Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2013  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2013   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2013 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 października 2013
Porozumienie regionalnych organizacji samorządowych
W Nowej Soli podczas spotkania regionalnych organizacji samorządowych podpisano porozumienie o wspólnej reprezentacji w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz o wymianie dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych. Podpisy pod porozumieniem złożyły: Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. Podczas spotkania przyjęto wspólne stanowiska, m.in. w sprawie projektu ustawy o powiecie metropolitalnym oraz projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Omawiano też wprowadzane zmiany w Karcie Nauczyciela oraz problemy dotyczące wdrożenia ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zob. treść Porozumienia oraz załącznika.

29 października 2013
Trzeciego referendum nie będzie; prezydent dokończy kadencję
Na prezydenta Macieja Kobylińskiego mieszkańcy Słupska głosowali w trzech kolejnych wyborach: w 2002 r. został wybrany w drugiej turze, 2006 - w pierwszej i w 2010 - znowu w drugiej. W tej kadencji rada miejska dwukrotnie chciała odwołać prezydenta w lokalnym referendum - aby było ważne frekwencja musiałaby sięgnąć 20,73%; w listopadzie 2012 r. wyniosła 16,50%, w ostatnią niedzielę - 18,16%. Za odwołaniem prezydenta było 95,75% głosujących. Prezydent bez absolutorium za rok 2012 pozostaje na urzędzie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 2 sierpnia 2012 r.

28 października 2013
Referenda merytoryczne wymagają progu frekwencji
Obradujący w Lublińcu Śląski Związek Gmin i Powiatów negatywnie ocenił prezydencki projekt ustawy samorządowej. Za "szczególnie niebezpieczną" Związek uznał propozycję, by referenda lokalne w sprawach merytorycznych (nie personalnych) były ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób. Zdaniem samorządowców uznawanie referendów za ważne bez względu na frekwencję narusza kluczową dla demokracji zasadę rządów większości. Uchwałę dotyczącą prezydenckiego projektu przyjęło zgromadzenie ogólne Związku. Zdaniem samorządowcy niektóre rozwiązania idą w dobrym kierunku, ale wątpliwości Związku budzi też m.in. konieczność ustawowego wprowadzania zasad współdziałania samorządów na szczeblu województwa w postaci tzw. konwentu wojewódzkiego. Zasady współpracy między sobą - zdaniem Związku - powinny kreować same gminy i powiaty.

26 października 2013
Łatwiej budować infastrukturę techniczną niż mentalną
W Warszawie obradował VIII Kongres Obywatelski. Wzięło w nim udział 1200 uczestników w pełnym przekroju wiekowym ze 186 miejscowości z terenu całego kraju. Temat przewodni należał do szczególnie ważnych w czasie, gdy odczuwamy pewne zahamowanie rozwojowe: Jaka modernizacja Polski - od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań. Stojąc na progu dwudziestopięciolecia polskiej transformacji, potrzebujemy nowych postaw, nowej kultury działania i nowych etosów, umiejętności radzenia sobie ze sporami i konfliktami, wzajemnego szacunku, uznania i zaufania. Wszystko to są kompetencje cywilizacyjne, których brak bądź niedostatek zaważy najsilniej na naszej przyszłości. Po etapie wspieranej przez fundusze unijne budowie infrastruktury technicznej musimy teraz sami siebie wesprzeć w budowie infrastruktury mentalnej, kapitału ludzkiego, wskazanych w haśle Kongresu nowych postaw i zachowań. Nie sprzyjają temu złe nawyki, jak podejrzliwość, nieufność, zawiść, "plemienne" kłótnie, nawet wrogość wobec mających inne zdanie. Napotkany próg rozwoju można przejść z powodzeniem gdy każdy zdobędzie się na gruntowne przemyślenie, a następnie przestrzeganie fundamentalnych wartości, do których należą: dobro wspólne, dialog, współpraca, otwartość, rzetelność, zdolność do kompromisu, służba rządzących i podmiotowość rządzonych. Zdecydowana większość paneli dyskusyjnych VIII Kongresu skupiała się nad tym jak do tego doprowadzić, jak to osiągnąć. W niedługim czasie organizator udostępni materiały pokongresowe. Więcej o Kongresie Obywatelskim.

24 października 2013
Kraków - miasto kreatywne, Miasto Literatury, Miasto Mistrzów
W tych dniach Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO. Prowadzony przez tę wyspecjalizowaną Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury program Miast Kreatywnych (Miast Literatury, Miast Filmu, Miast Muzyki, Miast Designu) służy podkreślaniu osiągnięć i aspiracji ośrodków miejskich w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturalnego, społecznego i ekonomicznego. Miasta Literatury UNESCO pracują wspólnie na stworzenie światowego partnerstwa i literackich połączeń między miastami i państwami. Każde z miast realizuje również swoje lokalne programy. Pierwszym Miastem Literatury UNESCO został w 2004 r. Edynburg. W następnych latach tytuł ten przyznano miastom: Melbourne, Iowa City, Dublin, Reykjavik i Norwich. Obecnie - po raz pierwszy - Miastem Literatury UNESCO jest gród na stałym europejskim kontynencie, i jest to nasz wspaniały Kraków.

23 października 2013
W 160 gminach w dorosłe życie - na własne konto
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zakończył nabór zgłoszeń do programu "Na Własne Konto". W dodatkowych zajęciach z ekonomii oraz przedsiębiorczości wezmą udział gimnazjaliści ze 160 gmin z całej Polski. Zajęcia dydaktyczne, zostaną poprzedzone szkoleniem dla prowadzących zajęcia - nauczycieli oraz studentów - przygotowującym ich do pracy z uczniami oraz do korzystania z platformy e-learningowej. Pierwsze lekcje w ramach "Na Własne Konto" rozpoczną się z początkiem ferii zimowych. W czasie ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznają narzędzia bankowości elektronicznej, zasady gospodarowania oszczędnościami czy wymiany bezgotówkowej. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. W ramach zajęć młodzież odwiedzi także banki i spotka się z lokalnymi przedsiębiorcami. Obecnie trwa proces podpisywania umów z gminami. Program "Na Własne Konto" to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

21 października 2013
Szczyt "pokojowych" noblistów w 30-lecie Nagrody Lecha Wałęsy
W Warszawie rozpoczął się 13. Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, po raz pierwszy - od zainicjowania takich spotkań przez Michaiła Gorbaczowa w 1999 r. - zorganizowany w kraju Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzednie szczyty odbywały się m.in. w Rzymie, Berlinie, Paryżu, Hiroszimie, Chicago. Tegoroczny przypadł w 30. rocznicę nagrodzenia Lecha Wałęsy, przywódcy Solidarności, później pierwszego Prezydenta RP z wolnych wyborów powszechnych, dzisiaj Gospodarza Szczytu. "Solidarność dla pokoju - czas działać" - to hasło spotkania. Poruszane tematy zebrano w sześciu sesjach plenarnych: (1) Solidarni dla pokoju i bezpieczeństwa, (2) System wartości Społecznych w dobie kryzysu, (3) Usłyszcie nas! Nierówności a sprawiedliwość społeczna, (4) Prawa człowieka: zagrożenia wczoraj i dziś, (5) Solidarność i pojednanie: nigdy więcej wojny, (6) Solidarność młodych - działaj na rzecz pokoju. Myślą przewodnią wystąpień było poszukiwanie jak solidarność między ludźmi przełożyć na solidarność między krajami, i dalej - na solidarność jako wskazanie dla wizji globalnej. Wobec wielości religii i różnego rozumienia podstawowych wartościach w różnych kulturach, Lech Wałęsa zaapelował o sformułowanie "laickiego dekalogu", który byłby wspólnym fundamentem przyszłości świata. Na Szczyt przyjechali do Warszawy nagrodzeni pokojowym Noblem: Dalajlama XIV (duchowy przywódca Tybetańczyków, Nobel 1989), Frederik Willem de Klerk (b. prezydent RPA, Nobel 1993), Szirin Ebadi (irańska prawniczka, obrończyni praw człowieka, Nobel 2003), Mairead Corrigan-Maguire i Betty Williams (irlandzkie pacyfistki, Nobel 1976), Muhammad Yunus (bangladeski wykładowca ekonomii, twórca założeń i praktyki udzielania mikrokredytów, Nobel 2006) oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji wyróżnionych Nagrodą Pokojową: Narodów Zjednoczonych i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Amnesty International, Pugwash, Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej, Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju, Międzynarodowego Zespółu ds. Zmian Klimatu. W dniach Szczytu odbędą się specjalne spotkania i warsztaty w ramach Akademii Obywatelskiej. Jest to projekt realizowany od trzech lat przez Instytut Lecha Wałęsy, skupiający młodzież zainteresowaną sprawami publicznymi. Tym razem zaproszono niemal 200 osób przed 35. rokiem życia z pięciu kontynentów. Z okazji szczytu Warszawę odwiedzają także nobliści w innych dziedzinach: Brian Kobilka (Nobel 2012 z chemii), Dale Mortensen (Nobel 2010 z ekonomii), Carol W. Greider (Nobel 2009 z fizjologii) oraz Theodor W. Hänsch (Nobel 2005 z fizyki).

18 października 2013
Resort rozwoju regionalnego udostępnia bazę publikacji o PPP
Na stronie MRR można skorzystać z publikacji: e-przewodnika - wskazującego analizy, raporty i opracowania o partnerstwie publiczno-prywatnym dostępne bezpłatnie w internecie w języku polskim. Tematyczne pogrupowanie zagadnień w dwóch przekrojach (alfabetyczny spis haseł oraz cykl życia projektu) zapewnia wygodny dostęp do opracowań, których autorami są zarówno podmioty sektora publicznego jak i prywatnego; Bankowalność projektu ppp. Podejście instytucji finansowych objaśniającej podstawowy temat - zapewnienie finansowania projektu ppp. Wiele z nich nie przechodzi pozytywnie tego etapu podczas weryfikacji wniosku oraz przykładowej dokumentacji ostatniego etapu projektu "System Gospodarki odpadami dla miasta Poznania", umożliwiającej dostęp do pakietu dokumentów wzorcowych z procesu przygotowania projektu, m.in. ogłoszenia o zamówieniu, przebiegu dialogu konkurencyjnego oraz zaproszenia do składania ofert. Na szczególną uwagę zasługuje projekt umowy ppp, której zapisy ukazują możliwe relacje pomiędzy podmiotem publicznym a prywatnym oraz zaangażowanymi instytucjami finansowymi, daleko wykraczającymi poza tradycyjny zakres zobowiązań stron w procesie inwestycyjnym.

17 października 2013
Wskaźniki dochodów podatkowych w 2014 r. dla JST
Ministerstwo Finansów udostępniło dane zawierające wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), które będą podstawą wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2014 r. Wskaźnik gminny Gg dla kraju wyniesie 1.358,98; wskaźnik powiatowy Pp dla kraju 177,70, a wskaźnik wojewódzki Ww dla kraju 139,86. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określa wskaźnik G dla każdej gminy jako iloraz sumy dochodów podatkowych (z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; wpływów z opłaty eksploatacyjnej; udziału we wpływach z PIT i CIT) przez liczbę mieszkańców. Z kolei wskaźniki P oraz W to wymiar udziału powiatu bądź województwa we wpływach z PIT i CIT.

16 października 2013
Współfinansowanie inwestycji ograniczone w planie PROW
Podczas obradującego w Serocku XIV Kongresu Gmin Wiejskich przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego szacunku planowanych wydatków majątkowych w okresie nowej perspektywy finansowej UE. Przeprowadził je Związek Gmin Wiejskich RP wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Z badania wynika, że gminy te planują w latach 2014-2020 inwestycje na poziomie 97 mld zł, przy założeniu wsparcia zewnętrznego w wysokości 64 mld złotych. W 70% są one związane z gospodarką wodno-ściekową i budową dróg. Dalej w kolejności: inwestycje w oświacie, infrastrukturze sportowej i turystycznej, w szerokopasmowe sieci i e-urząd oraz w zakresie kultury. Niepokoi przy tym ograniczona dostępność do funduszy europejskich: w planowanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyłączona została możliwość współfinansowania większości inwestycji gminnych. Jest to podstawowe zagrożenie realizacji wymienionych planów. Jak wskazuje Kongres: mimo zapewnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma obecnie żadnego formalnego uzgodnienia w sprawie innego sposobu współfinansowania dostępnego dla gmin. Istotna część gmin wiejskich może nie spełnić kryteriów lub trudno będzie się im wpisać w nowe zasady wykorzystania środków europejskich (preferowanie projektów wzmacniających "ośrodki wzrostu", udział w związkach funkcjonalnych, zintegrowane inwestycje terytorialne, itp.). Kongres zgromadził ponad 800 samorządowców, przedstawicieli instytucji rządowych, firm i mediów.

15 października 2013
Referendalne przyspieszenie przed końcem kadencji
Bieżąca kadencja władz samorządowych upływa 21 listopada 2014 r. Od tego dnia, ale w roku bieżącym, obowiązywać będzie szczegółowy terminarz dotyczący m.in. referendów lokalnych, wynikający z przepisów ustawy: (1) wnioski mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organu (organów) JST mogą być składane nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji; graniczną datą jest 21 marca 2014 r. (art. 5 ust. 2 wskazanej ustawy); (2) uchwała rady gminy w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może być podjęta do dnia 7 marca 2014 r. - jeżeli rada nie udzieli wójtowi absolutorium do 21 lutego 2014 r. (art. 28a ust. 1), a gdy przyczyny są inne - do dnia 21 lutego 2014 r., czyli nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji (art. 28b ust. 1). Należy także uwzględnić, że wystąpienia o zarządzenie referendum może nastąpić po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania (art. 5 ust. 2). Ostatnie przedterminowe wybory wójtów mogą być zarządzone w bieżącej kadencji nie później niż 8 kwietnia 2014 r. i przeprowadzone po upływie 40 dni od ich zarządzenia. Do końca roku odbędą się jeszcze referenda gminne w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - kolejność chronologiczna: w Przemkowie, Pułtusku, Żyrardowie, Włocławku, Wadowicach (odwołanie burmistrza i całej rady), Świlczy, Słupsku (drugie w tej kadencji), Brzoziu, Unisławiu, Kędzierzynie-Koźlu, Głuszycy, Hrubieszowie, Czeladzi, Krośnicach oraz Trąbkach Wielkich, a także dwa referenda powiatowe w sprawie odwołania rad: powiatu augustowskiegopowiatu brzezińskiego.

14 października 2013
Kolejne dwa referenda lokalne nieważne przy małej frekwencji
Wczoraj w dwóch gminach odbywały się zarządzone referenda: w Chojnie - w sprawie odwołania z urzędu burmistrza Adama Fedorowicza oraz w Warszawie - w sprawie odwołania z urzędu prezydent Hanny Gronkiewicz-Walz. Były to referenda numer 98 i 99 w tej kadencji władz samorządowych. W gminie Chojna frekwencja wyniosła 8,95% (wymagana do ważności referendum - 28,28%) w Warszawie - 25,66% (wymagana 29,07%). Wśród dzielnic Warszawy najniższa frekwencja była w Wilanowie - 20,57%, najwyższa na Pradze Północ - 27,84%. I w Chojnie, i w Warszawie - referenda są nie ważne. Z dotychczasowej niemal ich setki - ważnych było piętnaście. Analizując przepisy ustawy i szczegółowe wyniki nie trudno wskazać następujący paradoks: gdyby na przykład w referendum warszawskim wzięło udział dodatkowo 3,41% uprawnionych mieszkańców stolicy, którzy nie dostrzegają powodów do odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Walz - to głosując "przeciw odwołaniu" skutecznie przyczynili by się do Jej odwołania. Aby uniknąć takiej formalnej manipulacji nie pozostawało nic innego jak wstrzymanie się od głosu. To najlepiej ilustruje, że referendum to zupełnie coś innego niż wybory. Dzięki demokracji i prawu obywatele są wolni w wyborze opcji wspierającej ich poglądy i w omijaniu ryzyka zwanego w futbolu golem samobójczym. Niestosowny jest zatem powtarzany niekiedy zarzut bierności gdy mamy do czynienia z przemyślaną decyzją. W każdym głosowaniu - także na sali sejmowej - jedni są "za", drudzy "przeciw", a jeszcze inni "wstrzymują się od głosu", nie wspominając o tych, którzy zamiast głosować wychodzą z sali obrad. Więcej o referendum lokalnym.

12 października 2013
Stopniowe wejście 6-latków do szkoły podstawowej
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. W przyszłym roku do pierwszych klas pójdą wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w II półroczu 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców. Na wniosek rodziców do szkoły będą mogły uczęszczać również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009). W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki. We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w II półroczu 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki). Od września 2014 roku klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów.

10 października 2013
Antyłupkowe lobby wygrywa w Parlamencie Europejskim
Parlament Europejski przegłosował wczoraj stanowisko negocjacyjne ws. projektu nowelizacji unijnej dyrektywy o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Eurodeputowani opowiedzieli się za obowiązkiem przeprowadzania przez inwestorów pełnej oceny oddziaływania na środowisko nie tylko eksploatacji złóż gazu łupkowego, ale również - co znacznie podwyższa koszty i wydłuża cykl - projektów poszukiwania z użyciem szczelinowania hydraulicznego. Sprawozdawca PE uzyskał mandat do negocjacji z państwami UE niewielką przewagą głosów: 332 europosłów było "za", 311 "przeciw", 14 wstrzymało się od głosu. To niekorzystne dla Polski stanowisko PE poprzedza negocjacje ze wszystkimi państwami członkowskimi. Konieczne są zatem dalsze intensywne, wielostronne działania polskich polityków i ekspertów na rzecz racjonalnego, a nie zaporowego, podejściem do niekonwencjonalnych technologii wydobywczych. W Radzie Unii Europejskiej rozpocznie sie niebawem proces mający ustalić zmiany we wspomnianej dyrektywie; dopiero wtedy nabiorą mocy obowiązującej. Więcej o polskich łupkach.

9 października 2013
Tempo rozwoju polskich regionów szybsze niż gospodarki UE
Na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast Open Days 2013 zaprezentowano w Brukseli raport Eurostatu dotyczący europejskich regionów. Ogłoszone dane pokazują jak kształtował się w nich PKB w latach objawienia się i rozwinięcia kryzysu finansowego i gospodarczego (2008-2010). Największy wzrost PKB w regionach UE na mieszkańca (według siły nabywczej) w stosunku do średniej unijnej odnotowano w belgijskiej prowincji Brabancja Walońska (13,5%), na drugim miejscu uplasowało się nasze Mazowsze (12,5%). Wśród regionów-województw, w których wzrost PKB był wyższy od przeciętnej unijnej o więcej niż 5%, znalazły się jeszcze: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie , śląskie i wielkopolskie. Wszystkie pozostałe polskie województwa osiągnęły wzrost PKB na mieszkańca równy co najmniej średniej unijnej.

7 października 2013
Open Days 2013 skupia uwagę na budżecie i stategii UE
W Brukseli z udziałem wielu ważnych polityków unijnych rozpoczyna się jedenasty już Europejski Tydzień Regionów i Miast "Open Days 2013". Czterodniowy program obejmuje serie spotkań kilku tysięcy przedstawicieli regionów z całej Europy. Będą omawiać tematy miast i regionów w kontekście realizacji "Strategii Europa 2020", sposoby wyjścia z impasu gospodarczego i ponownego skierowania Europy na drogę wzrostu gospodarczego. Obrady Tygodnia przypadają na czas przedłużających się prac w Parlamencie Europejskim nad przyjęciem kolejnego unijnego budżetu, gdy nad regionami zawisło ryzyko utraty roku przed uruchomieniem nowych programów. Małym pocieszeniem jest stwierdzenie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, że "nowy unijny budżet jest większy niż Plan Marshalla" - jest, ale ciągle go nie ma.

5 października 2013
Dwie kadencje dla wójtów i posłów wzorem Prezydenta RP
Statystyki stażu na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przywołane zostały w uzasadnieniu projektu ustawy o ograniczeniu do dwóch kadencji okresu sprawowania funkcji publicznych przez parlamentarzystów oraz organy wykonawcze gminy, który grupa parlamentarzystów złożyła do laski marszałkowskiej Sejmu. Na ogólną liczbę 2479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce, 262 z nich pełni swój urząd przez pięć kadencji, z tej liczby 224 to wójtowie, są wśród nich także osoby, które przed 1990 r. (wtedy odbyły się pierwsze wybory samorządowe) były naczelnikami gmin. W ostatnich wyborach samorządowych w 2010 r. w 1182 gminach (48%) wybrani zostali kandydaci sprawujący ten sam urząd w poprzedniej kadencji. Przeciwnicy projektu akcentują zdanie, że to kto i przez jaki czas stoi na czele gminy lub sprawuje mandat posła, należy pozostawić wyborcom. Zwolennicy odpowiadają Jeśli Prezydent RP jest ograniczony w liczbie sprawowanych kadencji do dwóch, trudno znaleźć uzasadnienie dla sytuacji, w której poseł, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą niemalże dożywotnio piastować swój urząd.

4 października 2013
Maksimum dla szefów JST bez zmian - takie jak w 2013
Maksymalne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (w tym samorządowe) obliczane są jako krotność kwoty bazowej, która od 2008 r. wynosi 1 766,46 zł. Przyjmując przedłożenie ministra finansów rząd utrzymał dla roku 2014 nie zmienione maksymalne kwoty wynagrodzenia tej grupy osób, tzn. siedmiokrotność kwoty bazowej. Oznacza to że wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty powiatu i marszałka województwa z uwzględnieniem wszystkich składników i dodatków nie może być wyższe niż 12 365,22 zł brutto.

3 października 2013
Kilkanaście nowych obwodnic, także południowa warszawska
Rada Ministrów przyjęła w ostatni wtorek zmiany w Załączniku nr 6 do realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2011-2015, które umożliwią ogłoszenie przetargów na dwanaście obwodnic miast o łącznej długości 150 km. Będą one budowane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 ze środków Krajowego Funduszu Drogowego oraz pieniędzy unijnych; łączny koszt blisko 5 mld zł. Obwodnice ominą miasta: Bełchatów, Brodnica, Góra Kalwaria, Inowrocław, Jarocin, Kłodzko, Kościerzyna, Nysa, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, SanokWieluń. Wcześniejsza zmiana w PBDK - z czerwca br. - dotyczyła Załącznika nr 5 i wyznaczała budowę ponad 700 km dróg ekspresowych z zapewnieniem finansowania w wysokości ponad 35 mld zł. Podjęta w ubiegłym miesiącu decyzja o dodatkowych środkach na budowę dróg ekspresowych pozwala dodać do zadań realizowanych w tym samym okresie fragment drogi ekspresowej S2 pełniący również funkcję południowej obwodnicy Warszawy. Inwestycja ma być objęta wspomnianym załącznikiem nr 5. Z kolei z unijnego funduszu "Łącząc Europę" zbudowany będzie fragment drogi ekspresowej S61 uwalniający Suwałki od ruchu tranzytowego (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 września br.) - niżej. Program budowy obwodnic będzie kontynuowany.

1 października 2013
Użyteczny pracownik to droga ograniczonej edukacji
W ostatnią sobotę października (26 bm.) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się VIII Ogólnopolski Kongres Obywatelski. Temat tegorocznego kongresu: Jaka modernizacja Polski - od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań? ma przyświecać dyskusji o "przewrocie kopernikańskim" w polskim systemie edukacji, jak zbudować lepszy rynek pracy, czy jak powstrzymać proces segregacji społecznej, wreszcie jak nasze miasta uczynić po prostu przyjaznym miejscem do życia? Kongres każdego roku gromadzi ponad tysiąc uczestników z blisko 200 miejscowości z całej Polski. W siedmiu dotychczasowych wzięło udział prawie pół tysiąca panelistów, autorytetów różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego z kraju i świata. Więcej informacji na stronach: Kongresu oraz na Facebooku.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba