Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 marca 2012
Niebezpieczeństwo degradacji małych miast i miejscowości: reorganizacja sieci sądów rejonowych, placówek pocztowych, szkół, ostre i kosztowne - a tym samym grożące likwidacją - wymogi dostosowawcze stawiane stacjom benzynowym, to tylko kilka przykładów "racjonalizacji" widzianej z perspektywy Warszawy. Kurs na metropolie nie powinien odbywać się kosztem mniejszych ośrodków. Tak jak solą gospodarki są średni i mali przedsiębiorcy, tak o cywilizacyjnym statusie kraju świadczy infrastruktura i poziom życia w średnich i małych miejscowościach. Każdy budżet - tym bardziej ten nie starczający na wszystko - wymaga widzenia więcej i szerzej; gdy dzieje się inaczej grożą szkody.

29 marca 2012
Wójtowie i burmistrzowie z województwa pomorskiego świecą przykładem jak promować swoje gminy. Już przy wjeździe "zamykają" obywateli w klatkach swojej władzy. Instalują liczne fotoradary i witają gości mandatem, a nawet kilkoma, bo sprytnie rozlokowane stałe i ruchome urządzenia kasują kary raz za razem. Inwestycja nie taka kosztowna, a dochody? W budżecie na rok 2011 gminy Rzeczenica (uczęszczana droga nr 25 Bydgoszcz-Człuchów-Koszalin) rada uchwaliła uzyskanie z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 miliony złotych (przy dochodach własnych ogółem, bez dotacji i subwencji - 6,4 mln zł); stojąca na straży bezpieczeństwa ruchu drogowego rada gminy Człuchów (mająca do dyspozycji spore odcinku dwóch dróg: tejże 25 i nr 22 Starogard Gd.-Człuchów-Wałcz) przebiła sąsiadów. W uzasadnieniu uchwały XVIII/113/11 (plan budżetu na 2012 rok) napisała szczerze, że największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 5 mln zł. Czy można więcej. Oczywiście. Dowodzi tego leżąca przy granicy z województwem wielkopolskim gmina Debrzno (droga nr 188 Człuchów-Złotów), która ponad połowę dochodów własnych czerpie z fotoradarów - na rok 2012 zaplanowała z tego źródła 7 mln zł (uchwała Rady nr XVII/104/2011) ? 742 zł na każdego mieszkańca; średnio ponad 19 tys. zł każdego dnia. Który samorząd jeszcze bardziej zadba o bezpieczeństwo i wyprzedzi Debrzno o kolejne dwa miliony, dając kierowcom do zrozumienia, że są mile widzianymi gośćmi. Temat ten podjęła Gazeta Wyborcza z 21 bm. Wśród zaangażowanych w fotoradarowe pozyskiwanie sporych dochodów wymieniła także Biały Bór, BoboliceManowo w sąsiednim województwie zachodniopomorskim.

27 marca 2012
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, zgodnie z Planem Działań na rok 2012, planuje ogłosić konkurs na dofinansowanie projektów wspierające osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane jako bezrobotne, na regionalnym rynku pracy w województwie pomorskim w Poddziałaniu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szacunkowa pula środków na konkurs, wynosi ok. 12,38 mln zł. Część z powyższej kwoty (3 mln zł) będzie przeznaczona na projekty skierowane w całości (100%) do osób ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozostałe środki (100%) - do osób, które ukończyły 50 rok życia. Maksymalna wartość projektu - 1 mln zł. Szczegółowe warunki planowanego naboru wniosków na stronie WUP Gdańsk.

26 marca 2012
30 maja br. rozpocznie się (tym razem) w Gdańsku dwudniowa XVI Konferencja Miasta w Internecie pod hasłem Wyzwania Cyfrowej Polski - od wizji do realizacji (http://16.kmwi.pl). Obrady dotyczyć będą m.in.: stanu administracji elektronicznej w Polsce; transformacji, jaka czeka polską szkołę dzięki wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych; roli rządu i samorządów w zapewnieniu dostępu mieszkańcom do Internetu. Konferencja odbędzie się po opublikowaniu raportu NIK o stanie wdrażania elektronicznej administracji w Polsce. Oczekiwany jest Raport Otwarcia szefa nowego resortu Administracji i Cyfryzacji, Podczas konferencyjnych prezentacji i debat mają być poruszane tematy związane z niezbędną infrastrukturą gdy gotowa już będzie w regionach szerokopasmowa sieć szkieletowa, z niezbędną lokalną infrastrukturą edukacji cyfrowej do efektywnego zwalczania zjawiska wykluczenia cyfrowego Polaków, z barierami rozwojowymi polskich miast, wsi i regionów, wynikającymi z niskiego poziomu kompetencji cyfrowych ich mieszkańców.

23 marca 2012
Zakończył się I etap piątego już konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konkurs wyłania i najlepsze przedsięwzięcia współfinansowane z Funduszy Europejskich dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji. Wśród 256 zgłoszeń najliczniej reprezentowane są kategorie: turystyka aktywna (71 projektów), rewitalizacja (57) oraz obiekt turystyczny (42 projekty). Nominacje uzyskało 19 projektów w 7 kategoriach. Dziesięć z nich to inwestycje samorządowe; zgłosiły je miasta: Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, gminy miejskie: Ostrów Wielkopolski, Mrągowo, Złotoryja, gminy: Wilkowice, Czrnichów, Tarnowskie Góry oraz powiaty: gryfickinyski. Lista nominowanych w projektów na stronie MRR. Teraz - w II etapie - spośród nominowanych nastąpi wybór 7 Cudów Funduszy Europejskich. Zwycięzcy podczas uroczystej gali otrzymają statuetkę Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich, tablicę pamiątkową, dyplom. Objęci też zostaną działaniami promocyjnymi na skalę ogólnopolską.

21 marca 2012
Kierownictwo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC) kolejny raz potwierdza potrzebę dokonania przeglądu funkcji, zadań oraz finansów samorządu w celu bardziej racjonalnego kształtowania podziału terytorialnego kraju, dostosowując go do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej. Odpowiadając na interpelację poselską wiceminister MAiC Włodzimierz Karpiński zaznaczył, że resort nie prowadzi obecnie działań dotyczących generalnych zmian w zasadniczym podziale terytorialnym państwa, a ewentualne korekty granic powiatów, zgodnie z przepisami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, mogą być dokonywane z inicjatywy Rady Ministrów, a także na wniosek rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy. Z głosów poselskich należy przede wszystkim odnotować zdania wskazujące, że realizowana już częściowa likwidacja powiatowych komend Policji, siedzib prokuratur i sądów rejonowych wyraźnie osłabia znaczenie powiatów, jako ważnego szczebla samorządu terytorialnego. Szczebel powiatowy samorządu istniał w II Rzeczypospolitej oraz po wojnie do 1975 r. Został przywrócony w 1999 r.

19 marca 2012
O wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki na następny 2013 rok samorządy muszą zdecydować do końca tego miesiąca, podejmując uchwałę, w której rada wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Rok temu na utworzenie funduszu zdecydowała się prawie połowa gmin (1165), najwięcej w województwach opolskim (69%) i podkarpackim (64%). Uchwałę o nie wyrażeniu zgody podjęły rady 728 gmin, natomiast 586 gmin nie podjęło w I kwartale 2011 r. żądnej uchwały w tej sprawie. Gminy podejmujące decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego mogą odzyskać 10 do 30% przeznaczonej kwoty z budżetu państwa. Dane ubiegłoroczne: łącznie na fundusz sołecki wydano ok. 177 mln zł, zwrot z budżetu 40,4 mln zł. Wysokość refundacji jest uzależniona m.in. od liczby mieszkańców i zamożności gminy. Z funduszu sołeckiego finansowane są inicjatywy mające poprawić warunki życia mieszkańców, np. budowa placów zabaw, poprawa czystości, naprawa chodników.

16 marca 2012
XXXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Karpaczu zdecydowało o przygotowaniu obywatelskiego projektu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowcy uważają, że regulacje prawne, które nastąpiły po 2007 r., wywołały roczne straty w finansach samorządów rzędu 8 mld zł. ZMP proponuje zwiększenie udziału wszystkich szczebli samorządów we wpływach z PIT: gmin z 39,34% do 50,02%, powiatów z 10,25% do 13,03%, województw z 1,60% do 2,03%.

14 marca 2012
Drugi termin składania wniosków w programie: "Moje Boisko - Orlik 2012" upływa 31 mraca br. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych. Celem jest sprzyjanie rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży oraz uprawiania sportu pod okiem trenera-animatora, a także szerzej - popularyzowaniu aktywnego stylu życia mieszkańców. Budżet pokrywa 33% kosztów kwalifikowanych danego zadania, jednak nie więcej niż 333 tys. zł brutto.

12 marca 2012
Po kilku miesiącach dyskusji w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nowe wzory oświadczeń majątkowych dla samorządowców mają zacząć obowiązywać od 2 maja br. Taka data figuruje w najnowszym projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Nowe oświadczenia uwzględniają większość uwag zgłoszonych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej. Formularze mają utrzymany podział na część jawną (A) i niejawną (B) oraz rubryki do odnotowania składników majątku w kraju i za granicą. Adresy posiadanych nieruchomości oraz adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe umieszczono w części niejawnej. W nowych oświadczeniach znajdzie się więcej informacji na temat posiadanych nieruchomości, nie tylko własnego domu lub mieszkania, ale także m.in. posiadanego garażu, lokalu użytkowego, działki, placu. Przy każdym z wymienionych elementów konieczne będzie określenie formy nabycia i ceny nabycia z umowy przenoszącej własność. Obowiązkowe będzie także ujawnienie wszystkich dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym zwłaszcza z tytułu dzierżawy oraz przyznanych dotacji unijnych. W proponowanych wzorach oświadczeń rozszerzono zakres informacji o majątku ruchomym. Oprócz dokładnych danych o posiadanych samochodach samorządowcy będą też musieli powiadomić o maszynach rolniczych, łodziach, kosztownej biżuterii czy dziełach sztuki. Zgodnie z projektowanymi rozporządzeniami nowe wzory oświadczeń mają zacząć obowiązywać od 2 maja br. Projekty na stronie bip Kancelarii Premiera.

9 marca 2012
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała do ministerstwa sprawiedliwości wniosek o przedstawienie szczegółowych kryteriów, na podstawie których dokonana ma zostać reorganizacja sądów. W swoim piśmie Rzecznik podkreśla, że prawo do sądu stanowi jedno z najbardziej fundamentalnych praw obywateli. Kryterium ekonomiczne nie powinno być jedynym, na podstawie którego następuje podjęcie decyzji o likwidacji niektórych sądów. Decyzje powinny uwzględniać m.in. sprawność postępowań sądowych, liczbę zakończonych spraw przez sędziów danego sądu, względy ekonomiczne, słuszne interesy obywateli, a także umożliwienie dostępu obywatelom do wymiaru sprawiedliwości także w aspekcie fizycznego dostępu do siedzib sądów.

7 marca 2012
Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło wczoraj ostatnią nowelę ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników (Dz.U. 2012 poz.243). Nowela jest m.in. związana z żądaniem Komisji Europejskiej redukcji dopłat uzupełniających w 2012 r. w związku z dotychczasowym ich przekroczeniem. Ministerstwo rolnictwa nadmiernie rozbudowało system tych dopłat, którymi objęto m.in. producentów owoców miękkich czy chmielu. W latach 2010 i 2011 wypłacono rolnikom o ponad 300 mln euro więcej niż przewiduje unijny pułap wsparcia krajowego, ustalony w traktacie akcesyjnym na podstawie produkcji oraz plonów referencyjnych. Kwota dopłat za 2012 r. ma być zmniejszona o ok. 232 mln euro. Mniej dostaną beneficjenci dopłat uzupełniających ze 117 tys. gospodarstw o areale 22 ha i większym (przykładowe wyliczenia w Tygodniku Rolniczym, nr 9/2012). O przyszłym kształcie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym o wsparciu bezpośrednim rolników i inwestycyjnym rolnictwa w latach 2014-2020, zdecyduje wspólnota uchwalając w niedługim czasie kolejną perspektywę finansową (budżet) Unii Europejskiej.

5 marca 2012
Ogłoszone 20 lutego br. rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2012 poz.190) rozszerzyło od 1 stycznia 2012 r. wykaz stanowisk samorządowych. Wśród dodanych znalazły się m.in. w gminach - asystent rodziny, w powiatach - koordynator pieczy zastępczej. Pensje minimalne w granicach 1300...1500 zł.

3 marca 2012
Podczas obrad Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy 25 państw członkowskich, wśród nich premier Donald Tusk, podpisali (przyjęty kilka dni wcześniej) pakt fiskalny. Podpisów nie złożyły Czechy i Wielka Brytania. Pakt narzuca zaostrzone reguły budżetowe; po ratyfikacji ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. w krajach posługujących się wspólną walutą euro oraz być otwarty dla krajów spoza eurolandu. Wprowadzane unijne reguły dyscypliny finansowej mają uchronić Unię przed podobnym kryzysem, z jakim zmaga się od ponad dwóch lat. Rada Europejska dokonała także wyboru Hermana Van Rompuya na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady, Holandia wycofała sprzeciw wobec rozszerzenia strefy Schengen na Bułgarię i Rumunię od września tego roku, a Serbia - po normowaniu kontaktów z Kosowem - uzyskała status kandydata do Unii.

1 marca 2012
Jak oświadczył minister administracji i cyfryzacji Michał Boni strona rządowa zobowiązała się na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu do dokonania przeglądu modelu ustrojowego i poważnej dyskusji o tym, jakie funkcje są pełnione przez różne jednostki samorządu. Dopiero po szczegółowej analizie nożna będzie zastanawiać, czy w ogóle dokonywać jakichś zmian. Na pewno będzie kontynuowana debata dotycząca modelu metropolitalnego. Na temat silnej roli rozwojowej metropolii wiele dyskutuje się w świecie. W Polsce trzeba budować równowagę między silnymi metropoliami a obszarami, które mają mniejszy potencjał, są mniej zaludnione. Nie ma więc pomysłu ani projektu ustawy - o czym krążą plotki - że planowana jest likwidacja powiatów. Dyskusja o całości modelu samorządowego, o jego potencjale, o dochodach i wydatkach jest postulowana także przez stronę samorządową.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba