Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 sierpnia 2009
Ostatniego sierpnia 1980 r. Komisja Rządowa i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisały w Gdańsku porozumienie, na podstawie którego m.in. dopuszczono do zarejestrowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Rząd zobowiązał się do opublikowania listy 21 postulatów strajkujących oraz uwzględnienia części z nich, w tym wniesienia do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury. Podobne porozumienia zawarto w Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju. Zrodził się potężny ruch społeczny, który walnie przyczynił się do odzyskania dziewięć lat później suwerenności przez Polskę i inne kraje bloku sowieckiego.

29 sierpnia 2009
Główny Urząd Statystyczny podał, że polski produkt krajowy brutto (liczony w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w II kwartale br. o 1,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8%). Głównymi czynnikami wzrostu PKB były popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,1 pkt. proc. oraz spożycie ogółem - wpływ 1,3 pkt. proc. Natomiast negatywny wpływ na odnotowany wzrost PKB miała akumulacja (–3,3 pkt. proc.), w tym po raz pierwszy od 2003 r. popyt inwestycyjny (–0,6 pkt. proc.). Tylko Polska spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej może poszczycić się dodatnim wynikiem PKB. Pozostałe 26 krajów członkowskich UE odnotowały spadek (w stosunku do II kw. 2008): od minus 0,2% - Grecja do minus 20,2% - Litwa; inni nasi sąsiedzi: Białoruś +0,3%, Czechy –4,9%, Niemcy –5,9%, Rosja –10,9%, Słowacja –5,3%, Ukraina –18%; w strefie euro –4,7%. Dobre wyniki polskiej gospodarki dadzą się realnie odczuć ludności dopiero po następnych kilku miesiącach.

28 sierpnia 2009
Posłowie z sejmowej podkomisji ds. przygotowania Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej "UEFA EURO 2012" zapoznali się z raportem obrazującym zaawansowanie prac w 50 ośrodkach rekomendowanych do roli centrów pobytowych drużyn uczestniczących w zawodach. Samorządowcy z siedmiu miast: Bielsko-Biała, Kołobrzegu, Nowego Dworu Mazowieckiego, Opalenicy, Ostródy, Sulejówka, oraz Warki osobiście przedstawili posłom stan przygotowań i plany związane z budową obiektów sportowych i hotelowych. W czasie najbliższych czterech miesięcy strona polska wyselekcjonuje 30 ośrodków, z których w przyszłym roku UEFA wybierze 16 do swojego katalogu. Nowością dla miast-organizatorów rozgrywek jest zgoda UEFA pozwalająca każdemu z nich na wybranie czterech sponsorów (dwóch medialnych i dwóch komercyjnych), a tym samym zasilenie wpływów dodatkowymi środkami na pokrycie kosztów organizacji.

26 sierpnia 2009
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zachęca beneficjentów funduszy europejskich do pokazania swoich projektów oraz podzielenia się doświadczeniami zdobytymi w trakcie ich realizacji. Przesłane materiały znajdą się w serwisie Mapa Dotacji UE. Opis projektu realizowanego w tej lub poprzedniej perspektywie finansowej powinien zawierać takie elementy jak: cele, najważniejsze działania zrealizowane w ramach projektu oraz jego pośrednie i bezpośrednie efekty. Tekst nie może być dłuższy niż 3 tys. znaków ze spacjami. Dołączyć można materiały promocyjne - zdjęcia, prezentacje, krótkie filmy, audycje i nagrania. W serwisie mogą znaleźć się tylko i wyłącznie opisy oraz materiały zdjęciowe, prezentacje i filmy, co do których uregulowane zostały kwestie praw autorskich (umowa licencyjna). Ministerstwo przyjmuje materiały wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD. Więcej informacji na stronie MRR.

24 sierpnia 2009
Jak podało Ministerstwo Finansów w 2010 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2009.88.539 ze zm.), będzie wynosił 36,94%. Oznacza to wzrost w stosunku do udziału w 2009 r. o 0,22 punktu procentowego.

21 sierpnia 2009
Samorządowcy nie poddają się inwestycyjnym niedogodnościom wynikającym ze zmniejszenia dochodów jednostek (zwłaszcza z podatków PIT i CIT). Ubytków nie kompensują odnotowane większe wpływy z podatku od nieruchomości (większa baza i wyższe stawki). Do końca czerwca wszystkie jst uzyskały 46% kwoty planowanej na ten rok (75 mld zł). Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczy zostały zrealizowane na poziomie od 14% do 39% planu rocznego, najwięcej w dużych miastach. Aby sprostać rosnącym zwykle w III i IV kwartale obciążeniom na inwestycje wyjściem będą kolejne kredyty. Zadłużenie jst wobec banków wynosiło w końcu czerwca blisko 30 mld zł.

19 sierpnia 2009
Ministerstwo Finansów wyliczyło na podstawie ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. 2009.52.420) średnią kwotę bazową dla kraju, która na rok budżetowy 2010 wynosi 2 312,09 zł. Wartość ta stanowi podstawę przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków związanych z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego w danej gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. Jeżeli średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej rekompensata wynosi 30% wydatków, jeżeli jest wyższa - 10 do 20%. Podana średnia krajowa kwota bazowa uwzględnia wykazane w sprawozdaniach wykonane w 2008 rok dochody bieżące ww. kategorii gmin oraz liczbę ich mieszkańców 31 grudnia 2008 r. ustaloną przez GUS.

17 sierpnia 2009
Do starających się o lokalizację na swoim terenie elektrowni atomowych dołączyło województwo zachodniopomorskie, oferując m.in. miejsca w powiecie stargardzkim, w gminie Marianowo. Wcześniej gotowość zlokalizowania u siebie pierwszej polskiej elektrowni na paliwo rozszczepialne zgłosiły województwa pomorskie i wielkopolskie.

15 sierpnia 2009
89 lat temu wojsko odrodzonego Państwa Polskiego wspierane przez całe społeczeństwo zwyciężyło nawałę bolszewicką zmierzającą przez Polskę i Warszawę na zachód Europy. To nasze zwycięstwo militarne - podobnie jak zwycięstwo cywilne w 1989 r. - miało trudne do przecenienia znaczenie dla dalszych losów Polski i całego kontynentu. Dzisiaj - w każdą rocznicę wygranej Bitwy Warszawskiej 1920 r. - świętujemy dzień Wojska Polskiego.

13 sierpnia 2009
W terminie uzgodnionym przez ministerialny Zespół konsultacyjny do spraw powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego i występujące solidarnie gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka jako Stowarzyszenie Gmin Puszczańskich - do 15 września br. - samorządy przedstawią koncepcję granic poszerzonego trzykrotnie Parku i opinie dotyczące powiązanego z tym Białowieskiego Programu Rozwoju. W programie z 75 rekomendowanych przez Ministra Środowiska projektów na łączną kwotę ponad 100 mln zł są m.in.: przebudowa sieci wodociągowej i ujęć wody, przyłączenia do wodociągu gminnego, rekultywacja składowisk odpadów, modernizacja stacji uzdatniania wody. Beneficjentami będą gminy. Ponadto na inicjowanie oraz wspieranie inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, pomoc pozostająca w dyspozycji starostwa powiatu hajnowskiego ma wynieść 1,5 mln zł.

10 sierpnia 2009
Według Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 do 9 sierpnia br. liczba złożonych wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na dofinansowanie z funduszy UE na lata 2007-2013 wyniosła 76,7 tys. i angażowała całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) równą163,4 mld zł. Z beneficjentami podpisano 16 494 umów o dofinansowanie na kwotę obejmującą część z UE blisko 36,0 mld zł, co stanowi 13,2% alokacji z bieżącej perspektywy finansowej. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ponad 6,5 mld zł, a w części dofinansowania z UE ponad 5,2 mld zł.

7 sierpnia 2009
Ministerstwio Środowiska prowadzi prace, których celem jest utworzenie parku narodowego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wstępne wariant granic obszaru, który byłby objęty taką formą ochrony, obejmuje 34 tys. ha na terenie gmin: Mikołajki, Piecki, Ruciane-Nida, Orzysz, oraz Świętajno. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody utworzenie parku narodowego wymaga uzgodnienia z władzami samorządowymi, na terenie których Mazurski Park Narodowy byłby tworzony. Dotychczas gminy nie wyrażają takiej zgody. Jak pisze w liście do mieszkańców ww. gmin minister Maciej Nowicki: Postulat utworzenia na Mazurach parku narodowego od 2007 roku jest zapisany w Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Zgodnie z tym dokumentem w Polsce planuje się utworzenie do 2013 roku trzech nowych parków narodowych - w tym Mazurskiego Parku Narodowego. Wcześniej uruchomiony Białowieski Program Rozwoju powinien pozwolić poszerzyć granice Białowieskiego Parku Narodowego w zgodzie z interesami mieszkańców. Programem tym objęty został cały powiat hajnowski, na terenie którego znajduje się Puszcza Białowieska. Powodzenie tego projektu pozwoli na zastosowanie tej samej, w pełni partnerskiej metody współpracy z samorządami lokalnymi w pracach nad utworzeniem Mazurskiego Parku Narodowego.

5 sierpnia 2009
Do Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Istotą zmiany ma być rozciągnięcie zakresu spraw podlegających referendum poza należące do wyłącznych kompetencji władz samorządowych także na inne istotne sprawy społecznych. Projekt noweli wprowadza instytucję referendum opiniodawczego, którego celem jest wyrażenie stanowiska lokalnej społeczności w konkretnej sprawie. Jego wynik z formalnoprawnego punktu widzenia nie będzie wiążący, ale będzie obligował organy władzy publicznej do określonego zachowania. Z dotychczasowych doświadczeń wynika nie wielkie zainteresowanie obywateli tą formą zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. W bieżącej kadencji władz samorządowych zorganizowano dotąd 54 referenda lokalne w sprawie odwołania organu samorządowego, a tylko 9 z nich spełniło warunek wymaganej frekwencji dla ważności uzyskanych wyników.

3 sierpnia 2009
Wśród ponad 100 projektów ustaw i kilkudziesięciu projektów rozporządzeń, które rząd planuje rozpatrzyć do końca bieżącego roku, część to przepisy o zadaniach i kompetencjach samorządów terytorialnych. Przygotowywane lub już przygotowane zmiany dotyczą m.in. ustaw: o podpisie elektronicznym (wprowadza nowy rodzaj usług podpisu elektronicznego, tzw. zaawansowanego podpisu elektronicznego), o publicznym transporcie zbiorowym (określa zasady organizacji i finansowania tego rynku), o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ma usprawnić procesy inwestycyjne), o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu w tym zakresie (ustanawia zespoły miejskie jako nową prawno-ustrojową formę współpracy miast z sąsiadującymi gminami oraz zasady tworzenia i funkcjonowania obszarów metropolitalnych). W opracowaniu są m.in. założenia do projektów ustaw: o systemie informacji oświatowej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także o odpadach.

1 sierpnia 2009
65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - heroicznego zrywu patriotycznego Polaków o wymiarze ogólnonarodowym. Niezależnie od poniesionej klęski militarnej przy najwyższym stopniu bestialstwa niemieckiego okupanta wobec żołnierzy Armii Krajowej, miasta i jego cywilnych mieszkańców - był to czyn bohaterski, a zarazem tragiczny, wywołany w czasie, gdy przesądzone były już losy wojny i losy podziału Europy po wojnie. Polacy - ponosząc ogromne ofiary - pokazali, że ich walki o niepodległość niczym nie można ujarzmić. Nie wszyscy zgadzają się, że patriotyzm musi być okupiony tak wielką ofiarą krwi.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba