Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 listopada 2015
Jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z dotychczasowego życia
W jednym z aneksów do Diagnozy Społecznej 2015 pod redakcją profesorów Janusza Czapińskiego (UW) i Tomasza Panka (SGH) zawarto ranking grup społeczno-demograficznych w różnych wymiarach jakości życia Polaków. W odniesieniu do miast i województwa przyporządkowanie najwyżej notowanych miejsc w kilku działach jest następujące: poziom cywilizacyjny Warszawa, Rzeszów, Poznań; pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie; dobrostan społeczny Olsztyn, Bytom, Bydgoszcz; opolskie, małopolskie, wielkopolskie; dobrobyt materialny Warszawa, Gdynia, Toruń; mazowieckie, pomorskie, małopolskie; kapitał społeczny Poznań, Gorzów Wlkp., Warszawa; mazowieckie, podkarpackie, pomorskie; dobrostan fizyczny Jaworzno, Olsztyn, Rzeszów; warmińsko-mazurskie, małopolskie, zachodniopomorskie. W podsumowaniu wyników całego raportu stwierdzono m.in. dalszy wzrost oceny dotychczasowego życia. Obecnie ocena ta jest najwyższa w całym okresie objętym badaniami, ponad dwukrotnie wyższa niż w najgorszym pod tym względem roku 1993. Podkreślono też, że poczynając od 1994 r. wzrost tej oceny jest stały i systematyczny.

26 listopada 2015
Finanse samorządów z nadzieją na zaległą sprawiedliwość
Dawno przygotowany przez samorządowców - jako obywatelski - projekt ustawy mającej zrekompensować ubytki w dochodach gmin, powiatów i województw sięgające dzisiaj 12 mld zł, a wynikające z decyzji ustawowych w latach 2005-2011 naruszających równowagę finansową w samorządach (np. przepisy wprowadzające w 2008 r. ulgi na dzieci czy obniżających od 2009 r. stawki w PIT, ustawy o opłacie skarbowej i podatkach lokalnych) oraz dodawania zadań bez dodawania pieniędzy. Projekt skierowano do dalszych prac w komisjach.

24 listopada 2015
Będzie nowy projekt budżetu państwa na 2016 rok
Rząd PiS zapowiedział przygotowanie nowego projektu budżetu państwa na 2016 r. z uwzględnieniem priorytetów zgłaszanych przez tę partię w kampanii wyborczej. Tymczasem spodziewana jest nowelizacja budżetu na rok 2015, w związku ze znacznym niewykonanie planowanych dochodów. Projekt rządu PO-PSL leżący w Sejmie od 30 września br. zakłada na przyszły rok: wzrost produktu krajowego brutto o 3,8%, deficyt nie większy niż 54,6 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych 2,8% PKB, średnioroczną inflację 1,7%, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nominalnie o 3,6%, wzrost zatrudnienia o 0,8%, a spożycia prywatnego nominalnie o 5,5%. Planowane w tym projekcie przychody to 297 mld zł, wydatki 352 mld zł, PKB 1 888 mld zł.

21 listopada 2015
Demokracja i Konstytucja wymagają obywatelskiej obrony
Zawiązał się Komitet Obrony Demokracji jako reakcja na pierwszy tydzień rządów PiS. Inicjatywę na Facebooku w ciągu zaledwie trzech dni poparło ponad 25 tys. osób. Inicjatorzy zapraszają do współdziałania wszystkich, dla których ważne są wartości demokratyczne, bez względu na poglądy polityczne i wyznanie, którzy nie zgadzają się na łamanie Konstytucji i wprowadzanie, z nadużyciem mechanizmów demokracji, rządów autorytarnych, gdy wola "wodza" staje się prawem w naszym państwie.

19 listopada 2015
Komisja Samorządu Terytorialnego w VII kadencji Sejmu RP
Ukonstytuowała się sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Do zakresu jej działania należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych, także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa. Skład Komisji: przewodniczący Andrzej Maciejewski (46) poseł z partii Kukiz'15; radny i przewodniczący rady miasta Bartoszyc (1990-1994), pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego ds. współpracy z Obwodem Kaliningradzkim (2001-2002); w 2014 r. bez powodzenia kandydował z ramienia partii Nowa Prawica - Janusza Korwin Mikkego na prezydenta Olsztyna i do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego; pięciu wiceprzewodniczących: Jacek Protas (51) poseł z Platformy Obywatelskiej; radny i przewodniczący rady Lidzbarku Warmińskiego (1996-1998), starosta powiatu lidzbarskiego (2000-2006), następnie przez dwie kadencje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, od 2014 wicemarszałek; przedstawiciel polskiej delegacji w Komitecie Regionów Unii Europejskiej; Joanna Scheuring-Wielgus (43), do Sejmu wybrana z listy partii Niezależna Ryszarda Petru, nie należy do partii politycznej; w 2014 z ramienia lokalnego KWW "Czas Mieszkańców" bez powodzenia kandydowała na urząd prezydenta Torunia, radna miasta Torunia, współzałożycielka Stowarzyszenia "Wyborcy" oraz Porozumienia Ruchów Miejskich; Grzegorz Wojciechowski (55) poseł z Prawa i Sprawiedliwości; radny gminy Regnów (1998-2006), radny sejmiku województwa łódzkiego (2006-2007), senator (2011-2015); Grzegorz Woźniak (47) poseł z Prawa i Sprawiedliwości; radny powiatu garwolińskiego (2006-2011), do 2010 r. starosta tego powiatu; poseł od 2011 r.; Piotr Zgorzelski (52) poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego, w latach 1998-2002 zastępca wójta gminy Bielsk (1998-2002), radny (2002-2011) i starosta powiatu płockiego (2010-2011), poseł od 2011 r. Poza wymienionym prezydium do komisji weszło czternastu posłów PiS, siedmiu PO, jeden z partii Kukiz'15 oraz jeden z partii Nowoczesna Ryszarda Petru.

18 listopada 2015
Dane pracownika samorządowego bez ochrony danych osobowych
Imię, nazwisko oraz stanowisko pracownika samorządowego nie podlega ochronie danych osobowych. Taka opinię Generalny Inspektor Danych Osobowych podał za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SA 686/99), zgodnie z którym imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika państwowego (z wyjątkiem służb specjalnych) lub samorządowego nie podlega ochronie danych osobowych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przytoczony wyrok koresponduje ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (I PK 590/02), w którym podano, że najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi - w tym z kontrahentami i klientami. Dlatego pracodawcy nie wolno pozbawić możliwości ujawniania nazwisk pracowników zajmujących określone stanowiska w instytucji.

16 listopada 2015
Rząd partii Prawo i Sprawiedliwość powołany i zaprzysiężony
Prezydent RP Andrzej Duda powołał posłankę Beatę Szydło (52) na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz trzech wicepremierów z tekami ministrów resortowych, 15 ministrów resortowych oraz pięciu ministrów-członków Rady Ministrów. Na powołanie oczekuje minister energetyki. Będzie to możliwe po zmianie ustawy o działach, co najprawdopodobniej nastąpi bardzo szybko. Tempo powstania nowego rządu jest prostą funkcją zdominowania ośrodków władzy przez jedną opcje polityczną. Należy się spodziewać równie szybkiego przejścia gabinetu przez warunek wotum zaufania jednoimiennej większości sejmowej. Nowa Pani Premier ma doświadczenie samorządowe: w kadencji 1998-2002 Beata Szydło była radną powiatu oświęcimskiego, w latach 1998-2005 - burmistrzem gminy miejsko-wiejskiej Brzeszcze, od 2004 r. wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeszczach. W Sejmie zasiada od 2005 r.

13 listopada 2015
Po ośmiu latach rządzenia czas przemyśleń i pilnowanie władzy
Wczoraj premier Ewa Kopacz podała do dymisji koalicyjny rząd PO-PSL. W różnych składach personalnych te obie partie utrzymały władzę wykonawczą przez kolejne dwie kadencje, od 2007 r. Po ostatnich wyborach sejmową większość zdobyła partia Prawo i Sprawiedliwość (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 i 29 października 2015 r.), natomiast Platforma Obywatelska została największą, a Polskie Stronnictwo Ludowe najmniejszą siłą opozycyjną w Sejmie VIII kadencji. Na pierwszych posiedzeniach w obu izbach parlamentu każdy z posłów i senatorów uroczyście ślubował rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie wybrano marszałków: w Sejmie - Marka Kuchcińskiego (60), doświadczonego polityka PiS, pomaturalnego ogrodnika, w Senacie - Stanisława Karczewskiego (60), polityka PiS, lekarza chirurga. Dzisiaj Prezydent RP powierzył posłance Beacie Szydło (52), politykowi PiS, etnografowi, misję sformowania rządu.

11 listopada 2015
Święto odzyskania państwa, patriotycznych myśli i czynów
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, symbolizuje powrót Polski na mapę Europy po 146 latach od początku zagrabiania polskich ziem przez sąsiadów-zaborców (1772-1918) oraz po 123 latach od utraty całego terytorium, utraty państwa (1795-1918). Odzyskiwanie ziem trwało blisko pięć lat. Przekazanie 11 listopada 1918 r. przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu dało temu początek. Wielki czyn patriotyczny toczył się ze zmiennym szczęściem, ale zakończył zwycięsko. 15 marca 1923 r., konferencja ambasadorów w Paryżu ostatecznie zaakceptowała przebieg wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. W końcu 1918 r. polska władza administrowała na obszarze nie wiele większym od czterech dzisiejszych województw, a od roku 1923 - na terytorium o 25% większym niż Polska liczy w dzisiejszych granicach. Poza orężem Józefa Piłsudskiego w walce o rodzime ziemie, wymienia się - nie mniej ważną - znakomitą dyplomację Romana Dmowskiego na konferencji paryskiej w 1919. Zbyt mało jednak wyróżnia się w tym dziele jedynego rozpoznawalnego wówczas na całym świecie Polaka - Ignacego Paderewskiego. Fenomen tej postaci w grze o Polskę polegał na tym, że to jego popularnością, jego blaskiem chcieli się ozdabiać politycy decydujący o europejskim porządku po I Wojnie Światowej (a nie odwrotnie). Paderewski uzyskał mocne wsparcie Stanów Zjednoczonych, gwarantujące odbudowanie niepodległej Polski z dostępem do morza. My świętujemy, a Węgrzy przeklinają ten dzień. Cesarstwo Austro-Węgierskie rozciągało się od Insbruku do naszego Tarnopola i rumuńskiego Braszow oraz od Krakowa i czeskiej Pragi do Dubrownika - 677 tys. km2 i 53 mln poddanych. Od 1918 r. Austria i Węgry to dwa małe terytoria - odpowiednio 84 tys. i 93 tys. km2 oraz 8 mln i 10 mln mieszkańców.

8 listopada 2015
Drogi do lepszej Polski, którędy, z kim, z jakim przesłanierm
Na zorganizowanym wczoraj jubileuszowym X Kongresie Obywatelskim, w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej spotkali się ludzie otwartych głów, różnych przekonań, różnych pokoleń, potrafiący słuchać się nawzajem, dyskutujący o ważnych sprawach polskich i europejskich pod hasłem: Polska jutra - możemy być lepsi! Inicjator kongresów ogólnopolskich (są też kongresy regionalne) - prezes gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dr Jan Szomburg przedstawił własną diagnozę do przeanalizowania w dziesięciu sesjach tematycznych Kongresu oraz przez każdego z uczestników w jego środowisku: Jeśli chcemy się wyrwać z pułapki średniego wzrostu, musimy odejść od zachowań skrajnie egoistycznych. Nauczmy się gry drużynowej przy jednoczesnym wydobyciu z każdego z nas tego co najlepsze.

5 listopada 2015
Z samorządowca na posła - droga jednokierunkowa bez cofania
Decydując się na start w wyborach do Sejmu, samorządowiec gdy uzyska mandatu nie może wybierać pozostania w urzędzie bądź zajęcia miejsca w ławach poselskich. W takiej sytuacji z mocy prawa traci funkcję samorządową. Gdy natomiast odmówi przyjęcia mandatu parlamentarzysty może ponownie kandydować na poprzednią funkcję, a nie wrócić na nią bez ponownego wyboru. W takiej sytuacji są m.in. marszałkowie województw: małopolskiego Marek Sowa oraz podlaskiego Mieczysław Baszko.

2 listopada 2015
Fakultatywność, nowe definicje, niższe stawki obciążeń lokalnych
1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014.849 ze zm.), w tym m.in. w zakresie opłat: miejscowej, uzdrowiskowej i targowej. Wynika to z uchwalenia 25 czerwca 2015 r. przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.1045). W związku z nowelizacją, w niektórych przypadkach, do zapewnienia prawidłowego poboru podatków i opłat lokalnych konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał przez rady gmin. Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba