Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 17.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2003
W Warszawie pod hasłem "Rola Gminy Wiejskiej w Unii Europejskiej" obradował IV Kongres Gmin Wiejskich RP. Dyskusja toczyła się nad przyszłością i znaczeniem polskiej wsi w procesie integracji, nad nowym projektem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz nad wykorzystaniem środków pomocowych, spójności i strukturalnych Unii Europejskiej; w tym zakresie przedstawiono doświadczenia z wdrażania programu SAPARD.

29 maja 2003
Jednocześnie w sześciu miastach - w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Poznaniu - z wzajemną transmisją obrad, odbyło się seminarium "Traktat Akcesyjny a samorząd terytorialny w Polsce". Omawiano i dyskutowano tematy: administracja rządowa a samorząd terytorialny w procesie integracji oraz przygotowanie samorządów województw, powiatów i gmin do funkcjonowania w warunkach członkostwa Polski w UE.

27 maja 2003
Obradujący w pełnym składzie Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o referendum ogólnokrajowym jest w całości zgodna z konstytucją. Tym samym Trybunał odrzucił wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności tej ustawy, podpisane przez Ligę Polskich Rodzin, Ruch Katolicko-Narodowy oraz przedstawicieli Samoobrony i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

22 maja 2003
Od 26 maja do 27 czerwca br. oddziały terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały nowe wnioski o dofinansowanie projektów rozbudowy istniejących zakładów przetwórstwa mleka, mięsa, ryb, owoców i warzyw oraz marketingu artykułów rolnych i rybnych, a także zakupów w UE i w krajach wstępujących nowych maszyn i urządzeń dla takich firm.

17 maja 2003
Słowacy także poparli przystąpienie swojego kraju do Unii Europejskiej. Po pięciu TAK, kolej na Polskę. Referenda akcesyjne w 2003 r. w krajach kandydujących do UE: 8 marca - Malta, 23 marca - Słowenia, 12 kwietnia - Węgry, 11 maja - Litwa, 16 i 17 maja - Słowacja, 7 i 8 czerwca - Polska, 15 i 16 czerwca - Czechy, 14 września - Estonia, 20 września - Łotwa. Na Cyprze referendum nie jest planowane.

14 maja 2003
W Poznaniu rozpoczęły się trzydniowe obrady XXII Zgromadzenia Ogólnego Rady Gmin i Regionów Europy CEMR. Bierze w nim udział blisko 700 samorządowców z zagranicy, w tym ponad 70 z Polski. Zgromadzenie odbywa się po raz pierwszy poza obszarem UE. W kolejnych dniach zaplanowano debaty nt.: Kształtowanie politycznej przyszłości Europy, Spotkania miast bliźniaczych, Rozszerzenie Unii Europejskiej. Przesłaniem obrad jest umacnianie władz lokalnych i regionalnych w roli animatorów rozwoju, dbających o jakość edukacji, wzrost gospodarczy, spójność społeczną i ochronę środowiska.

12 maja 2003
W zakończonym wczoraj dwudniowym referendum unijnym na Litwie, frekwencja wyniosła ponad 64% (przy wymaganej dla ważności wyników - podobnie jak w Polsce - nie mniejszej niż 50%). Spośród głosujących 91% opowiedziało się za przystąpieniem Republiki Litewskiej do Unii Europejskiej. Po Malcie, Słowenii i Węgrzech - czwarty kandydat potwierdził w referendum wolę integracji z Unią.

10 maja 2003
Po burzliwych obradach Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Komisje obwodowe zostały zobowiązane do wywieszenia w swoim lokalu po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu (7 czerwca) informacji o liczbie głosujących pierwszego dnia, liczbie wszystkich uprawnionych do głosowania oraz liczbie pozostałych kart do głosowania. Przepis ten wymaga jeszcze stanowiska Senatu i podpisu Prezydenta RP.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba