w poszczególnych regionach wahało się od 98% udostępnionej kwoty na Warmii i Mazurach do 75% - w Małopolsce. Według informacji Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich - na rachunki gmin wróciło w sumie 40,4 mln zł.

24 listopada 2011
Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu br. w 27 państwach członkowskich UE, potwierdziły gotowość mieszkańców Unii do solidarności i pomocy rozwojowej na rzecz przezwyciężania ubóstwa. Ponad 84% obywateli uczestniczących w badaniu opowiedziało się za wzmożoną pomocą UE dla państw rozwijających się na demokratyzację ich systemów rządzenia oraz na wdrażanie i przestrzeganie praw człowieka. Tendencja ta nie podległa wyhamowaniu, mimo trwających już jakiś czas trudności ekonomicznych w wielu krajach wspólnoty i w innych regionach świata. Zdanie obywateli jest sygnałem dla rządów. Jakie miejsce zajmie ten sygnał w gąszczy wielu bardzo skomplikowanych spraw do pilnego rozwiązania - pokaże nieodległa przyszłość.

22 listopada 2011
W pierwszym dniu Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011, które trwają do 25 bm, ogłoszone zostały wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2010 r., przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. Rankingiem objęte zostały wszystkie jednostki podstawowego szczebla (2479 gmin, od najmniejszych do stolicy). Analizie poddano główne czynników rozwoju opierając się na źródłowych danych GUS (Bank Danych Regionalnych) oraz ocenie efektywność działania i stopnia rozwoju samorządów na podstawie 16 wskaźników obrazujących sytuację gospodarczą, społeczną i w obszarze ochrony środowiska. "Medalowe miejsca" w kategorii gmin wiejskich zajęły: Kleszczów, Rewal, Kobierzyce; w kategorii gmin miejsko-wiejskich: Międzyzdroje, Polkowice, Nowe Warpno; wśród gmin miejskich: Krynica Morska, Łeba, Pruszcz Gdański, a wśród dużych miast (gmin na prawach powiatów): Sopot, Warszawa, Poznań. Jak widać czołówka trzyma się mocno, najlepsze noty w różnych rankingach (np. dziennika Rzeczpospolita) od lat pozostają w dość wąskim kręgu JST. Jak go poszerzyć? Nie tylko tutaj kluczowe wydaje się inwestowanie w kapitał ludzki.

21 listopada 2011
Po uzyskaniu w sobotę wotum zaufania wyłącznie głosami koalicji (cała opozycja od ściany lewej do ściany prawej odmówiła poparcia) nowy-stary rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego rozpoczyna drugą kadencję. W expose Premier przedstawił m.in. pierwszą listę planowanych zmian ustawowych ku poprawie finansów publicznych i łagodzeniu napięć budżetowych w trudnym roku 2012 u nas, w Unii i poza UE. Brak zdecydowanych działań w tym kierunku wytykali wcześniej wszyscy oponenci, teraz z kolei krytycznie odnoszą się do konkretnych propozycji z tego zakresu. Czy możliwe będzie przejście od poprawy do naprawy pokaże dalszy bieg wydarzeń w obu izbach nowowybranego parlamentu.

18 listopada 2011
W pałacu prezydenckim w Warszawie w obecności Głowy Państwa zaprzysiężeni zostali premier, wicepremier i ministrowie nowego rządu sformowanego po wyborach parlamentarnych z 9 października br. W kolejnym rządzie premiera Donalda Tuska silniej wyakcentowane zostały sprawy administracji i cyfryzacji urzędów i instytucji rządowych oraz samorządowych. Projekt ten spotkał się z bardzo pozytywnym odnotowaniem przez wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes, uczestniczącą w konferencji "Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków", zorganizowanej w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji. Cyfryzacja w administracji będzie miała mocne oparcie w budżecie UE. Obejmującym te kwestie nowym resortem pokieruje minister Michał Boni (57), dotychczasowy szef doradców premiera RP. Resorty bliskiej współpracy i kontaktów z samorządami terenowymi objęli ministrowie: spraw wewnętrznych - Jacek Cichocki, finansów - Jacek Rostowski (ponownie), rozwoju regionalnego - Elżbieta Bieńkowska (ponownie), edukacji - Krystyna Szumilas, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej - Sławomir Nowak, środowiska - Marcin Korolec, zdrowia - Bartosz Arłukowicz, pracy i polityki społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, kultury - Bogdan Zdrojewski (ponownie), sportu - Joanna Mucha.

16 listopada 2011
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza wszystkie gminy do udziału w IV edycji konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce. Konkurs - zainicjowany w roku 2005 na wzór odbywającego się od wielu lat podobnego rankingu gmin w Danii - dotyczy budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy, budynków mieszkalnych, których właścicielami jest gmina oraz przedsięwzięć energooszczędnych na rzecz społeczności lokalnej (np. oświetlenie uliczne, modernizacja systemu ciepłowniczego itp.). Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Gminy zainteresowane udziałem w Konkursie powinny przesłać do 10 stycznia 2012 r. wypełnioną kartę uczestnictwa. Więcej informacji na stronie Agencji. Laureatami ostatniej edycji konkursy zostały gminy: w kategorii do 30 tys. mieszkańców: Kleczew - za uzyskany poziom oszczędności w wyniku likwidacji lokalnej kotłowni węglowej oraz zamontowanie w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej ogrzewania gazowego i przeprowadzenie termomodernizacji budynków; w kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców: Lubin - za uzyskany poziom oszczędności w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji 19 budynków użyteczności publicznych; w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Bielsko-Biała - za uzyskany poziom oszczędności poprzez wprowadzenie systemu monitoringu zużycia energii w 39 budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację systemu ciepłowniczego.

15 listopada 2011
Komisja Europejska zaakceptowała pomoc unijną w wysokości 1 mld zł na realizacje projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej". UE sfinansuje ponad 70% kosztu tej inwestycji telekomunikacyjnej. Jest to pierwszy w kraju i największy w Europie projekt sieci szerokopasmowej współfinansowany przez UE, obejmuje on pięć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W ramach projektu powstanie ponad 10 tys. km światłowodów i ponad tysiąc węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych umożliwiających dystrybucję Internetu w całej Polsce wschodniej. Nie oznacza to jednak, że dostęp do Internetu będzie bezpłatny. Sieć szkieletowo-dystrybucyjna to hurtowy dostęp do Internetu. Powołani zostaną operatorzy infrastruktury, którzy - w imieniu władz danego województwa - będą zarządzać i administrować taką siecią. Nie będzie im wolno świadczyć usługi detalicznej. Operatorzy detaliczni będą rynkowymi klientami operatorów hurtowych. Obecnie główna odpowiedzialność za wykorzystanie udzielonej pomocy leży w rękach władz samorządowych wymienionych pięciu województw, które muszą przystąpić do realizacji tego projektu.

12 listopada 2011
Szwajcarska Fundacja New7Wonders ogłosiła wczoraj wieczorem listę 7 Nowych Cudów Natury. Kampania-plebiscyt trwała trzy lata - od grudnia 2007 r. Zgłoszonych zostało ponad 400 wyjątkowych miejsc w 224 krajach, w tym trzy w Polsce: Mazurskie Jeziora, Puszcza Białowieska i Pustynia Błędowska. Do wąskiego finału - 28 miejsc, na które oddano najwięcej głosów - zakwalifikowały się m.in. nasze Mazury. W gronie zwycięzców plebiscytu znalazły się ex aequo: Amazonia (Ameryka Południowa), Zatoka Halong (Wietnam), Wodospady Iguazu (Argentyna, Brazylia), Wyspa Czedżu (Korea Południowa), Park Narodowy Komodo (Indonezja), Podziemna Rzeka Puerto Princesa (Filipiny), Gora Stołowa (Republika Południowej Afryki). Mazury uplasowały się w drugiej siódemce, pokonały wszystkich finalistów z Europy i takich kandydatów do tytułu jak: Wielki Kanion Kolorado, Wyspy Malediwy, czy Wyspy Galapagos. Organizatorzy zastrzegają, że podane obecnie wyniki są podsumowaniem pierwszego liczenia głosów. Oficjalne ogłoszenie 7 Nowych Cudów Natury na świecie ma nastąpić na początku 2012 r. podczas specjalnej uroczystej ceremonii. My możemy już teraz być dumni, że nasze Mazury są najwyżej ocenionym europejskim Cudem Natury; nie jest to kategoria oficjalna, ale co prawda, to prawda - na starym kontynencie Mazury górą!

11 listopada 2011
93 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po zapoczątkowanej w 1792 r. grabieży naszych ziem przez sąsiednie mocarstwa - Prusy, Rosję i Austrię. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna wydała dekret o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Mandat ten został następnie rozszerzony o pełną Jego władzę cywilną na urzędzie Naczelnika Państwa. Do powrotu Polski na mapę Europy przyczyniły się przede wszystkim wybitne talenty trzech Polaków - dyplomatyczne Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego oraz wojskowe Józefa Piłsudskiego. Wskrzeszona Rzeczpospolita dała bezprzykładny dowód patriotyzmu w postawach i czynach Polaków na rzecz wytyczenia granic, obrony i odbudowy odradzającego się państwa, jego gospodarki i kultury. Dzisiejsze obchody rocznicowe, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbyły się tradycyjnie na stołecznym placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. To radosne dla Polaków święto, godnie obchodzone w wielu miastach, zostało w godzinach popołudniowych i wieczornych sprofanowane w Warszawie przez chuliganów towarzyszących szeregom zorganizowanych manifestacji. Skala łobuzerstwa ulicznego i poczucia bezkarności uczestników tych burd od dłuższego czasu rozrasta się na glebie nienawiści upowszechnianej przez skrajności polityczne z lewa i prawa, na fałszywym obnoszeniu się z wartościami, na kulcie jedynej słusznej racji głoszonej przeciw wszystkim, który nie chcą jej przyklasnąć. Taka droga prowadzi do hańby, wstydu i przestępstw.

10 listopada 2011
Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej zakłada utrzymanie w roku 2012 kwoty bazowej na niezmienionym poziomie z roku 2008, czyli w wysokości 1766,46 zł. Zależą od niej m.in. wynagrodzenia prezydenta RP, premiera rządu, marszałków Sejmu i Senatu, również maksymalna wysokość wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw oraz diety radnych. Taki stan oznacza, że wynagrodzenie samorządowca zarządzającego dużą JST, z uwzględnieniem wszystkich składników i dodatków, nadal nie może przekroczyć 12 365,22 zł, czyli siedmiokrotności owej kwoty bazowej. Maksymalny pułap wynagrodzenia uzależniony jest od wielkości samorządu.

8 listopada 2011
30 dni po wyborach odbyły się pierwsze posiedzenia obu izb parlamentu; uczestniczył w nich i przemawiał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wybrani parlamentarzyści złożyli ślubowanie. Marszałkiem Sejmu została wybrana Ewa Kopacz z PO (dotychczas minister zdrowia), a marszałkiem Senatu - ponownie Bogdan Borusiewicz (PO). W tegorocznych wyborach po raz pierwszy po 1989 r. partia rządząca powtórzyła zwycięstwo z przewagą blisko dziesięcioprocentową nad drugim dużym ugrupowaniem - partią Prawo i Sprawiedliwość. Przewaga poparcia udzielanego przez wyborców PO nad poparciem dla PiS utrzymała się na tym samym poziomie po upływie czteroletniej kadencji. Po sesji Sejmu Premier Donald Tusk złożył Głowie Państwa w pałacu prezydenckim dymisję rządu i otrzymał od Prezydenta misję tworzenia nowego gabinetu. Jego powstanie ma by przyspieszone w stosunku do wczesniejszych planów. Ciągłość władzy wykonawczej zapewnia działajacy tymczasowo ustępujący rząd. Zob. imienną listę posłów i senatorów.

5 listopada 2011
W aulach i salach wykładowych Politechniki Warszawskiej obradował VI Kongres Obywatelski; ponad 1100 uczestników ze 166 miejscowości, z całej Polski. W pierwszej części uczestniczył i zabrał głos Prezydent RP Bronisław Komorowski. Dwie sesje plenarne i osiem sesji tematycznych dotyczyły szeroko rozumianej edukacji odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku. Najliczniej obsadzona sesja tematyczna zatytułowana Czy potrzebujemy "przewrotu kopernikańskiego" w edukacji? potwierdziła odpowiedź twierdzącą. Odwołano się do potrzeby utworzenia Nowej Komisji Edukacji Narodowej, która powinna - we współczesnych ramach - powtórzyć sukces tej sprzed 230 laty. Szkoła nie może być przedmiotem technokratycznego zarządzania; zbyt długo bazuje się na anachronicznym dzisiaj systemie klasowo-lekcyjnym; najlepsze wyniki nauczania uzyskuje się w grupach/zespołach o podobnych zainteresowaniach i predyspozycjach; istotnym problemem polskiej szkoły jest trudność w budowaniu motywacji do współpracy (uczniów między sobą i uczniów z nauczycielem); w czasie 12 lat cyklu szkolnego wpaja się uczniom najbardziej typowe, schematyczne odpowiedzi na stawiane pytania, odciągając - wbrew podstawowej misji nowoczesnej szkoły - od indywidualnego myślenia. To tylko kilka tez poruszanych przez dyskutantów. Zamykając końcową sesje plenarną Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dr Jan Szomburg - organizator Kongresu - zapowiedział na rok 2012 kolejny pod hasłem: "Kluczowe kompetencje Polaków w XXI wieku". Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 października br. (niżej).

4 listopada 2011
Od Nowego Roku stosunek pracy mianowanych pracowników samorządowych (funkcjonujący jeszcze w niektórych gminach, mających odpowiedni zapis w swoim statucie) przekształci się w bezterminową umowę o pracę. Oznacza to utratę ostatnich przywilejów związanych z tą formą zatrudnienia - np. trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia niezależnie od stażu, czy ograniczonego do tylko pięciu konkretnych, wymienonych w ustawie, powodów umożliwiających zwolnienie pracownika.

3 listopada 2011
Według informacji GUS skrajna różnica w wartości PKB z 2009 r. przeliczonej na mieszkańca danego województwa wyniosła blisko 2,4 razy: mazowieckie 56,6 tys. zł/mieszk, lubelskie 23,7. Średnia dla kraju - 35,3 tys. zł/mieszk. Powyżej średniej (poza Mazowszem) plasowały się także: dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie. Charakterystyczne dla Mazowsza było i jest nie tylko podana wyżej wysoka średnia wojewódzka, ale także znaczne zróżnicowanie w zależności od podregionu: w Warszawie to 100 tys. zł/mieszk. a w podregionie ostrołęcko-siedleckim mniej niż 1/4 tej wartości.

2 listopada 2011
W prowadzonym od 2008 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego programie "Biblioteka+" ponad 3200 bibliotek w małych miejscowościach uzyskało dostęp do szerokopasmowego internetu, a 465 placówek zostało zmodernizowanych. Program realizuje Instytut Książki, odpowiedzialny za przekształcanie bibliotek gminnych - na wzór Danii czy Szwecji - w centra dostępu do wiedzy, kultury i w ośrodki lokalnego życia społecznego. Z rządowego wsparcia mogą skorzystać wyłącznie biblioteki w gminach wiejskich i małych miastach liczących do 15 tys. mieszkańców. Wsparcie rządowe dla samorządów może wynieść maksymalnie 40% wartości inwestycji, 30% środków ma pochodzić z samorządu województwa, a pozostałe 30% powinna zapewnić gmina. W 2012 r. na budowę i rozbudowę bibliotek rząd ma przeznaczyć 42 mln zł, w 2013 o dwa miliony mniej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba