Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 19.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 marca 2003
W zorganizowanym 23 marca br. referendum akcesyjnym w kandydującej do UE Słowenii wzięło udział 60,29% mieszkańców; 89,6% głosujących opowiedziało się za przystąpieniem tego kraju do wspólnoty. Jednocześnie odbyło się głosowanie w sprawie przystąpienia do NATO; w tej kwestii poparcie wyniosło 66%. Słowenia: 2 mln mieszkańców, PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższy niż w Polsce, bezrobocie poniżej 6%.

15 marca 2003
Sejm uchwalił ustawę o referendum ogólnokrajowym; takie będzie zorganizowane w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, prawdopodobnie 8 lub 7 i 8 czerwca br. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Referendum może być jedno- lub dwudniowe (sobota i niedziela). Prawo do rozpisania referendum ma Sejm oraz Prezydent za zgodą Senatu.

9 marca 2003
Ogłoszono wyniki pierwszego referendum zorganizowanego w kraju kandydującym do UE. 8 marca br. 53,6% głosujących Maltańczyków (frekwencja 91%) opowiedziało się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wynik referendum jest wskazaniem dla parlamentu maltańskiego, który rozstrzyga w tej sprawie. Malta leży na Morzu Śródziemnym 90 km na południe od Sycylii, ma 320 km2 powierzchni i 373 tys. mieszkańców.

7 marca 2003
Dziennik "Rzeczpospolita" w wydaniu on line udostępnił Traktat akcesyjny w jęz. polskim, określający warunki przystąpienia Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej. Jest to dokument, potwierdzony 11 lutego br. przez Radę Ministrów naszego Rządu, odzwierciedlający wyniki negocjacji, z zastrzeżeniem korekt technicznych, opuszczeń i uwag o charakterze prawno-językowym.
Traktat akcesyjny jest umową międzynarodową zawieraną pomiędzy dotychczasowymi państwami członkowskimi a państwami przystępującymi do UE (w tym Polski). Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej przedmiotem takiej umowy są warunki przyjęcia oraz wynikające z tego dostosowania traktatów leżących u podstaw funkcjonowania Unii. Przygotowany projekt Traktatu akcesyjnego składa się z dwóch części: Traktatu o przystąpieniu 10 państw do Unii Europejskiej (preambuła i trzy artykuły) oraz Aktu akcesji dotyczącego warunków przystąpienia, wymienionych dla każdego z kandydatów (kilkanaście obszernych załączników oraz wykaz rozwiązań przejściowych - łącznie ok. 6 tys. stron).

1 marca 2003
Rozpoczęły działalność pierwsze gminne ośrodki informacji europejskiej w ramach ogólnopolskiego programu rządowego. Informatorami są przeszkoleni absolwenci szkół wyższych i średnich. Od stopnia ich merytorycznego przygotowania, poziomu wiedzy i umiejętności w kontaktowaniu się z lokalnymi społecznościami zależy powodzenie programu. Jego celem jest dostateczne przedstawienie mieszkańcom wsi i mniejszych miast tematyki związanej z naszym członkostwem w UE oraz z czerwcowym referendum w tej sprawie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A