Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lipca 2006
Komisja Europejska przystępuje do wyjaśniania nieprawidłowości w stosowaniu w 2004 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przepisów o udzielaniu pomocy rolnikom z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Prawdopodobnie wystąpiła niezgodność prawa krajowego, przewidującego upominanie rolników, którzy w pierwszym roku korzystania z pomocy nie byli w stanie stosować wszystkich zasad "dobrej praktyki rolniczej", z prawem unijnym, które w takich wypadkach nakazywało wymierzać rolnikom kary. Płatności z wymienionego tytułu za 2004 rok wyniosły 225 mln euro, otrzymało je 626 tys. gospodarstw, skontrolowano 34 tys., nieprawidłowości wykryto w ok. 3 tys. gospodarstw.

27 lipca 2006
Przed sezonem urlopowym posłowie Parlamentu Europejskiego przyjęli pakiet pięciu sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013, których kwota w całej Unii sięga 308 miliardów euro (35,7% budżetu UE). W ten sposób określone zostały cele, wielkość dostępnych środków oraz kryteria ich rozdziału w rozszerzonej Unii. Dla polskich samorządów szczególnie istotne zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2007 r. to: zwiększenie limitu dofinansowania projektów ze środków unijnych do 85% (zmniejsza się wymagany wkład własny z 25% do 15%), wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w którym środki uzyskane z UE muszą zostać wykorzystane i rozliczone, a także uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowany, tzn. współfinansowany ze środków UE.

26 lipca 2006
Do planowanego na jesień finału ogólnopolskiego konkursu "Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej" zakwalifikowały się: w kategorii gmin wiejskich, urzędy gmin - Lesznowoli, StoszowicTarnowa Podgórnego, w kategorii gmin miejsko-wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców, urzędy miast - Gostynia, KowarOławy, w kategorii miast o liczbie mieszkańców ponad 50 tys., urzędy miast - Bełchatowa, CzęstochowyRybnika, a w kategorii powiatów, starostwa - w  Łańcucie, Pabianicach i w Poddębicach. Konkurs - którego celem jest promocja dobrej organizacji pracy oraz profesjonalnej obsługi interesantów przez kompetentny i etyczny personel, stosujący czytelne procedury decyzyjne - organizuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich.

24 lipca 2006
Włochy - jako ósmy kraj "starej" Unii - zdecydowały o całkowitym otwarciu swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE. Wcześniej decyzje takie pojęły rządy: Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Obecnie legalnie pracuje w granicach UE, ale poza granicami Polski, ok. 1,5 mln Polaków. Pomimo ograniczonego dostępu, najwięcej pozwoleń na pracę w dwóch poprzednich latach (prawie 700 tys.) Polacy uzyskali w Niemczech.

23 lipca 2006
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu zaopiniowała założenia do propozycji podziału części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 rok. Gminy, powiaty i województwa mają otrzymać środki rozdzielone według dotychczasowych zasad (tak jak były dzielone na rok 2006). Planowana pula dla województw jest praktycznie taka jak planowana na 2006 r., dla powiatów jest o 28% większa, a dla gmin większa o ponad 8%.

22 lipca 2006
W Sejmie - tuż po uchwaleniu poprzednich - rozpoczęły się prace nad następnymi zmianami przepisów ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Wybory samorządowe za 113 dni. Koalicja większościowa proponuje zabieg korygujący rzeczywisty wynik głosowania. Dotąd do przepisów pozwalających przynajmniej częściowo "wyręczyć" wyborców w wyborze swojej władzy krajowej czy lokalnej należało manewrowanie granicami okręgów wyborczych oraz wariantami matematycznego przeliczania głosów na mandaty (metody d’Hondta lub Saint Lague’a). Teraz ma dojść jeszcze nowy element manewrowy. Przedłożona do dyskusji nowość to "grupy list" podlegające rozliczeniu jako całość (próg dla grupy 10% poparcia, członkowie grupy bez progu), z podziałem mandatów w ramach grupy metodą najwydatniej premiującą najsilniejszego jej członka. W takiej procedurze zawarty jest "podwójny d’Hondt", tzn. duży dwa razy zyskuje na podziale mandatów. Jeżeli Sejm przyjmie takie zmiany wówczas partie startujące jako grupa mogą uzyskać więcej mandatów niż gdyby wystawiały listy osobno, a ponadto ci członkowie grupy, którzy w pojedynkę nieprzekroczyliby wymaganego 5% progu poparcia, będą mieli zagwarantowane bezpieczne przejście przez proces wyborczy. W ten sposób głos wyborcy zostaje dodatkowo osłabiony, niekiedy może służyć wręcz temu na kogo dany wyborca nie głosował, ponadto ma on ograniczoną możliwość wyrażenia skutecznej dezaprobaty dla którejkolwiek z partii wchodzącej w skład takiego, utworzonego dla celów wyborczych, politycznego konsorcjum. Wejście proponowanych zmian w życie oznaczałoby silne upartyjnienia polskiej samorządności, nie koniecznie zgodne z wolą wyborców. Ci ostatni zostaliby nadmiernie wykorzystani do legitymizowania wyników wyborów, a nie do ich kształtowania. Z pewnością miałoby to też wpływ na poziom uczestnictwa Polaków w głosowaniu.
P r z y k ł a d: duża partia A, średnia B i mała C tworzą grupę list. Uzyskują poparcie: A - 17%, B - 7%, C - 4%. Startując samodzielnie partia C, która nie osiągnęła wymaganego progu - nie uczestniczyłaby w podziale mandatów; owe 4% puli mandatów do podziału byłoby rozdzielone wg określonego klucza pomiędzy wszystkich, którzy przekroczyli próg, a zatem także pomiędzy partie spoza tej grupy. Natomiast przy zastosowaniu zasady grupowania list rezultat głosowania jest następujący: A+B+C daje 28%, grupa jako całość przekroczyła próg, wszystkie trzy partie uczestniczą w podziale mandatów, zatrzymując wyłącznie dla siebie część puli obliczoną dla podprogowego poparcia partii C. Przy czym podział mandatów nie odzwierciedla proporcji poparcia, tylko dodatkowo premiuje partię A kosztem B i C.

21 lipca 2006
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił wczoraj kolejny ranking samorządów. Kapituła, której przewodniczy Jerzy Buzek, b. premier rządu RP, obecnie eurodeputowany, oceniała dorobek i osiągnięcia poszczególnych samorządów, ustalając wyniki w dwóch etapach. Ostatecznie spośród 200 zakwalifikowanych do II etapu gmin wiejskich najwyżej ocenioną piątkę tworzą: Andrespol, Mszana Dolna, Dębno, KonopiskaReńska Wieś, spośród 200 gmin miejsko-wiejskich i miejskich: Międzyrzecz, Żary, Puławy, Legionowo, i&nbsdp;Drezdenko, a spośród 50 startujących miast na prawach powiatu: Rybnik, Kraków, Toruń, BydgoszczZielona Góra. Warszawa nie uczestniczyła w rankingu.

20 lipca 2006
Kazimierz Marcinkiewicz, członek władz partii "Prawo i Sprawiedliwość", do niedawna premier rządu RP, rozpoczął pełnienie funkcji Prezydenta m.st. Warszawy. Zastąpił Mirosława Kochalskiego, również komisarycznego zarządcę stolicy. Dzień wcześniej, bezpośrednio po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierz Marcinkiewicz złożył mandat poselski. W ten sposób zadość uczynił wymogom przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2003.221.2199 ze zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001.142.1591 ze zm.).

19 lipca 2006
Według danych Ministerstwa Finansów w pierwszym kwartale 2006 r. najwyższe dochody na mieszkańca odnotowały - z grona gmin wiejskich: Kleszczów (9209,66 zł), Rewal (3108,51 zł), Przelewice (1764,84 zł), Nadarzyn (1466,02 zł) i Świerklany (1309,78 zł); z gmin miejsko-wiejskich: Polkowice (1738,74 zł), Kalisz Pomorski (1368,16 zł), Lubniewice (1150,54 zł), Bogatynia (1140,49 zł) i Międzyzdroje (1034,28 zł); z gmin miejskich: Karpacz (1323,57 zł), Krynica Morska (1198,55 zł), Jastarina (1065,79 zł), Stoczek Łukowski (1052,77 zł) i Sławków (1045,95 zł); a spośród miast na prawach powiatów: Sopot (1290,58 zł), Warszawa (1140,45 zł), Krosno (1000,68 zł), Płock (981,97 zł) i Ostrołęka (921,38 zł).

17 lipca 2006
Przygotowywana w Sejmie nowa ustawa lustracyjna ma wejść w życie przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Projekt ten zawiera przepisy zobowiązujące wszystkie osoby kandydujące na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do złożenia w Instytucie Pamięci Narodowej wniosku o wydanie zaświadczenia o znajdujących się w archiwach IPN informacjach służb bezpieczeństwa PRL na ich temat. O wydanie takich zaświadczeń będą musieli wystąpić także: zastępcy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostowie, marszałkowie województw, członkowie zarządów powiatów i województw, sekretarze i skarbnicy, pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych i najwyżsi pracownicy regionalnych izb obrachunkowych. Odpisy wszystkich wydanych zaświadczeń będą powszechnie dostępne w internecie. Z uwagi na spodziewaną liczbę kandydatów na radnych znacznie przekraczającą 100 tysięcy osób, wystawione im zaświadczenia wyborcy poznają już po wyborach.

14 lipca 2006
Komisja Europejska ogłosiła raport nt. ochrony interesów finansowych UE i zwalczania oszustw w 2005 r. Wynika z niego, że "średnia kwota zgłaszanych nieprawidłowości wobec Polski wyniosła w ub.r. ok. 6,3 tys. euro". Polska została zaliczona przez KE do grona 11 krajów, w których nie wykryto nieprawidłowości w zakresie kwot powyżej 1 mln euro. Najwięcej uchybień w procedurach wykryto we Włoszech (owa średnia ponad 50 razy wyższa niż u nas), Grecji i Niemczech. Łączna kwota nieprawidłowości w ub.r. wyniosła w UE ok. 601 mln euro (1,56% budżetu przeznaczonego na politykę strukturalną).

12 lipca 2006
Pod oficjalnym zgłoszeniem Wrocławia do organizacji EXPO 2012 złożył podpis premier Kazimierz Marcinkiewicz. Światowa Wystawa EXPO za sześć lat odbędzie się pod hasłem "Kultura czasu wolnego w gospodarkach świata" i będzie poświęcona promocji dorobku kultur i gospodarek różnych krajów i regionów. Wrocławskie Expo byłoby zlokalizowane na osiedlu Żerniki na powierzchni 50...60 ha. Jak dotąd kontrkandydatem jest koreańskie miasto Yosu, zgłoszenie, któregoś ze swoich miast, zapowiedziało też Maroko. Przewodniczącym Międzyresortowego Komitetu Organizacyjnego EXPO 2012 we Wrocławiu jest minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. Komitet jest organem opiniodawczym i doradczym Prezesa Rady Ministrów. Wrocław po raz drugi ubiega się o organizację Expo; w 2002 r. przegrał z Szanghajem w batalii o organizację Expo 2010. Wytrwałość może być tym razem nagrodzona i przysporzyć Polsce wyjątkowej promocji.

10 lipca 2006
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesunęło do 2 sierpnia br. ostateczny termin przesyłania przez gminy danych aktualnych w dniu 30 czerwca br. na temat realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wykaz ten ma być podany do publicznej wiadomości w IV kwartale br. W roku 2005 do szczególnie aktywnych na tym polu (choć przy dużym zróżnicowaniu wartości poszczególnych projektów) należały gminy: Bielsk, Bodzanów, Brańsk, Gdańsk, Koszalin, Kraków, Lublin, Łochów, Poznań, Pruszcz Gdański, Rybnik, Strzegowo, Toruń, Warszawa i Wrocław.

8 lipca 2006
Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował raport pt. Sukces rozwojowy polskich województw. Jest to ekspertyza wykonana na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. W raporcie scharakteryzowano cząstkowe wskaźniki syntetyczne dynamiki: gospodarki, infrastruktury technicznej, kapitału ludzkiego, warunków życia, a także funkcjonowania samorządów. Liderem pozytywnych zmian w tej ostatniej sferze okazało się województwo śląskie, przed łódzkim i dolnośląskim. Na podstawie końcowego syntetycznego wskaźnika sukcesu rozwojowego województw w latach 1999-2004, powstała następująca liusta: mazowieckie, podkarpackie, małopolskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, śląskie, lubelskie (powyżej średniej) oraz kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie (poniżej średniej).

6 lipca 2006
Ministerstwo Finansów przygotowało na posiedzenie Zespołu ds. Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego warianty podziału części równoważącej subwencji ogólnej w 2007 r. dla jednostek samorządu terytorialnego w trzech zestawach zgodnie ze szczeblami samorządu. Po końcowym wyborze propozycji rozdziału subwencji dla gmin, powiatów i województw samorządowych - wydane zostanie stosowane rozporządzenia na podstawie art. 25 ust. 2-8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003.203.1966 ze zm.). Dla gmin pula wynosi 471,5 mln zł, dla powiatów - 774 mln zł, natomiast dla województw 30% subwencji dzielone wg wskazanych przepisów to kwota 192,7 mln zł.

4 lipca 2006
Według danych Państwowej Komisji Wyborczej na jesieni tego roku Polacy wybiorą 46 970 radnych oraz blisko 2478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców radnych ma być 32 265, w gminach większych - 5566, w miastach-gminach na prawach powiatów - 1707, w radach 314 powiatów na obsadzenie czekają 6284 mandaty, w sejmikach 16 województw - 566. Warszawiacy wybiorą prezydenta miasta, radnych do rady Warszawy oraz do rad 18 dzielnic, w sumie 468 samorządowców (w kończącej się kadencji było ich w stolicy 460).

1 lipca 2006
Rozpoczyna się sześciomiesięczny okres, w którym Unii Europejskiej przewodniczyć będzie Finlandia. Do głównych kwestii podczas prezydencji finlandzkiej należeć będą: dalsze losy unijnej konstytucji, negocjacje członkowskie z Chorwacją i Turcją oraz poprawa stosunków UE z Rosją. W październiku UE ma ostatecznie zdecydować, czy Rumunia i Bułgaria przystąpią do wspólnoty od początku 2007 roku, czy później.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba