Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 kwietnia 2009
Według stanu na koniec marca 2009 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizowanych jest 13 180 projektów o wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Europejskiego Funduszu Społecznego 11,6 mld zł. Na podpisanie umowy oczekuje ponad trzysta dalszych projektów o wartości ok. 435 mln zł. Do województw płyną jeszcze pieniądze ze ZPORR z oszczędności jakie powstały w wyniku realizacji projektów oraz na skutek wzrostu kursu euro. Wszystkie regiony zostały poinformowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego o możliwości skorzystania z ponad 720,6 mln zł. W związku z tym trwają nowe nabory lub dofinansowanie projektów z list rezerwowych. Do rozdysponowania wciąż pozostaje 255 mln zł. Wyboru projektów dokonują samorządy województw. Ostatnio przyznano ponad 14,7 mln zł z Priorytetu II dla czterech województw, które zgłosiły się po wsparcie: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dofinansowanie mogą dostać jedynie projekty, które są już zakończone bądź których realizacja dobiega końca. Okres kwalifikowalności mija bowiem pod koniec czerwca 2009 r.

28 kwietnia 2009
Miejscowi lekarze są adresatami informacji - rozsyłanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego do władz samorządowych - dotyczących diagnozowania tzw. świńskiej grypy. Zachorowania na tę groźną odmianę stwierdzono w Ameryce Środkowej i Północnej, a następnie w Europie (Hiszpania, Wielka Brytania). Minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała, że w Polsce nie ma obecnie jakiegokolwiek zdiagnozowanego przypadku świńskiej grypy; kilka osób jest pod obserwacją. W razie podejrzenia zakażenia tym wirusem należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który przeprowadzi wywiad lekarski; jeśli uzna, że pacjent może być zainfekowany, powinien niezwłocznie skierować go na oddział zakaźny. Okres wylęgania świńskiej grypy wynosi 10 dni. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy takie jak: ogólne osłabienie, brak apetytu, wysoka gorączka, pokasływanie. Chodzi o osoby, które wróciły bądź miały kontakt z osobami wracającymi z Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Kanady lub innych krajów, gdzie potwierdzono przypadki tej choroby.

27 kwietnia 2009
Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję programu "Ratujemy polskie szpitale". Program ma obowiązywać w latach 2009-2011 i zakłada pomoc finansową dla samorządów, które przygotują oraz przyjmą plan restrukturyzacji szpitali, powołają spółkę kapitałową, przedstawią biznesplan oraz propozycję spłaty zobowiązań, ponadto uzyskają pozytywne oceny NFZ i BGK, a także akceptację wojewody. Samorządy, które chcą skorzystać z rządowej pomocy w ramach tego programu mogą już składać wnioski do wojewodów. Rada Ministrów zaakceptowała m.in. postulat, aby programem objąć także te samorządy, które dokonały już przekształceń SP ZOZ i utworzyły spółki kapitałowe. Samorządy te otrzymają pomoc w wysokości przejętych zobowiązań publicznoprawnych.

24 kwietnia 2009
Pomiędzy 4 a 7 czerwca 2009 obywatele z 27 krajów Unii Europejskiej wybiorą w sumie 736 posłów do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009-2014. W Polsce wybory te odbędą się w niedzielę 7 czerwca br. Na nasz kraj przypada do obsadzenia 50 mandatów. Członkowie delagacji krajowe w kończącej się kadencji apelują: ze względu na wagę i konsekwencje decyzji wyborców, zachęcamy do czynnego udziału w głosowaniu. Jest to nasz wkład w budowę polskiej i europejskiej rzeczywistości oraz droga do zaprezentowania naszych poglądów na forum unijnym. Chcąc mieć wpływ na kształt dzisiejszej Europy i Polski, musimy aktywnie działać na rzecz demokracji w Unii Europejskiej. Szczególnie ważny wydaje się dialog pomiędzy instytucjami Wspólnot Europejskich a obywatelami Unii. Ten dialog może odbywać się za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego - organu stanowiącego reprezentację obywateli Unii na forum europejskim.
WYBORY 2009
o wyborach do PE oraz o Parlamencie Europejskim

22 kwietnia 2009
"Gazeta Sołecka" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów rozstrzygnęły VII edycję Konkursu "Sołtys Roku". Tytuł ten za rok 2008 zdobyli: Barbara Czachura - sołtys wsi Gruszczyn, Zdzisława Dmytrarz (wieś Stanowice), Wiesław Klimas (wieś Buków), Barbara Kobylarz (wieś Mokre), Ryszard Kopczyk (wieś Niebocko), Danuta Łabędzka (wieś Skorochów), Stefan Madaj (wieś Kudrowice), Zbigniew Peryt (wieś Turze Rogi), Marek Rzepka (wieś Obręczna), Beata Tomczak (wieś Świątniki), Małgorzata Wojakowska-Żeglińska (wieś Czarnów), Bogdan Żabiński (wieś Niestkowo). Wyróżnienie otrzymał Bernard Wylegała sołtys wsi Izdebno legitymujący się najdłuższym stażem sołeckim (53 lata) wśród ponad 40 tysięcy polskich sołtysów. Wraz z rozwojem samorządności wzrasta rola sołtysów, są najbliżej mieszkańców i jako pierwsi starają się załatwiać wiele lokalnych spraw.

