Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2006   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2006 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2006
Rząd przyjął projekt "małej" nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. Ustalone zostały m.in.: terminy składania wniosków - od 15 marca do 15 maja danego roku za dany rok, terminy realizowania płatności - od 1 grudnia danego roku do 30 czerwca roku następnego, możliwość zaliczkowania dopłat przed 1 grudnia w sytuacji wystąpienia anomalii pogodowych niosących negatywne skutki dla produkcji rolnej oraz wzory spersonalizowanych (częściowo wypełnionych i zaopatrzonych w wyciągi z map lub fragmenty ortofotomap) wniosków dla rolników, którzy składają je po raz kolejny. Utrzymano dopłaty do zbóż, roślin oleistych, strączkowych i wysokobiałkowych oraz do chmielu, ziemniaków skrobiowych, tytoniu i roślin energetycznych. W późniejszym terminie ma być przygotowana "dużą" nowelizacja wspomnianej ustawy. Za rok 2005 dopłaty wynikające ze stawki będącej równowartością 65% dopłat unijnych (35% wsparcia unijnego uzupełnionego o środki pochodzące z puli przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich oraz środki z budżetu krajowego) otrzyma blisko 1,5 mln rolników; dotąd ARiMR wydała ponad 618 tys. decyzji o naliczeniu dopłat i zrealizowała ponad 380 tys. wypłat na kwotę 1,12 mld zł. "Mała" nowelizacja ma być rozpatrzona przez Sejm w trybie pilnym, gdyż niektóre kwestie muszą być uregulowane przed rozpoczęciem składania nowych wniosków przez rolników, tzn. przed 15 marca 2006 r.

27 stycznia 2006
Podczas XI Walnego Zgromadzenia Europejskiej Organizacji Samorządów Lokalnych (European Local Authorities’s Network - ELANET), która od dziesięciu lat działa jako komitet tematyczny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) koncetrujący się na inspirowaniu oraz wspieraniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień elektronicznej administracji, a także na realizowaniu projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu technologii informacji i komunikacji (ICT) - dokonano wyboru nowych jej władz. Jednym z dwóch wiceprezydentów ELANET został na kolejną dwuletnią kadencję Krzysztof Głomb - założyciel i prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" z siedziba w Tarnowie. Prezydentem organizacji został Włoch Javier Ossandon.

26 stycznia 2006
Sejm uchwalił nowelizacje ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Utrzymano regionalizację sprzedaży kwot mlecznych. Wprowadzono możliwość otrzymanie dodatkowego limitu produkcji mleka w następnym roku kwotowym 2006/2007 przez producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2005/2006 byli właścicielami indywidualnej kwoty nieprzekraczającej 800 tys. kg mleka, i którzy nie uzyskali postulowanej kwoty z powodu wyczerpania krajowej rezerwy. Ponadto uregulowano pobieranie i zwrot przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) zaliczek od rolników na poczet kar za przekroczenie limitu produkcji określonego przyznaną rolnikowi indywidualną kwotą mleczną. Według nowych przepisów, ARR będzie mogła zwracać takie zaliczki w czasie trwania roku kwotowego (od 1 kwietnia do 31 marca); dotychczas było to niemożliwe. Według danych ARR zaliczki w wysokości 0,20 zł od każdego litra - na poczet wspomnianych kar unijnych w wysokości 0,31 euro za litr (ok. 1,2 zł za litr) - pobierane są już od ok. 50 tys. rolników. Szacuje się, że przyznana Polsce łączna kwota produkcji mleka (ok. 9 mln ton rocznie) może być przekroczona o ok. 400-500 tys. ton. Z Sejmu ustawa została przekazana do Senatu.

21 stycznia 2006
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz pierwszy w 2005 r. Konkursu "Grunt na medal", którego ideą jest wytypowanie i profesjonalna promocja dobrze przygotowanych terenów, godnych zaproponowania potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu. Z 342 ofert komisja konkursowa wybrała "złotą szesnastkę" (po jednej lokalizacji w każdym województwie) oraz wyróżniła medalami ponad pięćdziesiąt kolejnych działek. Wszystkie wyróżnione działki będą rekomendowane przez PAIiIZ firmom zagranicznym w pierwszej kolejności. Listę wojewódzkich liderów tworzą: Bolesławiec (dolnośląskie), Włocławek (kujawsko-pomorskie), Terespol-Małaszewicze Małe (lubelskie), Witnica (lubuskie), Radomsko (łódzkie), Brzesko-Jadowniki-Rędziny (małopolskie), Żyrardów (mazowieckie), Skarbimierz (opolskie), Głogów Małopolski-Rogoźnica (podkarpackie), Wysokie Mazowieckie (podlaskie), Słupsk-Redzikowo (pomorskie), Ruda Śląska (śląskie), Morawica-Bilcza (świętokrzyskie), Lubawa (warmińsko-mazurskie), Września-Obłaczkowo (wielkopolskie), Karlino-Daszewo (zachodniopomorskie).

20 stycznia 2006
Prezydent Torunia zdecydował o ubieganiu się Miasta o tytuł Kulturalnej Stolicy Europy w 2016 r., nadawany przez Unię Europejska od 1985 r. (wówczas były to Ateny). W roku 2005 takie miano nosiło irlandzkie miasto Corcaigh (ang. Cork), w roku bieżącym - Patras - grecki port na Peloponezie, w przyszłym - stolica Księstwa Luksemburg i rumuńskie miasto Sybin. W ostatnim roku XX w. tytuł podzieliło między siebie aż dziewięć miast; był wśród nich Kraków. W roku 2010 zakończy się dopuszczanie do tego programu miast spoza Unii Europejskiej (rywalizują Stambuł i Kijów). Natomiast od 2009 r. w nowym układzie tytuł Kulturalnej Stolicy Europy będzie przypadać równolegle jednemu miastu w starym i jednemu w nowym państwie członkowskim UE. Pierwszą parą będą miasta austriackie i litewskie, ósmą w 2016 r. - hiszpańskie i polskie. Toruń staje w szranki polskich kandydatów jako pierwszy. Wybrany przez dany kraj gród musi być wskazany Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej najpóźniej w 2010 r. Miasto, które przejdzie przez kwalifikacje zdobędzie prestiż i otrzyma z Brukseli nawet 2 miliony euro na organizację imprez kulturalnych; przez rok będzie prezentowało swoje dziedzictwo historyczne i kulturowe. Toruń już planuje związane z tym inwestycje.

19 stycznia 2006
Na wczorajszym posiedzeniu Parlament Europejski odrzucił porozumienie budżetowe na lata 2007-2013, przyjęte w grudniu w Brukseli przez Radę Europejską. 541 eurodeputowanych uznało, że uzgodniona przez przywódców 25 państw wersja wspólnotowych finansów nie pozwoli Unii stawić czoła nowym wyzwaniom; tylko 56 posłów PE było gotowych poprzeć brukselskie porozumienie. Do wejścia w życie nowego budżetu UE konieczne jest porozumienie Rady z Parlamentem i Komisją Europejską. Zaplanowane już negocjacje budżetowe obu tych instytucji z Austrią, która przewodniczy Unii do 30 czerwca 2006 r., mają dotyczyć głównie zwiększenie środków na politykę spójności w sferach: polityka zagraniczna, programy edukacyjne, innowacyjność i badania, które zostały w największym stopniu okrojone w trakcie dochodzenia do przyjętego przed miesiącem w stolicy Belgii kompromisu. W podobnej sytuacji w 1999 roku eurodeputowani doprowadzili do zwiększenia budżet na lata 2000-2006 o ok. 4 mld euro.

17 stycznia 2006
Według ogłoszonych przez Eurostat danych Czechy - jako pierwszy kraj z nowoprzyjętych do UE - prześcignęły w 2005 r. pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca jedno z państw "starej" Unii; zajęły miejsce 15 za Grecją, ale przed Portugalią. W celu umożliwienia porównania sytuacji ekonomicznej we wszystkich 25 członkach UE, statystycy najpierw zniwelowali różnice w cenach, a następnie usytuowali kraje względem średniej unijnej PKB per capita. Czesi osiągnęli poziom 73%, a Portugalia 71,4%. W 2004 roku tak mierzona różnica między Portugalią i Czechami była dość znaczna. Wzrost gospodarczy w Czechach w minionym roku wyniósł ok. 5%, głównie dzięki dużemu eksportowi i wysokiemu poziomowi inwestycji zagranicznych. Podobny sukces wśród dziesięciu nowych członków UE odniosła gospodarka Słowenii. Miejsce Polski dwudzieste trzecie, przed Litwą i Łotwą. W innym zestawieniu Eurostatu - obrazującym odsetek gospodarstw domowych poniżej granicy ubóstwa (tzn. mających dochody mniejsze niż 60% średnich dochodów gospodarstw w danym kraju) - Czesi wyprzedzają wszystkich członków UE ze wskaźnikiem jedynie 8% (nie świadczy to o zamożności tylko o stosunkowo mniejszym zróżnicowaniu dochodów). W Polsce takich gospodarstw jest 17%, co lokuje nas w środku unijnej tabeli.

15 stycznia 2006
Jak informuje Europejski Bank Centralny (EBC) w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego o 30% (do 96 tys.) wzrosła liczba wykrytych fałszywych monet euro a o 2,5% (do 579 tys.) zmalała liczba podrobionych banknotów. W ubiegłym roku policja zlokalizowała m.in. trzy miejsca produkcji falsyfikatów w krajach nie należących do strefy euro: na Węgrzech, w Polsce i w Bułgarii. Pod koniec 2005 r w obiegu było ok. 10,4 mld prawdziwych banknotów euro i 63 mld monet. Według EBC prawdziwe banknoty można z łatwością odróżnić od fałszywek, stosując się do wskazówek zamieszczonych na stronie internetowej banku.

14 stycznia 2006
Zaczęło obowiązywać rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005.200.1651). Określa ono m.in. jakie warunki powinno spełniać urzędowe potwierdzenie odbioru dokumentu (elektroniczna pieczątka) dołączane do niego przed udostępnieniem dokumentu urzędnikom. Urzędy będą przyjmować dokumenty przez internet oraz na nośnikach (dyskietki, płyty CD), które umożliwią zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędy powinny być gotowe od 17 sierpnia 2006 r. do przyjmowania dokumentów w trybie rozporządzenia. Termin ten wynika z przepisów ustawy o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001.130.1450 ze zm.).

14 stycznia 2006
Komisja Europejska oraz Europejski Bank Centralny wybrały Warszawę na siedzibę unijnej instytucji, której zadaniem będzie bezpłatnie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Z jej pomocy skorzystają samorządy różnych szczebli (głównie gminy) i przedsiębiorcy realizujący duże inwestycje w zakresie transportu czy ochrony środowiska. Zadaniem ekspertów tworzących tę instytucję będzie m.in. pomoc w gromadzeniu dokumentacji dotyczącej na przykład wpływu inwestycji na środowisko, z czym u nas są spore problemy. Duże znaczenie ma także przeniesienie na polski grunt doświadczeń i dobrych praktyk pozyskiwania środków strukturalnych, wypracowanych dotychczas w innych krajach UE.

13 stycznia 2006
Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 na aktywizację gospodarki województw Polski wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przypadnie 880 mln euro. Główne kierunki przeznaczenia tej puli to nakłady na infrastrukturę, parki przemysłowe, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność firm oraz rozwój metropolii regionalnych. Szczegółowy program ministerstwo ma przedstawić w lutym br.

12 stycznia 2006
Regionalny Komitet Sterujący do spraw rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego rozdzielił (z przyznanych Polsce na lata 2004-2006) unijne pieniądze na dofinansowanie inwestycji z zakresu odnowy wsi, zachowania dziedzictwa kulturowego i modernizacji obszarów wiejskich. Kwota 18 mln zł zasili realizację 98 projektów dotyczących budowy i modernizacji świetlic wiejskich, domów kultury, chodników, boisk, terenów zielonych i kompleksów rekreacyjno-sportowych, budowy oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowania centrum wsi, a następne 22 mln zł - 15 projektów dotyczących inwestycji melioracyjnych. Każdy z projektów zostanie w 80% dofinansowany ze środków UE. 20% musi zapewnić strona polska (bezpośrednio beneficjent lub budżet państwa).

10 stycznia 2005
Według danych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, od czasu wejścia Polski do UE, z unijnych pieniędzy z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw skorzystało 4,7 tys. małych i średnich firm, z grona ok. 25 tys. ubiegających się o dofinansowanie z tego źródła. Lista utrudnień w staraniach obejmuje tutaj nie tylko uciążliwe procedury konkursowe, iezrozumiałe objaśnienia, nadmierne objętości wniosków, niejasne kryteria ich oceny oraz duże opóźnienia w rozliczaniu, ale również trudny do spełnienia wymóg innowacyjności przez firmy z branż tradycyjnych i mniej zaawansowanych technologicznie, np. spożywczej (ceniącej stare receptury) czy turystycznej. Ewidentny w tych przypadkach systemowy błąd powinien być jak najszybciej usunięty. Wymieniony program sektorowy pilotuje Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

9 stycznia 2006
Do działających w kilkunastu już regionach Polski (w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie, Zielonej Górze) forów urzędników europejskich - dołączyło ostatnio forum we Wrocławiu. Przystąpiło do niego 40 urzędników samorządowych z województwa dolnośląskiego. Fora takie - powstające najczęściej z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i przy jej ośrodkach terenowych - zrzeszają urzędników samorządowych zajmujących się tematyką unijną, dostosowywaniem standardów działalności gmin i powiatów do wymogów Unii Europejskiej, przygotowujących m.in. projekty do funduszy pomocowych i strukturalnych. W ramach forów nawiązywana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności proeuropejskimi, oraz kontakty międzynarodowe.

8 stycznia 2006
Polska oczekuje na szybką odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie złożonego w połowie grudnia ub.r. przez Ministerstwo Rolnictwa wniosku o uruchomienie - przewidzianej dla nas przepisami wspólnotowymi - tzw. rezerwy restrukturyzacyjnej produkcji mleka w wysokości ponad 416 tys. ton. Komisja, zgodnie z unijnym prawem, ma na odpowiedź czas do połowy marca br. Przyznana Polsce w Traktacie Akcesyjnym i w całości rozdzielona kwota mleczna równa 8,5 mln ton (roczny limit produkcji mleka wprowadzanego do obrotu liczony od kwietnia do marca roku następnego) w wielu regionach została już wyczerpana. Oznacza to, że dostawcy po przekroczeniu swojej kwoty od każdego odstawianego litra mleka mają potrącane 20 gr zaliczki na poczet kary z tytułu nadprodukcji. W regionie tarnowskim (małopolska) z blisko siedmiuset dostawców mleka problem ten dotyczy prawie dwustu. Rolnicy oczekują też na wprowadzenie możliwość handlowania kwotami między regionami - tymi gdzie kwot brakuje (np. Podlaskie), a tymi gdzie hodowla mlecznych krów nie rozwija się tak intensywnie. Tę sprawę powinien rozstrzygnąć polski rząd.

5 stycznia 2006
W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach działań "rozwój turystyki i kultury" oraz "obszary wiejskie", "obszary podlegające restrukturyzacji", "zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe" - przewidziane do współfinansowania są m.in. projekty z zakresu infrastruktury turystycznej mogące przyczynić się do wzrostu gospodarczego na skalę lokalną. Jedno z działań Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" przewiduje również dofinansowanie projektów agroturystycznych oraz turystycznych. Projekty te mogą składać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą. Na to działanie przeznaczono 107 mln euro, z czego 75 mln euro stanowią środki unijne z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Do końca listopada 2005 r. podpisano umowy z projektodawcami na kwotę stanowiącą 23% dostępnych środków. Projekty turystyczne mogą być też realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg. Działanie to współfinansowane jest m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przewiduje współpracę transgraniczną, ponadregionalną i ponadnarodową.

1 stycznia 2006
Weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące nazw niektórych miejscowości (części miast, wsi, części wsi, przysiółków, osad, kolonii, gajówek) i obiektów fizjograficznych (wzgórze, sztuczne zbiorniki wodne). Minister ustalił nazwy 181 miejscowości, zmienił nazwy 748 oraz zniósł nazwy 27, ponadto ustalił nazwy trzech obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2005.264.2208).

1 stycznia 2006
Austria objęła półroczne przewodnictwo Unii Europejskiej. W tym czasie mają zapaść decyzje o dacie przyjęcia do UE Rumunii i Bułgarii oraz o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Chorwacją i Turcją, a także decyzja Parlamentu Europejskiego zatwierdzająca wynegocjowany w grudniu przez przywódców państw członkowskich przyszły budżet wspólnoty. Spodziewany jest również postęp w sprawie dwóch ważnych unijnych projektów legislacyjnych: dyrektywy o liberalizacji rynku usług oraz dyrektywy o czasie pracy. Ponadto Austria jest zobowiązana przedstawić na szczycie w czerwcu 2006 r. raport z przebiegu narodowych debat w sprawie przyszłości Europy i związanych z nimi oczekiwań oraz zaproponować dalsze działania wobec unijnego Traktatu konstytucyjnego.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba