Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 16.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2005
Ostatni w 2005 r. Dziennik Ustaw ma numer 267, ostatnia w nim pozycja - 2260, a ostatnia strona - 17612. W stosunku do rekordowego roku 2004 liczba pozycji zmalała o 629. W roku 2005 Sejm IV oraz V kadencji uchwalił 200 ustaw, w tym 123 nowelizacje obowiązujących przepisów oraz 38 ustaw dostosowujących nasze przepisy do prawa Unii Europejskiej.

30 grudnia 2005
Zaczęło obowiązywać zmienione rozporządzenie ministra finansów o szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. 2005.266.2238). Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powstaje program podziału unijnych funduszy przeznaczonych dla Polski w budżecie UE na lata 2007-2013. Program ten ma przejść całą procedurę przyjęcia przez rząd i parlament do jesieni 2006 r. We wstępnej wersji przewiduje się, że ok. 35% wspólnotowych pieniędzy zostanie przeznaczonych na duże inwestycje infrastrukturalne o charakterze ponadregionalnym, ok. 40% - czyli 23...24 mld euro - ma trafić do regionów (województw). Jest to kwota - przy wzięciu pod uwagę porównywalnych okresów - blisko czterokrotnie większa od tej, którą województwa dostały na lata 2004-2006 (3 mld euro). Pozostała część z nowego budżetu UE ma wspomóc przedsiębiorstwa i sferę otoczenia biznesu.

23 grudnia 2005   Lech Kaczyński Prezydent RP
Po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniu Narodowym (połączonymi izbami Sejmu i Senatu) Lech Kaczyński rozpoczął pięcioletnią kandencję na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Tekst przysięgi: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Lech Kaczyński zakończył przysięgę dodając: Tak mi dopomóż Bóg.
Po objęciu urzędu wystąpił z partii "Prawo i Sprawiedliwość". Sylwetka Lecha Kaczyńskiego i wyniki wyborów Prezydenta RP - Diariusz REGIOsetu z 24 października 2005 r.

22 grudnia 2005
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2005.252.2124). Nowelizacja dotyczy przesunięcia o rok (do 1 stycznia 2007 r.) terminu wejścia w życie zmian granic Rzeszowa oraz gmin Boguchwała i Świlcza. Wiąże się to z koniecznością właściwego przekazania mienia komunalnego oraz przygotowania się zainteresowanych jednostek do sytuacji, w której uszczupleniu ulegną ich dochody.

21 grudnia 2005
Po opracowaniu jesiennego sondażu Eurobarometru, w którym przepytano blisko 30 tys. osób w 25 krajach członkowskich UE, czterech krajach kandydujących: Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji oraz w tureckiej części Cypru, okazało się, że przybywa zwolenników unijnej konstytucji i przeciwników dalszego rozszerzania wspólnoty. Ogółem aż 39% mieszkańców UE sprzeciwia się przyjmowaniu kolejnych członków, 49% popiera ten proces (najwięcej w Grecji i Słowenii - po 74%, w Polsce 72%). Wśród badanych - 54% Polaków uznało, że obecność w UE jest dla Polski dobra (rozpiętość takich ocen od 36% na Łotwie do 82% w Luksemburgu, 73% w Irlandii i 70% w Holandii. Przeciwnego zdania jest 16% mieszkańców UE (o 3 punkty procentowe więcej niż rok temu). Nie widzi aby członkostwo w Unii było dobre dla ich kraju 32% Szwedów, 28% Brytyjczyków, 25% Austriaków.
W stosunku do badania wiosennego o 2 punkty procentowe wzrosło poparcie dla idei konstytucji unijnej (63% za, 21% przeciw), także we Francji i w Holandii, w krajach gdzie obywatele w referendach odrzucili traktat. Osoby, które są za konstytucją, wierzą, że jest ona niezbędna do poprawy funkcjonowania Unii i wzmocnienia jej pozycji na scenie międzynarodowej. Jednak niemal 50% badanych jest zdania, że traktat konstytucyjny powinien być renegocjonowany, 22% opowiada się za kontynuacją procesu ratyfikacji, a 13% uważa, że należy o nim zapomnieć.

20 grudnia 2005
Z przyznanych Polsce na lata 2004-2006 przez Unię 8,63 mld euro w ramach funduszy strukturalnych - do końca 2005 r. ma być rozliczonych 3,5%, a z 4,17 mld euro Funduszu Spójności - 3,8%. Za wykorzystane uznaje się tylko rachunki już zatwierdzone przez Komisje Europejską. Do końca 2007 r. Polska ma obowiązek wydatkowania (przekazania na konta beneficjentów) 23,7% kwoty obu wymienionych funduszy - czyli nie mniej jak 3 mld euro, a całość powinna zostać wypłacona do końca 2008 r. pod rygorem utraty części tych środków i zwrotu do unijnego budżetu.

17 grudnia 2005
Rada Europejska na koniec prezydencji brytyjskiej przyjęła w Brukseli budżet UE na lata 2007-2013. Ustalono go na poziomie 1,045% dochodu narodowego brutto (DNB) krajów członkowskich (budżet na lata 2000-2006 oparty był na wskaźniku 0,98% DNB), daje to po stronie wydatków kwotę 862 mld 363 mln euro. Jest ona o 10 mld euro mniejsza niż proponował Luksemburg kończąc swoją prezydencję w czerwcu br. Polska uczestniczy w jednej piątej w tym zmniejszeniu. Po decyzjach szczytu w Brukseli budżet UE musi być jeszcze zaakceptowany przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.
W następnym okresie budżetowym Unia postawi nam do dyspozycji ponad 91 mld euro, w tym: 59,65 mld euro z funduszy strukturalnych na rozwój najbiedniejszych regionów, walkę z bezrobociem i budowę infrastruktury oraz z Funduszu Spójności na duże projekty o zasięgu krajowym (tę kwotę głównie akcentowały media, ale to nie wszystko); 27 mld euro w ramach wspólnej polityki rolnej na dopłaty bezpośrednie, rozwój wsi i renty rolnicze; 3,9 mld euro m.in. na badania naukowe; 581 mln euro na cele związane z polityką sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (ochrona granic i walka z terroryzmem). W tym samym czasie Polska wpłaci do budżetu UE kwotę 21 mld euro w ratach po ok. 250 mln euro miesięcznie. Łącznie kwota netto dla Polski przekracza 70 mld euro. To blisko 20% więcej niż suma wydatków figurująca w rządowym projekcie budżetu państwa na 2006 r., nad którym obecnie obraduje Sejm. Coroczne zwiększenie wydatków krajowych o ok. 17% z pieniędzy unijnych to w skrócie dodatkowa większa od corocznej ósma pula na wydatki w siedmioleciu 2007-2013.
W Brukseli postanowiono także o istotnych ułatwieniach w absorpcji unijnej pomocy przez Polskę i inne nowe kraje oraz Portugalię i Grecję. Mamy zatem otworzoną możliwość bycia największym beneficjentem polityki spójności. Obecnie sprawą kluczową - znacznie trudniejszą niż twarde negocjacje poprzedzające decyzję budżetową - staje się podjęcie na różnych szczeblach polskich władz i wielu organizacji pozarządowych takich skutecznych działań prawnych, administracyjnych i edukacyjnych, które umożliwią, ułatwią i sprawnie skontrolują wykorzystanie przyznanych środków na wskazane cele i w wyznaczonych terminach.

16 grudnia 2005
Od stycznia 2005 roku Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wspólnie z Urzędem Miasta w Sokołowie Podlaskim realizuje projekt MAP (Mobile Adaptive Procedure) finansowany w ramach europejskiego programu eTen. W wyniku prac wdrożeniowych MAP w Urzędzie Miasta zorganizowano Centrum Wspierania Przedsiębiorców, które służy podmiotom gospodarczym z terenu Sokołowa, a także przedsiębiorcom z zewnątrz, chcącym inwestować w tym mieście. Zbudowano bazę danych funduszy i programów wpierających małe i średnie przedsiębiorstwa, bank danych, opisujący ofertę inwestycyjną miasta i ułatwienia dla inwestorów; stworzono zaawansowe technologicznie środowisko informatyczne wspierające interakcję obywateli z urzędnikami. Problemy zgłaszane przez zainteresowanych obywateli i już działających przedsiębiorców są formułowane przez urzędników w postaci pytań, a MAP, wykorzystując system zarządzania wiedzą, pozwala w czasie rzeczywistym znaleźć odpowiedzi dotyczące m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, warunków dofinansowania działań modernizacyjnych w firmach, możliwości realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć. Uzyskane rezultaty zostały docenione przez przedstawicieli Komisji Europejskiej - projekt MAP został uznany projektem listopada z programu eTen, a następnie zdobył nominację do tytułu projektu roku 2005 tego programu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w następnym miesiącu.

12 grudnia 2005
Komisja Europejska zdecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 248 mln euro z Funduszu Spójności UE na projekt oczyszczania ścieków w Warszawie. Jest to pierwszy z 23 polskich projektów, które będą korzystać ze wsparcia tego Funduszu. Pełny koszt inwestycji obejmującej m.in. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków "Czajka" wynosi 405 mnl euro. Jej realizacja ma służyć poprawie jakości wody pitnej w Warszawie oraz dostosowaniu stopnia oczyszczania ścieków trafiających do Wisły do norm unijnych. Przyznany przez UE okres przejściowy łagodzący wobec nas wymagania w dziedzinie ochrony środowiska upływa w 2010 r.

6 grudnia 2005
Rząd przesłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.: podniesienia progu minimalnej wartości projektu, którego przekroczenie powoduje konieczność stosowania procedur PZP z dotychczasowych 6 tys. euro do 60 tys. euro (w innych krajach UE ten próg wynosi 154 tys. euro); stosowania procedur uproszczonych w przedziale powyżej 60 tys. do 100 tys. euro; wprowadzenia obowiązku posiadania przez podmioty realizujące projekty o wartości poniżej 60 tys. euro regulaminu wewnętrznego ustalającego stosowane procedury oraz powoływania komisji wyłaniających wykonawców w przetargach dotyczących projektów współfinansowanych z UE; obowiązku informowania w internecie o przetargach, których wartość przekracza 3 tys. euro; wyłączenia z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych projektów, które realizowane są przez jednostki nie będące podmiotami sektora finansów publicznych (np. organizacje pozarządowe, szkoły prywatne). Uchwalenie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych i jej wejście w życie jest planowane w końcu stycznia 2006 r.

6 grudnia 2005
Komisarz ds. regionalnych Danuta Hübner przedstawiła dane KE, z których wynika, że stare kraje UE, w tym Wielka Brytania, miały gorsze doświadczenia z absorpcją funduszy unijnych niż kraje nowoprzyjęte do wspólnoty. Absorpcja środków dostępnych dla nowych państw UE z puli przyznanej na szczycie w Kopenhadze na lata 2004-2006 wyniosła do tej pory wraz z udzieloną im zaliczką średnio od 16 do 27% (w Polsce 16,3%). W tym samym czasie Wielka Brytania wykorzystała łącznie z zaliczką 7,6% dostępnych dla niej funduszy regionalnych. Podane wyliczenia podważają argument o słabym wykorzystaniu funduszy właśnie w nowych krajach członkowskich, co m.in. ma uzasadniać proponowaną przez Brytyjczyków, w projekcie budżetu UE na lata 2007-2013, redukcję kwot funduszy strukturalnych dla Polski i innych krajów przyjętych do Unii w maju 2004 r.

6 grudnia 2005
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną radnego gminy Mieścisko (woj. wielkopolskie) dotyczącą pozbawienia diet za udział w sesjach Rady Gminy w 2003 r. gdyż nie złożył nowego oświadczenia majątkowego wymaganego przepisami ustawy z 23 listopada 2002 r., wprowadzającej podawanie takich oświadczeń do publicznej wiadomości. Skarżący radny złożył oświadczenie majątkowe, ale według wzorów obowiązujących do 31 grudnia 2002 r. W swoim pozwie wskazał, że ustawa wprowadzająca nowe oświadczenia majątkowe zaskoczyła radnych wybranych przed jej wejściem w życie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in. że radni jednostek samorządu terytorialnego jako funkcjonariusze publiczni powinni się liczyć z obowiązkiem ujawnienia przynajmniej niektórych aspektów swego życia prywatnego, zwłaszcza takich które mają istotne znaczenie dla wykonywania funkcji publicznej. Dlatego w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne z wyboru, prawo do ochrony prywatności może podlegać istotnemu ograniczeniu. Wyrok jest ostateczny. (sygn. SK 7/05).

5 grudnia 2005
Radni powiatu wielickiego i gminy Kłaj (woj. małopolskie) oraz gminy Raciąż (woj. mazowieckie) złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wnioski dotyczące kontroli dwóch rozporządzeń Rady Ministrów (z 22 lipca 2003 r. i 27 lipca 2004 r.) wprowadzających zmiany granic reprezentowanych przez nich wspólnot samorządowej społeczności. Zdaniem wnioskodawców przepisy te zmieniają także społeczne i materialne warunki funkcjonowania oraz powodują naruszenie ukształtowanych w tych wspólnotach więzi społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Konstytucja przesądza, iż zasadniczy podział państwa nie może być przeprowadzony w sposób dowolny i arbitralny. Na rozprawie 5 grudnia br. TK postanowił zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dostarczenie niezbędnych dokumentów; rozprawę odroczono bezterminowo.

5 grudnia 2005
Na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa amerykański satelita "Quick-Bird", krążący od 2001 r. 450 km nad Ziemią, sfotografował wytypowane do kontroli pola rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie z UE. Agencja zamówiła w roku bieżącym zdjęcia satelitarne ponad 5000 km2 gruntów rolnych, w tym część w powiecie rawskim, podał Dziennik Łódzki. W roku 2006 ARiMR będzie dysponowała zdjęciami satelitarnymi dwukrotnie większej powierzchni gruntów. Koszty wykonania zdjęć (20...25 euro/km2) pokrywa Komisja Europejska.

4 grudnia 2005
Stowarzyszenie "Razem dla Lubelszczyzny", założone z inicjatywy lubelskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, w którym aktywnie działają również rektorzy lubelskich wyższych uczelni, prezesi czołowych firm i prezydenci największych miast tego województwa, nawiązało ścisłą współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Stowarzyszenie będzie prowadziło w strukturach Unii Europejskiej lobbing na rzecz podźwignięcia Lubelszczyzny, która jest najbiedniejszym regionem Unii. Wspólne działania mają się koncentrować m.in. na intensywnej promocji regionu, ułatwianiu kontaktów z innymi regionami UE, poszukiwaniu nowych źródeł finansowania przedsięwzięć podejmowanych w regionie, rozwijania współpracy gospodarczej z zagranicą. W Brukseli działa ok. 200 różnych organizacji lobbingowych.

1 grudnia 2005
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje podział terytorialny kraju pod kątem korekty liczby powiatów. Utrzymywanie bardzo wielu, bardzo słabych powiatów nie służy ani obywatelom, ani budżetowi - stwierdził minister Ludwik Dorn na posiedzeniu sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Resort chce ulepszyć system zachęt do łączenia powiatów. Konkretne decyzje mają być poprzedzane konsultacjami ze społecznościami lokalnymi.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba