Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 16.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 września 2003
Łotysze, w ostatnim już z referendów akcesyjnych organizowanych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, również powiedzieli TAK. Głosowało 73% uprawnionych, akcesję poparło 67% głosujących. Cała "dziesiątka" zgodnie zdecydowała o przystąpieniu do UE (najwięcej głosów TAK na Słowacji - 92%, najwyższa frekwencja na Malcie - 91%), na Cyprze uczynił to w lipcu br. miejscowy parlament.

14 września 2003
W referendum akcesyjnym zorganizowanym w Estonii wzięło udział 63% uprawnionych mieszkańców. Za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się 67% głosujących, przeciwko - 33%. Wynik referendum nie jest wiążący dla parlamentu estońskiego, do którego należy ostateczna decyzja w tej sprawie. Natomiast Szwedzi odmówili poparcia dla wprowadzenia w ich kraju waluty euro (frekwencja 81%, przeciwko wspólnej walucie 56,1%, za - 41,8%).

10 września 2003
# Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uwzględniający jednolitą płatność obszarową opisaną w Traktacie Akcesyjnym do UE oraz płatności uzupełniające z budżetu państwa. Będą one wypłacane rolnikom od 1 grudnia 2004 r. w maksymalnej wynegocjowanej wysokości.
# Rząd przyjął stanowisko w sprawie projektu konstytucji Unii Europejskiej, które przedstawi polska delegacja 4 października br. w Rzymie na pierwszej międzynarodowej konferencji debatującej nad projektem. Aby konstytucja weszła w życie projekt muszą zatwierdzić rządy wszystkich 25 państw UE (członkowie i kandydaci), a następnie ratyfikować ich parlamenty - bezpośrednio, lub po przeprowadzeniu referendum. >> więcej...

9 września 2003
Rząd przyjął projekt budżetu na 2004 r. (od maja Polska w UE): dochody 152,75 mld zł, wydatki 198,25 mld zł, deficyt 45,5 mld zł. Założenia: inflacja 2%, wzrost gospodarczy 5%, stopa bezrobocia na koniec roku 17,8%. W stosunku do budżetu roku 2003 dochody mniejsze o 1,4%, wydatki większe o 1,2%, deficyt większy o 17,5%.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A