Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 24.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 marca 2003
W zorganizowanym 23 marca br. referendum akcesyjnym w kandydującej do UE Słowenii wzięło udział 60,29% mieszkańców; 89,6% głosujących opowiedziało się za przystąpieniem tego kraju do wspólnoty. Jednocześnie odbyło się głosowanie w sprawie przystąpienia do NATO; w tej kwestii poparcie wyniosło 66%. Słowenia: 2 mln mieszkańców, PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższy niż w Polsce, bezrobocie poniżej 6%.

15 marca 2003
Sejm uchwalił ustawę o referendum ogólnokrajowym; takie będzie zorganizowane w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, prawdopodobnie 8 lub 7 i 8 czerwca br. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Referendum może być jedno- lub dwudniowe (sobota i niedziela). Prawo do rozpisania referendum ma Sejm oraz Prezydent za zgodą Senatu.

9 marca 2003
Ogłoszono wyniki pierwszego referendum zorganizowanego w kraju kandydującym do UE. 8 marca br. 53,6% głosujących Maltańczyków (frekwencja 91%) opowiedziało się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wynik referendum jest wskazaniem dla parlamentu maltańskiego, który rozstrzyga w tej sprawie. Malta leży na Morzu Śródziemnym 90 km na południe od Sycylii, ma 320 km2 powierzchni i 373 tys. mieszkańców.

7 marca 2003
Dziennik "Rzeczpospolita" w wydaniu on line udostępnił Traktat akcesyjny w jęz. polskim, określający warunki przystąpienia Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej. Jest to dokument, potwierdzony 11 lutego br. przez Radę Ministrów naszego Rządu, odzwierciedlający wyniki negocjacji, z zastrzeżeniem korekt technicznych, opuszczeń i uwag o charakterze prawno-językowym.
Traktat akcesyjny jest umową międzynarodową zawieraną pomiędzy dotychczasowymi państwami członkowskimi a państwami przystępującymi do UE (w tym Polski). Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej przedmiotem takiej umowy są warunki przyjęcia oraz wynikające z tego dostosowania traktatów leżących u podstaw funkcjonowania Unii. Przygotowany projekt Traktatu akcesyjnego składa się z dwóch części: Traktatu o przystąpieniu 10 państw do Unii Europejskiej (preambuła i trzy artykuły) oraz Aktu akcesji dotyczącego warunków przystąpienia, wymienionych dla każdego z kandydatów (kilkanaście obszernych załączników oraz wykaz rozwiązań przejściowych - łącznie ok. 6 tys. stron).

1 marca 2003
Rozpoczęły działalność pierwsze gminne ośrodki informacji europejskiej w ramach ogólnopolskiego programu rządowego. Informatorami są przeszkoleni absolwenci szkół wyższych i średnich. Od stopnia ich merytorycznego przygotowania, poziomu wiedzy i umiejętności w kontaktowaniu się z lokalnymi społecznościami zależy powodzenie programu. Jego celem jest dostateczne przedstawienie mieszkańcom wsi i mniejszych miast tematyki związanej z naszym członkostwem w UE oraz z czerwcowym referendum w tej sprawie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A