Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 20.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 lipca 2003
Z dniem 1 stycznia 2004 r. na mapie administracyjnej Polski przybędą dwa miasta; status taki uzyskają miejscowości: Dziwnów w gminie Dziwnów (pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie) oraz Prószków w gminie Prószków (pow. Opolskim, woj. Opolskie) - Dz. U. 2003.134.1248. Tym samym liczba miast zwiększy się do 886 (po wyborach samorządowych w 2002 r. odrębnym miastem przestała być Wesoła - stała się dzielnicą Warszawy).

30 lipca 2003
Oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiły przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie artykułów rolnych i rybnych (Działanie 1) oraz w infrastrukturze technicznej obszarów wiejskich (Działanie 3). Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do 29 września, samorządy - do 15 września br. Wnioski rolników dot. inwestycji w ich gospodarstwach (Działanie 2) są przyjmowane bez przerwy do wyczerpania środków (zob. też skrypty AS nr 1, 2 i 3).

23 lipca 2003
Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, ratyfikował Traktat Akcesyjny - podstawowy akt prawny regulujący zasady i warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

16 lipca 2003
# Sąd Najwyższy potwierdził ważność referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. 2003.126.1170). Tym samym otwarta została droga do ratyfikowania Traktatu Akcesyjnego przez Prezydenta RP. Unieważnione zostały wyniki w obwodzie nr 14 w Ełku oraz w obwodzie nr 15 we Wrocławiu. Wszystkie dane liczbowe z obu wymienionych okręgów anulowano. Zmniejszenie liczby uprawnionych o 3505 osób nie zmieniło podanych wcześniej w procentach: frekwencji oraz rozkładu głosów.
# Weszła w życie ustawa z 11 kwietnia br. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003.64.592). Ustawa m. in. przyznaje Agencji Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu ziemi rolnej w określonych sytuacjach, podaje warunki jakie musi spełniać nabywca ziemi oraz wprowadza status "gospodarstwa rodzinnego".

11 lipca 2003
Sejm znowelizował ustawę o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po jej wejściu w życie prezes ARiMR będzie mógł umarzać lub odraczać termin spłat wierzytelności do kwoty 15 tys. zł, a powyżej tej kwoty - po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra finansów. Umorzenia mają dotyczyć kredytów z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa zaciągniętych przez rolników na początku lat 90. i nie możliwych do odzyskania. Wierzytelności wobec Agencji wynoszą 98 mln zł.

3 lipca 2003
Bundestag ratyfikował traktat akcesyjny o przyjęciu dziesięciu nowych członków do Unii Europejskiej. W głosowaniu brało udział 580 posłów, za ratyfikacją głosowało 575. Z Bundestagu traktat trafi do izby wyższej parlamentu - Bundesratu, gdzie - należy się spodziewać - również zdecydowana większość deputowanych opowie się za ratyfikacją. Niemcy są drugim krajem z "15" - po Danii - który ratyfikował traktat.

2 lipca 2003
Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Realizację programu rozwoju obszarów wiejskich w 80% finansuje UE a w 20% budżet krajowy. Łącznie z dofinansowaniem krajowym Polska może wykorzystać na ten cel w latach 2004-2006 ponad 3 mld 178 mln euro.

1 lipca 2003
Dziennik "Rzeczpospolita" (nr 151) opublikował szósty ranking najlepszych gmin w Polsce Centrum Badań Regionalnych. W "złotej setce samorządów 2003" 75 gmin pojawia się na liście kolejny raz. Czołówka się umacnia, do połowy listy można spotkać tylko czterech debiutantów: Rytro (20), Rokietnica (32), Iłowa (35) oraz Suraż (40). Miejsca od 1 do 10 zajęły gminy z województw: zachodniopomorskiego - 1. Kołbaskowo, 4. Kobylanka, 5. Rewal, 9. Mielno, 10. Dziwnów, dolnośląskiego - 2. Jerzmanowa, 6. Polkowice, wielkopolskiego - 3. Tarnowo Podgórne, 8. Powidz oraz pomorskiego - 7. Kosakowo.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba