Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 26.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2013  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2013   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2013 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 kwietnia 2013
Rada Metropolii za likwidacją ulg i nowymi podatkami lokalnymi
Rada Unii Metropolii Polskich przygotowała propozycję zmian w przepisach, które mają uzdrowić samorządowe finanse i wzmocnić potencjał inwestycyjny miast. Rada proponuje wprowadzenie nowych podatków oraz likwidację ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Nowością ma być m.in. wprowadzenie podatków od reklam i od lokalizacji. Mechanizm tego ostatniego wyznaczałby stawki maksymalne podatku od nieruchomości (w części dotyczącej gruntu) według wskaźnika PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w danym podregionie. Podatek od reklam miałby być składnikiem podatku od nieruchomości, a dodatkowo zapobiegać szpeceniu przestrzeni publicznej. Metropolie domagają się także umożliwienia im nakładania większych stawek podatku od nieruchomości na sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty oraz galeria handlowe. W materiale nie mówi się wprost, że propozycja zwiększy także obciążenia indywidualnych mieszkańców.

27 kwietnia 2013
Marszałek podkarpacia z zarzutami - wniosek sejmiku o dymisję
Po poniedziałkowym zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty - członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, wybranego radnym sejmiku w 2010 r. z listy tej partii - w środę Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał nakaz warunkowego aresztowania z możliwością opuszczenia aresztu po wpłaceniu kaucji, z czego marszałek skorzystał. Prokuratura postawiła marszałkowi siedem zarzutów - m.in. korupcji oraz płatnej protekcji, czynów popełnionych w latach 2011-2012. Radni Sejmiku z PO, PSL i SLD, którzy tworzą koalicję w samorządzie Podkarpacia, złożyli wniosek o odwołanie marszałka Karapyty ze sprawowanej funkcji. Zgodnie z obowiązującym prawem odwołanie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku (art. 37 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa). Wraz z marszałkiem automatycznie odwoływany jest cały zarząd województwa. Za odwołaniem musi głosować 3/5 ustawowego składu sejmiku, tj. 20 radnych. W sejmiku woj. podkarpackiego rządząca koalicja ma 18 radnych. W opozycji są radni z PiS - 12 osób oraz trzech radnych z Pawicy Rzeczypospolitej - wszyscy zapowiadają głosowanie za odwołaniem Mirosława Karapyty. Sam marszałek poinformował, że nie zrezygnuje z funkcji, natomiast zrezygnował z członkostwa w PSL.

25 kwietnia 2013
Nowe środki na trzy główne drogi pozwolą scalić istniejące fragmenty
Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie w wysokości 831 mln euro z funduszy regionalnych trzech oddzielnych projektów modernizacji polskich dróg głównych przebiegających przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, podlaskie, łódzkie i mazowieckie: dwóch dróg ekspresowych S7 i S8 oraz autostrady A2. Wszystkie są częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i tworzą ważne połączenie Polski, państw Europy Zachodniej i krajów po wschodniej stronie naszej (a zarazem unijnej) granicy. Są to inwestycje na rzecz bezpiecznej infrastruktury drogowej w dużej części kraju, zapewniające komfort jazdy na długich odcinkach dróg oraz skracające czas przejazdu dla ruchu tranzytowego. Zatwierdzone inwestycje stanowią istotny wkład do projektów, które zostały już wcześniej wdrożone przez polskie władze, pozwolą scalić wcześniej wykonane fragmenty w jednolite ciągi komunikacyjne.

24 kwietnia 2013
Gminy nie przygotowują się do współpracy z wolontariuszami
Według badań przeprowadzonych przez Fundację Batorego 62% Polaków chciałoby bez wynagrodzenia pracować na rzecz lokalnej społeczności. Prawo gwarantuje mieszkańcom gmin różne sposoby realizowania takiej aktywności. Należy do nich tzw. inicjatywa lokalna, o której mówi ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010.234.1536 ze zm.). Inicjatywa angażuje obie strony - mieszkańców i władze samorządowe. Żeby doszło do współpracy w takich ramach, między stronami musi zostać zawarta umowa, regulująca wzajemne relacje. Wcześniej radni muszą podjąć uchwałę określającą warunki podejmowania inicjatyw na swoim terenie. Mają taki ustawowy obowiązek od 2010 roku. Fundacja Batorego wskazuje, że rady gmin nierychliwie podejmują takie uchwały. Na początku kwietnia zespół akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego rozesłał do 240 urzędów miast i gmin (po 15 wybranych losowo w każdym województwie) pytanie, czy miejscowa rada przyjęła już odpowiednie regulacje. Odpowiedzi udzieliły 144 urzędy. Tylko w 29 badanych gminach znalazły się dokumenty pozwalające realizować inicjatywę lokalną. Organizatorzy akcji oferują swoją pomoc w przecieraniu drogi dla chętnych wolontariuszy. Zapraszają formalne i nieformalne organizacje oraz grupy sąsiedzkie, biblioteki, kluby osiedlowe, uniwersytety trzeciego wieku - wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w życie własnego miasta lub gminy. Osoby, które zarejestrują się na stronie www.maszglos.pl mają szansę otrzymać zaproszenie na bezpłatne weekendowe szkolenie oraz niewielką kwotę na pokrycie kosztów lokalnych działań. Nie należy z tym zwlekać.

22 kwietnia 2013
Publiczne serwisy internetowe - krytyczna ocena 3100 portali
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przygotowała raport podsumowujący analizę 3100 publicznych portali (serwisów) internetowych. Tyle pozostało po wyeliminowaniu adresów nieaktualnych spośród 2414 portali gminnych, 380 powiatowych i 852 Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Aby portal był uznany za dostępny musi umożliwiać korzystanie z niego wszystkim osobom cyfrowo wykluczonym - z różnymi niepełsprawnościami, seniorom i ludziom o niższym wykształceniu. Z raportu wynika, że na przełomie roku 2012 i 2013: 73,4% badanych publicznych serwisów internetowych było bardzo trudno dostępnych dla osób niepełnosprawnych, 20,8% sporadycznie wykazywało różne problemy w dostępie do informacji publicznej, 5% nie było dostępnych w najmniejszym stopniu, tylko 8 promili (0,8%) publicznych serwisów internetowych dostępnych było dla większości osób niepełnosprawnych i wykluczanych cyfrowo, natomiast ani jeden spośród badanych serwisów nie spełniał wymogów standardu WCAG 2.0 oraz wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012.526). Pomimo wielu regulacji prawnych, poziom dostępności publicznych witryn internetowych nadal pozostawia wiele do życzenia. Kilkuletnia praktyka pokazuje, iż problemem nie jest brak środków finansowych, czy brak dobrej woli, ale brak świadomości potrzeb osób wykluczonych cyfrowo oraz brak podstawowej wiedzy na temat tworzenia dostępnych witryn internetowych. Z wykonanego ostatnio przez REGIOset przeglądu serwisów BIP 2809 jednostek samorządu terytorialnego (JST) wynika, że wiele z tych stron ma zdecydowanie nieprzejrzystą budowę i strukturę, kilka czy kilkanaście stosowanych szablonów rozmaicie opisuje zakładki z taką samą treścią, nie brakuje zakładek prowadzących do odsłon bez jakiejkolwiek treści, sporo poszukiwanych informacji jest nadmiernie głęboko "zaszytych", prowadzą do nich wielopiętrowe zupełnie zbędne odsłony, oczekiwań nie spełniają wewnętrzne wyszukiwarki. Utrudnia to korzystanie przez użytkowników w pełni sprawnych; dla osób z rozmaitymi dysfunkcjami jest dodatkowym ograniczeniem. Osobną sprawą są nazwy domen stron JST - często bez systemowej logiki, ułatwiającej intuicyjny dostęp.

19 kwietnia 2013
Muzeum Historii Żydów Polskich na 70 rocznicę Powstania w getcie
W przypadającą dzisiaj siedemdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania w getcie warszawskim - bohaterskiego czynu żydowskich podziemnych formacji zbrojnych w końcowej fazie fizycznej likwidacji getta przez Niemców, zagłady kilkuset tysięcy stłoczonych w jego granicach Żydów - na terenie dawnego getta został udostępniony publiczności oryginalny w swej architekturze budynek Muzeum Historii Żydów Polskich. W Muzeum odbędzie się część uroczystości rocznicowych, upamiętniających okupacyjną tragedię tak wielu polskich obywateli, mieszkańców Warszawy. W swojej działalności ekspozycyjnej i edukacyjnej - która ma się rozpocząć jesienią bieżącego roku - ta duża placówka muzealna będzie ukazywać wielowiekowe dzieje Żydów, mieszkańców Rzeczpospolitej, a nie koncentrować się jedynie na czasach holocaustu. Koncepcja budowy Muzeum narodziła się w 1995 r. Wówczas Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczył na ten cel działkę na Muranowie, w sąsiedztwie usytuowanego tam w kwietniu 1946 r. pomnika Bohaterów Getta. Jako instytucja, Muzeum zostało utworzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto Warszawę oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w roku 2005; akt erekcyjny siedziby wmurowano 26 czerwca 2007 r. Autorami projektu budowli są fińscy architekci z pracowni Lahdelma & Mahlamäki Oy, Helsinki.

16 kwietnia 2013
Samorząd terytorialny dla Polski - debata publiczna u Prezydenta RP
Jutro (środa) o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w ramach Forum Debaty Publicznej odbędzie się debata na temat "Samorząd Terytorialny dla Polski". Wezmą w niej udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, eksperci, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Zebrani będą dyskutować nad założeniami "Kanonu lokalnych konsultacji społecznych" - zbiorem zasad dotyczących konsultacji lokalnych przy ocenie konkretnych przedsięwzięć, a także regulacji prawnych, akceptowanym przez władze samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Celem debaty jest też dyskusja o partycypacji obywateli w dialogu społecznym. Debata będzie transmitowana online na stronie www.prezydent.pl.

15 kwietnia 2013
Prezydenta Elbląga traci urząd po referendum mieszkańców miasta
We wczorajszym referendum mieszkańcy Elbląga odwołali z urzędu prezydenta miasta Grzegorza Nowaczyka (PO) oraz całą Radę Miasta. W referendum wzięło udział blisko 24 tys. elblożan, o kilka tysięcy więcej niż wymagany próg 3/5 wyborców głosujących w wyborach samorządowych w 2010 r. W czasie 90 dni od ogłoszenia wyników referendum Państwowa Komisja Wyborcza wyznaczy termin nowych wyborów władz samorządowych miasta (najprawdopodobniej po wakacjach). W międzyczasie premier powoła osobę, która będzie pełnić obowiązki prezydenta Elbląga. W bieżącej kadencji odbyły sie dotąd 73 referenda dotyczące odwołania władz samorządowych, tylko pięć z nich było ważnych, w tym to w Elblągu, które - po wcześniejszym w Bytomiu - obala kolejnego szefa dużego miasta. Wcześniej nieważne były referenda w Gliwicach i w Słupsku. Więcej informacji o referendum lokalnym.

12 kwietnia 2013
Dodatkowy angielski dla gimnazjalistów ze szkól wiejskich
Do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń do VI edycji programu "Youngster". Udział w edycji realizowanej w roku szkolnym 2013/14 zadeklarowało blisko 90 nowych gmin. Od września do programu dołączy blisko dwa tysiące nowych uczniów z terenów wiejskich, wezmą oni udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, będących uzupełnieniem oraz rozszerzeniem programu nauczania. Celem programu "Youngster" jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich oraz ułatwienie jej dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie 15-osobowych grupach. Fundacja zapewnia również wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały edukacyjne, itp.) dla uczniów oraz nauczycieli. Więcej informacji o programie na stronie: www.youngster.pl

10 kwietnia 2013
Dwie zdecydowanie różne wersje ostatnich sekund lotu Tupolewa
Trzy lata temu w tragicznym wypadku lotniczym w Smoleńsku zginęło 96 osób - członkowie rodzin Polaków zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. Katyniu, Prezydent RP Lech Kaczyński i Jego Małżonka Maria Kaczyńska, parlamentarzyści, duchowni, załoga samolotu (zob. Diariusz REGIOsetu Kwiecień 2010 oraz 10 kwietnia 2012). Od pewnego czasu nasila się zdecydowana rozbieżność w ocenie warunków w jakich nastąpiła ta katastrofa: (1) czy destrukcja rządowego samolotu to rezultat zejścia poniżej dozwolonego pułapu przy braku widoczności z powodu gęstej mgły, zderzenia z drzewem, utraty sterowności i upadku na ziemię przy pełnej mocy silników w chwili podjęcia próby wznoszenia - jak podaje raport polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, (2) czy też samolot rozpadł się w powietrzu na skutek dwóch wybuchów w końcowych sekundach lotu (czego nie odnotowały odnalezione rejestratory) ? taką wersję, bez ujawniania źródeł danych, zastosowanych metod i modeli obliczeniowych, podają na organizowanych zebraniach zwolennicy tej opcji powołując się na innych fachowców. Dotąd ten drugi scenariusz nie doczekał się szczegółowej naukowej publikacji, ani pełnej prezentacji na naukowej konferencji.

8 kwietnia 2013
Wspólną strategię rozwoju uchwaliły sejmiki Śląska i Małopolski
Podczas wspólnych obrad na Wawelu - sejmiki województw śląskiego i małopolskiego przyjęły jedną strategię rozwoju makroregionu Polski południowej. To pierwszy taki wspólny dokument dobrze torujący drogę do funduszy unijnych z budżetu na lata 2014-2020. Radni przyjęli także deklarację wzajemnego wspierania starań o organizację ważnych imprez sportowych: rozgrywek EURO 2020 na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku na terenie Małopolski.

6 kwietnia 2013
Punkty egzaminacyjne kierowców w 100 miastach prezydenckich
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami (trafiła do Senatu i Prezydenta). Jej wejście w życie umożliwi marszałkom województw tworzenia punktów egzaminacyjnych na prawo jazdy w kategoriach AM, A1, A2, A, B1 oraz B we wszystkich miastach, w których organem wykonawczym samorządu jest prezydent. Dotychczas takie punkty mogły tworzyć tylko miasta na prawach powiatów - jest ich 65. Teraz ta liczba może się powiększyć do 107. Ustawa nie zakłada tworzenia nowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) z rozbudowaną administracją, a jedynie punktów egzaminacyjnych. Poprzednia próba uchwalenia takiej ustawy została zablokowana przez Krajowym Związku Dyrektorów WORD. Uchwalona ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od złożenia pod nią podpisu Prezydenta.

4 kwietnia 2013
Akcja Masz głos-masz wybór - zgłoszenia do 28 kwietnia br.
Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy - wszystkich, którzy chcieliby zmieniać otoczenie, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami ? do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Aby wziąć udział w akcji, należy przed 28 kwietnia zarejestrować się na www.maszglos.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymają, nie tylko szczegółowe wytyczne, jak realizować zadanie, lecz również indywidualne wsparcie udzielane przez doświadczonych ekspertów. Doradzą, pomogą zredagować pisma, a nawet - w razie potrzeby - złożą wizytę. Na realizację wybranego zadania uczestnicy mają czas do grudnia. Zgłoszeni do akcji mają szansę uzyskać rozszerzone wsparcie ? udział w finansowanych przez Fundację weekendowym szkoleniu, a nawet mikrogrant na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania. W tym roku w programie mogą wziąć udział przedstawiciele nawet 200 gmin. Najskuteczniejsi zdobędą nagrodę Super Samorząd.

2 kwietnia 2013
Do Subwencji oświatowej dopłacają: prawie 2300 gmin i 220 powiatów
Z ekspertyzy przygotowanej dla Związku Powiatów Polskich wynika, że w roku 2011 większość jednostek samorządu dopłaciły do otrzymanej subwencji oświatowej. W grupach JST: subwencja pokryła 74% wydatków gmin, 69% - miast na prawach powiatów, 76% wydatków województw na oświatę. Środki z budżetu państwa były wystarczające tylko w przypadku 119 gmin (4,9%), 93 powiatów (29,6%), jednego miasta na prawach powiatu i jednego województwa.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba