Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza: POLSCE - przyjaznej otwartości, POLAKOM - odrodzenia braterstwa, POLKOM - wyzwolonej równości - na ten Nowy Rok! ••• 20 grudnia Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podjął decyzję o podpisaniu uchwalonych w grudniu przez Sejm i Senat ustaw: o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Za drzwiami zamkniętymi dla wiedzy obywateli - Prezydent RP z prezesem partii PiS ugadują treść szczególnie ważnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 24.01.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 października 2003
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzyła piątą turę składania wniosków o pomoc finansową z programu "Sapard". Zwiększono wysokość pomocy dla jednego podmiotu, poszerzono grono beneficjentów, na nowo zdefiniowano koszty ogólne. Terminy przyjmowania wniosków przez oddziały terenowe ARiMR: od 29.10 do 01.12.2003, od 02.12.2003 do 02.01.2004, od 05.01 do 05.02.2004.

23 października 2003
Sejm uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004 i 2005. Wrośnie ich udział we wpływach z podatków: w gminach - z PIT do 35,72% w 2004 r. i 39,34% od 2005 r., z CIT do 6,71% od 2004 r.; w powiatach - z PIT do 8,42 w 2004 r. i do 10,25% od 2005 r., z CIT do 1,4% od 2004 r.; w województwach - z PIT do 1,6% od 2004 r., z CIT do 15,9% od 2004 r. Przewidziano też nowe składniki dochodów jst, zmieniono konstrukcję subwencji ogólnej, pozostawiono subwencję oświatową, nałożono na samorządy nowe zadania. Ustawa została skierowana do senatu.

15 października 2003
Rozpoczęła się kampania informacyjna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której celem jest praktyczne przygotowanie rolników do korzystania z pomocy finansowej UE. Do końca marca 2004 r. planowane jest ok. 50 tys. spotkań informacyjno-szkoleniowych dla ponad 2 mln rolników - właścicieli, użytkowników bądź dzierżawców użytków rolnych. Każdy uczestnik spotkania ma otrzymać broszurę informacyjną oraz formularze wniosków niezbędnych do ubiegania się o wpis do ewidencji producentów rolnych i o płatności obszarowe.

14 października 2003
Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst) w latach 1999-2003 (Dz. U. 2003.177.1725), przedłużająca w datach 2003 r.: do 1 grudnia termin przygotowania przez ministra finansów informacji o subwencjach, dotacjach, udziale we wpływach z podatku dochodowego i kwocie rocznej wpłaty; do 15 grudnia termin przygotowania przez jst projektów budżetów na 2004 r.; do 31 grudnia termin przygotowania przez jednostki podległe jst ich planów finansowych.

4 października 2003
W Rzymie rozpoczęła się Konferencja Międzyrządowa mająca doprowadzić do uzgodnienia tekstu Traktatu Konstytucyjnego UE. Wśród polskich postulatów zmian w ogłoszonym projekcie najsilniej stawiane jest utrzymanie "nicejskich" zasad głosowania w Radzie UE. Naszym zdaniem zaproponowane zmiany są niekorzystne dla całej wspólnoty - wzmacniają pozycję decyzyjną dużych krajów "15" i osłabiają krajów wstępujących. Polska widzi w uzgodnieniach z Nicei więcej szans niż w zapisach Konstytucji na wnoszenia do wspólnoty własnych wartości przez wszystkie kraje poszerzonej Unii.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A