20 kwietnia 2009
Przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego (7 czerwca 2009 r.) Instytut Spraw Publicznych ogłosił raport "Bilans aktywności polskich posłów do PE". Ta ponad stustronnicowa publikacja szczegółowo analizuje usytuowanie zainteresowań polskich eurodeputowanych względem głównych tematów obrad i wynikającą stąd ich skuteczność na tym forum. W rankingu aktywności o dużym ładunku merytorycznym przewodzą posłowie skupieni w EPP-ED (Europejska Partia Ludowa i Europejscy Demokraci), w barwach której występują deputowani wybrani z list Platformy Obywatelskiej - mają w dorobku 45 raportów, za nimi jest grupa z  PES (Partii Europejskich Socjalistów) - głównie z list SLD-UP - 33 raporty oraz z UEN (Unia na rzecz Europy Narodów) - głównie z list PiS - 7 raportów. W publikacji liczne zestawienia aktywności poszczególnych ugrupowań i imienne eurodeputowanych a w aneksie ich ranking wg przyjętej punktacji. Poza wnikliwą analizą główne wnioski i rekomendacje. Raport pozwala wyborcom lepiej poznać istotę pracy posłów w PE, a tym samym bardziej świadomie dokonać wyboru za niespełna siedem tygodni.
WYBORY 2009
o wyborach do PE oraz o Parlamencie Europejskim

17 kwietnia 2009
Polska zaproponowała UEFA sześć miast, w których mogą być rozegrane mecze piłkarskich mistrzostwa Europy w 2012 r. Są to: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań i Chorzów - poinformował Minister Sportu. Euro 2012 mają gościć w sześciu (minimum) do ośmiu (maksimum) miastach; podział tej liczby między Polską a Ukrainą nie musi być równy. Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA o wyborze miejsc rozgrywek ma zapaść 12 maja br.

15 kwietnia 2009
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009.48.388) określiło kurs przeliczania pomocy unijnej równy 4,3849 zł/euro dla wniosków składanych w 2009 r. na dofinansowanie działań: modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, ułatwianie startu młodym rolnikom, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi, poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Korzystna zmiana przelicznika oznacza skierowanie ponad 430 mln zł więcej do gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne, energetyczne oraz dotyczące zbiórki i segregacji odpadów komunalnych. Nadwyżka ta może jednak nie skompensować znacznego wzrostu kosztów m.in. inwestycji zgłoszonych do realizacji przez gminy w ramach zaktualizowanego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

14 kwietnia 2009
Wstępne rozważania dotyczące budowy w ciągu najbliższych 10 lat pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymieniają m.in. jako jej miejsce Żarnowiec (gm. Krokowa) - tam w latach 1982-1988 prowadzono już taką budowę, przerwaną i zaniechaną po zmianach ustrojowych w 1989 r. oraz protestach ekologów i części społeczeństwa spotęgowanych katastrofą w Czarnobylu - oraz Klempicz (gm. Lubasz) również typowany w latach osiemdziesiątych. Na decyzję lokalizacyjną trzeba jeszcze poczekać. Obecnie ówczesne protesty zastąpiło ubieganie się co najmniej 10 gmin o ich wybór na miejsce takiej inwestycji. W najbliższym czasie ma być powołany pełnomocnik rządu ds. rozwoju energetyki jądrowej. Poza kwestiami ekonomicznymi, technicznymi i środowiskowymi konieczne jest uchwalenie wielu nowych szczegółowych przepisów do obowiązującego w Polsce prawa atomowego.

11 kwietnia 2009
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - agencja rządowa zarządzająca funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - uruchomiła portal internetowy www.web.gov.pl dla wspierania e-biznesu i rozwiązań typu B2B (business to business). W portalu można m.in znaleźć informacje o wymaganiach, których spełnienia wymaga się od potencjalnych beneficjentów dotacji, wskazówki jak prawidłowo wypełnić wniosek o unijne dofinansowanie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników portalu pytania.

10 kwietnia 2009
Z raportu przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli po skontrolowaniu 36 powiatów i 72 gmin wynika, że w dokumentach ewidencyjnych gruntów i budynków w 2/3 starostw oraz w 3/5 urzędów gmin występują błędne (nieaktualne) dane. W wielu księgach wciąż figurują dawni właściciele. Odbija się to na sytuacji finansowej tych samorządów, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym trudno wydzierżawić lub sprzedać, ubywają też dochody z podatku od nieruchomości. Obowiązek sporządzenia i przekazania rządowi wykazu nieruchomości nałożyła na samorządowców ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2007.191.1365 ze zm.). Nowelizacje ustawy wydłużyły pierwotny termin do 19 maja br. na sporządzenie przez starostów pełnego wykazu takich nieruchomości oraz do 19 listopada br. na złożenia we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie podmiotów mających prawa do nich w księgach wieczystych. Uporządkowania wymagały głównie dane o nieruchomościach na terenach włączone do Polski po 1945 roku. Samorządy wnoszą o kolejne przesunięcie terminu i dofinansowanie odpowiadające potrzebom.

9 kwietnia 2009
Województwa łódzkie i mazowieckie mają najniższe wskaźniki wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - odpowiednio 0,01% i 0,68%. Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Mazowsze dysponujące w ramach RPO kwotą ok. 1,8 mld euro, podpisało dotąd 8 umów na kwotę 58,9 mln zł. To samo źródło podaje jako dobry przykład województwo opolskie - 14,68% wykorzystania funduszy UE w podpisanych umowach. Najwięcej umów w ramach RPO podpisało województwo małopolskie - 308. Ono też jako jedyne udziela zaliczek na realizację unijnych projektów. Resort zapowiedział przyznanie dodatkowych 200 mln euro dla województwa, które najlepiej wykorzysta pomoc unijną w latach 2009-2010.

8 kwietnia 2009
Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał połączone wnioski Rady Gminy Sicienko, Rady Gminy Osielsko, Rady Powiatu Rzeszowskiego, Rady Gminy Boguchwała oraz Rady Powiatu Bydgoskiego dotyczące zmiany granic gmin i powiatów. Zdaniem wnioskodawców obecne regulacje (włącznie z przepisami wykonawczymi) powodują, że uruchomienie procedury zmiany granic jest bardzo łatwe, natomiast sama procedura - sprzeczna z zasadą praworządności. Uważają oni że przepisy ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, w zakresie w jakim dotyczą procedury zmiany granic wykazują szereg naruszeń konstytucji. Trybunał stwierdził, że stabilność istnienia konkretnych jednostek samorządu terytorialnego w konkretnych granicach nie jest wartością przeważającą nad racjami interesu publicznego o charakterze ogólnokrajowym. Zdaniem TK samodzielność jednostek samorządu terytorialnego może doznawać ograniczeń. Ochrona jej wartości nie może wykluczać, lub znosić całkowicie albo w istotnej części prawa ustawodawcy do kształtowania stosunków w państwie. Trybunał postanowił także skierować do Sejmu sygnał o potrzebie poszukiwań rozwiązań prawnych skutecznie chroniących jednostki samorządu terytorialnego przed pochopnymi zmianami ich granic.

6 kwietnia 2009
Komisja Europejska podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie nie zaliczania podatku VAT do kosztu kwalifikowanego w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej. W tej sytuacji podatek VAT powinien stanowić wkład własny beneficjenta w realizację poszczególnych działań. W niektórych działaniach środki na finansowanie podatku VAT, zawartego w fakturach wystawianych przy realizacji PROW 2007-2013, powinny być uruchamiane z rezerwy celowej lub ze środków zaplanowanych na ten cel w budżetach poszczególnych dysponentów części budżetowych.

3 kwietnia 2009
W Warszawie zakończyły się dwudniowe obrady XII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, szczebla samorządu terytorialnego o 10-letnich już doświadczeniach funkcjonowania. Poza uchwałami wynikającymi ze statutu i przepisów o stowarzyszeniach, Zgromadzenie przyjęło merytoryczne stanowiska w 19 sprawach, m.in. dotyczących ustrojowej roli samorządu powiatowego, ustaw o finansach publicznych, dochodów powiatów, przywrócenia jednolitego systemu publicznego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników, także w sprawie promocji energii odnawialnej. Zgromadzenie stwierdziło, że katalog zadań powiatów winien zostać poszerzony o wspieranie rozwoju lokalnego, budowę społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, o część zadań administracyjnych wykonywanych obecnie przez wojewodę lub samorząd województwa. Realizacja nowych zadań wymaga adekwatnego wzmocnienia finansowego i majątkowego samorządów powiatowych. Z tego względu winny one zostać wyposażone w mienie zlikwidowanych Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Pełne informacje na stronie ZPP.

1 kwietnia 2009
Weszło w życie rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009.50.398) będące aktem wykonawczym do ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008.223.1458). W rozporządzeniu określono m.in.: wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi, minimalne wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych oraz stanowiska, na których przysługuje dodatek funkcyjny i w jakiej wysokości. Urzędy mają trzy miesiące na dostosowanie regulaminów wynagradzania do nowych przepisów.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba