Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information

 
Środa 26.04.2017
Warto zrozumieć
 
 Hyde Park 
Hyde Park - logo
 
HYDE PARK to znane miejsce spacerów i rozmyślań londyńczyków, gdzie każdy - kto wejdzie na wydzielone podium - można powiedzieć wszystko, ale nie wolno mu obrazić Królowej. "Hyde Park" w REGIOsecie tym się różni od parku na brytyjskiej wyspie, że u nas nie wolno obrażać nikogo. Wszelkie próby łamania tej zasady szybko lądują w koszu. Zachęcamy do nadsyłania zwięzłych opisów ciekawych pomysłów, projektów i dokonań, przemyślanych poglądów i opinii, zwłaszca takich, które mogą zainspirować innych.
Nasz adres: hyde_park@regioset.pl


Logo Sejm   Wybory jedno- czy dwudniowe?

Wybory parlamentarne 2011 - jednego dnia czy dwudniowe? Na temat dwudniowych wyborów Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badania w czasie ubiegłorocznych konsultacji nad nowym kodeksem wyborczym uchwalonym i ogłoszonym w styczniu br. 60% "niezdecydowanych" wyborców zadeklarowało wówczas, że poszłoby do urn, gdyby wybory trwały dwa dni.
   ››› więcej...
Logo ESPON   Rozwój terytorialny oparty na wiedzy

W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, zmienia się sposób patrzenia na rozwój - nowe myślenie strategiczne odchodzi od perspektywy sektorowej, gdzie polityki publiczne podzielone były na wąskie szufladki tematyczne. Obecny trend zakłada podejście funkcjonalne, w ramach którego patrzy się całościowo na potencjał danego terytorium i stojące przed nim wyzwania. Takie spojrzenie pozwala dostrzec i zrozumieć złożone zależności między przenikającymi się zjawiskami i procesami oraz wykorzystać je dla rozwoju. Doświadczenia wielu krajów europejskich w tym względzie zawierają opracowania badań i analiz unijnego programu ESPON monitorującego rozwój terytorialny i spójność terytorialną.
   ››› więcej...
Logo Kongresu   Niesformalizowana wspólnota Polaków

Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez gdański Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego. Jest efektem wieloletniego zaangażowania moralnego, emocjonalnego i intelektualnego grupy ludzi potrafiących wspólnie wcielać w czyn światłe idee i koncepcje mające służyć doskonaleniu myślenia dla przyszłości. Od 2005 r. Kongres gromadzi rok rocznie na jesiennych spotkaniach w Warszawie blisko (a niekiedy ponad) tysiąc osób z całego kraju. Uczestniczą w sesjach ogólnych oraz w panelach dyskusyjnych. 26 października 2013 r. w pięknej auli Politechniki Warszawskiej rozpocznie się VIII Ogólnopolski Kongres Obywatelski.
   ››› więcej...
Licznik długu publicznego   Polemika w sprawie długu samorządów

Według ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 t.j.) państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; zaciągniętych kredytów i pożyczek; przyjętych depozytów; wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. Dług publiczny tworzą zobowiązania krajowe i zagraniczne, rządowe i samorządowe. Stan zadłużenia JST podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału i kierunki wykorzystania części samorządowej w państwowym długu publicznym stały się ostatnio przedmiotem polemiki. Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organu pomocniczego Rady Ministrów, wydała w tej sprawie oświadczenie.
   ››› więcej...
Youngster   YOUNGSTER - angielski twoją szansą

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Wydawnictwem Macmillan Polska uruchamia czwarty rok szkolny nauki języka angielskiego dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich w ramach programu "Youngster". W tym roku szkolnym kryteria kwalifikacji poszerzono uwzględniając kilkanaście gmin dotkniętych skutkami powodzi. Programem objętych będzie ponad trzy tysiące uczniów.
   ››› więcej...
Forum Inicjatyw Rozwojowych   Wokół budżetu Unii po 2013 roku

W różnych gremiach unijnych toczy się już dyskusja o rozkładzie akcentów (wybraniu priorytetów) rozwojowych oraz ich przełożeniu na strukturę wspólnotowej perspektywy finansowej 2014-2020. Interesy państw członkowskich są różne. Kraje wydatnie zasilające budżet chcą przeznaczać pieniądze na innowacyjność, nowe techologie, na tworzenie "europejskiej wartości dodanej". Kraje wydatnie korzystające z budżetu opowiadają się za utrzymaniem przynajmniej do 2020 r. priorytetu dla funduszu spójności i wspólnej polityki rolnej. Na ten ostatni temat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła materiał "Wspólna polityka rolna 2013 plus", którym inauguruje działalność Forum Inicjatyw Rozwojowych. Forum, przez spodziewany wielogłos, ma przyczynić się do sformułowania stanowiska wspierającego rząd w optymalnym ulokowaniu interesów regionu (w tym polskich) w następnym siedmioleciu. W sierpniu 2010 r. na spotkaniu grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) podjęto rozmowy w sprawie wspólnego stanowiska w trakcie zaawansowanej dyskusji przypadającej na czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.
   ››› więcej...
Rozwój UMCS   Partnerstwo Miasta i Uniwersytetu

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej uruchamia 16 nowych specjalizacji. Partnerem w realizacji projektu jest Urząd Miasta Lublina. W ramach projektu będzie prowadzony cykl seminariów o charakterze szkoleniowo-warsztatowym i praktyki dla studentów oraz staże dla absolwentów. Zajęcia z wybranych przedmiotów mają być prowadzone przez specjalistów-praktyków z dużym doświadczeniem w określonych dziedzinach. Przewidziane jest także organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Wszystko ma służyć dopasowania liczby i kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy i zainteresować regionem potencjalnych inwestorów.
   ››› więcej...
Rozwój UMCS   Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny spis rolny ma umożliwić: # zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, # opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa, # opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r., # wykonanie zobowiązań międzynarodowych (Komisja Europejska, ONZ).
   ››› więcej...
Kraków pod ochroną   Wizerunek Krakowa pod ochroną!

Polacy twierdzą, że wynaleźli wódkę. Mnogość rodzajów dowodzi, że jest ona popularniejszym przedmiotem eksportu niż przecenieni hydraulicy. Taki podpis widnieje w Ryanair Magazine (Nov/Dec 2009) pod rysunkiem mężczyzny z biało-czerwonymi wargami trzymającego "flaszkę", o wyrazie wskazującym na nie małe spożycie, autorstwa Henri Obasi, ilustrującym tekst o Krakowie. Nie jest to z resztą jedyny obrazek o takiej wymowie przypisany do grodu Kraka w magazynie taniego przewoźnika.
   ››› więcej...
Wybory Prezydenta 2010   Wybory Prezydenta RP w 2010 r.

Śmierć w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - razem z 95 innymi ofiarami tego tragicznego wypadku - spowodowała koniecznść zarządzenia przyspieszonych o cztery miesiące wyborów głowy Państwa. Wśród dziesięciu zarejestrowanych przez PKW kandydatów był również brat zmarłego Prezydenta - Jarosław Kaczyński. Ostateczne wyniki głosowania Państwowa Komisja Wyborcza podała 5 lipca 2010 r.
   ››› więcej...
Nagroda PUP Nysa   Europejska Nagroda dla PUP w Nysie

31 maja w Madrycie ogłoszono listę laureatów Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości 2010. Z ponad 300 zgłoszonych wniosków z państw członkowskich UE oraz Norwegii jury wyłoniło 12 finalistów; siedmiu z nich zdobyło nagrody - w tym wąskim gronie znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
   ››› więcej...
Wików maj 2010   APEL Wójta Gminy Wilków

W gminie Wilków, leżącej kilka ilometrów w górę Wisły od Kazimierza Dolnego, z 26 miejscowości zalane są 23. Urząd Gminy Wilków również został zalany, uratowano dokumenty i część sprzętu, urzędnicy pracują w budynku szkoły podstawowej w Rogowie (kod 24-313), tam dysponują telefonami: 81-828 20 33, 81-828 22 90, 81-828 22 91 oraz faksem: 81-828 20 33. Aktualne informacje na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Wilków. W sprawie darów dla powodzian należy zwracać się do Daniela Kusia - tel. 694 691 426.
   ››› więcej...
Promocja Krakowa   PROMOCJA na miarę trudnych czasów

Krakowska taktyka ośmiornicy – jak nazwali ją specjaliści od PR – wystartowała tuż przed świętami wielkanocnymi w prawdziwie rajdowym stylu wraz z nowym, dynamicznym i niecodziennym projektem promocyjnym stolicy Małopolski „Kraków – miasto mistrzów”.
   ››› więcej...
A R C H I W U M
R E K L A M Y

Czysty węgiel z nieba