Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 16.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 września 2003
Łotysze, w ostatnim już z referendów akcesyjnych organizowanych w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, również powiedzieli TAK. Głosowało 73% uprawnionych, akcesję poparło 67% głosujących. Cała "dziesiątka" zgodnie zdecydowała o przystąpieniu do UE (najwięcej głosów TAK na Słowacji - 92%, najwyższa frekwencja na Malcie - 91%), na Cyprze uczynił to w lipcu br. miejscowy parlament.

14 września 2003
W referendum akcesyjnym zorganizowanym w Estonii wzięło udział 63% uprawnionych mieszkańców. Za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się 67% głosujących, przeciwko - 33%. Wynik referendum nie jest wiążący dla parlamentu estońskiego, do którego należy ostateczna decyzja w tej sprawie. Natomiast Szwedzi odmówili poparcia dla wprowadzenia w ich kraju waluty euro (frekwencja 81%, przeciwko wspólnej walucie 56,1%, za - 41,8%).

10 września 2003
# Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych uwzględniający jednolitą płatność obszarową opisaną w Traktacie Akcesyjnym do UE oraz płatności uzupełniające z budżetu państwa. Będą one wypłacane rolnikom od 1 grudnia 2004 r. w maksymalnej wynegocjowanej wysokości.
# Rząd przyjął stanowisko w sprawie projektu konstytucji Unii Europejskiej, które przedstawi polska delegacja 4 października br. w Rzymie na pierwszej międzynarodowej konferencji debatującej nad projektem. Aby konstytucja weszła w życie projekt muszą zatwierdzić rządy wszystkich 25 państw UE (członkowie i kandydaci), a następnie ratyfikować ich parlamenty - bezpośrednio, lub po przeprowadzeniu referendum. >> więcej...

9 września 2003
Rząd przyjął projekt budżetu na 2004 r. (od maja Polska w UE): dochody 152,75 mld zł, wydatki 198,25 mld zł, deficyt 45,5 mld zł. Założenia: inflacja 2%, wzrost gospodarczy 5%, stopa bezrobocia na koniec roku 17,8%. W stosunku do budżetu roku 2003 dochody mniejsze o 1,4%, wydatki większe o 1,2%, deficyt większy o 17,5%.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A