Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 25.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2003
W Warszawie pod hasłem "Rola Gminy Wiejskiej w Unii Europejskiej" obradował IV Kongres Gmin Wiejskich RP. Dyskusja toczyła się nad przyszłością i znaczeniem polskiej wsi w procesie integracji, nad nowym projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nad wykorzystaniem środków pomocowych, spójności i strukturalnych Unii Europejskiej; w tym zakresie przedstawiono doświadczenia z wdrażania programu SAPARD.

29 maja 2003
Jednocześnie w sześciu miastach - w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Poznaniu - z wzajemną transmisją obrad, odbyło się seminarium "Traktat Akcesyjny a samorząd terytorialny w Polsce". Omawiano i dyskutowano tematy: administracja rządowa a samorząd terytorialny w procesie integracji oraz przygotowanie samorządów województw, powiatów i gmin do funkcjonowania w warunkach członkostwa Polski w UE.

27 maja 2003
Obradujący w pełnym składzie Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o referendum ogólnokrajowym jest w całości zgodna z konstytucją. Tym samym Trybunał odrzucił wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności tej ustawy, podpisane przez Ligę Polskich Rodzin, Ruch Katolicko-Narodowy oraz przedstawicieli Samoobrony i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

22 maja 2003
Od 26 maja do 27 czerwca br. oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały nowe wnioski o dofinansowanie projektów rozbudowy istniejących zakładów przetwórstwa mleka, mięsa, ryb, owoców i warzyw oraz marketingu artykułów rolnych i rybnych, a także zakupów w UE i w krajach wstępujących nowych maszyn i urządzeń dla takich firm.

17 maja 2003
Słowacy także poparli przystąpienie swojego kraju do Unii Europejskiej. Po pięciu TAK, kolej na Polskę. Referenda akcesyjne w 2003 r. w krajach kandydujących do UE: 8 marca - Malta, 23 marca - Słowenia, 12 kwietnia - Węgry, 11 maja - Litwa, 16 i 17 maja - Słowacja, 7 i 8 czerwca - Polska, 15 i 16 czerwca - Czechy, 14 września - Estonia, 20 września - Łotwa. Na Cyprze referendum nie jest planowane.

14 maja 2003
W Poznaniu rozpoczęły się trzydniowe obrady XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy CEMR. Bierze w nim udział blisko 700 samorządowców z zagranicy, w tym ponad 70 z Polski. Zgromadzenie odbywa się po raz pierwszy poza obszarem UE. W kolejnych dniach zaplanowano debaty nt.: Kształtowanie politycznej przyszłości Europy, Spotkania miast bliźniaczych, Rozszerzenie Unii Europejskiej. Przesłaniem obrad jest umacnianie władz lokalnych i regionalnych w roli animatorów rozwoju, dbających o jakość edukacji, wzrost gospodarczy, spójność społeczną i ochronę środowiska.

12 maja 2003
W zakończonym wczoraj dwudniowym referendum unijnym na Litwie, frekwencja wyniosła ponad 64% (przy wymaganej dla ważności wyników - podobnie jak w Polsce - nie mniejszej niż 50%). Spośród głosujących 91% opowiedziało się za przystąpieniem Republiki Litewskiej do Unii Europejskiej. Po Malcie, Słowenii i Węgrzech - czwarty kandydat potwierdził w referendum wolę integracji z Unią.

10 maja 2003
Po burzliwych obradach Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Komisje obwodowe zostały zobowiązane do wywieszenia w swoim lokalu po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu (7 czerwca) informacji o liczbie głosujących pierwszego dnia, liczbie wszystkich uprawnionych do głosowania oraz liczbie pozostałych kart do głosowania. Przepis ten wymaga jeszcze stanowiska Senatu i podpisu Prezydenta RP.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A