Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 sierpnia 2015
Tamta "Solidarność" - symbol i wielka wartość dziejowa
35 lat temu 10-milionowy ruch społeczny (wtedy jeszcze nieformalny), tysiące aktywnych opozycjonistów ześrodkowane w międzyzakładowych komitetach strajkowych przeciwstawiło się pokojowo komunistycznej władzy. W Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju zawarto porozumienia z rządem PRL. Po szesnastu miesiącach władza sięgnęła po stan wojenny. System dalej konał. W sierpniu 1980 r. Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Anna Walentynowicz, Alina Pieńkowska, Henryka Krzywonos, Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk, Jarosław Sienkiewicz i wielu, wielu innych, wsparci zespołami doradców, położyli kamień węgielny pod wolność naszego kraju, trwale odzyskaną dziewięć lat później. Dzisiaj używający nazwy "Solidarność" związek na rocznicowe obchody zaprasza jednych, nie zaprasza drugich. Ówczesna 17-latka (dzisiaj posłanka opozycji) fałszywie przedstawia, że to niezaproszeni dzielą Polaków podczas tego święta. Brak zaproszenia dla ówczesnej 24-latki (dzisiaj premier) posłance nie przeszkadza. Obok ówczesnego 8-latka (dzisiaj prezydenta) nie znalazło się miejsce dla organizatora Wolnych Związków Zawodowych i strajku w Stoczni Gdańskiej (dzisiaj marszałka Senatu). Przy tej ważnej okazji mogliśmy poznać prawdę o deklarowanej kilka tygodni temu woli odbudowania wspólnoty.

30 sierpnia 2015
Formalnie niepartyjny Prezydent i partyjna prezydentura
Nowy Prezydent RP w czasie pierwszych ponad trzech tygodni urzędowania spotkał się z premierem estońskiego rządu Panem Taavi Rõivasem, z kanclerzem niemieckiego rządu Panią Angelą Merkel, nie znalazł jednak czasu (nie uznał za stosowne) aby spotkać się z premierem polskiego rządu Panią Ewą Kopacz. W tym wypadku porzucił przykład Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Szybko ujawniła się edukacja, którą Pan Andrzej Duda odbył u nauczyciela niepodawania ręki poprzedniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Słowa z ekspoze o budowaniu wspólnoty zostały "potwierdzone" ostentacyjnym ignorowaniem Premiera rządu swojego kraju, a wnioskowanie z partyjnego zlecenia o drugie referendum zaświadczyło o "niezależności" Głowy Państwa od centrali na Nowogrodzkiej. Najwyższy urząd w państwie objął Prezydent wszystkich Polaków-sympatyków Jego matecznika, osoba, której - jak sam zapewniał - wszystko się udaje. Mamy zatem w pałacu "Jamesa Bonda". To gwarantuje, że sprawa jest rozwojowa.

29 sierpnia 2015
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Podczas wczorajszej konferencji "Od Solidarności do Samorządności" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone po raz pierwszy Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Są one nadawane m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach. Odznakami wyróżniono 32 osoby - samorządowców, parlamentarzystów, naukowców. To honorowe wyróżnienie nadano również pośmiertnie: dr. hab. Piotrowi Buczkowskiemu - wielkopolaninowi, posłowi na Sejm II kadencji, socjologowi, ekspertowi z zakresu samorządu terytorialnego, prof. dr. hab. Michałowi Kuleszy prawnikowi, doradcy społecznemu Prezydenta RP ds. samorządu, teoretykowi administracji, specjaliście z zakresu samorządu terytorialnego, Marekowi Nawarze - samorządowcowi, posłowi na Sejm III kadencji, wieloletniemu marszałkowi województwa małopolskiego, prof. dr. hab. Walerianowi Pańce - prawnikowi, nauczycielowi akademickiemu, działaczowi opozycji demokratycznej w okresie PRL, posełowi na Sejm X kadencji, przewodniczącemu ówczesnej sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, oraz prof. Jerzemu Regulskiemu - ekonomiście, doradcy społecznemu Prezydenta RP ds. samorządu, ekspertowi z zakresu samorządu terytorialnego, senatorowi I kadencji.

27 sierpnia 2015
Na skutek deflacji obniżone podatki lokalne w 2016 r.
Minister finansów podał górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2016 r. Spadek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. o 1,2% spowodował obniżenie w takim samym stosunku podatków: # od gruntów, # od budynków lub ich części, # od środków transportowych oraz opłat: # targowej, # miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, # miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, # uzdrowiskowej, # od posiadania psów.

25 sierpnia 2015
Pytania: 1.niereferendalne, 2.niejednoznaczne, 3.niepotrzebne
W następną niedzielę - 6 września br. - referendum ogólnokrajowe. Biorący udział otrzymają kartę z trzema pytaniami: pytanie pierwsze: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?, pytanie drugie: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?, pytanie trzecie: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?. Ważne referendum (frekwencja ponad 50%) z uzyskanym wymaganym poparciem dla wyborów posłów w okręgach jednomandatowych - nie będzie miało mocy do takiej realizacji. Tutaj konieczna jest zmiana obowiązującej Konstytucji RP. W jej art. 96 zapisano bowiem, że wybory do Sejmu są proporcjonalne. Przy drugim pytaniu udzielenie odpowiedzi NIE może oznaczać zarówno opowiedzenie się za zmianą sposobu finansowania partii z budżetu (np. za przeznaczeniem w budżecie większej kwoty na partie), jak również za finansowaniem partii z innych źródeł niż budżet państwa (np. ze składek członkowskich). Wreszcie pytanie trzecie stało się bezprzedmiotowe z chwilą opublikowania ustawy nowelizującej ordynację podatkową, która tę zasadę już wprowadziła (Dz.U. 2015.1197). Nowela ordynacji wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

22 sierpnia 2015
Szkoła nie jest zagrożeniem, to ważna część dzieciństwa
Według przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli przeglądu szkół pod kątem ich przygotowanie do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. W kontrolowanych wówczas szkołach: 100% zatrudniało kadrę nauczycielską wykwalifikowaną do kształcenia najmłodszych uczniów, 100% miało sale lekcyjne potrzebne do prowadzenia zajęć z sześciolatkami, 98% miało gry i zabawki dydaktyczne, 97% zapewniało opiekę świetlicową, 91% miało miejsca zabaw dla dzieci, 90% miało zgodne z wymogami ergonomii meble uczniowskie, 81% miało odrębne szatnie dla najmłodszych dzieci, 80% zapewniało oddziały klasy I nie przekraczające 26 uczniów, 71% miało place zabaw dla najmłodszych. Z dotychczasowych doświadczeń: nie ma istotnych różnic w rozwoju dzieci uczących się w "zerówce" czy w szkolnej klasie I; sześciolatki na koniec klasy I osiągnęły taki sam poziom umiejętności rachunkowych co siedmiolatki; sześciolatki uczęszczające do klasy I zrobiły największy postęp w czytaniu i rachowaniu; największy rozwój wszystkich umiejętności zaobserwowano u najsłabszych dzieci.

20 sierpnia 2015
I półrocze w samorządach - nadwyżka budżetowa 14 mld zł
Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że pierwsze półrocze JST zamknęły nadwyżką sięgająca 14 mld zł, wobec planowanej całorocznej 10,5 mld zł. Wydatki ogółem wykonano w 48,5%, a majątkowe w 24,5%, z kolei dochody bieżące to 53,7% rocznego planu, a majątkowe - 30,4%. Na koniec drugiego kwartału zadłużenie JST osiągnęło 70,9 mld zł, z tego 4,3 mld zł to dług z tytułu długoterminowych papierów wartościowych, a 66,5 mld zł z tytułu kredytów i pożyczek. Budżet państwa w końcu czerwca br. charakteryzowały następujące wskaźniki: wykonanie dochodów - 46,1%, wydatków - 47,5%, planowanego deficytu - 56,7%.

17 sierpnia 2015
Jubileuszowe Forum w Krynicy będzie szukać strategii dla Europy
Jedno z najważniejszych spotkań liderów świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej, odbędzie się po raz dwudziesty piąty w naszym górskim kurorcie w dniach 8-10 września. Motto tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy - "Jak zbudować silną Europę? Strategie dla przyszłości" - nawiązuje do wyzwań przed jakim stoi nasz kontynent w obliczu zagrożeń zewnętrznych i braku stabilności polityczno-gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej. Nawiązując do głównych problemów tegoroczna krynicka konferencja poszerza formułę w zakresie bezpieczeństwa. Wieloletnie przekonanie o trwałej nienaruszalności granic w Europie i wysokim stopniu bezpieczeństwa państw i mieszkańców starego kontynentu okazały się złudne. Jasno dowodzi tego postępowanie Rosji na Ukrainie, czy ekspansja Państwa Islamskiego z wieloma akcjami terrorystycznymi w różnych regionach. W Krynicy podjęta zostanie międzynarodowa dyskusja poszukująca odpowiedzi na pytania: Jaka powinna być rola Unii Europejskiej w światowym systemie obronności? Jak odzyskać poczucie bezpieczeństwa bez eskalacji konfliktów zbrojnych? Jak powinno wyglądać nowoczesne europejskie wojsko? Czy w Europie może powstać silny ośrodek wojskowego przywództwa? Jak sprostać wojnie hybrydową? Jakie nowe wyzwania w tym względzie czekają na Europę i świat? Poza tym kontynuowane będą m.in.: Forum Regionów (po raz dziewiąty), Forum Inwestycyjne (po raz ósmy), Forum Ochrony Zdrowia (po raz szósty). W tym roku podczas Forum Regionów mają być poruszane tematy dotyczące finansów samorządów, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska, inwestycji i promocji. Szczegóły.

15 sierpnia 2015
Święto Wojska Polskiego - 95 rocznica Bitwy Warszawskiej
W wielu miastach zorganizowano uroczystości. Wczoraj w Ossowie pod Radzyminem - na polach gdzie rozstrzygała się wojna z bolszewicką nawałą - i w samym mieście, uczczono pamięć zwycięsko walczących żołnierzy. W niedalekiej Kobyłce złożono wieńce przy Mogile Poległych w 1920 r. W Warszawie miała miejsce defilada wojskowa. Mieszkańcy stolicy - a za pośrednictwem TV - całego kraju, obejrzeli z dumą różne rodzaje sprzętu i przemarsz wybranych jednostek wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Przemawiający Prezydent RP Andrzej Duda z satysfakcją podkreślał wartość polskiej armii, współpracującej z siłami naszych sojuszników. Słowa Prezydenta, że Polska jest piękna, w powiązaniu z wieloma wystąpieniami z czasu niedawnej kampanii wyborczej, zabrzmiały niczym słynne zdanie Greka Zorby.

12 sierpnia 2015
Kongres gmin wiejskich blisko wyborów parlamentarnych
6 i 7 październikia br. w Centrum Konferencyjnym w Serocku pod Warszawą odbędzie się XVI Kongres Gmin Wiejskich RP (program Kongresu). W debacie z udziałem wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad oraz innych samorządowców mowa będzie zarówno o sprawach bieżących jak i ważnych działaniach długofalowych, w tym postulaty dla przyszłego parlamentu i rządu dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, oświaty, finansów i ustroju samorządu terytorialnego. Kongres zwołano w gorącym terminie kampanijnym - nie całe trzy tygodnie przed zarządzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.

10 sierpnia 2015
Jedni zyskują - drudzy tracą, ZMP o zmianie kwoty wolnej
Ewentualna zmiana kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych z obecnych 3091 zł do 8000 zł będzie miała wpływ m.in. na budżety samorządów. Według szacunku Ministerstwa Finansów zasoby finansowe JST zmniejszą się łącznie o blisko 9 mld zł. Ustosunkowali się do tego przedstawiciele miast członkowskich Związku Miast Polskich podczas posiedzenia w końcu lipca w Starym Sączu: Wiele propozycji, które się pojawiają ostatnio, są swoistym "skokiem na kasę" czy "zamachem na samorządowe pieniądze". ZMP nie występuje przeciwko wzrostowi kwoty wolnej od podatku dla obywateli, ale zwraca uwagę na negatywne konsekwencje finansowe dla JST. Trzeba uwzględnić to niebezpieczeństwo i wprowadzić jakieś rozwiązania łagodzące skutki obniżenia dochodów... Pomysł na podniesienie wysokości kwoty wolnej od podatku zmobilizował już wszystkie organizacje samorządowe wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, do przyjęcia i przekazania rządowi wspólnego projektu dotyczącego powrotu do zapisu o subwencji rekompensującej.

7 sierpnia 2015
Uznanie dla byłego Prezydenta; księża przepraszają za biskupów
Na zakończenie wczorajszych wydarzeń związanych ze zmianą na urzędzie Prezydenta RP, w warszawskim kościele ss. Wizytek odprawiona została msza św. w intencji Bronisława Komorowskiego i Jego rodziny. Podczas nabożeństwa celebrujący mszę Rektor tej świątyni ksiądz Aleksander Seniuk skierował do Prezydenta Komorowskiego słowa przeprosin w imieniu własnym i ośmiu innych księży za wiele niesprawiedliwości, wypowiadanych przez ludzi, których nazywamy ludźmi Kościoła, za słowa, które ranią, zwłaszcza dotyczące Pana wiary, sumienia, wierności Kościołowi. Wygłaszający kazanie ksiądz Andrzej Luter podziękował Bronisławowi Komorowskiemu za wytrwałe działania na rzecz ważenia różnych racji i otwartość na innych ludzi. Po mszy przed kościołem Prezydentowi dziękowali zebrani mieszkańcy stolicy. Wielu katolików oczekiwało uczciwej reakcji duchownych. Niegodny udział przedstawicieli Episkopatu, radia z Torunia i części księży w dewastowaniu więzi społecznych Polaków budzi zdecydowany sprzeciw.

6 sierpnia 2015   Andrzej Duda Prezydent RP
Prezydent RP Andrzej Duda rozpoczyna 5-letnią kadencję
Przed Zgromadzeniem Narodowym - posłami i senatorami - Andrzej Duda złożył przysięgę: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Z tą chwilą formalnie objął urząd Prezydenta Rrzeczypospolitej Polskiej. Poza uroczystościami w Parlamencie, na Zamku (tam Prezydent odebrał odznaki Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski), na Placu Piłsudskiego (tam objął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi) i w kościołach - dzień inauguracji miał charakter wiecowy, a przemówienia Prezydenta - kampanijny. Andrzej Duda (43) został wybrany 24 maja br. jako kandydat partii Prawo i Sprawiedliwość; w II turze wyborów uzyskał 8 630 627 głosów, co dało przewagę 3,1% nad ubiegającym się o reelekcję Prezydentem Bronisławem Komorowskim (zob. Diariusz REGIOsetu z 26 i 30 maja 2015 r.) Nowy prezydent jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W wyborach parlamentarnych w 2011, z listy PiS, został wybrany na posła. Złożył swój mandat przed końcem VII kadencji Sejmu w związku z wyborem w 2014 r., również z listy swojej partii, na posła do Parlamentu Europejskiego. Ten mandat wygasł wraz z ogłoszeniem przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. Wtedy też Andrzej Duda zrezygnował z członkostwa w partii PiS. Pozycja Prezydenta w Państwie jest określona w rozdziale V Konstytucji RP.

5 sierpnia 2015
Rzeź Woli - najtragiczniejsze dni Powstania Warszawskiego
Po wybuchu Powstania Hitler i Himmler wydali rozkaz: "każdego mieszkańca należy zabić, nie brać żadnych jeńców". Realizowano go z całą bezwzględnością. W ciągu kilku dni, ze szczególnym nasileniem 5 i 6 sierpnia 1944 r. Niemcy zamordowali ok. 50 000 ludzi na warszawskiej Woli. Był to okrutny akt ludobójstwa na bezbronnej ludności cywilnej. Zabijano mieszkańców dom po domu, ulica po ulicy. Po dokonaniu mordu palono domy. Było wiele przypadków, gdzie palono ludzi żywcem, nie pozwalając im opuścić pożaru. Podczas rzezi Woli zamordowano ponad dwa razy więcej Polaków niż w Katyniu, Charkowie i Miednoje - podaje strona Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Tak, bohaterski czyn powstańczy, przysporzył przeogromnych dodatkowych zbrodni i cierpień, nie osiągając niczego. Na początku sierpnia 1944 do tłumienia powstania skierowano między innymi kryminalistów z oddziałów pod komendą Oskara Dirlewangera, przydzielonych do zgrupowania policyjnego Heinza Reinefartha odpowiedzialnego za masowe egzekucje na warszawskiej Woli. Pod niemieckim dowództwem w mordowaniu ludności cywilnej Warszawy brali też udział Rosjanie i Ukraińcy. Łącznie w tej bestialskiej rzezi ofiarą padło blisko 65 tys. mieszkańców Woli. Dopuszczano się też gwałtów i grabieży na ogromną skalę. "Ludzie" Dirlewangera "wsławili się" wyjątkowym sadyzmem i bezprzykładnym okrucieństwem. Równolegle dokonywano rzezi Ochoty, gdzie operowały jednostki Rosyjskiej Narodowej Armii Wyzwoleńczej (RONA), którą dowodził SS-Brigadeführer Bronisław Kamiński. Największe zbrodnie popełniono w szpitalach Ochoty, w budynku Instytutu Radowego, kolonii Staszica i obozie przejściowym na tzw. Zieleniaku (róg ul. Grójeckiej i Opaczewskiej). W sierpniu 1944 zamordowano 10 tys. mieszkańców tej dzielnicy Warszawy. Heinz Reinfath - zbrodniarz wojenny, SS-Gruppenführer i Generalleutnant der Waffen-SS, po wojnie przez szesnaście lat był burmistrzem miasta Westerland (stolicy małej wyspy Sylt) i posłem do landtagu w Szlezwiku-Holsztynie. Dożył spokojnie ponad 75 lat. Hamburski sąd nie znalazł dowodów jego zbrodni.

3 sierpnia 2015
Wystartował serwis o usługach administracji publicznej
MSW uruchomiło serwis www.obywatel.gov.pl, w którym opisano w prosty i przystępny sposób kilkadziesiąt najpopularniejszych usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną. Obecnie działa wersja beta - czyli testowa, która będzie uzupełniania i ulepszana. Udostępniono 101 kart przedstawiających najbardziej popularne usługi publiczne oraz 19 portali świadczących usługi on line. Serwis Obywatel.gov.pl powstał w ramach programu pl.ID - państwowego projektu informatycznego realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. Częścią pl.ID jest aplikacja "Źródło" służąca do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła też działalność infolinia (tel. 222 500 115) obsługiwana przez pracowników KPRM, udzielających informacji o tym, gdzie załatwiać sprawy urzędowe oraz przyjmujących uwagi i opinie dotyczące obsługi obywateli. Dla urzędników wszystkich szczebli rekomendowane są publikacje: Komunikacja pisemna oraz Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich - dostępne na stronie KPRM.

1 sierpnia 2015
Pamięć, szacunek, chwała, szaleństwo, klęska, konsekwencje
W jednym z wywiadów prasowych udzielonych w 2013 r., Bohdan Tomaszewski, żołnierz AK Zgrupowania "Kuba", ps. Mały, mówił: Powstanie [1944] było tragiczna klęską. Ale wydaje mi się, że nikt, kto nie brał w nim udziału albo przyszedł na świat dużo później, nie ma prawa oceniać postaw ludzi, którzy nie chcieli już iść na kolanach, znosić upokorzenia, prześladowania, łapanki. Mieli prawo powiedzieć: dość. Myślę, że jeśli tak ogromna liczba kobiet i mężczyzn w różnym wieku, różnych zawodów zdobywa się na tak bezinteresowne poświęcenie życia, choćby w szaleństwie, to ten fakt z punktu widzenia wiedzy o człowieku jest wartością. To szaleństwo kosztowało śmierć - wg różnych danych - od 160 do ponad 200 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Każde bezinteresownie poświęcone życie żołnierza AK to także od kilku do kilkunastu zabitych w czasie Powstania Polek i Polaków, dorosłych i dzieci. O tym nie wspominał (a może już nie pamiętał) powszechnie znany i szanowany sprawozdawca sportowy. A dzisiaj: podczas rocznicowej uroczystości na wolskim Cmentarzu Powstańców przemawiająca jedną z uczestniczek Powstania przytacza apele mieszkańców stolicy kierowane w tamtych dniach do żołnierzy AK: "nie kapitulujcie, walczcie dalej". Czy tutaj, na Woli, cytowane słowa mają ulżyć sumieniu? Trudno, ale trzeba się zgodzić, że nie możemy przykładać żadnych ram z naszego do tamtego czasu. Szczęśliwie wówczas nieobecni, nigdy nie będą w stanie wcielić się w myśli i emocje naszych rodaków, którym przyszło wtedy żyć. I oby tak pozostało. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 sierpnia 2014 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba