Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 20.02.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 października 2014
Nicea albo śmierć - nie ma Nicei, rosną wymagania
Dzisiaj przestaje obowiązywać podział głosów w Radzie Unii Europejskiej ustalony w traktacie z Nicei. Obowiązywał przez 10 lat, od 1 listopada 2004 r. Do dzisiaj w głosowaniach w Radzie UE najsilniej reprezentowane były: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy - po 29 głosów oraz Hiszpania i Polska - po 27 głosów, następna w kolejności Rumunia dysponowała 14 głosami. Od 1 listopada 2014 r. głosowania będą się odbywały zgodnie z regułami wprowadzonymi przez traktat z Lizbony. To istotna zmiana w systemie decyzyjnym Unii Europejskiej. Od jutra w Radzie Unii Europejskiej obowiązywać będzie system podwójnej większości, mniej korzystny dla mniejszych i średnich państw, takich jak Polska czy Hiszpania, a bardziej dla krajów o większej liczbie mieszkańców. Dane stanowisko, aby wejść w życie będzie musiało zyskać poparcie 55% państw członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu, które ponadto mają łączna liczbę ludności nie mniejszą niż 65% mieszkańców całej Unii. Taki system wymaga znacznie większych zdolności negocjacyjnych, budowania koalicji państw wspólnie zainteresowanych poparciem lub sprzeciwem wobec danych projektów. Poza wszystkim niezmiennie ważne jest osiąganie kompromisów, które jakże często są wynikiem porozumień nieformalnych.

30 października 2014
Kontynuacja "schetynówek" w 2015 i latach następnych
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wpisało do rezerwy celowej 1 miliard złotych na kontynuację w 2015 r. Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przyjęty mechanizm finansowania wymaga zagospodarowania pełnej kwoty określonej w roku bazowym. Oznacza to - przy poziomie dofinansowania z budżetu nie przekraczającym 50% - że w nadchodzącej dekadzie na drogi lokalne zostanie przeznaczonych 20 mld zł - połowa z budżetu państwa, połowa z budżetów samorządów. Wcześniej samorządy pokrywały 70% kosztów. Realizowany od 2009 r. program przygotowany przez b. ministra spraw wewnętrznych i wicepremiera Grzegorza Schetynę pozwolił wyremontować bądź zbudować od nowa do końca 2013 r. ok. 10 tys. km dróg lokalnych z dofinansowaniem z budżetu państwa kwotą blisko 4 mld. zł. Program ten pomyślany był i jest jako konieczne zrekompensowanie niedoboru funduszy na drogi lokalne w programach unijnych.

28 października 2014
Kampania wójta nie w gazetce finansowanej przez gminę
Według stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej publikowanie materiałów wyborczych w czasopismach wydawanych i finansowanych przez gminy nie jest dopuszczalne. Zadania gminy określa ustawa o samorządzie gminnym, a publikowanie materiałów wyborczych w czasopiśmie wydawanym przez gminę i finansowanym z jej środków nie mieści się w wymienionym tam zakresie. Nie jest bowiem niezbędne dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty i nie stanowi realizacji zadań określonych w art. 7 ustawy. Odpłatne publikowanie materiałów wyborczych w takim czasopiśmie stanowiłoby naruszenie art. 9 ust. 2 wymienionej ustawy. Kampania wyborcza może być prowadzona wyłącznie przez komitet wyborczy (osoby upoważnione) i finansowana tylko ze środków będących na koncie danego komitetu.

27 października 2014
Grunty najlepiej przygotowane pod inwestycje - konkurs PAIiIZ
W szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na medal 2014" organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) we współpracy z marszałkami województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora - 16 gmin zostało nagrodzonych za najlepiej przygotowane tereny pod inwestycje. Wpłynęło 212 ofert ze 136 gmin, w tym 90 ofert zgłoszonych po raz pierwszy. W tej edycji najwięcej "medalowych" gruntów pochodzi z województw wielkopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Laureatami konkursu zostały gminy: Bochnia, Brześć Kujawski, Czyżew, Garwolin, Kleszczów, Kobieżyce, Kołobrzeg, Krzeszyce, Olsztynek, Połaniec, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Siemianowice Śląskie, Smętowo Graniczne, Strzelce Opolskie, Września. Nagroda jest promocja PAIiIZ. W bazie Agencji jest blisko dwa tysiące ofert - zarówno dla inwestorów zagranicznych jak i krajowych - zgłoszonych przez ponad tysiąc gmin.

26 października 2014
Polska jutra. Jak rozwinąć skrzydła? - hasło Kongresu Obywatelskiego
Wczoraj w Politechnice Warszawskiej zebrał się IX Kongres Obywatelski. Obrady toczyły się w siedmiu sesjach tematycznych: (1) Narodowy Coaching w edukacji, kulturze i biznesie - jak rozwinąć nasze skrzydła? (2) Jak budować pomosty pomiędzy Polakami? (3) Rola polskich championów w pobudzaniu innowacyjności i ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw, (4) Umiędzynarodowienie uczelni - jak to zrobić dobrze? (5) Jaki rozwój polskich miast - czas na nową doktrynę? (6) System sprawiedliwości dla obywateli - jak to zrobić? (7) Jak włączyć emigrację do rozwoju Polski. Motywem przewodnim Kongresu był "Narodowy Coaching", czyli wzajemne uczenie się oraz zachęcanie się do refleksji i działania na rzecz dobra wspólnego. Termin ten dotyczy przemian postaw, sposobów myślenia i wzorców działania Polaków. Zmiany te są niezbędne, by Polacy potrafili wspólnie działać i razem rozwijać skrzydła. ? Wielkim zasobem Polaków - zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym - jest energia. Polacy są "młodym", dynamicznym, mobilnym i szybko dostosowującym się społeczeństwem. To, co należy zrobić to wyzwolić tę energię i nadać jej pozytywny wymiar, tworząc polską normę pozytywności. Aby to się udało, musimy nauczyć się otwierać na drugiego człowieka, rozwiązywać konflikty z poszanowaniem własnej godności, budować na wspólnych pasjach?. Tegoroczny Kongres był przełomowy z wielu względów. Po raz pierwszy najliczniejszą grupę wśród uczestników stanowiły osoby w młodym wieku (18-34 lat), ich energię i optymizm wyczuwało się podczas dyskusji. Pobity został także rekord liczby miejsc, z których przyjechali uczestnicy Kongresu - w sumie 204 miejscowości z całej Polski. W spotkaniu wzięli udział także Polacy z różnych stron świata, między innymi z Doliny Krzemowej, Londynu, Helsinek czy Hagi. (z podsumowania dra Jana Szomburga - prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, organizatora Kongresu Obywatelskiego.)

25 października 2014
Od "zera" do jedenastu kandydatów na miejsce szefa JST
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała blisko osiem tysięcy kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród aktualnego grona 243 nie przekroczyło trzydziestki, ponad 1150 liczy sobie od 60 do 69 lat, a 39 - od 70 do 77; średnia wieku 49 lat. Wybory szefów gmin odbędą się w 2477 jst (mieszkańcy połączonych miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra wybiorą prezydenta miasta w styczniu 2015 r.). Statystyczny kandydat na wójta to w większości mężczyzna, kobiety stanowią 16,4%; średnio na każde stanowisko w gminach wiejskich przypada trzech chętnych; rozpiętości od samotnych kandydatów np. w Babicach, Puchaczowie, Ryjewie, do dziewięciu kandydatów na urząd wójta w Żelazkowie. W  ponad czterdziestu gminach dotąd nikt się nie zgłosił na zarządcę. Z kolei wśród kandydatów na burmistrzów odsetek mężczyzn i kobiet jest podobny jak wyżej, a  wskaźnik liczby kandydatów na jedno miejsce - od trzech do czterech, najwięcej po dziewięć osób w Bochni, Czeladzi, Dusznikach-Zdroju, Hrubieszowie, Kartuzach, Myśliborzu, Pionkach, i w Stąporkowie. W 40 mniejszych miastach na urząd prezydenta startuje 26 pań i 178 panów (87%), średnio po pięć osób na upatrzony fotel, ale w Zgierzu aż jedenaście. Największym powodzeniem ciszą się stanowiska prezydentów dużych miast - tych 65 (na razie bez Zielonej Góry) na prawach powiatów. Startuje 60 kobiet i 338 mężczyzn, średnio na każde miejsce sześć osób, przy rozpiętości od 11 kandydatów w Warszawie i po 10 we Wrocławiu, oraz w Rudzie Śląskiej do samotników (jak na razie?) w Bytomiu, KaliszuŁomży.

23 października 2014
Szybki skrót legislacyjny - koło ratunkowe dla Mazowsza
Ustawa o dochodach samorządów w części dotyczącej "janosikowego" została tymczasowo znowelizowana. Uchwalone przez Sejm przepisy mają obowiązywać tylko w 2015 r. Zmniejszają one o 213 mln zł składkę "janosikowego" od Urzędu Marszałkowskiego na Mazowszu - zapłaci 271 mln zł. Całościowe zmiany przepisów o dochodach jst, w tym zmian w "janosikowym" w odniesieniu do wszystkich szczebli samorządu mają być przygotowane w II kwartale przyszłego roku.

22 października 2014
Kasa z automatu w krzakach zasila gminny budżet
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło informację o działalności straży miejskich w 2013 r. W ubiegłym roku w Polsce funkcjonowało 476 oddziałów straży miejskich oraz 117 oddziałów straży gminnych. Najwięcej oddziałów było w województwach zachodniopomorskim (71) oraz wielkopolskim (62), najmniej w podlaskim (12). Wszystkie one zatrudniały 11 412 pracowników. Stan zatrudnienia w strażach w czasie ostatnich dziesięciu lat zwiększył się prawie dwukrotnie. W 2013 r. strażnicy przeprowadzili ponad 3 miliony interwencji, w tym 2/3 dotyczyło ujawnionych wykroczeń w ruchu drogowym. Tylko z fotorejestratorów zebrano ponad 160 mln zł, kwotę tę powiększyły mandaty za złe parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi. Poza tym karali za picie alkoholu w miejscach publicznych (zebrano 9,4 mln zł), za zakłócanie porządku publicznego (4,9 mln zł), za zaśmiecanie oraz uszkadzanie mienia (3,9 mln zł). Sprawą straży miejskich i gminnych zajmowała się także Najwyższa Izba Kontroli. W jednym z raportów konstatowała: Straż miejska coraz bardziej przypomina policję drogową. Zamiast dbać o porządek na ulicach i osiedlach, strażnicy zajmują się przede wszystkim ściganiem kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Sprzyja temu wzrastająca liczba fotoradarów, których właścicielami są samorządy... Przewinienia komunikacyjne to tylko jedna z 26 grup wykroczeń, które powinni ujawniać strażnicy, a są jednostki, w których 97% spośród wszystkich wystawionych mandatów dotyczy przewinień drogowych. Większość z nich wypisywana jest na podstawie zapisów z fotoradarów. Zob. Dziariusz REGIOsetu z 29 marca 2012 r. oraz z 7 lutego 2013 r.

20 października 2014
Kwoty na listach dotrzymane; czy zamienią się w mandaty?
Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza w całym kraju zarejestrowano dotąd 232 tys. 880 kandydatów na radnych (średnio pięciu na każdy wakujący mandat). Przeciętny wiek kandydata/kandydatki do sejmiku województwa wynosi 44 lata, a udział kobiet - 44,5%; do rad powiatów - odpowiednio 47 lat i 45%, w miastach na prawach powiatu - 44 lata i 44% (w tych trzech rodzajach blisko parytetu), w pozostałych gminach - 46 lat i 33%. Ten ostatni wskaźnik jest bliski kwoty 35% obowiązującej w wyborach do rad powiatów i sejmików województw. Do rad gmin, w których wybory odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych kwoty nie obowiązują, ponieważ tam komitet wyborczy w danym okręgu może zgłosić tylko jednego kandydata. W wyborach samorządowych w 2010 r. udział kobiet na listach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wynosił 31%.

19 października 2014
Najniższa cena przestaje bezwzględnie wygrywać przetargi
Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014.1232). Spektakularną i oczekiwaną zmianę zapisano w znowelizowanym art. 91: Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Nowe przepisy wymagają także m.in. aby oferenci wyceniali pracę na podstawie co najmniej płacy minimalnej. Taki warunek ma zapobiec nielegalnemu zatrudnianiu pracowników, bez opłacania im składek emerytalnych czy ubezpieczeniowych.

18 października 2014
Polka wiceprezydentem Kongresu Władz Lokalnych Rady Europy
Delegatka Związku Miast Polskich burmistrz Nysy, Jolanta Barska została wybrana drugim wiceprezydentem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and Regional Authorities) jest organem doradczym Komitetu Ministrów, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw Rady Europy. Składa się z dwóch izb: Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Pracom przewodzi wybierany co dwa lata Przewodniczący. Wybierają go na przemian obie izby. Jolanta Barska wraz z 21 innymi reprezentantami z naszego kraju jest członkiem Izby Władz Lokalnych przy Radzie Europy. Główną rolą Kongresu jest promocja demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmacnianie znaczenia samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę przykłada do realizacji zasad zapisanych w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego; do ważnych zadań Kongresu należy ocena sytuacji demokracji lokalnej w państwach członkowskich.

17 października 2014
Wylosowane numery list komitetów ogólnopolskich
Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadziła losowanie numerów list ogólnopolskich komitetów wyborczych. Wśród ponad dwunastu i pół tysiąca wszystkich zarejestrowanych (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 października 2014 r.) - ogólnopolskich jest siedem. W wyborach samorządowych 16 listopada br. kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego wystartują z list nr 1, Demokracji Bezpośredniej - z list nr 2, Prawa i Sprawiedliwości - z list z nr 3, Platformy Obywatelskiej - z list z nr 4, Ruchu Narodowego - z list nr 5, SLD Lewicy Razem - z list nr 6, Nowej Prawicy JKM - z list nr 7.

15 października 2014
Audyty krajobrazowe wprowadza projekt prezydenckiej ustawy
Obradujący w Nałęczowie Konwent Marszałków Województw zaapelował o szybkie uchwalenie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, w skrócie ustawy krajobrazowej. Konieczność przyjęcia takich regulacji wynika nie tylko z obowiązku ochrony jakości życia Polaków, którą znacząco może obniżać panujący obecnie w naszym kraju chaos przestrzenny, ale też z prawa europejskiego i z obowiązków, jakie nakłada na Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa - podnieśli marszałkowie, których ustawa wyposaża w nowe uprawnienia. Przedstawiciele różnych szczebli samorządu mają w tej sprawie różne stanowiska. Samorządom gminnym nie odpowiada obciążenie finansowe wynikające w przewidywanej konieczności przygotowania przepisów planistycznych także w tych gminach, które opracowały już miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Prace w komisjach sejmowych trwają. Zobacz projekt przesłany do Sejmu.

13 października 2014
Nowa propozycja Prezydenta wobec postulatów rolników
Po wecie Prezydenta do uchwalonej w czerwcu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych a przed sejmowym głosowaniem w sprawie weta, Kancelaria Prezydenta przygotowała nowy projekt tej ustawy. Projekt zakłada, że decyzja o odrolnieniu gruntów klas I-III na poziomie samorządu (a nie ministra rolnictwa), będzie mogła zapaść w odniesieniu do obszaru nie większego niż 0,3 ha, położonego w obrębie "zwartej zabudowy wiejskiej", a także w pobliżu dróg publicznych (w zawetowanej ustawie graniczne było 0,5 ha). Decydując się na sprzeciw Prezydent uznał, że zapisy ustawy mogą sprzyjać nieuzasadnionemu wykorzystywaniu gruntów "do celów niezwiązanych z produkcją rolną". Sejm odrzuca weto prezydenta większością 3/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby posłów. Głosowanie nad wetem zostało odłożone.

11 października 2014
Koalicja Powiatów kwestionuje konstytucyjność janosikowego
Jedenaście powiatów: gdański, grodziski, legionowski, mikołowski, otwocki, piaseczyński, polkowicki, poznański, pruszkowski, warszawski zachodniwołomiński złożyło 9 października br. do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o uznanie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalających obowiązek dokonywania przez powiaty wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na subwencję równoważącą. Zdaniem wnioskodawców obowiązek dokonywania wpłat w wysokości określonej przez ustawę krzywdzi powiaty-płatników. Sprawia iż ich sytuacja finansowa jest gorsza niż beneficjentów subwencji. Dochodzi w ten sposób do naruszenia konstytucyjnych zasad solidarności i sprawiedliwości społecznej oraz przepisów art. 167 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji, nakazujących zapewnić jednostkom samorządowym dochody adekwatne do ich zadań oraz uznających dochody własne za podstawowe dochody samorządów. Inicjatorem wystapienia do TK jest Koalicja Powiatów zawiązana przez siedem z wyżej wymienionych jednostek. Koalicja jest porozumieniem działającym na rzecz zmiany przepisów prawa z obszaru finansów samorządów. Będzie dążyła do: ograniczenia wysokości wpłat na rzecz mechanizmu wyrównującego, stworzenia konkretnego systemu rozdzielania subwencji, tak aby w rzeczywistości pieniądze z niej pochodzące trafiały do budżetów powiatów najbiedniejszych; obecnie są one rozdzielane według innych kryteriów. W Sejmie są dwa projekty zmian w janosikowym - poselski, negatywnie oceniony przez rząd, oraz tzw. krótka nowelizacja rządowa (zob. Diariusz REGIOsetu z 20 sierpnia 2014 r.)

10 października 2014
Czysta energia ubrudzona prywatą i kumoterstwem
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej zdecydowała o skierowaniu do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o przeprowadzenie dodatkowej kontroli lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych. NIK już w lipcu br. negatywnie oceniła proces decyzyjny w tym zakresie w samorządach, wskazując m.in. na ignorowanie głosów mieszkańców, zagrożenie konfliktem interesów oraz korupcją. Wiele wiatraków powstaje na gruntach wójtów, burmistrzów, radnych, pracowników urzędów gmin i ich najbliższych rodzin. Zainteresowani samorządowcy wykorzystują sprawowany urząd głosując w swojej sprawie, podejmują decyzje o zmianie planów zagospodarowania przestrzennego, aby możliwa była taka, a nie inna lokalizacja fermy i na własny rachunek pozyskać inwestora.

9 października 2014
W Zielonej Górze wybory samorządowe w 2014 i 2015 r.
Tylko w jednej gminie wybory miejscowych radnych i prezydenta miast odbędą się dopiero w 2015 r. Tak będzie w Zielonej Górze. 16 listopada br. mieszkańcy miasta na prawach powiatu Zielona Góra wybiorą tylko radnych do sejmiku województwa lubuskiego, a gminy wiejskiej Zielona Góra - radnych do sejmiku oraz do rady powiatu zielonogórskiego. Nietypowa sytuacja wynika z faktu połączenia od Nowego Roku obu wymienionych jednostek samorządu (Dz.U. 2014.1023) w jedną - miasta na prawach powiatu Zielona Góra (zob. Diariusz REGIOsetu z 14 lipca 2014 r.) Mieszkańcy nowej jednostki stawią się ponownie przy urnach aby wybrać prezydenta i radę miasta po 1 stycznia 2015 r. (nie później jak w marcu przyszłego roku). Do tego czasu swój urząd będzie sprawował prezydent Janusz Kubicki.

7 października 2014
Platforma Wyborcza PKW padła pod naporem "kandydatów"
Przerwa techniczna związana z niezapowiedzianym działaniem systemu. Problem dotyczy jednoczesnych wejść do systemu przez wszystkich użytkowników systemu - komunikat zmora, pojawiający się wielokrotnie usiłującym uzyskać w ostatnim tygodniu dostęp do Platformy Wyborczej aby zgłosić on line terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Przypomnijmy, że w tych wyborach okręgów jest blisko dwa razy więcej niż w 2010 r. To, że tuż przed zamknięciem przyjmowania list do systemu jednocześnie będą się "dobijać" prawie wszyscy - nie powinno być zaskoczeniem dla tych, którzy bacznie obserwują zachowania komitetów wyborczych w takich sytuacjach. To, że wyszło inaczej oznacza, że przygotowania do tej operacji nie były profesjonalne, zarówno od strony organizacyjnej jak i informatycznej.

5 października 2014
Open Days - Europa w moim mieście i regionie
Przyszły tydzień to Open Days - Europejski Tydzień Regionów i Miast. W jego ramach już od początku września i do końca października w ponad 30 państwach organizowane jest około 300 lokalnych imprez zatytułowanych "Europa w moim regionie, Europa w moim mieście", w tej liczbie 19 w Polsce. Uczestniczymy w tym wydarzeniu siedemnastoma zgłoszeniami partnerskimi z województw, powiatów i miast w postaci konferencji, seminariów, debat itp. poświęconych różnym zagadnieniom europejskim mającym bezpośredni wpływ w wymiarze lokalnym. Przykłady tematów: międzyregionalna współpraca terytorialna (Opole), europejskie wsparcie dla strategii regionalnych (Wrocław), regionalny plan wdrożeniowy (Poznań), budowanie zdolności (Staszów), tendencje rozwojowe w województwie mazowieckim (Warszawa).

3 października 2014
Listy szykuje 12 i pół tysiąca komitetów wyborczych
Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia 12 593 komitetów wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 16 listopada tego roku, niemal tyle samo co cztery lata temu. W tej liczbie są 33 komitety wyborcze o zasięgu ponadregionalnym (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 i  14 września br.), w innym przekroju: 22 komitety partii politycznych, 2 - koalicji partii, 447 - organizacji oraz 12 122 komitety wyborcze wyborców. Wśród tych ostatnich tylko trzy komitety wyborców wystawiają kandydatów w więcej niż jednym województwie, pozostałe mają zasięg lokalny. W tegorocznych wyborach samorządowych po raz pierwszy w 2413 gminach radni są wybierani w okręgach jednomandatowych (zob. Diariusz REGIOsetu z 16 czerwca 2014.

2 października 2014
Wzrost unijnego dofinansowania polskiego rolnictwa
Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło w tym roku 1318 tys. naszych rolników. Ustalony kurs walutowy to 4,1776 zł za jedno euro (rok temy było 4,2288). Pomimo mniej korzystnego kursu na rolnicze konta wpłynie więcej o ponad 80 zł na każdy hektar. Zwyżka wynika z systematycznego wzrostu dofinansowania polskiego rolnictwa (w 2004 r. było to 210 zł/ha, za rok 2013 - ponad 910 zł/ha). W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie jednak uzupełniajacych dopłat z budżetu krajowego.

1 października 2014
Mało zgłoszeń kandydatów na radnych do wielu samorządów
Ostatni tydzień zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw. Termin upływa 7 października o godz. 24:00. Do końca września Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko 4500 kandydatów, to jest mniej niż 2% kandydatów startujących w wyborach samorządowych w 2010 r. oraz mniej niż 10% puli mandatów w samorządach. Liczba mandatów obsadzonych bez głosowania (tak jest gdy na dany mandat jest tylko jeden kandydat) wyniosła w 2010 r. blisko 1200. Zgłoszenie listy kandydatów w każdym okręgu wyborczym powinno być poparte podpisami wyborców stale zamieszkałych - odpowiednio w danej gminie, powiecie, mieście na prawach powiatu, dzielnicy m.st. Warszawy, województwie - w liczbie: 25 - przy liście kandydatów do rady gminy, 200 - do rady powiatu, 150 - do rady miasta na prawach powiatu i dzielnicy m.st. Warszawy oraz 300 - przy liście kandydatów do sejmiku województwa. Szczegóły.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba