Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2013  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2013   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2013 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 września 2013
Dofinansowanie budowy dróg z rezerwy subwencji ogólnej
Według informacji Ministerstwa Transportu - wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, z rezerwy subwencji ogólnej można składać do 7 lutego 2014 r. Dofinansowanie to - zgodnie z ustawą o dochodach jst - dotyczy dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu; także remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu. Podobnie jak w roku ubiegłym, w pierwszej kolejności pieniądze zostaną przyznane tym samorządom, które dotychczas nie korzystały z tej formy dofinansowania oraz jednostkom realizującym zadania na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania lub nie więcej niż 75% w przypadku obiektów zabytkowych. Przedmiotem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej może być tylko jedna inwestycja lub remont realizowany przez daną JST.

28 września 2013
W Bieszczadach bezpieczniejsze zdrowie mieszkańców i turystów
W oddziale ratunkowym szpitala w Lesku otwarto rozbudowaną pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w blisko 60 nowoczesnych urządzeń medycznych, m.in.: respiratory, aparaty EKG, aparat USG, defibrylatory, kardiomonitory, aparat RTG z tzw. ramieniem C (do wykonywania zdjęć przy łóżku pacjenta), tomograf komputerowy wyposażony w system umożliwiający archiwizację i przesyłanie zdjęć na salę zabiegową (w celu konsultacji wyników badań pomiędzy specjalistami), lampy operacyjne, łóżka od intensywnej terapii. Inwestycja ważna z punktu widzenia zarówno mieszkańców jak turystów odwiedzających region Bieszczadów, warta 8,9 mln zł została dofinansowana z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie prawie 7,6 mln zł.

27 września 2013
Obwodnica Augustowa w budowie, otwarcie drogi w 2014 r.
Oczekiwana od wielu lat obwodnica Augustowa ma być gotowa w przyszłym roku. Przebiegnie trasą z Augustowa do Suwałk przez gminy Augustów, Nowinka, RaczkiSuwałki, z węzłami: Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe oraz mostami nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Zalewianka, Głęboka i Szczeberka. Najdłuższy 200-metrowy most na Rospudzie będzie zbudowany przed końcem tego roku. Na obwodnicę o długości 34,3 km złożą się dwa odcinki: pierwszy (od strony Augustowa) to 21,5 km jednojezdniowej przyspieszonej drogi krajowej nr 8 (jeden pas w każdą stronę plus pobocza po min. 2 m), drugi (od strony Suwałk) - 12,8 km drogi dwujezdniowej ekspresowej S61 (dwa pasy w każdą stronę). Styk obu odcinków na węźle Raczki. Poza wspomnianymi mostami budowa obejmuje 15 wiaduktów oraz 11 przejść dla zwierząt. Nieco dłużej na obwodnicę poczekają Suwałki. Przetarg na jej budowę ma być ogłoszony w przyszłym roku, a zakończenie budowy w roku 2016. Dwujezdniowa obwodnica o długości 13 km usytuowana będzie po zachodniej stronie miasta jako fragment planowanej drogi ekspresowej S61 Via Baltica. Jej budowa będzie finansowana z unijnego funduszu "Łącząc Europę". Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 września 2012 r.

25 września 2013
Na schetynówki w 2014 - 50%, w 2015 - 200% tego co w 2013 r.
W przyszłym roku pula pieniędzy przeznaczona na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki) zmniejszy się do 250 mln zł (w tym roku jest 500 mln, w 2012 było 200 mln zł). Każde województwo będzie miało na ten cel połowę środków tegorocznych. Rozdział na 2014 r. jest następujący: dolnośląskie - 15,10 mln zł, kujawsko-pomorskie - 15,05, lubelskie - 18,73, lubuskie - 10,66, łódzkie - 15,74, małopolskie - 17,87, mazowieckie - 24,11, opolskie - 10,12, podkarpackie - 15,57, podlaskie - 14,27, pomorskie - 13,59, śląskie - 17,23, świętokrzyskie - 12,62, warmińsko-mazurskie - 14,93, wielkopolskie - 20,69, zachodniopomorskie - 13,72 mln zł. Według planu na rok 2015 podane wyżej kwoty mają być pomnożone przez cztery dając łącznie dla 16 województw miliard złotych.

23 września 2013
Wpływy z mandatów w Krajowym Funduszu Drogowym
Sejmowa komisja infrastruktury pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Dyskusje posłów dotyczą m.in. do kogo mają trafiać wpływy z mandatów fotoradarowych. Na obecnych etapie prac projekt przewiduje przekazywanie mandatów nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego do Krajowego Funduszu Drogowego. Dotychczas wiele samorządów uczyniło z inkasa fotoradarów istotne źródło swoich wpływów budżetowych (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 marca 2012 r.; zmiana ma spowodować, że pieniądze z mandatów związanych z przekraczaniem przepisów drogowych przez kierowców wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.

21 września 2013
1985 hotspotów gminnych w 15 województwach
Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował mapę, która pozwala sprawdzić, gdzie można skorzystać z usług bezprzewodowego dostępu do internetu świadczonych przez miejscowe JST. Mapa po wybraniu województwa, dalej powiatu i gminy - wyświetla w tabeli nazwy lokalizacji oraz adresy poszczególnych hotspotów (otwartych punktów dostępu). Najczęściej jest to dostęp w standardzie bezprzewodowej sieci Wi-Fi, ale tylko w określonych miejscach, takich jak place miejskie, budynki użyteczności publicznej (urzędy, muzea, szkoły, dworce), place uniwersyteckie, aleje, parki, zwykle bezpłatny lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Dostęp do internetu za pośrednictwem hotspotów JST ma jednak pewne ograniczenia w porównaniu z oferowanym przez usługodawców komercyjnych, zarówno pod względem funkcjonalności (niższa prędkość transmisji danych, ograniczona długość jednej sesji połączenia z siecią), jak i zasięgu terytorialnego. Mapa będzie na bieżąco aktualizowana. Najwięcej hotspotów jest w województwie lubelskim (384), brak takowych w województwie opolskim. Hotspoty funkcjonują dzisiaj w 135 gminach.

19 września 2013
Zła redakcja ważnego przepisu w Kodeksie wyborczym
Na problem legislacyjny w obowiązujących przepisach Kodeksu Wyborczego, mający istotne znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwróciła uwagę prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o przepisy odnoszące się do przeprowadzania przedterminowych wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Artykuł 474 par. 2 Kodeksu wyborczego stanowi, że: W razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ustawach [np. w wyniku przeprowadzonego referendum lokalnego], Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze rozporządzenia, wybory przedterminowe w trybie określonym w art. 371... Wskazany art. 371 Kodeksu wyborczego reguluje tryb zarządzania wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w "zwykłych" okolicznościach, to znaczy wskutek upływu kadencji, a wtedy są to wybory terminowe, a nie przedterminowe. Pozostawienie w mocy ww. odesłania do art. 371, prowadzi do sytuacji, w której osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta będzie mogła wykonywać swoje zadania do czasu kolejnych wyborów, tzn. do końca aktualnej kadencji. Spraw związanych z zarządzaniem przedterminowych wyborów dotyczą też przepisy zawarte w art. 28d ustawy o samorządzie gminnym.

17 września 2013
20 lat temu, długo obecne, wojska rosyjskie wyjechały z Polski
17 września 1993 r. terytorium Polski opuścili ostatni żołnierze - liczącego początkowo 300-400 tys., następnie zmniejszonego do 60-70 tys. - kontyngentu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej (od 1992 r. Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej) rozlokowanego w 65 garnizonach, głównie na obszarze województw zachodnich i północnych, z dowództwem w Legnicy. Żołnierze rosyjscy stacjonowali na ziemiach naszego państwa blisko 200 lat (z dwiema krótkimi i jedną nieco dłuższą przerwą). Oto historyczne kalendarium: od 5 sierpnia 1772 r. (w Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe) - do grudnia 1806 r. (wojska rosyjskie zostały wyparte przez Wielką Armię cesarza Napoleona); od lutego 1813 r. (armia rosyjska marszałka Kutuzowa rozgromiła wojska napoleońskie i wojsko polskie, zmuszając je do opuszczenia Księstwa Warszawskiego) - do 18 października 1920 r. (wszedł w życie podpisany w Rydze rozejm w wojnie polsko-bolszewickiej ustalający wschodnią granicę odrodzonej II Rzeczpospolitej); od 17 września 1939 r. (agresja ZSRR na Polskę, Armia Czerwona przekroczyła naszą wschodnia granicę na całej jej długości) - do 22 czerwca 1941 r. (po napaści 1 września 1939 r. na Polskę, wojska III Rzeszy Niemieckiej rozpoczęły wojnę z ZSRR); od lipca 1944 r. (operacja brzesko-lubelska Armii Czerwonej, kolejne zwycięskie natarcie na wojska hitlerowskich Niemiec) - do 17 września 1993 r. (pożegnanie na podstawie układu o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełnionego porozumieniem pomiędzy prezydentami Polski - Lechem Wałęsą i Rosji - Borysem Jelcynem).

13 września 2013
Deficyt powiększony o 45% po nowelizacji budżetu 2013
Sejm znowelizował budżet na 2013 r., zwiększając dopuszczalny deficyt z 35,6 mld zł do 51,5 mld zł. Zdaniem rządu powyższa zmiana oraz dokonane oszczędności w budżetach resortów na ok. 8 mld zł mają pokryć zdecydowanie niższe od zakładanych tegoroczne wpływy do budżetu z podatków. Sejm, pomijając negatywną opinię komisji finansów publicznych i analogiczne stanowisko Ministerstwa Finansów, przyjął poprawkę PSL, która zwiększa o 220 mln zł (do 320 mln zł) kwotę możliwej pożyczki z budżetu dla samorządów (tyle potrzeba na pokrycie obowiązkowej wpłaty tzw. janosikowego przez rządzone koalicją PO-PSL Mazowsze). Nowela ustawy budżetowej została przekazana do Senatu. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 9 września br. - niżej.

9 września 2013
"Janosik" skrojony na miarę 2011 r. - nie wypłacalny w 2013
Województwo mazowieckie (pięć gmin-miast na prawach powiatów, w tym najbogatsze kwotowo - Warszawa, 314 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich - wśród nich cztery w najbiedniejszej dziesiątce oraz 37 powiatów) największe obszarowo (35,6 tys. km2) i ludnościowo (5,24 mln mieszk.), nie jest w stanie wpłacić do budżetu kolejnych comiesięcznych rat tzw. "janosikowego". Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2010.80.526 ze zm.) opisuje szczegółowo obowiązek wpłat i prawa beneficjentów do subwencji ogólnej i jej części wyrównawczej (rozdz. 4 i 5). Mazowsze jest wśród szesnastu województw jedynym płatnikiem netto - nic nie dostaje a ma obowiązek wpłacić w tym roku 661 mln zł. Kwota ta jest obliczona na podstawie danych z roku 2011 (wtedy dynamika PKB wyniosła 4,3%); w tym roku (zakładane PKB to 1,3%) wpływy z podatków i inne dochody są kilkakrotnie mniejsze niż w latach poprzednich. Na tych nożycach poległa na Mazowszu skąd inąd słuszna zasada przepływu części dochodów samorządów bogatszych do biedniejszych. Brak furtki prawnej na wypadek "rozjechania się" w czasie wartości bazowych i dochodów bieżących przy sztywnej egzekucji wpłat, podważa jakość szczegółowych przepisów tej nowelizowanej już nie raz ustawy. Z kolei samorządy wspierane "janosikowym" nie chcą i nie mogą przystać na raptowne odcięcie od tego źródła uzupełniającego ich tegoroczne budżety. Na potrzebę znowelizowania przepisów o dochodach samorządów w sposób eliminujący negatywne skutki "janosikowego" wskazał wcześniej Trybunał Konstytucyjny (zob. Diariusz REGIOsetu z 13 maja br.)

5 września 2013
Forum Ekonomiczne w Krynicy - dialog i współpraca UE z sąsiadami
Zakończyły się trzydniowe obrady XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Organizowane od 1991 r. już dawno zyskało miano szeroko uznawanego ważnego miejsca spotkań liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego działających na rzecz rozwoju współpracy między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. We wrześniu każdego roku do Krynicy przyjeżdża ponad 2500 gości z kilkudziesięciu krajów Europy, Azji i Ameryki. Debaty prowadzone były w blokach tematycznych, najważniejsze z nich to: makroekonomia, biznes i zarządzanie, forum energetyczne, innowacje i zrównoważony rozwój, ochrona zdrowia, polityka międzynarodowa, Forum NGO i społeczeństwo, Unia Europejska i sąsiedzi, państwo i reformy oraz nowa gospodarka. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich zorganizował debaty poświęcone wybranym regionom. Politycy i eksperci dyskutowali m.in. na forach: Europa-Rosja, Europa-Ukraina, Europa-USA, Unia Europejska-Partnerstwo Wschodnie. Obecnie przygotowywane są raporty prezentujące dyskusje i jej podsumowania. Podczas VII Forum Regionów wyróżnieni zostali w Krynicy najlepsi samorządowcy - laureaci konkursu dziennika Rzeczpospolita organizowanego wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich. Tytuł najlepszego wójta uzyskał Jerzy Włudzik, wójt Kosakowa, najlepszego burmistrza - Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, a najlepszego prezydenta miasta - Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 4 września 2012 r.

3 września 2013
504 mln - dotacja na przedszkola do końca br. dla 2479 gmin
Od 1 września 2013 r. funkcjonuje nowa dotacja przedszkolna, przeznaczona głównie na obniżenie opłat od rodziców. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kwoty naliczone dla dzieci w wieku 2,5-6 lat na okres wrzesień-grudzień dla każdej gminy - podział kwoty 503 617 388 zł na stronie MEN. Dotacja na ten okres wyniesie 414 zł w przeliczeniu na każde dziecko z podanej grupy wiekowej. Według MEN samorząd ma swobodę decyzji czy chce i jaką część przeznacza na powiększenie środków swojej placówki, a jaką dla podmiotu niepublicznego. Kwota przekazana gminie stanowi łączną pulę. Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 2004.258.2572 ze zm.) oraz jej ostatnia nowelizacja: o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013.827) nie wspominają o żadnej zasadzie proporcjonalności. Lista beneficjentów tej dotacji to zarazem ranking gmin małodzietnych i wielodzietnych, seniorskich i juniorskich. Do tych, gdzie przedszkolacy stanowią mniej niż 1% ludności należą (w kolejności od najmniejszego udziału): Dobrzany, Wólka, Żukowice, Braniewo, Jeżów Sudecki, Sejny, Kowal, Bielsk Podlaski, Mrągowo, Brzeziny, DobraPęcław; na drugim końcu listy są gminy, w których ten udział wynosi ponad 6%: Kolbudy, Kleszczewo, Stężyca, Wysokie, Józefów, Jordanów, Ząbki, Siechnice i rekordzistka - gmina Lesznowola, w której 8,3% mieszkańców to przedszkolacy.

2 września 2013
Weszły w życie nowe przepisy o pracownikach samorządowych
Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2013.645), która obowiązuje od wczoraj, m.in. zakazuje obsadzania stanowiska sekretarza gminy, powiatu i województwa w drodze powierzenia obowiązków (p.o.); nie stosuje się w tym przypadku także czasowego przeniesienia na podstawie art. 21 ustawy (Dz.U. 2008.223.1458 ze zm.) Każde wakujące 1 września br. stanowisko sekretarza powinno być obsadzone do końca tego roku po przeprowadzeniu konkurencyjnego naboru. Konkurs nie obowiązuje przy przeniesieniu na stanowisko sekretarza gminy pracownika samorządowy zatrudnionego w danej jednostce, który kwalifikuje się do tzw. awansu wewnętrznego w trybie art. 20 ustawy, przy przeniesieniu pracownika w wyniku porozumienia pracodawców, o którym stanowi art. 22 oraz przy zatrudnianiu osoby na zastępstwo (art. 12). Wymogi wobec kandydata na stanowisko sekretarza gminy, powiatu i województwa, określono w art. 5 ust. 2 ustawy. Nowy przepis nakazuje odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z pracownikiem samorządowym skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6a).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba