Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 16.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 kwietnia 2015
Przygotowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła na wczorajszym posiedzeniu m.in. projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego przygotowany przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada powołanie, w miejsce Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady Dialogu Społecznego, a wojewódzkich komisji dialogu społecznego - wojewódzkich rad dialogu społecznego. Projekt zakłada m.in. przyznanie nowych kompetencji Radzie, w szczególności prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, a także realizowanie zasady partycypacji i solidarności społecznej w sferze zatrudnienia.

27 kwietnia 2015
"Janosikowe" po nowemu - MF ma swoje propozycje
W Ministerstwie Finansów dobiegają końca prace nad nowym propozycjami naliczania oraz transferu "janosikowego", z zapewnieniem możliwości realizacji swoich zadań przez "dawców". W projekcie zapisano też zasadę dostosowywania tego składnika skomplikowanego systemu finansowania samorządów do dynamicznej koniunktury gospodarczej. Nowelizacja ma zmienić sztywny dwuletni odstęp dzielący czas wymiaru podstawy naliczania od czasu wpłaty, tak aby obie strony procesu - "dawcy" i "biorcy" - nie były narażone na załamanie planów finansowych.

24 kwietnia 2015
Ustawa ochroni krajobraz - czy znikną płachty reklamowe?
Sejm zgodził się ze wszystkimi poprawkami Senatu wprowadzonymi do prezydenckiej ustawy krajobrazowej. Między innymi zwiększono wysokość kary za nielegalne reklamy do ą czterdziestokrotności opłat reklamowych obowiązujących w danej gminie. Taka sankcja zastąpiła uchwaloną wcześniej przez Sejm karę nie przekraczającą 5000 zł. Ustawa określa stawki maksymalne opłat, jakie mogą wprowadzić gminy za każdy dzień eksponowania reklamy: 2,5 zł opłaty stałej oraz 20 gr za każdy metr kwadratowy powierzchni. Przykład: reklama o powierzchni 20 m2 eksponowana przez 20 dni to w przypadku reklamy legalnej opłata do 130 zł, a w przypadku reklamy nielegalnej - do 5200 zł. Według propozycji Senatu, dodatkowa opłata obejmie także czas likwidacji reklamy zewnętrznej przez właściciela, co ma mobilizować ukaranych do działania. Kary będą w pierwszej kolejności nakładane na podmioty, które umieściły reklamę. Jeśli ich ustalenie nie będzie możliwe, karani mają być właściciele nieruchomości, na których reklamy umieszczono. Zob. Diariusz REGIOsetui z 21 marca 2015 r.

22 kwietnia 2015
Poprawiony system KBW dopuszczony do zastosowania
Państwowa Komisja Wyborcza po zapoznaniu się z wynikami testu systemu opracowywanego przez Krajowe Biuro Wyborcze, podjęła uchwałę o możliwości dopuszczenia do stosowania w najbliższych wyborach prezydenckich pewnych elementów tworzonego systemu informatycznego. Funkcjonalność systemu była testowana w połowie kwietnia - testy wypadły pozytywnie. System będzie mógł być wykorzystany do podawania frekwencji w dniu głosowania i do tworzenia wydruków protokołów obwodowych komisji wyborczych oraz sprawdzania ich poprawności arytmetycznej. Nie jest planowane wykorzystanie systemu do przesyłania danych.

20 kwietnia 2015
Odwrócić trend uzależniania od importu gazu i ropy
Przygotowany z inicjatywy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej raport "U(nie)uzależnienie energetyczne Polski - gaz, ropa, atom, importowana biomasa..." wskazuje na duży, niewykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii tkwiącego na polskiej wsi. Autorzy raportu wskazują, że zwiększenie udziału energii z OZE w krajowym systemie energetycznym, to - poza rozwojem produkcji odpowiednich urządzeń - także rozwój gospodarczy terenów wiejskich, powstanie tam nowych miejsc pracy, zyskanie przez rolników dodatkowego dochodu oraz poprawa zaopatrzenia wsi w energię.

16 kwietnia 2015
Spotkanie władz regionalnych z krajów Unii Europejskiej
4 i 5 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się Europejski Kongres Samorządów pod hasłem: Europa Regionów ? nowe otwarcie. Organizuje go Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Kongres w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy. Obrady będą prowadzone w pięciu blokach tematycznych: Finanse, Gospodarka, Środowisko, Społeczeństwo i Innowacje. Szczegóły.

14 kwietnia 2015
Rozwój i rewitalizacja miast ważne lokalnie oraz regionalnie
W Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej obradowano na temat: "Dokąd zmierzają polskie miasta ? jak wykorzystały 25 lat samorządności?". W dyskusji starano się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak współrządzić z mieszkańcami, kiedy i jak rozmawiać, jak nie zawieźć zaufania? Co zrobić, by rewitalizacja przyniosła dobre zmiany? Jak tworzyć wizje dobrych miast, przestrzenie dobrego życia i rozwoju? Podkreślono, że prowadzone prace w ramach Krajowej Polityki Miejskiej oraz Narodowego Planu Rewitalizacji powinny czerpać z wielu powstających inicjatyw lokalnych, tworzyć wspólna płaszczyznę działania. Według informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne w latach 2014-2020 przewidziano 25 mld zł. Miasta będą mogły ubiegać się o fundusze unijne 2014-2020 zarówno z krajowych, jak i regionalnych programów, także w ramach specjalnie dla nich przygotowanego, nowego instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Działania mogą dotyczyć m.in. wzmacniania konkurencyjności firm, przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, walki z ubóstwem i dyskryminacją, a także promowania zrównoważonego transportu oraz trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia.

10 kwietnia 2015
Pięć lat temu obchody katyńskie przerwała tragiczna katastrofa
W Sowieckim Katyniu zamordowano w kwietniu 1940 roku kilkanaście tysiące Polaków. Mordu kolejnych tysięcy dokonano w innych miejscach: w Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, w Bykowni koło Kijowa, w Kuropatach na Białorusi. Wszyscy zostali uwięzieni przez NKWD po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej 17 września 1939 r. Zbrodnia ludobójstwa na polskich wojskowych, częściowo pochodzących z rezerwy (naukowcach, lekarzach, inżynierach, prawnikach, nauczycielach, urzędnikach państwowych, przedsiębiorcach) i policjantach jest co roku upamiętniana przez uroczystości w miejscach kaźni. Tak miało być też pięć lat temu. Niestety lot delegacji do Katynia z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele zakończył się tragiczną katastrofą podczas próby lądowania na pobliskim lotnisku wojskowym w Smoleńsku w niepozwalających na to warunkach atmosferycznych i parametrach lotu. Zginęło 96 osób, wszyscy znajdujący się na pokładzie prezydenckiego samolotu. (Diariusz REGIOsetu z kwietnia 2010 r.) Dotychczasowe ustalenia: jak doszło do katastrofy.

7 kwietnia 2015
2007-2013 - pełne i rekordowe wykorzystanie unijnego EFS
W kampanii informacyjnej "47 000 małych wielkich rzeczy" resort infrastruktury i rozwoju podaje, że w Programie Kapitał Ludzki zrealizowano 47,5 tys. projektów o łącznej wartości blisko 53 mld zł. Realizacje nastąpiły w obszarach zatrudnienia, adaptacji do nowych warunków pracy, aktywizacji zawodowej kobiet, przedsiębiorczości, opieki przedszkolnej, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, integracji społecznej, dobrego zarządzania i ochrony zdrowia. Spośród 76,7 mld euro przeznaczonych na Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w całej polityce spójności UE w latach 2007-2013, Polska uzyskała aż 1/8 tej sumy. Była to największa inicjatywa nie tylko pośród 117 programów operacyjnych finansowanych w UE w mijającej perspektywie finansowej, ale również w całej 50-letniej historii tego funduszu.

5 kwietnia 2015
W wyborach prezydenckich ustalanie wyników bez informatyki
Po przeprowadzonej kontroli NIK uznała, że w KBW nie było długofalowych planów informatyzacji, a przetarg na program obsługujący ubiegłoroczne wybory samorządowe nie był rzetelny. Wśród sformułowanych przez Izbę zaleceń pokontrolnych jest m.in. rekomendacja aby wybory prezydenckie w 2015 roku były przeprowadzone bez wsparcia informatycznego. Zastosowanie się do tego zalecenia pokontrolnego NIK zostało potwierdzone przez kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego. Ustalenie wyników w wyborach na urząd Prezydenta RP jest znacznie prostsze technicznie (11 kandydatów - jeden mandat Głowy Państwa) od najbardziej skomplikowanych wyborów samorządowych (sto kilkadziesiąt tysięcy kandydatów - 49 tys. mandatów do obsadzenia).

3 kwietnia 2015
Statystycznie wynik jest dobry, a technicznie wciąż z problemami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że w pierwszym miesiącu działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych załatwiono łącznie ponad 2,8 mln spraw, w tym m.in. przyjęto ponad 415 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego, załatwiono 220 tys. spraw meldunkowych, wydano 164 tys. aktów metrykalnych, nadano 43 tys. numerów PESEL. Poza problemami z przepustowością sieci, poważny problem systemowy dotyczył gmin miejsko-wiejskich. Wprowadzenie do Źródła kodów TERYT nie uwzględniło, że te gminy mają dodatkowe sub-kody, które są istotne w działaniach ewidencyjnych gdzie należy odróżniać miasto i obszar wiejski.

1 kwietnia 2015
11 zarejestrowanych kandydatów na urząd Prezydenta RP
10 maja br. na kartach, które otrzymają wyborcy będą następujące nazwiska: Grzegorz Michał BRAUN (48 lat), wykształcenie wyższe, bezpartyjny; Andrzej Sebastian DUDA (42), wyższe, członek PiS; Adam Sebastian JARUBAS (40), wyższe, członek PSL; Bronisław Maria KOMOROWSKI (62), wyższe, bezpartyjny; Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE (72), wyższe, członek KNP; Marian Janusz KOWALSKI (50), podstawowe, członek RN; Paweł Piotr KUKIZ (51), średnie, bezpartyjny; Magdalena Agnieszka OGÓREK (36), wyższe, bezpartyjna; Janusz Marian PALIKOT (50), wyższe, członek TR; Paweł Jan TANAJNO (39), wyższe, członek DB; Jacek WILK (40), wyższe, członek KNP.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba