Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 20.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mog? już nie działać

30 grudnia 2011
Dobiega końca półroczny czas pierwszej polskiej prezydencji w Radzie UE, w ósmym roku naszego członkostwa. Dobre przygotowanie pozwoliło nam dać się poznać w Europie z dobrej strony, tak merytorycznej jak i organizacyjnej. Akcje Polski poszły wyraźnie w górę za profesjonalizm, za sprawność, za europejskość. Starania całej polskiej ekipy na rzecz wspólnotowej drogi ku naprawie kryzysu w Unii Europejskiej - obrazowanego kryzysem waluty euro - zyskało bardzo dobrą ocenę w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i u wielu przywódców krajów członkowskich. Polską prezydencję pozytywnie ocenia też 68% badanych Polaków (sondaż OBOP). Po stronie szczegółowych osiągnięć w czasie naszego przewodnictwa Radzie UE należy zapisać przede wszystkim: przyjęcie pakietu sześciu aktów legislacyjnych wzmacniających dyscyplinę finansową w UE i strefie euro, przyjęcie wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej z czerwca br. za podstawę negocjacji nad nową perspektywą finansową 2014-2020 (wieloletnim budżetem UE), przyjęcie "Deklaracji Warszawskiej" w rezultacie międzynarodowej konferencji Strategic Energy Technology Plan, wyznaczającej listę działań, których realizacja ma zapewnić Europie bezpieczeństwo energetyczne. Nie udało się (z winy samej Ukrainy) doprowadzić do podpisania umowy stowarzyszeniowej tego kraju z UE, do rozszerzenia strefy Schengen na obszar Bułgarii i Rumunii (sprzeciwiły się Finlandia i Holandia); podpisano jednak traktat akcesyjny z Chorwacją. Pierwszego stycznia 2012 r. rozpocznie się prezydencja Danii; 17 stycznia kończy się dwuipółletnie sprawowanie funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przez Jerzego Buzka; ma go zastąpić lider socjaldemokratów w PE - Niemiec Martin Schulz (56).

29 grudnia 2011
W roku 2012 zmodernizowanych zostanie 700...850 km dróg lokalnych (z tego 1/3 to drogi gminne, 2/3 powiatowe). Zatwierdzone już 344 wnioski z 16 województw mają wsparcie dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej kwocie 200 mln zł. Według przedstawionych wyliczeń pieniądze samorządów plus dotacje wystarczą na przebudowę, remonty i zbudowanie od nowa 702 km; możliwe są jednak pewne oszczędności na przetargach co pozwoli dodać jeszcze kolejne wnioski na ok. 150 km dróg. W kończącym się roku 2011 zmodernizowano i zbudowano 2,6 tys. km dróg lokalnych; łącznie w latach 2009-2011 dzięki corocznym dotacjom po 1 mld zł z budżetu państwa do pieniędzy z budżetów samorządów zmodernizowano i zbudowano 8,2 tys. km dróg powiatowych i gminnych. Lista zatwierdzonych wniosków drogowych na rok 2012.

27 grudnia 2011
Od blisko czterech lat działa Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) powołana do życia przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności, będącą partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates. Celem fundacji jest przeobrażanie bibliotek publicznych w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, ułatwianie im uzyskiwania sprzętu elektronicznego, dostępu do Internetu i szkolenia bibliotekarzy - wszystko z wolnym dostępem dla mieszkańców. Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do placówek wraz z ich filiami w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w małych miastach; jest prowadzony w ramach szerszej inicjatywy Fundacji Państwa Gates "Global Libraries". W Polsce wsparcie ma otrzymać blisko 3350 placówek bibliotecznych z ponad tysiąca gmin. Dotychczas - jak informuje FRSI - do 998 placówek bibliotecznych w małych miejscowościach, które wcześniej nie posiadały sprzętu informatycznego udostępnionego mieszkańcom, trafiło 1303 komputery stacjonarne i 119 laptopów, także 119 projektorów multimedialnych z ekranami, 1078 urządzeń wielozadaniowych, łączących funkcję drukarki, skanera, kopiarki i faksu oraz 310 drukarek A3. Większość bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek korzysta z Internetu bezpłatnie ? dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu Grupy TP SA "Biblioteki z Internetem TP". Zob. Diariusz REGIOsetu 1 grudnia 2008 r.

22 grudnia 2011
W wielu przydrożnych miejscach u wrót do naszych miast i gmin umieszczane są tzw. witacze - tablice informujące i zapraszające. Spora ich część swoją formą, treścią i stanem technicznym zamiast przekonywać: Jesteś w ciekawym miejscu, jesteś tu mile widziany, odstrasza potencjalnych inwestorów i turystów. Dla samorządów, których witacze najbardziej zasługują na wymianę, ogłoszony został konkurs: Witacz stary jak świat. Nagrodą jest nowoczesny i prestiżowy witacz. Udział w konkursie zapewnia przesłanie mailem do 31 stycznia 2012 r. zdjęcie Waszego witacza. Więcej informacji.

21 grudnia 2011
Rada Gminy Mielno w powiecie koszalińskim podjęła uchwałę intencyjną, w której sprzeciwia się lokalizacji elektrowni jądrowej i związanych z nią urządzeń na terenie gminy. Protest wywołało umieszczenie przez Polską Grupę Energetyczną S.A. wsi Gąski na liście takich miejsc. Jednocześnie zapowiedziano podjęcie jeszcze w tym roku uchwały gminy o przeprowadzeniu referendum w tej sprawie. Zgoła odmienne stanowisko zaprezentowali następnego dnia samorządowcy sąsiedniego powiatu sławieńskiego. Starosta oraz wszyscy szefowie gmin zwrócili się do PGE o podjęcie rozmów na temat przywrócenia miejscowości Kopań nad jeziorem o tej samej nazwie w gminie Darłowo na krótką listę lokalizacji elektrowni jądrowej. Widzą w tym dużą szansę na rozwój i powstanie nowych miejsc pracy oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców. W podobnym czasie sprzeciw przeciwko budowie w Polsce elektrowni jądrowej zgłaszają kolejne przygraniczne landy Niemiec.

18 grudnia 2011
Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przesłał do 27 członków UE projekt umowy międzyrządowej formułującej nowe zasady dyscypliny budżetowej w krajach strefy Euro. Zaproszeni do udziału w konsultacjach są wszyscy - 17 krajów Eurolandu i 10 krajów posługujących się walutami narodowymi. Dokument końcowy ma być gotowy w I kwartale 2012 r. Ma on obowiązywać wszystkie kraje Eurolandu po podpisaniu umowy przez większość - czyli co najmniej dziewięciu członków UE ze strefy wspólnej waluty. Przystępujące do tej umowy kraje spoza tej strefy - np. Polska - będą zobowiązane do stosowania przyjętych reguł dopiero wówczas gdy wprowadzą u siebie walutę euro. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 i 8 grudnia br. (niżej).

16 grudnia 2011
W przyjętej przez rząd we wtorek "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030?, rdzeniem rozwóju Polski w najbliższych dwóch dekadach ma być 18 najsilniejszych miast-stolic regionów (po dwie w kujawsko-pomorskiem: Bydgoszcz i Toruń oraz w lubuskiem: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra) uzupełnionych siecią ośrodków wewnątrz regionalnych; w tym zbiorze: Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Grudziądz, Kalisz, Koszalin, Legnica, Ostrów Wlkp., Płock, Radom, Rybnik, Słupsk, Tarnów, Wałbrzych, Włocławek. Żaden z mniejszych ośrodków nie będzie ograniczany w korzystaniu ze środków budżetu wspólnot europejskich w tej czy kolejnych perspektywach finansowych. Polskę 2030 r. ma charakteryzować spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna wewnętrzna i zintegrowana w układach międzynarodowych. Omawiany dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zastępuje dotychczasową koncepcję z 2001 r. Wiecej informacji na stronie MRR.

15 grudnia 2011
W Strasburgu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbyła się dyskusja podsumowująca dotychczasowe działania pierwszej polskiej prezydencji w UE. Przewodniczący prezydencji Donald Tusk w swoim przemówieniu podkreślił m.in. Polska przewodniczyła Unii w czasach rozległego kryzysu, nie tylko finansowego, ale także kryzysu zaufania do instytucji europejskich. (...) potrzebna jest bardzo głęboka, poważna debata na temat ustroju politycznego Europy, który da Europie wspólnotowe przywództwo. (...) Stoimy na rozdrożu. Przed nami jest bardzo poważny wybór (...) czy pójdziemy drogą wspólnotową, czy też pójdziemy drogą egoizmów narodowych i państwowych, szukając ratunku egoistycznie dla każdego z osobna i uznając wspólnotę za balast. Niemal wszyscy zabierający głos - przewodniczący PE, deputowani, szef Komisji Europejskiej - przekazali na ręce Donalda Tuska słowa uznania, podziękowania i wysokiej oceny przebiegu prezydencji oraz podejmowanych w tym czasie działań przez przedstawicieli polskiego rządu i naszej sprawności organizacyjnej. Jedynie dwaj deputowani z Polski, z rozdzielonego PiS (T.Poręba i J.Kurski), całkowicie zanegowali w Strasburgu dorobek swojego kraju w dziele przewodniczenia Radzie UE. W takim samym toksycznym tonie mówił w Strasburgu na początku polskiej prezydencji Z.Ziobro. Eurodeputowani kolejny raz byli świadkami występów na forum międzynarodowym pewnej opozycyjnej formacji z polskiej sceny politycznej.

14 grudnia 2011
Miedzy Polską a Rosją podpisana została umowa o małym ruchu granicznym obejmującym cały obwód kaliningradzki, a po naszej stronie 15 powiatów (pucki, gdański, nowodworski, malborski, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki) i 5 miast na prawach powiatu (Gdynia, Sopot, Gdańsk, Elbląg, Olsztyn) w ich granicach administracyjnych. Forma ta dotyczy osób zamieszkujących (zameldowanych) w obwodzie kaliningradzkim przez określony czas. Tym samym - wprawdzie na ściśle wytyczonym obszarze - w czasie polskiej prezydencji zniesiony został obowiązek wizowy między Federacją Rosyjską a Unia Europejską. Wcześniej - 1 lipca 2009 r. - weszła w życie i funkcjonuje podobna umowa między Polska a Ukrainą. Na wejście w życie czeka taka umowa między Polską a Białorusią.

13 grudnia 2011
Na stanowiskach wojewodów, będących przedstawicielami administracji rządowej w terenie, niewielkie zmiany. Prezes Rady Ministrów wręczył nominacje szesnastu wojewodom. Wśród nich są cztery osoby, które zamienią poprzedników: wojewodą lubelskim została Jolanta SZOŁNO-KOGUC, prof. dr hab., (bezpartyjna), kierownik katedry finansów publicznych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, lubuskim - Marcin JABŁOŃSKI (PO), w latach 2008-2010 marszałek województwa lubuskiego, w 2010 r. wybrany radnym sejmiku województwa lubuskiego; małopolskim - Jerzy MILLER (bezpartyjny), był ministrem spraw wewnętrznych i administracji (2009-2011), a wcześniej również wojewodą małopolskim (2007-2009); pomorskim Ryszard STACHURSKI (PO), wiceminister sportu i turystyki w latach 2010-2011. W pozostałych województwach wojewodowie zachowują pełnione dotąd stanowiska.

12 grudnia 2011
Konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie (Republika Południowej Afryki) zakończyła się porozumieniem, o które starano się od wielu lat. W rezultacie długich negocjacjach do porozumienia (uzgodnionego planu dalszych działań) przystąpiły też Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Po dwóch tygodniach obrad przedstawiciele ponad 190 krajów podpisali Konwencję klimatyczną ONZ oraz zaakceptowali "mapę drogową" dojścia do nowego globalnego protokołu w sprawie ochrony klimatu. Podstawowy cel Unii Europejskiej został osiągnięty. Szkoda, że nie udało się pójść dalej bo czas nagli. Dotychczas obowiązujący (i przedłużony poza rok 2012) Protokół z Kioto nakłada obowiązki redukcyjne tylko na grupę krajów rozwiniętych. Jeżeli plan uzgodniony w Durbanie będzie realizowany, najpóźniej do 2015 r. powstanie system, który obejmie wiążącymi prawnie zobowiązaniami wszystkie kraje Konwencji klimatycznej i 100% emitowanych tam gazów cieplarnianych. Przedstawione rezultaty wskazują na względny postęp osiągnięty w czasie polskiej prezydencji w UE.

11 grudnia 2011
Podczas ostatnich obrad Rady Europejskiej miało także miejsce podpisanie przez Prezydenta i Premiera Rządu Republiki Chorwacji oraz przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Prezydencji Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i przedstawicieli pozostałych państw członkowskich UE - traktatu o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej. Tym samym zaknięty został blisko sześcioletni okres negocjacji akcesyjnych. Obecnie rozpoczyna się - przewidziany na półtora roku - czas ratyfikowania tego traktatu przez wszystkie 27 państw członkowskich.

10 grudnia 2011
Ustalenia zakończonego wczoraj szczytu w Brukseli dotyczą wzmocnienia unii gospodaczej państw członkowskich, zwiększenia dyscypliny finansowej w strefie euro i praktycznego stosowania mechanizmów kontroli tej dyscypliny. To oznacza dwa kierunki działań: [1] zawarcie nowej umowy fiskalnej oraz wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej, [2] urealnienie narzędzi stabilizacyjnych, pozwalających skutecznie egzekwować przyjęte postanowienia. Założenia umowy fiskalnej wprowadzają: [a] automatyczne sankcje dla krajów łamiących limity deficytu budżetowego i długu publicznego (dotyczy krajów Eurolandu), [b] konstytucyjne zapisy tzw. złotej reguły utrzymywania zrównoważonych finansów publicznych (nasza konstytucja ma taki zapis od dawna - art. 216 ust. 5), [c] zasadę przedstawiania przez państwa członkowskie wstępnych projektów swoich budżetów Komisji Europejskiej (dotyczy krajów Eurolandu). Przyjęcia takich zasad odmówił uczestniczący w spotkaniu premier Wielkiej Brytanii. W oświadczeniu końcowym szczytu zapisano m.in. Stabilność i integralność unii gospodarczej i walutowej oraz Unii Europejskiej jako całości wymagają... prawdziwej "unii stabilności fiskalnej" w strefie euro. Jedna waluta musi się opierać na silnym filarze gospodarczym. Jego podstawą będzie wzmocnione zarządzanie służące promowaniu dyscypliny fiskalnej... i dalej ... W związku z brakiem jednomyślności wśród państw członkowskich UE postanowiono przyjąć te środki w drodze umowy międzynarodowej, która zostanie podpisana w marcu lub wcześniej. Naszym celem pozostaje jak najszybsze włączenie tych przepisów do unijnych Traktatów. Szefowie państw lub rządów Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Szwecji i Węgier zasygnalizowali możliwość uczestniczenia w tym procesie po skonsultowaniu się w stosownych przypadkach ze swoimi parlamentami. Rozważane dotąd propozycje nie wykraczają poza zapisy przyjętego przez Polskę Traktatu Lizbońskiego i będącego jego częścią tzw. sześciopaku, wchodzącego w życie w tym miesiącu - a tylko dobitnie je punktują i utrudniają ignorowanie. Nie jest wykluczone, że Rada Europejska zbierze się ponownie w grudniu - już po raz dziewiąty - w tym roku. Poza przedsięwzięciami mającymi trwale stabilizować finanse eurolandu, nadal konieczne jest pełne wyprowadzenie wspólnej waluty z zapaści. W tych działaniach zadeklarowała swoje uczestnictwo także Polska.

9 grudnia 2011
Ministerstwo finansów opublikowało projekt ustawy określający łączny dopuszczalny deficyt gmin, powiatów i województw. Według projektu, suma deficytów poszczególnych JST i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy nie może być wyższa docelowo niż 8 mld zł, z tym, że w roku 2012 dopuszcza się deficyt do 10 mld zł, a w 2013 - do 9 mld zł. Sektor samorządowy ma obniżyć w 2012 r. deficyt o 0,4 punktu procentowego, a sektor rządowy o ponad 4 punkty procentowe. W ostatnich kilku latach deficyt JST wynosił: w 2008 - 2,6 mld zł, w 2009 - 13 mld zł, w 2010 - 15 mld zł. Na rok 2011 zaplanowano deficyt równy 21,2 mld zł; za III kwartały br. wykazano nadwyżkę +3,2 mld zł. Z przygotowanych przez poszczególne JST wieloletnich prognoz finansowych wynika, że planowany deficyt sektora samorządowego na 2012 r. ma przekroczyć 12 mld zł. Nowa ustawa zdejmuje z tej wielkości owo przekroczenie ponad 10 mld zł.

8 grudnia 2011
Wieczorem w Brukseli rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej. Głównym tematem będzie dyskusja a następnie pożądany wybór koncepcji pozwalającej wyprowadzić Unię Europejską z głębokiego kryzysu jaki pogrąża strefę wspólnej waluty euro, a tym samym całą Unię. Wzbogacenie katalogu obowiązujących reguł funkcjonowania wspólnoty, z zachowaniem jej spójności, może ochronić ten wielki projekt europejski od trudnych do przewidzenia złych konsekwencji. Szefowie wszystkich krajów członkowskich muszą wykazać niezbędną odpowiedzialność, odwagę i rozwagę. Jak nigdy dotąd interes jest wspólny, zwłaszcza gdy chodzi o bezpieczeństwo w Europie, którego najlepszą gwarancję daje dobrze układająca się współpraca i wspólnota gospodarcza.

7 grudnia 2011
Rząd powtórnie przyjął projekt budżetu państwa na 2012 r. W projekcie przyjętym dziesięć tygodni temu planowane przyszłoroczne dochody wynosiły 292,7 mld zł, wydatki 329,6 mld zł, deficyt 37,0 mld zł, wzrost PKB 4,0%, średnioroczna inflacja 2,8%. Obecna wersja zmienia wymienione dane na: dochody 293,8 mld zł, wydatki 328,8 mld zł, deficyt 35,0 mld zł, wzrost PKB 2,5%, średnioroczna inflacja 2,8%. Wyraźne zmniejszenie planowanego poziomu PKB, ale z zachowaniem kierunku wzrostowego, jest odbiciem szybko zmieniającej się (niekorzystnie) sytuacji kryzysowej europejskiej i globalnej. Istotnym założeniem projektu budżetu jest zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3% PKB do końca 2012 r.

6 grudnia 2011
Lębork, Plac Pokoju, 7 grudnia godz. 10:00-12:00; Słupsk, Plac Zwycięstwa, 7 grudnia godz. 13:00-15:00; Kościerzyna, Rynek Kościuszki, 8 grudnia godz. 10:00-12:00; Chojnice, Stary Rynek przed Ratuszem, 8 grudnia godz. 13:00-15:00; Malbork, parking przy Malbork Welcome Center, Centrum Turystyki w Malborku, 9 grudnia godz. 12:00-14:00 - tam w podanych terminach zawita unijny Pomarańczowy Autobus w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej "Pomorskie - Siła w Człowieku", której celem jest wykorzystanie różnych form do pokazania efektów dotychczasowego wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie pomorskim. Również w przyjazny dla mieszkańców Pomorza sposób, o tym co mogą zyskać dzięki EFS, pokazuje przygotowana strona internetowa www.zmieniamypomorskie.pl.

3 grudnia 2011
Podejrzany o przyjęcie kilkuset tysięcy łapówki i wysuwanie kolejnych żądań wobec przedsiębiorcy, który wygrał przetarg na wykonywanie robót drogowych, po czym aresztowany postanowieniem Sądu został wójt gminy Niegosławice Marek Teodor Sz.

2 grudnia 2011
Rada ECOFIN (Rada do spraw gospodarczych i finansowych skupiająca ministrów ds. gospodarczych i ministrów finansów państw członkowskich UE) oraz Parlament Europejski ostatecznie przyjęły budżet Unii na rok 2012. Charakteryzują go następujące wielkości: płatności - 129,088 mld euro (wzrost o ponad 2,3 mld euro w stosunku do budżetu na 2011r.), zobowiązania - 147,232 mld euro (wzrost o ponad 5 mld euro). W interesujących nas szczególnie wydatkach na politykę spójności - są one większe o ponad 2 mld euro (wzrost o ok. 5%). Środki na wydatki przeznaczone dla uboższych regionów UE zostały przyjęte w wysokości zaproponowanej przez Komisję Europejską w projekcie budżetu UE. Wzrastają one w porównaniu do roku 2011 w funduszach strukturalnych o blisko 9%.

1 grudnia 2011
Podczas wizyty w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej w Berlinie polski Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił mający doniosłe znaczenie wykład pt. Polska a przyszłość Unii Europejskiej (Poland and the Future of the European Union) na temat polskiej polityki europejskiej oraz wizji Europy w niedalekiej przyszłości na tle aktualnej sytuacji w strefie euro (pełny tekst wykładu). Szef polskie dyplomacji - kraju sprawującego prezydencję w UE - wziął także udział w konferencji: Władza i odpowiedzialność. Rola Niemiec i Europy a nowy porządek świata (Power and Responsibility. The Role of Germany and Europe in a New World Order), zorganizowanej przez Fundację Koerbera. Zapaść w Eurolandzie oznacza zapaść w Unii Europejskiej, dotychczasowe uregulowania traktatowe nie chronią wspólnoty przed tak trudnymi i groźnymi sytuacjami z jakimi mamy obecnie do czynienia. Upowszechnia się dążenie do sformułowania nowego traktatu, który zastąpi ten z Lizbony. Stanowisko Polski zmierza w tym kierunku z silnym akcentowaniem, że nasz kraj - nie będący wprawdzie jeszcze w strefie euro (ale potwierdzający planowane przyłączenie się do niej) - nie może pozostawać poza gremium decydującym o przyszłości UE. Poza pracami nad nowym traktatem, który będzie musiał przejść przez proces ratyfikacji we wszystkich krajach członkowskich (w Irlandii przez referendum), już dzisiaj potrzebne są przemyślane działania antykryzysowe wszystkich silnych gospodarek unijnych, a zwłaszcza gospodarki niemieckiej. Główne tezy szefa MSZ potwierdził premier Donald Tusk. Rada Europejska - najwyższa instancja polityczna UE - zbiera się w Brukseli 9 grudnia br.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba