Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 listopada 2009
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził przedłożone przez dwunastu wojewodów listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 r. w ramach wieloletniego programu "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". W najbliższych dniach przewidywane jest również zatwierdzenie list wniosków z czterech pozostałych województw (dolnośląskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego). Zatwierdzenie listy pozwala gminom i powiatom na organizację przetargów na inwestycje. Umowy z wykonawcami powinny być zawarte do 31 marca przyszłego roku, roboty zakończone do 30 listopada i rozliczone do końca 2010 r. Zatwierdzone listy w serwisie MSWiA.

27 listopada 2009
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso ogłosił listę komisarzy na nową pięcioletnią kadencję. Lista zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu do ustosunkowania się, a następnie zatwierdzenia. Tekę komisarza ds. budżetu UE otrzymał deputowany z Polski Janusz Lewandowski (58) z Platformy Obywatelskiej, który w poprzedniej kadencji był szefem Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Komisarz Janusz Lewandowski będzie odpowiadał za reformę budżetu UE i przygotowanie projektu wieloletnich planów budżetowych Unii Europejskiej po 2013 roku. W latach 2004-2009 pierwszym od nas komisarzem z teką ds. Polityki Regionalnej była Danuta Hübner, obecnie przewodząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE. Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę 1 lutego 2010 r.

25 listopada 2009
Polska Agencja Prasowa uruchomiła Multimedialny Portalu Najnowszej Historii Polski (1918-1989), adresowany do szerokiego grona osób korzystających z internetu, a zwłaszcza do nauczycieli, uczniów i studentów. W portalu - dostępnym pod adresem www.historia.pap.pl pomieszczono wiele archiwalnych materiałów i zdjęć, w części dotąd nigdzie niepublikowanych, nagrań audio i video, relacji świadków wydarzeń, także lekcję multimedialną oraz interaktywne mapy, testy i quizy. Planowane jest tworzenie przy portalu społeczności internetowej, składającej się głównie z uczniów zachęconych przez nauczycieli do poszukiwania rodzinnych dokumentów, pamiątek, relacji przekazywanych z pokolenia na pokolenie, docierania do świadków historii, a przygotowane przez nich materiały trafiały by do portalu wraz z komentarzem historyków.

23 listopada 2009
W końcu ubiegłego tygodnia minął - wyznaczony dwa lata temu - ustawowy termin uporządkowania zapisów w księgach wieczystych dotyczących stanu własnościowego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych. Według MSWiA jeszcze kilka procent tej grupy nieruchomości pozostaje bez wymaganej aktualizacji. Przyczyna m.in. tkwi w  zbyt skromnych środkach finansowych przeznaczonych na taką operację. Wciąż jeszcze w nie jednym powiecie, gminie czy mieście w ewidencjach nieruchomości widnieją dane nie odzwierciedlające stanu rzeczywistego. Wyeliminowanie tych zaniedbań w odniesieniu do niektórych nieruchomości (np. mienia poniemieckiego) ma istotne znaczenie dla obywateli polskich żyjących w województwach północnych i zachodnich.

19 listopada 2009
Po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego przywódcy 27 krajów w drodze porozumienia (bez głosowania) wybrali na szczycie w Brukseli urzędującego belgijskiego chadeckiego premiera Hermana Van Rompuya (62) na pierwszego stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (kadencja dwuipółletnia) - zwanego potocznie prezydentem UE oraz brytyjską członkinię Izby Lordów z Partii Pracy i obecnego komisarza UE ds. handlu Catherine Ashton (53) na pierwszego Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w randze wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (kadencja pięcioletnia) - zwanej ministrem spraw zagranicznych Unii. Dokonane wybory uważane są za dość ostrożne przystąpienie do testowania nowych instytucji unijnych podczas ich pierwszej kadencji. Wybrano mało znanych polityków, choć obojgu przypisywane są zdolności mediacyjne i negocjacyjne, co może być pożyteczne wobec istotnego problemu szerokiej Unii z wypracowywaniem wspólnego stanowiska w wielu ważnych sprawach. Podczas szczytu dokonano także wyboru sekretarza generalnego Rady UE. Został nim francuski polityk Pierre de Boissieu (64) - był zastępcą Javiera Solany zajmującego dotychczas to stanowisko. Nowo wybrani politycy rozpoczną wypełnienie obowiązków 1 grudnia br.

17 listopada 2009
Nadchodzi rok podwójnych wyborów: najpierw między 19 września a 3 października 2010 r. wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej (pięcioletnia kadencja Lecha Kaczyńskiego kończy się 23 grudnia 2010 r.), a następnie między 14 listopada 2010 a 9 stycznia 2011 r. wybory samorządowe na kadencję 2011-2014. Zakończenie bieżącej kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r. Wybory głowy państwa zarządza Marszałek Sejmu, a wybory samorządowe Prezes Rady Ministrów.

13 listopada 2009
Unia Europejska nominowała do udziału w konkursie na "Europejską Stolicę Europy 2016" Polskę i Hiszpanię. Po jednym mieście z tych krajów będzie przez cały wskazany rok prezentować swoją ofertę kulturalną, przyciągnąć międzynarodową publiczność, promować walory turystyczne, trwale wpisywać się w świadomość mieszkańców nie tylko Europy. Całość programu Europejskiej Stolicy Kultury w 60% finansuje Unia Europejska. Ze strony polskiej do konkursu zamierzają przystąpić: Białystok, Gdańsk, Katowice,, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, oraz Wrocław. Do tej pory tylko jedno polskie miasto zostało wyróżnione tym tytułem - w 2000 r. Kraków. Ponownie polskie miasta będą mogły kandydować do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2028 r.

11 listopada 2009
Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie przez Polskę w 1918 r. własnego suwerennego bytu państwowego i - wtedy tylko części - własnych ziem, utraconych całkowicie 123 lata wcześniej, gdy 24 października 1795 r. Austria, Prusy i Rosja zawarły konwencję w sprawie (trzeciego już) rozbioru Polski. Wraz z zakończeniem I Wojny Światowej w zasięgu polskich władz znalazła się większość ziem b. Królestwa Polskiego i Galicji. Odradzające się państwo nie miało jeszcze ustalonych granic, obejmowało obszar około 140 tys. km2, na którym mieszkało nieco ponad 14 mln ludności. Ale ten szczęśliwy początek i towarzyszące mu dyplomatyczne i militarne działania doprowadziły wkrótce do scalenia rozdartych zaborami ziem, ustalenia granic, stworzenia administracji i armii oraz podjęcia niewiarygodnie szybkiej budowy nowoczesnego państwa zdolnego do realizowania wielkich inwestycji i reform. Trzy lata poźniej odrodzone państwo, zwane dzisiaj II Rzeczpospolitą, obejmowało obszar 388,4 tys. km2 i liczyło 27,2 mln. mieszkańców. Kanwą, na której rozwijano wiele inicjatyw i działań społecznych, gospodarczych i politycznych był silny patriotyzm i inne narodowe wartości skrzętnie kultywowane w mrocznych czasach rozbiorowej niewoli.

9 listopada 2009
W ramach przygotowań Polski do pełnienia w drugiej połowie 2011 r. przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej odbywają się spotkania z przedstawicielami rządów państw mających doświadczenia w sprawowaniu tej funkcji. Ostatnio w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przebywali goście z Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Miast Republiki Federalnej Niemiec, którzy m.in. przekazali stronie polskiej praktyczną wiedzę na temat sposobów realizacji zadań w czasie prezydencji, a także systemu szkoleń pracowników oraz organizacji spotkań. Traktat Lizboński wprowadza novum w formie przygotowywania 18-miesięcznych programów dla trzech następujących po sobie prezydencji (tzw. Trio). My jesteśmy w sekwencji Polska-Dania-Cypr (1 lipca 2011 - 31 grudnia 2012). Współpraca państw w ramach trio spełnia szereg kluczowych zadań. Przede wszystkim zapewnia pewną stabilizację polityczno-programową, a wraz z nią ciągłość prac instytucji unijnych. Ponadto, zabezpiecza przed forsowaniem swoich własnych interesów przez państwo aktualnie sprawujące przewodnictwo w Unii, niekiedy niezgodnych z ogólnym interesem wspólnotowym, jak również minimalizuje ryzyko ewentualnego niepodołania obowiązkom przez nowicjuszy, niedoświadczonych jeszcze w tej ważnej roli.

6 listopada 2009
Po Roku Polskiej Demokracji (2009) Senatorowie chcą ustanowić rok 2010 "Rokiem Małych Ojczyzn" akcentując tym dwudziestą rocznicę pierwszych wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego - wówczas (w 1990 r.) jedynie gminnego. Przygotowywana uchwała ma podkreślić szczególnego uznania Senatu RP dla byłych i obecnych radnych gmin, powiatów i województw, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, starostów i marszałków województw, a także wszystkich, którzy podjęli działania dla dobra wspólnego, rozwoju lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, potwierdzając tym samym sens reform ustrojowych państwa. Jesienią przyszłego roku po raz szósty odbędą się wybory samorządowe na szczeblu gmin oraz po raz czwarty do rad powiatów i sejmików województw.

4 listopada 2009
Wczoraj w kilka godzin po ogłoszeniu przez czeski Trybunał Konstytucyjny, że Traktat Lizboński nie jest sprzeczny z ustawą zasadniczą Republiki Czeskiej, prezydent Vaclav Klaus podpisał Traktat. Na zwołanej po tym konferencji prasowej najpierw skrytykował sędziów Trybunału, następnie sam Traktat, a na końcu poinformował o złożonym przez siebie podpisie. Tym samym zakończył się proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego u naszych południowych sąsiadów i w całej Unii Europejskiej. Kilka dni wcześniej Czechy uzyskały wyłączenie ich kraju spod postanowień Karty Praw Podstawowych, o co zabiegał prezydent Klaus. Postanowienia Karty nie będą obowiązywać także w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Traktat Lizboński ma wejść w życie przed końcem tego roku. Uzgodnienia i akceptacja reformy Unii Europejskiej trwały od grudnia 2001 r. kiedy to powołano Konwent w Sprawie Przyszłości Europy, a efektem jego prac był Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Po odrzuceniu propozycji europejskiej konstytucji w referendach we Francji i Holandii, dokonano pewnych zmian i zaproponowano nową wersję pod nazwą: Traktat z Lizbony reformujący Unię Europejską, który został odrzucony w referendum w Irlandii. Tym razem - co jest już nie jako irlandzką tradycją (Traktat Nicejski też w Irlandii był dwukrotnie poddawany pod głosowanie) - zdecydowano o powtórzeniu referendum. W drugim referendum Irlandczycy zgodzili się na "Lizbonę". W rezultacie po ośmiu latach zmagań reforma Unii może ruszyć z miejsca.

2 listopada 2009
Bank Światowy przekazał Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej zgodę na przedłużenie realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich do czerwca 2011 r. (miał się zakończyć w 2009 r.). W Programie Integracji Społecznej PPWOW uczestniczy 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Korzystając z przedłużenia będą mogły znacznie lepiej wykorzystać pulę 40 mln euro na usługi społeczne dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Warunkiem jest także budżetowe wsparcie, którego kwota - z powodu kryzysu - została w lipcu br. zmniejszona do połowy wobec pierwotnie planowanej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba