Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 20.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 sierpnia 2017
Uczczenie poległych stoczniowców to też "zgromadzenie cykliczne"
37. rocznica zakończenia strajków w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju i narodzin wielkiego ruchu społecznego "Solidarność" pod przywództwem Lecha Wałęsy. Był obecny na Placu Solidarności, złożył kwiaty pod gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, uczestniczył w mszy w kościele św. Brygidy. Nie wiele zostało z tamtej jedności i z tamtej "Solidarności". Niemal co parę godzin zmieniały się gremia zaznaczające swoją obecnością w różnych miejscach, pod różnymi pomnikami, swój dzisiejszy punkt widzenie na tamte wydarzenia, na podział zasług, na wolność, o którą walczyli Polacy - zjednoczeni, nie podzieleni. Wojewoda rządowy przydzielił pierwszeństwo do urządzania przez trzy lata (cyklicznie) obchodów gdańskiego Sierpnia wybranej przez siebie organizacji. Inni mają szukać miejsca gdzie indziej. Potrzeba ponownego zjednoczenia jest nam potrzebna jak woda i powietrze, puki jeszcze Polska może odzyskać zdobyte w sierpniu 1980 r. wartości.

29 sierpnia 2017
Obowiązek meldunkowy pozostaje, wszyscy cudzoziemcy z PESELem
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, uchylający przepisy znoszące obowiązek meldunkowy. Będzie nadal istniał po 1 stycznia 2018 r. Usługa meldowania będzie realizowana przez urzędy także droga elektroniczną, dostępna dla każdej osoby posiadającej profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Projekt przewiduje m.in. gromadzenie w centralnym rejestrze PESEL informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających w naszym kraju. Dotychczas nie było to powszechnie obowiązujące. Obywatelom państw członkowskich UE i członkom ich rodzin numer PESEL będzie nadawany przy zameldowaniu na czas powyżej trzech miesięcy.

27 sierpnia 2017
Rozszerzenie wykazu gmin poszkodowanych w nawałnicy
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane następne Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. To nosi datę 24 sierpnia br. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 18 sierpnia 2017 r.) Rozporządzenie dodaje do wcześniej ogłoszonych 101 gmin, kolejne 76, na terenie których uszkodzone lub zniszczone zostały obiekty budowlane: 26 gmin z województwa mazowieckiego, 21 z pomorskiego, 11 z łódzkiego, 9 z wielkopolskiego, 7 z kujawsko-pomorskiego i 2 gminy z woj. dolnośląskiego.

25 sierpnia 2017
20 lat przejściowej konstytucji; nowa ma być na dziesięciolecia
Nie mając do wyboru lepszej konstytucji Prezydent RP Andrzej Duda składał 6 sierpnia 2015 r. przysięgę na taka jak była, taką jaka także dzisiaj obowiązuje w Polsce. Nie jest jednak z niej (konstytucji) zadowolony; nazywa ją przejściową i mniejszościową; nie raz wykazał jak ją poważa. W maju Prezydent zgłosił propozycję zorganizowania referendum konstytucyjnego w trybie art. 125 Konstytucji RP (zob. Diariusz REGIOsetu z 4 maja 2017 r.) Wstępny termin odbycia referendum to 11 listopada 2018 r. - data setnej rocznicy odzyskania przez Polskę państwowości, a ze spraw bieżących - data wyborów samorządowych na kadencję 2018-2022. Teraz rozpoczyna się kampania przedreferendalna. Na pierwszą konferencję z udziałem Prezydenta wybrano Gdańsk. Odbyła się dzisiaj w Sali BHP Stoczni, tej samej, w której 31 sierpnia 1980 r. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa, późniejszy wieloletni przewodniczący dziesięciomilionowego ruchu społecznego Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i Prezydent RP - podpisał ze stroną rządową gdańskie porozumienie, wówczas prowadzące do odzyskania niepodległości i wolności. Prezydent Duda po dwóch latach swojego urzędowania opowiada się za zmianą ustawy zasadniczej. Chce aby Polacy wypowiedzieli się w ogólnokrajowym referendum na przykład: czy chcą systemu prezydenckiego czy parlamentarno-gabinetowego, czy świadczenie 500+ ma być umocowane w konstytucji, czy edukacja ma być bezpłatna, gwarantowana przez państwo, jak ma być finansowana służba zdrowia, ilu powinno być posłów, a ilu senatorów. Prezydent nie wspomina o spytaniu społeczeństwa czy i jak umocować w konstytucji ściślejszą integrację Polski w ramach Unii Europejskiej. Od lat badania wykazują, że jest to ważny temat dla większości polskiego społeczeństwa (zob. m.in. Diariusz REGIOsetu z 21 sierpnia 2017 r. czy z 1 maja 2016 r.) Dlaczego Prezydent pomija to trwałe dążenie Suwerena, pozytywnie oceniającego działania UE? Wszystkie kwestie - podobno - będą (te które będą) zawarte w dziesięciu prostych, zrozumiałych pytaniach. Tyle i tylko tyle o Konstytucji Rzeczpospolitej. W tych referendalno-konstytucyjnych dążeniach nie bieże sie pod uwagę czasu, w jakim ma być rozważany tak ważny temat jak kształt konstytucji państwa polskiego. Przez dwa lata znacznie spotęgowano podział polskiego społeczeństwa, dokładano wielu starań aby jedni buczeli na drugich, aby uciąć jakikolwiek dialog, aby poniżyć tych, który nie przyklaskują różnym działaniom władzy. Butny taran władzy selekcjonował obywateli. W obowiązującej narracji Polacy to albo patrioci, albo zdrajcy. Sam Prezydent wyróżniał jednych: w Polsce, to my właśnie jesteśmy ludźmi pierwszej kategorii. My! (Otwock, 8.03.2016) i poniżał drugich: nie zatrzymamy się, nie zatrzyma nas żaden jazgot (Żagań, 30.01.2017), a szef partii trzymającej władzę zasłynął z wypowiedzi: Niesłychanie aktywny jest najgorszy sort Polaków, mają w sobie gen zdrady (Warszawa, 13.12.2015), także o zdradzieckich mordach opozycji (posiedzenie plenarne Sejmu, 18/19.07.2017). W takim czasie, bez zadbania o zaufanie do władzy, nie tylko swoich żarliwych zwolenników, ale również Polaków mających inną wizję przyszłości Ojczyzny - dąży się bezwzględnie do załatwienia kolejnej "swojej" sprawy.

24 sierpnia 2017
Dla 2018 r. Kbk wzrasta o 700 zł - ważne dla gmin z sołectwami
Ministerstwo Finansów podało, że średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2018 rok wyniesie 3.831,28 zł/mieszk. (na rok 2017 wynosi 3.133,03 zł/mieszk.) Wskaźnik ten ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim. Gminy, w których średnia kwota bazowa tej JST jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40% wskazanych wydatków. Natomiast te, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa od Kbk otrzymają refundację w wysokości 30% lub 20%.

21 sierpnia 2017
Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie swoich krajów w UE
Z badania CBOS przeprowadzonego tego lata w krajach Grupy Wyszehradzkiej ? Polacy są najbardziej prounijnym społeczeństwem, najczęściej i najsilniej popierającym członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej (ogółem 88%, w tym 52% zdecydowanie, 36% - raczej popiera). Obecność w UE popiera także większość badanych z pozostałych państw regionu ? ponad cztery piąte Węgrów (82%, w tym zdecydowanie 30%), niemal trzy czwarte Słowaków (74%, w tym zdecydowanie także 30%) i ponad połowa Czechów (56%, w tym 18% popiera zdecydowanie). Spośród czterech badanych społeczeństw Polacy są jedynym, w którym wyraźną przewagę mają zwolennicy ścisłej integracji ? 58%. Za przynależnością do państw luźniej ze sobą współpracujących opowiada się 51% Słowaków i 42% Czechów. Na Węgrzech grupy zwolenników i przeciwników ścisłej integracji są mniej więcej równoliczne (nieco ponad 40%). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnych próbach (983-1020 osób) metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo. W Czechach próba obejmowała osoby 15+, w pozostałych krajach ? pełnoletnie. (Newsletter CBOS News 29/2017)

18 sierpnia 2017
Uproszczone procedury odbudowy zniszczeń po ostatniej nawałnicy
W Dzienniku Ustaw opublikowano z datą 17 sierpnia 2017 r. Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych. Weszło w życie w dniu dzisiejszym. Ogłoszone przepisy będą stosowane przez 24 miesiące. W załączniku podano wykaz obejmujący 101 poszkodowanych gmin: 28 z woj. kujawsko-pomorskiego, 10 z woj. pomorskiego oraz 63 gminy z woj. wielkopolskiego. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się do premier Beaty Szydło, o pilne przeanalizowanie i uzupełnienie listy gmin, do których stosuje się uproszczone procedury odbudowy po ostatniej nawałnicy. Chodzi przede wszystkim o gminy wiejskie: Kościerzyna, Sierakowice, SulęczynoStudzienice. Nie zostały uwzględnione w wykazie załączonym do rozporządzenia.

15 sierpnia 2017
Armia Rzeczypospolitej w szyku paradnym w swoje święto
Święto Wojska Polskiego obchodzone w rocznicę przesilenia walk w obronie Ojczyzny toczonych na przedpolach Warszawy z armią bolszewicką w 1920 r. W II Rzeczypospolitej w tym dniu było Święto Żołnierza. W PRL na Dzień Wojska Polskiego wybrano 12 października - rocznicę bitwy pod Lenino, od której rozpoczęli swój szlak bojowy żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Pierwotną datę Święta przywrócono w 1992 r. We wszystkich kościołach polowych w Polsce odprawiono uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały; w Warszawie miała miejsce defilada wojsk lądowych i powietrznych, którą chętnie oglądali mieszkańcy stolicy.

14 sierpnia 2017
Obóz harcerzy z łódzkiego ZHR w oku czwartkowej nawałnicy
W namiocie, na który powaliły się drzewa zginęły dwie harcerki. Leśny obóz harcerski zlokalizowany był w osadzie Suszek położonej na zachodnim skraju gminy Czersk, w granicach Leśnictwa Jakubowo (Nadleśnictwo Rytel). W takich samych okolicznościach poniosły śmierć dwie inne osoby - turyści przebywający z namiotem w Borach Tucholskich. Jest wielu rannych. Nawałnica nie ominęła też lasów Nadleśnictw Czersk i Lipusz oraz innych na 300-kilometrowej drodze szalejącego żywiołu. Według wstępnych szacunków powalonych i zniszczonych zostało ponad 30 tys. ha lasu. Najwięcej szkód zostało wyrządzonych w Borach Tucholskich (w woj. kujawsko-pomorskim i pomorskim), jednym z największych kompleksów lasów sosnowych w Polsce. Straty w drzewostanie zgłosiła większość nadleśnictw z rejonowych dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i Toruniu. Rezultatem powalonych w korycie Brdy drzew jest dodatkowo zagrożenie powodziowe. Aby zabiec wylaniu pilnego udrożnienia wymaga Wielki Kanał Brdy oraz bieg samej rzeki w miejscowości Rytel (gmina Czersk). Olbrzymie straty dotknęły też gminy BrusyChojnice. Natomiast w województwie wielkopolskim najsilniej skutki nawałnicy odczuli mieszkańcy gmin: wiejskiej Gnieznomiejskiej Gniezno oraz Czerniejewo. W działania pomocowe na terenach dotkniętych klęską zaangażowane są straż pożarna, służby leśne, służby energetyczne, licznie przybyli wolontariusze i - oczywiście - mieszkańcy. Pomimo wciąż braku wojska z ciężkim sprzętem - miejscowi i przybyli, własnymi siłami i społeczną solidarnością, ze wsparciem wielu bliższych i dalszych samorządów oraz prywatnych przedsiębiorców, kolejną dobę ofiarnie pracują w miejscach największych zniszczeń i zagrożeń. Rząd, wypowiedziami swych wojewodów, nie kwalifikuje nawałnicy tak wielkich rozmiarów jako klęski żywiołowej. Pomoc dla poszkodowanych, na przykład w odbudowie tysięcy zniszczonych domów, można kierować m.in. na wyodrębnione konto Polskiego Czerwonego Krzyża: PCK PL 11 1160 2202 0000 0003 0286 5549, dogodnie za pośrednictwem portalu zrzutka.pl albo na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem WICHURA lub wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

12 sierpnia 2017
Nawałnica o rzadkim nasileniu i rozmiarze na pomorzu i kujawach
Nad wielu gminami kilkunastu powiatów w trzech województwach, na obszarze rozciągniętym od gminy Parchowo na Pomorzu do gminy Krobia w Wielkopolsce, w nocy z 10/11 sierpnia przetoczyła się kilkugodzinna gwałtowana nawałnica o prędkości wiatru dochodzącej do 150 km/h i niespotykanej liczbie wyładowań atmosferycznych w jednostce czasu. Są ofiary śmiertelne i ogromne straty materialne w lasach, w zabudowaniach, w dobytku domowym i gospodarskim, w infrastrukturze i uprawach. Największe w powiecie chojnickim.

11 sierpnia 2017
Koniec obniżek. Za sprawą inflacji wzrosną podatki i opłaty lokalne
Minister rozwoju i finansów ogłosił w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r., który wyniósł 101,9. Górne stawki wzrastają o 1,9%.

9 sierpnia 2017
Gmina Ostrowice do zniesienia za sprawą długu bez bankructwa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji popiera propozycję wojewody zachodniopomorskiego zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej do obszaru gminy Drawsko Pomorskie. Decyzja jest związana z zadłużeniem gminy sięgającym 35 mln zł. Sytuacja finansowa Ostrowic nie rokuje żadnej nadziei i szansy na samodzielne istnienie tej gminy. MSWIA wystąpiło do obu gmin o przedstawienie opinii w tej sprawie i przedłożenie jej ministerstwu w terminie do trzech miesięcy. Przed zniesieniem i włączeniem muszą być wskazane instrumenty finansowe umożliwiające gminie przejmującej spłatę długu bez obciążania nim mieszkańców. Taka sytuacja pojawia się w kraju po raz pierwszy. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2016 r. oraz 24 września 2015 r.

7 sierpnia 2017
W tym roku do gmin ma trafić 33,4 mld zł z PIT ich mieszkańców
Ministerstwo Finansów ogłosiło, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wyniesie 37,98%, będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego.

5 sierpnia 2017
Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" - nowy podmiot
Głęboka nowelizacja ustawy Prawo wodne została podpisana przez Prezydenta RP. Wprowadzane regulacje dokonują zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi. Powstanie państwowa osoba prawna "Wody Polskie". Nowa ustawa zawiera m.in. regulacje dotyczące spółek wodnych i związków wałowych. Samorządom umożliwi się partycypację w kosztach inwestycji prowadzonych na wodach będących własnością Skarbu Państwa oraz w kosztach utrzymywania tych wód. Nowy podmiot ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. Według Ministerstwa Środowiska wprowadzenie nowego Prawa wodnego nie przewiduje skokowych podwyżek opłat za pobór wody dla mieszkańców. Mają pozostać na niezmienionym poziomie do 2019 r. Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność to będą one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno-ekonomicznych. Nowe prawo wprowadza natomiast nową opłatę stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Zwiększonymi opłatami za korzystanie z wody mają zostać objęci po roku 2018 m.in. branża energetyczna, rolnicy posiadające duże gospodarstwa, hodowcy ryb, producenci napojów oraz inni przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Nieprzyjęcie nowego Prawa wodnego mogłoby skutkować utratą możliwości korzystania z funduszy unijnych na gospodarkę wodną i regionalne programy operacyjne dla poszczególnych województw.

3 sierpnia 2017
Zmiany kryteriów i ich punktacji we wnioskach o dotacje na drogi
Ogłoszone Rozporządzenie RM zmienia kryteria oceny wniosków o dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. Wprowadza się dodatkowe punkty dla samorządów z dochodami własnymi poniżej średniej w województwie oraz o najwyższym poziomie wypadkowości. Nowe przepisy wprowadzają zmianę punktacji w dotychczas obowiązujących kryteriach dotyczących znaczenia zadania dla infrastruktury drogowej, mają przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. kryterium techniczne) oraz znaczenia zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych (tzw. kryterium sieciowe). Zrezygnowano natomiast z tzw. kryterium finansowego dotyczącego współpracy w zakresie współfinansowania zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zmienione kryteria będą obowiązywały już podczas najbliższego naboru wniosków na rok 2018 r., tych składanych od 1 do&ngsp;15 września. Od dzisiaj do terminu naboru wniosków pozostało cztery tygodnie. Tyle czasu mają JST aby przygotowane już w wielu samorządach przed wakacjami wnioski według starych kryteriów przepracować dostosowując je do kryteriów nowych. Rada Ministrów narzuca tempo samorządom, choć powinna rozporządzenie przygotować i ogłosić znacznie wcześniej.

1 sierpnia 2017
Dwie rocznice: bliska - wciąż żywa, dalsza - przywiodła odrodzenie
1944 i 1914. # W Powstaniu Warszawskim były dni nadziei, zbudowanej głównie na marzeniu i oddaniu, a nie wojskowej profesjonalnej kalkulacji. Za uzbrojenie służyło głównie bohaterstwo. Więcej dni niosło tragedię, utratę życia cywilnych mieszkańców całych dzielnic miasta i heroicznych żołnierzy AK. Już na początku Powstańcy nie byli w stanie obronić Woli przed rzezią, dom po domu, zgotowaną przez oddziały SS i policji niemieckiej. Rosły straty materialne, substancja miasta zamieniała się w wypalone szkielety i gruzowisko. Tak do końcowej kapitulacji 2 października 1944 r. Rosjanie doszli do praskiego brzegu Wisły w pierwszych dniach września i stanęli. Do połowy września nie dawali zgody na alianckie zrzuty broni dla Powstańców. W toczących się rokowaniach Anglicy i Amerykanie zostawili Polskę Rosjanom (Teheran, Jałta, Poczdam). W 1939 r. bierna postawa naszych sojuszników - Francuzów i Anglików - pozwoliła Niemcom rozwinąć zbrodniczy atak na Polskę. Znikąd nie mieliśmy oparcia. Byliśmy suwerenni i samotni. Ważne memento! (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 1 sierpnia 2016 r. oraz z 5 sierpnia 2015 r.)
     # Pierwszym sierpnia datuje się też wybuch Wielkiej Wojny - nazwanej później Pierwszą Światową. Tego dnia 103 lata temu Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Dwa dni wcześniej - po zamachu w Sarajewie - w stan wojny weszły Rosja i Austro-Węgry. Tak, bez najmniejszego własnego interesu, starli się na wzajemne wyniszczenie trzej cesarze, dla nas szczęśliwie - bo trzej zaborcy polskich ziem. W rezultacie pojawiła się szansa powrotu Polski na mapę Europy. Po czterech latach beznadziejnych walk (10 mln ofiar, 15 mln kalek) światłym Polakom udało się wreszcie otworzyć drogę do odrodzenia polskiej państwowości. Wtedy (odmiennie niż w latach 1943-1945) Amerykanie jednoznacznie opowiedzieli się za niezawisłym państwem polskim z jego swobodnym dostępem do morza. W Litanii pielgrzymskiej nasz wieszcz Adam pisał w 1832 r.: O wojnę powszechną za wolność ludów, Prosimy Cię Panie. To, że Polska może odzyskać niepodległość tylko dzięki wielkiej wojnie mocarstw europejskich było przesłaniem programowym obozu politycznego "Hotel Lambert". Oczekiwanie pozostawało bez echa ponad osiem dekad. Aż wreszcie... Grunt szykowaliśmy od dawna. Ignacy Paderewski zaskarbił przychylne Polsce zaangażowanie się prezydenta Wilsona, Roman Dmowski, kompetentny dyplomata, był przygotowany i dołożył swoich starań aby Państwo Polskie prawnie zaistniało w traktacie wersalskim podpisanym w 1919 r., dzieła dopełnił Józef Piłsudski, rewolucjonista, utalentowany samorodny dowódca wojskowy o wielkim autorytecie, który orężem ustalił ostateczne naonczas wschodnie granice II Rzeczypospolitej, opisane w traktacie ryskim z roku 1921. Doceniając działania w bitewnym polu, nie należy zapominać o żmudnej walce w gabinetach, niejako warunkującej późniejszy bój naszej armii, odpierającej zagrożenia i idącej po swoje.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba