Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 23.10.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

7 listopada 2003
Centrum Badań Regionalnych ogłosiło wyniki rankingu polskich miast w trzech kategoriach: 64 miast na prawach powiatu (I miejsce Poznań), 314 miast powiatowych (I miejsce Piaseczno), miast pozostałych (I miejsce Podkowa Leśna). Głównym laureatem rankingu został Sopot, laureatem nagrody specjalnej Fortis Banku - Mikołajki. Oceniano potencjał rozwojowy mierzony aktywnością gospodarczą, obywatelską i stanem infrastruktury oraz zdolność do przyciągania nowych mieszkańców. W rankingu nie uwzględniono Warszawy, dla której porównania mogą być miarodajne jedynie w rankingu międzynarodowym.

5 listopada 2003
Ogłoszony został szósty (ostatni) raport Komisji Europejskiej o stanie przygotowania Polski i innych państw wstępujących do UE na pół roku przed akcesją. Jesteśmy w tym gronie krajem największym, mającym najwięcej zaległości do nadrobienia. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się niezmiennie: niski poziom odwagi polskich polityków wobec konieczności zmian w państwie, prawie i gospodarce, niską wydajność działania i słabą jakość dokonań wielu naszych urzędów i terenowych szczebli zarządzania.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A