Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 20.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2003   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2003 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 października 2003
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otworzyła piątą turę składania wniosków o pomoc finansową z programu "Sapard". Zwiększono wysokość pomocy dla jednego podmiotu, poszerzono grono beneficjentów, na nowo zdefiniowano koszty ogólne. Terminy przyjmowania wniosków przez oddziały terenowe ARiMR: od 29.10 do 01.12.2003, od 02.12.2003 do 02.01.2004, od 05.01 do 05.02.2004.

23 października 2003
Sejm uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004 i 2005. Wrośnie ich udział we wpływach z podatków: w gminach - z PIT do 35,72% w 2004 r. i 39,34% od 2005 r., z CIT do 6,71% od 2004 r.; w powiatach - z PIT do 8,42 w 2004 r. i do 10,25% od 2005 r., z CIT do 1,4% od 2004 r.; w województwach - z PIT do 1,6% od 2004 r., z CIT do 15,9% od 2004 r. Przewidziano też nowe składniki dochodów jst, zmieniono konstrukcję subwencji ogólnej, pozostawiono subwencję oświatową, nałożono na samorządy nowe zadania. Ustawa została skierowana do senatu.

15 października 2003
Rozpoczęła się kampania informacyjna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której celem jest praktyczne przygotowanie rolników do korzystania z pomocy finansowej UE. Do końca marca 2004 r. planowane jest ok. 50 tys. spotkań informacyjno-szkoleniowych dla ponad 2 mln rolników - właścicieli, użytkowników bądź dzierżawców użytków rolnych. Każdy uczestnik spotkania ma otrzymać broszurę informacyjną oraz formularze wniosków niezbędnych do ubiegania się o wpis do ewidencji producentów rolnych i o płatności obszarowe.

14 października 2003
Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jst) w latach 1999-2003 (Dz. U. 2003.177.1725), przedłużająca w datach 2003 r.: do 1 grudnia termin przygotowania przez ministra finansów informacji o subwencjach, dotacjach, udziale we wpływach z podatku dochodowego i kwocie rocznej wpłaty; do 15 grudnia termin przygotowania przez jst projektów budżetów na 2004 r.; do 31 grudnia termin przygotowania przez jednostki podległe jst ich planów finansowych.

4 października 2003
W Rzymie rozpoczęła się Konferencja Międzyrządowa mająca doprowadzić do uzgodnienia tekstu Traktatu Konstytucyjnego UE. Wśród polskich postulatów zmian w ogłoszonym projekcie najsilniej stawiane jest utrzymanie "nicejskich" zasad głosowania w Radzie UE. Naszym zdaniem zaproponowane zmiany są niekorzystne dla całej wspólnoty - wzmacniają pozycję decyzyjną dużych krajów "15" i osłabiają krajów wstępujących. Polska widzi w uzgodnieniach z Nicei więcej szans niż w zapisach Konstytucji na wnoszenia do wspólnoty własnych wartości przez wszystkie kraje poszerzonej Unii.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba