Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 22.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Hyde Park 
Hyde Park - logo
 
HYDE PARK to znane miejsce spacerów i rozmyślań londyńczyków, gdzie każdy - kto wejdzie na wydzielone podium - można powiedzieć wszystko, ale nie wolno mu obrazić Królowej. "Hyde Park" w REGIOsecie tym się różni od parku na brytyjskiej wyspie, że u nas nie wolno obrażać nikogo. Wszelkie próby łamania tej zasady szybko lądują w koszu. Zachęcamy do nadsyłania inspirujących cytatów, przemyślanych poglądów i opinii, charakterystycznych przykładów różnych wartościowych działań.
Nasz adres: hyde_park@regioset.plCytat miesiąca - MAJA 2018

Jako żywe tarcze traktują swoje dzieci.
Mogą się zdarzyć zwyrodniali rodzice


Jacek Żalek, wiceprzewodniczący
Klubu Parlamentarnego PiS
w Radiu TOK FM 8 maja 2018 r.


Po 20 dniach protestu w Sejmie rodziców
z dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi


Cytat miesiąca - MARZEC 2018

"Prawo i Sprawiedliwość" dokonuje zniszczeń
wewnętrznych... nie chce naprawić szkód, które
wyrządziło państwu polskiemu i polskim obywatelom


Kazimierz Michał Ujazdowski
poseł do Parlamentu Europejskiego
w Radiu TOK FM 26 marca 2018 r.


Ocena działań władzy od jesieni 2015 r.

Cytat miesiąca - GRUDZIEŃ 2017

Chcemy przekształcać Europę, ją z powrotem,
takie moje marzenie, rechrystianizować


Mateusz Morawiecki

desygnowany na premiera rządu
w wywiadzie udzielonym Radiu Maryja i Telewizji Trwam
Studio TV Trwam w Warszawie, 8 grudnia 2017 r.


Byli krzyżowcy. Będzie Mateuszu z Warszawy?

Cytat miesiąca - LISTOPAD 2017


Mam wielką obawę, że w Polsce duchowieństwo
i biskupi dążą do tworzenia Kościoła partyjnego.
To jest wielki dramat!


Bp Tadeusz Pieronek
w audycji TVN "Kropka nad i" 6 listopada 2017 r.


Czy kościół katolicki traci cechy powszechności?

Cytat miesiąca - PAŹDZIERNIK 2017


w ratuszu [urzędzie m.st. Warszawy] działała grupa
przestępcza, która wychodziła poza kilku urzędników


Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy
w wystąpieniu publicznym prezentującym audyt
kontroli wewnętrznej ws. reprywatycji
Warszawa, 13 października 2017 r.


Pani Prezydent o wielu sprawach dziejących się w Jej
urzędzie dowiedziała się po latach ze zleconego audytu


Cytat miesiąca - WRZESIEŃ 2017


nawet jeśli w pewnych sprawach będziemy w Europie
sami, to pozostaniemy tą wyspą wolności, tolerancji


Jarosław Kaczyński

w przemówieniu ulicznym
podczas 89 miesięcznicy smoleńskiej
Warszawa, 10 września 2017 r.


Tak format europejski
zastępowany jest formatem żoliborskim


Cytat miesiąca - SIERPIEŃ 2017

dobro wspólne to Rzeczpospolita, której niewyjętą
częścią jest polska armia.
To jest armia Rzeczypospolitej Polskiej.
To nie jest niczyja armia prywatna


Prezydent RP Andrzej Duda

przemawiając podczas uroczystości państwowych
w Święto Wojska Polskiego
Warszawa, 15 sierpnia 2017 r.


fragment: To nie jest niczyja armia prywatna,
pominęła w relacji publiczna TVP!
a wiceminister MON Michał Dworczyk stwierdził:
to była oczywista uwaga w stronę opozycji.
Pogubieni.

Kto o zdrowych zmysłach mógłby się ważyć
na zagarnięcie dobra wspólnego
jakim jest armia Rzeczypospolitej?


Cytat miesiąca - LIPIEC 2017

Ja bez żadnego trybu!
Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich
mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata.
Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami!


Jarosław Kaczyński

z samowolnie zajętej mównicy sejmowej
(bez żadnego trybu przewidzianego w regulaminie Sejmu;
tak ten poseł rozumie władzę)
Warszawa, w nocy z 18 na 19 lipca 2017 r.


oto przykład nieskrywanej szczerości
w przedstawieniu swego planu politycznego i stosunku do opozycji.

Kto byłby bardziej odpowiedni
na przywódcę nawy państwowej?


Cytat miesiąca - CZERWIEC 2017

Nie schlebiałem Francuzkom i Francuzom,
ale odwołałem się do ich inteligencji. To co wykańcza
demokrację, to przywódcy polityczni, którzy sądzą,
że ich współobywatele są głupi. Prowadzą demagogiczną
grę z ich lękami, z ich ograniczeniami i opierają się
na ich odruchach.


Emmanuel Macron

w wywiadzie dla ośmiu europejskich gazet
Paryż, 20 czerwca 2017 r.


wcześniejsze cytaty krajowe:

... ciemny lud to kupi - władza o wyborcach
... Polacy gorszego sortu - władza o niechętnych jej
... my jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii - władza o sobie

    autorzy tych świetlistych słów - nie z takiego tego ludu,
    ich sort najwyższy, a kategoria nawet wyższa niż
    pierwsza, może zerowa?

Kto odważy się odwołać do inteligencji Polaków?Logo Sejm   Wybory jedno- czy dwudniowe?

Wybory parlamentarne 2011 - jednego dnia czy dwudniowe? Na temat dwudniowych wyborów Instytut Spraw Publicznych przeprowadził badania w czasie ubiegłorocznych konsultacji nad nowym kodeksem wyborczym uchwalonym i ogłoszonym w styczniu br. 60% "niezdecydowanych" wyborców zadeklarowało wówczas, że poszłoby do urn, gdyby wybory trwały dwa dni.
   ››› więcej...
Logo ESPON   Rozwój terytorialny oparty na wiedzy

W Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, zmienia się sposób patrzenia na rozwój - nowe myślenie strategiczne odchodzi od perspektywy sektorowej, gdzie polityki publiczne podzielone były na wąskie szufladki tematyczne. Obecny trend zakłada podejście funkcjonalne, w ramach którego patrzy się całościowo na potencjał danego terytorium i stojące przed nim wyzwania. Takie spojrzenie pozwala dostrzec i zrozumieć złożone zależności między przenikającymi się zjawiskami i procesami oraz wykorzystać je dla rozwoju. Doświadczenia wielu krajów europejskich w tym względzie zawierają opracowania badań i analiz unijnego programu ESPON monitorującego rozwój terytorialny i spójność terytorialną.
   ››› więcej...
Logo Kongresu   Niesformalizowana wspólnota Polaków

Kongres Obywatelski jest trwałą płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez gdański Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego. Jest efektem wieloletniego zaangażowania moralnego, emocjonalnego i intelektualnego grupy ludzi potrafiących wspólnie wcielać w czyn światłe idee i koncepcje mające służyć doskonaleniu myślenia dla przyszłości. Od 2005 r. Kongres gromadzi rok rocznie na jesiennych spotkaniach w Warszawie blisko (a niekiedy ponad) tysiąc osób z całego kraju. Uczestniczą w sesjach ogólnych oraz w panelach dyskusyjnych. Od kilku lat miejscem obrad jest gmach główny Politechniki Warszawskiej.
   ››› więcej...
Licznik długu publicznego   Polemika w sprawie długu samorządów

Według ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 t.j.) państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; zaciągniętych kredytów i pożyczek; przyjętych depozytów; wymagalnych zobowiązań wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, a także wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. Dług publiczny tworzą zobowiązania krajowe i zagraniczne, rządowe i samorządowe. Stan zadłużenia JST podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału i kierunki wykorzystania części samorządowej w państwowym długu publicznym stały się ostatnio przedmiotem polemiki. Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organu pomocniczego Rady Ministrów, wydała w tej sprawie oświadczenie.
   ››› więcej...
Youngster   YOUNGSTER - angielski twoją szansą

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Wydawnictwem Macmillan Polska uruchamia czwarty rok szkolny nauki języka angielskiego dla uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich w ramach programu "Youngster". W tym roku szkolnym kryteria kwalifikacji poszerzono uwzględniając kilkanaście gmin dotkniętych skutkami powodzi. Programem objętych będzie ponad trzy tysiące uczniów.
   ››› więcej...
Forum Inicjatyw Rozwojowych   Wokół budżetu Unii po 2013 roku

W różnych gremiach unijnych toczy się już dyskusja o rozkładzie akcentów (wybraniu priorytetów) rozwojowych oraz ich przełożeniu na strukturę wspólnotowej perspektywy finansowej 2014-2020. Interesy państw członkowskich są różne. Kraje wydatnie zasilające budżet chcą przeznaczać pieniądze na innowacyjność, nowe techologie, na tworzenie "europejskiej wartości dodanej". Kraje wydatnie korzystające z budżetu opowiadają się za utrzymaniem przynajmniej do 2020 r. priorytetu dla funduszu spójności i wspólnej polityki rolnej. Na ten ostatni temat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosiła materiał "Wspólna polityka rolna 2013 plus", którym inauguruje działalność Forum Inicjatyw Rozwojowych. Forum, przez spodziewany wielogłos, ma przyczynić się do sformułowania stanowiska wspierającego rząd w optymalnym ulokowaniu interesów regionu (w tym polskich) w następnym siedmioleciu. W sierpniu 2010 r. na spotkaniu grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) podjęto rozmowy w sprawie wspólnego stanowiska w trakcie zaawansowanej dyskusji przypadającej na czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.
   ››› więcej...
Rozwój UMCS   Partnerstwo Miasta i Uniwersytetu

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej uruchamia 16 nowych specjalizacji. Partnerem w realizacji projektu jest Urząd Miasta Lublina. W ramach projektu będzie prowadzony cykl seminariów o charakterze szkoleniowo-warsztatowym i praktyki dla studentów oraz staże dla absolwentów. Zajęcia z wybranych przedmiotów mają być prowadzone przez specjalistów-praktyków z dużym doświadczeniem w określonych dziedzinach. Przewidziane jest także organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Wszystko ma służyć dopasowania liczby i kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy i zainteresować regionem potencjalnych inwestorów.
   ››› więcej...
Rozwój UMCS   Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny spis rolny ma umożliwić: # zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, # opisanie sytuacji społecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa, # opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r., # wykonanie zobowiązań międzynarodowych (Komisja Europejska, ONZ).
   ››› więcej...
Kraków pod ochroną   Wizerunek Krakowa pod ochroną!

Polacy twierdzą, że wynaleźli wódkę. Mnogość rodzajów dowodzi, że jest ona popularniejszym przedmiotem eksportu niż przecenieni hydraulicy. Taki podpis widnieje w Ryanair Magazine (Nov/Dec 2009) pod rysunkiem mężczyzny z biało-czerwonymi wargami trzymającego "flaszkę", o wyrazie wskazującym na nie małe spożycie, autorstwa Henri Obasi, ilustrującym tekst o Krakowie. Nie jest to z resztą jedyny obrazek o takiej wymowie przypisany do grodu Kraka w magazynie taniego przewoźnika.
   ››› więcej...
Wybory Prezydenta 2010   Wybory Prezydenta RP w 2010 r.

Śmierć w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - razem z 95 innymi ofiarami tego tragicznego wypadku - spowodowała koniecznść zarządzenia przyspieszonych o cztery miesiące wyborów głowy Państwa. Wśród dziesięciu zarejestrowanych przez PKW kandydatów był również brat zmarłego Prezydenta - Jarosław Kaczyński. Ostateczne wyniki głosowania Państwowa Komisja Wyborcza podała 5 lipca 2010 r.
   ››› więcej...
Nagroda PUP Nysa   Europejska Nagroda dla PUP w Nysie

31 maja w Madrycie ogłoszono listę laureatów Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości 2010. Z ponad 300 zgłoszonych wniosków z państw członkowskich UE oraz Norwegii jury wyłoniło 12 finalistów; siedmiu z nich zdobyło nagrody - w tym wąskim gronie znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
   ››› więcej...
Wików maj 2010   APEL Wójta Gminy Wilków

W gminie Wilków, leżącej kilka ilometrów w górę Wisły od Kazimierza Dolnego, z 26 miejscowości zalane są 23. Urząd Gminy Wilków również został zalany, uratowano dokumenty i część sprzętu, urzędnicy pracują w budynku szkoły podstawowej w Rogowie (kod 24-313), tam dysponują telefonami: 81-828 20 33, 81-828 22 90, 81-828 22 91 oraz faksem: 81-828 20 33. Aktualne informacje na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Wilków. W sprawie darów dla powodzian należy zwracać się do Daniela Kusia - tel. 694 691 426.
   ››› więcej...
Promocja Krakowa   PROMOCJA na miarę trudnych czasów

Krakowska taktyka ośmiornicy – jak nazwali ją specjaliści od PR – wystartowała tuż przed świętami wielkanocnymi w prawdziwie rajdowym stylu wraz z nowym, dynamicznym i niecodziennym projektem promocyjnym stolicy Małopolski „Kraków – miasto mistrzów”.
   ››› więcej...
R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba