Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 maja 2012
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. Wykaz obejmuje 104 tysiące nazw ułożonych w kolejności alfabetycznej, obok każdej nazwy podane jest określenie rodzajowe miejscowości, przynależność do gminy, powiatu i województwa oraz siedmiocyfrowy identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego TERYT. Wykaz będzie dostępny elektronicznie z wyszukiwarką. Będą w nim uwzględnione wszystkie zmiany, jakie zaszły w nazwach miejscowości do 1 stycznia 2012 r. Poprzedni taki wykaz (trzy opasłe tomy) przygotowano ponad trzydzieści lat temu (Dz.Urz. MAGTiOŚ 1980.4.9).

28 maja 2012
Akcja społeczna "Masz Głos, Masz Wybór", prowadzona przez Fundację Batorego we współpracy ze Szkołą Liderów i innymi organizacjami, przygotowała na 22 rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce - obywatelski mini poradnik "Orientuj się! Twoja Karta Praw Mieszkańca". Można go pobrać bezpłatnie. Autorzy poradnika chcą pomóc zarówno mieszkańcom jak i samorządowcom (też mieszkańcom) we wspólnym urządzania swoich miejscowości, wpływania na decyzje władz, stawiania wymagań każdej ze stron, konsekwentnego wspólnego dążenia do wyznaczonych (też wspólnie) celów.

27 maja 2012
Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony w dacie pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce, które odbyły się w maju 1990 r. Rocznica szczególnie ważna dla społeczności lokalnych i regionalnych, dla wszystkim mieszkańców polskich gmin (wsi i miast) tworzących z mocy prawa wspólnoty samorządowe.

24 maja 2012
W związku ze zbliżającymi się w Polsce (i na Ukrainie) Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - rusza ogólnopolska akcja "Polacy 2012. Wszyscy jesteśmy gospodarzami". Przez najbliższe tygodnie razem będziemy budowali pozytywną atmosferę mistrzostw. Odwiedzającym z tej okazji nasz kraj miłośnikom futbolu i osobom im towarzyszącym pokażmy polską gościnność, zadbajmy o przyjazną atmosferę, otwartość i dbałość, o ich zadowolenie i ciekawość lepszego poznania naszego pięknego kraju podczas kolejnych wizyt. Organizatorami kampanii społecznej "Polacy 2012. Wszyscy jesteśmy gospodarzami" są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, kilka ministerstw, Urząd Miasta Warszawy oraz spółka PL 2012, a głównymi partnerami kampanii: TVP, Polskie Radio, PKP, GDDKiA, Lotnisko im. Fryderyka Chopina, LOT, Orlen, Centrum Usług Wspólnych, Euronet i Poczta Polska. Ta lista - jak i cała akcja - jest otwarta. Każdy może się do niej przyłączyć wysyłając swoją propozycję współpracy na adres kontakt@polacy2012.pl.

22 maja 2012
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprezentowało Założenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz potencjalne kierunki wsparcia miast z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Według definicji wypracowanej w resorcie z grupą ekspertów: krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju. Znaczenie miejskiej polityki spójności akcentowane jest silnie w działaniach Komisji Europejskiej wskazującej krajom członkowskim wspólnoty konieczność przeznaczenia znacznej części funduszy UE na wsparcie miast. Na stronie MRR umieszczono założenia oraz prezentację Krajowej Polityki Miejskiej. Należy przy tym zaznaczyć, że zrównoważony rozwój nie może pomijać zdecydowanego wsparcia małych miast i obszarów pozamiejskich, w których postępuje cywiliszacyjne zapóźnienie.

18 maja 2012
Do końca kwietnia br. w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) złożono 50 266 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 100,8 mld zł. W stosunku do środków przyznanych na RPO na lata 2007-2013, wartość podpisanych umów osiągnęła udział 77,4% dostępnej puli. Praktycznie we wszystkich województwach podpisano umowy na ponad 70% środków możliwych do wykorzystania do 2015 roku. Najwięcej funduszy zakontraktowano do 30 kwietnia w woj.&nbsdp;pomorskim (89,3%), łódzkim (89,3%) i wielkopolskim (87,9%), najmniej w województwie podlaskim (69,6%) i mazowieckim (70,2%).

16 maja 2012
Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przypomina w uchwale w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, że rady gmin (wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i na prawach powiatu) są zobowiązane do 1 listopada 2012 r. dokonać podziału swojego terenu na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy. PKW zaleca, aby przed wniesieniem wniosku w podanej sprawie pod obrady rady gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedstawił właściwemu komisarzowi wyborczemu, w trybie konsultacji, opracowany projekt. Jednocześnie PKW zobowiązała komisarzy wyborczych do udzielenia pomocy organom wykonawczym gmin przy opracowywaniu projektów podziału gminy na okręgi wyborcze. Przy przygotowywaniu projektu gminy mogą korzystać z oprogramowania komputerowego sporządzonego przez Krajowe Biuro Wyborcze i zatwierdzonego do użytku przez Komisję. Podstawą działania oprogramowania jest informacja statystyczna o liczbie mieszkańców gminy ujętych pod danym adresem. Jeżeli dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.&njbsp;2011.21.112) rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas.

14 maja 2012
W VI edycji konkursu "Teraz Polska"nominacje uzyskało trakże 14 gmin: wiejskie - Stare Miasto, Stepnica, Świdnica; miejskie ? Białystok, Józefów, Kraków, Kutno, Nowy Dwór Mazowiecki, Polanica-Zdrój, Pruszków; miejsko-wiejskie ? Aleksandrów Łódzki, Kórnik, Siechnice, Trzebnica. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek Godła "Teraz Polska" odbędzie się 11 czerwca 2012 r. w Warszawie w Teatrze Wielkim.

12 maja 2012
Na zakończonej wczoraj sesji Sejm uchwalił ustawę, w której wyraża zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro (tzw. paktu fiskalnego). Ustawa została przekazana do Senatu.

11 maja 2012
Sejm przyjął rządowy projekt wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn stopniowo (od 1 stycznia 2013 r. co cztery miesiące o jeden miesiąc, tzn. co cztery lata o jeden rok) do 67. roku życia. W głosowaniu wzięło udział 455 posłów: za przyjęciem ustawy głosowało 268 posłów, przeciw było 185, dwóch wstrzymało się od głosu. Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Pełny wiek emerytalny 67 lat dotyczyć będzie kobiet mających dzisiaj 39 lat (wiek emerytalny przesunięty o siedem lat) i mężczyzn dzisiaj 59-letnich (wiek emerytalny przesunięty o dwa lata). Do końca 2013 r. minister pracy i polityki społęcznej ma przygotować program wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób powyżej 60. roku życia. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego będą mogły skorzystać z częściowej emerytury: kobiety po ukończeniu 62 lat, mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Wypłata częściowej emerytury nie będzie uzależniona od rozwiązania stosunku pracy. Emerytura częściowa ma wynosić 50% pełnej kwoty emerytury i będzie wypłacana ze zgromadzonego kapitału świadczeniobiorcy. Wysokość pełnej emerytury osoby mającej średnią płacę i przechodzącej na takie świadczenie w wieku 67 lat jest szacowana na poziomie 50% ówczesnej średniej płacy. Według GUS mężczyzna 67-letni ma dzisiaj przed sobą przeciętnie prawie 14 lat życia, kobieta 67-letnia - niespełna 18 lat życia. Zwiększająca sią długość życia Polaków wprost wynika z poprawy zdrowotności. Kondycja psychofizyczna dzisiejszych 67-latków przewyższa takąż u 60-latków przed trzydziestu laty.

10 maja 2012
W gminach, które nie mają kanalizacji, udaje się średnio oczyścić jedynie 8% wytworzonych nieczystości. To zdecydowanie za mało. W skali kraju oznacza to, że co roku do środowiska trafiają ścieki o objętości większej niż jezioro Śniardwy. Co roku sieciami wodociągowymi dociera do mieszkańców Polski ponad 2 mld m3 wody, z czego po zużyciu tylko 60% odprowadzane jest z powrotem do oczyszczalni ścieków. Reszta nieczystości trafia w większości prosto do środowiska. Jedynie 3,4% niepodłączonych do kanalizacji nieruchomości ma przydomowe oczyszczalnie. Pozostałe wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe, które - jak wynika z kontroli NIK - nie są opróżniane z odpowiednią częstotliwością. Tak zaczyna się informacja Najwyższej Izby Kontroli po zakończonej kontroli gospodarki ściekowej gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze). Zob. Raport NIK.

9 maja 2012
Dzień Europy obchodzony od 1985 r. w rocznicę przedstawienia przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana w 1950 r. deklaracji nowej formy współpracy politycznej w Europie, współpracy uniemożliwiającej wybuch kolejnej wojny. Deklaracja ta stała się podstawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 roku, a następnie w roku 1957 podpisania przez sześć państw traktatów rzymskich. Dały one początek Unii Europejskiej, skupiającej dzisiaj 27 państw. Akcentując aspekty współpracy gospodarczej należy zawsze pamiętać, że jest ona najlepszym gwarantem bezpieczeństwa na starym kontynencie, za czym przede wszystkim optowali Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer i inni założyciele "współpracującej Europy". Ta głęboka mądrość sprawdza się już 67 lat. Warto jej bronić. Obchodom Dnia Europy towarzyszą organizowane w wielu miejscach "Parady Schumana". Imprezy i uroczystości organizowane w tych dniach co roku mają na celu przybliżenie obywatelom wiedzy o instytucjach UE i służą wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład Unii.

8 maja 2012
Z zakończeniem II Wojny Światowej w Europie 67 lat temu związane są aż trzy daty. 7 maja 1945 r. o godz. 2:41 w Reims (Francja) generał-pułkownik Alfred Jodl podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej w głównej kwaterze naczelnego dowódcy Sił Sprzymierzonych generała Dwighta Eisenhowera. Od Lizbony po Ural był to pierwszy poniedziałek pamiętnego maja. Wolą Józefa Stalina było dokonanie tego w obecności dowództwa Armii Czerwonej. Obiecał mu to Winston Churchill. Dlatego powtórzono wydarzenie 8 maja o godz. 23:01 w Berlinie. Tutaj kapitulację III Rzeszy podpisał feldmarszałek Wilhelm Keitel w obecności marszałka Gieorgija Żukowa i przedstawiciela aliantów. Wówczas w Moskwie był już 9 maja 1945 r. Dopiero 2 września 1945 r. akt bezwarunkowej kapitulacji podpisali przedstawiciele Japonii wobec generała Douglasa MacArthura - dowódcy armii alianckich na Pacyfiku (stało się to niespełna cztery tygodnie po atomowym ataku USA na Hiroszimę).

7 maja 2012
W drugiej połowie tygodnia podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu przedstawiciele samorządów tego szczebla podejmą temat wdrażanie nowego systemu zagospodarowania odpadów, zmian w ustawie o finansach publicznych oraz nowelizacji prawa oświatowego.

5 maja 2012
Polska ma trzy lata na wykorzystanie 700-800 mln euro z projektów informatycznych w administracji, których realizacja została zatrzymana w związku z podejrzeniami o korupcję i zmowę cenową. Pieniądze nie są stracone. Nowych wykonawców projektów w dziedzinie elektronicznej administracji poszukuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Należy też dogłębnie wyjaśnić jak dochodzi do wskazanych sytuacji w sektorze firm informatycznych. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska jako przykład zmowy cenowej firm podała projekt zdrowotny. Resort już kilka miesięcy temu wstrzymał wypłaty na rzecz realizatorów programów z tego obszaru, po pierwszych uzasadnionych podejrzeniach stosowania takich praktyk.

3 maja 2012
Święto Narodowe Trzeciego Maja - rocznica uchwalenia w 1791 r. przez Sejm Wielki (Czteroletni) postępowej Ustawy Rządowej (Konstytucji) uznawanej za pierwszą w Europie i drugą na świecie - po amerykańskiej. Akt ten - zrodzony w aurze zamachu stanu - miał na celu przezwyciężenie magnackiej (szlacheckiej) anarchii, podstawowej wady systemu politycznego pierwszej Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja - ogłoszona w języku polskim i litewskim - wprowadzała trójpodział władzy (ustawodawcza - dwuizbowy sejm, wykonawcza - król ze Strażą Praw, sądownicza - sądy ziemskie), zamykała okres federacji Polski i Litwy tworząc z Obojga Narodów jeden organizm państwowy (niektórzy historycy inaczej odczytują treść odnośnych zapisów), wprowadzała pojęcia narodu i obywateli, likwidowała zgubne liberum veto, rezygnowała z wybierania monarchy (wolnej elekcji) oraz dominującej pozycji szlachty (usuwała z sejmików szlachtę nieposiadającą ziemi - tzw. gołotę, najbardziej usłużną magnatom), zrównywała politycznie mieszczan i szlachtę, brała chłopów pod ochronę państwa w zakresie prawa krajowego, zezwalała na wyznawanie innych religii niż katolicka. Przyjęcie Konstytucji wywołało ostry sprzeciw części magnaterii, nieprzychylność Kościoła, wrogość imperialnych sąsiadów Rzeczypospolitej. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy. Pod jej krótkimi rządami Sejm Wielki uchwalił wiele postępowych ustaw szczegółowych; wszystkie zostały uchylone 23 listopada 1793 r. na Sejmie zwołanym przez Rosję do Grodna.

2 maja 2012
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony od 2004 r. (Dz.U. 2004.49.467) oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony od 2002 r. (Dz.U. 2002.37.331).

1 maja 2012
Mija ósmy rok naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnotowego wsparcia Polska doświadcza dłużej, począwszy od wdrożenia programów przedakcesyjnych. Od roku mamy dostęp do rynków pracy wszystkich krajów UE i Szwajcarii (minął wówczas siedmioletni okres ograniczeń w tym zakresie wprowadzony przez Niemcy i Austrię). Ostatnie dwa lata są dla wspólnoty czasem wyjątkowo trudnym, przede wszystkim z powodu nieodpowiedzialności niektórych państw i wielu instytucji finansowych w strefie wspólnej waluty euro. Nie bez znaczenia jest także silne w Europie echo światowego kryzysu gospodarczego rodem z USA, który rozpoczął się w 2008 r. i za oceanem już wygasa. W tych okolicznościach Polska stawiana jest we wspólnocie za przykład państwa, które wypracowało mechanizmy antykryzysowe (konstytucyjne ograniczenie długu publicznego, wprowadzenie reguły wydatkowej w finansach publicznych, skuteczne zasady nadzoru nad sektorem bankowym i rynkiem kapitałowym) chroniące gospodarkę przed recesją. Nasz kraj - jako jedyny - osiąga w tych kryzysowych latach znaczące przyrosty PKB. Kluczowy wpływ na najbliższą naszą przyszłość - poza reformatorską polityką wewnętrzną - będzie miał kształt budżetu UE na lata 2014-2020. Zależy nam na kontunuowaniu polityki spójności, na dalszym korzystaniu z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Współfinansowanie z tych źródeł inwestycji infrastrukturalnych jest nadal bardzo potrzebne Polsce.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba