Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

7 listopada 2003
Centrum Badań Regionalnych ogłosiło wyniki rankingu polskich miast w trzech kategoriach: 64 miast na prawach powiatu (I miejsce Poznań), 314 miast powiatowych (I miejsce Piaseczno), miast pozostałych (I miejsce Podkowa Leśna). Głównym laureatem rankingu został Sopot, laureatem nagrody specjalnej Fortis Banku - Mikołajki. Oceniano potencjał rozwojowy mierzony aktywnością gospodarczą, obywatelską i stanem infrastruktury oraz zdolność do przyciągania nowych mieszkańców. W rankingu nie uwzględniono Warszawy, dla której porównania mogą być miarodajne jedynie w rankingu międzynarodowym.

5 listopada 2003
Ogłoszony został szósty (ostatni) raport Komisji Europejskiej o stanie przygotowania Polski i innych państw wstępujących do UE na pół roku przed akcesją. Jesteśmy w tym gronie krajem największym, mającym najwięcej zaległości do nadrobienia. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się niezmiennie: niski poziom odwagi polskich polityków wobec konieczności zmian w państwie, prawie i gospodarce, niską wydajność działania i słabą jakość dokonań wielu naszych urzędów i terenowych szczebli zarządzania.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba