Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2005
Ostatni w 2005 r. Dziennik Ustaw ma numer 267, ostatnia w nim pozycja - 2260, a ostatnia strona - 17612. W stosunku do rekordowego roku 2004 liczba pozycji zmalała o 629. W roku 2005 Sejm IV oraz V kadencji uchwalił 200 ustaw, w tym 123 nowelizacje obowiązujących przepisów oraz 38 ustaw dostosowujących nasze przepisy do prawa Unii Europejskiej.

30 grudnia 2005
Zaczęło obowiązywać zmienione rozporządzenie ministra finansów o szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. 2005.266.2238). Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powstaje program podziału unijnych funduszy przeznaczonych dla Polski w budżecie UE na lata 2007-2013. Program ten ma przejść całą procedurę przyjęcia przez rząd i parlament do jesieni 2006 r. We wstępnej wersji przewiduje się, że ok. 35% wspólnotowych pieniędzy zostanie przeznaczonych na duże inwestycje infrastrukturalne o charakterze ponadregionalnym, ok. 40% - czyli 23...24 mld euro - ma trafić do regionów (województw). Jest to kwota - przy wzięciu pod uwagę porównywalnych okresów - blisko czterokrotnie większa od tej, którą województwa dostały na lata 2004-2006 (3 mld euro). Pozostała część z nowego budżetu UE ma wspomóc przedsiębiorstwa i sferę otoczenia biznesu.

23 grudnia 2005   Lech Kaczyński Prezydent RP
Po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniu Narodowym (połączonymi izbami Sejmu i Senatu) Lech Kaczyński rozpoczął pięcioletnią kandencję na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Tekst przysięgi: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Lech Kaczyński zakończył przysięgę dodając: Tak mi dopomóż Bóg.
Po objęciu urzędu wystąpił z partii "Prawo i Sprawiedliwość". Sylwetka Lecha Kaczyńskiego i wyniki wyborów Prezydenta RP - Diariusz REGIOsetu z 24 października 2005 r.

22 grudnia 2005
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2005.252.2124). Nowelizacja dotyczy przesunięcia o rok (do 1 stycznia 2007 r.) terminu wejścia w życie zmian granic Rzeszowa oraz gmin Boguchwała i Świlcza. Wiąże się to z koniecznością właściwego przekazania mienia komunalnego oraz przygotowania się zainteresowanych jednostek do sytuacji, w której uszczupleniu ulegną ich dochody.

21 grudnia 2005
Po opracowaniu jesiennego sondażu Eurobarometru, w którym przepytano blisko 30 tys. osób w 25 krajach członkowskich UE, czterech krajach kandydujących: Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji oraz w tureckiej części Cypru, okazało się, że przybywa zwolenników unijnej konstytucji i przeciwników dalszego rozszerzania wspólnoty. Ogółem aż 39% mieszkańców UE sprzeciwia się przyjmowaniu kolejnych członków, 49% popiera ten proces (najwięcej w Grecji i Słowenii - po 74%, w Polsce 72%). Wśród badanych - 54% Polaków uznało, że obecność w UE jest dla Polski dobra (rozpiętość takich ocen od 36% na Łotwie do 82% w Luksemburgu, 73% w Irlandii i 70% w Holandii. Przeciwnego zdania jest 16% mieszkańców UE (o 3 punkty procentowe więcej niż rok temu). Nie widzi aby członkostwo w Unii było dobre dla ich kraju 32% Szwedów, 28% Brytyjczyków, 25% Austriaków.
W stosunku do badania wiosennego o 2 punkty procentowe wzrosło poparcie dla idei konstytucji unijnej (63% za, 21% przeciw), także we Francji i w Holandii, w krajach gdzie obywatele w referendach odrzucili traktat. Osoby, które są za konstytucją, wierzą, że jest ona niezbędna do poprawy funkcjonowania Unii i wzmocnienia jej pozycji na scenie międzynarodowej. Jednak niemal 50% badanych jest zdania, że traktat konstytucyjny powinien być renegocjonowany, 22% opowiada się za kontynuacją procesu ratyfikacji, a 13% uważa, że należy o nim zapomnieć.

20 grudnia 2005
Z przyznanych Polsce na lata 2004-2006 przez Unię 8,63 mld euro w ramach funduszy strukturalnych - do końca 2005 r. ma być rozliczonych 3,5%, a z 4,17 mld euro Funduszu Spójności - 3,8%. Za wykorzystane uznaje się tylko rachunki już zatwierdzone przez Komisje Europejską. Do końca 2007 r. Polska ma obowiązek wydatkowania (przekazania na konta beneficjentów) 23,7% kwoty obu wymienionych funduszy - czyli nie mniej jak 3 mld euro, a całość powinna zostać wypłacona do końca 2008 r. pod rygorem utraty części tych środków i zwrotu do unijnego budżetu.

17 grudnia 2005
Rada Europejska na koniec prezydencji brytyjskiej przyjęła w Brukseli budżet UE na lata 2007-2013. Ustalono go na poziomie 1,045% dochodu narodowego brutto (DNB) krajów członkowskich (budżet na lata 2000-2006 oparty był na wskaźniku 0,98% DNB), daje to po stronie wydatków kwotę 862 mld 363 mln euro. Jest ona o 10 mld euro mniejsza niż proponował Luksemburg kończąc swoją prezydencję w czerwcu br. Polska uczestniczy w jednej piątej w tym zmniejszeniu. Po decyzjach szczytu w Brukseli budżet UE musi być jeszcze zaakceptowany przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.
W następnym okresie budżetowym Unia postawi nam do dyspozycji ponad 91 mld euro, w tym: 59,65 mld euro z funduszy strukturalnych na rozwój najbiedniejszych regionów, walkę z bezrobociem i budowę infrastruktury oraz z Funduszu Spójności na duże projekty o zasięgu krajowym (tę kwotę głównie akcentowały media, ale to nie wszystko); 27 mld euro w ramach wspólnej polityki rolnej na dopłaty bezpośrednie, rozwój wsi i renty rolnicze; 3,9 mld euro m.in. na badania naukowe; 581 mln euro na cele związane z polityką sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (ochrona granic i walka z terroryzmem). W tym samym czasie Polska wpłaci do budżetu UE kwotę 21 mld euro w ratach po ok. 250 mln euro miesięcznie. Łącznie kwota netto dla Polski przekracza 70 mld euro. To blisko 20% więcej niż suma wydatków figurująca w rządowym projekcie budżetu państwa na 2006 r., nad którym obecnie obraduje Sejm. Coroczne zwiększenie wydatków krajowych o ok. 17% z pieniędzy unijnych to w skrócie dodatkowa większa od corocznej ósma pula na wydatki w siedmioleciu 2007-2013.
W Brukseli postanowiono także o istotnych ułatwieniach w absorpcji unijnej pomocy przez Polskę i inne nowe kraje oraz Portugalię i Grecję. Mamy zatem otworzoną możliwość bycia największym beneficjentem polityki spójności. Obecnie sprawą kluczową - znacznie trudniejszą niż twarde negocjacje poprzedzające decyzję budżetową - staje się podjęcie na różnych szczeblach polskich władz i wielu organizacji pozarządowych takich skutecznych działań prawnych, administracyjnych i edukacyjnych, które umożliwią, ułatwią i sprawnie skontrolują wykorzystanie przyznanych środków na wskazane cele i w wyznaczonych terminach.

16 grudnia 2005
Od stycznia 2005 roku Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wspólnie z Urzędem Miasta w Sokołowie Podlaskim realizuje projekt MAP (Mobile Adaptive Procedure) finansowany w ramach europejskiego programu eTen. W wyniku prac wdrożeniowych MAP w Urzędzie Miasta zorganizowano Centrum Wspierania Przedsiębiorców, które służy podmiotom gospodarczym z terenu Sokołowa, a także przedsiębiorcom z zewnątrz, chcącym inwestować w tym mieście. Zbudowano bazę danych funduszy i programów wpierających małe i średnie przedsiębiorstwa, bank danych, opisujący ofertę inwestycyjną miasta i ułatwienia dla inwestorów; stworzono zaawansowe technologicznie środowisko informatyczne wspierające interakcję obywateli z urzędnikami. Problemy zgłaszane przez zainteresowanych obywateli i już działających przedsiębiorców są formułowane przez urzędników w postaci pytań, a MAP, wykorzystując system zarządzania wiedzą, pozwala w czasie rzeczywistym znaleźć odpowiedzi dotyczące m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, warunków dofinansowania działań modernizacyjnych w firmach, możliwości realizacji innowacyjnych projektów i przedsięwzięć. Uzyskane rezultaty zostały docenione przez przedstawicieli Komisji Europejskiej - projekt MAP został uznany projektem listopada z programu eTen, a następnie zdobył nominację do tytułu projektu roku 2005 tego programu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w następnym miesiącu.

12 grudnia 2005
Komisja Europejska zdecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 248 mln euro z Funduszu Spójności UE na projekt oczyszczania ścieków w Warszawie. Jest to pierwszy z 23 polskich projektów, które będą korzystać ze wsparcia tego Funduszu. Pełny koszt inwestycji obejmującej m.in. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków "Czajka" wynosi 405 mnl euro. Jej realizacja ma służyć poprawie jakości wody pitnej w Warszawie oraz dostosowaniu stopnia oczyszczania ścieków trafiających do Wisły do norm unijnych. Przyznany przez UE okres przejściowy łagodzący wobec nas wymagania w dziedzinie ochrony środowiska upływa w 2010 r.

6 grudnia 2005
Rząd przesłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in.: podniesienia progu minimalnej wartości projektu, którego przekroczenie powoduje konieczność stosowania procedur PZP z dotychczasowych 6 tys. euro do 60 tys. euro (w innych krajach UE ten próg wynosi 154 tys. euro); stosowania procedur uproszczonych w przedziale powyżej 60 tys. do 100 tys. euro; wprowadzenia obowiązku posiadania przez podmioty realizujące projekty o wartości poniżej 60 tys. euro regulaminu wewnętrznego ustalającego stosowane procedury oraz powoływania komisji wyłaniających wykonawców w przetargach dotyczących projektów współfinansowanych z UE; obowiązku informowania w internecie o przetargach, których wartość przekracza 3 tys. euro; wyłączenia z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych projektów, które realizowane są przez jednostki nie będące podmiotami sektora finansów publicznych (np. organizacje pozarządowe, szkoły prywatne). Uchwalenie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych i jej wejście w życie jest planowane w końcu stycznia 2006 r.

6 grudnia 2005
Komisarz ds. regionalnych Danuta Hübner przedstawiła dane KE, z których wynika, że stare kraje UE, w tym Wielka Brytania, miały gorsze doświadczenia z absorpcją funduszy unijnych niż kraje nowoprzyjęte do wspólnoty. Absorpcja środków dostępnych dla nowych państw UE z puli przyznanej na szczycie w Kopenhadze na lata 2004-2006 wyniosła do tej pory wraz z udzieloną im zaliczką średnio od 16 do 27% (w Polsce 16,3%). W tym samym czasie Wielka Brytania wykorzystała łącznie z zaliczką 7,6% dostępnych dla niej funduszy regionalnych. Podane wyliczenia podważają argument o słabym wykorzystaniu funduszy właśnie w nowych krajach członkowskich, co m.in. ma uzasadniać proponowaną przez Brytyjczyków, w projekcie budżetu UE na lata 2007-2013, redukcję kwot funduszy strukturalnych dla Polski i innych krajów przyjętych do Unii w maju 2004 r.

6 grudnia 2005
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną radnego gminy Mieścisko (woj. wielkopolskie) dotyczącą pozbawienia diet za udział w sesjach Rady Gminy w 2003 r. gdyż nie złożył nowego oświadczenia majątkowego wymaganego przepisami ustawy z 23 listopada 2002 r., wprowadzającej podawanie takich oświadczeń do publicznej wiadomości. Skarżący radny złożył oświadczenie majątkowe, ale według wzorów obowiązujących do 31 grudnia 2002 r. W swoim pozwie wskazał, że ustawa wprowadzająca nowe oświadczenia majątkowe zaskoczyła radnych wybranych przed jej wejściem w życie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in. że radni jednostek samorządu terytorialnego jako funkcjonariusze publiczni powinni się liczyć z obowiązkiem ujawnienia przynajmniej niektórych aspektów swego życia prywatnego, zwłaszcza takich które mają istotne znaczenie dla wykonywania funkcji publicznej. Dlatego w odniesieniu do osób pełniących funkcje publiczne z wyboru, prawo do ochrony prywatności może podlegać istotnemu ograniczeniu. Wyrok jest ostateczny. (sygn. SK 7/05).

5 grudnia 2005
Radni powiatu wielickiego i gminy Kłaj (woj. małopolskie) oraz gminy Raciąż (woj. mazowieckie) złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wnioski dotyczące kontroli dwóch rozporządzeń Rady Ministrów (z 22 lipca 2003 r. i 27 lipca 2004 r.) wprowadzających zmiany granic reprezentowanych przez nich wspólnot samorządowej społeczności. Zdaniem wnioskodawców przepisy te zmieniają także społeczne i materialne warunki funkcjonowania oraz powodują naruszenie ukształtowanych w tych wspólnotach więzi społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Konstytucja przesądza, iż zasadniczy podział państwa nie może być przeprowadzony w sposób dowolny i arbitralny. Na rozprawie 5 grudnia br. TK postanowił zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o dostarczenie niezbędnych dokumentów; rozprawę odroczono bezterminowo.

5 grudnia 2005
Na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa amerykański satelita "Quick-Bird", krążący od 2001 r. 450 km nad Ziemią, sfotografował wytypowane do kontroli pola rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie z UE. Agencja zamówiła w roku bieżącym zdjęcia satelitarne ponad 5000 km2 gruntów rolnych, w tym część w powiecie rawskim, podał Dziennik Łódzki. W roku 2006 ARiMR będzie dysponowała zdjęciami satelitarnymi dwukrotnie większej powierzchni gruntów. Koszty wykonania zdjęć (20...25 euro/km2) pokrywa Komisja Europejska.

4 grudnia 2005
Stowarzyszenie "Razem dla Lubelszczyzny", założone z inicjatywy lubelskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, w którym aktywnie działają również rektorzy lubelskich wyższych uczelni, prezesi czołowych firm i prezydenci największych miast tego województwa, nawiązało ścisłą współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Stowarzyszenie będzie prowadziło w strukturach Unii Europejskiej lobbing na rzecz podźwignięcia Lubelszczyzny, która jest najbiedniejszym regionem Unii. Wspólne działania mają się koncentrować m.in. na intensywnej promocji regionu, ułatwianiu kontaktów z innymi regionami UE, poszukiwaniu nowych źródeł finansowania przedsięwzięć podejmowanych w regionie, rozwijania współpracy gospodarczej z zagranicą. W Brukseli działa ok. 200 różnych organizacji lobbingowych.

1 grudnia 2005
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje podział terytorialny kraju pod kątem korekty liczby powiatów. Utrzymywanie bardzo wielu, bardzo słabych powiatów nie służy ani obywatelom, ani budżetowi - stwierdził minister Ludwik Dorn na posiedzeniu sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Resort chce ulepszyć system zachęt do łączenia powiatów. Konkretne decyzje mają być poprzedzane konsultacjami ze społecznościami lokalnymi.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba