Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 23.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

7 listopada 2003
Centrum Badań Regionalnych ogłosiło wyniki rankingu polskich miast w trzech kategoriach: 64 miast na prawach powiatu (I miejsce Poznań), 314 miast powiatowych (I miejsce Piaseczno), miast pozostałych (I miejsce Podkowa Leśna). Głównym laureatem rankingu został Sopot, laureatem nagrody specjalnej Fortis Banku - Mikołajki. Oceniano potencjał rozwojowy mierzony aktywnością gospodarczą, obywatelską i stanem infrastruktury oraz zdolność do przyciągania nowych mieszkańców. W rankingu nie uwzględniono Warszawy, dla której porównania mogą być miarodajne jedynie w rankingu międzynarodowym.

5 listopada 2003
Ogłoszony został szósty (ostatni) raport Komisji Europejskiej o stanie przygotowania Polski i innych państw wstępujących do UE na pół roku przed akcesją. Jesteśmy w tym gronie krajem największym, mającym najwięcej zaległości do nadrobienia. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się niezmiennie: niski poziom odwagi polskich polityków wobec konieczności zmian w państwie, prawie i gospodarce, niską wydajność działania i słabą jakość dokonań wielu naszych urzędów i terenowych szczebli zarządzania.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A