Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 17.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 marca 2003
W zorganizowanym 23 marca br. referendum akcesyjnym w kandydującej do UE Słowenii wzięło udział 60,29% mieszkańców; 89,6% głosujących opowiedziało się za przystąpieniem tego kraju do wspólnoty. Jednocześnie odbyło się głosowanie w sprawie przystąpienia do NATO; w tej kwestii poparcie wyniosło 66%. Słowenia: 2 mln mieszkańców, PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższy niż w Polsce, bezrobocie poniżej 6%.

15 marca 2003
Sejm uchwalił ustawę o referendum ogólnokrajowym; takie będzie zorganizowane w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, prawdopodobnie 8 lub 7 i 8 czerwca br. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Referendum może być jedno- lub dwudniowe (sobota i niedziela). Prawo do rozpisania referendum ma Sejm oraz Prezydent za zgodą Senatu.

9 marca 2003
Ogłoszono wyniki pierwszego referendum zorganizowanego w kraju kandydującym do UE. 8 marca br. 53,6% głosujących Maltańczyków (frekwencja 91%) opowiedziało się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wynik referendum jest wskazaniem dla parlamentu maltańskiego, który rozstrzyga w tej sprawie. Malta leży na Morzu Śródziemnym 90 km na południe od Sycylii, ma 320 km2 powierzchni i 373 tys. mieszkańców.

7 marca 2003
Dziennik "Rzeczpospolita" w wydaniu on line udostępnił Traktat akcesyjny w jęz. polskim, określający warunki przystąpienia Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej. Jest to dokument, potwierdzony 11 lutego br. przez Radę Ministrów naszego Rządu, odzwierciedlający wyniki negocjacji, z zastrzeżeniem korekt technicznych, opuszczeń i uwag o charakterze prawno-językowym.
Traktat akcesyjny jest umową międzynarodową zawieraną pomiędzy dotychczasowymi państwami członkowskimi a państwami przystępującymi do UE (w tym Polski). Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej przedmiotem takiej umowy są warunki przyjęcia oraz wynikające z tego dostosowania traktatów leżących u podstaw funkcjonowania Unii. Przygotowany projekt Traktatu akcesyjnego składa się z dwóch części: Traktatu o przystąpieniu 10 państw do Unii Europejskiej (preambuła i trzy artykuły) oraz Aktu akcesji dotyczącego warunków przystąpienia, wymienionych dla każdego z kandydatów (kilkanaście obszernych załączników oraz wykaz rozwiązań przejściowych - łącznie ok. 6 tys. stron).

1 marca 2003
Rozpoczęły działalność pierwsze gminne ośrodki informacji europejskiej w ramach ogólnopolskiego programu rządowego. Informatorami są przeszkoleni absolwenci szkół wyższych i średnich. Od stopnia ich merytorycznego przygotowania, poziomu wiedzy i umiejętności w kontaktowaniu się z lokalnymi społecznościami zależy powodzenie programu. Jego celem jest dostateczne przedstawienie mieszkańcom wsi i mniejszych miast tematyki związanej z naszym członkostwem w UE oraz z czerwcowym referendum w tej sprawie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba