Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 września 2003
Łotysze, w ostatnim już z referendów akcesyjnych organizowanych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, również powiedzieli TAK. Głosowało 73% uprawnionych, akcesję poparło 67% głosujących. Cała "dziesiątka" zgodnie zdecydowała o przystąpieniu do UE (najwięcej głosów TAK na Słowacji - 92%, najwyższa frekwencja na Malcie - 91%), na Cyprze uczynił to w lipcu br. miejscowy parlament.

14 września 2003
W referendum akcesyjnym zorganizowanym w Estonii wzięło udział 63% uprawnionych mieszkańców. Za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się 67% głosujących, przeciwko - 33%. Wynik referendum nie jest wiążący dla parlamentu estońskiego, do którego należy ostateczna decyzja w tej sprawie. Natomiast Szwedzi odmówili poparcia dla wprowadzenia w ich kraju waluty euro (frekwencja 81%, przeciwko wspólnej walucie 56,1%, za - 41,8%).

10 września 2003
# Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uwzględniający jednolitą płatność obszarową opisaną w Traktacie Akcesyjnym do UE oraz płatności uzupełniające z budżetu państwa. Będą one wypłacane rolnikom od 1 grudnia 2004 r. w maksymalnej wynegocjowanej wysokości.
# Rząd przyjął stanowisko w sprawie projektu konstytucji Unii Europejskiej, które przedstawi polska delegacja 4 października br. w Rzymie na pierwszej międzynarodowej konferencji debatującej nad projektem. Aby konstytucja weszła w życie projekt muszą zatwierdzić rządy wszystkich 25 państw UE (członkowie i kandydaci), a następnie ratyfikować ich parlamenty - bezpośrednio, lub po przeprowadzeniu referendum. >> więcej...

9 września 2003
Rząd przyjął projekt budżetu na 2004 r. (od maja Polska w UE): dochody 152,75 mld zł, wydatki 198,25 mld zł, deficyt 45,5 mld zł. Założenia: inflacja 2%, wzrost gospodarczy 5%, stopa bezrobocia na koniec roku 17,8%. W stosunku do budżetu roku 2003 dochody mniejsze o 1,4%, wydatki większe o 1,2%, deficyt większy o 17,5%.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba