Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 16.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2004
Weszły w życie rozporządzenia: ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wykazem przejść granicznych, na których dokonywana jest kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz. U 2004.122.1276) oraz ministra zdrowia w sprawie zasad współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 2004.122.1284).

24 maja 2004
Rozpoczęły pracę zespoły mające na miejscu (w terenie) pomóc rolnikom, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o obszarowe dopłaty bezpośrednie. Wnioski przyjmować będą także urzędy gmin, a nie tylko powiatowe biura ARiMR, którym przedłużono czas pracy: 7 dni w tygodniu od godz. 6.00 do 22.00. Obawy rolników wzbudza wymóg dokładnego obmierzenia działek (dopuszczalny błąd 3%). Niektórzy wójtowie zakupili w tym celu urządzenia GPS i wypożyczają je rolnikom.

21 maja 2004
Komisja Europejska, negocjująca także w imieniu Polski, uzgodniła z Rosją warunki jej przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Po kolejnych ustaleniach z USA, Chinami i Japonią w kontaktach handlowych Polski i Rosji będą obowiązywać m. in. stabilne zasady współpracy, obniżone o 30% cła importowe, ułatwienia dla firm budowlanych. Jest to znaczący efekt kilkutygodniowej zaledwie obecności Polski w UE.

20 maja 2004
Blisko 1,4 mln gospodarstw rolnych złożyło wnioski o wpis do rejestru producentów. Termin ich przyjmowania przedłużony został do 31 maja br. Spośród wpisanych do rejestru tylko 178 tys. gospodarstw złożyło dotychczas wnioski o obszarowe dopłaty bezpośrednie (druki wniosków). Bez obniżenia kwoty dopłat za spóźnienie rolnicy mogą składać wnioski do 15 czerwca br. Za każdy dzień przekroczenia tego terminu kwota dopłat maleje o 1%.

14 maja 2004
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsce pracy (Dz. U. 2004.84.778).

1 maja 2004
Rzeczpospolita Polska - wraz z dziewięcioma innymi państwami starego kontynentu - została członkiem Unii Europejskiej. O północy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w obecności najwyższych władz na maszt w barwach biało-czerwonej wstęgi wciągnięta została unijna flaga. W Dublinie - stolicy Irlandii, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w UE - spotykają się przywódcy 25 państw tworzących wspólnotę. Okolicznościowe imprezy zorganizowano w stolicach i innych miastach wszystkich krajów członkowskich.  >> więcej...

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A