Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 22.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 listopada 2012
W ogłoszonym ostatnio raporcie jednej z największych międzynarodowych firm wydawniczo-edukacyjnych "Pearson" - Polska zajęła 14 miejsce wśród 50 krajów Europy, Azji i Ameryki poddanych badaniom efektów nauczania w obowiązującym u nich systemie szkolnictwa. Raport powstał na podstawie testów przeprowadzanych w latach 2006-2010. Stosowano je do sprawdzenia znajomość nauk ścisłych i humanistycznych wśród 10- i 15-latków. Największy skok odnotowaliśmy w czytaniu ze zrozumieniem (w jednym z testów awans o dziesięć miejsc, na piętnastą pozycję), dobrze wypadliśmy w konkurencji myślenia matematycznego, odnotowano proces wyrównywania się poziomu naszych szkół oraz zmniejszanie odsetka uczniów z najsłabszymi wynikami w testach. W Europie uplasowaliśmy się za Finlandią, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Irlandią i Danią, a przed Niemcami, Belgią, Węgrami, Słowacją, Rosją, Szwecją, Czechami i Francją. Więcej informacji.

28 listopada 2012
Zakończono lub kończy się budowę pięciu kolejnych obwodnic realizowanych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Nowe odcinki dróg omijają miejscowości: Jędrzejów - w ciągu drogi nr 78, Jarosławia - w ciągu drogi nr 4, Kurozwęk - w ciągu drogi nr 765, Frampola - w ciągu drogi nr 74, Olecka - w ciągu drogi nr 65. Program Rozwój Polski Wschodniej to m.in. 27 projektów drogowych. Większość z nich to obwodnice. Działają już obwodnice Ełku, Kolbuszowej, Mrągowa, Przemyśla, a także Trasa Generalska w Białymstoku. Trwają budowy następnych obwodnic: Hrubieszowa, Końskich, Mielca, Stawisk, oraz Szczuczyna. Wkrótce rozpocznie się budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego.

26 listopada 2012
W ramach nieodpłatnych szkoleń internetowych dla samorządowców "Gmina dla Recyklingu" organizowane są cyklicznie sesje testów sprawdzających wiedzę nt. aktualnych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych w gospodarce odpadami. Testy dostępne są dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników na platformie edukacyjnej www.odpady.ews21.pl. Odpowiedzi udziela zespół ekspertów gospodarki odpadami, a w bazie znajduje się już ponad 300 odpowiedzi.

24 listopada 2012
Kolejny szczyt UE (posiedzenie Rady Europejskiej) zakończył się brakiem porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2014-2020. Zdaniem przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a są jednak duże szanse na dojście do porozumienia na początku przyszłego roku. Według końcowej propozycji zamykającej się łącznie kwotą 973 mld euro, Polska w wymienionym siedmioleciu miałaby otrzymać ok. 72,4 mld euro (ok. 300 mld PLN); w budżecie 2007-2013 przypadło nam 68 mld euro. W naszym interesie leży nie tylko wielkość kwoty, ale na równi z tym jak najmniejsza zwłoka w uchwaleniu nowego budżetu, abyśmy mogli zapewnić wdrożenie nowych programów UE bez istotnej przerwy w korzystaniu z nich z zasilaniem unijnym. Główny oponent żądający bardzo dużych cięć - Wielka Brytania - optuje też za silną integracją strefy waluty euro i zdecydowanie luźniejszą w obszarze pozostałych państw członkowskich. Wówczas wiele nowych wydatków budżetowych nie obciążałoby Wielkiej Brytanii pozostającej poza eurolandem, i utrzymującej trwały do niej dystans, a nawet do własnego członkostwa w UE. Wytrwałe dążenia także innych państw członkowskich do zmiany architektury Unii Europejskiej może podważyć jej fundamenty. W takiej sytuacji wyprzedzające uchwalenie budżetu na następne siedem lat leży w żywotnym interesie Polski. Rozkład wydatków proponowany w nowej perspektywie finansowej to: 37,5% na zrównoważony rozwój, w tym są dopłaty bezpośrednie i rozwój wsi; 31,9% na politykę spójności; 15,7% na badania, rozwój i edukację; 6,7% na relacje zewnętrzne UE; 6,4% (62 mld euro) na administrację; 1,8% na politykę azylową i bezpieczeństwo. Na jednomyślność w sprawie nowego budżetu musimy nadal czekać. Polska kontynuuje budowanie koalicji zwolenników polityki spójności. Następne spotkanie Rady Europejskiej 13-14 grudnia br.

22 listopada 2012
Projekt nowelizacji przepisów dotyczących zmian w podziale dochodów z PIT złożony przez samorządowców w Sejmie w wyniku kampanii "Stawka większa niż 8 mld" (zob. Diariusz REGIOsetu z 21 lipca br.), był w tym tygodniu przedmiotem dyskusji na spotkaniu przedstawicieli korporacji samorządowych z premierem Donaldem Tuskiem. Zdaniem Premiera rozpoczęcie dyskusji nad gruntowną zmianą ustawy o finansowaniu JST z punktu widzenia rządu i interesów państwa - w obecnej sytuacji spowolnienia rozwoju - jest nierealne. Samorządowcy przekonywali Premiera, że kwota 8 mld zł to ostrożne szacunki nierównowagi w systemie finansów samorządowych, i że należy to szybko naprawić. Imperatyw zrównoważenia finansów JST powinien być oczywisty dla wszystkich. Strony zgodziły się, że źródłem tego równoważenia nie musi być zmiana podziału dochodów z PIT, ale każde prowadzące do wymaganego celu rozwiązanie, np. udział w podatku VAT, albo zwrot VAT od inwestycji. Rozwiązań może być więcej, ale nie można ich szukać w nieskończoność. Szef rządu gotowy jest na kompromis, który - bez naruszenia stabilności budżetu państwa - pozwoli zwiększyć dochody lub zmniejszyć wydatki JST. Samorządowcy nie mogą też (i nie powinni) godzić się na uszczuplanie przy tym ich ustawowej samodzielności.

21 listopada 2012
Wzdłuż zrealizowanych już inwestycji "Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinkach drogi wojewódzkiej nr 685 Nowosady-Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej nr 687 Zwodzieckie-Nowosady" - wykonany został kanał technologiczny o długości 5,6 km. Jest to pierwsza część szkieletu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW), budowanej w ramach projektu jako nowa infrastruktura. Na Podlasiu powstanie sieć o długości ponad 1800 km; zainstalowanych zostanie 181 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. Ponad 160 tys. osób zyska możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu. Koszt inwestycji to ponad 250 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 200 mln zł. W ramach projektu SSPW powstanie nowoczesna infrastruktura ICT, obejmująca ponad 10 tys. km światłowodów i ponad tysiąc węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. Przeszkolonych zostanie też kilka tysięcy osób zagrożonych "wykluczeniem cyfrowym". Obecnie w województwach trwa procedura wyboru podmiotów, które zajmą się budową i operowaniem sieciami.

19 listopada 2012
W dniach 3-4 grudnia 2012 r. w Warszawie odbędzie się seminarium informacyjne z udziałem przedstawicieli 19 jednostek samorządu z Norwegii, które poszukują polskich partnerów samorządowych do realizacji projektów w ramach nowej rundy Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Przyjazd do Warszawy zadeklarowali przedstawiciele norweskich samorządów, zarówno takich które już miały kontakty w Polsce i chcą je rozwijać czy też rozszerzyć na inne nasze JST, jak też gotowe do rozpoczęcia kontaktów z polskimi samorządami. Spotkanie jest organizowane przez Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP w ramach realizacji "Programu Regionalnego MF EOG". Zgłoszenia wraz z krótkim opisem tematyki oczekiwanej współpracy z partnerami norweskimi można składać do dnia 23 listopada br. Przyjazd na własny koszt. Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie www.zpp.pl.

16 listopada 2012 - PRACUJ w CHMURZE
Wykonana przez ekspertów nowych technologii i edukacji analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) towarzyszących przetargom ogłaszanym w ostatnich dwóch latach przez samorządy na rozwiązania IT wykazała wiele przypadków niegospodarności. Najczęściej popełniane błędy to zakup drogiego sprzętu serwerowego na własność, zakup wielu licencji na oprogramowanie, a także powtarzająca się w wielu JST budowa podobnych "autorskich" aplikacji i platform edukacyjnych. Kompetencje urzędników nie nadążają za szybkim postępem technologicznym w omawianej branży. Nie uwzględniają oni dość często w całościowym rachunku kosztów wymaganego w projektach unijnych utrzymywania "dobrostanu" przez ileś kolejnych lat; tym samym wpadają w przyszłe znaczne wydatki. Nowoczesnym wyjściem jest korzystanie z udostępnianego przez internet oprogramowania, zainstalowanego, utrzymywanego i serwisowanego na serwerach usługodawcy, a nie użytkownika (tzw. praca w "chmurze" - Cloud Computing). "Chmura" to zdalny zasób otwartych programów. Dotychczasowy dostęp w sieci do informacji zostaje poszerzony o dostęp do funkcjonalności konkretnych programów. W korzystaniu z takiej usługi na komputerach użytkownika pośredniczy dowolna przeglądarka internetowa. Osiąga się ten sam cel, a wydatki obejmują tylko "bilet wejścia w chmurę" oraz zakup stacji końcowych, które mogą pracować pod kontrolą bezpłatnego oprogramowania open source. Jest zatem kolejny przykład, że wcale nie małe pieniądze można znaleźć na własnym podwórku, bez proszenia o nie kogokolwiek. Żródło.

15 listopada 2012 - KUPUJ RAZEM
Mający wcześniejsze doświadczenia z negocjacji z koncernem energetycznym, Związek Gmin Śląska Opolskiego utworzył grupę zakupową z udziałem 47 podmiotów: 23 gmin oraz 24 gminnych spółek i instytucji kultury posiadających osobowość prawną. Na podstawie ich pełnomocnictw Prezydent Kędzierzyna-Koźla ogłosił przetarg na zakup dla grupy energii elektrycznej. Na portalu zamówień publicznych Wspólnoty Europejskiej ukazało się ogłoszenie pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego w latach 2012-2013". Zamówienie objęło zapotrzebowanie na energię elektryczną (EE) dla obiektów administrowanych przez urzędy gmin, gminne jednostki organizacyjne, gminne instytucje kultury oraz spółki z udziałem gminy, na które składa się 3417 punktów poboru EE na potrzeby eksploatacji: budynków, lokali, obiektów użytkowych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Największe oszczędności można uzyskać wówczas, gdy łączny wolumen energii elektrycznej dla grupy gmin nie będzie dzielony na część oświetleniową i pozostałe. Do przetargu zgłosiło się czterech oferentów podając wyceny od 15,6 mln do 16,0 mln zł, gdy deklarowana suma ponoszonych odrębnie wydatków przez wspomniane 47 jednostek sięgała 21,0 mln zł. Docelowe zmniejszenie wydatków na EE bez ograniczenia zużycia to prawie 25%.

13 listopada 2012
Dokładnie za tydzień - 20 listopada br. - rozpoczną się w Białymstoku dwudniowe obrady I Kongresu Polski Wschodniej. Wezmą w nim udział samorządowcy z tytułowych regionów kraju: marszałkowie, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie oraz przedstawiciele biznesu i nauki. W prelekcjach i dyskusjach poruszone zostaną kwestie przyszłości polskiej gospodarki, barier komercjalizacji wiedzy oraz ograniczeń w rozwoju przedsiębiorczości. Tematem będą też trendy w branży szkoleniowej, rozwiązania marketingowe, promocyjne i informatyczne. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy na stronie Kongresu - link powyżej.

11 listopada 2012
94 lata temu Józef Piłsudski - następnego dnia po powrocie do Warszawy z uwięzienia w Magdeburgu - otrzymał od Rady Regencyjnej mandat sprawowania władzy wojskowej. Po 123 latach od całkowitego rozgrabienia przez Rosję, Prusy i Austrię - Polska wracała na mapę Europy. Wysiłek dyplomatyczny Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego otwierał Józefowi Piłsudskiemu w 1918 r. czas zbrojnej walki o granice odradzającej się Rzeczypospolitej. Zarówno w walce jak i w odbudowie swojego państwa Polacy dali jak najlepsze świadectwo. Rocznice tego dnia od 1937 r. - z przerwą w czasie niemieckiej napaści i okupacji w latach 1939-1945 i dalej w PRL do roku 1988 - są oficjalnym świętem państwowym: Narodowym Świętem Niepodległości. Obchody zorganizowano w całym kraju. W Warszawie po uroczystościach na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Prezydent Bronisław Komorowski poprowadził marsz "Razem dla Niepodległej" oddając po drodze cześć przed pomnikami Józefa Piłsudskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wincentego Witosa, Generała Stefana Grota Roweckiego i Romana Dmowskiego. W marszu tym spotkali się Polacy o różnych poglądach. Pokazali jak można godnie świętować fundamentalne wartości: niepodległość, demokrację i zgodę dla dobra wspólnego. Licznie obsadzony był również "Marsz Niepodległości" zorganizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) i Młodzież Wszechpolską. Wśród jego uczestników znaleźli się inicjatorzy burd i zamieszek. Warszawiacy "na żywo" a pozostali mieszkańcy kraju w telewizji mogli zobaczyć jaki mają wybór. Organizowanie się grup oficjalnie głoszących i siłowo manifestujących przy każdej okazji nie uznawanie demokracji i państwa wymaga odważnej i skutecznej reakcji legalnych władz zanim nie będzie za późno.

10 listopada 2012
W Warszawskiej Politechnice obradował VII Kongres Obywatelski - od 2005 r. doroczne spotkanie ludzi dialogu, refleksji, szacunku dla różnorodności, którego celem jest samodoskonalenie się Polaków. Organizatorem Kongresu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W tym roku dyskusja skupiała się wokół hasła Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski. Podczas sesji plenarnych oraz sesji tematycznych i warsztatów dyskutowano tematy: Innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Przyszłość polskiej edukacji; Jaki etos administracji - służba publiczna, menadżerski profesjonalizm czy przestrzeganie procedur?; Co znaczy człowiek kulturalny - w poszukiwaniu źródeł postaw i umiejętności; Społeczna odpowiedzialność uczelni; Budowa wspólnot lokalnych; Strategiczne projekty energetyczne - czy stać nas na dialog i porozumienie?; Jaki klucz kompetencyjny dla rozwoju innowacyjności młodych Polaków?; Jak być podmiotowym w cyberświecie? Z roku na rok wzrasta zainteresowanie Kongresem wśród młodzieży, na obrady przyjeżdża wiele osób nawet z odległych zakątków kraju. Szkoda tylko, że tak ciekawa i obszerna tematyka jest wtłoczona w kilkugodzinne zaledwie ramy. Przez to uczestnicy mogą jedynie w części skorzystać z przygotowanego ładunku wiedzy i możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami. Zorganizowanie Kongresu rozciągniętego na cały weekend jest z pewnością o wiele trudniejsze, ale chyba warto się z tym zmierzyć - ku większemu pożytkowi w dziele samodoskonalenia. Udostępnione później filmy z obrad Kongresu.

8 listopada 2012
Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy żłobkowej, ułatwiający gminom oraz osobom prywatnym zakładanie żłobków i klubów dziecięcych. Według nowych rządowych propozycji m.in. podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa do 80% kosztów realizacji zadania. O dotację będą mogły ubiegać się nie tylko gminy, ale także osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zmianie maja też ulec możliwości zatrudniania dziennego opiekuna. Otworzono taką możliwość - poza dotychczasową dla gmin - także dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających takiej osobowości. Podano też zamknięty katalog danych osobowych, które będzie można uzyskać od rodziców ubiegających się objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna. Po wejściu w życie nowych przepisów, obowiązek wpisu prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych będzie wymagany od 1 września 2013 r.

7 listopada 2012
Ministerstwo Finansów ogłosiło dane z otrzymanych sprawozdań, według których budżety jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 6 604 mln zł (48,3% deficytu planowanego na koniec roku). W stosunku do udziału długu w dochodach na koniec 2011 roku było mniejsze o 2,1%. Spośród 2809 JST tylko 62 nie miało żadnych długów, długi 664 mieściły się w przedziale 20?30% wykonanych dochodów, limit wynoszący 60% dochodów przekroczyło od stycznia do końca czerwca 48 gmin, 5 miast na prawach powiatu i 3 powiaty ziemskie. W gminach i powiatach udział długu w dochodach w I półroczu 2012 r. był mniejszy niż na koniec 2011 r., natomiast w miastach na prawach powiatu i w województwach nastąpił niewielki jego wzrost. Ogółem w I półroczu 2012 r. zadłużenie samorządów stanowiło 35% planowanych dochodów. Szczegóły na stronie MF.

6 listopada 2012
Jutro rozpoczyna się praktyczne wprowadzanie w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej (satelitarny odbiór był możliwy już od dłuższego czasu). Harmonogram rozpisany jest terytorialnie do lipca przyszłego roku. Jako pierwsze doświadczy tej zmiany województwo lubuskie. W środę 7 listopada o godzinie 4 rano wyłączone zostaną na jego obszarze nadajniki sygnału analogowego. Dostępny będzie tylko sygnał cyfrowy, znacznie lepszej jakości, odporny na zakłócenia, "obudowany" wieloma nowymi możliwościami - tak po stronie nadawcy jak i odbiorcy. Posiadacze nowoczesnych telewizorów wyposażonych w tuner MPEG-4 oraz odbiorcy platform cyfrowych i telewizji kablowej nie odnotują żadnej zmiany, natomiast Ci, którzy mają telewizory bez takiego tunera oraz starszego typu (kineskopowe) odbierający z własnej anteny muszą się zaopatrzyć w odpowiedni dekoder, który przetworzy sygnał cyfrowy na "dawny" analogowy. Dekoder STB (set top box) kosztuje od 80 do 200 zł. Antena dobrze odbierająca dotąd sygnał analogowy, powinna nadal dobrze odbierać sygnał cyfrowy. Sporo informacji ważnych dla odbiorców z terenów wiejskich opublikowano w numerze 44 Tygodnika Rolniczego (z 2 listopada br.). Szczegółowe porady można znaleźć na stronie www.cyfryzacja.gov.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 007 788.

5 listopada 2012
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) ma przedstawić do końca roku projekt przepisów zwiększający elastyczność struktury samorządów. Mają się w nich znaleźć propozycje zwiększenia zachęt finansowych do łączenia się JST w większe jednostki. Dotychczasowe premie w takich sytuacjach to zwiększenie o 5% udziału w dochodach z PIT przez pięć lat. Brak korzystania z tego dowodzi, że jest to zbyt skromna zachęta. Część przepisów ma być uproszczonych, część usuniętych. Zmianie mają też ulec m.in. ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym oraz powiatowym, prawo geodezyjne i kartograficzne.

2 listopada 2012
Uchwała w sprawie metody obliczania opłaty śmieciowej musi określać także jej stawkę. Brak podania stawki czyni uchwałę nieważną, gdyż narusza art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996.132.622, ost.zm. 2011.152.897). Gmin są obowiązane podjąć powyższe uchwały do 31 grudnia 2012 r. Unia Metropolii Polskich podaje jakie warianty naliczania opłaty śmieciowej preferują największe miasta: Białystok - od liczby osób zamieszkujących lub od gospodarstwa domowego; Bydgoszcz - od liczby osób zamieszkujących (weryfikacja: faktury za wodę); Katowice - od zużycia wody (bardzo dobre opomiarowanie); Kraków - podział na trzy grupy: zamieszkałe - od liczby osób lub od powierzchni, niezamieszkałe i  mieszane - od pojemnika; Lublin - prawdopodobnie od zużycia wody; Łódź - prawdopodobnie od powierzchni lokalu (weryfikacja: faktury za wodę); Poznań - od liczby osób zamieszkujących (weryfikacja: faktury za wodę); Rzeszów - od liczby osób zamieszkujących lub od zużycia wody; Szczecin - od liczby osób zamieszkujących lub powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego; Warszawa - od powierzchni lokalu (weryfikacja: faktury za wodę); Wrocław - od powierzchni lokalu lub zużycia wody. Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w 1705 gminach wynika, że w 1/3 nie podjęto jeszcze działań w celu stworzenia zespołu, który pracowałby nad wdrażaniem systemu gospodarki odpadami; w ponad siedmiuset - prowadzone są dopiero prace wstępne. Jedynie 16% ankietowanych JST oceniło swoje działania w tym zakresie jako zaawansowane.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba