Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 marca 2006
W marcu upłynęło 16 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Odnotowanie tej rocznicy oraz wyrażenie uznania dla osiągnięć samorządu, a zarazem wskazanie spraw "do naprawienia" - było przedmiotem obrad Senatu RP. Druga Izba parlamentu podjęła uchwałę o patronackiej współpracy z samorządem terytorialnym. "...Senat VI kadencji nawiązując do pięknej tradycji Senatu I kadencji deklaruje, że traktuje jako swój obowiązek sprawowanie patronatu nad samorządem terytorialnym oraz wyraża wolę stałej współpracy z organami i organizacjami samorządowymi, aktywnego przyczyniania się do dalszego rozwoju i wzmacniania polskiego samorządu terytorialnego." Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

29 marca 2006
Zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. 2006.50.361). Nowe przepisy zakładają możliwość wypłacania zaliczek dopłat bezpośrednich rolnikom, którzy np. z powodu klęski żywiołowej znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a także precyzyjnie określają termin składania wniosków o dopłaty - od 15 marca do 15 maja. Według prawa unijnego, wnioski składane są w terminie ustalonym przez państwo członkowskie, ale nie później niż do 15 maja każdego roku.

27 marca 2006
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował na swojej stronie internetowej analizę i ocenę potencjału ekonomiczno-społecznego województwa środkowopomorskiego, które miało by powstać z 15 powiatów wchodzących dzisiaj w skład województw: pomorskiego (powiaty: bytowski, człuchowski, lęborski, słupski i miasto Słupsk), wielkopolskiego (powiat złotowski) i zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, miasto Koszalin, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki). Z przedstawionych szczegółowych wyliczeń wynika, że nowe województwo (wniosek w sprawie jego powołania rozpatrują komisje sejmowe) charakteryzowałyby jedne z najniższych wskaĄników zaludnienia oraz wytwarzanego produktu krajowego brutto, a zarazem najwyższa stopa bezrobocia. Zdaniem autorów ekspertyzy, przeciw jego utworzeniu świadczą również poważne komplikacje, jakie nastąpiłyby w procesie programowania rozwoju regionalnego ze wsparciem unijnym na lata 2007-2013. Natomiast przekornym argumentem ZA może być poprawa statystyczna odpowiednich wskaĄników w pomniejszonych województwach: pomorskim i zachodniopomorskim.

26 marca 2006
Wczoraj w Zespole Szkół Samorządowych w gminie Bieliny (woj. świętokrzyskie) Polska Fundacja im. Roberta Schumana zainaugurowała realizację projektu: Demokracja czeka na Twój głos! Młody obywatel w Europie, organizując symulację wyborów samorządowych. Stu kilkudziesięciu uczniów z okolicznych szkół oraz eksperci dyskutowali na seminarium na temat świadomego udziału w wyborach. Następnie przyszli wyborcy wcielili się w role polityków, dziennikarzy, członków komisji wyborczych. Fundacja zapewniła profesjonalnych trenerów, którzy przeprowadzili symulację, oraz wszelkie niezbędne materiały do toczącej się w tych ramach kampanii. Odbyły się również warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej dla zainteresowanych nauczycieli. Podobne dni europejskiej edukacji obywatelskiej będą zorganizowane jeszcze w dziewięciu kolejnych szkołach w różnych miejscach w Polsce.

25 marca 2006
Unia Europejska na progu swojego 50-lecia. 25 marca 1957 r. ministrowie spraw zagranicznych Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch podpisali w Rzymie traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). "Traktaty Rzymskie" weszły w życie 1 stycznia 1958 r. Stały się kamieniem węgielnym europejskiej integracji, której aktualnym wcieleniem jest Unia Europejska, łącząca od 1 maja 2004 r. dwadzieścia pięć państw starego kontynentu. Ta sama "szóstka", która powoła do życia EWG, od 1952 r. tworzyła Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Zobacz Europejskie kalendarium.

23 marca 2006
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło terminy konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" (pięć województw) w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Konferencje poświęcone szerokiej dyskusji nad projektem Programu odbędą się: 3 kwietnia 2006 r. w Białymstoku, 7 kwietnia w Olsztynie i 10 kwietnia br. w Kielcach. Wcześniej takie konferencje odbyły się w Rzeszowie (13 marca) i w Lublinie (17 marca br.).

21 marca 2006
Wczoraj Komisja Europejska ogłosiła dane londyńskiego instytutu Centre for European Reform (CER), porównujące reformatorskie osiągnięcia (zapóźnienia) w 27 krajach (UE 25 plus stojące na progu wspólnoty Bułgaria i Rumunia). W łącznej klasyfikacji Polska zajęła przedostatnie 26 miejsce (ranking zamyka Malta, która nie dostarczyła danych). Jesteśmy źle oceniani w wielu kategoriach (zatrudnienie, wspieranie przedsiębiorczości, badania i rozwój, liberalizacja transportu i usług finansowych, ochrona środowiska). Zdaniem autorów przedstawionych analiz brak reform czy ich przewlekłe wdrażanie utrwalają stan wysokiego bezrobocia, skomplikowanego systemu podatkowego, złego stanu infrastruktury, barier dla zagranicznych inwestorów, ograniczania konkurencji. Przez ostatni rok spadliśmy o cztery miejsca w dół (w poprzednim takim raporcie Polska miała 22 lokatę). Poważne sygnały wynikajace z raportu CER powinny dać do myślenia zarówno polskim politykom jak też polskim wyborcom.

20 marca 2006
Podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów laureatom Konkursu "Mądra Gmina 2005" organizowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL. Nagrodzono gminy, które najwięcej inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników, których urzędnicy samorządowi oraz mieszkańcy wykazali szczególne zainteresowanie i liczne uczestnictwo w szkoleniach oferowanych przez organizatora konkursu. Takie podejście prowadzi zarówno do poprawy jakości usług instytucji publicznych jak i efektywności działania przedsiębiorstw. W kategorii duże gminy (ponad 15 tys. mieszk.) zwyciężyła Gmina Gdów, II miejsce - Gmina z Miastem Proszowice , III miejsce - Gmina Chełmiec, wśród gmin średnich (7,5 do 15 tys.): i - Gmina Miasto Limanowa, II - Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, III - Gmina Iwanowice, a wśród gmin małych (do 7,5 tys.): i - Gmina Gołcza, II - Gmina Gnojnik, III - Gmina Miasto Grybów. Należy dodać, że gminy: Gdów, Gołcza, Igołomnia-Wawrzeńczyce i Proszowice - były w gronie laureatów również w roku ubiegłym.

18 marca 2006
W Warszawie obradowali samorządowcy: na dwudniowych obradach IX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.(16-17.03) oraz na posiedzeniu Zarządu Związku Województw RP (17.03). Oba gremia podniosły m.in. sprawę groźnej tendencji wzmacniania w terenie administracji rządowej i osłabiania roli samorządów (w województwach - na rzecz wojewodów kosztem marszałków, a w obszarze działania samorządów powiatowych - przez tworzenie odrębnych administracji specjalnych, np. dla inspekcji nadzoru budowlanego czy geodezji); oba gremia przyjęły też własne stanowiska przeciwstawiające się takim działaniom. Zdaniem reprezentacji marszałków województw zagrożenia te wynikają zarówno z zapowiedzi legislacyjnych, jak i pewnej praktyki. Rozmawiano o tym również z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. W odpowiednim stanowisku ZPP znalazły się m.in. stwierdzenia: Nie ma dziś możliwości powrotu do Polski branżowej oraz tworzenia struktur, znajdujących się poza kontrolą społeczną. Nie można też demontować ustroju samorządowego, którego wprowadzenie było jednym z warunków zaakceptowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zgromadzenie ZPP przyjęło ponadto Stanowisko-Raport pt. "Sprawy istotne dla funkcjonowania samorządu powiatowego", a także dokumenty w sprawach: finansowania dróg powiatowych, warunków funkcjonowania i zadań powiatowych urzędów pracy oraz mechanizmów wdrażania funduszy strukturalnych. O funkcjonowaniu służby zdrowia dyskutowano z ministrem Zbigniewem Religą.

17 marca 2006
Wśród 169 projektów złożonych w urzędach marszałkowskich pięciu województw w ramach sektorowego Programu dla Polski Wschodniej - 47 o wartości 740 mln euro pochodzi z woj. podlaskiego. Połowa tej kwoty ma być przeznaczona na modernizację dróg wojewódzkich. Wśród innych większych projektów znalazły się: budowa campusu uniwersyteckiego, odtworzenie Białostockiej Kolejki Miejskiej, modernizacja stadionu lekkoatletycznego na Zwierzyńcu, utworzenie centrum piłkarskiego przez rozbudowę obiektów Hali Włókniarza oraz budowa parków naukowo-technologicznych w Białymstoku i Suwałkach. Od 13 marca w województwach tej grupy (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) organizowane są spotkania konsultacyjne. Zainaugurowano je w Rzeszowie. Dzisiaj takie spotkanie jest w Lublinie. Ostateczne decyzje dotyczące podziału puli 2,5 mld euro zapadną na jesieni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Poza wymienionym, realizowanych będzie jeszcze pięć kolejnych programów sektorowych: Konkurencyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Europejska Współpraca Terytorialna i Pomoc Techniczna oraz - równolegle - 16 programów operacyjnych nt. priorytetów rozwoju każdego z województw i wydatkowania środków z UE w latach 2007-2013.

15 marca 2006
Mnożą się przykłady współpracy sąsiadujących ze sobą miast Polski i Niemiec. Władze samorządowe Zgorzelca i Goerlitz wspólnie ubiegają się o tytuł europejskiej stolicy kultury w roku 2010. Wówczas właśnie Niemcom przypadnie ten prestiżowy tytuł. Gdy Goerlitz podjęło decyzję o starcie w rywalizacji od razu zaproponowało Zgorzelcowi współpracę w staraniach. Lokalnym (niemieckim) konkurentem jest Essen. W 2000 roku stolicą kulturalną Europy był Kraków; o taki tytuł w roku 2016 ubiega się Toruń. Innym przykładem współpraca łączącej oba brzegi granicznej rzeki są wspólne starania władz Kostrzyna nad Odrą i brandenburskiego Kuestrina o środki unijne na odbudowę Twierdzy Kostrzyn z XVI w. - niemal całkowicie zniszczonej w ostatnich dniach wojny - oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej obu miast. Ich budżety będą zasilone na ten cel łączną kwotą ponad miliona euro.

14 marca 2006
Bieżąca kadencja radnych samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 27 października 2006 r. Kolejne wybory muszą być zarządzone co najmniej 30 dni wcześniej. Powinny się one odbyć w ciągu 60 dni po upływie kadencji w dzień wolny od pracy (tzn. w czasie od 29 października do 24 grudnia 2006 r.). Najpóźniej na cztery miesiące przed upływem kadencji wojewodowie, po porozumieniu z miejscowymi komisarzami wyborczymi, muszą ustalić liczbę radnych odrębnie dla każdej rady, na podstawie ewidencji mieszkańców z obszaru jej działania, według stanu z 31 grudnia 2005 r. Trzy miesiące przed upływem kadencji muszą zakończyć się ewentualne zmiany w podziale na obwody i okręgi wyborcze. Natępnie, 50 dni przez dniem wyborów, upływa termin zgłaszania właściwemu terytorialnie komisarzowi wyborczemu zawiadomienia o utworzeniu przez partię polityczną czy koalicję partii, stowarzyszenie, organizację społeczną lub co najmniej pięciu wyborców - komitetu wyborczego. Tak powstałe komitety wyborcze mogą - przy spełnieniu warunków określonych w ustawie - zgłaszać kandydatów na radnych do właściwych komisji wyborczych, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji, a kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - pięć dni dłużej. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się już z pismem przypominającym organom gmin, powiatów i województw o ich obowiązkach w trakcie przygotowań do tegorocznych wyborów samorządowych.

11 marca 2006
Dwa główne miasta woj. kujawsko-pomorskiego wdrażają program upowszechniania wśród mieszkańców i przybyszów bezpłatnego dostępu do internetu. Urząd Miasta Torunia rozpoczął instalowanie infomatów - ogólnodostępnych odkrytych kiosków wyposażonych w terminale ze sztywnym łaczem, wbudowaną wzmocnioną klawiaturę oraz monitory umieszczone za ochronną szybą. Przewidziane jest, że w przyszłości za pomoca infomatów będzie można także korzystać z odpłatnych usług internetowych. Z kolei samorządowcy Bydgoszczy uruchomili w centrum kawiarenkę internetową, w której każdy może bez ograniczeń i opłat surfować po sieci przez godzinę lub dłużej, jeżeli nie ma kolejnych chętnych czekających na wolne stanowisko. Urząd Miasta Bydgoszczy planuje uruchomienie kolejnych takich kawiarenek w większych dzielnicach.

9 marca 2006
Hiszpania jako pierwsza ogłosiła decyzję pełnego otwarcia od 1 maja 2006 r. swojego rynku pracy dla obywateli nowych państw-członków UE oraz przyznania im wszystkich praw socjalnych, jakie mają pracownicy miejscowi. Brytyjczycy i Irlandczycy otworzyli swoje rynki pracy wraz z rozszerzeniem wspólnoty w 2004 r., ale zastosowali obowiązujące dotąd ograniczenia socjalne. Pójście w ślady Hiszpanii zapowiedziały już Grecja i Portugalia. Natomiast Finlandia zamierza otworzyć swój rynek pracy w druga rocznicę naszej akcesji, ale z ograniczeniami w sferze socjalnej. Inne kraje starej Unii rozważają zwiększenia limitów zatrudnienia (np. Włochy). Najdłużej - do 2011 r. - ograniczenia w zatrudnianiu wspólnotowych nowicjuszy zamierzają utrzymać Niemcy i Austriacy.

8 marca 2006
Komisja Europejska przedstawiła "Zieloną Księgę" stanowiącą podstawę do dalszej dyskusji w sprawie polityki wspólnoty w dziedzinie energii. Księga grupuje propozycje konkretnych działań w sześciu priorytetowych obszarach: dokończenie wspólnego rynku energii, bezpieczeństwo dostaw, trwałe i efektywne zróżnicowanie źródeł energii, przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu, plan technologii energetycznych (oszczędnych nowej generacji) oraz wspólna zewnętrzna polityka energetyczna. Zgłoszony przez Polskę postulat obowiązkowej solidarności w przypadku wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego jednego z państw, tzw. "pakt muszkieterów" nawiązujący do formuły NATOwskiej, nie został uwzględniony w "Księdze".

7 marca 2006
Weszły w życie (z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2006 r.) znowelizowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2006.38.261) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów m.in. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb rozrachunkowych (poz. 262). Nowelizacje dotyczą podwyżki wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych (wzrost od 1,5 do 5,3% w zależności od kategorii zaszeregowania pracownika). W kolejnym Dzienniku Ustaw (nr 39) ma się ukazać Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich - również mające zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2006 r. Zwiększeniu ulegają kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania oraz kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz starostów i marszałków województw (odniesione do liczby mieszkańców JST i odrębnie dla m.st. Warszawy). Wyszczególniono nowe stanowisko - geologa wojewódzkiego.

6 marca 2006
W ogłoszonym ostatnio Dzienniku Ustaw nr 33 ukazały się trzy rozporządzenia ministra finansów (poz. 229, 230 i 231) w sprawach zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, oraz z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Przepisy tych rozporządzeń weszły w życie 28 lutego br.

4 marca 2006
Z informacji Ministerstwa Gospodarki wynika, że w IV rundzie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.3) dofinansowanie na łączną sumę ok. 700 mln zł otrzymały 1223 projekty spośród ok. 3600 ocenianych, przedstawionych we wnioskach małych i średnich firm starających się o dotacje unijne. Wnioski są przygotowywane coraz lepiej - w trzech poprzednich rundach dofinansowanie uzyskiwał średnio co jedenasty wniosek, w rundzie IV - co trzeci.

3 marca 2006
Rozwija się inicjatywa Komisji Europejska stworzenia Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, w której w czasie pięciu lat ma być zgromadzone 6 milionów książek, filmów, fotografii, rękopisów i innych dzieł kultury. KE ma częściowo finansować tworzenie ogólnoeuropejskiej sieci ośrodków dygitalizacji opartych na bibliotekach narodowych państw członkowskich. Jeszcze w tym roku Bruksela przedstawi swoją strategię tworzenia takich bibliotek poświęconych księgozbiorom naukowym i uczelni akademickich, a także zajmie się kwestią praw autorskich w "epoce cyfrowej". Od niedawna funkcjonuje Polska Biblioteka Internetowa udostępniająca obecnie blisko 30 tys. publikacji.

2 marca 2006
Opublikowano ustawę budżetową na rok 2006 (Dz.U. 2006.35.244). Planowane dochody państwa wynoszą 195,3 mld zł (wzrost o 12% w stosunku do dochodów planowanych w 2005 r. oraz o 8,6% w stosunku do dochodów wykonanych w roku ubiegłym), planowane wydatki - 225,8 mld zł (wzrost odpowiednie o 7,7% i 8,3%), w tym udział subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 34,4 mld zł (w 2005 r. było planowane i wykonane 32,5 mld zł), planowany deficyt budżetowy - 30,5 mld zł (zmniejszenie do planowanego na 2005 r. o 13% i zwiększenie do wykonanego w 2005 r. o 6,8%). W planowanych dochodach podatki mają udziały: CIT 10,3%, PIT 13,4%, VAT i akcyza 65,1%. Udział CIT w wykonaniu budżetu 2005 miał udział 8,7%, udziały PIT i VAT z akcyzą były zbliżone do planowanych na rok 2006.

1 marca 2006
W Brukseli podpisano porozumienie między Szwajcarią a UE - "Memorandum of understanding" - określające cele, klucz podziału środków, procedury realizacji i okres udzielania przez Szwajcarię pomocy nowym członkom UE. Szwajcarzy przeznaczają na to 1 miliard franków szwajcarskich (CHF). Następnym krokiem będą umowy dwustronne zawierane przez Szwajcarię z państwami-beneficjentami. Dopiero wówczas stanie się możliwe zgłaszanie projektów, które strona szwajcarska będzie kwalifikować do udzielenia pomocy. Priorytet mają programy dotyczące rozwoju regionalnego, infrastruktury środowiska, zdrowia i badań naukowych. Poszczególne państwa będą mogły wykorzystać kwoty: Polska - 489 mln CHF, Węgry - 131, Czechy - 110, Litwa - 71, Słowacja - 67, Łotwa - 60, Estonia - 40, Słowenia - 22, Cypr - 6, Malta - 3 mln CHF.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba