Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 24.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 września 2003
Łotysze, w ostatnim już z referendów akcesyjnych organizowanych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, również powiedzieli TAK. Głosowało 73% uprawnionych, akcesję poparło 67% głosujących. Cała "dziesiątka" zgodnie zdecydowała o przystąpieniu do UE (najwięcej głosów TAK na Słowacji - 92%, najwyższa frekwencja na Malcie - 91%), na Cyprze uczynił to w lipcu br. miejscowy parlament.

14 września 2003
W referendum akcesyjnym zorganizowanym w Estonii wzięło udział 63% uprawnionych mieszkańców. Za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się 67% głosujących, przeciwko - 33%. Wynik referendum nie jest wiążący dla parlamentu estońskiego, do którego należy ostateczna decyzja w tej sprawie. Natomiast Szwedzi odmówili poparcia dla wprowadzenia w ich kraju waluty euro (frekwencja 81%, przeciwko wspólnej walucie 56,1%, za - 41,8%).

10 września 2003
# Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uwzględniający jednolitą płatność obszarową opisaną w Traktacie Akcesyjnym do UE oraz płatności uzupełniające z budżetu państwa. Będą one wypłacane rolnikom od 1 grudnia 2004 r. w maksymalnej wynegocjowanej wysokości.
# Rząd przyjął stanowisko w sprawie projektu konstytucji Unii Europejskiej, które przedstawi polska delegacja 4 października br. w Rzymie na pierwszej międzynarodowej konferencji debatującej nad projektem. Aby konstytucja weszła w życie projekt muszą zatwierdzić rządy wszystkich 25 państw UE (członkowie i kandydaci), a następnie ratyfikować ich parlamenty - bezpośrednio, lub po przeprowadzeniu referendum. >> więcej...

9 września 2003
Rząd przyjął projekt budżetu na 2004 r. (od maja Polska w UE): dochody 152,75 mld zł, wydatki 198,25 mld zł, deficyt 45,5 mld zł. Założenia: inflacja 2%, wzrost gospodarczy 5%, stopa bezrobocia na koniec roku 17,8%. W stosunku do budżetu roku 2003 dochody mniejsze o 1,4%, wydatki większe o 1,2%, deficyt większy o 17,5%.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A