Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 22.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 lipca 2003
Z dniem 1 stycznia 2004 r. na mapie administracyjnej Polski przybędą dwa miasta; status taki uzyskają miejscowości: Dziwnów w gminie Dziwnów (pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie) oraz Prószków w gminie Prószków (pow. Opolskim, woj. Opolskie) - Dz. U. 2003.134.1248. Tym samym liczba miast zwiększy się do 886 (po wyborach samorządowych w 2002 r. odrębnym miastem przestała być Wesoła - stała się dzielnicą Warszawy).

30 lipca 2003
Oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiły przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie artykułów rolnych i rybnych (Działanie 1) oraz w infrastrukturze technicznej obszarów wiejskich (Działanie 3). Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do 29 września, samorządy - do 15 września br. Wnioski rolników dot. inwestycji w ich gospodarstwach (Działanie 2) są przyjmowane bez przerwy do wyczerpania środków (zob. też skrypty AS nr 1, 2 i 3).

23 lipca 2003
Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, ratyfikował Traktat Akcesyjny - podstawowy akt prawny regulujący zasady i warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

16 lipca 2003
# Sąd Najwyższy potwierdził ważność referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. 2003.126.1170). Tym samym otwarta została droga do ratyfikowania Traktatu Akcesyjnego przez Prezydenta RP. Unieważnione zostały wyniki w obwodzie nr 14 w Ełku oraz w obwodzie nr 15 we Wrocławiu. Wszystkie dane liczbowe z obu wymienionych okręgów anulowano. Zmniejszenie liczby uprawnionych o 3505 osób nie zmieniło podanych wcześniej w procentach: frekwencji oraz rozkładu głosów.
# Weszła w życie ustawa z 11 kwietnia br. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003.64.592). Ustawa m. in. przyznaje Agencji Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu ziemi rolnej w określonych sytuacjach, podaje warunki jakie musi spełniać nabywca ziemi oraz wprowadza status "gospodarstwa rodzinnego".

11 lipca 2003
Sejm znowelizował ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po jej wejściu w życie prezes ARiMR będzie mógł umarzać lub odraczać termin spłat wierzytelności do kwoty 15 tys. zł, a powyżej tej kwoty - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra finansów. Umorzenia mają dotyczyć kredytów z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa zaciągniętych przez rolników na początku lat 90. i nie możliwych do odzyskania. Wierzytelności wobec Agencji wynoszą 98 mln zł.

3 lipca 2003
Bundestag ratyfikował traktat akcesyjny o przyjęciu dziesięciu nowych członków do Unii Europejskiej. W głosowaniu brało udział 580 posłów, za ratyfikacją głosowało 575. Z Bundestagu traktat trafi do izby wyższej parlamentu - Bundesratu, gdzie - należy się spodziewać - również zdecydowana większość deputowanych opowie się za ratyfikacją. Niemcy są drugim krajem z "15" - po Danii - który ratyfikował traktat.

2 lipca 2003
Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Realizację programu rozwoju obszarów wiejskich w 80% finansuje UE a w 20% budżet krajowy. Łącznie z dofinansowaniem krajowym Polska może wykorzystać na ten cel w latach 2004-2006 ponad 3 mld 178 mln euro.

1 lipca 2003
Dziennik "Rzeczpospolita" (nr 151) opublikował szósty ranking najlepszych gmin w Polsce Centrum Badań Regionalnych. W "złotej setce samorządów 2003" 75 gmin pojawia się na liście kolejny raz. Czołówka się umacnia, do połowy listy można spotkać tylko czterech debiutantów: Rytro (20), Rokietnica (32), Iłowa (35) oraz Suraż (40). Miejsca od 1 do 10 zajęły gminy z województw: zachodniopomorskiego - 1. Kołbaskowo, 4. Kobylanka, 5. Rewal, 9. Mielno, 10. Dziwnów, dolnośląskiego - 2. Jerzmanowa, 6. Polkowice, wielkopolskiego - 3. Tarnowo Podgórne, 8. Powidz oraz pomorskiego - 7. Kosakowo.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A