Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2003
W Warszawie pod hasłem "Rola Gminy Wiejskiej w Unii Europejskiej" obradował IV Kongres Gmin Wiejskich RP. Dyskusja toczyła się nad przyszłością i znaczeniem polskiej wsi w procesie integracji, nad nowym projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nad wykorzystaniem środków pomocowych, spójności i strukturalnych Unii Europejskiej; w tym zakresie przedstawiono doświadczenia z wdrażania programu SAPARD.

29 maja 2003
Jednocześnie w sześciu miastach - w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Poznaniu - z wzajemną transmisją obrad, odbyło się seminarium "Traktat Akcesyjny a samorząd terytorialny w Polsce". Omawiano i dyskutowano tematy: administracja rządowa a samorząd terytorialny w procesie integracji oraz przygotowanie samorządów województw, powiatów i gmin do funkcjonowania w warunkach członkostwa Polski w UE.

27 maja 2003
Obradujący w pełnym składzie Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o referendum ogólnokrajowym jest w całości zgodna z konstytucją. Tym samym Trybunał odrzucił wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności tej ustawy, podpisane przez Ligę Polskich Rodzin, Ruch Katolicko-Narodowy oraz przedstawicieli Samoobrony i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

22 maja 2003
Od 26 maja do 27 czerwca br. oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały nowe wnioski o dofinansowanie projektów rozbudowy istniejących zakładów przetwórstwa mleka, mięsa, ryb, owoców i warzyw oraz marketingu artykułów rolnych i rybnych, a także zakupów w UE i w krajach wstępujących nowych maszyn i urządzeń dla takich firm.

17 maja 2003
Słowacy także poparli przystąpienie swojego kraju do Unii Europejskiej. Po pięciu TAK, kolej na Polskę. Referenda akcesyjne w 2003 r. w krajach kandydujących do UE: 8 marca - Malta, 23 marca - Słowenia, 12 kwietnia - Węgry, 11 maja - Litwa, 16 i 17 maja - Słowacja, 7 i 8 czerwca - Polska, 15 i 16 czerwca - Czechy, 14 września - Estonia, 20 września - Łotwa. Na Cyprze referendum nie jest planowane.

14 maja 2003
W Poznaniu rozpoczęły się trzydniowe obrady XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy CEMR. Bierze w nim udział blisko 700 samorządowców z zagranicy, w tym ponad 70 z Polski. Zgromadzenie odbywa się po raz pierwszy poza obszarem UE. W kolejnych dniach zaplanowano debaty nt.: Kształtowanie politycznej przyszłości Europy, Spotkania miast bliźniaczych, Rozszerzenie Unii Europejskiej. Przesłaniem obrad jest umacnianie władz lokalnych i regionalnych w roli animatorów rozwoju, dbających o jakość edukacji, wzrost gospodarczy, spójność społeczną i ochronę środowiska.

12 maja 2003
W zakończonym wczoraj dwudniowym referendum unijnym na Litwie, frekwencja wyniosła ponad 64% (przy wymaganej dla ważności wyników - podobnie jak w Polsce - nie mniejszej niż 50%). Spośród głosujących 91% opowiedziało się za przystąpieniem Republiki Litewskiej do Unii Europejskiej. Po Malcie, Słowenii i Węgrzech - czwarty kandydat potwierdził w referendum wolę integracji z Unią.

10 maja 2003
Po burzliwych obradach Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Komisje obwodowe zostały zobowiązane do wywieszenia w swoim lokalu po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu (7 czerwca) informacji o liczbie głosujących pierwszego dnia, liczbie wszystkich uprawnionych do głosowania oraz liczbie pozostałych kart do głosowania. Przepis ten wymaga jeszcze stanowiska Senatu i podpisu Prezydenta RP.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba