Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 grudnia 2015
Projekt zmiany Konstytucji Sejm skierował do I czytania
Wczoraj ruszył proces legislacyjny zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zmiany (druk sejmowy nr 166) przedłożyła grupa 137 posłów (wymagane minimum 92) - stu z klubu PiS, trzydziestu sześciu z klubu Kukiz'15 oraz jeden z klubu Nowoczesna. Tym solistą jest poseł Paweł Kobyliński, do Sejmu wszedł z listy Kukiz'15, po miesiącu przeniósł się do klubu Ryszarda Petru. Projekt (fragmentaryczny) wprowadza do Ustawy zasadniczej nowe przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego: Sąd Najwyższy orzeka w kwestii zgodności z Konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; sędziowie TK są wybierani większością 2/3 w obecności co najmniej polowy ustawowej liczby posłów (większość kwalifikowana); rozszerzenie składu TK do 18 sędziów; Prezesa i Wiceprezesa TK powołuje Prezydent spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału. Na początku 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła własny kompletny projekt nowej Konstytucji RP (w czasie kampanii wyborczej w 2015 r. zniknął ze strony partii). Kwestię zmiany obowiązującej Konstytucji reguluje artykuł 235. Ustawę o zmianie Konstytucji (we fragmencie czy w całości) uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (230 lub więcej) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (50 lub więcej). Kluby PiS i Kukiz'15 liczą obecnie 274 posłów, przy absencji opozycji większej niż 20% łączna liczba głosów obu klubów może którejś nocy zmienić Konstytucję według swojej modły. Projekt przejdzie zgodnie z przepisami wszystkie proceduralne etapy oraz uzyska rekomendację wymaganych komisji, po czym będzie czekał na sprzyjające głosowaniu "okoliczności matematyczne". Byłby to nie pierwszy przypadek uchwalania w Polsce konstytucji "zza węgła", pod nieobecność opozycji. Tak uchwalono Konstytucję 3 Maja w 1791 r., tak też uchwalono Konstytucję kwietniową II Rzeczpospolitej w 1935 r.

30 grudnia 2015
"Maluchy uratowane" - 6-latki bez obowiązku szkolnego
Wczoraj Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Znosi ona wprowadzony w 2014 r. obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. Według noweli obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Ustawa zmienia z "obowiązku" na "prawo do" status wychowania przedszkolnego dla pięcio- i czterolatków. Owo prawo oznacza dla samorządów obowiązek zapewnienia dzieciom w tym wieku wychowania przedszkolnego jeżeli wystąpią o to ich rodzice. Ustawę przesłano do Senatu.

29 grudnia 2015
Zadania własne samorządów, a stan mienia gmin i powiatów
GUS ogłosił publikację Mienie gmin i powiatów w latach 2012-2014. Opracowanie prezentuje informacje statystyczne dotyczące majątkowych aspektów funkcjonowania gmin i powiatów ze szczególnym uwzględnieniem elementów mienia służących realizacji zadań własnych. Ukazuje przestrzenne zróżnicowanie stanu mienia jednostek samorządu terytorialnego.

28 grudnia 2015
Mieliśmy Trybunał Konstytucyjny? Mamy bezbronną konstytucję?
Po przeanalizowaniu w Święta Bożego Narodzenia - jak podał Prezydent - sytuacji w jakiej znalazł się Trybunał Konstytucyjny - zdecydował się złożyć swój podpis pod uchwaloną przed Wigilią nową ustawą o TK. Prezydent prawnik Andrzej Duda nie miał wątpliwości co do zgodności podpisywanej ustawy z przepisami Konstytucji RP. Wprawdzie wszystkie opublikowane merytoryczne stanowiska i opinie prawne wskazywały, na stan zgoła odmienny, ale orzekanie o konstytucyjności nie jest kompetencją ani Prezydenta, ani obu izb Parlamentu, ani Rady Ministrów, a jedyne Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązkiem Prezydenta jest czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji (art. 126, ust.2). Czuwa tak jak potrafi. Na straży Konstytucji stoi Trybunał. Ustawa nie przewiduje vacatio legis, została opublikowana bez zbędnej zwłoki.

24 grudnia 2015
Szef MSZ po uchwaleniu ustawy prosi o opinię Komisję Wenecką
Jak podaje komunikat MSZ z 24 grudnia br. - Minister spraw zagranicznych wystąpił do organu doradczego Rady Europy, jakim jest Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (ang. European Commission for Democracy through Law), znana również jako Komisja Wenecka, z prośbą o opinię na temat [kilku] zagadnień prawnych będących przedmiotem prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Należy dodać - prac już zakończonych, gdyż w nocy z 23/24 grudnia br. ustawę uchwaloną wcześniej przez Sejm przyjął bez poprawek Senat. Komisja Wenecka (w tym mieście ma swoja siedzibę) skupia ekspertów w dziedzinie prawa, przede wszystkim konstytucyjnego i międzynarodowego. Znacznie wcześniej do Komisji Weneckiej zwróciło się w tej sprawie dziewięć polskich organizacji pozarządowych: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Odpowiadając tym organizacjom przewodniczący Komisji Gianni Buquicchio wyraził zaniepokojenie w związku z wydarzeniami wokół Trybunału. Napisał, że oczekuje, iż zaistniałe problemy zostaną rozwiązane na podstawie decyzji już podjętych, lub które mają być podjęte przez Trybunał Konstytucyjny. Zaznaczył również, że inne organy Rady Europy podzielają jego podejście. Dodał, że zgodnie ze swoim Statutem, Komisja Wenecka może wydać opinię na temat sytuacji w kraju tylko na prośbę władz tego kraju, organu Rady Europy lub międzynarodowej organizacji partnerskiej. Do tej pory nie otrzymaliśmy takiej prośby. Zob. też Obserwator Konstytucyjny.

23 grudnia 2015
Minister zaprasza na spotkanie ws. kwoty wolnej od podatku
Jak podaje serwis resortu, Minister Finansów zaprosił przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na spotkanie dotyczące planów stopniowego wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku PIT. Do grona zaproszonych zaliczają się takie zrzeszenia, jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej czy Unia Metropolii Polskich. Proponowana data spotkania to 18 stycznia 2016 r.

22 grudnia 2015
Godło "Teraz Polska" ma już 60 polskich samorządów
Miesiąc na zgłoszenie w konkursie "Teraz Polska" dla najlepszych polskich gmin. Nagrodzone będą jednostki samorządu wyróżniające się jakością zarządzania, gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Ocena zgłoszeń obejmie m.in. politykę inwestycyjną gminy, dostępność do infrastruktury technicznej, sposoby realizacji polityki społecznej i działania związane z promocją gminy. Zgłoszenia do 22 stycznia 2016 r. Warunki, dokumenty.

20 grudnia 2015
"Zdrajcy", "wrogowie Polski", skreślone, skreślone...
Na umówiony znak: Cała Polska dziś się śmieje (prezes), sceniczna pauza, komuniści i złodzieje (chórek ze środka wiecu). Nie zważając na obelgi ze strony partyjnych aktywistów trzymających władzę oraz ich zwolenników, na skrajną arogancję sejmowej większości - wielotysięczne "garstki" obywateli zgromadziły się wczoraj w 23 polskich miastach. Pikiety i wiece odbyły się też poza granicami: w Brukseli, Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Zgromadzeni wyrażali swój sprzeciw wobec niczym nie skrępowanego wprowadzania, przez legalnie rządzących, ustroju autorytarnego, eliminowania konstytucyjnych instytucji kontrolnych, ignorowania zabezpieczeń demokratycznego państwa. Zob. też. Początek "dobrej zmiany".

16 grudnia 2015
Siła partii przeciw państwu prawa. Jak się czują Ci co niegłosowali?
Jeżeli za mała jest większość sejmowa aby uchwalić Konstytucję według projektu PiS, to dla uzyskania swobody jej dalszego lekceważenia czy wręcz łamania - co ma miejsce w najwyższych instytucjach i co czynią najwyżej ulokowani urzędnicy państwowi - postawiono sobie za cel zredukowanie znaczenia i możliwości kontrolnych Trybunału Konstytucyjnego, ostatniej instytucji stojącej na straży ustawy zasadniczej. Tak ma wyglądać państwo w fanatycznym projekcie człowieka "wyższego sortu", który dzisiaj jednoosobowo rządzi "naprawianiem" Polski, nie pełniąc przy tym żadnej funkcji państwowej. Według niego Konstytucja ma być fundamentem programu jednej partii, a nie fundamentem państwa prawa. Zob. Merytoryczne stanowiska i opinie.

15 grudnia 2015
Nasz lot na Księżyc - dlaczego wciąż tak trudno nabrać pędu?
We wczorajszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita ukazał się dodatek "Idee Kongresu Obywatelskiego - Możemy i chcemy być lepsi". Mamy wszystko - piękną przyrodę, dobry klimat i położenie, talenty, energię, nowoczesne maszyny i laboratoria, znacznie poprawioną infrastrukturę - pisze Jan Szomburg w artykule otwierającym dodatek. Wszystkie te atuty nie zazębiają się jednak w efektywną całość. Brakuje dobrego smaru, spoiwa, tkanki łącznej dla naszych emocji, myśli i działań. Warto poczytać.

12-13 grudnia 2015
Weekend demonstracji w wielu miastach Polski...
...w sobotę - obywateli w obronie demokracji i konstytucji, w niedzielę - obywateli zwolenników partii PiS. Jedni przyszli o własnych siłach, drugich wspomagały wynajęte autokary. Ci którzy w swoim kraju domagają się od wybranych władz przestrzegania artykułów obowiązującej konstytucji - usłyszeli z ust posła specjalizującego się w obrażaniu Polaków, poniżające obelgi, obnażające aberracje ich autora. Zob. też. Początek "dobrej zmiany".

11 grudnia 2015
Osiemnaste województwo - stanowisko radnych Częstochowy
Rada Miasta Częstochowy przyjęła 10 grudnia stanowisko w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego. Stanowisko, zgłoszone przez klub Mieszkańcy Częstochowy, a uzgodnione przez wszystkie kluby, zostanie przekazane Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu RP oraz częstochowskim parlamentarzystom. Wcześniej list do Premier Rządu RP Beaty Szydło popierający inicjatywę utworzenia województwa wysłał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Odrodzenie województwa częstochowskiego - piszą radni w swoim stanowisku - leży nie tylko w interesie społeczności lokalnej, ale w dobrze pojmowanym interesie całego kraju, będąc szansą na bardziej zrównoważony rozwój miast, powiatów i subregionów. Z taką sama argumentacją ekipa Edwarda Gierka przeprowadziła w 1975 r. reformę administracyjną tworząc 49 województw w miejsce siedemnastu. Czy obecnie osiemnaście (dodane koszalińskie i częstochowskie) wystarczy?

9 grudnia 2015
Wśród 16 nowych wojewodów nie ma osób bezpartyjnych
Nowi wojewodowie, wszyscy są członkami partii Prawo i Sprawiedliwość: dolnośląski - Paweł HRENIAK (36), ekonomista, politolog, dotąd przewodniczący klubu PiS w sejmiku wojewódzkim, kujawsko-pomorski - Mikołaj BOGDANOWICZ (35), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dotąd zastępca burmistrza Kruszwicy, lubelski - Przemysław CZARNEK (38), prawnik, adiunkt w Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL, lubuski - Władysław DAJCZAK (56), inżynier mechanik, dotąd wiceprzewodniczący klubu PiS w sejmiku województwa, łódzki - Zbigniew RAU (60), prawnik, nauczyciel akademicki, kieruje Katedrą Filozofii Prawa i Etyki w Wyższej Salezjańskiej Szkole Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, małopolski - Józef PILCH (58), ekonomista, dotąd członek Klubu Radnych PiS w Radzie miasta Krakowa, mazowiecki - Zdzisław SIPIERA (56), absolwent AWF oraz Administracji i Prawa UW, dotąd starosta powiatu pruszkowskiego, opolski - Adrian CZUBAK (43), energetyk, dotąd pracownik PGE Elektrowni Opole, podkarpacki - Ewa LENIART (39), prawnik, po wybraniu radnego sejmiku województwa Mieczysława Miazgi na posła, kilkanaście dni temu została radną na Jego miejsce, dotąd dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, podlaski - Bohdan PASZKOWSKI (50), prawnik, wybrany w październiku 2015 r. na senatora, był wojewodą podlaskim w 2007 r., pomorski - Dariusz DRELICH (48), ekonomista, dotąd przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gdańskiego, śląski - Jarosław WIECZOREK (35), absolwent Uniwersytetu Śląskiego, dotąd radny miasta Gliwic, świętokrzyski - Agata WOJTYSZEK (48), pedagog, dotąd wicestarosta powiatu starachowickiego, warmińsko-mazurski - Artur CHOJECKI (41), absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dotąd wiceprzewodniczący sejmiku województwa, wielkopolski - Zbigniew HOFFMANN (52), politolog, w latach 2006?2007 wojewoda kujawsko-pomorski, dotąd przewodniczący klubu PiS w sejmiku województwa wielkopolskiego, zachodniopomorski - Piotr JANIA (63), politolog, dotąd przewodniczący klubu radnych PiS w radzie miasta Szczecina.

8 grudnia 2015
Wola ludu a wola rządu - nowy pogląd władzy na dwie nowe gminy
Na wniosek Ministra SWiA Rządowe Centrum Legislacji przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie tegoż organu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r. oraz 16 i 23 września 2015 r.), które miały powstać 1 stycznia 2016 r. oddzielając się - Szczawa od gminy Kamienica (małopolskie), a Grabówka od gminy Supraśl (podlaskie). Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych na stronie RCL. Powołani we wrześniu pełnomocnicy do utworzenia nowych gmin wszelkie przygotowania dostosowali już do rozpoczęcia za kilka tygodni funkcjonowania Szczawy i Grabówki jako jednostek samorządu terytorialnego.

6 grudnia 2015
Co nowy rząd zrobi z samorządem - ekspertyza republikańska
Na stronie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ogłoszono pracę dr. Rafała Matyii (wykładowcy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) zatytułowaną Co nowy rząd zrobi z samorządem. Warto przeczytać uwagi eksperta Klubu. Klub Jagielloński jest stowarzyszeniem zrzeszającym studentów, absolwentów uczelni i młodych naukowców. Jego misją jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski... Kształtowanie i promowanie cnot republikańskich, takich jak: umiarkowanie, szacunek dla tradycji i religii, przedsiębiorczość, patriotyzm, poszanowanie prawa, tolerancja i samorządność. Wśród osób współpracujących: Łukasz Gibała, Jarosław Gowin, Paweł Kowal, Ryszard Legutko, Jan Rokita, Bogusław Sonik, Krzysztof Szczerski.

5 grudnia 2015
Deklaracja marszałków ws. zmian dotyczących województw
Konwent Marszałków Województw RP, który obradował w dniach 2-3 grudnia br. w Zamku Książ w Wałbrzychu, przyjął deklarację, w której wyrażono sprzeciw wobec planów utworzenia nowych województw oraz zmian podatkowych zapowiadanych przez rząd PiS. Reforma administracyjna z 1999 r. polegała na tym, by regiony były silne. Powstanie nowych województw osłabi istniejące. Może też ograniczyć możliwości współpracy z regionami z Europy Zachodniej. Zmiany administracyjne, które mogłyby nastąpić postawią również pod znakiem zapytania realizacje Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 na łączną kwotę ponad 120 mld zł. Będzie potrzeba nowych negocjacji z Komisją Europejską, co opóźni, a może i uniemożliwi realizację przyjętych już RPO.

2 grudnia 2015
Listopad i grudzień - czarne miesiące dla budżetu państwa?
Jak podaje Ministerstwo Finansów szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2015 r. wykazuje: po stronie dochodów wykonanie 80,4%, po stronie wydatków 79,6%, a planowany w całym roku deficyt budżetowy równy 46 080 mln zł po 10 miesiącach jest równy 74,8% tej kwoty. W ocenie Rady Ministrów taki stan budżetu i prognoza na 12 miesięcy uzasadniają pilną nowelizację. W przygotowanym w resorcie finansów projekcie odnotowany na koniec października br. deficyt w kwocie 34 576 mln zł ma wzrosnąć przez dwa ostatnie miesiące roku do 49 980 mln zł, czyli o 44,55%. Szczegóły w komunikacie MF.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba