Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 24.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 lutego 2003
Weszły w życie trzy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. określające wzory formularzy oświadczeń majątkowych: radnego gminy, powiatu i województwa, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ich zastępców, członka zarządu powiatu i województwa, sekretarza gminy i powiatu, skarbnika gminy, powiatu i województwa, kierownika jednostki organizacyjnej gminy i powiatu, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa (Dz. U. nr 34 poz. 282-284).

25 lutego 2003
Po utracie partyjnej rekomendacji Ewa Olszewska zrezygnowała z funkcji marszałka województwa opolskiego. Nowym marszałkiem radni Sejmiku wybrali Grzegorza Kubata - również z SLD. Na Opolszczyźnie funkcjonuje większościowa koalicja SLD - Mniejszość Niemiecka.

23 lutego 2003
Odbyły się wyboru uzupełniające do 20 rad gmin w siedmiu województwach oraz wybory przedterminowe - do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, w związku z połączeniem od 1 stycznia 2003 r. powiatu ziemskiego z powiatem grodzkim Wałbrzych (miasto przestało mieć uprawnienia powiatu). Nowa Rada Powiatu będzie liczyć 29 radnych (wybrana 28 października 2002 r. była 19-osobowa). Rada Miejska Wałbrzycha ze zmniejszonymi kompetencjami pozostaje w dotychczasowym składzie 25 radnych.

18 lutego 2003
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zaskarżona przez 11 byłych gmin warszawskich Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. ani żaden jej przepis nie naruszają konstytucji RP oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Warszawa pozostaje jedną gminą z 18 dzielnicami.

7 lutego 2003
Rządy państw kandydujących do Unii Europejskiej, w tym Rząd RP, otrzymały pełny tekst traktatu akcesyjnego w języku angielskim na płycie CD (liczy on ok. 6000 stron). Równoważny tekst w języku polskim ma być dostępny w Warszawie w ciągu dwóch tygodni. Premierzy wszystkich dziesięciu państw, z którymi zakończono negocjacje, mają złożyć podpisy pod traktatami między wspólnotami europejskimi a ich rządami 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

4 lutego 2003
Rada Ministrów zaakceptowała projekty zapisów w Traktacie Akcesyjnym dotyczące systemu dopłat bezpośrednich dla rolników. Uznano, że uzupełniony system uproszczony - uwzględniający wielkość powierzchni użytków rolnych a nie uzyskiwaną w gospodarstwie produkcję, a zarazem dodatkowo wspierający rolników wytwarzających produkty roślinne i zwierzęce dotowane w UE - odpowiada oczekiwaniom i interesom polskiego rolnictwa.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A