Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 marca 2003
W zorganizowanym 23 marca br. referendum akcesyjnym w kandydującej do UE Słowenii wzięło udział 60,29% mieszkańców; 89,6% głosujących opowiedziało się za przystąpieniem tego kraju do wspólnoty. Jednocześnie odbyło się głosowanie w sprawie przystąpienia do NATO; w tej kwestii poparcie wyniosło 66%. Słowenia: 2 mln mieszkańców, PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższy niż w Polsce, bezrobocie poniżej 6%.

15 marca 2003
Sejm uchwalił ustawę o referendum ogólnokrajowym; takie będzie zorganizowane w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, prawdopodobnie 8 lub 7 i 8 czerwca br. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Referendum może być jedno- lub dwudniowe (sobota i niedziela). Prawo do rozpisania referendum ma Sejm oraz Prezydent za zgodą Senatu.

9 marca 2003
Ogłoszono wyniki pierwszego referendum zorganizowanego w kraju kandydującym do UE. 8 marca br. 53,6% głosujących Maltańczyków (frekwencja 91%) opowiedziało się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wynik referendum jest wskazaniem dla parlamentu maltańskiego, który rozstrzyga w tej sprawie. Malta leży na Morzu Śródziemnym 90 km na południe od Sycylii, ma 320 km2 powierzchni i 373 tys. mieszkańców.

7 marca 2003
Dziennik "Rzeczpospolita" w wydaniu on line udostępnił Traktat akcesyjny w jęz. polskim, określający warunki przystąpienia Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej. Jest to dokument, potwierdzony 11 lutego br. przez Radę Ministrów naszego Rządu, odzwierciedlający wyniki negocjacji, z zastrzeżeniem korekt technicznych, opuszczeń i uwag o charakterze prawno-językowym.
Traktat akcesyjny jest umową międzynarodową zawieraną pomiędzy dotychczasowymi państwami członkowskimi a państwami przystępującymi do UE (w tym Polski). Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej przedmiotem takiej umowy są warunki przyjęcia oraz wynikające z tego dostosowania traktatów leżących u podstaw funkcjonowania Unii. Przygotowany projekt Traktatu akcesyjnego składa się z dwóch części: Traktatu o przystąpieniu 10 państw do Unii Europejskiej (preambuła i trzy artykuły) oraz Aktu akcesji dotyczącego warunków przystąpienia, wymienionych dla każdego z kandydatów (kilkanaście obszernych załączników oraz wykaz rozwiązań przejściowych - łącznie ok. 6 tys. stron).

1 marca 2003
Rozpoczęły działalność pierwsze gminne ośrodki informacji europejskiej w ramach ogólnopolskiego programu rządowego. Informatorami są przeszkoleni absolwenci szkół wyższych i średnich. Od stopnia ich merytorycznego przygotowania, poziomu wiedzy i umiejętności w kontaktowaniu się z lokalnymi społecznościami zależy powodzenie programu. Jego celem jest dostateczne przedstawienie mieszkańcom wsi i mniejszych miast tematyki związanej z naszym członkostwem w UE oraz z czerwcowym referendum w tej sprawie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba