Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 18.11.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 lutego 2003
Weszły w życie trzy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. określające wzory formularzy oświadczeń majątkowych: radnego gminy, powiatu i województwa, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ich zastępców, członka zarządu powiatu i województwa, sekretarza gminy i powiatu, skarbnika gminy, powiatu i województwa, kierownika jednostki organizacyjnej gminy i powiatu, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, powiatową i wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa (Dz. U. nr 34 poz. 282-284).

25 lutego 2003
Po utracie partyjnej rekomendacji Ewa Olszewska zrezygnowała z funkcji marszałka województwa opolskiego. Nowym marszałkiem radni Sejmiku wybrali Grzegorza Kubata - również z SLD. Na Opolszczyźnie funkcjonuje większościowa koalicja SLD - Mniejszość Niemiecka.

23 lutego 2003
Odbyły się wyboru uzupełniające do 20 rad gmin w siedmiu województwach oraz wybory przedterminowe - do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, w związku z połączeniem od 1 stycznia 2003 r. powiatu ziemskiego z powiatem grodzkim Wałbrzych (miasto przestało mieć uprawnienia powiatu). Nowa Rada Powiatu będzie liczyć 29 radnych (wybrana 28 października 2002 r. była 19-osobowa). Rada Miejska Wałbrzycha ze zmniejszonymi kompetencjami pozostaje w dotychczasowym składzie 25 radnych.

18 lutego 2003
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zaskarżona przez 11 byłych gmin warszawskich Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. ani żaden jej przepis nie naruszają konstytucji RP oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Warszawa pozostaje jedną gminą z 18 dzielnicami.

7 lutego 2003
Rządy państw kandydujących do Unii Europejskiej, w tym Rząd RP, otrzymały pełny tekst traktatu akcesyjnego w języku angielskim na płycie CD (liczy on ok. 6000 stron). Równoważny tekst w języku polskim ma być dostępny w Warszawie w ciągu dwóch tygodni. Premierzy wszystkich dziesięciu państw, z którymi zakończono negocjacje, mają złożyć podpisy pod traktatami między wspólnotami europejskimi a ich rządami 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

4 lutego 2003
Rada Ministrów zaakceptowała projekty zapisów w Traktacie Akcesyjnym dotyczące systemu dopłat bezpośrednich dla rolników. Uznano, że uzupełniony system uproszczony - uwzględniający wielkość powierzchni użytków rolnych a nie uzyskiwaną w gospodarstwie produkcję, a zarazem dodatkowo wspierający rolników wytwarzających produkty roślinne i zwierzęce dotowane w UE - odpowiada oczekiwaniom i interesom polskiego rolnictwa.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A