Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 9.12.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2004
Weszły w życie rozporządzenia: ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wykazem przejść granicznych, na których dokonywana jest kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz. U 2004.122.1276) oraz ministra zdrowia w sprawie zasad współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 2004.122.1284).

24 maja 2004
Rozpoczęły pracę zespoły mające na miejscu (w terenie) pomóc rolnikom, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o obszarowe dopłaty bezpośrednie. Wnioski przyjmować będą także urzędy gmin, a nie tylko powiatowe biura ARiMR, którym przedłużono czas pracy: 7 dni w tygodniu od godz. 6.00 do 22.00. Obawy rolników wzbudza wymóg dokładnego obmierzenia działek (dopuszczalny błąd 3%). Niektórzy wójtowie zakupili w tym celu urządzenia GPS i wypożyczają je rolnikom.

21 maja 2004
Komisja Europejska, negocjująca także w imieniu Polski, uzgodniła z Rosją warunki jej przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Po kolejnych ustaleniach z USA, Chinami i Japonią w kontaktach handlowych Polski i Rosji będą obowiązywać m. in. stabilne zasady współpracy, obniżone o 30% cła importowe, ułatwienia dla firm budowlanych. Jest to znaczący efekt kilkutygodniowej zaledwie obecności Polski w UE.

20 maja 2004
Blisko 1,4 mln gospodarstw rolnych złożyło wnioski o wpis do rejestru producentów. Termin ich przyjmowania przedłużony został do 31 maja br. Spośród wpisanych do rejestru tylko 178 tys. gospodarstw złożyło dotychczas wnioski o obszarowe dopłaty bezpośrednie (druki wniosków). Bez obniżenia kwoty dopłat za spóźnienie rolnicy mogą składać wnioski do 15 czerwca br. Za każdy dzień przekroczenia tego terminu kwota dopłat maleje o 1%.

14 maja 2004
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsce pracy (Dz. U. 2004.84.778).

1 maja 2004
Rzeczpospolita Polska - wraz z dziewięcioma innymi państwami starego kontynentu - została członkiem Unii Europejskiej. O północy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w obecności najwyższych władz na maszt w barwach biało-czerwonej wstęgi wciągnięta została unijna flaga. W Dublinie - stolicy Irlandii, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w UE - spotykają się przywódcy 25 państw tworzących wspólnotę. Okolicznościowe imprezy zorganizowano w stolicach i innych miastach wszystkich krajów członkowskich.  >> więcej...

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba