Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2014  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2014   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2014 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 września 2014
Sąd administracyjny i Ministerstwo Finansów wokół janosikowego
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cztery decyzje Ministra Finansów określające wysokość zobowiązania województwa mazowieckiego z tytułu wpłat do budżetu państwa na część regionalną subwencji ogólnej (tzw. janosikowe) na 2013 r. za miesiące: wrzesień, październik, listopad i grudzień. W ustnym uzasadnieniu podano, że WSA jest związany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (sygn. akt K 13/11, ogłoszony w Dz.U. 2014.348), stwierdzającym niezgodność art. 31 i art. 25 ustawy o dochodach JST (t.j. Dz.U. 2014.1115) z Konstytucją RP w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych na realizacje zadań własnych. Ministerstwo Finansów zapowiada wniesienie skargi kasacyjnej do NSA.

28 września 2014
Polskie Państwo Podziemne unikalna instytucja w skali Europy
W niespełna cztery tygodnie od agresji na Rzeczpospolitą w 1939 r. hitlerowskich Niemiec i wtórujących im stalinowskich Sowietów - w jeszcze oblężonej Warszawie rozpoczęto organizację tajnych struktur Podziemnego Państwa Polskiego podlegającego Rządowi RP na wychodźstwie, rezydującemu w Londynie, uznawanemu na arenie międzynarodowej. W ogarniętej okupacją Polsce działały Armia Krajowa (zorganizowano także Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie), rozległy ruch oporu, administracja, sądy, szkoły i uczelnie, wydawnictwa oraz inne instytucje i organizacje krajowe i lokalne. Taka organizacja życia publicznego pod zbrojna okupacją nie funkcjonowała w żadnym innym kraju Europy. Wczoraj w wielu polskich miastach uczczono 75. rocznicę podjętych i rozwiniętych z dużym powodzeniem działań na ojczystej ziemi przez rzesze niezłomnych Polaków w okrutnych czasach II Wojny Światowej.

25 września 2014
Racjonalizacja finansów na oświatę w lubelskiej Gminie Hanna
Na Forum Skarbników, które odbywało się w ramach tegorocznego XV Kongresu Gmin Wiejskich, w dyskusji na temat finansów gmin swoimi doświadczeniami i opiniami podzieliła się m.in. wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik (z zawodu nauczycielka, także b. dyrektorka szkoły). Hanna ma na swoim terenie pięć szkół, w których uczy się od 13 do 55 dzieci, ale gmina ta nie prowadzi żadnej z nich. Zajmują się tym stowarzyszenia lub fundacje, utrzymujące się jedynie z subwencji oświatowej. Zdaniem wielu samorządowców dobrym rozwiązaniem byłby następujący podział obciążeń: wynagrodzenia nauczycieli pokrywa subwencja oświatowa, natomiast samorząd utrzymuje budynki szkolne. Praktyka stosowana w gminie Hanna jest solą w oku Związku Nauczycielstwa Polskiego, który usilnie starał się o zaskarżenia rozporządzenia MEN ws. podziału subwencji oświatowej na 2014 r. do Trybunału Konstytucyjnego. Wójt Grażyna Kowalik (wybrana przez mieszkańców w 2006 i 2010 r.) konsekwentnie realizuje swój plan oraz wzywa Regionalne Izby Obrachunkowe do dyscyplinowania samorządów, które prowadzą małe bardzo kosztowne szkoły i nie szukają racjonalnych rozwiązań, a takie z powodzeniem funkcjonuje w gminie Hanna. Zobacz też Diariusz REGIOsetu z 22 listopada 2013 r.

22 września 2014
Akcja Masz głos-masz wybór mobilizuje do udziału w wyborach
Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Organizatorzy zachęcają do świadomego udziału w wyborach samorządowych. Celem akcji jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, wspieranie współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami, ponad podziałami i sympatiami politycznymi. Zaproszenie jest skierowane do organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, szkół, bibliotek, domów kultury oraz lokalnych mediów. , mobilizuje do działań na rzecz swoich lokalnych społeczności. Organizatorzy oferują wsparcie ekspertów i szkolenia. Kontakt: www.maszglos.pl, mail oskarzynska@batory.org.pl, tel. 22 5360262.

20 września 2014
Gdański Teatr Szekspirowski - otwarty ku chwale Polski i Europy
Wczoraj został uroczyście otwarty Gdański Teatr Szekspirowski. To duże wydarzenie w polskiej i europejskiej kulturze. Kamień węgielny wmurowano niemal dokładnie pięć lat temu. Teatr ten jest pierwszym od kilkudziesięciu lat teatrem dramatycznym zbudowanym w Polsce od podstaw. Powstał w miejscu, w którym w pierwszej połowie wieku XVII mieściła się Szkoła Fechtunku, działająca ponad sto lat, uważana za pierwszy teatr publiczny w Rzeczypospolitej. Nad salą główną mogącą pomieścić 600 osób zamontowany został otwierany dach, pozwalający wystawiać sztuki "pod gołym niebem". Część nadziemna ma blisko 4,5 tys. m2, a podziemna tylko o tysiąc metrów powierzchni mniej. W dniu otwarcia w programie artystycznym wystawiono artystyczne pojedynki hiszpańskich fechtmistrzów z Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuk Dramatycznych RESAD w Madrycie i widowisko w wykonaniu Akrobatycznego Teatru Tańca MIRA ART z Gdyni. Gdański Teatr Szekspirowski będzie teatrem impresaryjnym zapraszającym teatry z całego świata na występy gościnne. Zob. Diariusz REGIOsetu z 28 marca 2013 r.

19 września 2014
Skład Rady Ministrów do wyborów parlamentarnych w 2015 r.
W auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej desygnowana na premiera Ewa Kopacz przestawiła sformowany skład rządu. Nowi ministrowie mają objąć resorty: administracji i cyfryzacji - Andrzej Halicki, infrastruktury i rozwoju - Maria Wasiak, spraw wewnętrznych - Teresa Piotrowska, sprawiedliwości - Cezary Grabarczyk, spraw zagranicznych - Grzegorz Schetyna. Na czele pozostałych ministerstw - bez zmiany. Prezydent Bronisław Komorowski powoła Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów oraz odbierze od nich przysięgę w poniedziałek 22 września br. Wygłoszenie przez Panią Premier programowego przemówienia (expose) zaplanowano na specjalnym posiedzeniu Sejmu 1 października br. Jeżeli gabinet uzyska od posłów wotum zaufania (głosuje się en bloc) procedura dobiegnie końca.

18 września 2014
Starszych kandydatów obowiązują oświadczenia lustracyjne
Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006.218.1592 ze zm.) nakłada m.in. na kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego o ewentualnej pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Dotyczy on osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenia lustracyjne lub informacje o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydatów należy składać (wyłącznie na wzorach druków określonych ustawą) właściwej komisji wyborczej wraz z pisemną zgodą kandydata na kandydowanie.

17 września 2014
Polska w zbrodniczym uścisku - tak było 75 lat temu
W 1939 r. Rosja sowiecka jednostronnie uznała, że Państwo Polskie przestało istnieć. Kłamstwo i przemoc wskazywały drogę wielotysięcznej czerwonej armii. Sowieci przekroczyli na całej linii naszą wschodnią granicę idąc w głąb terytorium Rzeczpospolitej, siejąc represje wśród ludności cywilnej, realizując masowe deportacje, aresztując ponad dwadzieścia tysięcy polskich żołnierzy, policjantów, celników i przedstawicieli innych służb mundurowych, rozstrzelanych kilka miesięcy później w Katyniu i innych miejscach kaźni. Działo się to w dwa tygodnie po tym jak hordy niemieckie najechały na Polskę z zachodu. Sąsiedzi Polski po raz czwarty dokonali rozbioru naszych ziem.

16 września 2014
Zostało kilka dni na złożenie oświadczeń majątkowych
21 września br., dwa miesiące przed końcem bieżącej kadencji władz samorządowych, upływa termin złożenia przez wszystkich radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast aktualnych (na dzień ich złożenia) oświadczeń majątkowych do właściwych terytorialnie wojewodów, urzędujących na swych stanowiskach do czasu powołania ich następców przez nowego Prezesa Rady Ministrów.

15 września 2014
Desygnowana na premiera Ewa Kopacz kompletuje rząd
Po wyborze premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej i wynikającym z tego przyjęciu dymisji gabinetu - prezydent Bronisław Komorowski powierzył marszałek Sejmu Ewie Kopacz misję tworzenia rządu. Ewa Kopacz jest pierwszym zastępcą przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Skład nowej Rady Ministrów ma być podany do publicznej wiadomości 19 bm. Od powołania nowego rządu będzie biegł konstytucyjny 14-dniowy termin wygłoszenia w Sejmie przez nowego premiera expose oraz uzyskania wotum zaufania w tej izbie.

14 września 2014
33 ponadregionalne komitety wyborcze zarejestrowała PKW
Państwowa Komisja Wyborcza zweryfikowała pod względem formalnym i zarejestrowała 22 komitety wyborcze zgłoszone przez partie polityczne, dwa - przez koalicje partii politycznych, sześć - przez organizacje oraz trzy zgłoszone przez wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Te 33 komitety wyborcze zamierzające zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie. Poza trzynastoma podanymi w Diariuszu REGIOsetu z 3 września 2014 r. do tegorocznych wyborów samorządowych staną również kandydaci komitetów: KW Liga Polskich Rodzin, KW Narodowego Odrodzenia Polski, KW Organizacja Narodu Polskiego-Liga Polska, KW Partia Demokratyczna-demokraci.pl, KW Partia Libertariańska, KW Polska Patriotyczna, KW Polska Razem Jarosława Gowina, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Twój Ruch, KW Samoobrona Odrodzenie, KW Stronnictwo Demokratyczne, KW Ojcowizna RP, KW Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii, KW Partia Zieloni, KKW Centrolewica Razem, KW Sybiraków, KW Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe, KW Rycerze Maryi, KWW Porozumienie Obywatelskie Wolność, KWW Ruch Narodowy. Komunikat PKW. Poza tymi 33 komitetami ponadregionalnymi ukonstytuowało się kilka tysięcy komitetów lokalnych.

12 września 2014
Projekt ustawy krajobrazowej od 1 lipca 2013 r. w Sejmie
Konwent Marszałków Województw obradujący w Nałęczowie zaapelował o szybkie uchwalenie wniesionego do Sejmu przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, której celem jest m.in. wdrożenie zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w związku z tym wprowadzenie niezbędnego minimum regulacji, bez których krajobraz Polski nie będzie wystarczająco chroniony. Projekt ustawy wprowadza m.in. urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu, które będą ustanawiane przez sejmik województwa dla poszczególnych zdefiniowanych prawnie krajobrazów priorytetowych. Dzięki takiej ustawie samorządowa administracja województw zostanie wyposażona w odpowiednie i niezbędne instrumenty zarządzania ładem przestrzennym - zgodnie stwierdzili marszałkowie.

10 września 2014
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska polskim komisarzem 2014-2019
Przewodniczący Komisji Europejskiej w kadencji 2014-2019 Jean-Claude Juncker przedstawił w południe w Brukseli rekomendowanych Parlamentowi Europejskiemu kandydatów na komisarzy. Tekę unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw otrzymała Elżbieta Bieńkowska (50) - wicepremier, minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego w polskim rządzie. Polska komisarz zastąpi na tym miejscu Francuza - Michela Barnier. Jak podaje portal europa.eu Komisja Junckera to silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany. ... Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz MŚP stanie się lokomotywą dla realnej gospodarki. Po raz pierwszy wspomina się tutaj wyraźnie o małych i średnich przedsiębiorstwach, które są jej trzonem. W następnej kolejności Parlament Europejski powinien udzielić swojej zgody całemu kolegium komisarzy, w tym wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, będącej jednocześnie wiceprzewodniczącą KE. Poza zaakceptowanym już w lipcu przewodniczący KE, przed właściwymi komisjami parlamentarnymi stanie w październiku 27 komisarzy. Przyjęcie składu Komisji przez Parlament, jej "pasowanie" do działania od 1 listopada 2014 r. zakończy formalna zgoda Rady Europejskiej.

9 września 2014
Premier odchodzi do Brukseli; w Warszawie rządzi czasowo
Premier Donald Tusk, w związku z jego wyborem na Przewodniczącego Rady Europejskiej, złożył wczoraj na ręce Prezydenta Bronisława Komorowskiego dymisję gabinetu. Ma być przyjęta 11 bm. Donald Tusk będzie pełnił urząd Prezesa Rady Ministrów do czasu uzyskania wotum zaufania w Parlamencie przez nowy rząd sformowany przez nowego premiera.

8 września 2014
We wrześniu zbiorą się kongresy Gmin Wiejskich i Miast Polskich
W drugiej połowie września odbędą się kongresy: Gmin Wiejskich (16-17 w Białej Rawskiej) oraz Miast Polskich (25-26 w Wejherowie). Na kongresie gmin ma być zainicjowana ogólnopolska dyskusja o roli obszarów wiejskich w rozwoju kraju oraz o pogłębiających się problemach z realizacją podstawowych usług dla mieszkańców na skutek zmian demograficznych (także migracji) w kilkuset gminach. Równolegle odbędzie się Forum Skarbników Gmin Wiejskich na temat finansów gmin z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych i ekspertów w dziedzinie finansów samorządowych. Działacze z gmin wiejskich postulują opracowanie programu na wzór polityki miejskiej. Z kolei podczas Kongres Miast Polskich zostaną zaprezentowane m.in. przykłady konsekwentnie realizowanych strategii rozwoju miast oraz propozycje projektów ustaw deregulacyjnych, zwiększających samodzielność miast w realizacji zadań własnych. Podczas Kongresu nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze dokumenty planistyczne, stanowiące przestrzenne wizje rozwoju miast (zgłosiło się 26 miast członkowskich).

6 września 2014
Statystyka wyborów radnych wójtów, burmistrzów, prezydentów
Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła liczby charakteryzujące listopadowe wybory samorządowe: uprawnionych do głosowania będzie 30 548 021, liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzone będą wybory radnych - 2825 (sejmiki województw, rady powiatów, rady gmin, rady dzielnic m.st. Warszawy), liczba gmin, w których radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych - 2412, liczba gmin i dzielnic m.st. Warszawy, w których radni będą wybierani w okręgach wielomandatowych - 413, liczba gmin, w których wybierani będą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast - 2477, w tym wójtów - 1565, burmistrzów - 806, prezydentów miast - 106, liczba wybieranych radnych - 46 790, w tym w okręgach jednomandatowych - 37 842, liczba rodzajów kart do głosowania (każde okręg wyborczy ma odrębną kartę) - 39 638, liczba kart do głosowania na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 122 084 544.

4 września 2014
Umowa ws. elektrowni jądrowej podpisana na krynickim Forum
Podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy, mającego ugruntowana pozycję ważnego wydarzenia ekonomiczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym co roku spotykają się i dyskutują o najważniejszych sprawach politycy, przedsiębiorcy, ekonomiści i intelektualiści z wielu krajów - wśród pierwszoplanowych tematów gospodarczych znalazła się energetyka. Ważnym akcentem prowadzonych debat było podpisanie przez koncerny energetyczne Enea, Tauron i PGE oraz kombinat miedziowy KGHM umowy wspólników o finansowaniu w czasie najbliższych trzech lat prac przygotowawczych do powstania w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. Wymieniony w umowie czas ma być przeznaczony na wybór strategicznego partnera, wybór dostawcy technologii i paliwa oraz wybór wykonawcy inwestycji. Preferowana, choć nie zatwierdzona ostatecznie, lokalizacja - to Żarnowiec w gminie Krokowa. Więcej informacji o energetyce jądrowej na stronie www.poznajatom.pl. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 13 lutego 2012 r.

3 września 2014
PKW zarejestrowała dotąd 13 komitetów wyborczych
Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła dotąd zawiadomienia o utworzeniu trzynastu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie. Są to (w kolejności przyjęcia przez PKW): KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke, KW Związku Słowiańskiego, KW Oburzeni, KW Samoobrona, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Demokracja Bezpośrednia, KW Ruch Autonomii Śląska, KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność, KW Platforma Obywatelska RP, KWW SLD Lewica Razem, KW Prawica, KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, KW Nowa Polska. Zgodnie z kalendarzem wyborczym tegorocznych wyborów samorządowych komitety wyborcze mają czas do 8 września na zawiadomienie PKW lub właściwego komisarza wyborczego o swoim utworzeniu.

1 września 2014
Rocznica przypomnienia tragizmu II Wojny w Europie i na Świecie
Po przetestowaniu Europy przez Hitlera zajęciem Austrii, Sudetów w Czechosłowacji oraz okręgu Kłajpedy na Litwie, wojska niemieckie ruszyły w dwóch krokach na wschód (Polska, ZSRS) i dość szybko na zachód (Dania, Norwegia, Holandia, Belgia, Francja). Dzieje się tak gdy normy cywilizowane (prawo, etyka), są zastępowane normami pierwotnymi (bezprawie, przemoc). Prowokacja gliwicka, bombardowanie Wielunia, ostrzał Westerplatte - taki przed 75-laty był niemiecki początek ataku na Polskę; atak atomowy na Hiroszymę i Nagasaki - to po sześciu latach koniec tej strasznej wojny. Nasz kraj doznał w czasie jej trwania w Europie okupacji terytorium i eksterminacji mieszkańców przez zbrodnicze siły niemieckie i sowieckie. Na terenie Polski Niemcy dokonywali najszerzej zakrojonej biologicznej zagłady ludności żydowskiej i romskiej z całej Europy, mając podobne plany (częściowo już realizowane) wobec Słowian. Jak co roku odnawiamy w pamięci tamten bieg wydarzeń, analizując europejskie aktualności.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba