Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2004
Weszły w życie rozporządzenia: ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wykazem przejść granicznych, na których dokonywana jest kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz. U 2004.122.1276) oraz ministra zdrowia w sprawie zasad współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 2004.122.1284).

24 maja 2004
Rozpoczęły pracę zespoły mające na miejscu (w terenie) pomóc rolnikom, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o obszarowe dopłaty bezpośrednie. Wnioski przyjmować będą także urzędy gmin, a nie tylko powiatowe biura ARiMR, którym przedłużono czas pracy: 7 dni w tygodniu od godz. 6.00 do 22.00. Obawy rolników wzbudza wymóg dokładnego obmierzenia działek (dopuszczalny błąd 3%). Niektórzy wójtowie zakupili w tym celu urządzenia GPS i wypożyczają je rolnikom.

21 maja 2004
Komisja Europejska, negocjująca także w imieniu Polski, uzgodniła z Rosją warunki jej przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Po kolejnych ustaleniach z USA, Chinami i Japonią w kontaktach handlowych Polski i Rosji będą obowiązywać m. in. stabilne zasady współpracy, obniżone o 30% cła importowe, ułatwienia dla firm budowlanych. Jest to znaczący efekt kilkutygodniowej zaledwie obecności Polski w UE.

20 maja 2004
Blisko 1,4 mln gospodarstw rolnych złożyło wnioski o wpis do rejestru producentów. Termin ich przyjmowania przedłużony został do 31 maja br. Spośród wpisanych do rejestru tylko 178 tys. gospodarstw złożyło dotychczas wnioski o obszarowe dopłaty bezpośrednie (druki wniosków). Bez obniżenia kwoty dopłat za spóźnienie rolnicy mogą składać wnioski do 15 czerwca br. Za każdy dzień przekroczenia tego terminu kwota dopłat maleje o 1%.

14 maja 2004
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsce pracy (Dz. U. 2004.84.778).

1 maja 2004
Rzeczpospolita Polska - wraz z dziewięcioma innymi państwami starego kontynentu - została członkiem Unii Europejskiej. O północy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w obecności najwyższych władz na maszt w barwach biało-czerwonej wstęgi wciągnięta została unijna flaga. W Dublinie - stolicy Irlandii, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w UE - spotykają się przywódcy 25 państw tworzących wspólnotę. Okolicznościowe imprezy zorganizowano w stolicach i innych miastach wszystkich krajów członkowskich.  >> więcej...

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A